Készült: 2020.09.18.09:43:52 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

197. ülésnap (2001.03.28.),  81-89. felszólalás
Felszólalás oka Részletes vita lefolytatása
Felszólalás ideje 14:39


Felszólalások:   80-81   81-89   89-266      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Türelmesen meghallgattam, képviselő úr - ez nem olyan javaslat, amit ügyrendi vitára kellene bocsátani. Csak annyit tudok önnek mondani, hogy az eddigi napirendi pontok tárgyalása is házszabályszerűen történt, és a pénteki napirendi pontok tárgyalása is házszabályszerűen fog megtörténni. Efelől nyugodt lehet, úgyhogy e tekintetben szükségtelen további ilyen felszólalásokat megfogalmaznia. Ha majd pénteken nem úgy találja, akkor javaslom, hogy forduljon az ügyrendi bizottsághoz, de egészen biztos lehet benne, hogy házszabályszerűen fogjuk elkezdeni pénteken a napirendi pont tárgyalását.

 

Tisztelt Országgyűlés! Miután ez csak pénteken lesz téma, lássunk hozzá a még hátralévő két mai napirendi pontunk tárgyalásához, amelyek közül elsőként a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslat részletes vitája szerepel. Révész Máriusz képviselő úr önálló indítványát T/3550. számon, a bizottságok ajánlását pedig T/3550/7. számon kapták kézhez.

Megkérdezem a hatáskörrel rendelkező bizottságokat, kívánnak-e előadót állítani. (Nincs jelentkező.) Nem kívánnak.

Tisztelt Országgyűlés! Indítványozom, hogy az előterjesztéshez érkezett három módosító javaslatot összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a módosító javaslatok összevont tárgyalását elfogadta.

Megnyitom a részletes vitát az ajánlás 1., 2. és 3. pontjaira. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni; legjobb tudomásom szerint írásban senki sem jelentkezett - így van. Kérdezem, hogy most kíván-e valaki felszólalni.

Bauer Tamás képviselő úrnak adom meg a szót, Szabad Demokraták Szövetsége.

 

BAUER TAMÁS (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az ajánlás 3. pontjában szereplő egyetlen módosító javaslatomat szeretném a tisztelt Országgyűlés figyelmébe ajánlani. Módosító javaslatom a Révész Máriusz képviselő úr által előterjesztett törvényjavaslat hatálybalépését módosítaná.

A módosító javaslatra az indított, hogy mind Révész képviselő úr - aki a javaslat előterjesztője -, mind pedig a javaslat mellett az általános vitában felszólaló fideszes képviselőtársai hangsúlyozták, hogy javaslatukat általános elvi megfontolásokból teszik meg, és nem áll szándékukban a jelenleg hivatalban lévő Fővárosi Önkormányzat működési feltételeit megnehezíteni. Arra is hivatkoztak, hogy kétéves költségvetést fogadott el az országra nézve az Országgyűlés, ezért tulajdonképpen ők már nem is akarják ennek az önkormányzatnak a tevékenységét befolyásolni.

Ha ez valóban így van, ha valóban nem ez a szándéka Révész Máriusz képviselő úrnak és az őt támogató fideszes képviselőknek, akkor bizonyosan egyet fognak érteni azzal a javaslattal, hogy a szabályozás módosítására irányuló javaslat - amelyik a Fővárosi Önkormányzat hatáskörét korlátozná és alapvető fontosságú költségvetési döntéseit a kerületi önkormányzatok többségének egyetértéséhez kötné - csak a következő önkormányzati választások után lép hatályba, és nem a jelenlegi önkormányzatok hivatali idejében. Még választási lehetősége is van az előterjesztőnek, hiszen egyfelől Hajdu László képviselő úr egy hasonló tartalmú, de más megfogalmazású javaslatot nyújtott be, rendelkezésükre áll az én módosító javaslatom, és ha a kettő közül bármelyiket fogadják el, mindjárt igazolódik az, hogy az önök szándéka tiszta, önök elvi kérdést vetnek fel, és nem a hivatalban lévő önkormányzatok játékterét kívánják korlátozni.

Szeretném megnyugtatni Révész Máriusz képviselő urat, hogy a mi szavazatunkat a végszavazásnál nem befolyásolja azt, hogy elfogadják-e ezt a módosító javaslatot, hiszen mi elvi alapon nem értünk egyet az önök elképzelésével, de ez egy kérdés.

A másik kérdés az, hogy tisztán kell látnunk abban, mi az önök valóságos szándéka, és ebből a szempontból komoly jelentősége van annak, hogy elfogadják-e a javaslatunkat vagy sem.

Köszönöm szépen a figyelmet.

 

ELNÖK: Megadom a szót Révész Máriusz képviselő úrnak, Fidesz-Magyar Polgári Párt.

 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Egyszerű helyzetben vagyok, ugyanis három módosító javaslat érkezett, a három módosító javaslat közül egyet szívesen támogatok - ez pontosítást jelent -, a másik kettőt ellenben nem támogatom.

Nem támogatom Perlaki Jenő országgyűlési képviselő úr javaslatát, mert én nagyon konkrétan csak arra igyekszem szorítkozni, hogy az 1990-94 között egyszer már fennálló állapotot visszaállítsuk. Bizonyára emlékszik rá a tisztelt Országgyűlés, ennek az állapotnak a megváltoztatására úgy került sor, hogy nagyon rövid idővel, egy hónappal az önkormányzati választások előtt, parlamenti konszenzus nélkül megváltozott az önkormányzati törvény. Mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy idézze vissza az akkori pillanatokat: akkor bizony az történt, hogy az ellenzék - mivel ezzel a változással nem értett egyet - kivonult, és az MSZP és az SZDSZ fogadta el ezt a változtatást, még egyszer mondom, nagyon csekéllyel az önkormányzati választások előtt, és nem konszenzusos alapon.

Úgy gondolom, hogy ez a rendszer 1990-94 között bebizonyította, hogy működőképes. Továbbra is mondom, arról van szó, hogy vannak bevételek, amelyek osztottan illetik meg a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat, és véleményem szerint nem igazságos az az elosztás, hogy ezek után az egyik részvevőnek azt mondjuk, ossza el úgy, ahogy jónak látja, a többi részvevő pedig esetleg elmondhatja a véleményét. Ez körülbelül olyanfajta osztozkodás, mint ami a KGST-időszakban volt a Szovjetunió és a KGST-államok között; azt gondolom, aki demokrata, nem gondolja, hogy ennek a dolognak így kell működnie. Semmi mást nem kívánunk, mint hogy az egyszer már működő rendszert végre állítsuk vissza. Azért nem támogatom Perlaki Jenő képviselőtársam javaslatát, mert eltér ettől a rendszertől, bonyolult szabályozást kíván bevezetni azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kell számolni a forrásmegosztás során.

Bauer képviselő úr javaslatát sem támogatom, hiszen elhalasztaná ennek a rendszernek a bevezetését vagy visszavezetését. Azt hiszem, a demokráciához hozzátartozik az - és nyilván sok kerületi polgármester, pártállásra való tekintet nélkül, tehát nemcsak fideszes, hanem szocialista polgármesterek is támogatnak abban -, hogy igazából az a tisztességes megoldás, ha a kerületek is elmondhatják a véleményüket és megfogalmazhatják az álláspontjukat. Egyébként ebben az esetben még mindig erősebb a Fővárosi Önkormányzat pozíciója, hiszen ő tudja változtatni azt, hogy melyik tizenkét kerülettel akar megegyezni, és mindig nagyobb lehetősége van ebben az esetben a Fővárosi Önkormányzatnak, mint a kerületeknek.

 

(14.40)

 

Támogatom viszont Hajdu László képviselő úrnak a javaslatát. Hajdu László képviselő úr pontosította azokat az elképzeléseket, amelyek szerintem is benne vannak az általam benyújtott törvényjavaslatban. Hajdu László azt mondja, hogy ezeket az eljárásokat először a 2002. évi költségvetés elkészítésénél kell alkalmazni. Ezzel én messzemenőkig egyetértek, én is azt gondolom, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy a 2001. évi költségvetés elkészítésén már túl vagyunk, a törvényeket a 2002. költségvetési év elkészítésénél alkalmazni kell.

Azt gondolom, hogy ha a szabad demokraták is elolvassák a saját programjukat, amelyben a szubszidiaritás elvére helyezik a hangsúlyt, akkor szerintem ezt a javaslatot nekik is támogatni kell, hiszen itt egyszerűen arról van szó, hogy a döntések a megfelelő szinten szülessenek meg. Márpedig, ha a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat közösen illetnek meg bevételek és annak elosztásáról van szó, én azt hiszem, az az igazán demokratikus megoldás, ha ebben a döntő szót nemcsak a Fővárosi Önkormányzat, hanem a kerületi önkormányzatok is ki tudják mondani, illetve a döntő szót a kerületi önkormányzatok egyetértésével lehet kimondani.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és az MDF soraiban.)

 

ELNÖK: Kétperces hozzászólásra megadom a szót Bauer Tamás képviselő úrnak.

 

BAUER TAMÁS (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak nagyon rövid, pontosító megjegyzéseket szeretnék tenni. Először is, úgy látszik, én félreértettem a Hajdu-féle javaslatot, az nem alternatívája az enyémnek, és akkor nincs abban a kényelmes helyzetben Révész képviselő úr, hogy mindegy, hogy melyiket fogadja el, nem; a mienket kell elfogadni ahhoz, hogy tisztának bizonyuljanak a szándékaik.

A másik megjegyzésem: azt mondja Révész Máriusz képviselő úr, hogy ez a rendszer 1990 és 1994 között működött. Azt kell mondanom, hogy nagyon döcögve működött, és csak azért nem borult fel minden, mert ugyanazon párton belül lehetett elintézni a nagyon súlyos vitákat a főváros és a kerületek között, nevezetesen az SZDSZ-en belül. Abban a pillanatban, amint egymással szemben álló, mármint az országos politikában szemben álló pártok ülnek a fővárosban és a kerületekben, akkor az a rendszer, amely 1990-94 között még eldöcögött, a jelenlegi helyzetben biztos, hogy nem döcögne el.

A harmadik megjegyzésem: azt mondta, hogy legyen módjuk a kerületeknek a véleményük kinyilvánítására. Most is módjuk van, csak abban van a két rendszer között különbség, hogy az ön javaslata szerint nincs senkinek módja az utolsó szót kimondani, és ugyanolyan konszenzuskényszer állna fenn az ön javaslata szerint, mint például alkotmánybíró-választásnál, és tudjuk, hogy ez milyen nehezen megy, tudjuk, hogy időnként évekig halasztódik, és a költségvetés jóváhagyásánál az, hogy évekig húzódjanak ilyen dolgok, nem engedhető meg; nézze meg, az ombudsmanoknál is most mi történik!

Úgyhogy azt gondolom, nem életszerű Révész Máriusz képviselő úr törvényjavaslata, és miután kiderült, hogy csak olyan módosítást hajlandó elfogadni, amelyik hatályba léptetné az új szabályozást a jelenleg fungáló, jelenleg hivatalban lévő önkormányzatok tekintetében is, nyilvánvaló, hogy nem olyan tiszta ez a szándék, mint amilyennek az általános vitában beállították. Köszönöm szépen.

 

ELNÖK: Megjelent a monitoron Révész Máriusz képviselő úr neve kétperces hozzászólásra.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon röviden azért hadd mondjam el, hogy soha olyan későn nem fogadták el a forrásmegosztást és a költségvetést, mint az idei évben, úgyhogy arra gondolok, hogy ez azért némiképpen ellentmond Bauer képviselő úr szavainak. Még egyszer mondom, hogy az az alapvető elgondolás, és ezt alá szeretném húzni, hogy ha több résztvevőt közösen megillet egy bevétel, amiről közösen dönteni kell, akkor igenis legyen joga minden résztvevőnek ebben a döntésben részt venni.

És felhívnám Bauer Tamás képviselő úr figyelmét arra, hogy ebben a pillanatban a fővárosban azért az a helyzet áll fenn, hogy a Fővárosi Közgyűlés összetétele és a kerületi képviselő-testületek többsége megegyezik. Tehát nem egy pártpolitikai javaslatról van szó; egyszerűen elég az is, ha Demszky Gábor azokkal a kerületekkel, ahol hasonló pártállású többség van, mint a Fővárosi Önkormányzatban, meg tud egyezni. Sajnos Demszky Gábor, úgy tűnik, ezekkel a kerületekkel sem szívesen egyezne meg. Tehát aláhúznám, hogy itt nem pártpolitikai kérdésről van szó.

Az elmúlt időszakban egyébként Hajdu László képviselő úr hozzászólását és javaslatát az önkormányzati bizottsági ülésen hosszan idéztem, és azt hiszem, hogy az is az én érveimet támasztja alá.

Köszönöm szépen.

 

ELNÖK: Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni. (Nincs jelentkező.) Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vitát lezárom. Tekinthetem-e egyúttal zárszónak is Révész Máriusz részéről, ami az imént elhangzott, vagy még összegzően kíván válaszolni a vitában elhangzottakra, esetleg a határozathozatalt megelőzően kíván szólni? (Jelzésre:) A határozathozatalt megelőzően? (Jelzésre:) Később, köszönöm. A módosító javaslatokról a következő ülésünkön határozunk, tehát akkor lesz erre mód.

 

Soron következik a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája. Répássy Róbert, Rubovszky György, Vitányi István, Fazekas Sándor, Szabó Erika és Gyimesi József - mindannyian Fidesz-Magyar Polgári Párt - képviselők önálló indítványát T/3797. számon, a bizottságok ajánlásait pedig T/3797/1-3. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Répássy Róbertnek, a napirendi pont előadójának, 15 perces időkeretben.

 
Felszólalások:   80-81   81-89   89-266      Ülésnap adatai