Készült: 2019.12.10.08:57:52 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

193. ülésnap (2012.05.22.), 224. felszólalás
Felszólaló Pál Tibor (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:50


Felszólalások:  Előző  224  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Valóban úgy van, mint ahogyan az előttem szólók mondták, nem egy olyan törvénytervezet van előttünk, amely valamifajta politikai vitát gerjesztene, mint ahogy a korábbiak, azok az adótörvények, amiket előtte a parlament tárgyalt, és valóban, ilyen értelemben ez a törvény egy üde színfolt az adótörvények után. Persze, ha belegondolok, akiket érint, és akik majd lehet, hogy nem azokkal a csinos ellenőrökkel találkoznak, mint akikről előttem Szűcs képviselő úr szólt, hanem egy mogorva ellenőrrel, azok nem lesznek olyan vidámak, és azok majd lehet, hogy úgy fogják megélni, hogy ismét egy adót a nyakukba akasztanak akkor, amikor a kéményseprők vagy a kéményellenőrök valamilyen szigorú döntést hoznak az adott lakásra vagy éppen az adott épületre vonatkozóan.

Valóban úgy van, ahogy Szűcs képviselő úr mondta, hogy az önkormányzati bizottságban nem volt vita, de azért nem volt vita, az igazság úgy teljes, merthogy nem volt előadója a törvénynek, és mi vártunk, vártunk, és úgy döntött a bizottság többsége, hogy fölösleges itt most tovább várni. Tehát nem azért, merthogy a törvény kapcsán nem alakult ki ott vita, hanem mert nem volt előadó, és ezért maradt el a vita.

Valóban, itt most az égéstermék elvezetéséről, tehát a kéményekről van szó, és ez a törvény a közszolgáltatásokat szabályozza, a közszolgáltató és az önkormányzat között az adott feladat ellátásával kapcsolatban, és nem szól talán a legfontosabb kérdésről, arról, hogy a különböző tüzeléstechnikákkal, a melegvíz-biztosítással vagy éppen a fűtésbiztosítással milyen szerkezetekkel, milyen készülékekkel hajtják ezt végre az adott lakásokban. Mert ha belegondolnak, a legtöbb tragédia általában abból szokott adódni, hogy ezek a készülékek, ezek a tüzeléstechnikák nagyon elavultak, régiek, és a legtöbb tragédia ebből van, amikor azt látjuk a tévében vagy olvashatjuk az újságban, hogy egy-egy család éppen áldozatául esett, egy-egy ilyen rossz technikának emberi élet elvesztése volt a következménye.

Azért hozom ezt ide, mert ugyan a törvénytervezetben nagyon szigorúan le van írva, hogyan kell szerződnie az önkormányzatnak a közszolgáltatást ellátóval, a 9. §-ban a paragrafus címe úgy szól, hogy "Jogok és kötelezettségek", de ha valaki ezt a paragrafust végigolvassa, akkor azt látja, hogy ennek a négyötöd része csak a kötelezettségekről szól. Arról szól, hogy adatszolgáltatás, hogy be kell engedni az illetőt, milyen büntetést kell fizetni, ha ez nem történik meg, és arról szól egyébként, hogy milyen térítési díjat kell fizetni. Számszerűleg nincs benne, csak hogy van egy ilyen kötelezettsége annak, akinek a lakásában ellenőrzést hajtanak végre.

Valóban, hiányos a törvény abban az értelemben, hogy valamifajta kapcsolatot a lakossággal nem teremt meg, az önkormányzat és a közszolgáltató közötti kapcsolatot próbálja aránylag rendesen rendezni és szabályozni széleskörűen. A lakosság ebből a körből kimarad, márpedig azt tudjuk, hogy elég sok olyan probléma szokott lenni, hogy valakinél ellenőrzést végeznek, és közlik, hogy valami nincs rendben, és ez azt jelenti, hogy 24 órán belül elzárják a gázszolgáltatást annak érdekében, hogy ne tudja a fűtőberendezést használni, vagy éppen valamilyen más szigorú intézkedést hajtanak végre. Nincs igazából hova fordulni, ezért is jeleztük a fogyasztóvédelmi bizottságban, hogy jó lenne egy ügyfélszolgálati rendszernek a beiktatása a törvénybe.

A másik igazi probléma, és egy kicsit ilyen értelemben a törvénynél valamifajta szakmai lobbi is érzékelhető, ez az, ami itt felvetődött az előző hozzászólásokban, hogy többségében ma a családi házakban, a gázfűtéssel működő lakásokban olyan fűtési rendszert alkalmaznak, amit úgy hívnak, és itt a törvény is szabályozza, és csak ezt szabályozza, ezt a nyílt égésterű rendszert. Ez arról szól, ezt mindenki többségében már ismeri talán, hogy a korábbi cserépkályhák esetében fölraktak egy olyan készüléket - ezt cirkónak hívják -, ami a meleg vizet és a fűtést biztosítja, gázzal működik, az égésterméket pedig a kéménybe vezeti ki, a hagyományos kéményeket pedig ki kellett bélelni egy alumíniumcsővel annak érdekében, hogy ne okozzon károsodást, és ne okozzon veszélyeket az eltávozott égéstermék. Ez így önmagában rendben is van, a probléma abból adódik, és az a hiányossága a törvénynek, hogy azt a bizonyos zárt égésterű rendszert meg nem szabályozza, nem is szól róla a törvény, ami ma már a gyártók számára viszont kötelező. Ma, hogyha valaki a korábban vásárolt, 5-8 vagy 10 évvel ezelőtt vásárolt készülékét szeretné lecserélni, akkor ma már nem tud ilyen nyílt égésterű készüléket vásárolni, csak zárt égésterű készüléket tud vásárolni, mert ma már a gyártóknak csak azt engedélyezik, az indoka is nagyon egyszerű, a környezetvédelem miatt, és ez teljesen érthető, és rendjén is van. Tehát csak ezt a zárt égésterű kazánt lehet megvásárolni, ehhez viszont az a kémény, amit kibéleltek korábban nem kis pénzért, sokszor 200-300 ezer forintért, nem használható ehhez a kazánhoz, ehhez a zárt égésterű kazánrendszerhez, hanem egy más kéményt kell kialakítani; erről volt itt szó az előző hozzászólásban.

Ezért egy kicsit most úgy néz ki ez a törvény, mint hogyha gyorsan szeretnénk megszigorítani a kéményellenőrzéseket, szeretnénk ebben döntéseket hozni, és szeretnénk ezt gyorsan átvinni, mint ha a kéménybélelés olyan fontos dolog lenne, de egyébként 2-3 év múlva sorban fognak jelentkezni az önkormányzatoknál azok a lakók, akik most kibélelik komoly költséggel a kéményt, hogy az új készüléket meg nem engedik bekötni a 2-3 vagy 5 évvel ezelőtt kibélelt kéményekbe, merthogy a dolog szintén nem áll össze. A törvény egyébként a hatóságot pontosan azzal ruházza fel, hogy ebben a dologban engedélyt adjon ki, vagy pedig azt nézze, hogy szabályosan vannak-e a bekötések. Szeretném jelezni, hogy ez egy nagyon nagy probléma, erről sajnos nem szól a törvény, pedig azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog volna, hogy az érintettek számára ebben lehessen valamit mondani. Nem feltétlenül a mai napról szól, de néhány éven belül meg fognak jelenni ezek a problémák, mint ahogy mondtam, elsősorban azért, mert a gyártók ma már korszerű technikával egy más típusú készüléket csinálnak, és ehhez egy más típusú kéményrendszer szükséges. Ezért, amiket elmondtam, az ügyfélszolgálat hiánya, az, hogy milyen jogosítványai vannak a közszolgáltatást végzőnek, valamint az elmondott probléma a zárt égésterű rendszerrel, amit a törvény nem szabályoz, egy kicsit az érzékelhető a törvényből, hogy tovább erősítjük azt, hogy az állampolgár, aki különböző szolgáltatásokat igénybe vesz, ismét a kiszolgáltatottság irányába megy tovább, vagy még inkább kiszolgáltatott a hatóságok irányában.

Vékony szelete ez a törvény annak, amit nap mint nap megélünk, de az látszik, hogy ezt a típusú kiszolgáltatottságot erősíti, hiszen, valljuk be őszintén, ha kijön egy kéményellenőrzésre két ember, fölmegy a háztetőre, lejön, aztán valamilyen papírt kiállít, és mond valamit, ki tud ehhez bármilyen ellenérvet mondani? Nem lehet ellenérvet mondani, mert ki fog oda fölmenni, ki tud oda fölmenni, és azt leellenőrizni nagyon nehezen lehet. Ilyen értelemben jobb lenne, hogyha ezt a kiszolgáltatottságot csökkentené a törvény, akár úgy, hogy a jogosítványait erősítené az érintetteknek, akár pedig úgy, mint ahogy mondtam, ügyfélszolgálat létrehozásával ezeket a konfliktusokat megpróbálnánk csökkenteni.

És mint ahogy jeleztem, egy kicsit mintha érzékelhetőbb lenne egyfajta ágazati lobbinak az erősödése. Miközben igaz az is, amit államtitkár úr mondott, hogy a hulladékelszállítást már külön rendeztük, ez itt maradt, és ennek a rendezése is szükséges, de azt látom, hogy ebben valamilyen módon van egy vékony szelet, ami talán egy kicsit kételyre ad okot.

Összességében ezért nem támogattuk a törvényt. Ehhez adtunk be módosító javaslatokat, azt kérem majd, hogy a részletes vitában azokat támogassák, akkor kétségtelenül módosítható és jobbá alakítható a törvény. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  224  Következő    Ülésnap adatai