Készült: 2020.08.04.14:07:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

93. ülésnap, 218. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:59

Felszólalások:  <<  218  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Arra figyelemmel, hogy a benyújtott módosító javaslat nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, és frakció sem kérte a határozathozatalt, erről nem kell döntenünk.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2883. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 244 igen szavazattal, 94 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatairól történő határozathozatal. Kocsis Máté és Németh Szilárd fideszes képviselőtársaink önálló indítványát H/3075. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig H/3075/15. és 17. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatal következik.

Az ajánlás 1., 4., 5., 6., 7. pontjai a kijelölt bizottság állásfoglalása alapján nem házszabályszerűek. Tájékoztatom önöket, hogy az ajánlás 3., 8., 11. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, így ezekről nem szavazunk. Az ajánlás 2., 9. és 12. pontjai szintén nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik kérésére ezekről határozunk.

Az előterjesztők az ajánlás 10. pontját és a kiegészítő ajánlás 1. pontját támogatják. Ezek közül a Jobbik külön szavazást kért az ajánlás 10. pontjáról.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a kiegészítő ajánlás 1. pontjában szereplő támogatott módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 243 igen szavazattal, 91 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványról és annak alternatívájáról döntünk.

Az ajánlás 9. pontjában Volner János a határozati javaslat 6. pontjának módosításával azt kezdeményezi, hogy a bizottság 10 tagból álljon; az ajánlás 10. pontjában Tóth Gábor a taglétszámot 13 főben kívánja megállapítani.

Először az ajánlás 9. pontjáról döntünk, amelyről a Jobbik kérte a szavazást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 55 igen szavazattal, 241 nem ellenében és 38 tartózkodó szavazat mellett elutasította.

Most az ajánlás 10. pontjában Tóth Gábor javaslatáról szavazunk. Az előterjesztő támogatja, de a Jobbik kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 254 igen szavazattal, 78 nem ellenében és 1 tartózkodó szavazat mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Frakciókérés alapján még két javaslatról döntenünk kell.

Az ajánlás 2. pontjában Volner János a határozati javaslat 1. pontjában a bizottság felállításának célját tartalmazó rendelkezést módosítja. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 43 igen szavazattal, 292 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 12. pontjában Volner János és Harangozó Tamás a határozati javaslat 8. pontjának elhagyását javasolják. Az alaprendelkezés kötelezővé teszi a bizottság tagjainál a nemzetbiztonsági vizsgálatot. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 94 igen szavazattal, 238 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most soron következik az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Ágh Péter és Szijjártó Péter fideszes képviselőtársaink önálló indítványát T/2224. számon, az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság ajánlását pedig T/2224/3. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott, így most a határozathozatalok következnek. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az alkotmány rendelkezései alapján a módosító javaslatok elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztők az ajánlás 1., 2. és 3. pontjában szereplő indítványt támogatják.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak a jelen lévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 337 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most soron következik a kormánytisztviselők jogállásról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és a zárószavazás. Az előterjesztést T/2941. számon, az egységes javaslatot pedig T/2941/17. számon már megismerhették.

Mivel az egységes javaslathoz az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatot nyújtott be, záróvitára is sor kerül. A bizottság elkészítette ajánlását, amely T/2941/19. számon valamennyiük számára elérhető.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatomat elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/2941/19. számú ajánlás 1-6. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. Igen, Szilágyi Péter képviselő úrnak adok kétperces felszólalási lehetőséget, az LMP-képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr!

Felszólalások:  <<  218  >>    Ülésnap adatai