Készült: 2020.07.16.06:59:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

105. ülésnap (2011.06.28.), 4. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 5:06


Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! A mondás is úgy van, hogy jó pap is holtig tanul. A felszólalása után én is önnek három ajánlott irodalmat fogok javasolni.

Az első mindenképpen a Házszabály, hiszen ön úgy írta meg a napirend előtti felszólalását, hogy a miniszteri biztos úrnak szól, de hát a Házszabály szerint miniszteri biztoshoz nem lehet intézni sem napirend előtti felszólalást, sem interpellációt, sem kérdést. Úgyhogy ez lenne az első ajánlott olvasmányom.

A második az alaptörvény szövege. Bizonyára önök azért nincsenek ezzel annyira tisztában, hiszen nem vettek részt az alkotmányozásban. Ön azt említette, hogy kimaradtak a fiatalok az alkotmányból. Itt legalább 10-12 helyet tudnék önnek fölsorolni, ahol benne vannak, de engedje meg, hogy csak ez első hármat mondjam; "felelősséget viselünk utódainkért", és ezért nyilván anyagi természetű erőforrásainkkal így gazdálkodunk. A következő bekezdésekben: bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában, hiszünk, hogy gyermekeink és utódaink tehetségükkel, kitartásukkal és lelki erejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot. Vagy megint tovább: alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Tehát több helyen - még itt a gyermekvállalás támogatása: L) cikk, 16. cikk, 18. cikk, 20. cikk, 22. cikk. Tehát ön szerint kimaradtak az alkotmányból a fiatalok. Csupán ennyi helyen szerepelnek benne. Ez volt a második ajánlott olvasmányom.

A harmadik ajánlott olvasmányom ön számára az a vitairat, amivel, bízom benne, hogy ön is rendelkezik. Javaslom, hogy akkor fordítsa el 90 fokkal, és kezdje el úgy olvasni, ugyanis a tartalomjegyzékéből is kiderül, hogy a fiatalok számára milyen sok fontos területtel foglalkozik: Budapesttel, vidékkel, nők helyzetével, kultúrával, tehetséggondozással, karriertervezéssel, sporttal, szórakozással, családalapítással és állampolgári ismeretekkel.

(8.10)

Ami a múlt és a mostani idő összehasonlítását illeti, az előző kormányzati ciklusban, mint ön is tudja, talán egy hatfős osztály foglalkozott ifjúságpolitikával az egész kormányzat számára. Ehhez képest - mint ahogy ön is említette - most egyrészt a Nemzeti Erőforrás Minisztériumon belül az egyik államtitkárságnak ez a részterülete, másrészt pedig a KIM-ben dolgozik Mihalovics Péter miniszteri biztos úr, akinek pontosan ezen program kidolgozása és az ifjúságpolitika ilyetén való vezetése a feladata.

Ugyanakkor a kormánypolitika nem elégedett meg azzal, hogy van egy-két osztály, aki foglalkozik a fiatalokkal, és ha valamit akarunk a fiatalokkal tenni, akkor majd őket megkérdezzük, hogy mit kell csinálni, hanem az egész politikánkat igyekeztünk úgy alakítani, hogy az a fiatalok érdekeit szolgálja. Most nemcsak az adósságfékről beszélek, ami az ő cselekvési szabadságukat jelenti majd tíz vagy húsz év múlva, hogy ha nem egy eladósodott országgal kell hogy törődjenek, hanem azért itt voltak komoly törvények és kormányrendeletek, amelyek születtek.

A fiatalok biztonságos szórakozásának érdekében például a West Balkán, amit ön is ismer, ön is tanulmányozott, és a fiataloknak pontosan azt az igényét szolgálja, hogy a hétvégéjüket biztos körülmények között tudják szórakozással eltölteni. Az egész Regeneráció Program, egy olyan nyílt karrierexpóval, amin közel tízezer fiatal vett részt, és érdeklődött a közigazgatás iránt, ahogy ön is mondta, lesz nyári tábora, ahová természetesen mindenfajta előzetes, ön által említett szűrő nélkül, elkötelezettség és tehetség alapján igyekszünk fiatalokat meghívni, akik érdeklődnek a közigazgatás iránt.

Lehet, hogy önnek fáj, hogy a fiatal diplomások közül 300 helyre többszörös túljelentkezés volt a magyar közigazgatási ösztöndíjprogramban, ami sikeresen zárult, az első fele, pont a múlt héten pénteken volt szinte az összes ösztöndíjban részt vevő részvételével egy esemény, ahol ki-ki elindul a külföldi állomáshelyére jó pár hónapra, ahol tanulmányokat vagy tapasztalatokat fognak gyűjteni szeptembertől kezdve. De volt nyílt nap is a minisztériumunkban, szintén elsősorban fiatalok számára meghirdetve.

Pont a napokban fog megnyílni a Gödör mellett a Design Terminál, ami például a budapesti fiatalok igényes szórakozását, igényes kulturális igényeit kívánja kielégíteni, fiatal tehetséges divattervezők számára hirdettük meg a "Gombold újra" magyar divatbemutatót. A Volt Fesztivál, ami, ha jól emlékszem, holnap nyílik, az pontosan az EU-elnökségi programsorozatunk zárórendezvénye, és még sorolhatnám, hogy mennyi helyen - a Szigeten is az EU-elnökséggel megjelent a magyar kormányzat is - próbáltunk a fiatalok számára valamilyen bepillantást engedni a kormányzat ügyeibe, és mennyi helyen próbáltuk az ő igényeiknek megfelelően alakítani a politikánkat.

Szerintem továbbra is az a jó irány, bármennyire is ön ezzel nem ért egyet, hogy nem egy-egy osztálynak, 6-8 vagy 30 embernek kell foglalkoznia a fiatalok ügyével, hanem a kormányzati politikát kell áthatnia a fiatalok iránt érzett felelősségnek, ami nemcsak azt a háromszöget jelenti, amit ön mondott, hanem az igényes szórakozástól kezdve a bármilyen más kulturális vagy jövőépítő, családtervező, karrierépítő segítséget, amit az állam nyújthat, ezt is magában foglalja.

Bízom benne, hogy így sikerül sikeresen Mihalovics miniszteri biztos úrnak is ezt a programot megvalósítani. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai