Készült: 2021.05.18.15:05:43 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

108. ülésnap, 307. felszólalás
Felszólaló Balczó Zoltán (Jobbik)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:00

Felszólalások:  <<  307  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Ennek során nem döntünk a 10. és 34. pontokról, mert azokat előterjesztője visszavonta. A 33. pont nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik kérte a szavazást.

A további indítványokat az előterjesztő támogatja, de arra figyelemmel, hogy a 35-47. pontok elfogadása minősített többséget igényel, ezekről két részletben döntünk.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a minősített többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 254 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 36 tartózkodással a módosító javaslatokat elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő támogatott javaslatokról határozunk az 1-9., 11-32. pontok, valamint a 48-52. pontok alapján. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 255 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 36 tartózkodás mellett a módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Frakciókérésre még egy javaslatról szavaznunk kell. A 33. pontban Novák Előd a 63. § (42) bekezdésének elhagyását javasolja. Az alaprendelkezés a médiatörvényben a hatóság tisztségviselőinek megbízatásuk megszűnése esetére 12 havi jövedelmének megfelelő kártalanítást biztosít. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 65 igen szavazattal, 256 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Felhívom a képviselőtársaim figyelmét, hogy az egységes javaslat 64. és 65. §-ának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kettőharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3505. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 256 igen szavazattal, 66 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3505. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 253 igen szavazattal, 66 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta.

(21.40)

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 253 igen szavazattal, 65 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes választási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Kósa Lajos, Fidesz, és Pálffy István, KDNP, képviselők önálló indítványát T/3557. számon, az egységes javaslatot pedig T/3557/9. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a módosító javaslatok számára figyelemmel ezeket összevontan tárgyaljuk meg. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Így megnyitom tehát a záróvitát a T/3557/11. számú ajánlás 1-5. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Mivel jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom. Feltételezem, hogy Kósa Lajos képviselő úr sem kíván most felszólalni. Meg kell kérdeznem, hogy a kormány támogatja-e a javaslat elfogadását. (Orbán Viktor és dr. Navracsics Tibor jelzésére:) Igen, köszönöm a jelzést. A kormány támogatja.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a módosító javaslatok és az egységes javaslat elfogadásához az alkotmányügyi bizottság állásfoglalása szerint a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az 1-5. pontok szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 273 igen szavazattal, 49 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatokat elfogadta.

Így most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3557. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 269 igen szavazattal, 49 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 260 igen szavazattal, 48 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/3585. számon, az egységes javaslatot pedig T/3585/87. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezeket két szakaszban tárgyaljuk meg a következők szerint. Az első szakaszban a hatáskört érintő, 3-14. ajánláspontok szerepeljenek, a második szakaszban pedig a hivatali szervezetet érintő javaslatok megvitatására kerüljön sor, az ajánlás 15-22. pontjai szerint. Felhívom figyelmüket, hogy a záróvita nem nyílik meg az 1. és 2. pontokra, mert azok nem felelnek meg a Házszabály rendelkezéseinek.

Aki a vitaszerkezetre tett javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Így megnyitom a záróvita első szakaszát a T/3585/94. számú ajánlás 3-14. pontjaira. Megadom a szót 6 perces időkeretben Gaudi-Nagy Tamásnak, a Jobbik képviselőjének.

Felszólalások:  <<  307  >>    Ülésnap adatai