Készült: 2020.01.27.03:56:14 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
68 98 2011.02.21. 0:46  91-98

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Asszony! Én szeretek mindig világosan, egyértelműen beszélni. Én az ön azonnali kérdésében feltett problémákra válaszoltam, világos és egyértelmű választ adtam. Én nem szeretném értelmezni senkinek a szavait. Ön kérdezett; én voltam abban a helyzetben, hogy válaszolhattam, és még egyszer elmondom, hogy a válaszom minden szavát fenntartom.

Szeretném elmondani, azt is elmondtam, hogy ha a szabálysértési törvény módosítása ilyen irányban napirendre kerül, akkor ezzel kapcsolatban egyeztetést kezdeményezünk. Bízom abban, hogy ha ez a módosítás napirendre kerül, ez is hozzájárul ahhoz, hogy ezt a problémát megoldjuk. Köszönöm, és abban bízom, hogy megérti a szavaimat.

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
68 158 2011.02.21. 2:11  155-158

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A kormány a programjában meghatározottaknak megfelelően a 2011. évben is biztosítani fogja a közrend, közbiztonság biztosításához szükséges forrásokat. Ez vonatkozik a rendőrség személyi állományának növeléséhez szükséges forrásokra.

Az előbb, néhány kérdéssel ezelőtt válaszoltam arra a kérdésre, hogy 2011. március 6-án közel kétezer új rendőr fog szolgálatba állni, ennek a többletforrásait is biztosítjuk, és a működés egyéb feltételeit is biztosítja a kormány a 2011. évi költségvetésben.

(16.20)

Emellett technikai fejlesztésre is sor kerül, a személygépkocsi-állomány cseréjére, sőt olyanra is sor kerül, amire '92 óta, tehát 19 év óta nem került sor, nevezetesen: 60 új motorkerékpár áll a rendőrök, a hivatásos állomány szolgálatára. Úgy gondolom, ez időszerű volt, hiszen az elmúlt időszak történései ezt teljes mértékben alátámasztják.

Tisztelt Képviselő Úr! Ami pedig a problémákat illeti, valóban, ha visszagondolunk, nem túl sok időre, csak az elmúlt esztendőre, akkor azt mondhatom, hogy súlyos örökséget vettünk át a szocialisták 8 éves kormányzása után. Hiszen csak a rendőrség vonatkozásában 12 milliárd forintot kellett adósságrendezés keretében a rendőrség részére biztosítani annak érdekében - jól hallotta képviselő úr, annak érdekében -, hogy adósságmentesen tudja a rendőrség ezt az évet kezdeni.

Tehát remélem, hogy megértette a válaszomat, remélem, hogy sikerült megnyugtatnom önt, remélem, hogy örömet okoz ez a válasz önnek mint a közbiztonságért, közrendért aggódó országgyűlési képviselőnek, és ön is figyelemmel tudja kísérni a mindennapi életben is, hogy a kormány betartja ígéretét, betartja programját, és biztosítja a rendőrség részére 2011-ben az eredményes és sikeres működéséhez szükséges anyagi forrásokat.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
68 183 2011.02.21. 0:11  182-192

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a Ház előtt fekvő törvényjavaslatot a fontosságára tekintettel fogadja el.

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
68 191 2011.02.21. 0:40  182-192

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szeretném ismételten leszögezni, hogy a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem talán legfontosabb területe a terrorcselekmények megelőzése. Az erre vonatkozó nemzetközi kötelezettségek hazai jogba való átültetését szolgálja ez a javaslat.

Ez a javaslat világosan kitér arra, hogy azokat az alapvető emberi jogokat, szabadságjogokat, amelyeket a képviselő asszony is említett, tiszteletben tartja a törvényjavaslat. Én sajnálom, hogy a képviselő asszony nem értette meg ennek a törvényjavaslatnak a lényegét. Ennek ellenére azt kérem tisztelettel, hogy ezt a javaslatot a parlament támogassa a szavazatával.

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
69 112 2011.02.22. 2:58  111-125

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat két célt szolgál, egyrészt a módosítás elsődleges célja a határon átnyúló fejlesztések megvalósítását gátló akadályok megszüntetése, másrészt az is célja, hogy a határvízen történő közlekedés engedélyezésével kapcsolatos szabályokat aktualizálja.

Az államhatárról szóló törvény jelenleg hatályos szövege kimondja, olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a határon átnyúló fejlesztések megvalósítását nemzetközi szerződéshez kötik. Az uniós pályázati források elnyerésénél, majd a kivitelezésnél problémát jelent, hogy a beruházás nem valósulhat meg nemzetközi szerződés hiányában.

Az elnyert uniós pályázati források határidőn belüli felhasználásához elkerülhetetlen az államhatárról szóló törvény módosítása, amely lehetővé teszi a határon átnyúló beruházások kivitelezésének a megkönnyítését.

Az államhatárról szóló törvény módosítása biztosítja azt a lehetőséget, hogy kétoldalú nemzetközi szerződés nélkül is lehessen határon átnyúló fejlesztéseket folytatni és megvalósítani. Abban az esetben, ha a határon átnyúló fejlesztések jogi hátterére vonatkozó szabályok nem kerülnek rendezésre az államhatárról szóló törvény módosítása során, akkor a pályázók elveszíthetik az uniós forrásokból elnyert több mint 28 millió eurót.

Tisztelt Országgyűlés! Az államhatárról szóló törvény módosításával elérni kívánt második cél, hogy biztosítsuk a határvízen történő közlekedés engedélyezésével kapcsolatos szabályok aktualizálásának a lehetőségét. A határvízen történő közlekedés engedélyezésére vonatkozó szabályokat a határőrizetről és a határőrségről szóló törvény felhatalmazása alapján adták ki. A határőrizetről és a határőrségről szóló törvény hatályon kívül helyezésével azonban az együttes rendelet korszerűsítése, aktualizálása elmaradt. Ennek megfelelően szükséges egy új, a rendőrség által használható, a határvízen történő közlekedés engedélyezésével kapcsolatos BM-rendelet megalkotása, amelynek a felhatalmazását az államhatárról szóló törvény módosításával szeretnénk megvalósítani.

(11.00)

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat legfontosabb, leglényegesebb elemeinek felsorolásával és rövid bemutatásával, valamint indokolásával az volt a szándék, hogy meggyőzzem a tisztelt Házat arról, hogy a javaslat helyes célokat szolgál. Ezért kérem önöket, hogy a törvényjavaslatot vitassák meg és fogadják el.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
69 124 2011.02.22. 2:43  111-125

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Elnök úr! Tisztelt Országgyűlés! Én legelőször is szeretném megköszönni a képviselőtársaimnak, akik támogatták a hozzászólásukban a törvényjavaslat elfogadását, úgy gondolom, hogy egy nagyon világos célokat megfogalmazó, a célokat helyesen megfogalmazó törvényjavaslatot tárgyal most a Ház. Öt szakaszból áll ez a javaslat. Az expozémban elmondtam, hogy milyen főbb célokat tűztünk ki a törvényjavaslat elfogadásával, amelyeket szeretnénk megvalósítani. Úgy gondolom, fontos itt is leszögeznem, hogy ez a törvényjavaslat megfelel a Magyar Köztársaság nemzeti érdekeinek, megfelel minden szempontból az ország érdekeinek, és előre is kérem a tisztelt Házat, hogy ezt a törvényjavaslatot támogassák a szavazataikkal.

Ami pedig a határőrséggel, illetőleg a határőrizettel kapcsolatos megjegyzéseket illeti, szeretném elmondani, hogy jelenleg is a magyar rendőrség határőrizeti egységei látják el a Magyar Köztársaság államhatárainak védelmét a külső határokon, és ezek a rendőri erők, akik javarészt a határőrségből kerültek kialakításra 2008. január 1-jét követően, teljes mértékben eleget tudnak tenni a feladataiknak, rendelkeznek azzal a szakmai tudással, amely a határőrizeti feladatok ellátásához szükséges. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a határőrizeti feladataikat jól látják el, amit itt a tisztelt Ház előtt is szeretnék megköszönni.

Abba én most nem megyek bele, hiszen fegyelmezett, törvénytisztelő ember vagyok, aki a Házszabályt betartja, hogy helyes volt-e, illetőleg milyen hibák történtek a határőrség és a rendőrség integrációja kapcsán 2008. január 1-jét követően, de ha egy félmondatot megengednek: én úgy gondolom, hogy ez helyes döntés volt, de nagy lehetőséget szalasztott el az akkori kormányzat, amikor a személyi megerősítést, a technikai megerősítést, az erkölcsi megerősítést a határőrség integrációjával megvalósíthatták volna, de ezt elszalasztották. Úgy gondolom, hogy az ország érdekeit szolgálta volna, ha ezt sikeresebben, eredményesebben, hatékonyabban tudták volna megvalósítani, ez nem történt meg teljes mértékben, de most, 2011-ben azt tudom mondani, hogy a magyar rendőrség teljes mértékben el tudja látni a törvényben ráruházott határőrizeti feladatokat.

Végezetül, szeretném még egyszer megköszönni a támogatást, és arra kérem a tisztelt Házat, hogy fogadja el a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
70 70 2011.02.28. 2:40  67-73

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az ön nemzetbiztonsági ellenőrzését az Alkotmányvédelmi Hivatal - és nem az ÁVH - a jogszabályi előírások maximális betartásával, a törvény által szabályozott eljárási rendben, minden külső befolyástól mentesen végezte el. Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az ön által említett szervezetet éppen eszmeisége miatt tiltotta be a bíróság. Ez az eszmeiség, amit ön hagyományőrző programokként aposztrofált, nem más, mint egyes kisebbségek tagjai egyenlő bánásmódhoz fűződő személyiségi jogainak megsértése, emberek és embercsoportok közötti megkülönböztetés, az emberi méltóság megsértése és más alkotmányos alapértékek figyelmen kívül hagyása.

A közrend és közbiztonság alapja az, hogy senki nem állhat a törvények fölött. Ma Magyarországon határozottan világossá kell tenni mindenki számára, hogy az erős törvények megalkotása, a törvényes erőszak joga és lehetősége csak és kizárólag a magyar államot illeti meg. Az emberek azért szervezik és tartják fenn az államot, mert azt várják, hogy az biztosítsa számukra a közbiztonságot, így az államra és nem egyes szervezetekre bízzák a rendteremtés jogát és kötelességét.

Az állam legalapvetőbb kötelessége az emberi élet védelme és a tulajdon megóvása. Az ön által említett szervezet éppen ellenkezőleg jár el, ezért ennek eszmeisége miatt tiltotta be a bíróság. A törvényesség betartása érdekében tehát a döntéshozó minden szempontot figyelembe vett, többek között azt is, hogy ön a feloszlató határozattól a vizsgálat időpontjáig folyamatosan kapcsolatot tartott a fent nevezett szervezettel.

A nemzetbiztonsági kockázat értelmezésével kapcsolatban két alapvető kérdést érdemes kiemelni. Az első a fontos és bizalmas munkakört betöltőkkel szemben támasztott fokozott biztonsági követelmények érvényesítése, a rizikófaktorok minimalizálása, különös figyelemmel az Alkotmányvédelmi Hivatal törvényes működése felett őrködő nemzetbiztonsági bizottság tevékenységére. A második az alapvető emberi jogok gyakorlását biztosító alkotmányos rend, a jogállam és intézményrendszerének megvédése az ezzel szemben pozicionált szerveződésekkel, személyekkel szemben. Felhívom szíves figyelmét, hogy az ön nemzetbiztonsági ellenőrzése elleni panaszát valamennyi, az Alkotmányvédelmi Hivataltól független jogorvoslati fórum, így a nemzetbiztonsági bizottság is elutasította. Kérem, hogy fogadja el a válaszomat. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban. - Zaj a Jobbik soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
70 78 2011.02.28. 2:18  73-82

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Önök nemcsak akkor hazudtak, hanem ön most is hazudik. (Taps és közbeszólások a kormányzó pártok padsoraiból: Így van! - Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Kvittek vagytok.)

Képviselő úr, én ott voltam azon a 2006. szeptember 19-ei bizottsági ülésen, önnel szemben. Ott voltam a bizottsági ülésen (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Jegyzőkönyv!), és tudom azt, hogy a bizottsági ülés vonatkozásában Szilvásy György akkori miniszter kezdeményezte a zárt ülést. Ő kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy olyan információkat fog elmondani, amik államtitkot képeznek.

Én, miután a miniszter tájékoztatóját meghallgattuk, szót kértem, méghozzá ügyrendiben, idézem: "Miniszter úr, mi volt minősített információ az ön tájékoztatójában? Én egy információt sem tekintettem annak, vagy éreztem annak. Kérem, emelje ki, hogy mi volt minősített, miért kellett zárt ülést elrendelni, és a válasz után majd felteszem a kérdéseimet." Tehát nyilván tudatosan, koncepcióval jött oda a miniszter, és azért kérte a zárt ülést. És amikor én ezeket a kérdéseimet feltettem, nem tudott egyetlen érvet sem mondani, hogy miért volt zárt ülés.

Ami pedig a tüntetők minőségét illeti: a jegyzőkönyvet ha elolvassa, annak a nyomait látja, hogy én megkérdeztem, hogy miért nem álltak szóba a tüntetőkkel. A békés tüntetők a tévészékház elé vonultak. Miért nem tárgyaltak? Egy petíciót akartak felolvasni. Miért nem tárgyaltak? Ki adott parancsot? Ki tiltotta meg, hogy tárgyaljanak a tüntetőkkel? Mert ha tárgyaltak volna, és a petíciót beolvashatják, akkor az ostrom elmaradt volna. (Pörzse Sándor: Így van.) Nyilván az volt a cél, hogy minél nagyobb balhé legyen. És végig békés tüntetőkről beszéltünk.

Ami pedig Nyitray képviselőtársamat illeti, meg a többi képviselőtársamat is, elmondom, azt kérdeztük, hogy miért nem védte meg a kormány a Magyar Televízió székházát. Miért baranyai kis rendőröket tett oda, kis létszámú rendőri erőket, akik kiképzetlenek voltak, akik nem voltak felszerelve, akik nem voltak megfelelően eligazítva a feladatra? (Zagyva György Gyula közbeszól.) Miért nem védték meg a tévészékházat?

Ezt kérdeztük, és azt kérdeztük, hogy ha már a tévészékházat nem védték meg, a Nádor utcában több száz, állig felfegyverzett kommandós volt (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.), miért nem vezényelték a kommandósokat a tévészékház megvédésére. Majd folytatom az egy percben.

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
70 82 2011.02.28. 1:32  73-82

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Én sajnálom, hogy ön nem tud a hazugságtól és a gyalázkodástól elszakadni (Dr. Molnár Csaba: Olvassa el!) ebben az azonnali kérdésében sem.

És folytatom a Nyitray András képviselő úrral kapcsolatos megjegyzését, illetőleg hogy a Fidesz képviselői lövetni akartak. Ez olyan hazugság, olyan képtelenség (Közbeszólások az MSZP padsoraiból, többek között: Bele van írva!), amelyet még azóta se lehetett hallani. Én ott voltam, még egyszer mondom, azon a bizottsági ülésen, és itt van a jegyzőkönyv. Itt van a jegyzőkönyv (Felmutatja.), amelyből feketén fehéren el (Nyakó István: A szemednek higgy, drágám!) lehet olvasni, hogy képviselőtársam azt kérdezte, miért nem védte meg a kormány a tévészékházat, miért nem védte meg a kormány a rendőröket. (Zagyva György Gyula közbeszól.)

És ha nem védte meg - és erre irányult a kérdés - a tévészékházat a kormány, ha nem védte meg a rendőröket a kormány, abban az esetben, ha a rendőrök ellen életveszélyes támadás indult volna, feltételes módban mondta, akkor megvédhették volna-e magukat a rendőrök. Ez volt, és ez van ebben.

(15.10)

Azt kérem, hogy olvassa el még egyszer. (Dr. Pósán László: Nem tud olvasni.) Kérjen bocsánatot a képviselőtársaimtól, akiket hazugsággal vádol!

Ami pedig az álláspontokat illeti, azóta sem változott. A Fidesz dokumentációs központot hozott létre a rendőri brutalitás dokumentálására, és jogi segítséget nyújtott a rászoruló embereknek. Ez a véleményünk nem változott. A parlament 2010 nyarán elfogadta a kártérítési határozatot, és a kormány pedig döntött a kártalanításokról. Ez volt a Fidesz álláspontja ellenzékben, ez az álláspontunk kormányon is. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
71 118 2011.03.01. 1:08  113-119

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szeretném tájékoztatni a tisztelt Országgyűlést, hogy a kormány a bizottsági ülések során nem támogatta a módosító javaslatokat, mivel azok nem voltak összeegyeztethetők a törvényjavaslat jogalkotói szándékával.

Az egyik módosító javaslat szerint a törvényjavaslat által bevezetni kívánt új szabályok megalkotása nem indokolt, mivel enélkül is kivitelezhetők a határon átnyúló fejlesztések, a kormány ezt a javaslatot a törvénymódosítás szükségessége miatt nem támogatta.

A kormány nem támogatta továbbá a szövegpontosító és -kiegészítő módosító javaslatokat sem, amelyek a törvényjavaslat hatálybalépésére, a határvízen történő közlekedés engedélyezésével kapcsolatos engedélyezési jogosultság kiszélesítésére és a határjelek elmozdítására vonatkoztak.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a benyújtott törvényjavaslatot, amely egyébként - úgy, ahogy az expozémban elmondtam - megfelel az ország érdekeinek, támogassa.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
72 138 2011.03.07. 1:31  135-142

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Valóban, az ön által említett napon a West-Balkán szórakozóhelyen három fiatal ember vesztette életét, szörnyű tragédia történt. A tragédia körülményeinek vizsgálata érdekében a rendőrség eljárást folytatott, eljárást indított, és az eljárás eredményeit a rendőrség nyilvánosságra hozta. Ezen túlmenően a kormány intézkedett a jövőbeni hasonló helyzetek megelőzése érdekében. Olyan jogszabálytervezetet tárgyalt meg és fogadott el, amely olyan feltételeket tartalmaz, ami lehetővé teszi, hogy megelőzzük az ilyen hasonló tragédiák bekövetkeztét.

Úgy gondolom, ezen a területen is olyan rendetlenséget, olyan határozatlanságot, olyan állapotokat örökölt a 2010. május 29-én megalakult kormány, amelyek sajnos lehetővé tették, hogy ilyen tragédia bekövetkezzen. Ezek az új szabályok garanciát jelenthetnek arra, hogy egyrészt hasonló helyzet nem áll elő, másrészt pedig - még egyszer mondom - az üggyel kapcsolatban a rendőrségi eljárás valamennyi eredményét nyilvánosságra hoztuk, és ha a későbbiekben új adat merül fel, azt is nyilvánosság elé fogjuk tárni.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
72 142 2011.03.07. 0:46  135-142

DR. KONTRÁT KÁROLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Abban bízom, hogy nyugodt hangnemben tudunk erről a szörnyű tragédiáról is beszélni itt, a tisztelt Házban. Szeretném elmondani, hogy a belügyminiszter urat nem vezette az a szándék, hogy megsértse az áldozatok emlékét, nem vezette az a szándék, hogy megsértse az áldozatok családját. A belügyminiszter urat az a szándék vezette, hogy kiderüljön az igazság. Az a szándék vezette, hogy a jövőt illetően megelőzzük a hasonló tragédiákat.

Tisztelt Képviselő Úr! A belügyminiszter úr, ha úgy gondolja, hogy ebben a kérdésben meg kell neki szólalni, meg fog szólalni, és abban bízom, hogy ezt a választ ön is meg fogja hallani.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(16.10)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
72 187-189 2011.03.07. 0:17  186-194

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! (Zaj. - Az elnök csenget.)

ELNÖK: Figyelmet kérek!

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot fogadja el.

Köszönöm szépen. (Nagy derültség és általános taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
72 193 2011.03.07. 1:52  186-194

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Frakcióvezető Úr! Köszönöm, hogy ön a hozzászólásával támogatja a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való bejegyzését szolgáló törvényjavaslat elfogadását.

Tisztelt Frakcióvezető Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Ez a kormány teljes mértékben elkötelezett a korrupcióellenes küzdelemben. Hadd hívjam fel az önök szíves figyelmét arra, hogy a megbízhatósági vizsgálat bevezetésével, a megbízhatósági vizsgálat kiterjesztésével ez a kormány a gyakorlatban is, a mindennapok során is hitet tett a korrupcióellenes küzdelem tekintetében.

Nagyon fontosnak tartjuk, és a kormányprogram erre vonatkozóan határozott álláspontot fogalmaz meg, hogy a korrupcióellenes küzdelem minden formáját támogatja ez a kormány. Ezért kérem önöket, hogy támogassák a megbízhatósági vizsgálat kiterjesztésével kapcsolatos törvényjavaslat gyakorlati megvalósítását a mindennapok során is, a hozzászólásaikkal is, a véleményükkel is.

A hivatásos állománnyal való elfogadtatása tekintetében úgy gondolom, hogy az önök őszinte szándékát kifejezi az, hogy nemcsak akkor szállnak síkra a korrupcióellenes küzdelem során, amikor egy nemzetközi szerződés beiktatásáról, egy törvényjavaslat elfogadásáról van szó, hanem akkor is, amikor a magyar hatályos jogszabályok módosításáról terjeszt elő törvényjavaslatot a kormány. Így tett, még egyszer mondom, a megbízhatósági vizsgálat intézményének bevezetésekor. Úgy gondolom, ez fontos lépés a korrupcióellenes küzdelemben, mint ahogy fontos lépés a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való bejegyzéséről szóló törvényjavaslat elfogadása is.

Ismételten kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot fogadja el. Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
73 22 2011.03.08. 4:35  17-22

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Frakcióvezető-helyettes Úr! Köszönöm az emberi jogi bizottságnak, hogy a tegnapi ülésén foglalkozott ezzel a nagyon fontos kérdéssel.

Szeretném leszögezni, és szeretnék utalni a nemzeti együttműködés kormányának programjára, amely világosan leszögezte, hogy a közrend és a közbiztonság helyreállítása Magyarországon alapvető nemzeti ügy, és ezt a nemzeti ügyet a nemzeti együttműködés kormánya meg fogja valósítani. Erre három eszközt jelölt meg a kormány a programjában. Az egyik módja ennek a rendőrség megerősítése.

Konkrét számot is tartalmaz ez a program, nevezetesen 3500 új rendőrt fogunk szolgálatba állítani. Szeretném fölhívni a tisztelt Ház figyelmét arra, hogy március 6-án, vasárnap a Hősök terén 1800 új rendőr tett esküt, akiknek a szolgálatba állítása folyamatosan megtörténik, és ennek az 1800 rendőrnek a nagyobbik hányada, több mint 1000 rendőr, kistelepüléseken fog szolgálatot teljesíteni.

Tisztelt Frakcióvezető-helyettes Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szeretném azt is elmondani és világosan leszögezni, hogy az ország minden településén, az ország minden területén a rendőrség fönn fogja tartani a rendet, és ehhez nincs szüksége hívatlan vendég, polgárőrség közreműködésére, nincs szüksége az ország egyetlen településén, és így nincs szüksége Gyöngyöspatán sem.

Szeretném tájékoztatni a tisztelt Házat arról, hogy Gyöngyöspatán a mai naptól szolgálatba áll még egy körzeti megbízott, és ezen túlmenően a Készenléti Rendőrség erői mindaddig a településen maradnak, ameddig a közbiztonság fenntartásához erre szükség van.

Arról is szeretném tájékoztatni a tisztelt Házat, hogy tudomásunk szerint Gyöngyöspatán - lakóinak száma 2717 fő - nincs olyan kibékíthetetlen ellentét az ott élők között, tehát nincs olyan kibékíthetetlen ellentét, amely együttműködéssel, társadalmi párbeszéddel, úgy, ahogy frakcióvezető-helyettes úr is említette, megoldhatatlan lenne. Tehát a helyi problémákra, a helyi szociális problémákra meg lehet találni a megoldást. Szeretném fölhívni a tisztelt Ház figyelmét a Széll Kálmán-tervre, méghozzá annak a közmunkaprogramjára, amely hamarosan be fog indulni. Abban bízunk, hogy az ország sok településéhez hasonlóan Gyöngyöspatán is hozzásegít ahhoz, hogy megoldást találjunk az ottani foglalkoztatási problémákra, hiszen a társadalmi problémák jelentős részét tanulással, munkával helyben meg tudjuk oldani.

Még egyszer mondom, bízom abban, hogy Gyöngyöspatán a megoldás a békés egymás mellett élés, a békés együttélés irányába megy, erre kérem a parlamentet is, hogy ezt segítse elő, erre kérem a parlamenti frakciókat is, hogy ezt a társadalmi együttélést, a társadalmi békességet segítsék elő Gyöngyöspatán, és ne a feszültség növelésében legyenek érdekeltek, hanem a megbékélésben, a szeretetben, az együttélésben.

Szeretném elmondani még egyszer, hogy a kormány biztosítja azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a védelem joga Magyarországon minden törvénytisztelő állampolgárt - független nemétől, származásától, felekezetétől, bőre színétől - megillessen, minden törvénytisztelő állampolgárt a magyar rendőrség meg fog védeni, erre az eszközök megvannak. Szeretném bejelenteni, hogy jövő év júniusáig további 2500 rendőrt állítunk szolgálatba, és ennek eredményeképpen meg tudjuk valósítani azt az ígéretet, hogy minden magyar településen szolgálatot fog teljesíteni rendőr, és a védelem jogát, a biztonságot meg tudjuk oldani, tudjuk garantálni minden magyar állampolgár részére.

(10.00)

Frakcióvezető-helyettes Úr! A békesség, az együttélés, a problémák megoldása érdekében a ma elmondott napirend előtti hozzászólását köszönöm, és abban bízom, hogy a következő alkalommal már arról tudunk beszámolni, hogy Gyöngyöspatán is a megbékélés, a szeretet, az együttműködés lett úrrá.

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban. - Nyakó István tapsol.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 8 2011.03.16. 4:19  2-8

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Frakcióvezető Úr! Az ön által elmondottakra a következőt szeretném a tisztelt Ház tájékoztatására elmondani. Gyöngyöspatán a rendőrség fenntartja a rendet. Gyöngyöspatán a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság személyi állománya és a Készenléti Rendőrség egységei jelenleg is jelen vannak, és amióta a megerősített erővel van jelen a rendőrség Gyöngyöspatán, azóta nem történt bűncselekmény. Szeretném megerősíteni azt is, hogy nemcsak Gyöngyöspatán tartja fenn a rendet a rendőrség, hanem a környező településeken is, sőt valamennyi dél-hevesi településen megerősített rendőri erő állomásozik.

Szeretném tájékoztatni a tisztelt Házat, hogy március 6-án, vasárnap, a Hősök terén 1800 rendőr tett esküt, akiknek jelentős része, több mint ezer fő a vidéki kistelepüléseken fog szolgálatot teljesíteni. Tehát a kormány teljesíti azt az ígéretét, hogy minden településre jut rendőr, és megerősíti és fenntartja a közbiztonságot.

És szeretném itt a tisztelt Házban is elmondani, hogy az erőszak állami monopóliumát is fenntartjuk. (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Helyes!) A rend fenntartása Magyarországon jelenleg teljes mértékben a magyar rendőrség feladata (Taps a kormánypártok, az LMP és a Jobbik soraiból.), és a magyar rendőrség ennek a feladatának teljes mértékben eleget tesz. (Moraj a Jobbik soraiban.) Szeretném azt is bejelenteni, hogy jövő év júniusáig további 2500 rendőr fog esküt tenni, és minden magyar településen rendőr fog szolgálatot teljesíteni.

Ami pedig a gyöngyöspatai esetet, illetőleg az elmúlt hetek, elmúlt napok tapasztalatait illeti: szeretném elmondani, hogy azt kérem a parlamenti pártok képviselőitől, különösen az ellenzéki parlamenti pártok képviselőitől, hogy valós tényeken alapuló, ellenőrzött tényeken alapuló reagálásokat tegyenek. Ha önök valóban aggódnak azért, hogy a gyöngyöspataiak biztonságban éljenek, ha önöknek fontos a gyöngyöspataiak biztonsága (Szávay István: Csak nekünk fontos!), akkor, kérem, valós tényekkel, felelős nyilatkozattal segítsék elő a közbiztonság fennmaradását Gyöngyöspatán.

Szeretném elmondani azt is, amire ön utalt, hogy Szanyi Tibor, az MSZP egyik vezére az elmúlt napokban olyan közleményeket adott ki, amelyek valótlan tényeken alapultak, nem is ellenőrizte azoknak a tényeknek a valóságát, nem is volt fontos, hogy azok a tények megfelelnek-e a valóságnak, hanem egy dolog volt fontos, hogy balhé legyen, hogy botrányt csináljanak, hogy botrányt keltsenek ezekkel a valótlan információkkal.

(13.30)

Szeretném elmondani, hogy ezzel nem segítik a közbiztonságot, nem segítik a gyöngyöspataiak biztonságát, hanem ártanak ezzel a gyöngyöspataiak biztonságának.

Tisztelt Frakcióvezető Úr! Még egyszer szeretném elmondani, hogy Gyöngyöspatán a magyar rendőrség fenntartja a rendet, és a jövőben is megfelelő erőkkel lesz jelen Gyönyöspatán. Abban bízunk, hogy az együttműködés, az önkormányzattal való együttműködés sikeres és eredményes lesz, sikeres és eredményes lesz a Gyöngyöspatán élő emberekkel való együttműködés. Fontos az, hogy úgy, ahogy egy héttel ezelőtt itt a tisztelt Ház falai között elmondtam, a problémákat békés módon, törvénytisztelően, együttműködve, a megoldást keresve helyben kell megoldani. Ennek a kialakuló egyetértésnek, a kialakuló egyezségnek a betartásán a rendőrség őrködni fog. Nekünk, a magyar rendőrségnek nincs szüksége semmiféle segítségre e tekintetben, semmiféle olyan polgárőr-egyesületre, akik ott megjelennek és esetleg félelmet keltenek a gyöngyöspataiak egy részében. (Moraj a Jobbik soraiban. - Közbeszólás a Jobbik soraiból: Szégyen!) A rendőrség, tisztelt képviselőtársaim, Gyöngyöspatán és Magyarország valamennyi településén fenn fogja tartani a rendet.

Köszönöm a figyelmüket. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Hol volt a rendőrség? - Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 46 2011.03.16. 3:58  43-49

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A szocialista korszak, a Gyurcsány-korszak súlyos örökségét, egyik súlyos örökségét ismertette itt az interpellációjában. Valóban, ez egy olyan probléma, amelynek a megoldása összetett.

(14.40)

A nemzeti együttműködés kormányának programja kimondja, hogy a társadalmi bizalom létrehozása csak úgy lehetséges, ha törvény előtt mindenki egyenlő, legyen akár politikus vagy szociálisan hátrányos helyzetben élő ember.

A miskolci Avas-lakótelepen a szocialista kormány alatt kialakult helyzet kezelése érdekében már 2010 tavaszán sor került célellenőrzésekre. A rendőrség több ügyben nyomozást folytat az úgynevezett Fészekrakó-program keretében elkövetett csalás bűntett és más bűncselekmények vonatkozásában. Az eljárások során eddig több mint 100 gyanúsítottat és 300 tanút hallgattak ki; az eljárásban milliárdos nagyságrendű kárértékkel több mint 400 ingatlan érintett; 6 büntetőeljárást - 14 ingatlant és 61 gyanúsítottat érintően - már vádemelési javaslattal fejezett be a rendőrség.

Tisztelt Képviselő Úr! Az avasi rendőrőrs talán az ország egyik legnagyobb rendőrőrse, létszáma több mint 50 fő. A megemelt létszámú rendőrőrs tagjai, a hivatásos állomány tagjai ellenőrzik azt is, hogy a társasházak lakói betartják-e a Miskolc város közösségi együttélési szabályairól szóló rendeletet. A rend fenntartása érdekében a Belügyminisztérium az elharapózott, nagy zajjal járó, úgynevezett szabadulóbulik szigorúbb büntetőjogi minősítésének lehetőségét is vizsgálja.

Tisztelt Képviselő Úr! Miskolc Lyukóvölgyben a nemzeti együttműködés kormánya által hozott intézkedések hatására a közbiztonság érezhetően javult. E területre napszakonként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságtól 9 fő rendőr, valamint a Készenléti Rendőrségtől 10 fő rendőr állandó vezénylésére került sor, napi rendszerességgel, napi rendszerességgel 24 óra időtartamban fokozott ellenőrzés-sorozatot végeznek a rendőrség tagjai a területen. A miskolci rendőrség készenléti osztálya komoly, nagyobb súlyú esetek kezelésére egy 150 fős, nagy mobilitású, mozgósítható egységgel rendelkezik, valamint lovas járőrök is végeznek szolgálatot a területen. Egyébként úgy, ahogy mondja, ez a terület, a Lyukóvölgy gyönyörű adottságokkal rendelkezik a földrajzi adottságokat tekintve, de a jelenlegi helyzet, az a probléma, amire ön is rávilágított az interpellációjában, megkeseríti sok esetben az ott lakók életét.

Ennek ellenére azt mondhatom, hogy a Miskolc Lyukóvölgyben bevezetett koncentrált rendőri intézkedések eredményeképpen a bűncselekmények száma visszaesett, a területen lakók biztonságérzete javult, illetve az érezhető rendőri jelenlétnek köszönhetően az idegen területről érkező személyek bevándorlása megszűnt. Ezt támasztja alá a Miskolc Lyukóvölgy lakóközösségének köszönőlevele, amelyben a tett intézkedésekért elismerésüket fejezik ki a rendőrség felé.

Tisztelt Képviselő Úr! A rendőrség folytatni fogja a megerősített ellenőrző tevékenységet mindaddig, amíg a törvényes állapotokat Lyukóvölgyben helyre nem állítja. Bízom abban, hogy itt, a tisztelt Ház falai között is tudok tájékoztatást adni az újabb eredményekről, és be tudok számolni arról, hogy Miskolc Lyukóvölgyben, ezen az egyébként gyönyörű területen teljes mértékben helyreállt a törvényesség.

Köszönöm szépen, és bízom abban, hogy elfogadja a válaszomat. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 96 2011.03.16. 2:07  93-100

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Gyöngyöspatánál tudomásom szerint nincs államhatár, és így nem is érhet véget a magyar államhatár Gyöngyöspatánál. De hogy a nyelvi válaszon túlmenően korrekt, precíz választ adjak önnek a felvetett kérdésére, szeretnék egy jó hírt elmondani: Gyöngyöspatán a magyar rendőrség biztosítja a rendet, a törvényes rend fennáll Gyöngyöspatán, az emberek biztonságban vannak. Gyöngyöspatán a rendőrség kellő létszámban van jelen, jelenleg 23 rendőr teljesít ott szolgálatot. Ezzel a jelenlegi szolgálatteljesítéssel, együttműködve az önkormányzattal, kikérve az emberek véleményét, teljes mértékben tudják garantálni az ott élők biztonságát.

A napirend előtti hozzászólások keretében a Jobbik frakcióvezetőjének kérdésére válaszolva is elmondtam, és érintettem az egyik MSZP-s vezér hétvégi nyilatkozatát, nevezetesen azt, hogy azt kérjük az ellenzéki pártoktól, hogy ne használják politikai haszonszerzés céljára a gyöngyöspatai helyzetet. Azt szeretnénk, ha Gyöngyöspatán békesség lenne; rend van, de békességnek is kell lennie. Azt gondoljuk, az a helyes, ha az ott élők párbeszéddel, megegyezéssel, békésen, szeretetben élnek. A magyar rendőrség Gyöngyöspatán biztosítja a rendet, de nemcsak Gyöngyöspatán - ahogy az előbbi válaszomban is elmondtam -, hanem a Gyöngyöspatával szomszédos településeken is, a dél-hevesi kistérségben. S azt is elmondtam, az a célunk, hogy a március 6-án esküt tett rendőrök jelentős része vidéki kistelepüléseken teljesítsen szolgálatot, és a jövő év közepéig felavatandó újabb 2500 rendőr szintén vidékre kerüljön, és megvalósuljon az a cél, hogy minden magyar településen legyen rendőr.

Köszönöm szépen. A későbbiekben folytatom a választ. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 100 2011.03.16. 1:04  93-100

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő Asszony! Szeretnék egy dolgot tisztázni az ön által feltett kérdésekre válaszolva, azt, hogy a rendőrség akkor léphet fel, ha bűncselekmény alapos gyanúját észleli. Ha nincs bűncselekmény, akkor nem lehet elvárni a rendőrségtől, hogy fellépjen. Nem tudom, hogy mi lenne a jó, illetőleg én tudom, csak az ön kérdéseiből nem derült ki, hogy ön is tudja - az lenne a helyes, vagy lenne a jó és kívánatos, ha súlyos bűncselekményekről tudnánk beszámolni? Azt tudom mondani, hogy a rendőrség fenntartja a rendet Gyöngyöspatán és a környező településeken, és amikor bűncselekmény gyanúját észleli, azonnal intézkedik, a szükséges intézkedéseket megteszi.

Még egyszer mondom: azt kérem a parlamenti ellenzéki pártoktól, hogy felelősen, valós tényekre, valós adatokra hivatkozva alakítsák ki álláspontjukat, s nyilatkozataikkal és parlamenti hozzászólásaikkal segítsék elő, hogy békesség legyen azon a településen és a környéken is.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 160 2011.03.16. 2:16  157-160

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Mindjárt szeretném az elején rögzíteni és kijelenteni, hogy a nemzeti együttműködés kormánya a programjának megfelelően hatékony lépéseket tett azért, hogy lehetőség szerint minden fogva tartott dolgozzon. Ez nem volt mindig így. Ha visszatekintünk az elmúlt nyolc évre, a szocialista Gyurcsány-kormányok működésére, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy abban az időszakban nem kellett a börtönbe, a bv-intézetekbe kerülő elítélteknek dolgozniuk. Tudatosan leépítették és megszüntették a bv-intézetek munkalehetőségeit. Ezen a helyzeten a kormányprogramnak megfelelően változtattunk, és szeretném elmondani azt is, hogy a 2010-es borsodi árvíz elleni védekezésben is részt vettek elítéltek, és jól is dolgoztak.

A Belügyminisztérium az új egyenruhák gyártását is a bv-intézeteken belül fogva tartottak foglalkoztatásával valósítja meg, jelenleg a büntetés-végrehajtás 12 gazdasági társasággal rendelkezik. Ezek a cégek a szocialista kormányok alatt 2007 óta folyamatos piacvesztést, veszteségeket könyveltek el. A problémák jelentős részét a közbeszerzési szabályok módosításával orvosoltuk, tehát mára már e tekintetben jobb lett a helyzet. A közbiztonságért felelős szervek munkatársai ennek eredményeként új, egységes, szép egyenruhát kapnak. Az új egyenruhák szükségességét az egységes fellépés és az uniós elnökségi feladatok is indokolták. Ügyeltünk arra is, hogy az új egyenruhák gyártása és elosztása ellenőrzött módon, nemzetbiztonsági kockázatot nem jelentő gyártók és szállítók köre által történjen.

Amit pedig a kérdése jelentős részében feltett, hogy a közmunkaprogram tekintetében igénybe kívánjuk-e venni a bv-intézetekben az elítéltek munkáját, szeretném elmondani, hogy nem gondolunk erre. A közmunkaprogramban, illetve azoknak a kérdéseknek a megoldásában, amit ön felvetett, a települések vízelvezetési és egyéb problémáinak a megoldásában (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) a Széll Kálmán-tervnek a közmunkára vonatkozó részében szeretnénk megoldás találni, és kérem önt, hogy ezt ön is támogassa.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 209 2011.03.16. 0:47  208-210

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A palermói jegyzőkönyv rögzíti a tűzfegyverekre, az azokhoz tartozó alkatrészekre és lőszerekre, valamint az ezekkel kapcsolatos egyes cselekményekre vonatkozó fogalommeghatározásokat. A jegyzőkönyv elrendeli a hatálya alá tartozó fegyverek, lőszerek tiltott előállításának és tiltott kereskedelmének, továbbá jelölésük meghamisításának büntetendővé nyilvánítását. A jegyzőkönyv rendelkezéseket tartalmaz a tűzfegyverek megjelölésére és hatástalanítására, valamint a behozatali és kiviteli engedélyezésre, szabályozza továbbá a részes államok hatóságainak együttműködését is.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot támogassa.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
75 28 2011.03.21. 3:21  25-31

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Úgy látszik, önök, szocialisták emlékezetkiesésben szenvednek, hiszen önök voltak azok, akik 2002 májusában a kormányváltás után megszüntették a polgári kormány által bevezetett hivatásos életpályaprogramot. Megszüntették azt a rendszert, amely kiszámítható jövedelmet, stabil illetménynövekedést, lakástámogatást jelentett a hivatásosoknak. Megszüntették a központi tiszti intézményt is 2007 végén. Ez is mutatja az önök hozzáállását ehhez a kérdéshez.

Tisztelt Képviselő Úr! A szocialista kormány volt az, amely a rendőrséget az emberek védelme helyett politikai célokra használta fel. 2006. október 23-án a hatalmukért rettegő szocialisták és a Gyurcsány Ferenc által irányított rendőrség az ünneplő emberek ellen fordult. A kilőtt szemek, a csonttörések, az emberi méltóságot semmibe vevő megaláztatások több száz áldozata máig viseli a testi és lelki sebeket, amelyeket akkor okoztak. Az államba vetett bizalom és az állam tekintélye óriási mértékben sérült akkor.

A 2002-es májusi kormányváltást követő átszervezési hullám következtében a rendőrség sok szervezete jelentős veszteséget szenvedett. A tapasztalt szakemberek tömegesen a nyugállományba menekülést választották. Például a határőrség és a rendőrség összevonásának hibás végrehajtása következtében közel 6 ezer hivatásos távozott az állományból. És ha összegzést készítünk, akkor azt mondhatjuk, tisztelt képviselő úr, hogy 2002. május 27. óta mintegy 17 ezer rendőr ment korkedvezményes nyugdíjba. A szocialisták által létrehozott rendszerben ma akár a 39 éves rendőrök is nyugdíjba mehetnek. Ne állítsa azt, képviselő úr, hogy az önök döntései megerősítették a rendőrséget! A huszonöt év szolgálat után leszerelő rendőr nyugdíja jelenleg 30-40 ezer forinttal több, mint az a bér, amit szolgálatban kaphat. Ez a többletkiadás 2002 óta 220 milliárd forint, még egyszer mondom, 220 milliárd forint többletkiadást okoz az adófizetőknek.

Tisztelt Országgyűlés! Magyarország nem engedheti meg magának, hogy jó erőben lévő, tapasztalt, negyvenes éveikben járó rendőrök, tűzoltók, hivatásosok nyugdíjba menjenek. Nemzeti érdek a hivatásos szolgálat önök által megroppantott stabilitásának megteremtése, amely biztosítani képes a szakmai feladatok eredményes és magas színvonalú végrehajtását. Olyan életpályamodellt fogunk megalkotni, ami újra vonzóvá teszi ezeket a hivatásokat, jó fizetést és munkakörülményeket, társadalmi megbecsülést fog biztosítani ugyanúgy, ahogy 2002. május 27-ig volt.

A Széll Kálmán-terv alapján 2011. július 1-jéig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Belügyminisztériummal együtt kidolgozza az új közszolgálati életpályamodellt. A rendőri hivatást átalakítjuk. A rendőrség helyzete, erkölcsi és anyagi megbecsülése, az állomány életszínvonala olyan lesz, hogy jó választás lesz rendőrnek, jó választás lesz hivatásosnak lenni.

Kérem képviselő urat, hogy fogadja el a válaszomat. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
79 24 2011.03.25. 4:36  1-139

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! "Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk." - így fogalmaz a Nemzeti hitvallás leendő alaptörvényünkben.

A nemzet együttműködése a rend fenntartásában különösen fontos. Azért fontos, mert bár az állam feladata a rend és közbiztonság fenntartása, de ezért a magyar embereknek, a magyar nemzetnek együtt kell működnie, össze kell fognia egymással.

A magyar állam hosszú ideig volt arra kényszerítve, hogy külföldi érdekek kiszolgálója legyen. Előbb 1944. március 19-étől, majd 1945 áprilisától vergődtünk idegen hatalmak igájában. Az utóbbi végül egy alkotmányt is ránk erőszakolt, ez volt az 1949. évi XX. törvény. Ez az alkotmány nem a magyar nemzet, hanem egy idegen hatalom érdekeit szolgálta. Ez tette lehetővé, hogy a magyar rendvédelem a magyar emberek ellen forduljon, a padlását lesöpörje, a nemzeti érzelmű vezetőit lecsukassa és elhurcolja.

Végül mindennek betetőzéseként '56-ban a kommunisták belelövettek a tömegbe akkor, amikor a haza érdekében a nép utolsó elkeseredésében forradalmat robbantott ki. A forradalmat ugyan leverték a szovjet csapatok, de a szellemet már nem lehetett a palackban tartani. Már mindenki számára világos volt, hogy idegen érdekek állnak a vérbírók és a diktatúra rendőrsége mögött. Az a jogrend nem lehetett igazságos, amelynek nevében ártatlanokat végeztek ki, például Mansfeld Pétert. A rendvédelem alapja a jogrend, a jogrend alapköve az alkotmány, az alkotmány tollbamondója pedig a szovjet megszállás volt.

1989-ben a helyzet megváltozott. Az akkori alkotmány jogállami alapelveket követett, előírta a szabad választásokat, de mégis paktumokra épült. Árulkodó, hogy a kelet-európai térségben Lettországon kívül egyedül nekünk nem sikerült új alkotmányt elfogadni. Az alkotmány átmeneti jellegét maga is hangsúlyozta a preambulumában, ezért ez az alkotmány sem lehetett olyan alapköve a jogrendnek, ami a nemzet igazi együttműködését szolgálta. Ez az átmenetiség, ez a paktumpolitika, amely az alkotmány mögött állt, azt okozta, hogy időnként a rendőrség is irányt téveszthetett.

Ez engedte meg az elmúlt 8 év alatt, hogy időként a rendőrséget és a titkosszolgálatot politikai célokra használják. Ennek az igazodási pontnak a hiánya tette lehetővé a 2006. őszi brutális rendőri fellépést is. A szocialista kormányok ugyanis nagyon jól ki tudták használni ezt a rést. Erre nem kerülhetett volna sor, ha a jogrend alapja egy stabil, biztos, nemzeti alapokon nyugvó alaptörvény - de a régi nem az volt.

Ez ellen lép föl meggyőzően az új alaptörvény-javaslat 45. cikkének (5) bekezdése: "A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathatnak." Látszólag ez csak megismétlése a korábbi alkotmányos szabályoknak, ne felejtsük el azonban, hogy a Nemzeti hitvallás végre értékekkel tölti fel a szürke szabályt. Annak a kifejezése, hogy a jó élet, az igazság és a szabadság is a renden keresztül valósulhat meg, benne van a Nemzeti hitvallásban.

Tisztelt Országgyűlés! A most tárgyalt alaptörvény-javaslat ezért valóban új és nemzeti alapjait teremti meg egy olyan jogrendnek, amely a rendvédelmet is áthatja. Az új alaptörvény tehát olyan igazodási pontként szolgál majd mindenki, így a rendvédelem számára is, ami a nemzeti együttműködésen keresztül megteremti a magyar emberek számára a felemelkedés lehetőségét. Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.

Az új alaptörvény-javaslat elfogadása közelebb visz ennek a megvalósításához. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
80 186 2011.03.28. 2:06  183-186

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm, hogy erre a nagyon fontos kérdésre rávilágította a figyelmet. Valóban, a rendőrség az elmúlt nyolc esztendőben anyagi és emberi erőforrások hiányával küzdött, 2002-től mintegy 17 ezer rendőr - még egyszer mondom, 17 ezer rendőr - hagyta el a pályát. A szocialista kormányok felelőtlen intézkedésének köszönhetően romlott a közbiztonság, és a szervezet morálisan is meggyengült.

Úgy, ahogy ön említette, a nemzeti ügyek kormánya a programjában kiemelt ügyként, kiemelt feladatként határozta meg a közrend, a közbiztonság helyreállítását, meg is jelölte ennek eszközeit, többek között egyik fontos eszközként 3500 új rendőr szolgálatba állítását vállaltuk. Ennek első lépéseként ez év március 6-án a Hősök terén 1800 rendőr tette le az esküt. Ezzel egy új rendőr-generáció áll szolgálatba. 2010. szeptember 1-jén megemelt, 1200 fős létszámmal indult a rendészeti szakközépiskolai tanulók képzése. A nemzeti együttműködés programjában meghirdetett, a rendőri állomány létszámát növelő intézkedéssorozat keretében felvett rendőrök szolgálatba állításáról folyamatosan gondoskodunk.

Ami pedig a képzést illeti, amire a kérdés egy része irányult, szeretném elmondani, és szeretném tájékoztatni önt és a tisztelt Házat, hogy moduláris képzést vezettünk be, amelyben a lényeges képzési elemekre fektettük a hangsúlyt, a szakképzettség mielőbbi megszerzése érdekében módosítottuk a szakképesítések szakmai vizsgakövetelményeit szabályozó miniszteri rendeletet. A modulok belső tartalmának korszerűsítése folyamatosan történik, a felsőfokú képesítési rendszert is megújítjuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával, a rendőri utánpótlást a szakközépiskolákon alapuló iskolarendszer adta lehetőségek kihasználásával biztosítjuk.

Tisztelt Képviselő Úr! Bízunk abban, hogy a nemzeti együttműködés kormányának sikerül visszaállítani a rendőrség megbecsülését. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
82 40 2011.04.04. 5:04  37-40

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Frakcióvezető Úr! Azért nézzük a tényeket! Hejőszalonta polgármestere egyértelműen és világosan elmondta, hogy a hejőszalontaiak a hátuk közepére nem kívánták a szombat esti demonstrációt. A polgármester úr azt is elmondta, hogy Hejőszalontán rend van, biztonság van; Hejőszalontán az emberek (Derültség a Jobbik padsoraiból.) békességben élnek. Hejőszalontán rend van, biztonság van, és Hejőszalontán az emberek biztonságban élnek.

Azt is elmondta Hejőszalonta polgármestere, kérte önöket, a rendezvény szervezőit, hogy ne tartsák meg a szombat esti demonstrációt Hejőszalontán, hiszen arra nincs szükség. De a szervezők azt mondták, hogy úgynevezett felsőbb utasításra, pártutasításra kénytelenek megtartani ezt a demonstrációt. (Moraj a Jobbik padsoraiból.) Tehát önöknek nem a hejőszalontaiak biztonsága, nem a hejőszalontaiak érdeke számít, hanem, tisztelt frakcióvezető úr, önöknek az számít, hogy balhé legyen, botrány legyen, hogy hétfőnként itt, a parlamentben szóba tudja hozni (Közbeszólások a Jobbik padsoraiból, többek között: Milyen balhé?) ezeket a látszatproblémákat (Taps az LMP padsoraiból.), frakcióvezető úr! (Közbeszólások a Jobbik padsoraiból, többek között: Ki szurkált meg kit? - Kit vertek meg?)

Frakcióvezető úr, szeretném elmondani önnek és a tisztelt Háznak is, hogy a rendőrség kellő erővel biztosította a hejőszalontai polgárok védelmét, a demonstráció idején is (Szilágyi György: A mindennapokat kellene biztosítani a rendőröknek!) biztosította a rendet; biztosította azt, hogy érvényesüljenek a törvények Hejőszalontán.

Frakcióvezető úr, a törvény előtti egyenlőség hívei vagyunk. A kormányunk programjában világosan lerögzítettük, hogy a törvény előtti egyenlőséget betartjuk. A törvények mindenkire kötelezőek, fajra, felekezetre, származásra tekintet nélkül. Mindenkire kötelezőek a törvények. Kötelezőek azokra a megszólalókra is egyébként, akik Hejőszalontán az önök képviseletében felszólaltak, és akik (Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Miről beszél?) erőszakkal akarják kicsavarni a törvényesen megválasztott kormány kezéből a hatalmat.

Frakcióvezető úr, szeretném önt tájékoztatni, és szeretném a tisztelt Háznak bejelenteni (Folyamatos közbeszólások a Jobbik padsoraiból.), hogy a rendőrség vizsgálatot indít, vizsgálatot indít az elhangzottak kivizsgálása érdekében, és a szükséges intézkedéseket meg fogja tenni. (Dr. Staudt Gábor: Még van három évetek vizsgálódni!) Frakcióvezető úr, a törvények megszegőivel szemben nincs kegyelem. Nincs kegyelem (Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: A magyar áldozatoknak se volt kegyelem!) senkinek, aki a törvényeket megszegi Magyarországon.

Ami pedig a kormány ígéreteit illeti, tisztelt frakcióvezető úr, szeretném tájékoztatni a tisztelt Házat - úgy, ahogy többször elmondtam -, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy az az ígéret megvalósuljon, hogy Magyarországon minden településen legyen rendőr, minden településen megvalósuljon a közbiztonság. Ezért hivatkoztam a két héttel ezelőtti felszólalásomban is arra, hogy március 6-án a Hősök terén 1800 rendőr tette le az esküt, és ennek az 1800 rendőrnek a nagy része a vidéki kistelepüléseken fog szolgálatot teljesíteni.

Ami pedig Gyöngyöspatát illeti: engem megkeresett Gyöngyöspata polgármestere és alpolgármestere, és tájékoztattak arról, hogy milyen kéréseik vannak, mit szeretnének, hogy még nagyobb biztonság legyen a településen. Gyöngyöspata választott vezetői, a polgármester és az alpolgármester, elmondták, hogy a rendőrség tevékenységével elégedettek. (Közbeszólások a Jobbik padsoraiból.) Azt kérték, hogy még több rendőr legyen, mert a rendőrségtől várják el a rend, a közbiztonság fenntartását. (Dr. Staudt Gábor: Mi is attól várjuk!)

Hejőszalontán is az ottani polgármester világosan megfogalmazta azt a kérését, hogy ne legyen szombaton demonstráció. Önök ennek ellenére mégis megtartották a demonstrációt, de mégsem (Szilágyi György közbeszólása.) sikerült olyan helyzetet előidézni, hogy ott súlyos törvénysértésekre sor kerüljön, mert a rendőrség fenntartotta a rendet. (Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Közbiztonság!)

Én, tisztelt Országgyűlés, itt, a Ház falai között szeretnék köszönetet mondani a szombaton Hejőszalontán szolgálatot teljesítő rendőröknek, akik határozottan és törvényesen fenntartották Hejőszalontán a rendet, és garantálták a hejőszalontai polgárok biztonságát. (Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Másnapra megverték...)

Tisztelt Frakcióvezető Úr! Minden településen ezt fogjuk tenni, minden magyar településen fenntartjuk a rendet, és a rendet a magyar rendőrség fogja fenntartani. Az erőszak állami monopóliumát fenntartjuk, és a magyar rendőrséget olyan helyzetbe hozzuk, olyan feltételeket teremtünk a magyar rendőrségnek (Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Ezt várjuk!), hogy meglegyenek az eszközei a rend fenntartására Magyarország valamennyi településén.

És önöktől, öntől személy szerint, Vona Gábor frakcióvezető úr, azt kérem, hogyha önöknek fontos Magyarország biztonsága, hogyha önöknek fontos a magyar emberek jóléte, az, hogy közbiztonság legyen minden településen, akkor önök is tartsák be a rendet! (Közbeszólás a kormányzó pártok padsoraiból: Így van!) Önöknek se az legyen a fontos, hogy balhét, botrányt keltsenek, hanem működjenek együtt azért, hogy Magyarországon minden településen rend legyen, biztonság legyen, félelem nélkül tudjanak élni! (Közbeszólások a Jobbik padsoraiból, többek között: Másnap megverték! - Szégyelld magad!)

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
82 197 2011.04.04. 2:13  194-201

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ön azt mondta, hogy tanulmányozta az elmúlt tíz év különböző, hivatalos személyek elleni erőszakos bűncselekmények statisztikáit, és ebből idézett egy 2011. március 5-i, rendőrök ellen irányuló bűncselekményt.

Hadd utaljak vissza 2009 őszére, amikor a nagykátai rendőrkapitányságot támadta meg egy csoport, és akkor a rendőrök olyan helyzetben voltak, hogy nem tudták megvédeni magukat. A rendőrök a Készenléti Rendőrség segítségével tudták csak megvédeni magukat. Annak idején 2009 őszén, 2009 novemberében interpelláltam is az akkori igazságügyi és rendészeti miniszterhez a kérdésben, és ennek a kérdésnek, ennek a bűncselekménynek a tapasztalatait, nevezetesen, hogy a rendőrség eszköztelen, nem voltak meg a megfelelő jogszabályok, nem volt meg a megfelelő jogszabályi felhatalmazás arra, hogy a rendőrök szigorúan fellépjenek az elkövetőkkel szemben, nos, ezt a nemzeti együttműködés programjában figyelembe vettük, és azt mondtuk, hogy a rendőrségnek eszközöket kell adni a kezébe.

(15.50)

Meg kell adni azokat a jogszabályi felhatalmazásokat, hogy a rendőrök intézkedni tudjanak, vissza kell állítani a rendőrség tekintélyét.

Az ön által feltett kérdésre, ami a 2011. március 5-ei érdi bűncselekményt illeti, szeretném elmondani, hogy teljesen más hozzáállást tapasztaltunk. Itt a rendőrök határozottan fölléptek, a rendőrök jól, törvényesen, határozottan intézkedtek, az előállítás megtörtént. Az előállítást követően az illetékes nyomozóügyészség, a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség egyetértésével őrizetbe vételre került sor, és a vádhatóság előtt van az ügy jelenleg.

Tisztelt Képviselő Úr! Még egyszer mondom: a nemzeti együttműködés kormánya a közrend, közbiztonság helyreállítását nemzeti ügyként határozta meg, és az ehhez szükséges eszközöket - akár a jogszabályi felhatalmazást, akár az egyéb eszközöket - biztosítja. Ezt bizonyítja a 2011. március 5-ei érdi eset is.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
82 201 2011.04.04. 1:14  194-201

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő Úr! Úgy gondolom, világosan beszéltem, az ön által föltett kérdésekre a választ megadtam. A nemzeti ügyek kormánya a törvény előtti egyenlőséget rögzítette programjában - ezt az alkotmányos alapelvet -, valamint azt is rögzítettük, hogy senki nem állhat a törvények fölött, születési helyre, fajra, felekezetre, bőrszínre tekintet nélkül. Az érdi esetben a 6 fő román állampolgár, akik ezeket a cselekményeket elkövették, ezekkel az állampolgárokkal szemben az intézkedés törvényes volt, határozott volt, és még egyszer mondom, a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség jóváhagyásával őrizetbe vételre került sor.

Azt tudom ígérni, hogy Magyarországon a rendőrök megvédik a polgárokat, a védelem jogát biztosítjuk, és megvédik a rendőrkapitányságokat, megvédik magukat. Szigorítottuk a hivatalos személy elleni erőszak büntetési tételeit, módosítottuk a Btk.-t, elfogadtuk a három csapás törvényt, módosítottuk a szabálysértési törvényt. Ezek a törvények, ez a stabil és határozott törvényi háttér is azt bizonyítja, hogy a kormány elszánt a közrend, közbiztonság védelme érdekében. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Az kevés.)

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
83 134 2011.04.11. 1:58  131-138

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Engedje meg, hogy én is túlterjeszkedjek a konkrét kérdésen, azzal kezdjem, hogy jó hírről tudom önt és a tisztelt Országgyűlést tájékoztatni: jól halad az újjáépítés Devecserben és Kolontáron, minden esély megvan arra, hogy az új házak a nyárra elkészüljenek, és nem egész kilenc hónap alatt - talán azt mondhatom, hogy a világon egyedülálló módon - megtörténik az elpusztult házak újjáépítése, és a tulajdonosok elfoglalhatják új otthonaikat.

Azt is mondhatjuk, és engedjék meg, hogy ezt is idézzem, hogy példa nélküli, egyedülálló összefogás történt ennek a súlyos katasztrófának az ügyében, ennek az elhárítása ügyében, és még egyszer köszönetet mondok mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a devecseri, kolontári és somlóvásárhelyi károsultaknak.

Tisztelt Képviselő Úr! Ami a konkrét kérdését illeti, a katasztrófa napján, már 2010. október 4-én az illetékes nyomozó hatóság, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított, amelynek során a nyomozást későbbiekben a Nemzeti Nyomozó Iroda vette át, jelenleg az eljárás szoros ügyészi felügyelet mellett folyik, több mint 500 embert hallgattak ki az eljárás során, bizonyítási eljárásokat foganatosítottak, szakértőket hallgattak meg, sor került négy személy meggyanúsítására közveszélyokozás és környezetkárosítás miatt. Ezek ellen a személyek ellen az eljárás folyik, még egyszer mondom: szoros ügyészi felügyelet mellett, és minden esély megvan arra, hogy az eljárás, a büntetőeljárás eredménnyel fejeződjön be. Ennek a részleteiről most a nyomozás érdekeire tekintettel több részletet nem tudok elmondani, de azt ígérem, hogy a közvéleményt, önt is és a tisztelt Országgyűlést is tájékoztatni fogjuk a részleteket illetően.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
83 138 2011.04.11. 0:52  131-138

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő Úr! Itt, a tisztelt Ház előtt is szeretném hangsúlyozni, hogy közérdek, hogy a felelősség kérdése tisztázásra kerüljön, korrekt módon, törvényes módon megállapításra kerüljön, hogy kik okozták, kik felelősek ezért a szörnyű tragédiáért, ezért a szörnyű ipari környezeti katasztrófáért. Ez közérdek, és bízom benne, hogy ez a közérdek teljes mértékben megvalósul. A kormány egyébként e tekintetben minden támogatást megad a nyomozó hatóságnak, minden támogatást megadunk annak érdekében, hogy az igazság kiderüljön, és bízunk abban, hogy nemcsak megállapításra kerül az, hogy kik a felelősök ezért a rettenetes tragédiáért, hanem a felelősök felelni is fognak. Úgy gondolom, hogy erről hamarosan a nyilvánosságot is tudjuk majd tájékoztatni.

Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
83 142 2011.04.11. 1:57  139-146

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Ha itt lett volna az Alaptörvény vitájánál, akkor erről a fontos kérdésről is tudtunk volna véleményt cserélni, akkor meghallgathattuk volna az ön álláspontját, és meghallgathatta volna az előterjesztők javaslatát ezzel kapcsolatban. (Lázár János: Én bármikor elmondom.) Úgy gondolom, közös érdek lett volna, ha önök részt vettek volna az Alaptörvény parlamenti vitájában.

Szeretném tájékoztatni önt arról, hogy már korábban megkezdődött a fegyvertartásról és a lőszerekről szóló törvény és a végrehajtási rendelet felülvizsgálata. Ezek a szabályok, ezek a jelenlegi szabályok nehezen áttekinthetők, bonyolultak, túlságosan nehezen végrehajthatók. Mindenképpen indokolt ezeknek a szabályoknak - mind a törvénynek, mind a végrehajtási rendeletnek - az áttekintése és felülvizsgálata. A végrehajtási rendelet, illetőleg a törvény módosítása kapcsán az érintett és érdekelt kamarákat megkeressük, széles körű társadalmi vitát folytatunk, és szívesen vesszük, ha a képviselő asszonynak vannak konkrét javaslatai a fegyvertartás szabályaira vonatkozóan, juttassa el hozzánk, és figyelembe vesszük majd a törvényjavaslat megtárgyalásánál.

Ami pedig az új törvény irányelveit, illetőleg a módosítás irányelveit illeti, szeretném elmondani azt, hogy egy olyan törvényt és olyan végrehajtási rendeletet lenne célszerű elfogadni, amely ezeket a bonyolult, rossz szabályokat - amelyek, még egyszer mondom, nehezen végrehajthatók - kiküszöbölik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az új szabályokkal javuljon a közbiztonság, javuljon Magyarország polgárainak biztonsága. Bízom abban, hogy sikerül ilyen törvényt elfogadnunk. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
83 146 2011.04.11. 1:05  139-146

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Asszony! Bízunk abban, hogy az Alaptörvény elfogadása után lefolytatjuk... (Közbeszólások: A mikrofon!) Bocsánat. (Felhelyezi a mikrofonját.) Köszönöm szépen.

Tisztelt Képviselő Asszony! Bízunk abban, hogy az új Alaptörvény elfogadása után lefolytatjuk a szükséges társadalmi vitát, és ennek eredményeképpen sikerül egy olyan fegyvertörvényt elfogadni, amely összhangban lesz az új Alaptörvénnyel, ennek szabályaival, azokkal a szabályokkal, amelyek a törvény vitája során elhangzottak itt, a tisztelt Ház falai között.

(Az elnöki széket Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Bízunk abban, hogy az új kormány elkötelezettségének megfelelően - amikor is a közbiztonságot, a közrend helyreállítását alapvető nemzeti ügyként határoztuk meg - ez a törvény is hozzájárul ahhoz, hogy ilyen fegyvertörvényt fogadjunk el, még egyszer mondom: amely elősegíti ennek a célnak a megvalósítását, összhangban lesz az új Alaptörvénnyel, és szolgálja Magyarország polgárainak a biztonságát.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
83 158 2011.04.11. 1:30  155-162

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Képviselő úr, az ön megalapozatlan vádaskodásait visszautasítom. Úgy gondolom, hogy ezek a kijelentések, amelyeket ön tett, teljes mértékben megalapozatlanok. Tisztelt Képviselő Úr! Ha ön bűncselekményről szerez tudomást, ha önnek bűncselekményről van tudomása vagy információja, akkor tegyen feljelentést! Tegyen feljelentést, és akkor a hatóságok, ha a bűncselekmény megalapozott gyanúja fennáll, elrendelik az eljárást.

Ami pedig a kérdés másik részét illeti: képviselő úr, ön is tudja, itt a tisztelt Házban jelen van az üléseken, tapasztalja, hogy a nemzeti együttműködés kormánya elkötelezett a programja végrehajtása érdekében. A mi programunkban a közbiztonság, a közrend helyreállítása elsődleges nemzeti ügyként szerepel.

A programban határozottan megfogalmazzuk azt az igényt, hogy fellépünk a korrupcióval, a korrupció minden formájával szemben. Képviselő úr, az elmúlt évben fogadta el a parlament a megbízhatósági vizsgálatról szóló jogszabályt. Létrejött a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Csatlakoztunk a Korrupcióellenes Akadémiához. Ezek a döntések mind azt mutatják, hogy ez a kormány elszánt a korrupció, a bűnözés minden formájának visszaszorítása érdekében.

Képviselő úr, az ön által feltett kérdésekre ezt a választ tudom megadni. Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
83 162 2011.04.11. 1:00  155-162

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A megalapozatlan vádaskodásokkal, úgy gondolom, hogy nem segíti elő az igazság kiderítését. Úgy gondolom, hogy azok a személyek, akiknek nincs módjuk itt a parlamentben, a tisztelt Ház falai között válaszolni ezekre a megalapozatlan gyanúsításokra (Közbeszólások a Jobbik padsoraiból, többek között: Itt kellene lennie! - Honnan tudja, hogy megalapozatlan?), nem tudnak erre reagálni.

Képviselő úr, még egyszer azt tudom mondani, hogy ha önnek bűncselekményről van konkrét tudomása, akkor az illetékes hatóságnál tegyen feljelentést, és az illetékes hatóság majd eldönti, hogy indít-e nyomozást, elrendeli-e a nyomozást. Úgy gondolom, hogy ennek a kormánynak, a nemzeti együttműködés kormányának az eddigi munkája alapján azt mondhatom, hogy elkötelezettek vagyunk a bűn üldözése területén; elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy minden bűncselekmény ellen fellépjünk.

Képviselő úr, hogy ha önnek, még egyszer mondom, konkrét tudomása van bűncselekményekről, akkor tegyen feljelentést. Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
85 4 2011.04.26. 4:51  2-4

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Nagypénteken, húsvét előestéjén Pintér Sándor belügyminiszter úrral Gyöngyöspatán találkoztunk a település választott vezetőivel, a képviselő-testület tagjaival, a tisztségviselőkkel, a roma kisebbségi önkormányzat tagjaival, és bejártuk a települést.

Tisztelt Képviselő Úr! Azt állapítottuk meg, hogy Gyöngyöspatán rend van. (Moraj a Jobbik soraiból.) Gyöngyöspatán a gyöngyöspataiak elmondták, a választott vezetők, a képviselő-testület tagjai elmondták, hogy Gyöngyöspatán március 6-a óta az ellenzéki pártok politikai manővereinek, politikai haszonszerzéseinek eredményeképpen, a fejük felett átnyúlva egy olyan játék folyik, amely játékból a gyöngyöspataiak nem kérnek. (Szűcs Erika: Ezekkel a szavakkal! Szó szerint!) Valamennyi ellenzéki párt, a Jobbik, az LMP és az MSZP is csak egy célt lát maga előtt, nevezetesen, hogy plusz 1 százalékkal a támogatottsága nőjön (Dr. Lamperth Mónika: Szégyellje magát!), és őket nem érdekli a gyöngyöspataiak érdeke, nem érdekli, hogy a gyöngyöspataiak rendet akarnak, nyugalmat akarnak (Taps a kormánypárti padsorokban.), őket csak a balhé, a botrány érdekli.

Mi is történt nagypénteken? Az történt, hogy egy szégyenteljes kísérlet történt az ország lejáratására, az ország, Magyarország hírnevének besározására, és ezért semmi árat nem sajnáltak ezek az ellenzéki pártok, amelyek ezt a tevékenységet folytatták. Elmondták azt is Gyöngyöspata választott vezetői, hogy ők nyugalmat akarnak, azt szeretnék, ha a rendőrség fenntartja a rendet a továbbiakban is, bíznak a kormányban, bíznak a rendőrségben, azt kérik, hogy a kormány támogassa őket, hogy közmunkaprogram keretében, közhasznú foglalkozás keretében munkahelyet teremtsen a kormány Gyöngyöspatán. Erre ígéretet tettünk, megígértük, hogy ezt a lehetőséget biztosítani fogjuk a gyöngyöspataiak számára.

Tisztelt Képviselő Úr! Azt is szeretném elmondani, hogy a gyöngyöspataiak elmondták világosan, hogy a rendőrség fenntartja a rendet Gyöngyöspatán. Olyan állapotok vannak Gyöngyöspatán, hogy a rendőrség nemcsak nagypénteken, nagyszombaton vagy húsvét első napján, vagy húsvét másnapján, hanem a hétköznapok során is, a mai nap során is fenntartja Gyöngyöspatán a rendet.

Ehhez kérték a segítséget, és Pintér Sándor belügyminiszter úr erre ígéretet is tett. Bejártuk a települést, beszélgettünk az emberekkel, beszélgettünk a Gyöngyöspatán élőkkel, és ők elmondták, hogy ők Gyöngyöspatán nem félnek, bíznak a rendőrségben, bíznak abban, hogy a rend hosszú távon is fennmarad. Azt kérik az ellenzéki pártoktól, hogy hagyják abba ezt a politikai haszonszerzést, hagyják abba a fejük fölött való átnyúlást, hagyják abba azt, hogy minden alkalmat megragadnak arra, és a gyöngyöspataiak érdekeit figyelmen kívül hagyják, csak hogy némi népszerűségre tegyenek szert.

Tisztelt Képviselő Úr! Én örülök annak, hogy ez a kísérlet, amely az ország lejáratására irányult, kudarcot vallott. Ez kudarcot vall a jövőben is, hiszen a kormány elszánt arra, hogy ígéreteit betartva a közrendet, a köznyugalmat, a közbiztonságot Magyarország valamennyi településén, így Gyöngyöspatán is fenntartja, és azt is szeretném elmondani, és a belügyminiszter úr világosan leszögezte, hogy Magyarországon törvény előtti egyenlőség van, senki nem áll a törvények fölött, függetlenül fajra, felekezetre, bőrszínére tekintet nélkül. Tehát, tisztelt képviselő úr, aki megsérti a rendet, megsérti a törvényt Gyöngyöspatán vagy Magyarország bármely településen, az számíthat arra, hogy a törvény szigora le fog sújtani rá. Még egyszer mondom, senki nem állhat a törvények fölött. Gyöngyöspatán ezt a belügyminiszter úr világosan elmondta, a kormány a programjában ezt világosan leszögezte.

Arra kérem én is az ellenzéki pártokat, tolmácsolva itt a gyöngyöspataiak, a választott vezetők, a képviselő-testület, a tisztségviselők kérését, hogy hagyják abba ezt a politikai haszonszerző tevékenységet, hagyják nyugalomban élni a gyöngyöspataikat, és én abban bízom, hogy Gyöngyöspatán a jövőben is rend lesz, hiszen ehhez a kormány minden segítséget megad, és az a már bizonyos tekintetben szimbólumnak tekinthető Kecskekő is olyan állapotba fog kerülni a kormány közmunkaprogramjának köszönhetően a helyiekkel összefogva, a tulajdonosokkal összefogva, a gazdákkal összefogva, hogy újra virágzó, csodálatos környék lesz, Gyöngyöspata ékköve lesz a Kecskekő.

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
85 8 2011.04.26. 4:52  5-8

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Frakcióvezető Úr! Szeretném emlékeztetni önt arra, hogy a magyar uniós elnökség kiemelt prioritása a cigányság problematikájának a megoldása. Világosan fogalmaz ez az elnökségi program, amely elnökségi program leszögezi - és a kormány programjában is szerepel ez megoldási javaslatként - a tanulás és a munka megvalósítását a cigányság tekintetében. Úgy gondolom, hogy ha önöknek valóban fontos ennek a problémának a megoldása, és nemcsak politikai haszonszerzés céljából próbálják ezt a kérdést fölhasználni, és nem bélyegzik meg kollektív bűnösként a cigányságot, akkor tudják támogatni a kormányzat erőfeszítéseit akár az uniós elnökségi program megvalósítása, akár az európai romastratégia magyarországi megvalósítása tekintetében.

Tisztelt Frakcióvezető Úr! Ön néhány olyan szomorú esetet említett, ahol valóban emberélet esett áldozatul. Azt tudjuk mondani, hogy a rendőrség feladata ezekben az esetekben - amikor már nem tudtuk megelőzni a bűncselekményt - a tettesek kézre kerítése és bíróság elé állítása, a bíróságé pedig a büntetés kiszabása. Azokban az esetekben, amiket említett, illetőleg korábban a parlamentben szóba hozott, a rendőrség elfogta az elkövetőket. Úgy gondolom, hogy a bűnmegelőzési tevékenységet a jövőben is minél hatékonyabban kell folytatni, minél hatékonyabban kell olyan feltételeket teremteni akár a rendőrség megerősítésével, akár szigorúbb törvények elfogadásával, akár a bírósági eljárások felgyorsításával, amelyek elrettentik az elkövetőket bármilyen bűncselekmény, így akár az élet elleni bűncselekmények elkövetése elől is.

Ami pedig, tisztelt frakcióvezető úr, Gyöngyöspatát illeti, illetve az egyéb településeket, amelyeket önök is és a többi ellenzéki párt is politikai haszonszerzés céljából a nyilvánosság elé állított, és ott megjelent a különböző segédcsapataival, riadalmat keltve a gyöngyöspataiakban és más településeken élőkben: azt tudjuk mondani, hogy ha ön jogkövető, törvénytisztelő magyar állampolgár, akkor ön is tartsa be a törvényeket. Hiszen a törvények világosan fogalmaznak, a rendőrség határozottan lép fel ezekben az esetekben, s ahogy az előbbi válaszomban mondtam, Magyarországon törvény előtti egyenlőség van, senki nem állhat a törvények fölött, a törvények mindenkire kötelező erejűek, aki pedig megszegi a törvényeket, annak a törvények szigorával kell szembenéznie.

Tisztelt Frakcióvezető Úr! Azt soha nem állítottuk, hogy egyetlen bűncselekményt sem követnek el Magyarországon 2010. május 29. után. Ezt soha nem állítottuk! Nagyon jó lenne, ha a bűncselekmények száma a minimálisra szorulna, hiszen egy demokráciában, egy jogállamban, egy polgári kormányzás idején az a cél, hogy a bűncselekményeket minél hatékonyabban szorítsuk vissza. De mi soha nem állítottunk olyat, soha nem ígértünk olyat és soha nem mondtunk olyat, hogy Magyarországon a nemzeti együttműködés kormánya programjának a megvalósítása során nem követnek el bűncselekményt. Arra törekszünk, hogy ne kövessenek el bűncselekményt, illetve minél kevesebbet kövessenek el, ha pedig mégis elkövetnek bűncselekményt, akkor a bűnüldöző szerveknek csak egy célja lehet: a bűnösök, az elkövetők elfogása és bíróság elé állítása. Ebben az elszántságban, ennek a programnak a megvalósításában továbbra is azt tudom ígérni, hogy további erőfeszítéseket teszünk a rendőrség megerősítésével, további létszámnöveléssel, hiszen 2500 új rendőrt szeretnénk 2012. június 30-áig szolgálatba állítani. Szeretnénk azt a programot is megvalósítani, hogy minden kistelepülésen, Magyarország legkisebb településein is teljesítsen szolgálatot rendőr. Úgy gondoljuk, ez olyan cél, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország sokkal biztonságosabb legyen, sokkal nagyobb legyen a rend, a közbiztonság, mint 2010. május 29-ét megelőzően volt.

Tisztelt Képviselő Úr! Ha ön fontosnak tartja ezt a célt, ha ön azt szeretné elérni, hogy minél kevesebb bűncselekményt kövessenek el Magyarországon, akkor arra kérem, hogy támogassa a kormány törvényjavaslatait. Hamarosan büntetőtörvénykönyv-szigorítást terjesztünk a tisztelt Ház elé, s kérem önt, hogy szavazatával vagy hozzászólásával támogassa azt.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(13.30)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
85 18 2011.04.26. 4:58  15-18

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ön úgy kezdte a hangsúlyos szavait, hogy mi előre szóltunk. Képviselő úr, önöknek nyolc esztendejük volt arra (Taps a kormánypártok soraiban.), nyolc esztendejük volt arra, hogy tegyenek. Ne szóljanak, hanem tegyenek, tudja? De nem tettek, hanem kárt okoztak.

És pont önök teszik szóvá a rendvédelmi szervek állományának állapotát?! Tisztelt Képviselő Úr! Az önök országlása, nyolcévnyi országrombolása során több mint 17 ezer úgynevezett korai nyugdíjas rendőr hagyta el a testületet. Ez tudja, mennyibe kerül? Ez 59 milliárd forintba kerül 2011-ben a magyar adófizetők zsebének. Önök 59 milliárd forintot vettek ki ezzel az intézkedéssel a magyar adófizetők zsebéből. (Közbeszólások mindkét oldalon. - Közbeszólás a Fidesz soraiból: Na, erre lépjél!) Ha az az 59 milliárd forint rendelkezésre állna, akkor most ebben a pillanatban 30 százalékkal fel tudnánk emelni a rendvédelmi szervek állományának illetményét. Ez személy szerint 80 ezer forintos havi illetményemelést jelentene minden rendőrnek. Önök minden rendőr zsebéből 80 ezer forintot vettek ki, képviselő úr. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Így van! Elloptátok. - Taps a kormánypártok soraiban.)

Tisztelt Képviselő Úr! Ami pedig a gyöngyöspatai esetet illeti, itt is elmondom, önnek is elmondom, önöknek, szocialistáknak is elmondom, hogy azt kérik a gyöngyöspataiak, hogy tessék őket békén hagyni, tessék őket nyugalmukban hagyni, tessék őket abban a helyzetben hagyni, hogy ők békében élhessenek, és ne próbálják meg politikai haszonszerzés érdekében a gyöngyöspataiak nehéz helyzetét kihasználni. Mert, tisztelt képviselő úr, hadd mondjak valamit! Az a Kecskekő nem 2010. május 29-e óta lett elhagyott, és úgy néz ki, mint egy dél-amerikai őserdő. Az nem 2010. május 29-e óta lett ilyen állapotban. Abban, hogy ott ilyen állapot lett, önöknek komoly szerepük van, tisztelt képviselő úr. (Taps és közbeszólások a kormánypártok soraiból: Így van. - Zaj az MSZP soraiban.)

Tisztelt Képviselő Úr! Mi azt ígértük, hogy a közrendet, közbiztonságot helyreállítjuk Magyarországon. Súlyos örökséget vettünk át, súlyosabb helyzetet örököltünk, mint amit gondoltunk. Hiszen a kormányprogram megalkotásakor azt gondoltuk, hogy jobb állapotban van az ország, jobb állapotban van a rendőrség, hogy nincs olyan adósságállománya. Hiszen az elmúlt év végén 11 milliárd forintot kellett a rendőrség adósságállománya érdekében a kormánynak finanszírozni. 11 milliárd forintot. És az elmúlt nyolc évben, 2002 és 2010 között nem telt el egyetlen esztendő, hogy a rendőrségnek vagy a határőrségnek, amely 2007. december 31-éig létezett, vagy az egyéb rendvédelmi szervezeteknek ne kellett volna állandó költségvetési hiánnyal, állandó adósságállománnyal küzdeni.

Hadd említsek meg egy 2003-as esetet, amikor a Veszprém megyei akkori rendőrfőkapitány azt mondta, hogy olyan helyzetben vannak, hogy egy eszközük van, a végvári vitézek végső eszközét tudják igénybe venni, olyan rossz a költségvetési helyzet. Tudja, mit jelent ez? Hogy térdre imához! Ezt mondta az akkori Veszprém megyei főkapitány. Akkor én szóvá tettem ezt itt a parlamentben, és kinevettek. (Közbeszólás az MSZP soraiból: És a Pest megyei rendőrfőkapitány mit csinált? - Folyamatos zaj az MSZP soraiban. - Az elnök csenget.) De sajnos olyan helyzetet idéztek elő a kormányzásukkal az elmúlt nyolc esztendőben, amely ilyen helyzetbe hozta a rendvédelmi szervek személyi állományát.

Tisztelt Képviselő Úr! Ennek ellenére 2011. március 6-án 1800 rendőr tett esküt a Hősök terén, és 2012. június 30-áig további 2500 rendőr áll szolgálatba. Minden magyar településen lesz rendőr, minden magyar településen, a legkisebb településen. Hogy mondjak egy települést Veszprém megyéből, ami kistelepülés: Németbánya, 92-en lakják, ott is lesz rendőr, minden magyar településen lesz rendőr, és a kormány biztosítani fogja a rendőrség működéséhez szükséges forrásokat.

Képviselő úr, minket nem kell felszólítani, minket nem kell figyelmeztetni arra, hogy a 35 milliárdot pótoljuk vissza. Mi végig törvényesen, rendben, megfelelő anyagi eszközökkel ellátva finanszírozzuk a magyar rendőrség munkáját. (Felzúdulás és derültség, közbeszólások az MSZP soraiból: Na ne! - Komolyan?) Tisztelt Képviselő Úr! Ezt az ígéretet betartjuk, és azt az ígéretünket is be fogjuk tartani, hogy Magyarországon a közrend, közbiztonság napról napra javul, és minden településen, minden magyar településen szolgálatot fog teljesíteni rendőr azért, pontosan azért, hogy azt az ígéretet, amit a miniszterelnök úr megtett, hogy a védelem jogát minden településen minden magyar állampolgárnak, minden törvénytisztelő állampolgárnak, így önnek is, mindenkinek biztosítani fogjuk.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
85 90 2011.04.26. 1:05  87-94

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt képviselő úr, a rendőrség mind Hajdúhadházon, mind pedig az elmúlt héten pénteken Gyöngyöspatán helyesen és törvényesen járt el.

Ezzel együtt a bíróság döntését tudomásul vesszük, de szeretném elmondani, hogy minden törvény adta jogorvoslati lehetőséggel élünk és élni fogunk a jövőben is. (Közbeszólás a Jobbik padsoraiban.)

Hadd mondjak egy jó hírt még önnek. Az elmúlt héten szombaton lépett hatályba a szabálysértési kormányrendelet módosítása, amely a rendőrség kezébe a korábbiakhoz képest hatékonyabb eszközöket ad a rend fenntartása érdekében. (Közbekiáltás a Jobbik soraiból: Ki ellen?) És bízunk abban, hogy ezekkel az eszközökkel, ezekkel az új lehetőségekkel a rendőrség élni fog és élni tud, és a közrendet, a közbiztonságot fönntartja mind Hajdúhadházon, mind Gyöngyöspatán, mind pedig Magyarország valamennyi településén.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
85 94 2011.04.26. 0:29  87-94

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném ismételten elmondani, hogy Magyarországon a rendőrség minden törvénysértővel szemben föllép, fajra, bőrre, nemre, mindenféle egyéb szempontra tekintet nélkül. (Balczó Zoltán közbeszól.) A törvény előtti egyenlőséget betartjuk, és a rendőrség minden törvénysértővel szemben fellépett eddig is, és fel fog lépni a jövőben is. (Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: A törvénysértők itt ülnek, tessék!)

Köszönöm szépen. (Balczó Zoltán: Ez volt a baj, hogy nem a törvénysértővel szemben lépett fel. - Az elnök csenget. - Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
85 138 2011.04.26. 1:56  135-142

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Megint arra kell utalnom, hogy ha önök az elmúlt nyolc évben tisztában lettek volna azoknak a kormányzati döntéseknek a következményeivel, amelyek eredményeképpen az elmúlt nyolc évben 220 milliárd - még egyszer és lassan mondom: 220 milliárd - forintot kellett kifizetni a korai nyugdíjasok részére a mai napig, akkor nem kerültünk volna ilyen helyzetbe, és a hivatásosok sem kerültek volna ilyen helyzetbe. Hiszen önök nem álltak szóba az elmúlt nyolc évben a szakszervezetekkel; önök megszüntették azokat az életpályaelemeket, amelyeket a polgári kormány életbe léptetett, és 2002. január 1-jétől a hivatásosokra, így a rendőrökre, a határőrökre, a tűzoltókra, a vám- és pénzügyőrökre is kiterjedt.

Tisztelt Képviselő Úr! Ha önök ezt a rendszert nem szüntették volna meg, ha önök az illetményalapot rendszeresen emelték volna, mint ahogy nem emelték, szinte az utolsó pillanatig, az elmúlt kormányzati ciklusban, illetőleg az elmúlt nyolc esztendőben, akkor nem tartanánk itt, ahol most tartunk.

(16.00)

Mi abban bízunk, hogy olyan életpályamodellt tudunk a hivatásos állomány számára előterjeszteni, amely vonzó, kiszámítható életpályát jelent, olyan életpályát, amely a hivatásos pályára irányítja és a hivatásos pályán tartja a hivatásos állományúakat.

Tisztelt Képviselő Úr! Az elmúlt időszakban több ezer hivatásos nyilvánított véleményt az életpályamodell elemeit illetően, mi ezeket az életpályaprogramba beépítjük, és a Széll Kálmán-terv keretében nyilvánosságra hozzuk. Bízzunk abban, hogy hamarosan olyan helyzet áll elő, hogy az érdek-képviseleti szervek is érdemi javaslatot tesznek az életpályaprogrammal kapcsolatban, és egy olyan programot tudunk elfogadni, amely vonzó programot jelent a hivatásosok számára.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
85 142 2011.04.26. 1:09  135-142

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Önöknek kellene bocsánatot kérni az elmúlt nyolc évért, azért a nyolc évért (Taps a kormánypártok soraiban.), amikor elűzték a pályáról azt a 17 ezer rendőrt, aki negyvenévesen vagy a negyvenes évei legelején kénytelen volt elhagyni a pályát.

Tisztelt Képviselő Úr! Azt, ugye, ön se tartja elfogadhatónak, hogy negyvenévesen befejezzék a hivatásos állományúak a szolgálatukat? Hiszen akkor rendelkeznek a legjobb tudással, a legnagyobb szakmai tapasztalattal, akkor tudnak a leginkább hatékonyan fellépni a rendőrök a bűnüldözés területén, akkor tudnak olyan tapasztalatokat átadni a pályára frissen belépő kollégáiknak, amelyeknek eredményeképpen olyan rendőri életkor alakul ki a személyi állományt illetően, amely a hatásos és eredményes bűnüldözést lehetővé teszi.

Tisztelt Képviselő Úr! Ha ön komolyan aggódik a rendőri pálya iránt, ha komolyan aggódik a személyi állomány iránt, akkor kérem, támogassa a kormány által előterjesztett életpályaprogramot, és támogassa a kormány intézkedéseit.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
85 205 2011.04.26. 0:29  204-212

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Magyarország és az Egyesült Államok közötti közvetlen légi járatok biztonságának növelését célzó megállapodást kötött a két ország belügyminisztere ez év április 13-án Budapesten. Ennek a kihirdetéséről szól a szóban forgó törvényjavaslat, a hatályos magyar jogszabályok szerint ugyanis így kell ezt a megállapodást kihirdetni, amelynek támogatására kérem a tisztelt Házat.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
85 211 2011.04.26. 0:44  204-212

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Abban egyetértünk, hogy 2001. szeptember 11. után az egyes államoknak sokkal többet kell fordítaniuk a terrorizmus elleni küzdelemre, a biztonság szavatolására.

(17.40)

Magyarország ezt az álláspontot kezdettől fogja vallja, felismerte, és ennek érdekében fontos lépéseket tett. Ez a megállapodás, amelyet a két ország belügyminisztere ez év április 13-án Budapesten írt alá, teljes mértékben megfelel a magyar nemzeti érdekeknek, megfelel Magyarország állampolgárai érdekeinek, ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy ezt a törvényjavaslatot fogadja el.

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
85 259 2011.04.26. 1:43  258-259

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés által megtárgyalt, elfogadásra váró törvényjavaslat célja, hogy hazánk jogrendszerének részéve tegye az ENSZ égisze alatt létrejött, a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló palermói jegyzőkönyvet, amely egyezmény követelményeinek érvényesítésére hazánk nemzetközi kötelezettséget vállalt.

A jegyzőkönyv alapvető célja a részes államok együttműködésének előmozdítása, megkönnyítése, illetve megerősítése. Ennek érdekében rögzíti a tűzfegyverekre, alkatrészeikre és lőszerekre vonatkozó szabályokat, egyúttal kötelezővé teszi bizonyos cselekményeknek, így a fegyverek, lőszerek tiltott előállításának és kereskedelmének, továbbá a jelölések meghamisításának a büntetendővé nyilvánítását. A jegyzőkönyv rendelkezéseket tartalmaz a tűzfegyverek megjelölésére és hatástalanítására, valamint a behozatali és kiviteli engedélyezésre vonatkozóan, szabályozza továbbá a részes államok hatóságainak együttműködését is, megkönnyítve ezáltal az információáramlást, illetve a részes államok közötti esetleges vitás kérdések megoldását.

A jegyzőkönyv az ENSZ nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményének harmadik kiegészítő jegyzőkönyve. Az ENSZ nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét a Magyar Köztársaság, bizonyítva a nemzetközi szervezett bűnözés elleni fellépés iránti elkötelezettségét, az elsők között, 2000. december 14-én írta alá. Miután az egyezményhez tartozó két további kiegészítő jegyzőkönyvet korábban, 2006-ban már ratifikáltuk, jelen jegyzőkönyv ratifikációjával hazánk végleg csatlakozik az ENSZ nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményének kötelező hatályát teljeskörűen elismerő államokhoz.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot fogadja el. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti oldalon.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
87 168 2011.05.02. 2:10  165-168

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ez év április 21-én Putnokon, a kora délutáni órákban egy személyi sérüléses közlekedési baleset történt, amelynek során, úgy, ahogy ön elmondta, egy Lada típusú személygépkocsival ütközött egy kerékpár. A kerékpáron ketten közlekedtek, két gyermekkorú, a gyermekkorúak nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A személygépkocsi vezetőjét, amikor kiszállt a személygépkocsiból, egy személy arcul ütötte, megütötte, a telefonját valóban elejtette, a telefonját eltulajdonították. A rendőrség haladéktalanul a helyszínre érkezett, és azonnal intézkedett. Nem alakult ki olyan hangulat, amiről ön beszél; önt egyébként tudomásom szerint a putnoki rendőrőrs parancsnoka részletesen tájékoztatta az esetről.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném tájékoztatni én is önt itt a tisztelt Házban arról, hogy az üggyel kapcsolatban három eljárás folyik: a személygépkocsi vezetője ellen közúti baleset gondatlan okozása miatt indult eljárás, az őt megtámadó, eddig ismeretlen tettes ellen, ismeretlen személy ellen ismeretlen tettes által elkövetett garázdaság bűncselekménye miatt indult eljárás, és a mobiltelefon eltulajdonítása miatt pedig lopás szabálysértése miatt indult eljárás. Mind a három eljárás folyamatban van. Bízunk abban, hogy mind a három eljárás eredményes lesz, kiderül az igazság, és a szabályszegőket pedig az illetékes hatóságok, a bíróság, illetőleg a szabálysértési hatóság a kellő büntetésben részesíti.

Szeretném elmondani, hogy Magyarországon mindenki biztonságban közlekedhet. Mindenkit arra kérünk, hogy tartsa be a közlekedés szabályait, hiszen ez egy bizalmi elven alapuló szabályrendszer, vigyázzunk egymásra. Bízunk abban, hogy ez a felhívás is hozzájárul ahhoz, hogy nyugodtan közlekedjünk Magyarországon. Még egyszer mondom: nem fordult elő az olaszliszkaihoz (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) hasonló eset Putnokon.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
89 80 2011.05.09. 2:08  77-84

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! A mai egyik napirend előtti felszólalásra válaszolva Cséfalvay Zoltán államtitkár úr azt mondta, hogy a nemzetgazdaság vonatkozásában romhalmazt örökölt a nemzeti együttműködés kormánya. Én is azt mondhatom, hogy a rendészet, rendvédelem területén rettenetes romhalmazt örökölt a kormány, és ezt a romhalmazt kell nekünk rendbe tenni.

Jó hírről is be tudok számolni, tisztelt képviselő asszony, hiszen nemrégiben úgy döntött a belügyminiszter úr, hogy a hivatásos tűzoltók megkapják a 2004. május 1-je és 2007. december 31-e közötti túlmunkadíjat. Ez az a túlmunkadíj, ami egyébként az uniós tagság után jogszerűen jár a tűzoltóknak, és a szocialista kormányok - érthetetlen módon egyébként - nem voltak hajlandók kifizetni.

Egyébként megjegyzem, hogy ha akkor kifizették volna, amikor ez a járandóság jogszerűen keletkezett, akkor 2 milliárd forintból ezt a kifizetést az adófizetők terhére tudta volna a kormány teljesíteni. Ma ez közel 7 milliárd forint. Azt lehet tehát mondani, hogy a szocialista kormány ezzel a magatartásával 5 milliárd forint veszteséget okozott az adófizetőknek, arról nem is beszélve, hogy a hivatásosokat olyan helyzetbe hozta, hogy a jogos járandóságukat nem kapták meg.

Mi erről a kormányra kerülésünk után azonnal tárgyalást kezdtünk. Megállapodtunk a fizetés szabályait illetően. Elfogadtuk azokat a szabályokat az érdekvédelmi szervekkel egyetértésben, amelynek alapján tehette meg a bejelentést a belügyminiszter úr, illetve személy szerint én, hogy ezt a járandóságot 2011. december 31-éig minden hivatásos tűzoltó - akár szolgálatban van, akár már időközben nyugállományba vonult - meg fogja kapni.

De folytathatnám a sort az adósságrendezéssel, hiszen az elmúlt év végén 15 milliárd forintot kellett a kormánynak arra fordítani, hogy a Belügyminisztérium irányítása alatt álló szervezetek - a rendőrség, a büntetés-végrehajtás vagy a tűzoltóság - által keletkeztetett (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) adósságállományt rendezze. Ezt is rendeztük. (Gúr Nándor közbeszól.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
89 84 2011.05.09. 1:10  77-84

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Asszony! A mi kormányunk, a nemzeti együttműködés kormánya nem akarja elküldeni a pályáról a hivatásosokat. Mi azt szeretnénk, ha a tapasztalataikat, a tudásukat hosszú időn át, akár tűzoltóként, akár rendőrként, akár a büntetés-végrehajtásban szolgálatot teljesítő hivatásosként a pályán tudnák hasznosítani.

Az elmúlt időszakra, a szocialista kormányok idejére volt jellemző, hogy a 40-es éveik elején nyugállományba mentek a hivatásosok, akár a rendőrök, akár a tűzoltók, akár az egyéb hivatásos állományban levők. (Puch László: Többet nem engeditek meg.) Ezt az állapotot szeretnénk olyan módon megszüntetni, hogy vonzó életpályát, olyan életpályamodellt kínáljunk a hivatásosoknak, amely hosszú távra kiszámítható illetményemelést, illetményt garantál, hozzásegíti őket a lakáshoz jutáshoz, és a megélhetést teljes mértékben biztosítja.

(15.20)

Ezen az életpályamodellen dolgozunk, és bízom abban, hogy a mai egyeztetés - amire egyébként utaltam, hogy informális volt - folytatódik, erről állapodtak meg a felek, és biztos vagyok benne, hogy ezt a romhalmazt is úgy tudjuk eltakarítani (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.), hogy az az ország érdekeit fogja szolgálni.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
90 162 2011.05.10. 1:30  159-352

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A kormány támogatja a Kocsis Máté és Németh Szilárd képviselő urak által benyújtott képviselői önálló indítványt. A kormány támogatja ennek az eseti bizottságnak a létrehozását. Fontosnak tartjuk, közérdeknek tartjuk, hogy fény derüljön az egyenruhás bűnözés hátterére, folyamatára, ennek a bizottságnak a működése is járuljon hozzá ennek a jelenségnek a megszüntetéséhez.

Fontosnak tartjuk, és közérdeknek tartjuk azt, hogy kiderüljenek azok a kérdések, illetőleg pontos választ kapjunk azokra a kérdésekre, amelyek a Gyöngyöspatán történtekre vonatkozóan a képviselői önálló indítványban megfogalmazódtak. Fontosnak tartjuk azt, hogy megtudjuk, hogy kik álltak a mögött az akciók mögött, amelyek megpróbálták Magyarország jó hírét rontani a nemzetközi sajtóban. Fontosnak tartjuk azt, hogy valamennyi kérdésre, amelyeket a képviselői önálló indítvány megfogalmazott, a bizottság 150 napos működése alatt konkrét, precíz és kimerítő választ adjon az eseti bizottság.

Ezért összefoglalóan még egyszer azt tudom mondani, hogy a kormány támogatja az eseti bizottság létrehozását.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
90 176-180 2011.05.10. 1:32  159-352

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Harangozó képviselő úr mondatát szeretném visszautasítani, ami arról szólt, hogy a kormány megalázza az egyenruhás állományt. (Közbeszólások az MSZP és a Jobbik soraiból. - Dr. Józsa István a páholyból: Megalázta a semmisségi törvény!)

Tisztelt Képviselő Úr! Ön ugyan nem volt akkor a parlament tagja, de mi többen itt voltunk 2006 őszén.

ELNÖK: Bocsánatot kérek, képviselő úr! A képviselő úrnak...

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Az önök kormánya, Gyurcsány Ferenc kormánya adott utasítást...

ELNÖK: Bocsánatot kérek, államtitkár úr, egy pillanatra! Józsa Képviselő Úr! A képviselőnek joga és lehetősége van a parlament üléstermében felszólalni, de nincs lehetősége a páholyban helyet foglalva bekiabálni az ülésterembe. (Dr. Józsa István a páholyból behajolva: Belül vagyok! Belül vagyok!)

Arra kérem a képviselő urat, hogy ha hozzá akar szólni, fáradjon be az ülésterembe. Köszönöm, államtitkár úré a szó. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tehát az önök kormánya, Gyurcsány Ferenc kormánya verette agyon az embereket 2006 őszén. (Dr. Varga László: Ez kapcsolódik a határozati javaslathoz? - Dr. Lamperth Mónika: Honnan veszi ezeket az őrültségeket? - Dr. Varga László: Egy államtitkárnak lehet mellébeszélni?)

Erre emlékszünk, erre az ország emlékszik, és önök felelősek azért, hogy az elmúlt 8 év során a 2002-től 2010-ig tartó kormányzásuk során az országot ilyen helyzetbe hozták, tönkretették az országot, a hivatásos állományt ilyen helyzetbe hozták, megszüntették a polgári kormány által elindított életpályát, és a rendőrséget meg a többi rendvédelmi szervet ilyen állapotba hozták. A mi feladatunk nem kevés, a mi feladatunk az, hogy ezt az állapotot megszüntessük, és helyreállítsuk a rendet az országban és az országot talpra állítsuk.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
90 194 2011.05.10. 1:45  159-352

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Z. Kárpát Dániel képviselő úr mondandójára szeretnék reagálni.

Képviselő Úr! Én jártam Gyöngyöspatán, több alkalommal találkoztam a település vezetőivel, és a település vezetői többször elmondták a nyilvánosság előtt is, és nekünk is elmondták, hogy azt kérik, hogy az ellenzéki pártok, a jogvédő szervezetek hagyják békén őket, hagyják őket nyugodtan. Azt mondták, hogy a saját maguk problémáját meg tudják oldani, a kormány és a rendőrség segítségére számítanak. Ha önök demokraták, akkor megértik ezt a szót, megértik a település demokratikusan választott önkormányzatának kérését, több alkalommal elmondták, több alkalommal kérték a nyilvánosság erejével önöket is, hogy hagyják abba, nincs szükségük semmiféle Szebb Jövőért-mozgalomra, semmiféle ellenzéki párttevékenységre, hiszen elmondták azt is (Közbeszólások a Jobbik és az MSZP soraiból.), hogy azt tapasztalják, az ellenzéki politikai pártok politikai haszonszerzés céljából használják föl Gyöngyöspatát.

Egyébként azt is szeretném elmondani - korábban talán Volner képviselő úr utalt arra, hogy milyen súlyos volt ott a helyzet -, hogy a Szebb Jövőért polgárőrmozgalom megérkezéséig, tehát március 6-a estig öt bűncselekményt követtek el a településen, három tulajdon ellenit, egy garázdaságot, és még egyet, tehát összesen öt bűncselekményt, ezek tények, ezt szeretném elmondani.

Még egyszer elmondom, hogy a település választott vezetői, a képviselő-testület azt kérte, hogy a politikai pártok ne használják Gyöngyöspata problémáját politikai haszonszerzés céljára. Ezt a kérést tolmácsolom újra önöknek. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
90 279 2011.05.10. 0:29  159-352

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Ennek a javaslatnak, képviselői önálló indítványnak a vitája során is szeretném leszögezni, hogy a kormány a törvény előtti egyenlőség alkotmányos talaján áll. Senki nem állhat a törvények fölött, aki a törvényt megszegi Magyarországon, az számíthat arra, hogy a bűnüldöző szervek eljárást indítanak ellene, fajra, felekezetre, nemre, származásra és mindenre tekintet nélkül.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
90 285 2011.05.10. 1:22  159-352

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szeretném emlékeztetni a tisztelt képviselőtársaimat arra, hogy az elmúlt év nyarán tárgyalta meg a parlament az egyes szabálysértésekről szóló törvénymódosítást. Ennek során egy olyan javaslatot terjesztettünk elő, amelynek eredményeképpen a tulajdon elleni szabálysértések vonatkozásában is lehetővé vált elzárás büntetés kiszabása. Ezt az elzárás büntetést bíróság szabhatta ki, bírósági titkárok járhattak el ezekben az ügyekben.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Önök, gondolják végig, megszavazták önök ezt a szabálysértési törvénymódosítást? Hiszen ennek eredményeképpen csökkent 40 százalékkal például a bolti lopások száma. Ennek eredményeképpen tudtunk előrelépni, és egy pici előrelépés is számít, higgyék el nekem, a tekintetben, hogy a vidéki Magyarországon a tulajdon e tekintetben megszilárdult. Fontos lépés volt ez, és önök ezt a törvényjavaslatot nem támogatták. Miért nem támogatták ezt a törvényjavaslatot, képviselőtársaim?

Ez is hozzájárult volna ahhoz, hogy még hatékonyabban, még eredményesebben tudjunk fellépni, a rendőrség, a bíróság a tulajdon elleni szabálysértőkkel szemben. Miért nem támogatták, képviselőtársaim?

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
90 289 2011.05.10. 1:06  159-352

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt jobbikos Képviselőtársaim! Ha önöknek valóban fontos lett volna a vidéken élő magyar emberek biztonsága, ha fontos lett volna az, hogy a tulajdonukat a törvény szigorúbb erejénél fogva hatásosabban védje meg a kormány, a rendőrség, akkor megszavazták volna.

Kimutatták a foguk fehérjét, tisztelt képviselőtársaim! Önöknek nem az volt fontos, hogy megszilárduljon a közbiztonság, hogy a tulajdon szabadsága érvényesüljön és a tulajdon biztonsága erősödjön Magyarországon. Önök csak a politikai hasznot és a politikai érdekekeit próbálták védeni e tekintetben. (Hegedűs Tamás: Miért nem lehetett két külön előterjesztésben?) És nem támogatták szavazatukkal világosan, nem támogatták szavazatukkal azt (Hegedűs Tamás: Ez a salátatörvény hátránya.), hogy hatékonyabban tudjunk fellépni a kis értékű lopások ellen, hogy azok ellen tudjunk fellépni, akik kérem szépen, a füstölt sonkát vagy a kolbászt elviszik, akik kivágják a fát, akik a cseresznyefát kivágják.

Önök nem akarták, hogy ez a szigorítás érvénybe lépjen. Önök nem támogatták. Kimutatták a foguk fehérjét, képviselőtársaim. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
90 297 2011.05.10. 0:46  159-352

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Egyed Zsolt képviselő úrtól kérdezem: jól hallottam, hogy ön azt mondta, hogy azért nem szavazták meg a szabálysértésekről szóló törvényjavaslatot, mert önök a Magyar Gárdát védik? Egy, a magyar bíróság által betiltott szervezetet védenek? Jól értettem? Tehát önök nem a törvényesség talaján állnak? Akkor már értem, hogy miért nem szavazták meg például a szabálysértési törvény szigorítása mellett a közbiztonság javítását elősegítő egyes törvények elfogadását, nem szavazták meg a büntető törvénykönyv elfogadását. Képviselőtársaim! Önök nem a rend pártján állnak? Önök a rendetlenség pártján állnak? (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Szégyelld magad!) Önök egyetlen szigorító törvényjavaslatot sem szavaztak meg, önök csak beszélnek a rendről. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
90 301 2011.05.10. 0:29  159-352

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Képviselő Úr! Akkor ellentmondásban vannak önök egymással: az előbb ön azt mondta, hogy miután betiltotta a bíróság a Magyar Gárdát, azóta nem állnak ki mellette (Dr. Gyüre Csaba: Nincs is Magyar Gárda!), előtte pedig arról beszéltek, többek között ön is, hogy azért nem szavazták meg a szabálysértési törvénymódosítást és azért nem szavazták meg, hogy a magyar emberek tulajdona nagyobb biztonságban legyen, mert a Magyar Gárda miatt nem szavazták meg. Akkor mikor mondanak igazat, képviselő úr? Ez a Magyar Országgyűlés - mondjanak igazat!

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
90 311 2011.05.10. 1:34  159-352

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Nagyon messze ment a vita az előterjesztéstől, és ezt nagyon sajnálom, de arra engedjék meg, hogy reagáljak, hogy itt az egyik képviselőtársunk azzal kérkedett, hogy a temetéseken részt vesznek. Azt gondolom, nagyon szomorú az, hogy bárki áldozatul esik bűncselekménynek. Egy áldozat is eggyel több a kelleténél, higgyék el, én ezt így gondolom. Elmondtam, hogy a törvény előtti egyenlőség talaján állunk, és minden jogsértővel szemben mindenféle szempont nélkül fellépünk, tehát fajra, felekezetre, származásra, bőrszínre tekintet nélkül. Nincs más e tekintetben, jogsértők tekintetében csak bűnöző, aki ellen föl kell lépni.

Ami pedig a következőket illeti, szeretném itt is elmondani, hogy úgy gondolom, hogy az sok választópolgár számára csalódást okozott, hogy önök azt a törvényt, ami az ő biztonságukat, anyagi biztonságukat jelentette volna, vagy segítette volna hozzá őket, hogy a vagyonuk, a javaik nagyobb biztonságban legyenek, nem szavazták meg. Szóval, az önök szavahihetőségét vonja ez kétségbe, hogy vajon mennyire elkötelezettek önök a rend iránt, vajon mennyire elkötelezettek önök aziránt, hogy itt az állampolgárok vagyona nagyobb biztonságban legyen. És én ezért is vagyok e tekintetben szkeptikus, hogy önök ezeket a fontos törvényeket nem szavazták meg.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
90 315 2011.05.10. 1:56  159-352

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! (Közbeszólások: Mikrofon! - Nincs fönn a mikrofon.) Köszönöm szépen a fair play szabályai szerint, hogy figyelmeztettek erre. Egyed Zsolt képviselőtársam hozzászólására annyit reagálnék, ez nem érdemi, csak mégis fontos, hogy én egyetlen szót sem mondtam itt a mai vita során papírból. Nem tudom, ha valaki nálam, a kezemben papírt látott, amiből fölolvastam, akkor azt mutassa meg, mert szerintem az nem a valóságot tartalmazza.

Ön arra hivatkozik, hogy a vidéki Magyarországon él, és onnan származnak az információi, amiket itt megoszt velünk. Szeretném elmondani, hogy én is a vidéki Magyarországon élek, Veszprém megyében, szűkebb pátriám Veszprém megye, Pápa környéke, Nyárád község az én szülőfalum, és ott van módom ebben a körben információkat kérni e tekintetben, hogy hogy érzik magukat az emberek, mennyire vannak biztonságban. Szeretném elmondani, hogy ezen a környéken teljes mértékben biztonságban vannak, bíznak a rendőrségben, bíznak abban, hogy a rendőrök, akik egyébként egyre nagyobb számban vannak jelen ezeken a településeken, tudják szavatolni az önök biztonságát. Én ezekről tudok beszámolni.

Egyébként azt is szeretném elmondani, hogy szívesen megyek olyan településekre is, ahol esetleg nem ez a helyzet, ahol probléma van, hiszen mi azt ígértük, hogy megoldjuk a közbiztonság problémáját, helyreállítjuk a közbiztonságot.

Nem tagadjuk, hogy ez még mindenhol nem sikerült, vannak e tekintetben feladataink. Elszántak vagyunk, hogy a programot, a nemzeti együttműködés programját megvalósítjuk, és minden településen biztosítjuk a védelem jogát az ott élőknek.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
91 28 2011.05.16. 2:30  25-28

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Frakcióvezető Úr! Tisztelt frakcióvezető úr, köszönöm a napirend előtti felszólalását. Úgy gondolom, hogy teljes mértékben egyetérthetünk önnel abban, hogy a Magyarország előtt álló legfontosabb feladat ma az államadósság legyőzése. Az államadósság legyőzéséhez pedig elengedhetetlen az ország újjászervezése, az ország újjászervezéséhez nélkülözhetetlen az, hogy minden munkaképes magyar állampolgár dolgozni tudjon. Ehhez fontos az, hogy azokat a szabályokat, amelyekről frakcióvezető úr említést tett, a parlamenti tárgyalás során a parlamenti frakciók támogatni tudják.

Úgy gondolom, valamennyi képviselő egyetért frakcióvezető úrral, illetve velem abban, hogy nem engedhető meg az, hogy 40 éves, a legnagyobb szakmai tudással, legnagyobb szakmai tapasztalattal, szaktudással rendelkező hivatásos állományúak részére olyan szabályok legyenek hatályban, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a szolgálatot elhagyják. Úgy gondolom, abban is teljes mértékben egyetérthetünk, hogy az ország jelenleg olyan helyzetben van, hogy ezeknek a személyeknek a szolgálatára, ezeknek a hivatásosoknak a munkájára szükség van. Abban is bízom, hogy a parlamentben meg tudjuk teremteni közösen azokat szabályokat, meg tudjuk alkotni azokat a törvényeket, amelyek lehetővé teszik, hogy ezeket a munkaképes hivatásos állományúakat szolgálatban meg tudjuk tartani a jövőt illetően, illetve úgy, ahogy frakcióvezető úr mondta, meg tudjuk teremteni azokat az alkotmányos szabályokat, azokat a jogszabályokat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a korai nyugdíjba vonult hivatásos állományúak visszatérjenek a szolgálati helyükre.

Tisztelt Országgyűlés! Nemcsak és nem elsősorban a mi generációnkról van szó ennek a kérdésnek az eldöntésében, hanem gyermekeinkről, gyermekeink generációjáról és az unokáinkról van szó. Arról van szó, hogy milyen feltételeket, milyen terheket rovunk rájuk, milyen feltételeket határozunk meg, és milyen feltételekkel tudják élni az életüket.

Tisztelt Frakcióvezető Úr! Még egyszer szeretném megköszönni napirend előtti felszólalását. Bízom abban, hogy a parlament támogatja a benyújtott javaslatot, és támogatni fogja a jövőben benyújtandó törvényjavaslatokat is.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
91 56 2011.05.16. 4:11  53-58

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Úgy, ahogy ön mondta, valóban, a nemzeti együttműködés kormánya a programjában nemzeti ügyként határozta meg a közrend, közbiztonság helyreállítását, ezen belül is fontos feladatként az emberi élet védelmét, ennek érdekében a közlekedés biztonságát és a közlekedők biztonságát.

Jó hírről tudok tájékoztatást adni önnek az interpellációjában elhangzott kérdésekre válaszolva, javuló eredményekről, a megtett intézkedések kedvező hatásáról tudom tájékoztatni önt és a tisztelt Házat. Engedje meg, hogy elmondjam: 2010-ben a 2009-es évhez viszonyítva 9 százalékkal csökkent a személyi sérüléses közúti balesetek száma, ezen belül az elhunyt személyek száma is jelentősen csökkent, több mint 10 százalékkal. A súlyosan megsérültek száma 12 százalékkal, a könnyen megsérültek száma 9 százalékkal csökkent. 2009-hez képest 2010-ben az ittasan okozott közúti balesetek száma is 17 százalékkal csökkent, tehát ez mindenesetre jelentős eredmény.

Tisztelt Képviselő Úr! Ebben az évben, 2011-ben is javuló eredményekről tudok számot adni. Az 1-4. hónap adatairól, tehát a 2011. április 30-ai adatokról tudok beszámolni. Április végéig a közúti balesetben elhunyt személyek száma a tavalyi időarányos 206 főről 166 főre csökkent, ez 19 százalékos csökkenést jelent. A rendelkezésre álló adatok alapján 2011. január-április hónapban 43 olyan nap volt, amelyen nem következett be halálos baleset. Ha összevetjük a 2010-es hasonló időszakkal, akkor ez jelentős előrelépés, abban az időszakban 31 ilyen nap volt; mondom, ebben az évben 43.

(Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Az ittasan okozott személyi sérüléses balesetek számában is kedvező változás tapasztalható, hiszen a tavalyi 474-gyel szemben idén az időarányos adat 389 ittasan okozott baleset. Nyilván nem lehetünk teljesen elégedettek, további csökkenésre, további intézkedésekre van szükség.

De hogy milyen intézkedéseket tettünk ennek érdekében, most pedig arról szeretnék számot adni. Fokozott és hatékonyabb közúti ellenőrzésekkel, a gépjárművek biztonságát javító intézkedésekkel, biztonságosabb közúti infrastruktúra kiépítésével, intelligens technológiák ösztönzésével és a motorkerékpárosok közlekedésbiztonságának javításával is küzdöttünk a közúti balesetek ellen. A Belügyminisztérium a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal közösen elkészítette a 2011-13. évekre vonatkozó középtávú közlekedésbiztonsági programját.

Az Országgyűlés 2010. december 20-án fogadta el az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, ebben újabb szigorításokat vezettünk be a közlekedők biztonsága érdekében. Például, ha valakit ittas vezetésen érnek, a járművet a bírság megfizetéséig a hatóság visszatarthatja. A közlekedésbiztonság további javítását szolgálja a KRESZ 2011. január 1-jén hatályba lépett módosítása. Ennek értelmében reggel 6 órától este 10 óráig ebben az időszakban tilos autópályán és autóúton kamionnal előzni.

A magyar elnökség idején, 2011. március 28-án tette közzé a Bizottság az új Fehér könyvet, amely 2020-ig határozza meg a legfontosabb közösségi közlekedésbiztonsági feladatokat. Emellett a magyar EU-elnökséghez kapcsolódó rendőri feladatok végrehajtása érdekében 50 darab nagy teljesítményű járőrgépkocsit és 60 darab rendőri jellegű motorkerékpárt szereztünk be. Ezeket az elnökséget követően a területi rendőri szervek kapják meg használatra. A közúti ellenőrzések hatékonyabbá tétele érdekében további 200 darab sebességmérő készülék, 150 fix telepítésű és 50 mobil, valamint 400 darab elektromos légalkoholszonda beszerzését tervezzük megvalósítani.

Tisztelt Képviselő Úr! Ezek az intézkedések hozzájárultak ezekhez a kedvezőbb eredményekhez, de úgy gondolom, még további intézkedésekre van szükség, hiszen ez az a terület, ahol soha nem tudunk eleget tenni, de mindig többet szeretnénk tenni.

Bízom abban, hogy elfogadja a válaszomat. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
91 90 2011.05.16. 2:07  85-94

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Engedje meg, hogy kérdéssel válaszoljak az azonnali kérdésére: képviselő úr, ön egyetért azzal - hangosabban mondom: ön egyetért azzal -, hogy a negyvenes éveikben járó hivatásosok nyugdíjba menjenek? (Dr. Józsa István: Igen!) Ön egyetért azzal? (Dr. Józsa István: Igen! - Közbeszólások az MSZP padsoraiból.) Köszönöm szépen, hogy ön így gondolja. Én azt mondom, hogy Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy lemondhasson a negyvenvalahány éves hivatásosok, tapasztalt, életerős emberek munkájáról. Éppen ellenkezőleg: a nyugdíjkorhatár eléréséig biztosítani kell számukra a munkalehetőséget.

Megengedheti magának ezt az ország, tisztelt képviselő úr? Az elmúlt nyolc év szocialista kormányzása alatt (Közbeszólások az MSZP padsoraiból: Ez az! - Na végre!), amin ön nagyvonalúan átsiklott, olyan súlyos örökséget hagytak az országra, a Gyurcsány-korszak olyan végletekig eladósította Magyarországot, hogy 2002-től (Közbeszólások az MSZP padsoraiból.) 52 százalékról 80 százalékra vitték az államadósság mértékét. Éllovasból sereghajtók lettünk. Most a legfontosabb feladat az, hogy az államadósság kérdését meg tudjuk oldani. Ehhez az ország újjászervezésére van szükség. Ehhez arra van szükség, hogy mindenki, aki tud, dolgozni tudjon. (Dr. Lamperth Mónika: Mellébeszélsz!)

Most nem rólunk van szó, nem a mi generációnkról, hanem a gyerekeinkről, az unokáinkról van szó. A jövő generációk érdekeire és várható terheire tekintettel a szociális biztonság keretei között nyugdíj jellegű ellátásra fő szabályként azok legyenek jogosultak, akik elérték a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból, többek között: Megszüntettétek! - Miről beszélsz?) Az is fontos, képviselő úr, hogy a jelenleg már fennálló nyugellátásokat is ezen alkotmányi elveknek megfelelően rendezze át a kormány, oly módon, hogy az érintettek érdekei és az ország érdekei is érvényesüljenek.

A jelenleg nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött személyek - a társadalombiztosítási vagy szociális rendszer keretében, illetve a munkaerőpiacra való visszatérés lehetőségének megnyitásával - a megélhetésükhöz hozzájáruló méltó juttatásban részesüljenek. Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
91 94 2011.05.16. 0:43  85-94

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném visszautasítani azokat a megalapozatlan, sértő megjegyzéseket, amelyeket a kormány tagjaira, illetőleg a képviselőcsoport tagjaira tett. (Babák Mihály: Így van!)

Képviselő úr, nem jókedvünkből állunk neki az államadósság rendezésének. Nem jókedvünkből állunk neki az ország újjászervezésének, hanem azért, mert ezt a helyzetet önök idézték elő (Tóbiás József: A 16 százalékos adót, azt kell visszavenni, és akkor nem lesz probléma!), és önök kérik számon rajtunk ezt a felelősséget? (Taps a Fidesz padsoraiból.)

Képviselő úr, ha önök valamiféle felelősséget éreznek az ország iránt, ha önök valamiféle kevés felelősséget is éreznek a hivatásosok iránt, akkor most csendben maradnak, és elfogadják és támogatják a kormány javaslatait. (Dr. Lamperth Mónika: Szégyellje magát!) Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
93 148 2011.05.23. 2:05  145-152

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Mi azt ígértük, hogy az ország valamennyi településén helyreállítjuk a közrendet, megteremtjük a közbiztonságot; nem azt ígértük, hogy a számokat, a statisztikát javítjuk, hanem azt mondtuk, hogy az emberek biztonságérzetét adjuk vissza.

Vas megye valóban kivételezett helyzetben volt, hiszen köztudott, hogy 2008. január 1-jével megtörtént a rendőrség és a határőrség integrációja, és ennek következtében Vas megyében az országos átlagnál nagyobb létszámban teljesítettek rendőrök, egykori határőrök szolgálatot.

Tisztelt Képviselő Úr! Ugyanúgy, ahogy ön helyesen mondta, hogy a rendőrség elfogta a vasárnapi bűncselekmény elkövetőit, azt tudjuk mondani, és egyébként azt ígértük a nemzeti együttműködés programjában is, hogy biztosítjuk a védelem jogát, megteremtjük az állampolgárok számára a biztonságot, ha pedig nem tudjuk megelőzni a bűncselekményt, akkor a rendőrség arra fog törekedni, hogy elfogja az elkövetőket. Ez történt most is, és ez történik mindig is, ez a szándékunk, ez a rendőrség szándéka is. Szeretném elmondani, hogy Vas megyében biztonság van, biztonságban érzik az emberek magukat, annak ellenére, hogy ilyen bűncselekményt elkövettek. A bűncselekmény elkövetőit a rendőrség elfogta, bízunk abban, hogy ezek az elkövetők bíróság elé kerülnek, a bíróság pedig meghozza a megfelelő ítéletet ebben az esetben.

Még egyszer mondom, tisztelt képviselő úr, Vas megyében is rend van, biztonság van, ezt igazolja egyébként a megyei rendőrfőkapitány nyilatkozata is, aki beszámol arról, hogy hogyan alakult 2010-ben a közbiztonság helyzete, milyen bűncselekményeket követtek el, és hogyan alakult ezeknek a bűncselekményeknek a tendenciája.

A későbbiekben folytatom a választ. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
93 152 2011.05.23. 1:03  145-152

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Úr! Többször elmondtam már itt a parlamentben, hogy a törvény előtti egyenlőség hívei vagyunk. Azt is elmondtam, hogy senki nem áll a törvények fölött. Aki megsérti a törvényt - fajra, felekezetre, nemre, származásra tekintet nélkül -, az felelni fog. Így fog ez történni a vasárnapi bűncselekmények elkövetői esetében is, és egyébként én megkérdeztem, és itt van a tisztelt Ház falai között a megyei közgyűlés elnöke, Kovács Ferenc úr, Németh Zsolt úr is meg tudja mondani, vagy akár Básthy Tamás kőszegi példát mondott, hogy milyen a közbiztonság helyzete. De nemcsak országgyűlési képviselőket kell megkérdezni, hanem bárkit meg lehet kérdezni.

Úgy gondolom, a kormány szándéka töretlen, hogy a közrendet, közbiztonságot az egész ország területén, így Vas megyében is biztosítani fogjuk. Ha pedig mégis elkövetnek bűncselekményt, akkor azoknak az elkövetőit a rendőrség elfogja, és fajra, felekezetre, nemre, származásra, bőrszínre tekintet nélkül bíróság elé állítja.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
93 211 2011.05.23. 0:25  210-214

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A délkelet-európai régió országai bűnüldöző szerveinek együttműködése, információcseréje a nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelemben egy olyan lehetőséggel bővül, amely megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek, ezért erre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot fogadja el.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
93 217 2011.05.23. 0:08  214-217

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A kormány a módosító indítványokat nem támogatja.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
94 16 2011.05.24. 4:50  13-16

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Azért van annak valami pikírt bája, hogy ön most azt mondta napirend előtti hozzászólása záró mondatában, hogy az önök feladata lesz a megbecsülés biztosítása a rendvédelmiek számára. Hadd emlékeztessem önt arra, hogy az önök nyolcéves kormányzása alatt, 2002-2010 között alakítottak ki olyan helyzetet, hogy több mint húszezer életerős, negyvenes éveiben járó hivatásos választotta a korai nyugdíjat. Itt, ennek a Háznak a falai között én személy szerint több alkalommal elmondtam 2006-2010 között, a jegyzőkönyveket érdemes talán megnézni, hogy ez a rendszer rossz, hogy önök alakították ki azt a helyzetet, tisztelt képviselő úr, hogy a rendvédelmisek - a rendőrök, határőrök, tűzoltók, bv-sek - a korai nyugdíjat választották. Elmondtam akkor, elmondtam több alkalommal, hogy ez rossz az államnak, rossz az országnak, rossz a rendőrségnek, rossz annak az adott szervezetnek, ahonnan távoznak a hivatásosok, és rossz az egyénnek. Igen, ezeket a szavakat ma is vállaljuk. Ez a ténymegállapítás akkor is helyes volt és ma is.

Engedje meg képviselő úr, hogy emlékeztessem arra, hogy az egy kicsit furcsa, hogy ön kéri számon ezt a helyzetet a mostani kormányon, rajtunk, rajtam, hiszen ön 2006-2010 között az aktuális igazságügyi és rendészeti miniszterek vezető munkatársa volt, tanácsadója volt. Képviselő úr, ön ilyen tanácsokat adott az akkori minisztereknek - négy miniszter volt, nem akarom fölsorolni a nevüket, 2006-2010 között -, hogy ilyen helyzetbe hozták az országot, ilyen helyzetbe hozták a rendvédelmi szerveket? Ön csak ilyen tanácsokat tudott adni, és most meg rajtunk kéri számon? Képviselő úr, mi ezt a helyzetet megoldjuk.

Elmondtam én is, talán éppen egy hete, talán az ön hozzászólására, hogy nem jókedvünkből tesszük, amit teszünk, hanem az ország érdekében, azért, hogy ez az ország működőképes maradjon, hogy ezek a szervek működőképesek maradjanak, és igen, mi biztosítjuk a finanszírozást, nem júniusig, júliusig, ahogy ön állította, hanem a teljes költségvetési évre, tehát december 31-ig valamennyi rendészeti, rendvédelmi szerv számára.

Hadd mondjak egy számot, ami talán rávilágít arra, hogy mit is tettek önök. 1998-ban 4232 fő volt az úgynevezett korai nyugdíjasok száma - 4232. A mai nap pedig eléri a 30 ezer főt ezeknek a száma. '98-ban 6 milliárd forintot fordított az ország, a költségvetés, az adófizetők 6 milliárd forintot fordítottak az ő korai nyugdíjukra. Most ez a szám 62 milliárd forint. Ha összeadjuk a 2002-2010 közötti éveket, akkor azt mondjuk, hogy több mint 220 milliárdot kellett a korai nyugdíjasok részére nyugellátás biztosítása érdekében kifizetni.

Képviselő úr, én elmondtam többször, ha ezt a pénzt az illetményemelésre tudtuk volna fordítani, akkor hivatásosokként havi 80 ezer forint - még egyszer mondom: 80 ezer forint - illetményemelés lett volna lehetővé téve. Ezt önök akadályozták meg. És most önök kérik számon? Képviselő úr, én elmondom, fölteszem a kérdést: ön szerint igazságos a jelenlegi rendszer, megengedhető az, hogy 40 évesen nyugdíjba vonuljon a rendőr vagy a tűzoltó vagy a katona? Képviselő úr, nem engedheti meg ez az ország. (Dr. Harangozó Tamás közbeszól.) Azoknak a hivatásosoknak a szolgálati helyükön van a feladatuk. Mi olyan szabályokat fogunk itt a parlamentben elfogadni, ami lehetővé teszi, hogy a hivatásosok teljesítsék a szolgálati kötelezettségeket.

Hadd mondjak valamit, hogy miért is mentek el az önök rossz politikája következtében. 2002. január 1-jétől lépett életbe a hivatásosokra vonatkozó életpálya, amit az Orbán-kormány vezetett be, ami lakhatási támogatást biztosított, a lakáshoz jutást segítette elő, megfelelő illetményt biztosítottunk, megfelelő előmenetelt biztosítottunk, létrehoztuk a központi tiszti állományt. Képviselő úr, önök ezt mind megszüntették. Képviselő úr, önök a felelősek a jelenlegi helyzetért, kérem ezért, hogy maradjanak csendben, ne rakják a tüzet, maradjanak csendben, mi pedig összefogva, a parlament segítségével, az ország segítségével, az adófizetők segítségével meg fogjuk oldani ezt a helyzetet.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
95 83 2011.06.06. 2:13  80-87

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Magyarországnak ma két nagy ellensége van, az egyik ellensége az államadósság, a másik ellensége a munkanélküliség. A kormány ebben a két nagyon fontos témakörben szeretne áttörést elérni, ezért fogadtuk el a Széll Kálmán-tervet, ezért határoztunk meg olyan feltételeket, amelyek hozzájárulnak, hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy ezt a két nagy csatát megnyerjük.

Tisztelt Képviselő Asszony! Az ország, Magyarország nem engedheti meg, hogy az aktív népesség 55 százaléka végezzen munkát. Szeretnénk elmondani és világosan megfogalmaztuk, hogy szeretnénk elérni, ha az aktív népesség 65 százaléka munkát végezne.

Tisztelt Képviselő Asszony! Úgy gondolom, ön is egyetért azzal, hogy nem elfogadható, hogy 41-42-43 éves emberek, hivatásos állományú rendőrök vagy egyéb hivatásos állományúak, akik a legnagyobb szakmai tapasztalattal rendelkeznek, a legnagyobb tudással rendelkeznek, úgynevezett korai nyugdíjba vagy szolgálati nyugdíjba mennek. Ma ezeknek a létszáma 29 342 fő, akik a BM-hez tartoznak. Hadd mondjak egy számot: 2002-ben, 2002 nyarán, amikor az Orbán-kormány átadta a kormányzást a szocialistáknak, 1064 - még egyszer mondom: 1064 - korai nyugdíjas volt, most pedig a számuk megközelíti a 30 ezer főt. Ez nem megengedhető, mint ahogy ugyancsak nem megengedhető az, hogy akik a törvények végrehajtására esküdtek, akik jogvégrehajtók ebben az országban, azok jogellenes magatartást tanúsítsanak. Nem megengedhető, hogy tűzcsapokat nyissanak ki, nem megengedhető, hogy a demonstrációjuk kapcsán egyéb jogellenes tevékenységet végezzenek.

Tisztelt Képviselő Asszony! Szeretném önnek elmondani, hogy a kormány végigviszi a programját, ezt a két nagy csatát megnyeri, az államadósságot csökkenteni fogjuk, a munkanélküliséget fel fogjuk számolni, a foglalkoztatási arányt fel fogjuk emelni 65 százalékra, és lehetővé tesszük (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), hogy a hivatásos állományúak az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig szolgálatot teljesíthessenek.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
95 87 2011.06.06. 1:07  80-87

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Nyugodtan állíthatom, hogy önnek nem lesz igaza, hiszen nemcsak azt tesszük lehetővé, hogy a hivatásos állományúak teljes életpályát futhassanak be, az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig szolgálatot teljesíthessenek, hanem olyan életpályamodellt, olyan közszolgálati életpályamodellt dolgozunk ki, amely a hivatásos állományúak számára is vonzó lesz.

Én már itt többször elmondtam a parlamentben, hogy ha nem kellene kifizetni azt a 66 milliárd forintot a korai nyugdíjasok részére, akkor a ma szolgálatot teljesítő valamennyi hivatásos állományú részére havonta 80 ezer forinttal több illetményt tudnánk biztosítani. Képviselő asszony, ezek a számok tények. Még egyszer mondom, a szocialista kormány 2002-es hatalomra lépése óta, amikor is 1064 volt a korai nyugdíjasok száma, nem emelkedett volna meg közel 30 ezerre, 29 342 főre, akkor ma sokkal nagyobb illetményt, sokkal jobb életpályát tudnánk biztosítani a hivatásosoknak. Ezek tények, képviselő asszony. Bízom benne, hogy az új életpálya vonzó lehetőséget biztosít a hivatásosok számára.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
95 215 2011.06.06. 0:09  214-216

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A kormány a bizottság létrehozását támogatja. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
98 303 2011.06.14. 4:25  302-310

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat négy törvény módosítását tartalmazza. Ezek a rendőrségről szóló törvény, a szabálysértésekről szóló törvény, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény és a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény.

A közúti közlekedésről szóló törvény alapján az ittas vezetés szabálysértési alakzatát megvalósító magatartás 2011. július 1-jétől közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegéssé alakul. A törvényjavaslat ezzel összefüggésben tartalmazza a rendőrségről szóló törvény és a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény módosítását is. A közlekedésbiztonság javítása, a közlekedési szabályokat ismételten, illetve súlyosan megszegőknek közúti forgalomból történő kiszűrése érdekében elengedhetetlen a pontrendszer szigorítása. A jelenlegi alacsony pontszámok nem elég hatékonyak, csak elenyésző számban vezetnek a vezetői engedély visszavonásához.

A szabálysértésekről szóló törvény módosítása a tulajdon elleni szabálysértésekhez kapcsolódó érték-egybefoglalás intézményének hatékony működtetését segíti elő. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvénymódosítástól az indokolatlan riasztások számának csökkentése, ezáltal a rendőri intézkedés hatékonyságának növelése és a rendőrség költségeinek csökkenése várható.

Tisztelt Országgyűlés! A rendőrségről szóló törvény módosítását az is indokolja, hogy a 2011. július 1-jétől közigazgatási bírsággal sújtható ittas vezetés esetén a rendőrség előállíthatja azt a személyt, akitől a cselekmény bizonyítása érdekében mintavétel szükséges. A módosítás lehetővé teszi, hogy a hatóság az érintettet annak együttműködése hiányában is mintavétel tűrésére kötelezhesse. A szabálysértésekről szóló törvénymódosítás hatályba léptetését követően a rendőrség ellenőrizheti, hogy más rendőri szervnél folyik-e eljárás tulajdon elleni szabálysértés miatt, amelyre az érték-egybefoglalás intézményének alkalmazhatósága céljából van szükség. Amennyiben a szabálysértési elkövetések értékének egybefoglalása során az elkövetési érték a 20 ezer forintot meghaladja, úgy a továbbiakban büntetőeljárás keretében vizsgálják az elkövető felelősségét.

Tisztelt Országgyűlés! A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény módosításával lehetővé válik, hogy a hatálya kiterjedjen a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegésekre is. A balesetek megelőzése érdekében a pontrendszer szigorításával elérhető, hogy akár a két kiemelt és egy kisebb fokú szabályszegés miatt a vezetői engedély visszavonásra kerüljön. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvénymódosítás előírja, hogy a távfelügyeleti rendszert működtető vállalkozás vagy magánszemély a beérkező jelzéseket köteles ellenőrizni és dokumentálni, mielőtt a rendőrséget értesíti. E kötelezettségek elmulasztása esetén a vállalkozással vagy a magánszeméllyel szemben az indokolatlan riasztásból eredő költségeket a rendőrség jogosult érvényesíteni.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat fontosabb, leglényegesebb elemeinek felsorolásával és bemutatásával az volt a célom, hogy meggyőzzem önöket arról, miszerint a javaslat helyes célokat szolgál. Ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjék. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
98 309 2011.06.14. 0:43  302-310

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Én abban bízom, hogy ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása esetén, tehát e négy törvény beterjesztett módosításának az elfogadása esetén a hatálybalépésüket követően ezek a szabályok, ezek az új szabályok hozzájárulnak ahhoz, hogy a közlekedésbiztonság, de pontosabban fogalmaznék, a közlekedők biztonsága javuljon. Úgy gondolom, hogy ez közérdek, ebben nem tudunk soha eleget tenni, ebben mindig többet kell tennünk, mint amit ma tettünk.

Úgy gondolom, hogy ez egy olyan törvényjavaslat, amelyet mindenki támogathat, és köszönöm szépen a támogató nyilatkozatot.

Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
99 18 2011.06.15. 3:10  15-18

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Valóban, teljes mértékben figyelemmel kísértem képviselő úr felszólalását, hiszen szeretnék érdemi választ adni az általa felvetett kérdésre.

Tisztelt Képviselő Úr! Az Országgyűlés Házszabálya rendelkezik a Ház működésének szabályairól. Ön kitűnően képzett képviselő, biztosan tudom, hogy ön ezeket a szabályokat ismeri, ezeket a szabályokat tanulmányozza. Ennek alapján ön is egyetért velem abban, amikor azt mondom, hogy az Országgyűlés elnökének joga és kötelessége, hogy az Országgyűlés működésének rendjéről, biztonságáról, ennek szabályairól rendelkezzen, joga és kötelessége, hogy megtegye az Országgyűlés működésének biztonsága érdekében szükséges intézkedéseket. Ennek a Házszabályban biztosított jogával élt az Országgyűlés elnöke, amikor az ön által kérdezett esetben így rendelkezett.

A jelenleg hatályos szabályok szerint a Házszabályt a parlament négyötödös többséggel fogadja el. Ezek a Házszabályban megfogalmazott szabályok az országgyűlési képviselőkre is kötelezők, de kötelezők mindazokra, akik az Országgyűlés épületébe belépnek.

Úgy, ahogy mondta, az Országgyűlés védelmét a Köztársasági Őrezred látja el. A Köztársasági Őrezred a rendőrségi törvényben meghatározott feladatokat hajtja végre. Ebben az esetben is, amit ön szóvá tett, az Országgyűlés elnökének rendelkezéseit - még egyszer mondom, amit a Házszabályban biztosított jogai alapján hozott meg - hajtotta végre a Köztársasági Őrezred. Bízunk abban, hogy ezek a rendelkezések - mint ahogy az elmúlt idő tapasztalatai is bizonyítják - megfelelően biztosítják a Ház rendjét és biztonságát.

Ami pedig az ön által szóba hozott személyt illeti, nyilvánvalóan érdemes figyelembe venni azt a tényt, hogy a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen megállapította ítéletében, hogy nevezett személy felelős a 2006. szeptemberi események kapcsán a Magyar Televízió székházában és a rendőrség eszközállományában okozott károkért. Az ítélet 10 millió forint kártérítésre kötelezte a nevezett személyt. Hozzátesszük, hogy a nevezett személy - úgy, ahogy ön is mondta - többekkel szeretett volna az Országgyűlésbe bejutni. A Köztársasági Őrezred személyi állománya ezen korlátozásra figyelemmel, a rendőrségi törvény rendelkezéseit szem előtt tartva, az Országház épületének biztonsága érdekében, a Ház elnökének rendelkezései szerint járt el. Rendelkezésük, intézkedésük jogszerű volt. Panasszal a nevezett személy az eljáró rendőri szerv felé élhet.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
99 22 2011.06.15. 4:11  19-22

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Önnek nem jó a memóriája, képviselő úr. (Derültség a kormányzó pártok padsoraiból. - Közbeszólások az MSZP padsoraiból, többek között: Neked! - Gőgös Zoltán: Azt mondd, amit ezelőtt két évvel! A rendőrök érdekében azt mondd!) Önök nem fizették ki 2004. május 1. és 2007. december 31. között a tűzoltókat megillető túlmunkadíjat. (Taps és közbeszólások a kormányzó pártok padsoraiból: Úgy van!) Ezt a 7 milliárd forintot ennek a kormánynak kell kifizetnie. (Gőgös Zoltán: De nem fizette ki!) Erre sor kerül, erre ígéretet tettünk, és kifizetjük az utolsó fillérig.

De hadd mondjam el, ha ezt kellő időben, törvényes időben kifizették volna, akkor az adófizetőknek ez 2 milliárd forintba került volna, ma pedig 7 milliárd forintba kerül. Itt is 5 milliárd forint kárt okoztak az adófizetőknek, 5 milliárd forint kárt okoztak az országnak. (Közbeszólások a kormányzó pártok padsoraiból: Úgy van! - Egy hang: Fizessék ki! - Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Miért nem fizették ki?)

Képviselő úr, ami pedig az érdekegyeztetést illeti: én részt vettem a szakszervezetekkel folyó tárgyalások jelentős részén. Az utolsó pillanatig is megegyezésre törekedő, érdemi, őszinte, tisztességes egyeztetés folyt, képviselő úr.

És hadd mondjam el itt, a tisztelt Ház falai között, hogy ha megnézi a 2006-2010 közötti hozzászólásokat, amiket én a parlamentben ezzel kapcsolatban elmondtam, akkor azokban világosan látni, hogy szót emeltem azért, hogy az az állapot, hogy a hivatásosok korai nyugdíjba vonulnak, nem jó az állománynak, nem jó a rendőrségnek, nem jó az országnak. Többször szót emeltem ezért. (Gőgös Zoltán: Ilyet nem találtam.)

És hadd mondjak néhány számot, tisztelt képviselő úr! Hadd mondjam el, hogy '98-ban 4232 korai nyugdíjas volt a hivatásosok közül, ez 6 milliárd forintba került. 2002-ben, amikor az Orbán-kormány átadta önöknek a kormányzást, az 1200-at nem érte el ezeknek a száma, az 1200-at, és 2010-ben pedig 29 342 fő - 29 342 fő volt! (Moraj a kormányzó pártok padsoraiból.) És ebben az évben ez 62 milliárd forintba kerül az adófizetőknek. (Zaj a kormányzó pártok padsoraiból.)

Tisztelt Képviselő Úr! Ezt az ország nem bírja elviselni. Ez az ország nem engedheti meg magának azt, hogy 40 éves hivatásosok nyugállományba vonuljanak, legyenek azok rendőrök, katonák, tűzoltók, vagy korábban akár határőrök vagy a bv-ben szolgálatot teljesítők. (Gőgös Zoltán: Mégis tiltakoznak a törvénymódosítás ellen.)

Tisztelt Képviselő Úr! Önök okozták ezt a helyzetet, önök idézték (Gőgös Zoltán: Nem igaz!) elő ezt a vészhelyzetet, és ezt a helyzetet nekünk kell megoldani. Nem jókedvünkből folyamodtunk ehhez a megoldáshoz, hanem az ország érdekében, az ország rendbetétele érdekében kellett vagy kell ezeket az intézkedéseket meghozni, hiszen Magyarországnak jelenleg két ellensége van, a munkanélküliség és az adósság. Mind a két ellenséget le fogjuk győzni, és mind a két ellenség fölött győzelmet fogunk aratni azért, hogy ez az ország rendbe jöjjön, hogy olyan viszonyok legyenek, hogy olyan életpályát tudjunk a hivatásosoknak biztosítani, mint amit 2002 előtt megtettünk, és azt az életpályát is önök rúgták föl, önök tették tönkre.

Önök szüntették meg a központi tiszti intézményt; önök szüntették meg azt, hogy a hivatásosok rendszeres illetményemelésben részesüljenek, hogy a lakáshoz jutásukat a kormány támogatja, hogy megfelelő hitelgaranciát vállaljon a kormány a hivatásosok lakáshoz jutásában. Tisztelt Képviselő Úr! Furcsa, hogy ön teszi ezeket szóvá. Önök tették tönkre az országot, és önök kérik számon rajtunk azokat az intézkedéseket (Közbeszólás a kormányzó pártok padsoraiból: Úgy van!), amelyeket ezen állapotok megszüntetése érdekében teszünk. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból: Hazudtok! - Nem kellene hazudni!)

Tisztelt Képviselő Úr! Mi ezeket az intézkedéseket meg fogjuk tenni, a szükséges törvényeket a parlament elé fogjuk terjeszteni. Bízunk abban, hogy minél több hivatásos, aki korai nyugdíjas, önként visszatér a munka világába, mindenkinek fogunk tudni szolgálati helyet biztosítani. És bízunk abban, hogy ezek az intézkedések az ország érdekeit szolgálják.

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban. - Gőgös Zoltán: Nem bocsátják meg neked soha...)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
100 60 2011.06.20. 4:15  57-63

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Engedje meg, hogy emlékeztessem önt arra, hogy a tavalyi, 2010. évi országgyűlési választások kampányának egyik központi eleme volt a közbiztonság kérdése. Emlékeztetem önt arra, hogy 2008-ban, 2008 tavaszán Sajóbábony település képviselő-testülete a polgármester úr vezetésével és a jegyző úr vezetésével megkereste az Országgyűlést, az Országgyűlés akkori elnökét, a honvédelmi és rendészeti bizottságot és az alkotmányügyi bizottságot. Ebben a megkeresésben abban az ügyben kértek segítséget, hogy a tulajdon biztonságát szigorú törvények meghozatalával garantálja az Országgyűlés, hiszen a levélben leírták, hogy a kisebb súlyú tulajdon elleni jogsértéseknek semmi következménye nem volt, leírták, hogy a terményt eltulajdonították, a füstölőbe feltett kolbászt, sonkát minden következmény nélkül elvitték. Ebben az időszakban a jegyző hatáskörébe tartozott ezeknek a jogsértéseknek a kivizsgálása.

Képviselő Úr! A Fidesz a kampányában azt ígérte, hogy a közrendet, a közbiztonságot helyreállítja Magyarországon. Azt ígértük, hogy szigorú törvényeket hozunk. Ennek érdekében ezt az ígéretünket betartottuk, hiszen többek között úgy, ahogyan ön is említette, a parlament elfogadta a szabálysértésekről szóló törvény módosítását. Ennek a szigorításnak az értelmében lehetővé vált a tulajdon elleni szabálysértések elkövetői esetében az elzárás büntetés végrehajtása, amelyet a bírósági titkárok szabtak ki.

Tisztelt Képviselő Úr! Nagyon szomorúnak tartom azt, hogy ennek a helyzetnek a kialakításáért egyértelműen a Magyar Szocialista Párt által vezetett kormányok a felelősek. Az elmúlt, a 2002 és 2010 közötti időszak politikája következtében jutott el az ország odáig, hogy ilyen helyzet előadódott Magyarországon.

A másik pedig, amit szintén szomorúnak tartok, hogy a Magyar Szocialista Párt képviselői itt az Országházban... (Folyamatos zaj az MSZP soraiban.) - és önök sem szavazták meg ezt a szigorítást, a szabálysértési törvény módosítását nem támogatták. Úgy látszik, önöknek kormányon sem volt fontos a közbiztonság, a tulajdon biztonsága, és ellenzékben sem fontos. Nagyon sajnálom, hogy önök így gondolkodnak. Önök kormányon sem képviselték az emberek érdekeit, és ellenzékben sem képviselték.

Ami pedig a konkrét számokat illeti, szeretném elmondani önnek, amit ön említett, hogy a fiatalkorúak esetében az elzárás büntetés bevezetésének indoka az volt, hogy gyakorlatilag a korábbi szankcióknak semmiféle visszatartó ereje nem volt. Ami pedig az őrizetbe vételt illeti, erről a rendőrség akkor dönt, ha fennáll a veszélye annak, hogy az elkövető újabb elzárással sújtható szabálysértést követne el, vagy ha feltehető, hogy az őrizetbe vétel kellő visszatartó erővel fog bírni. A rendőrség emellett a gyorsított eljárás lefolytatása érdekében történő őrizetbe vételt a külföldiekkel, az úgynevezett utazó elkövetőkkel, a hajléktalanokkal, valamint a mezőgazdasági jellegű, főként külterületi termény-, illetve falopások elkövetőivel szemben tartja indokoltnak.

Engedje meg, hogy néhány számot is mondjak: 2010. augusztus 19-étől, tehát a hatálybalépésétől 2011. május 12-éig 3436 tetten ért elkövetőnek a gyorsított bírósági eljárás lefolytatása érdekében történő őrizetbe vételére került sor, amelyből 3260 esetben indult ténylegesen gyorsított eljárás, a tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatti eljárás alá vont fiatalok közül mindössze 5,7 százalék, vagyis mindösszesen 237 fő lett őrizetbe véve. A bíróságok gyorsított eljárásban az elkövetők 92,7 százalékát marasztalták el, az elmarasztaltak 48,3 százalékával szemben elzárást állapítottak meg a bíróságok.

(14.50)

Tisztelt Képviselő Úr! Ezek a módosítások, a szabálysértési törvény módosítása is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon ma a tulajdon nagyobb biztonságban van, mint az önök kormányzása idején.

Kérem önt, hogy fogadja el a válaszomat. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
100 128 2011.06.20. 0:41  125-132

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr!

2011. június 18-án Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság a 16. Budapest Pride, a meleg méltóság menete, illetve az ezzel kapcsolatos tiltakozó demonstráció biztosítását hajtotta végre. Ennek a biztosítását a rendőrség a szükséges erőkkel megtette. Ennek a költsége a mai számításaink szerint körülbelül 70 millió forint. Ebben a személyi költségek, a dologi költségek, üzemanyagköltségek, túlmunkadíj, minden költség és járulék benne foglaltatik.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok és a Jobbik padsoraiban. - Közbeszólások a Jobbik soraiból: Fizessék ki! Gratulálunk!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
100 132 2011.06.20. 0:31  125-132

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A rendőrség a jelenleg hatályos törvények szerint jár el a rendezvények biztosításában, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekben. Ezeket a hatályos jogszabályokat tartotta be 2011. június 18-án a rendőrség. Szeretném elmondani, hogy amennyiben ezek a jogszabályok változnak, a rendőrség azokat a hatályos jogszabályokat fogja végrehajtani.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban. - Novák Előd: A közerkölcsöt máshol sértsék!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
101 8 2011.06.21. 5:12  5-8

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Hadd emlékeztessem önt arra, hogy 1998 és 2002 között, az első Orbán-kormány működése idején a kormány rendszeresen emelte a hivatásos állományúak illetményét, sőt 2002. január 1-jén rájuk is kiterjesztette a korábban a köztisztviselőkre vonatkozó életpályamodellt. Ezzel a lakáshoz jutást, az előmenetelt, az illetményben való előmenetelt, a biztosítást, sokat segítette elő. Bevezettük a központi tiszti intézményt. Ezeket a rendelkezéseket a 2002. május 27-én hatalomra jutott Medgyessy-kormány teljes egészében megszüntette.

Hadd mondjak egy számot: 2002 nyarán, amikor az Orbán-kormány átadta a kormányzást, az úgynevezett korai nyugdíjasok létszáma Magyarországon nem érte el az 1200 főt - 1200 főt. A költségvetésből finanszírozandó összeg, a korai nyugdíj címén fizetendő összeg a részükre 1 milliárd forint körül volt. Ez a szám 2011-ben 29 342 fő - 29 342 fő -, és ebben az évben 62 milliárd forintot kell a költségvetésből kipótolni a korai nyugdíjasok nyugdíjának finanszírozására. Ha összeadjuk a 2002 és 2010-2011 közötti időszakot, akkor azt mondhatjuk, hogy 220 milliárd forintot kellett a társadalomnak, az adófizetőknek erre a célra fordítani.

Emellett a jelentős anyagi tehervállalás mellett azt is el kell mondani, hogy olyan rendszer alakult ki az elmúlt esztendőkben, amelynek következtében a legjobb korban lévő, a legnagyobb szakmai tudással rendelkező rendőrök, tűzoltók, határőrök 2008. január 1-jéig 40 éves korukban, negyven-egynéhány éves korukban elhagyták a pályát, ez rossz volt a szervezetnek, rossz volt a rendőrségnek, a tűzoltóságnak, a határőrségnek, de rossz volt az országnak és rossz az egyénnek, mert nem az adott egyének felelősek azért, hogy ezzel a lehetőséggel éltek, tisztelt képviselő asszony, hanem az a rendszer, amely létrehozta ezt a szabályrendszert, és megteremtette ennek a feltételeit, ők a felelősek.

Ami pedig a rendet illeti, illetve azt, hogy nem tudunk rendet tenni: tisztelt képviselő asszony, a nemzeti együttműködés kormányának egyik legfontosabb programpontja, nemzeti ügyként meghatározott pontja a közrend, közbiztonság helyreállítása. Azt ígértük, hogy minden településen lesz Magyarországon rendőr. Ezt a programot végrehajtjuk. Napról napra több településen lesz rendőr, napról napra javul a közbiztonság, és ennek a feltételeit is meg fogjuk teremteni.

Ami pedig még a működéshez fontos: közel 15 milliárd forintos működési hiánnyal zárta a rendőrség 2010-ben az évet. Ezt is a kormánynak kellett a költségvetés tartalékából kipótolni.

Tisztelt Képviselő Asszony! Ami pedig a rendet illeti, a közbiztonságot, amit számon kér rajtam: hát ha önöknek fontos lenne a közrend, közbiztonság, ha önöknek fontos lenne Magyarország polgárainak közrendje, közbiztonsága, anyagi és vagyonbiztonsága, akkor megszavazták volna a szabálysértési törvény módosítását, ami lehetővé tette, hogy elzárás büntetést lehessen kiszabni a kis értékű vagyon elleni szabálysértések vonatkozásában.

(8.20)

Megszavazták volna a büntető törvénykönyv módosítását. Megszavazták volna a három csapás törvényt. Egyiket sem szavazták meg. Önök rendről beszélnek, rendről papolnak, számon kérik a kormányon a közrendet, a közbiztonságot, és egyetlen törvényjavaslatot, amely ezt elősegítette, ebben a Házban nem szavaztak meg. Miért nem szavaztak meg? Kettős beszédet folytatnak önök. (Bertha Szilvia közbeszól.) Egyrészt számon kérik a közrendet, a közbiztonságot a kormányon, de nem segítik mint országgyűlési képviselők, mint parlamenti frakció ezeknek a programpontoknak a végrehajtását.

Ami pedig a hivatásosok megbecsülését illeti, szeretném itt is elmondani, hogy folytatódik az egyeztetés a Belügyminisztérium és az érdekképviseletek között az életpályaprogramot illetően. Szeretnénk egy olyan vonzó életpályát kidolgozni a hivatásosok számára, ami megfelelő megbecsülést biztosít, amely pályán tartja őket, amely az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig pályán tartja őket. Ez az ország érdeke, ez a rendőrség érdeke, és ez az adott egyén érdeke. Ennek feltételeit meg fogjuk teremteni a szakszervezetekkel való tárgyalás során, és bízunk benne, hogy olyan feltételeket, olyan vonzó életpályát tudunk kínálni, hogy egyre többen jelentkeznek hivatásosnak.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
102 200 2011.06.22. 10:25  199-281

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Magyarországon a sporthuliganizmus problémát okoz. A nemzeti együttműködés kormányának az a célja, hogy rend legyen a sportpályákon, rend legyen a stadionokban, rend legyen azért, hogy az emberek nyugodt körülmények között szurkolhassanak a kedvenc csapatuknak. A korábbi szocialista kormányok az ügyben nem tettek komoly lépéseket, lényegében írott malaszt maradt minden egyes intézkedésük. Jogszabály-módosítások ugyan történtek, de egyrészt pénzügyi forrásokat nem rendeltek mellé, másrészt nem volt semmilyen kézzelfogható eredmény.

Az általunk benyújtott jelenlegi törvényjavaslat nemcsak jogszabály-módosításokat és szigorításokat tartalmaz, hanem pénzügyi forrásokat is biztosít a cél megvalósítására. Szeretném leszögezni, hogy a szigorításoknak egyértelműen az a célja, hogy a családok a gyerekeikkel ki tudjanak menni a pályára, a stadionokba, ne kelljen a sporthuligánoktól félniük. A javaslatcsomag meghatároz általános szabályokat, legfontosabb kérdésként azonban a legnépszerűbb sportágra, a labdarúgásra koncentrál.

Tisztelt Országgyűlés! A benyújtott törvényjavaslat elfogadása esetén a labdarúgás sportágban 2012. július 1-jétől a fokozott és a kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzéseken kötelezővé válik a beléptetési rendszer. Ennek a működtetéséhez a javaslat létrehozza a sportrendészeti nyilvántartást. Ebből a nyilvántartásból adatok kérhetők a jegyértékesítés és beléptetés során, így az eltiltottak és a kitiltottak nem is juthatnak be a mérkőzésekre.

A javaslat szigorítást tartalmaz a rendbontó magatartásokra nézve: a sportrendezvények rendjének megbontása szabálysértésből bűncselekménnyé válik, a jövőben emellett a sportrendezvényre való utazás és az onnan való távozás során elkövetett jogsértés is járhat kitiltással. A sportrendezvény rendezője hatékonyabban léphet fel, a törvényjavaslat elfogadása esetén jogosulttá válik arra, hogy a kamerával megfigyelt területen három órán keresztül az eltávolított személyt a rendőrség kiérkezéséig visszatartsa.

Tisztelt Országgyűlés! A rendőrség a stadionok környékén kamerával meg tudja majd figyelni a közterületeket, például parkolókat, valamint a szurkolói csoportokat irányítottan kísérhetik, esetleg szükség esetén elkülöníthetik.

A törvényjavaslat másik újdonsága a biztonsági referensek alkalmazása. A biztonsági referensek alkalmazása ugyanis kötelezővé válik, ugyanígy biztonsági szabályzatot és biztonságtechnikai fejlesztési tervet is szükséges a sportszövetségeknek készíteni. A rend érdekében bírságkiszabási lehetősége is lesz a rendőrségnek, amelynek mértéke 200 ezer forinttól 2 millió forintig terjedhet. Újdonság az is, hogy normál biztonsági kockázatú, fokozott biztonsági kockázatú és kiemelt biztonsági kockázatú események, rendezvények lesznek. Ezek közül a rendőrség a kiemelteken közfeladatként, a fokozottakon a stadionokon belül térítés ellenében, a normál biztonsági kockázatú eseményeken pedig felkérésre és térítés ellenében végzi a biztonság fenntartását 2012. július 1-jétől kezdődően.

A tisztelt Ház előtt fekvő törvényjavaslat a sporthuliganizmus elleni hatékonyabb fellépés érdekében öt törvény módosítását tartalmazza, ezek: a sportról szóló törvény, a rendőrségről szóló törvény, a büntető törvénykönyvről szóló törvény, a szabálysértésekről szóló törvény és a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény.

Magyarországon a sporthuliganizmus megszüntetése kérdésében eddig csak elméleti szinten történtek intézkedések, a sportbiztonság lényegében eredményesen nem javult. Az egyes sportrendezvényeken elszaporodott szurkolói rendbontások, nézői sportszerűtlen magatartások károsan hatnak a mérkőzésre, a sportolók teljesítményére, a nézői látogatottságra, nem utolsósorban a mérkőzések bevételére, a csapatok színvonalas és eredményes működtetésére. Mindemellett pedig nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ezek a rendbontások súlyosan sértik a közrendet és a közbiztonságot.

A törvényjavaslat megteremti azokat a jogi kereteket, amelyek szükségesek a szolgáltató szemléletű, családbarát és kulturált szórakozást nyújtó sportesemények eléréséhez. A törvényjavaslat ennek érdekében kiküszöböli a jelenleg hatályos joganyag hiányosságait, megteremti a sportesemények rendezésében közreműködők nagyobb felelősségét, mindemellett szigorúan rendeli büntetni az említett rendbontó cselekményeket.

A módosítások érintik a jegyértékesítést, a beléptető rendszereket, a kitiltás intézményét, az ezzel kapcsolatos rendőrségi és szervező általi adatkezelést, a sportrendezvények biztonsági minősítésére vonatkozó intézményrendszert, az érintett belügyi szerveknek a létesítmények biztonsági ellenőrzésére vonatkozó szabályait, a rendezők és szövetségek felelősségét, biztonsággal összefüggő feladatait, az annak megszegésére vonatkozó bővített szankciórendszert.

(14.50)

A sportról szóló törvény módosítása mindenekelőtt biztosítja a személyhez kötött jegyértékesítést és a beléptetéskor a személyhez kötött jegynek a szurkolói adatbázissal való összevetését.

A labdarúgás vonatkozásában, ahol az elmúlt években a legtöbb rendbontás történt, kiemelt és fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvényeken a szervező köteles lesz a személyhez kötött jegyértékesítésre és az elektronikus beléptetésre. A stadionok beléptető rendszere - a jelenlegi mechanikai eszközök, forgóajtók, kapuk, korlátok - kiegészülnek informatikai azonosító alkalmazásokkal. Ennek következtében a névre szóló jegyértékesítésre, valamint a beléptetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a kitiltott szurkolók nyilvántartásában található adatokkal nincs egyezés. Egyezés esetén a jegyértékesítést, illetve a beléptetést meg kell tagadni.

Tisztel Országgyűlés! A jogellenes cselekmények felderítésének elősegítése érdekében a törvényjavaslat a kamerával történő megfigyelés hatókörét kibővíti a szurkolók által elfoglalt közterületre, parkolóra is, valamint megteremti annak a lehetőségét, hogy a rendőrség meghatározza a megfigyelhető helyszíneket.

A javaslat ismét létrehozza a sportrendezvények biztonsági minősítését végző bizottságot, valamint kötelezővé teszi a szakszövetség, sportági szövetség, valamint a sportszervezetek részére biztonsági felelősök alkalmazását. A törvényjavaslat továbbá lehetőséget biztosít a rendezők részére, hogy a jogsértő, emiatt a sportrendezvényről eltávolítandó személyeket a rendőrség kiérkezéséig, legfeljebb három órára, kamerával megfigyelt területen visszatartsák.

A rendőrségről szóló törvény módosításával a törvényjavaslat biztosítja, hogy a sportrendezvény szervezője, valamint a jegyértékesítést végző a sportrendezvények látogatásától a szervező által eltiltott, valamint a szabálysértési hatóság vagy a bíróság által sportrendezvényről, illetve sportlétesítményből kitiltott személyekre vonatkozó sportrendészeti nyilvántartásból adatokat igényelhessen.

A sportrendezvények rendjének megbontása jelenleg személyi szabadságot nem korlátozó szankcióval fenyegetett szabálysértésnek minősül. A törvényjavaslat a rendbontás büntető törvénykönyvi tényállásának módosításával a jelenlegi szabálysértés elkövetését bűncselekménnyé minősíti. A tényállás két évig terjedő szabadságvesztés büntetést rendel alkalmazni azzal szemben, aki sportrendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, ott tartózkodik, vagy e területre bármit bedob. Ezzel lehetővé teszi, hogy a sportrendezvény esetében a sportlétesítményben elkövetett erőszakot és fenyegetést nélkülöző cselekmény is a garázdasággal és a rendbontás alapesetével megegyező szankcióval legyen sújtható. Ez nemcsak a megfelelő szankcionálhatóságot teremti meg, de egy sor eljárási intézkedést is alkalmazhatóvá tesz. A szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény elkövetője az előállítását követően bűnügyi őrizetbe vehető, előzetes letartóztatása is elrendelhető.

A szabálysértésekről szóló törvény módosításának indoka a kitiltás intézménye alkalmazhatósági körének bővítése, hogy még szélesebb körben lehet lehetőség annak alkalmazására. Így már nemcsak a sportrendezvényen való részvétellel összefüggő, hanem a sportrendezvényre történő utazás és az onnan való távozás során elkövetett szabálysértés is járhat kitiltással. A gyakorlatban ugyanis az a jellemző, hogy kitiltásra csak a sportrendezvény helyszínén elkövetett szabálysértések miatt kerül sor. Ugyanakkor biztonsági szempontból ugyanolyan kockázatos a szabálysértésnek nem a sportrendezvény helyszínén, illetve a sportlétesítmény, stadion területén, hanem az odautazás, illetve az onnan történő távozás során történő elkövetése is.

Tisztelt Országgyűlés! A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény módosítása a rendező visszatartási jogával kapcsolatban szükséges. A törvényjavaslat szerint a rendezvény biztosítását végző személy- és vagyonőr jogosult a rendezvényről eltávolítandó személyt visszatartani, ha az személyazonosságát felhívásra nem igazolja.

A törvényjavaslat legfontosabb, leglényegesebb elemeinek felsorolásával és rövid bemutatásával kívántam önöket meggyőzni arról, hogy a javaslat megfelelő célokat szolgál. Ezért kérem önöket, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
102 212 2011.06.22. 3:58  199-281

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Szilágyi képviselőtársam kérdésére reagálnék, hogy mikor voltam én labdarúgó-mérkőzéseken. Én a pápai csapat szurkolója vagyok. Nem voltam annyit, amennyit szerettem volna vagy amennyit kellett volna. Ebben a tavaszi szezonban a Pápa-Zalaegerszeg és a Pápa-Kispest Honvéd hazai mérkőzéseket láttam. De nem is ezt akarom példának felhozni, hanem azt az emlékemet, amely 2002 őszéhez fűződik. A stadionunk, az új, gyönyörű stadionunk avatása során az első NB I/B-s - és akkor még NB I/B-s volt a pápai csapat és PELC-nek, Pápai Egyesített Labdarúgó Clubnak hívták -, az első hazai mérkőzésünk, amely egy gyönyörű őszi napon volt, a Szombathelyi Haladás elleni mérkőzés volt. Alig hogy elkezdődött a mérkőzés, a vendégszurkolók a részükre elkülönített vendégszektorban, a gyönyörű műanyag székeken ültek, tehát alig, hogy elkezdődött a mérkőzés, elkezdték feltépni a székeket, elkezdtek gyújtogatni, elkezdték ledönteni a korlátot. Semmiféle okuk nem volt.

A játékvezető semmiféle döntést nem hozott, semmiféle olyat, a hazai szurkolók gyönyörködtek a stadionban, a csapatban, a jó időben, abban, hogy szurkolhatunk, és végre megéltük, hogy ennek a városnak ilyen jó csapata és ilyen jó stadionja van. Kérem szépen, a szombathelyi drukkerek mindenféle ok nélkül nekiálltak, mindenféle következmény nélkül nekiálltak tönkretenni a gyönyörű vendégszektort. (Zagyva György Gyula: Arról kellene beszélni, hogyan verték össze őket a rendőrök.)

Tisztelt Képviselő Úr! Remélem, hogy majd végighallgat. Ez a törvényjavaslat a sporthuligánok, a rendbontók, a vandálok ellen irányul. Közérdek az, hogy a sportbiztonság megvalósuljon a közbiztonság részeként Magyarországon. Minden törvénytisztelő, jogkövető, önkéntes jogkövető állampolgár nyugodtan járhat családostól labdarúgó-mérkőzésekre és mindenféle sporteseményekre, ha ezeket a jogszabályokat a parlament elfogadja, és ezeket a jogszabályokat a gyakorlatba át tudjuk ültetni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert arra nincs magyarázat - ön egy Fradi-Újpestet idézett -, hogy a Fradi-Újpest-mérkőzés előtt a szurkolótáborok mintha háborúban állnának, olyan módon közelítenek egymáshoz vagy a standionhoz, erre semmiféle ok nincs, erre semmiféle magyarázat nincs. Úgy gondolom, én is voltam Fradi-Újpest-meccsen, kettős rangadón is voltam stadionban, emlékezetem szerint az 1978-as argentin vb utáni kettős rangadón voltam, ami egy nagyon jó mérkőzés volt, és békés körülmények között zajlott. Úgy gondolom, hogy a sportnak, a labdarúgásnak a sportról, a labdarúgásról kell szólnia, arról, hogy ez egy szórakozás, ez egy kikapcsolódás, ez egy program a nézőknek, olyan feltételeket kell teremteni, hogy ezek a követelmények megvalósuljanak.

Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! Ez az öt törvénymódosítás, úgy, ahogy elmondtam az expozéban, ez a törvényjavaslat öt törvény módosítását tartalmazza. Ez a közérdeket szolgálja. Abban bízom, hogy ez minél nagyobb támogatást kap. Ha a parlament ezt elfogadja, és hatályba lép ez a törvény, akkor azt mondhatjuk, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a magyar sport eredményei javuljanak, hogy a magyar labdarúgás eredményei javuljanak. Valóban egy csapásra ettől nem jutunk be az Európa-bajnokság mezőnyébe, de a feltételét, egy fontos feltételét megvalósítjuk. Ezért kérem önöket, hogy támogassák a javaslatot.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
102 244 2011.06.22. 8:32  199-281

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Azért gondoltam, hogy most is reagálok, mert sok kérdés gyűlt össze, és nehogy az legyen, hogy mindre nem tudok, bár így is előfordulhat, és majd a határozathozatal előtt reagálnék azokra, amikre most esetleg nem vagy ennek a vitának a végén.

Zagyva György Gyula több mindent kérdezett, több mindent fölvetett. Szeretném elmondani csak az igazság kedvéért, hogy 2002-ben az a stadionavató mérkőzés, amikor a mi csapatunk, a PELC - a Pápai Egyesített Labdarúgó Klub - a szombathelyi Haladással játszott, akkor az ön által említett személy nem volt klubtulajdonos Pápán, ezt csak a tény kedvéért szeretném elmondani. 2004 nyarától került Pápára a Lombard csapatával. Akkor ez a motiváció még nem lehetett jelen, csak az igazság kedvért mondom.

Elmondom azt is, hogy akkor még a bíró nem fújt be a Haladás ellen tizenegyest, nem állította ki a középhátvédjét, semmi olyat nem tett, ami ilyen reakciót indokolt volna, de nem akarok ebbe belemenni, csak az igazság kedvéért szeretném elmondani, hogy ön is tudja azt, hogy mi történt, illetőleg mi nem történt, vagy milyen motiváció volt.

Ami az egyeztetést illeti, szeretném azt is elmondani, hogy széles körű egyeztetés előzte meg ennek a törvényjavaslatnak a benyújtását. Széles körű szakmai egyeztetés a klubokkal, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, az ügyészséggel, a Legfelsőbb Bírósággal, és Szilágyi Péter képviselő úrnak is most válaszolok, hogy miért volt indokolt a sürgősség vagy kértünk sürgősséget.

Úgy gondoljuk, hogy ennek a törvénynek a mielőbbi tárgyalása, elfogadása és hatálybalépése közérdek, hiszen mint ahogy elmondtam, a közbiztonság részét képezi a sportbiztonság.

(16.40)

És ha ezt a jogszabályt elfogadja a parlament, hatályba lép, akkor ez jelentős eszközt ad a sportbiztonság és a közbiztonság javítása érdekében.

Szilágyi Györgynek Dunaszerdahellyel kapcsolatban: ha jól emlékszem, ön említette, hogy a dunaszerdahelyi Slovnaft-mérkőzés kapcsán 2008 októberében senki nem emelt szót. Megint csak a pontosság, a precízség és az igazság kedvéért elmondom, hogy Szijjártó Péterrel tartottunk ebben a Házban sajtótájékoztatót, és szót emeltünk ez ellen a brutális támadás ellen, ami oktalanul, mindenféle alap nélkül érte a szurkolókat és zömében magyar szurkolókat Dunaszerdahelyen. Nézzen utána az internetes hírportálokon, illetőleg egyéb módon kontrollálja, és kérem, tegye szóvá, hogyha nem mondtam igazat. Mondja el nyugodtan, hogy nem mondtam igazat, hogyha ennek a nyomait nem találja. Tehát még egyszer mondom: Szijjártó Péter és Kontrát Károly tartott sajtótájékoztatót ebben a kérdésben, amikor ezt szóvá tettük, tiltakoztunk, és határozott magyar kormányzati fellépést sürgettünk e tekintetben.

És ha már Szilágyi György képviselő úrnál járok, ő még az elején azt mondta, hogy nincs újdonság a tekintetben, hogy a 2001-es törvénymódosítás is bűncselekményként határozott meg bizonyos jogellenes cselekményeket. Valóban, de az a sporteseményeken bekövetkezett vagy elkövetett garázdaságot szankcionálta ilyen módon.

Újdonság és többletszigorítás a most beterjesztett törvényjavaslatban, hogy a sportrendezvény rendjének megbontása, ami jelenleg hatályosan még szabálysértési tényállásként van meghatározva, és szabálysértésként lehet szankcionálni, ezen törvényjavaslat elfogadása esetén ez bűncselekmény kategóriába fog kerülni.

Ami pedig a többi hozzászólást illeti: nem is értem, amit Zagyva György Gyula mondott, hogy ennek a törvényjavaslatnak az a célja, hogy a szurkolókat kitiltsuk. Ennek a törvényjavaslatnak minden egyes mondata, minden egyes törekvése, célja implicite és explicite megfogalmazottan az, hogy a szurkolók minél nagyobb számban látogathassák a rendezvényeket, a családok, gyerekek, idősek, fiatalok minél nagyobb számban ott lehessenek a sportrendezvényeken, és csak a sportról, a fociról, a jégkorongról, a kézilabdáról, a kosárlabdáról szóljon az egész, ami a lényeg.

És én nem szégyellem elmondani: én is imádom a futballt, én is futballszurkoló vagyok. Szintén Zagyva György Gyula mondta, hogy az nem tudja megítélni, aki csak kétszer járt ott. Én elmondhatom - kérem, figyeljék a szavaimat -, a tavaszi szezonban voltam kétszer, mert nem értem rá, sajnos vagy szerencsére más dolgom volt, de korábban, az őszi szezonban többször voltam. És még korábban, az azt megelőző 8 évben pedig rendszeresen jártam labdarúgó-mérkőzésekre, mert akkor sokkal több időm volt, most hála istennek, nincs annyi időm, de egyébként sajnálom, hogy nem jutok el annyi mérkőzésre, amennyire szeretnék.

Tehát még egyszer mondom: ennek a törvényjavaslatnak egyértelműen az a célja, hogy a sportbiztonságot megalapozza. És még egy körülményt szeretnék kiemelni, hogy ezen egyeztetett szabályok beterjesztésekor figyelembe vettük az angol, a holland, a német, a belga vagy a francia szabályokat is, olyan klubokat látogattak meg az MLSZ illetékesei és a rendőrség képviselői, ahol tapasztalatokat tudtak szerezni a tekintetben, hogy korábban szintén a futballhuliganizmus által sújtott klubokban hogyan oldották ezt meg.

Én nem akarok hivatkozni egy premierliga-mérkőzésre, akár a Manchestert, az Arsenalt, a Chelsea-t, vagy bármelyik nagy klubot lehetne mondani, vagy akár a kisebb klubokat is, hogy milyen látogatottság van, vagy akár ha figyelembe vesszük a Bundesligát vagy a Serie A-t. Tehát én úgy gondolom, hogy mi igyekeztünk tanulni azokból a jó tapasztalatokból, amikből tanulni lehet, és ezeket a szabályokat megpróbáltuk ebbe a javaslatba beépíteni.

Még egyszer mondom, azért tettük ezt, hogy előbbre vigyük a sportbiztonságot, és olyan szabályokat tudjunk a szurkolók érdekében kialakítani, amelyek ezt a célt elősegítik. Világos szabályokat szeretnénk. Ezek a szabályok zömében szigorító szabályok, ezt is elmondtuk.

És én úgy gondolom, hogy megvan annak az esélye, ha ezt a javaslatot a parlament elfogadja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy ez a biztonság, ez a cél megvalósuljon. És a vita jelentős része most már a futballról szól, és sok minden elhangzott, sok szép eseményt mondtak. Nekem az egyik alapélményem a '66-os angliai világbajnokságon, a magyar-brazil meccsen Farkas Jancsi gyönyörű gólja, ami ma is előttem van. Úgy gondolom, hogy aki ezt látta, sose felejti el. Vagy akár mondhatom Tichy Lajost is, aki a hatvanas évek közepén a Népstadionban a félpályáról innen rúgott Géczi Istvánnak akkora gólt, hogy mindenki csak nézett, hogy milyen futballisták. Vagy Kocsis Lajost is lehetne mondani, és még sok jó magyar futballistát, és még későbbieket is, de most nem akarom ezt említeni.

Tehát még egyszer mondom: a vita a futballról szól alapvetően, de úgy gondolom, hogy ez a törvényjavaslat az elfogadása esetén igenis segítséget nyújt ahhoz, hogy biztonságosabbak, vonzóbbak legyenek a magyar pályák, a magyar sportlétesítmények. És egyértelmű üzenetet ad egyrészt azoknak, akik tényleg szeretnének elmenni szurkolni, és egyértelmű, világos üzenetet ad a korábbi rendbontóknak, a korábbi huligánoknak arról, hogy ennek a világnak vége.

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
102 280 2011.06.22. 6:40  199-281

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Örök optimista vagyok. Abban bíztam, hogy végre ez lesz az első olyan törvényjavaslat, ami a közrend, közbiztonság, sportbiztonság területén a Jobbik támogatását is el fogja nyerni, de az első hozzászólások után be kellett látnom, hogy csalatkoznunk kell, hiszen egyáltalán nem szeretnénk támogatni azt, hogy tényleg a sportbiztonság, a stadionok, sportpályák biztonsága megvalósuljon Magyarországon.

Nagyon sajnálom és azt is sajnálom, hogy az elején elmondták, hogy módosító javaslatot sem akarnak beadni ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ez a bejelentés önmagáért beszél.

Tisztelt Országgyűlés! Az LMP frakcióvezetőjét is arra biztattam volna, aki szintén több mindent kifogásolt a benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatban, hogy van mód arra, hogy módosító indítványokat adjanak be. Úgy gondolom, hogy elég hosszú általános vitának vagyunk a vége felé. Úgy gondolom, hogy ere a lehetőségre, erre a parlamentáris eszközre az LMP frakciójának is, a Jobbik frakciójának is ugyanúgy, mint valamennyi parlamenti képviselőnek lehetősége van.

Ami pedig a lényeget illeti, ez a vita önmagáért beszél olyan szempontból is, hogy egy létező társadalmi problémára világított rá a törvényjavaslat, sőt, nemcsak rávilágított, hanem ennek reális megoldásának eszközrendszerét is a tisztelt Ház elé terjesztette, hiszen ha nem lett volna így, ahogy én ezt megfogalmaztam, bizonyára nem lett volna ilyen élénk vita e tekintetben.

Ami pedig a kormánypárti, illetőleg a támogató hozzászólásokat illeti, köszönöm azoknak a képviselőtársaimnak, azoknak a bizottságoknak, akik ezt a törvényjavaslatot támogatták, akik fontosnak tartják azt, hogy ezzel, ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával is hozzájáruljunk ahhoz, hogy Magyarországon a közrend, a közbiztonság, a sportbiztonság javuljon. Én azért éreztem azt, hogy itt a futball szeretete nagy, hiszen a vita egy része kifejezetten a labdarúgásról szólt, és mindenki a maga emlékeit egy részét vagy a tapasztalatait is elmondta.

(18.30)

Bár néhányan megpróbálták ezt kiforgatni, de mégis azt láttam, azt tapasztalom, hogy itt az országgyűlési képviselők soraiban, frakcióktól függetlenül jelentős tábora van a labdarúgásnak, jelentős tábora van a focinak. Úgy gondolom, hogy ha ez így van, akkor azért abban bízom, hogy a vita során, a részletes vita során, illetőleg a későbbiekben mégis támogatásra méltónak találják ezt a törvényjavaslatot. Erre is kérem a jelenleg még gondolkodó vagy a támogatásukat nem jelző frakciókat, illetőleg képviselőtársaimat.

Engedjenek meg egy-két konkrét észrevételt is. Nem akartam többször gombot nyomni, bár erre a Házszabály szerint lehetőségem lett volna, hogy a vita több szakaszában is jelezzem megszólalási szándékomat, csak a végére hagytam. A 2008-as Dunaszerdahelyi AC-Slovan Bratislava-mérkőzés kapcsán nemcsak sajtótájékoztatót tartottunk, hanem az akkor Lázár János elnök úr vezetésével működő honvédelmi és rendészeti bizottság külön napirendjére tűzte ezt a kérdést. Meghívtuk az akkori Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vezetőjét, a rendőrség képviselőit, a szolgálatok képviselőit, és feltettük a kérdéseinket ezzel kapcsolatban. Mi is kritikát fogalmaztunk meg egyébként az akkori magyar hatóságok eljárásával kapcsolatban, és elfogadhatatlannak tartottuk ezt a szlovák fellépést.

Ezt csak azért mondom el, hogy mi ellenzékből is, akkor verbálisan, kormányon pedig a kormányzati eszközök segítségével küzdünk a magyar állampolgárok érdekeiért országhatáron belül és országhatáron kívül is. Ezt azért szeretném elmondani, és azért tartom fontosnak leszögezni itt, ebben a vitában is, hogy több törvényjavaslatnál, ami a rendészettel kapcsolatban az elmúlt év őszén itt napirenden volt, többször elmondták, hogy például külföldi vendégrendőrök magyarországi tevékenységével kapcsolatban vizionáltak olyanokat, hogy itt a magyar érdekek mennyire sérülnek. Azóta sem tudnak egyetlen olyan esetet sem fölhozni, ami ezt alátámasztotta volna. És most is szeretném elmondani, hogy ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása esetén a magyar jogalkalmazó, jogvégrehajtó szervek mindenkor a hatályos törvények szerint fognak eljárni, mindenkor a Magyar Köztársaság, Magyarország érdekeit fogják szolgálni, a magyar állampolgárok érdekeit fogják szolgálni. Mi egyébként ennek a törvényjavaslatnak a vitája során is és egyébként is, akár az uniós kötelezettségek teljesítése, illetőleg a magyar érdekek összevetése kapcsán is el szoktuk mondani, hogy összehangoljuk ezeket a lépéseket. Tehát a magyar érdekek, uniós érdekek figyelembevételével szoktuk kialakítani álláspontjainkat e tekintetben.

Tisztelt Országgyűlés! Fontos törvényjavaslat általános vitáján vagyunk túl. Még egyszer szeretném megköszönni az aktivitást, szeretném megköszönni a támogató nyilatkozatokat. És még szeretnék két mondatot a végére. Egyrészt visszautasítom Szilágyi György képviselő úrnak a Készenléti Rendőrség tagjait droidoknak nevező megjegyzését, és Lenhardt Balázs képviselő úrnak, aki jelenleg nincs itt, a teremben, az MTK kapcsán elhangzott kijelentéseit is. A zsidózását, ami egyébként az MTK-t illeti, szeretném visszautasítani. Szeretném elmondani, hogy az MTK-ra is a hatályos magyar jogszabályok vonatkoznak mint klubra, mint futballcsapatra. Úgy gondolom, hogy ez a hangulatkeltés teljes mértékben elfogadhatatlan.

Végezetül még egyszer szeretném megköszönni a figyelmüket. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 52 2011.06.27. 4:13  49-55

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az ön által benyújtott írásos interpellációban említett "Egyesület Államokat" kerestem a térképen, de nem találtam; lehet, hogy a térkép volt rossz, nem tudom, kiben volt a hiba.

Ami pedig a diplomáciai kapcsolatokat illeti... (Közbeszólásra:) - nézze meg nyugodtan az interpellációs írásos változatot! Tehát ami a diplomáciai kapcsolatokat szabályozó bécsi szerződést illeti, ez szabályozza a diplomáciai kapcsolatokat, eszerint a feladatkörök gyakorlása kizárólag a fogadó állam viszonylatában illeti meg a képviseletet, így egy nagykövet nem képviselheti a küldő államot olyan országban, ahová nincs akkreditálva.

Ami pedig Gyöngyöspatát illeti, tisztelt képviselő úr, szeretném tájékoztatni önt és a tisztelt Házat, hogy Gyöngyöspatán rend van, Gyöngyöspatán nyugalom van, Gyöngyöspatán békesség van. Ezt annak is köszönhetjük, hogy a rendőrség határozottan nagy erőkkel lépett fel a rend és a törvényesség helyreállítása, fenntartása érdekében, és ez a fellépés eredményes volt.

Itt is szeretném emlékeztetni önt arra, hogy a gyöngyöspatai választott önkormányzati tisztségviselők és a képviselő-testület egyaránt felhívták mindenkinek a figyelmét arra, hogy nem kérnek a fejük fölött zajló politikai játszmából. Arra kértek mindenkit, hogy Gyöngyöspata ne legyen a politikai haszonszerzés terepe, hagyják őket békén. A gyöngyöspataiak azt kérték, hogy a rendőrség tartsa fenn a rendet, és ne bizonyos szervezetek járkáljanak, járőrözzenek Gyöngyöspata utcáin.

Tisztelt Képviselő Úr! Azt is szeretném hozzátenni, hogy többekről, akik a konfliktusokat gerjesztették, mára kiderült, hogy büntetett előéletűek. A nemzeti együttműködés kormánya a törvényeket betartatja, és ennek köszönhetően, úgy, ahogyan elmondtam, mára rend lett a településen és a környékén is.

Állításával ellentétben hangsúlyozom, hogy a Btk., illetőleg a polgárőrségről szóló törvény módosítására nem elkapkodott módon, hanem megalapozottan került sor, ugyanis az egyes, magukat polgárőrnek nevező csoportok magatartása alapvetően sértette a joggal való visszaélés tilalmának, illetve a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit, és ezekkel ellentétes tevékenységeket valósítottak meg.

Nem látok kivetnivalót abban sem, sőt természetesnek tartom, ha a konfliktusokkal terhelt településen a közrend, közbiztonság fenntartásáért felelős szervezetet irányító miniszter kalauzolja egy külföldi ország nagykövetét.

A hazai közrend és közbiztonság fenntartása nemzeti ügy. Amint azt a helyszínen Pintér Sándor belügyminiszter úr elmondta, a rendet a rendőrök segítségével tudjuk garantálni, a békességet és a békét a helyieknek egymással kell megkötni. Gyöngyöspatán egyelőre marad a fokozott rendőri jelenlét, mindaddig, amíg erre szükség van.

Ami pedig a helyzet konszolidálását illeti, a rend az az alapvető közösségi érték, amely meghatározza a mindennapok biztonságát, a mindennapok megélhetésének alapját, emellett közmunkaprogramokat indítunk, és reményeink szerint mód lesz a Kecskekő, amely a település egyik szimbólumává vált, visszavételére, visszatérésére. Erdőtelepítések lesznek, és egyéb programokat is beindítunk a település önkormányzatával egyetértésben.

Tisztelt Képviselő Úr! Ha figyelne rám, és valóban azt a szándékát fejezné ki, hogy önök támogatják a közrend, közbiztonság megerősítését ebben az országban, akkor arra kérem önt, szavazzák meg, szavazataikkal támogassák (Az elnök a hozzászólási idő leteltét jelzi.) az ezt megvalósító törvényjavaslatokat, mint például a Ház napirendjén levő sporthuliganizmus elleni törvényjavaslatot is, és kérem, a válaszomat fogadja el.

Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 166 2011.06.27. 1:27  163-170

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az ön által említett napon két törvényesen bejelentett rendezvény zajlott Budapesten, és azt lehet mondani, hogy a rendőrség mind a két törvényesen bejelentett rendezvény biztosítása során szakszerűen, törvényesen járt el. Mind a két rendezvény lebonyolításában a rendőrség intézkedése nemcsak jogszerű volt, nemcsak szakszerű volt, hanem a törvényeknek is megfelelt.

Ami a rendőrség pénzügyi helyzetét, illetve az erre vonatkozó kérdését illeti, szeretném tájékoztatni arról, hogy a rendőrség az Országgyűlés által jóváhagyott költségvetésből gazdálkodik szigorú keretek között. Ez az egyik, amit szeretnék elmondani, a másik pedig az, hogy Magyarország demokratikus jogállam, amelynek fontos követelménye az, hogy az állampolgárok élhetnek az alkotmányban biztosított gyülekezési jogukkal, és a rendőrség ebben az esetben, mint ahogy én említettem, mind a két esetben jogszerűen, szakszerűen, törvényesen járt el. (Szilágyi György: Törvényesen bezárni és nem engedni el az embereket?)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 170 2011.06.27. 0:58  163-170

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A kérdésének az első részében hivatkozott Pintér Sándor belügyminiszter úr nyilatkozatára is, és hivatkozott arra, hogy miért történt meg a rendőrség lépése.

Tisztelt Képviselő Úr! Azért kellett a rendőrségnek ezt a döntést meghozni, mert úgy, ahogy ön említette, az ellentüntetők elállták a XVI. Budapest Pride, meleg büszkeség menete résztvevőinek az útvonalát. Ezért kellett.

A rendőrség egyébként két lehetőség között válaszhatott. Ezt a döntést hozta. Ez a döntés megfelelt a jogszabályoknak, megfelelt a célszerűségi és szakszerűségi követelményeknek. És még egyszer mondom, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ez a rendezvény hosszú évek óta először botránymentesen zajlott le.

Köszönöm szépen. (Szilágyi György: 1800 rendőrt avattunk a Hősök terén!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
105 370 2011.06.28. 1:45  365-431

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szilágyi György képviselő úr első mondatára reagálnék csak azért az elején, hogy tegyük rendbe és helyére a dolgokat. A kormánypárti képviselők nem a sporthuliganizmusban, hanem a sporthuliganizmus elleni fellépésben érdekeltek, először is ezt szeretném rögzíteni. Másrészt pedig azt szeretném rögzíteni, hogy a kormánypárti képviselők támogatják ezt a nagyon fontos törvényjavaslatot, hiszen, még egyszer mondom, a sporthuliganizmus felszámolásában érdekeltek. Úgy, ahogy az általános vitában, ami egyébként alapos, kimerítő és részletes volt, el is mondták, biztosították a kormányt a törvényjavaslat támogatásáról.

Ami pedig a Btk. eddigi szabályainak fölemlítését illeti a képviselő úr részéről, szeretném elmondani, hogy valóban vannak szabályok a Btk.-ban, amelyek lehetővé teszik a fellépést, de világosan bebizonyosodott, hogy ezek a szabályok nem elégségesek. Azért kell új szabályokat alkotni, és azért kell a nemzetközi tapasztalatokat figyelembe venni. És ez a javaslat ennek a követelménynek megfelel, hogy igenis hatékonyan fel tudjunk lépni a sporthuliganizmus ellen, hogy a pályákon, a stadionokban, a pályák környékén rend legyen, békesség legyen, hogy a szurkolók, fiatalok, gyerekek, idősek, középkorúak, mindenki, aki kijár a mérkőzésekre, a kedvenc csapatuknak tudjanak szurkolni. A játékosok, a versenyzők pedig azzal tudjanak foglalkozni, ami a dolguk, hogy a tudásuk legjavát nyújtva küzdjenek meg a bajnoki pontokért, a győzelemért, azért, hogy a kedvenc csapatuk győzzön, és a szurkolók örömüket leljék ebben a küzdelemben.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
105 384-386 2011.06.28. 0:56  365-431

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Elnök úr, ügyrendben kértem szót tisztelettel.

ELNÖK: Ügyrendben öné a szó, államtitkár úr.

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Azért kértem ügyrendben szót, hogy, tisztelt elnök úr, kérdezze meg a képviselő urat, hogy melyik ajánlási ponthoz kapcsolódik a hozzászólása, hiszen a hozzászólása jelentős része nem kapcsolódott megítélésem szerint egyetlen ajánlási ponthoz sem. Ahogy elnézem, a vita várható kimenetelére tekintettel én tisztelettel kérem a jövőt illetően az elnök urat, hogy figyelmeztesse a képviselő urakat vagy hívja fel a képviselő urak figyelmét erre, mert úgy gondolom, hogy az érdemi vitát ezzel nagyban elősegítik a tisztelt képviselőtársaim.

Ha még ebben... - habár én betartom a Házszabályt, és most ügyrendben nem szeretnék többet reagálni, majd a későbbiekben.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
105 426-430 2011.06.28. 8:28  365-431

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Nagyon örülök annak, hogy erről a törvényjavaslatról ilyen élénk, jó hangulatú vita bontakozott ki a részletes vita során. És azt is mondhatom, hogy az általános vitában is több órás vita zajlott. Mindjárt a legelején szeretném megköszönni azoknak a képviselőtársaimnak és frakcióknak, akik támogatták és támogatják ennek a javaslatnak az elfogadását.

Szeretném elöljáróban elmondani és leszögezni, hogy ennek a törvényjavaslatnak egyetlen célja van. Ennek a törvényjavaslatnak az a célja, hogy a stadionok, sportpályák biztonságát, az odalátogató állampolgárok, nézők, szurkolók, sportolók biztonságát elősegítse. Ennek nincs más célja, mint amit a törvényjavaslat megfogalmazott, leírt. Itt nincsenek hátsó szándékok. Szeretném jóindulatúan föltételezni, jóhiszeműen föltételezni, hogy jobbikos képviselőtársaim hozzászólásait csak az motiválta, hogy nem értették meg ennek a törvényjavaslatnak a lényegét, hogy félreértették ezt a törvényjavaslatot (Szilágyi György: Hülyék vagyunk.), és azért tették meg ezeket a rettenetes víziókat felvázoló, orwelli és egyéb jelzőkkel értékelhető hozzászólásokat, és fogalmazták meg kételyeiket vagy félelmeiket. (Dr. Apáti István közbeszól.)

Szeretném önöket, tisztelt képviselőtársaim, megnyugtatni. Nyugodjanak meg, ez a törvényjavaslat csak a rendbontókra, csak a jogsértőkre vonatkozik. Aki a törvényt, a jogot tiszteletben tartja és követi, annak semmilyen félnivalója nincs. Azt gondolom, hogy ennek a törvényjavaslatnak az elfogadását követően, a törvény hatálybalépését követően nagyobb biztonságban lehetnek azok, akik kilátogatnak a magyar pályákra vagy a stadionokba, hiszen csak a csapatoknak kell szurkolni, hiszen csak a mérkőzéseket, a sportversenyeket kell nézni. Nem kell attól félni, hogy esetleg valamiféle bántódásuk lesz.

És még egy gondolatot engedjenek meg, ami a rendőrséget illeti, úgy gondolom, teljesen megalapozatlan volt az a két jobbikos képviselő által megfogalmazott vélemény, hogy ezeket a balhékat zömében a rendőrség provokálta ki. Ezt ők sem gondolták komolyan. (Szilágyi György: Hülyeségeket beszélünk. - Dr. Apáti István: Ismerjük az állományt.) Úgy gondolom, teljesen megalapozatlan ez a kijelentés.

Ami pedig itt a részletes vitában elhangzott néhány érdemi hozzászólást érinti, többek kifogásolták, hogy a Btk.-ban már jelenleg is van olyan szankciórendszer, ami bizonyos bűncselekményeket szankcionál. Én korábban az általános vitában is elmondtam, a részletes vita legelső hozzászólásában is, amikor két percben reagáltam, hogy ez egy új törvényi tényállás, amit ez a törvényjavaslat megfogalmaz. Valóban vannak olyan törvényi tényállások a büntető törvénykönyvben, amelyek lehetővé teszik ezeknek a jogsértő cselekményeknek a szankcionálását, de beláttuk, és mindenki látja, aki törvénytisztelő, hogy ezek nem voltak elegendőek. Hiszen azért kellett ezt a törvényjavaslatot benyújtani, mert ezek a szabályok nem biztosították a sportrendezvények rendjét, mert olyan személyek voltak, akik gyakorlatilag jelentős következmény nélkül megsérthették a rendet, megsérthették ezeknek a rendezvényeknek a biztonságát.

Ennek a jogsértő állapotnak a megszüntetését segíti ez a törvényjavaslat, és vezet be egy olyan büntető törvénykönyvbeli tényállást, ami korábban, a jelenleg hatályos jogszabályok szerint csak szabálysértés volt: ez a sportrendezvény rendjének megbontása. Ez most alapesetben két évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható büntető törvénykönyvbeli tényállásként lesz meghatározva, ha a parlament elfogadja ezt a törvényjavaslatot, amit ezúton is kérek a tisztelt Háztól.

Engedjenek meg nekem további észrevételeket (Szilágyi György közbeszól.), amelyek elhangzottak egyrészt ma a részletes vitában, illetőleg kapcsolódnak a benyújtott 11 módosító indítványhoz. A kormány nem támogatta azokat a javaslatokat, amelyek nem voltak összeegyeztethetőek a törvényjavaslat célkitűzéseivel, így, ahogy elmondtam, nem volt támogatható, hogy a rendbontások ne váljanak bűncselekménnyé, vagy az egyes adatkezelésre vonatkozó időtartamokat rövidítették volna meg.

A kiemelt kockázatú mérkőzésekkel kapcsolatos álláspontot már korábban ismertettük. Úgy gondolom, hogy a benyújtott javaslat megfelelő megoldást talál ennek a problémakörnek a megoldására.

Támogattuk viszont azokat a javaslatokat, amelyek a törvényjavaslat koncepciójába illeszkedő pontosítást, kiegészítést hajtanak végre. Ilyenek voltak a biztonsági referensek alkalmazási kötelezettségének labdarúgás sportágra szűkítése vagy a közigazgatási bírságok alkalmazási körének az öt látványsportágra való szűkítése.

Összefoglalva, tisztelt Országgyűlés, azt mondhatom, hogy a törvényjavaslat elfogadása esetén döntő lépést teszünk a sportpályákon megjelenő huliganizmus jelenségének visszaszorítása érdekében, és ez a sportbiztonság növelését szolgálja. A sportbiztonság növelése pedig része a közbiztonság javításának. Arra kérem ezért a tisztelt Házat, hogy támogassa ezt a törvényjavaslatot, hiszen ezzel nagy lépést teszünk a sportbiztonság megvalósítása érdekében.

Még egy tényre hadd hívjam föl a tisztelt Ház és a nyilvánosság figyelmét. A Jobbik képviselői számos kritikát fogalmaztak meg mind az általános vitában, mind a mai részletes vitában a törvényjavaslattal kapcsolatban. De egyetlenegy módosító indítványt sem tettek. (Szilágyi György: Nem figyelt, az általános vitában elmondtuk, hogy nem nyújtunk be módosító javaslatot.) Egyetlen módosító indítványt sem nyújtottak be, pedig megtehették volna, hiszen ez része a parlamenti politizálásnak. (Dr. Apáti István közbeszól.) Elnök úr, kérem, tegye lehetővé, hogy elmondjam a...

ELNÖK: Tessék, államtitkár úr! Hallgatjuk, államtitkár úr!

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Persze, azt szokták mondani, hogy az igazság fáj (Szilágyi György és dr. Apáti István hangosan felnevet.), és ezért reagálnak ilyen fájdalmasan a jobbikos képviselőtársaim. (Szilágyi György: Idáig 1800 rendőrt avattatok. - Dr. Apáti István: Még háromezret! - Az elnök csenget.)

ELNÖK: Hallgatjuk, államtitkár úr!

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: De egyébként valóban, ha fontos lett volna nekik a sportbiztonság, ha fontos lett volna az, hogy a magyar sportpályákon rend legyen, biztonság legyen, akkor megtehették volna, hogy a törvényjavaslathoz módosító indítványokat nyújtottak volna be - de nem tették.

Egyébként itt is elmondom, már korábban elmondtam a Házban, hogy a Jobbik a közbiztonság érdekében több alkalommal megerősítő nyilatkozatot próbált tenni. De a jelentős törvényjavaslatokat, mint a szabálysértési törvényt, amikor is a tulajdon elleni szabálysértés elzárással lett büntethető, a Btk.-módosítást, a három csapás törvény bevezetését nem támogatták. (Szilágyi György: Rossz törvényekhez nem nyújtunk be módosító javaslatot.)

A Jobbiknak ez az igazi arca. (Szilágyi György: Pintér úr előélete!) Csak beszélnek, beszélnek a rendről, a közbiztonságról, de amikor lehetőségük nyílna arra, hogy ezért mint törvényalkotók tehetnének, hiszen önöket a szavazók azért szavazták be a parlamentbe, önök szokták elmondani, ide a tisztelt Ház falai közé, hogy képviseljék ezeket a programpontokat, amelyeket önök megfogalmaztak, nos, önök ennek nem tesznek eleget. Becsapják a választóikat, önök nem akarnak rendet, önök nem akarnak közbiztonságot, önök nem akarnak sportbiztonságot. (Szilágyi György és dr. Apáti István folyamatosan közbeszól.) Nagyon sajnálom. De abban bízom, hogy a parlament többsége támogatni fogja, és ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával jelentős lépést teszünk a sportbiztonság megvalósítása felé.

Köszönöm figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban. - Dr. Apáti István: Éljen a párt!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
107 68 2011.07.04. 3:04  65-71

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! 2011. június 24-én a Fálun Dáfá Egyesület által bejelentett demonstrációkat a rendőrség a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti eljárásban megtiltotta, bejelentett és engedélyezett tüntetés tehát nem volt. Az erkölcsi kérdések fontosak, de nem szabad figyelmen kívül hagyni azt az erkölcsi felelősséget sem, amit egy ország vezetői a saját polgáraik biztonsága iránt kell hogy érezzenek.

Magyarország szabad ország, nem kívánjuk megakadályozni egyetlen külföldi látogatással kapcsolatban szerveződő tüntetés vagy demonstráció létrejöttét sem. Elvárjuk azonban minden tüntetőtől, hogy ne akarják lerombolni azokat az állami célokat, amelyek Magyarország érdekeit szolgálják, ezért a hatóságok kifejezetten mindig is fel fognak lépni az olyan típusú megoldásokkal szemben, a törvény adta lehetőségeken belül - úgy, ahogy ön egyébként idézte -, amelyek megvédik azokat az állami célokat, amelyek egy-egy külföldi látogatáshoz kapcsolódnak. A szabad véleménynyilvánítás lehetséges, botrány, balhé azonban nem.

Magyarország nem engedett saját emberi jogi normáiból azzal, hogy a törvényes keretek között megtiltott egy tüntetést. A tüntetések, demonstrációk szervezése és megtartása csak a gyülekezési jogról szóló törvényben foglalt szabályok keretei között lehetséges. A rendőrség a Fálun Dáfá Egyesület esetében e szabályok megszegése miatt tiltotta meg a tüntetést. A Fálun Dáfá Egyesület által bejelentett demonstrációk megtiltása azért vált ugyanis szükségessé, mert a közlekedést nem lehetett volna más úton biztosítani. A rendőrség ezúttal is tisztán szakmai döntést hozott. A közlekedés biztonságos megszervezése során figyelemmel kellett lennie arra is, hogy a védett személyek biztonságáról, méltóságuk megőrzéséről gondoskodjon.

Tisztelt Képviselő Úr! Az uniós elnökség biztosítása érdekében az országos rendőrfőkapitány 2011. január 6-tól 2011. június 30-ig fokozott ellenőrzést rendelt el Budapest teljes területére a rendőrségről szóló törvény adta felhatalmazással élve. Egyes személyekkel szemben ennek keretében került sor a rendőri intézkedésekre. A rendőri intézkedések ellen senki nem terjesztett elő panaszt.

A nemzeti együttműködés kormánya az egyesülési joggal kapcsolatos kérdések megoldására nem ad utasítást a rendőrségnek. Képviselő úr ezért hiába várja a nem létező utasítások politikai és jogi következményeit, ilyenek ugyanis nem voltak. Éppen ezért nemhogy nem engedtünk a nagyon is szigorú emberi jogi normáinkból, hanem a törvény adta lehetőségeken belül felléptünk a gyülekezési jog keretei között nem gyakorolható tüntetésmegszervezés ellen. Meggyőződésem, hogy képviselő úr sem gondolhatja komolyan azt, hogy Magyarországon egyesek a gyülekezési jogukat az erre vonatkozó törvényi rendelkezések ellenére is gyakorolhatják.

Kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
107 146 2011.07.04. 2:01  141-150

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm, hogy szóba hozta ezt a nagyon fontos problémát, hiszen azt tudni kell, hogy az uzsora-bűncselekmények sértettjei a társadalom legelesettebb, legkiszolgáltatottabb, legszegényebb, legrászorultabb tagjai, és a nemzeti együttműködés kormánya a programjában azt ígérte, hogy a védelem jogát biztosítja mindenki számára. Ezt igyekeztünk is betartani, hiszen a kormányváltást követően az új országos rendőrfőkapitány talán egyik legelső főkapitányi utasításában intézkedett az uzsora-bűncselekmények elkövetői elleni hatékony és kiemelt fellépés érdekében.

Tisztelt Képviselő Úr! Úgy gondolom, nincs ellentmondás abban, amit ön mond, hogy nőtt az uzsora-bűncselekmények száma, hiszen azt mondtuk, hogy a kormány, a rendőrség hatékony fellépése következtében az első időkben nyilván nőni fog a bűncselekmények száma, hiszen hatékony fellépést ígért és hajtott végre a rendőrség. Hadd tájékoztassam önt és a tisztelt Házat, hogy például Ózdon az elmúlt 3 hónapban 20 személyt tartóztattak le uzsora-bűncselekmények elkövetése miatt, és ezek az elkövetők jelenleg is előzetes letartóztatásban vannak, tehát ezek csak Ózdon. Szeretném elmondani, hogy jelenleg 82 nyomozás vagy feljelentéskiegészítés van folyamatban uzsorás bűncselekmények elkövetésével kapcsolatban.

Itt is szeretném rögzíteni azt, hogy a nemzeti együttműködés kormánya a törvény előtti egyenlőség elvét vallja, senki nem állhat a törvények fölött, aki bűncselekményt, így aki uzsora-bűncselekményt követ el, az a törvény szigorával szembesül.

Köszönöm szépen. A későbbiekben majd folytatom a választ. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
107 150 2011.07.04. 1:10  141-150

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr.

Tisztelt Képviselő Úr! Én a válaszom első részében világosan beszéltem. Mi a törvény előtti egyenlőséget valljuk, és azt mondjuk, senki nem állhat a törvények fölött. A magyar hatóságok, a magyar rendőrség, a magyar nyomozó hatóságok mindenkivel szemben, aki ellen uzsorás bűncselekmények megalapozott gyanúja merül föl, eljárnak, föllépnek, és ezt tudom ígérni a jövőt illetően is.

Engedje meg, hogy fölhívjam még egy fontos körülményre a figyelmet és az ön figyelmét is. Az önkormányzatok nagyon sokat segíthetnek abban, a bűnüldöző hatóságok munkáját nagyban elősegíthetik, hogy ha ilyen bűncselekményekről tudomásuk van, akkor a nyomozó hatóságokat tájékoztatják, és úgy gondolom, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy hatékonyabban tudjunk fellépni. Még egyszer mondom: mi, a rendőrség, a bűnüldöző hatóságok mindenkivel szemben eljárnak, és a legszigorúbban eljárnak. És a kormány előkészíti a büntető törvénykönyv szigorítását az uzsora-bűncselekmények elkövetőivel szemben. (Az elnök a hozzászólási idő leteltét jelzi.) Úgy gondolom, a nagyobb büntetőjogi fenyegetettség is visszatartó erővel bír.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
107 215 2011.07.04. 0:03  204-215

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: A kormány támogatja. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
108 231 2011.07.11. 1:29  222-232

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A jelen zárószavazás előtti módosító javaslat nyelvhelyességi korrekciókat tartalmaz, és a kormány ezt támogatja.

Ami pedig az érdemet illeti: tisztelt képviselőtársaim, azért kellett ezt a törvényjavaslatot beterjeszteni, mert a jelenlegi szabályok nem teszik lehetővé a sportpályák, stadionok rendjének a fenntartását. Ezért kellett ezt a javaslatot előterjeszteni, amely öt törvény módosítását tartalmazza.

Egyébként a törvényjavaslatot az MLSZ-szel egyeztettük. Az MLSZ támogatja a törvényjavaslatot. Az MLSZ egyeztetett a klubokkal, sőt szurkolói csoportokkal is egyeztetett a törvényjavaslat előkészítése során.

Ami pedig a többi észrevételt illeti: a törvényjavaslat előterjesztése előtt az egyéb törvényekben előírt egyeztetéseket lefolytattuk, amelyeket ilyen esetben a különböző törvények előírnak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Bízunk abban, hogy ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása során, illetőleg a hatálybalépését követően a magyar sportpályákon, stadionokban rend lesz, megteremtjük a sportbiztonságot, amely fontos része a közbiztonságnak. És akinek valójában fontos az, hogy Magyarországon biztonság legyen a stadionokban, hogy családok, gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősek nyugodtan kimehessenek a stadionokba mérkőzésekre vagy egyéb sporteseményekre, az igen szavazatával támogassa a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
109 138 2011.09.12. 2:12  135-142

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Furcsa egy kicsit ez a helyzet, amit ön az azonnali kérdésével érintett, hiszen több tízezer ember van korai nyugdíjban, 2002 és 2010 között csak a Belügyminisztérium irányítása alatt lévő szervektől közel 30 ezer ember ment el a harmincas évei végén, a negyvenes évei elején szolgálati nyugdíjba. Ez a költségvetésnek ebben az évben 66 milliárd forint többletkiadást okozott. Ezek után ön kéri rajtunk számon azt, hogy - az ön állítása szerint - káosz van, és a minisztérium vezetői összevissza beszélnek. Nos, én ezt a megközelítést, tisztelt képviselő úr, visszautasítom!

Szeretném elmondani - úgy, ahogy az egyik megelőző azonnali kérdésre adott válaszban is elhangzott -: a kormány azt ígérte, hogy a közrendet és a közbiztonságot helyreállítja Magyarországon. Ennek érdekében határozott lépéseket tettünk. E határozott lépések egyik fontos eleme, hogy a kormány a korai nyugdíjazás lehetőségét meg fogja szüntetni. Az erre vonatkozó törvényjavaslatokat hamarosan be fogjuk terjeszteni a tisztelt Ház elé. A rendvédelem területén működő érdek-képviseleti szervekkel hosszú és nehéz tárgyalásokat folytattunk. A kormányzati szándékot világosan megfogalmaztuk, világosan elmondtuk, hogy ezt a kaput bezárjuk, mert nem elég a létszámot növelni, azt is meg kell akadályozni, hogy korai nyugdíjazással több ezer ember távozzon a testületektől, a rendvédelmi szervektől, például a rendőrségtől.

Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném elmondani, hogy a Start-munkaprogram keretében reményeink szerint a következő évben, 2012-ben olyan nagy létszámú emberek jutnak munkához, akiket vissza lehet vezetni a munka világába, úgy, ahogy azt miniszterelnök úr a napirend előtti felszólalásában említette.

A későbbiekben majd folytatom a választ. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
109 142 2011.09.12. 0:59  135-142

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Világosan elmondtuk, Pintér Sándor belügyminiszter úr is világosan elmondta, hogy rend lesz, munka lesz, munkalehetőség lesz, megszüntetjük a korai nyugdíjazás lehetőségét, biztosítjuk a visszatérést a hivatásosok számára a munka világába, olyan munkalehetőséget, olyan szolgálati helyeket biztosítunk, amely megfelel az életkoruknak, a képzettségüknek, a beosztásuknak.

Ami pedig a Start-munkaprogramokat illeti: szeretném elmondani, hogy nem lesznek munkatáborok. Az önök riogatása teljes mértékben megalapozatlan. Mi az emberek számára munkalehetőséget biztosítunk, tisztességes bért biztosítunk, olyan lehetőséget biztosítunk, hogy ne állami támogatásból kelljen az életüket fenntartani, hanem munkából. Visszavezetjük őket a munka világába, és ennek a létszáma a mi megítélésünk szerint 2012-ben meg fogja haladni a 200 ezer főt.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
109 172 2011.09.12. 2:06  169-176

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Valóban, hogy utolsó mondatára reagáljak, mi is azt szeretnénk, ha lezárulna minden részében ez a történet. 2010. október 4-én, egy hétfői napon itt voltunk a parlamentben, és itt értesültünk erről a szörnyű vörösiszap-katasztrófáról. Azt követően talán egy vagy két héttel a kormány álláspontját a miniszterelnök úr ezzel kapcsolatban világosan kifejtette, világosan meghatározta a feladatokat. Meghatározta a védekezés, a kárenyhítés, a mentesítés, a mentés feladatait. Elmondtuk azt, hogy senki nem maradhat fedél nélkül, megkezdődött az emberek elhelyezése, a kártalanítás, a kártérítés.

Engedje meg, hogy utaljak itt arra, hogy talán a világon egyedülálló módon, 9 hónap elteltével az igénylők, azok a károsultak, akik ezt kérték, Kolontáron és Devecserben olyan családi házakat kaptak, amelyek valóban, nyugodtan mondhatjuk, európai színvonalúak, és ami nagyon fontos, az emberek igényei szerint készültek el.

A feladatok meghatározásánál azt is világossá tette a kormány, hogy a felelősség kérdését ki kell deríteni, a felelősöket meg kell nevezni, és felelősségre kell őket vonni. Ebben teljes mértékben egyetértünk. Nem sokkal a katasztrófa után, úgy, ahogy ön is említette, a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást indított. A nyomozás jelenleg is folyik. Bízom abban, hogy a nyomozás eredményes lesz, megtalálják a felelősöket, a felelősök bíróság előtt felelnek tetteikért. Úgy gondolom, nagyon fontos az, hogy ezek az eljárások megnyugtató módon befejeződjenek.

Engedjen meg még egy gondolatot: szeretném megköszönni a vizsgálóbizottság együttműködését, hiszen közérdek az, hogy világosan lássunk ezekben a fontos kérdésekben. Köszönöm, majd később folytatom.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
109 176 2011.09.12. 1:05  169-176

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Képviselő Úr! Ne hagyja magát utasítani, azt tanácsolom. És szeretném elmondani, bízom abban, hogy az emberek nem csalódnak. Hiszen nem kellett csalódniuk a mentés, a védekezés, a kárelhárítás, a kárenyhítés területén sem, az új otthonok megépítésénél sem. Úgy gondolom, hogy ezek tekintetében a kormány minden ígéretét határidőre teljesítette.

Egyetértek azzal, hogy az embereket ért trauma enyhítése szempontjából is nagyon fontos, hogy a felelősöket megtalálják. Én arra kérem a tisztelt képviselő urat, adja meg az esélyt a Nemzeti Nyomozó Irodának, hogy ezt az eljárást eredményesen befejezze, és ahogy lehet, ahogy a törvények ezt lehetővé teszik, a nyilvánosságot tájékoztatni fogjuk az eredményekről. Bízom abban, hogy ebben az esetben is tudjuk tartani az ígéretet, és a felelősöket az erre jogosult, erre illetékes nyomozó hatóság megtalálja, és a magyar bíróság a felelősöket felelősségre vonja.

Köszönöm a figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
110 12 2011.09.13. 4:51  9-12

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Eljött az igazság pillanata, és az igazság beteljesedett. 2010. június 11-én az új Országgyűlés néhány nappal a megalakulása után határozatot hozott az állami vezetői mulasztások és az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről.

Egyben ebben a határozatban az új Országgyűlés megkövetett minden áldozatot, és mint a Magyar Köztársaság legfőbb népképviseleti szerve, bocsánatot kért az ország mindazon polgárától, akit akár az állami vezetői mulasztások, akár a törvénytelen rendőri fellépés folytán alapjogi sérelem ért, és a megfelelő erkölcsi és anyagi kártérítés érdekében határozatot hozott, amelyben felkérte a kormányt, hogy egyrészt vizsgálja meg, milyen igényeket jelentettek be, és kinyitotta a lehetőséget a tekintetben is, hogy azok, akik még nem jelentették be az igényüket, még nem fordultak bírósághoz, ezeket az igényeket bejelenthessék.

Ennek az országgyűlési határozatnak a végrehajtása érdekében a kormány határozatot fogadott el, amelynek értelmében a belügyminiszter úr létrehozott egy bizottságot, amelyben a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség képviselői is részt vettek. Ez a bizottság 131 igénybejelentést vizsgált meg, valamennyi igénybejelentést megvizsgálta, és 131 ügyben 245 millió forint kártérítést állapított meg, és a kártérítést teljes mértékben az Államkincstár kifizette a kárigényt bejelentőknek. Képviselő úr, ügyvédként ön is több sértettet képviselt, ön ezt tudja, tapasztalhatta, hogy ez a bizottság korrekten, tisztességesen, az országgyűlési határozat és a kormánydöntés minden betűjét és minden szellemiségét betartva járt el.

Ezt követően is nyitva áll a lehetőség arra, hogy akik eddig nem jelentették be az igényüket, az általános elévülési határidőn belül ezeket az igénybejelentéseket megtehetik.

(9.30)

A rendőrség fogadja ezeket az igénybejelentéseket, és tárgyalásokat folytat valamennyi igénybejelentővel. Ha nem sikerül megállapodni, mert ilyen eset is előfordult valóban, akkor az igénybejelentőnek lehetősége van arra, hogy bírósághoz forduljon.

Tisztelt Képviselő Úr! Ami pedig a rendőrök által elkövetett bűncselekményeket illeti, illetőleg az egyéb bűncselekményeket illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy senki nem fogja megúszni. Aki bűncselekményt követett el, az mind felelni fog az elkövetett bűncselekményekért. Egyébként pedig arra kérem önt, aki jogvédőként, ügyvédként és képviselőként is részt vett ezeknek a kártérítési ügyeknek a bonyolításában, hogy ha olyan bűncselekményről tud, amely ebbe a körbe tartozik, 2006 októberében, 2006 őszén követték el az ártatlan áldozatok ellen, akkor arra kérem, hogy ön is tegyen följelentést, hiszen közérdek, valamennyiünk érdeke az, hogy egyetlen jogsértő, egyetlen bűncselekményt elkövető se ússza meg a felelősségre vonást.

Tisztelt Képviselő Úr! Tehát még egyszer szeretném leszögezni, hogy az Országgyűlés meghozta a döntését, a kormány ennek a döntésnek teljes mértékben eleget tett, minden benyújtott kártérítési igényt megvizsgáltunk, és a megalapozott kártérítési igények teljes mértékben teljesítésre kerültek. Úgy gondolom, fontos az, hogy ezek az intézkedések megvalósultak, hiszen annak idején, 2006 őszén a Fidesz elítélte ezt a brutális rendőri fellépést, segítséget nyújtottunk annak idején, egy jogi segítségnyújtási szervezetet hoztunk létre azoknak az ártatlan áldozatoknak a megsegítésére, akik sérelmet szenvedtek 2006 őszén. Dokumentációs központot is létrehoztunk, és úgy gondoljuk, hogy az akkori döntéseink és az új Országgyűlés, valamint a kormány által meghozott intézkedések, illetőleg a Belügyminisztérium döntései mind-mind azokat az ígéreteket teljesítették, amelyeket korábban ezzel kapcsolatban tettünk.

Még egyszer arra kérem önt, hogy ha tud olyan bűncselekményről, amely megalapozott gyanút tételez föl, akkor tegyen följelentést, hiszen még egyszer mondom: közérdek az, hogy a felelősök felelősségre vonásra kerüljenek.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
111 161 2011.09.19. 2:02  158-165

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném mindjárt a legelején leszögezni, hogy a kormány senkitől sem fél. Ahogy ön mondta, a 12 demonstrációt a rendőrség tiltotta be, 11 esetben azzal az indokkal, hogy a közlekedés más útvonalon nem biztosítható.

Tisztelt Országgyűlés! Nézzük, hogy milyen útvonalról van szó (Közbeszólások az MSZP soraiból: ...az Astoriánál! Fidesz-nagygyűlés! - Az elnök csenget.), illetőleg milyen útvonalakat érintettek volna a demonstrációk. A demonstrációk tervezett helyszínei Budapest kiemelkedően forgalmas belvárosi területeire, mindenekelőtt a Clark Ádám térre, a Széchenyi térre, a Várra estek, az útvonal pedig a Széchenyi tértől a Clark Ádám térig számtalan esetben foglalt lett volna folyamatosan, de egyik esetben a Széll Kálmán tértől a Clark Ádám térig minden foglalt lett volna.

Tisztelt Képviselő Úr! Ha ezeket a demonstrációkat a rendőrség engedélyezte volna, az nem érdekvédelem lett volna, hanem blokád lett volna, mondjuk ki: ez blokád lett volna. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Nem úgy, mint a Fidesz-demonstráció!) Aki ismeri Budapestet, ismeri Budapest közlekedési viszonyait, tudja azt, hogy ezek a folyamatos demonstrációk teljes egészében megakadályozták volna a közlekedést Budapest belvárosában.

Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném jelezni, hogy a határozat ellen az érdekvédők jogorvoslati kérelemmel fordultak, és a bírósági eljárás folyamatban van. Sajnálatos, hogy ön a parlamenti felszólalását, az azonnali kérdését arra kívánja felhasználni, hogy nyomást gyakoroljon a bíróságra. (Közbeszólások az MSZP és az LMP soraiból. - Közbeszólás az MSZP soraiból: Rendőrségi túlkapás!) Úgy gondolom, hogy ez helytelen, tisztelt képviselő úr. Úgy gondolom, hogy a rendőrség teljes mértékben törvényesen járt el, a törvény betűjét és szellemét betartva járt el, a jogállami kereteket tiszteletben tartjuk, jelenleg az eljárás a bíróság előtt zajlik.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
111 165 2011.09.19. 0:28  158-165

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Bebizonyosodott, hogy függetlenül attól, hogy én bármilyen választ adtam volna az ön kérdésére, bármit mondtam volna, ön azt a nyulat már előre kikészítette, odakészítette. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Így van! - Taps a kormánypártok soraiban. - Közbeszólások. - Az elnök csenget.) Ön nem volt kíváncsi arra, hogy én mint mondok, önnek nem a budapestiek érdeke, nem a törvényesség a fontos, hanem a politikai haszonszerzés (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Így van!), képviselő úr! (Moraj az MSZP soraiban.) Szégyellje magát!

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
113 140 2011.09.26. 2:00  137-144

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Valóban, a nemzeti együttműködés kormánya a programjában nemzeti ügyként határozta meg a közbiztonságot, és ennek érdekében hatékony lépéseket tett. Úgy, ahogy ön említette, az elmúlt hét szombatján a Hősök terén több mint 1300 rendőrtiszthelyettes tett esküt.

Ami pedig Tóth Gábor választókerületét, a bagi problémát illeti, határozottan tudom mondani, hogy az elmúlt héten éppen Tura városában voltam együtt, ugyanebben a választókerületben, Tóth Gábor képviselő úrral és a környező települések polgármestereivel, és éppen arról esett szó ezen a megbeszélésen, hogy javult a közbiztonság ezeken a területeken, ezekben a városokban.

Én arról kaptam tájékoztatást, hogy Bagon is, Turán is erős rendőri jelenlét van, a rendet, a közbiztonságot a rendőrség teljes mértékben biztosítja. Ami pedig elhangzott, azt kérték tőlem, hogy további lépéseket is tegyünk a vonatkozásban, hogy a közbiztonságot tovább tudjuk erősíteni, illetőleg az elért eredményeket meg tudjuk szilárdítani.

A kormány világosan leszögezte a programjában, hogy senki nem állhat a törvények fölött. A bűnüldöző szervek határozottan fellépnek, fajra, felekezetre, nemre, származásra tekintet nélkül (Szilágyi György: Ez nem válasz a kérdésre!) minden bűnelkövetővel szemben Bagon is és az ország valamennyi pontján, így volt ez a kormányzás eddigi 16 hónapjában, és így lesz ez a jövőben is.

Azt tudom válaszolni önnek, tisztelt képviselő asszony, hogy a kormány határozottan fellép a bűnelkövetők ellen. (Szilágyi György: Konkrét kérdésre konkrét választ kellene adni!)

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
113 144 2011.09.26. 1:06  137-144

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Én úgy gondolom, hogy világosan válaszoltam, konkrét választ adtam, és a magyar nyelv általános szabályai szerint az én válaszom világos volt és érthető volt. Elmondtam, hogy éppen az elmúlt szombaton volt egy hete, hogy Turán jártam, és az ott egybegyűlt polgármesterekkel szót váltottunk a közrend, a közbiztonság helyzetéről. Világosan elmondtam az ezzel kapcsolatban megszerzett tapasztalataimat.

Ami pedig a kérdését illeti: éppen a miniszterelnök úr - Mirkóczki képviselőtársunk kérdésére válaszolva - világossá tette, hogy az ilyen kérdésekben a választ a választók hozzák meg, de addig is azt tudom mondani, és azt a reményemet fejezem ki, hogy Bagon is, Turán is, és nemcsak ebben a Pest megyei választókörzetben, hanem az ország valamennyi pontján javul a közbiztonság.

Éppen két hete hirdetett a kormány (Szilágyi György: Mellébeszélés!) határozott harcot, kíméletlen harcot, zéró toleranciát az uzsoráztatók ellen, az uzsorások ellen. Kérem önt, hogy a parlamentben a benyújtott törvényjavaslatunkat támogassa.

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból. - Szilágyi György: Mellébeszélés!)