Készült: 2020.12.01.22:31:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

259. ülésnap (2017.11.16.),  63-72. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 12:19


Felszólalások:   47-62   63-72   73-83      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására ma 16 óráig van lehetőség.

Soron következik az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/18300. számon ismerhető meg a Ház informatikai hálózatán.

Elsőként megadom a szót Ónodi-Szűcs Zoltán úrnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. ÓNODI-SZŰCS ZOLTÁN GUSZTÁV, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, a napirendi pont előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Most se leszek túlságosan komplikált. A címben felsorolt jogszabály kapcsán nyolc új anyag kerül be a pszichotrop anyagok közé. E miatt a módosítás miatt megint csak törvényt kell módosítanunk, hiszen a szerződés úgy tud hatályba lépni Magyarországon, ha erről törvény rendelkezik. Ehhez kérem a támogatásukat. Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.)

(11.00)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most a vezérszónoki felszólalások következnek. A Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka Csenger-Zalán Zsolt képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr. Öné a szó.

CSENGER-ZALÁN ZSOLT, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogy képviselőtársaim itt érintették az egész témakört, én is ehhez néhány adalékot adnék. Furcsa dolog a statisztika, de végül is a statisztikák azért azt mutatják, hogy a fiatalok körében csökkent a szerhasználat, a középiskolásoknál például 30 százalékkal. Ugyanakkor emelkedik sajnos azok száma, akik kipróbálták az úgynevezett szintetikus drogokat. Tehát abban egyetértünk, hogy sajnos a veszélyesebb szerek irányába mozdult el a dolog, még akkor is, ha az egyéb szereknél ez csökkent.

A kormány 4,7 millió forintot biztosított például a telepi droghasználat feltérképezésére, kifejezetten a szegregált körzetekben és területeken élők droghasználatának kutatására. Még mindig keveset lehet tudni arról sajnos, hogy egy-egy ilyen izolált településrészen milyenek a drogfogyasztási szokások, és milyen szereket használnak. Ezek felderítése, megismerése éppen azért fontos, hogy a megfelelő preventív lépéseket meg lehessen tenni.

2010 és ’14 között 1,5 milliárd forintot fordított a kormányzat, a központi költségvetés drog­preven­cióra, és a 2015-18 közötti időszakra további 2,4 milliárd forint jut erre a célra. A kormány elkötelezett az addiktológia területének folyamatos fejlesztése mellett. Az alapvető cél, hogy azok, akik még nem próbálták ki a drogot vagy akár a pszichotrop anyagokat, ne is tegyék ezt meg. Ezen túlmenően értelemszerűen szükséges erősíteni az olyan közösségi tevékenységeket, amelyek a megelőzést szolgálják, ahogy ezt képviselőtársam is említette.

Említette itt Zacher Gábor nevét, akit meghívott a választókerületébe. Hadd mondjam el, hogy Zacher Gábor a korábbi választókerületemben gyakorlatilag a szomszédom volt, nagyon sokat találkoztam ott vele, és nagyon sok drogprevenciós előadásán találkoztam vele. A jelenlegi választókerületemben is nem egy ilyen előadást tartott. Én is nagyon hasznosnak tartom ezt, és képviselőtársaimnak javaslom én is, hogy ezt az utat, ezt a módszert érdemes kipróbálni. A Fidesz támogatja a törvény elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Az MSZP képviselőcsoportjának vezérszónoka Legény Zsolt képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.

DR. LEGÉNY ZSOLT, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Elnök Úr! Köszönöm szépen a lehetőséget. Akkor most ismételten iPadről szeretném ismertetni a Magyar Szocialista Párt vezérszónoklatát. Ahogyan az előző javaslattal kapcsolatosan említettem, az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2017. március 16-án ülésezett, és ott több határozatot is elfogadott, többek között a 60/4. és a 60/11. számút is, amely jelen előterjesztés alapját adja. Ezen két határozatával több anyagot is a pszichotrop anyagokról szóló ’71. évi egyezmény II. jegyzékébe felvett. Ezek közül Magyarországon az etilon és az XLR-11 elnevezésű anyag kivételével azok a vegyületek szerepelnek a kábítószerek és pszichotrop anyagok felsorolásáról szóló 66/2012. kormányrendelet pszichotrop anyagok I. jegyzékén.

Értelemszerűen a Magyar Szocialista Párt ezt az előterjesztést is támogatja, hiszen ahogyan említettem, a drog és a kábítószer elleni harc fontos és kiemelt terület. Mindent meg kell tennünk azért, hogy ez a veszély a lehető legkisebb mértékben leselkedjen mind Magyarországra, mind a magyar társadalomra. Tehát támogatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A Jobbik képviselőcsoportjának vezérszónoka Rig Lajos képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.

RIG LAJOS, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Képviselőtársaim! Akkor folytassuk a pszichotrop szerekkel. A szintetikus kannabinoid­szár­mazékokról, és a metamfetaminszármazékokról van szó, amelyek most tiltólistára fognak kerülni. Ezek a herbál és egyéb ragadványnevekkel rendelkező szintetikus származékok, amelyekből, ha jól tudom, 120 van jelen pillanatban tiltólistán, hiszen 120 alfaja van. Budapesten például utcánként változik, ahogy ezek a drogárusok változtatják az összetételét, úgy a nevét is változtatják, diós, kék, nem tudom, még milyen ragadványnevek vannak.

Ennek az a veszélye, hogy ezek a dizájnerdrogok általában a mélyszegénységben, szegénységben élők között a legelterjedtebbek, magyarul, a dolgozói szegénységben és mélyszegénységben élők. A KSH adatai szerint két és fél millió ember, 28 százaléka dizájnerdrog-fogyasztó. Ez borzasztóan magas szám. Amikor megkérdezik a kábítószer- vagy dizáj­ner­drog-fogyasztókat, hogy miért fogyasztják ezeket a szereket, azt mondják, hogy azért, mert akkor legalább boldog vagyok.

És itt van a társadalompolitikai probléma, hogy miért keresik ezt. Tehát ha otthon azt látja, hogy apu nincs otthon, anyu a tévé előtt sorozatokat néz, valami boldogságot keres. Ezt kell nekünk megakadályozni, hiszen ezeknek a fogyasztói értéke általában 200-300 forint. Az, hogy elterelésre küldjük ezeket a fiatalokat, nem megoldás. Elterelésre akkor van szükség, ha egy 20 gramm mennyiségű anyagot találnak nála. Ebből a 20 grammból rengeteg szintetikus szert elő lehet állítani. Tehát 10 mikrogramm egy adagja ennek, 10 mikrogramm 200 forint. Na most, ha kiszámoljuk, hogy 20 grammból mekkora mennyiséget lehet előállítatni, az nagyon nagy mennyiség.

Amit képviselő úr is elmondott, Zacher Gábor ennek a tudója. Azt gondolom, ő a szakma legnagyobb képviselője is, de ő az, aki napi szinten látja ezeknek a szereknek az áldozatait, ha lehet így fogalmazni. Hiszen nemcsak egészségkárosító hatása van, hanem, ha nem figyelünk oda, szerény véleményem szerint ennek halálos áldozatai lehetnek. Hiszen beazonosíthatatlan származási helyről jönnek. És a legszörnyűbb ebben, hogy a posta a legnagyobb díler, hiszen interneten, külföldről, bárhonnan beszerezhetőek jelen pillanatban ezek a szerek.

Csak egyfajta molekulát, molekula kötődését változtatják meg, és máris legalizálják. Az, hogy a rendőrség megpróbálja ezeket felderíteni, felgöngyölíteni, beviszik, de a drogfogyasztó, illetve az árus is előbb kint van az utcán, mint ahogy a jegyzőkönyvet megírnák. Azt gondolom, közös felelőssége van minden egyes pártnak, és a felelősség abban mutatkozik meg, ha olyan drogpolitikát folytatunk. És itt a jogi szabályozás nem mindig elég. A jogi szabályozás nem fogja megszüntetni a drogfogyasztást és a pszicho­trop anyagok fogyasztását, akárhogy szigorítjuk.

A legszembetűnőbb példa erre a Fülöp-szigetek, ott halálbüntetés jár a drogfogyasztásért és árusításért; a Kínai Népköztársaságban 25 év kényszermunka. És mégis, a Fülöp-szigetek lakóinak 8 százaléka drogfogyasztó. Tehát itt az már bebizonyosodott, hogy a jogi szabályozás szigorítása ezt nem fogja megakadályozni.

Mi akadályozhatja meg? Ugye, elmondtam azt a bődületes számot, hogy a mélyszegénységben élők 28 százaléka ezeket a szintetikus szereket használja. Ha a társadalmi felzárkóztatás olyan ütemben menne, ahogy nem megy most Magyarországon, akkor ezeknek a száma csökkenne. Ezt támasztotta alá Zacher Gábor is az előadásában. Azt gondolom, hogy 2010-ben, amikor megszűnt a preventív oktatás a drogokról és pszichotrop anyagokról, akkor volt egy nagy boom, és akkor keresték a fiatalok ezeket a mérgeket.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom mindig támogatni fogja ezeknek a szereknek a tiltólistára kerülését. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Dr. Lukács László György tapsol.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván‑e valaki a vitában felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.

Az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván‑e válaszolni az elhangzottakra. Ónodi-Szűcs államtitkár úré a szó. Parancsoljon!

DR. ÓNODI-SZŰCS ZOLTÁN GUSZTÁV, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Még csak én nem mondtam be, hogy ismerem Zacher Gábort. Ismerem én is Zacher Gábort, úgyhogy én is ezzel kezdem a mondókámat. Egy kiváló szakemberről van szó, de nem ezért kértem szót, hanem azért, hogy néhány adatot és számot a helyére tegyek. A drogellenes stratégia 2013 óta van érvényben Magyarországon, azt gondolom, mindenki számára ismert.

(11.10)

Kérdezték a számokat tőlem, úgyhogy mondanék számokat. Tehát 2017-ben a költségvetésben 318 millió forint volt ilyen prevenciós célra, ’18-ban 518 millió forint volt ilyen célra. Azt még hadd tegyem hozzá, hogy a stratégiában arra törekednénk, hogy mind kereslet, mind pedig kínálat oldalon tudjunk beavatkozni, és a stratégia 27 pontot jelöl meg, ahol nekünk ezt meg kellene tenni.

Hogy mondjak még két számot, csak azért, hogy ez is tisztába legyen téve, az EFOP 1.8.7-16-os programban 3 milliárd forint áll rendelkezésre prevenciós célokra, az EFOP 1.8.9-17-ben, amelynek az a neve, hogy „Legyen más a szenvedélyed!”, ebben pedig 1,9 milliárd forint áll rendelkezésre ezen időszak alatt is. Úgy gondolom, hogy a kormány ezt komolyan veszi, és tényleg azt gondolom egyébként, hogy ebben mindannyiunknak van tennivalója. Köszönöm a figyelmüket, és kérem, hogy támogassák a törvényt. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   47-62   63-72   73-83      Ülésnap adatai