Készült: 2020.09.30.18:02:13 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

205. ülésnap (2001.05.08.),  211-216. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 7:58


Felszólalások:   205-211   211-216   217-223      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A képviselő úr nem fogadta el az interpellációra adott államtitkári választ. Ezért kérdezem az Országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 152 igen, 77 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az interpellációra adott választ elfogadta.

 

Koltai Ildikó és Révész Máriusz, a Fidesz-Magyar Polgári Párt képviselői, interpellációt nyújtottak be az igazságügy-miniszterhez: "Mikorra várható, hogy önálló kerületi bíróság kezd működni a X., XVII. és esetleg a XVI. kerületben?" címmel. Melyik mondja el az interpellációt? (Révész Máriusz jelentkezik.) Révész Máriusz képviselő úrnak adom meg a szót.

 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Kőbánya és a XVII. kerület a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz tartozik. A tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy a kőbányaiak és a XVII. kerületiek hátrányos helyzetben vannak azokhoz képest, ahol két-három kerületenként működik egy bíróság. Ez ügyben egyszer már kérdéssel fordultam Dávid Ibolya miniszter asszonyhoz. Írásbeli kérdésemre adott válaszában a miniszter asszony is megerősítette, hogy az egy bíróra jutó ügyek száma jóval meghaladja a kerületi bíróságok bíráira jutó ügyszámot, és a Pesti Központi Kerületi Bíróságon hatalmas ügyhátralék halmozódott fel.

Mondok néhány példát. A II. és a III. kerületben külön bíróság működik, a IV. és a XV. kerületben, a XVIII. és a XIX. kerületben, a XX., XXI., és XXIII. kerületben is külön bíróság működik. Emiatt a Pesti Központi Kerületi Bíróságon hosszabb az ügyek átfutási ideje is.

Nem tudjuk azt sem, hogy hogyan döntötték el, hogy mely városrészek esetén lehet önálló bíróság, és mely kerületek tartoznak a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz. Földrajzilag nem indokolható, hiszen például a IV. és a XV. kerület közelebb van a Markó utcához, mint a X. és a XVII. kerület. A népességgel sem lehet ezt magyarázni, hiszen a XVIII. és XIX. kerület lakóinak száma 165 ezer fő, a XX., XXI. és a XXIII. kerületben 170 ezer fő lakik, míg a X. és a XVII. kerületben összesen 166 ezer lakos él. Mindent összevetve, a kerületünk lakosai nem látják indokoltnak ezt a minket hátrányosan érintő helyzetet, és szeretnénk, ha egy önálló kerületi bíróságon gyorsabban intézhetnénk el ügyeinket.

Tudom, hogy 1988 őszén már a XVI. és a XVII. kerületi önkormányzatok képviselő-testületei is kezdeményezték egy XVI-XVII. kerületi bíróság létrehozását, ami elbukott, mert a javasolt ingatlan felhasználásával ez nem volt megoldható.

Tisztelt Államtitkár Úr! A probléma súlyos és sok embert érint. Kérdezzük ezért: lát-e esélyt az államtitkár úr arra, hogy a X., XVII. kerületben vagy a X., XVI., XVII. kerületben egy önálló kerületi bíróság kezdje meg működését?

A második kérdésem az, hogy mit tudnának tenni az önálló kerületi bíróságok érdekében az érintett önkormányzatok.

Várjuk államtitkár úr megtisztelő válaszát. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

 

ELNÖK: Az interpellációra Hende Csaba államtitkár úr válaszol.

 

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Képviselő Asszony!

Vitathatatlanul jogos az a társadalmi igény, hogy az ügyfelek lakóhelyükhöz a lehető legközelebb intézhessék ügyes-bajos dolgaikat, így bírósági ügyeiket is.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság helyzete a bírósági szervezet és igazgatás évtizedes, jelenleg is sajnos megoldatlan kérdése. Az igazságügyi tárca és - azt hiszem, nyilatkozhatom az ő nevükben is - az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, valamint a Legfőbb Ügyészség feltétlenül támogatna minden olyan javaslatot, amely a rendkívül leterhelt Pesti Központi Kerületi Bíróságot a jelenleginél kedvezőbb helyzetbe hozná.

Az ilyen intézkedések körébe tartozhat az új bíróságok létesítése is. Megjegyzem, hogy a PKKB helyzetének javítására már korábban is történtek kezdeményezések. Legutóbb - ahogy az interpelláció is utal rá - 1998 őszén két érintett önkormányzat képviselő-testületei kezdeményezték a XVI-XVII. kerületi bíróság létrehozását.

Tisztelt Ház! Egy új bíróság létesítéséhez nélkülözhetetlen a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, melyek közül az egyik legalapvetőbb a majdani bíróság elhelyezése, vagyis az épület kérdésének megoldása. 1998-ban az önkormányzatok által felajánlott ingatlan nem volt alkalmas a célra, így nem tudtuk a kérdést megoldani.

Ezt követően az Országos Igazságszolgáltatási Tanács megvizsgálta egy új bíróság létesítésének feltételeit, de erre a célra elegendő költségvetési fedezet jelenleg nem áll rendelkezésre. A bíróság elhelyezésén, vagyis az épület kérdésén túlmenően egy új bíróság felállításánál számos kérdést is meg kell vizsgálni. Az új bíróság illetékességi területéről várható ügyérkezés indokolja-e, és ha igen, akkor mekkora bíróság felállítását indokolja? Vizsgálni kell az új bíróság felállításának személyi feltételeit, a módosítás érinti magát az ügyészi szervezetet, meg kell aztán találni a finanszírozás forrásait, és persze a megközelíthetőségnek is jobbnak kell lennie, mint a jelenlegi bíróságénak.

Mivel az új bírósági épület vagy épületek létrehozására biztosított költségvetési fedezet jelenleg önmagában nem elegendő, ezért a második kérdésükre, vagyis arra, hogy mit tudnának tenni az érintett önkormányzatok az önálló kerületi bíróság létesítése érdekében, erre csak azt válaszolhatom, hogy abban az esetben, ha a kerületi önkormányzatok bírósági célra alkalmas épületet tudnak az igazságszolgáltatás rendelkezésére bocsátani, nos, ebben az esetben az Országos Igazságszolgáltatási Tanács ismételten meg fogja vizsgálni az önálló bíróság létesítésének feltételeit.

Köszönöm figyelmüket. Kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

 

ELNÖK: Az interpellációra a másik kérdező, Koltai Ildikó képviselő asszony válaszol.

 

KOLTAI ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm a választ. Megnyugtató, hogy a tárca felismerte annak szükségességét, hogy ezekben a kerületekben önálló bíróság működhessen. Annál is inkább optimizmusra adhat okot a válasza, mert Révész Máriusz képviselőtársammal együtt úgy látjuk, hogy mindkét, illetve mindhárom kerület önkormányzati vezetése, pártállásra való tekintet nélkül partnere lehet és lesz is az igazságügyi tárcának ennek a problémának a rendezésében.

Államtitkár úr, köszönöm a válaszát, elfogadjuk. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

 
Felszólalások:   205-211   211-216   217-223      Ülésnap adatai