Készült: 2020.05.26.15:28:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

240. ülésnap (2009.11.09.), 203. felszólalás
Felszólaló Kuzma László (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:02


Felszólalások:  Előző  203  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KUZMA LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Elnök Úr! Az előttünk fekvő törvény módosításai kapcsán engedjék meg nekem, hogy hátulról közelítsem meg, hiszen egy szakaszban tárgyaljuk a módosító indítványokat. Tehát pontosabban nem az eredeti törvény, hanem a most beterjesztett eredeti törvényszöveg 11. §-ára térek ki elsőként, amely a 11. § a 16. ajánlási ponttal, illetve a 13. ajánlási ponttal jegyzett. Az ajánlási pontok szerint a kormány mindkét módosító javaslatot támogatja, az egyik egy kormánypárti módosító javaslat, a másik pedig egy ellenzéki javaslat.

Az a meglátásom - és egyben köszönetemet szeretném kifejezni az előterjesztőknek -, hogy egyelőre támogatják ezt a két módosító indítványt, hiszen ez a két módosító indítvány az, amelyik érdemben megváltoztatja az eredeti törvény alapvető szellemiségét. Tehát ha ezt a két módosító indítványt támogatni méltóztatnak, akkor a következő lépés az lehetne, hogy a teljes törvényt visszavonják, hiszen akkor okafogyottá válik a törvény további és egyéb érdemi része.

(18.10)

Illetve, ha mégsem teszik ezt - azért elmondom a további érdemi részeket is -, akkor a 13. ajánlási pontban reményeim szerint véletlenül maradt benne az a szövegrész, amely bennhagyni kívánja "és az 57. § (2) bekezdése mint kiveendő" szövegrészt. Ez a kiveendő szövegrész tartalmazza azt az eredeti szöveget, amely úgy hangzik, hogy "felhatalmazást kap a kormány, hogy a 6/B. §-ban meghatározott szakmai vizsga hatósági ellenőrzéséért felelős szervet rendeletben jelölje ki". Tehát bent hagyja, ezzel veszi ki, hogy a kormány kirendelje azt a hivatalt, amely - ahogy korábban beszéltünk róla - a szakmai vizsgákat ellenőrző hivatal. Tehát ezt egy kapcsolódó módosítással javaslom rendbe tenni.

De tán még jobb lenne a törvény, ha ezt a (3) bekezdést teljes egészében kivennénk, mert akkor már a maradék része a vizsganyilvántartásra vonatkozik, és változatlanul fenntartom abbéli javaslatomat, miszerint a vizsganyilvántartás jelenlegi állapotában a megyei jegyzőknél jó helyen van, az államigazgatási eljárásba illeszkedik, ilyen formában tehát nem indokolt. Tehát a teljes 3. §-t egy kapcsolódó módosítással javaslom kivenni, ugyanúgy, mint ahogy ez megtörtént a 16. ajánlási pontban, ugyancsak az eredeti 11. §-t illetően.

Ha egyetértünk e két paragrafus eredeti állapotba való visszaállításában, akkor még egy okkal több, hogy okafogyottá válik az Európai Parlament és Tanács adott irányelvének 9-11. pontjára való hivatkozás, hiszen megmarad az állami vizsga. Ez már az ajánlás 10. pontjában szerepel, következésképpen nem indokolt az erre való hivatkozás a szolgáltatásokkal, illetve az ezzel összefüggő... - nem akarom ezt a konkrét témát újra nyitni, de az előbb elmondottak alapján okafogyottá vált.

Végezetül, de nem utolsósorban szeretnék érdemben foglalkozni az ajánlási pontok elejével, az 1. és a 2. ajánlási pontban megfogalmazott, szintén nagyon terjedelmes kiegészítő módosító javaslatokkal, miszerint a létrejövő hivatalt nem nevezi meg a törvény, következésképp azok a mendemondák, miszerint - s ebbéli aggodalmamat szeretném megosztani - az NSZFI-hez kerülne ez a feladat, számomra elfogadhatatlan, éppen azért, mert hatósági jogkörrel ruházunk fel egy olyan hivatalt, amely maga is képző és oktató intézmény, ad absurdum saját magát fogja hatósági szempontból ellenőrizni. Ezen érdemes lenne elgondolkozni. Az előbb elmondott indokok alapján ilyen formában már az egész törvény okafogyottá vált.

Ugyanez vonatkozik a nyilvántartási rendszerre is. Erre vonatkozólag a korábbi ajánlási pontokban megfogalmazottak mellett érveltem. Pillanatnyilag jó helyen van a megyei jegyzőknél, hosszú ideje ott tartják nyilván, nem gondolom, hogy ezen változtatni szükséges lenne.

Végezetül ugyancsak ezekben a pontokban nyert megfogalmazást az a törekvés, miszerint jelentős mértékben csorbítaná a szakminisztériumok hatáskörét, és jelentős mértékben növelné a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hatáskörét az oktatást illetően. Ilyen nagy horderejű hatáskör-változtatást nem tartok indokoltnak a ciklus végét megelőző közvetlen időszakban. Ezek hosszú távú és széles konszenzusos alapon nyugvó rendelkezések kellene hogy legyenek, és ebbe az irányba kellene hatni. Mivel egy csomó dolgot elfogadtak, és belátták, hogy ez nem tartható, a módosító indítványok döntő többsége visszalépés, ezért változatlanul azt javaslom, hogy teljes mértékben tegyék meg ezt a visszalépést, még van idő a törvényt teljes egészében visszavonni.

Köszönöm szépen. (Taps a KDNP és a Fidesz soraiban.)
Felszólalások:  Előző  203  Következő    Ülésnap adatai