Készült: 2021.05.06.08:10:19 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Steiner Pál
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 108
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2013.11.20.(327)  222 Általános vita folytatása és lezárása T/13054 A hitelbiztosítéki nyilvántartásról felszólalás 15:20
2013.11.12.(323)  137-139 Részletes vita lefolytatása T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről felszólalás 4:32
2013.11.04.(320)   12 Napirend előtti felszólalások Meddig kell még tűrnünk az országban és Budapesten a szélsőséges provokációkat?" napirend előtti felszólalás 5:17
2013.10.15.(311)  144 Általános vita lefolytatása H/12380 A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról felszólalás 13:15
 148 Általános vita lefolytatása H/12380 A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról kétperces felszólalás 1:46
 156 Általános vita lefolytatása H/12380 A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról felszólalás 4:22
2013.10.01.(307)   52 Általános vita megkezdése T/12097 A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
T/12095 Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
T/12094 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
T/12096 A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
vezérszónoki felszólalás 16:53
2013.09.30.(306)  110-112 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12508 Nincs válasz, nincs nyomozás. Akkor mi lesz a lelátókon és bárhol az országban? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:37
 116 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12508 Nincs válasz, nincs nyomozás. Akkor mi lesz a lelátókon és bárhol az országban? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 0:50
2013.09.23.(304)   68 Interpelláció megtárgyalása I/12279 A nemzetbiztonságot fenyegették az Olimpiai Park fái? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:45
  72-74 Interpelláció megtárgyalása I/12279 A nemzetbiztonságot fenyegették az Olimpiai Park fái? képviselő elutasította a választ 1:14
2013.06.17.(290)  219 Záróvita H/10767 A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről felszólalás 5:18
 227 Záróvita H/10767 A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről felszólalás 0:35
 231 Záróvita H/10767 A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről Előadói válasz 2:18
2013.05.23.(281)   62 Általános vita lefolytatása H/10767 A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről Expozé 15:04
<< 1  2  3  4  5  6  7  8 >>
Összesen: 108