Készült: 2021.05.09.08:53:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

104. ülésnap, 206. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:15

Felszólalások:  <<  206  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Megköszönöm vendégeinknek az ünnepélyes pillanatokon való részvételét. Most a napirend szerinti határozatokkal folytatjuk munkánkat.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem, foglalják el helyüket, és helyezzék el kártyájukat a szavazógépben. (Az MSZP és az LMP képviselői bejönnek az ülésterembe.)

(A jegyzői székben dr. Lenhardt Balázst
Göndör István váltja fel.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes választási törvények módosításáról szóló T/3557. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 293 igen szavazattal, 28 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosításáról szóló T/3549. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 290 igen szavazattal, 40 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló T/3497. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 298 igen szavazattal, 36 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az alapvető jogok biztosáról szóló, T/3585. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 251 igen szavazattal, 82 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló T/3586. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 289 igen szavazattal, 48 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló T/3507. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 299 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló T/3478. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 299 igen szavazattal, 42 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló T/3485. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 289 igen szavazattal, 51 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a közfoglalkoztatásról szóló törvényről és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló T/3500. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 285 igen szavazattal, 60 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/3480. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 253 igen szavazattal, 93 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

(19.10)

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól szóló T/3504. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 290 igen szavazattal, 57 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 251 igen szavazattal, 96 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló T/3589. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Közbeszólás a kormánypárti padsorokból: Az MSZP alacsonyan akarja tartani a béreket.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 289 igen szavazattal, 55 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló T/3505. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 289 igen szavazattal, 57 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a közbeszerzésekről szóló T/3502. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 248 igen szavazattal, 99 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten 2011. április 27. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat, és a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten 2011. február 28-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat együttes általános vitája a lezárásig. Az előterjesztéseket T/3482. és T/3483. számon megismerhették. A kijelölt bizottság írásban benyújtotta ajánlásait, amelyeket T/3482/1. és T/3483/1. számon a hálózaton megtalálhatnak.

Megadom a szót Kármán András úrnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előadójának, 20 perces időkeretben. Öné a szó, államtitkár úr.

Felszólalások:  <<  206  >>    Ülésnap adatai