Készült: 2020.01.25.18:11:25 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
216 131 2012.09.10. 1:17  124-131

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Ezen a megbeszélésen szó esett az önkormányzat támogatásáról, szó esett arról, hogy a közfoglalkoztatás területén 1358 közfoglalkoztatási munkalehetőséget teremtettünk Miskolcon. Szó esett a 26-os főút helyzetéről, arról, hogy a Miskolcot északról elkerülő főút második üteméhez kapcsolódó beruházás hamarosan elindul, ez nagyon fontos a miskolciak biztonsága, az árvízvédelem megteremtése érdekében. Szó esett arról, hogy Szirmabesenyőn 500 fős fogvatartotti férőhelybővítés van tervezés alatt, ennek a megvalósítását is tervezi a Belügyminisztérium. Valamint azt a jó hírt is el tudtuk mondani, hogy a 112-es hívószám működésének megkezdését követően, illetőleg azzal összefüggésben Miskolcon egy call-centert hoz létre a Belügyminisztérium, amely 400 fő új munkahelyet jelent, 400 fő számára jelent munkalehetőséget.

Tehát a közbiztonság a közfoglalkoztatás, az önkormányzat támogatása, az árvízvédelem és a 400 új munkahely teremtése, azt gondolom, mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy azt mondhassuk, ez a látogatás eredményes volt, és ez az együttműködés a jövőben is folytatódni fog.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(A jegyzői székben dr. Szűcs Lajost
Móring József Attila váltja fel.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
216 135 2012.09.10. 0:50  132-139

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az ön által kérdezett ügyben a mai plenáris ülésen már négy kérdés elhangzott, abban miniszterelnök-helyettes úr, illetve külügyminiszter úr megadta az egyértelmű, határozott és világos választ. Itt is szeretném megerősíteni, hogy ebben az ön által kérdezett ügyben a magyar hatóságok a nemzetközi jogi normáknak és a nemzetközi szokásoknak megfelelően jártak el.

Az ön által felvetett kérdésre pedig azt szeretném tájékoztatásul elmondani, hogy ebben az ügyben a Terrorelhárítási Központnak sem hatásköre, sem feladatköre, sem jogszabályi lehetősége nincs dönteni, így kérem, hogy a válaszomat fogadja el.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
216 139 2012.09.10. 0:48  132-139

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ha önnek valóban fontos a magyar emberek érdeke, ha önnek valóban fontos Magyarország biztonsága, akkor arra kérem tisztelettel önt, tisztelt képviselő úr, és arra kérem a szocialista képviselőket is, hogy hagyják abba a Terrorelhárítási Központ támadását. Politikai alapon támadják, minden alap nélkül támadják a Terrorelhárítási Központot. Önök a létrehozásától kezdődően folytatják ezt a hecckampányt. Kérem, hogy ha önnek valóban fontos, hogy csendben, nyugodtan, az ország érdekében eredményesen dolgozzanak, akkor ezeket a feltételeket teremtsük meg közösen, és a politikai támadást és az ebbe az ügybe való belekeverését, alaptalanul való belekeverését is hagyják abba.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
216 179 2012.09.10. 2:43  176-179

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Baranya megyében és Pécs városában a rendőrség az idei évben valamennyi emberölés elkövetőjét egy héten belül elfogta. Ezúton is gratulálunk a rendőrség eredményes munkájához!

Annak érdekében, hogy a bűncselekmények megelőzése sikeresebb legyen, a rendőrség létszámát Pécs városában jelentősen megemeltük, konkrétan a készenléti rendőrség bevetési osztálya 165 fővel - még egyszer mondom: 165 fővel - erősíti az állományt, és ezzel jelentős mértékben nő a rendőri jelenlét mind Pécs városában, mind pedig a megyében. Emellett a kormány szigorította a büntető törvénykönyvet, bevezette a három csapás törvényt és a szabálysértési elzárás lehetőségét. Ezeket a jogszabályokat önök nem támogatták - ezt többször is elmondtam itt a parlamentben -, a szigort mégis számon kérik. Önök vajon mennyire akarják őszintén a rendet és a közbiztonságot? Ezt önöknek kellene eldönteni.

Ami pedig a konkrét adatokat illeti: Baranya megye területén 2012 első hét hónapjában az ismertté vált bűncselekmények száma 14,1 százalékkal csökkent, Pécs megyei jogú városban pedig 8,7 százalékos a csökkenés. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a megyében 11,2 százalékkal, Pécs megyei jogú városban pedig 9,4 százalékkal csökkent. A közrend elleni bűncselekmények száma Pécs városában 9,8 százalékkal, a vagyon elleni bűncselekmények száma pedig 5,5 százalékkal csökkent. Szeretnék köszönetet mondani Pécs megyei jogú város önkormányzatának, hiszen a rendőrséggel való együttműködés eredményes, velük együttműködve a nap 24 órájában 33 kameraállással megfigyelőrendszert üzemeltet, és szándékunkban áll a rendszert bővíteni. Világossá kívánjuk tenni minden pécsi előtt, hogy mi is további előrelépést szeretnénk Pécs közbiztonsága területén, és ezzel kapcsolatban hamarosan kezdeményezést fogunk tenni.

Ami pedig az ön által kérdezett személyt illeti: jelenleg roma gárda néven civil szervezet sem Pécsett, sem Baranya megyében nem létezik, nem került bejegyzésre. A jelzett személyt a rendőrség a Btk. 217. §-a alapján közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezése tényállásának alkalmazásával őrizetbe vette, és előzetes letartóztatására javaslatot tett.

Tisztelt Képviselő Úr! Tájékoztatom, hogy a Btk. 217. § módosítását önök nem támogatták. Arra kérem önöket, ha komolyan gondolják Pécs város közbiztonságának a javítását, akkor a tisztelt Házban szavazzák meg az erről szóló javaslatokat.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
218 163 2012.09.17. 2:15  160-163

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Legelőször is szeretném visszautasítani a megállapításait a hatósági terrorra. A hatóságok nem sarcolják az embereket, a kormány nem biztatja a hatóságokat az emberek sarcolására. Ami pedig a közmunkaprogramokkal kapcsolatos jogsértéseket illeti, ezek is minden alapot nélkülöznek: a közmunkaprogramot hetente ellenőrzik, és az ellenőrzésről igazoló jelentés készül, tehát teljes mértékben megalapozatlanok az ön kijelentései.

Ami pedig a többi megállapítását illeti, a következőket szeretném elmondani: a hatóságok nem a pénzbehajtásért felelősek, hanem az emberek biztonságát szolgálják. Június 20-án Magyarország képviselői Brüsszelben átvették az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács által kiadott közlekedésbiztonsági díjat, amelyet azért kaptunk, mert 2011-ben Magyarországon csökkent leginkább az Európai Unióban a halálos kimenetelű, súlyos sérülésekkel járó közlekedési balesetek száma. Ebben az évben a Fidesz-frakció kezdeményezésére létrejött egy munkacsoport, amely áttekintette a szabálysértések és egyéb kisebb súlyú jogsértések bírságolási gyakorlatát, és javaslataik alapján ez év szeptember 1-jétől módosítottuk az érintett jogszabályokat, aminek eredményeképpen nagyon sok szabálysértési bírság csökkent.

Néhány példát szeretnék önnek és a tisztelt Háznak elmondani: csökkent a tiltott helyen várakozás szabálysértés büntetési tétele 30 ezer forintról 10 ezer forintra, tehát harmadára csökkent, képviselő asszony; nem lehet megbüntetni a kihajtó előtt parkolót, aki a tulajdonos engedélyével áll ott; mostantól csak akkor büntetheti a hatóság a lejárt szavatosságú vagy hiányos mentőláda miatt, ha a csomagra valóban szükség van, mert például balesetnél ezzel kellene ellátni a sérültet; az elsőbbségadási kötelezettség vagy az előzési tilalom megszegéséért járó helyszíni bírság is csökkent; csökkentek a vasúti átkelőhelyen való tiltott áthaladás büntetési tételei is.

Tisztelt Képviselő Asszony! Ezek az adatok is azt bizonyítják, hogy az ön által elmondottak nem igazak, és arra kérem önt, hogy támogassa a kormánynak azt a politikáját, amely az emberek biztonságának megerősítését szolgálja.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
220 116 2012.09.24. 2:06  111-120

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ön ugyan az azonnali kérdésének a címét adta meg, hogy mit kíván tenni a Belügyminisztérium, de a témát nem jelölte meg, de szerencsés helyzetben vagyok, mert könnyű választ adnom erre. (Derültség az LMP soraiban.)

Valóban, a Belügyminisztérium 2010. május 29-ei újbóli megalakítása és újjászervezése óta tenni kívánt és tett is a magyar emberek, Magyarország közbiztonsága érdekében. Elég, ha azokra az esetekre utalok, konkrét esetekre, például Miskolc városában nemrég tett látogatást a belügyminiszter úr, és a polgármester úr és Miskolc város képviselői arról adtak tájékoztatást, hogy az elmúlt két évben például Miskolcon Lyukó városrészben vagy a város egész területén a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, a rablások száma jelentős mértékben, közel egyharmadával csökkent. De mondhatnám azokat a nagyobb nyilvánosságot kapott bűncselekményeket, ami Pécs városában történt, azoknak az elkövetőit is nagyon gyorsan elfogta a rendőrség.

Tisztelt Képviselő Úr! Mi nem azt ígértük, soha nem ígértük azt, hogy nem lesznek bűncselekmények. Nagyon jó lenne, ha nem lennének bűncselekmények, de ilyet nem ígértünk, nem állítottunk, hanem azt állítottuk, hogy a rendőrség arra fog törekedni, hogy megelőzi a bűncselekményeket, és ha mégis követnek el bűncselekményeket, akkor azoknak az elkövetőit el fogja fogni és bíróság elé állítja, hogy az legyen ezeknek az eseteknek az üzenete, hogy aki bűnt követ el, annak felelni kell.

Tisztelt Képviselő Úr! Ennek az ígéretünknek eleget tettünk. Természetesen mi sem vagyunk elégedettek teljes mértékben az elért eredményekkel. Mi is azt szeretnénk, hogy a megerősített rendőrség, a 3500 fővel megerősített rendőrség minél jobb eredményeket érjen el. Ezt szolgálta a rendőrség átszervezése, amely szeptember 1-jével történt meg, illetőleg még most is lesznek folyamatban ilyen intézkedések.

Mi abban bízunk, hogy olyan törvények születnek a parlamentben, amelyek ezeket a törekvéseket elősegítik. Kérem önt, hogy ezt támogassa ön is.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
220 120 2012.09.24. 1:11  111-120

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Engedje meg, hogy emlékeztessem önt a szabálysértési törvény 2010 nyarán történt módosítására, amikor is elzárással tette lehetővé a parlament többsége például a tulajdon elleni szabálysértések büntetését, szankcionálását. Ez olyan eredményt hozott, hogy például a kis értékű szabálysértések, vagyon elleni szabálysértések száma közel 40 százalékkal csökkent. De említhetném a három csapás törvényt, említhetném azokat a jogszabályokat, amelyek lehetővé tették például, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat létrehozásával olyan szervezet alakuljon ki, és 2011. január 1-jével olyan szervezet kezdje meg működését, amely például a rendőrségen belül is lehetővé teszi, hogy a bűnüldözők csak a bűn üldözésével foglalkozzanak, és ennek a törvényi feltételeit teljes mértékben megteremtette ez a törvény.

Kérem a tisztelt képviselő urat és az LMP-frakciót, hogy támogassa ezeket a törvényeket (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), hiszen mint mondtam, nem lehetünk teljes mértékben elégedettek, de jó úton járunk, és szeretnénk folytatni az ország biztonságának megerősítését.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
223 44 2012.10.01. 4:04  41-47

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az ön által az interpellációjában feltett kérdésekre a válasz: igen, igen, igen. Ezen túlmenően szeretném elmondani, hogy a nemzeti együttműködés kormánya azon dolgozik, hogy Magyarország biztonságos ország legyen. Magyarországon rend van, azt a hatóságok, a rendőrség minden törvényes eszközzel biztosítják. E célból számtalan döntést hoztunk, a három csapás törvényétől kezdve a szabálysértési elzárás intézkedésének bevezetéséig.

Tisztelt Képviselő Úr! Önök hol azt vetik a szemünkre, hogy a rendőrség erőtlen, hol a szervezeti átalakítások szükségességét hangsúlyozzák, hol pedig az elkövetők jogainak erősítését kívánják. Önök számon kérik a szervezeti átalakításokat, a bürokrácia csökkentését és a hatékonyságot, amikor pedig egyébként a nemzeti együttműködés programjában meghirdetettek alapján szervezeti átalakításokat indítottunk, akkor hirtelen az lett a probléma, hogy kapkodással vádolnak bennünket.

Tisztelt Képviselő Úr! A szervezetátalakítás előkészítését már a kormányalakítást követő első napokban elkezdtük. Az első lépés az állapotfelmérés volt, majd elemeztük a helyzetet, és néhány héten belül megtöbbszöröztük az utcán szolgáló erőket, ezután kezdeményeztük a jogszabályok megváltoztatását. Ma már rögtön a bíróság elé kerülhetnek a tolvajok, így háromszor is meggondolják, hogy megkárosítsák-e a kistermelőket, a kereskedőket. A rendőri jelenlét pedig jóval erősebb az utcákon, mint két, két és fél vagy három évvel ezelőtt.

Azt is számon kérték rajtunk, hogy nincs elég járőröző rendőr, majd pedig azt kritizálták, hogy létszámában is erősebb a szervezet, hiszen 3500 új rendőrrel többen teljesítenek ma szolgálatot, mint a kormányváltást megelőzően. Ami pedig a korrupcióellenes fellépést illeti, amikor a Nemzeti Védelmi Szolgálatot létrehozta a kormány előterjesztésére a parlament, akkor önök azt sem támogatták, amikor pedig eredményei vannak a fellépésnek, önök épp az eredményeket vetik a szemünkre.

A statisztikákkal kapcsolatban már a kormányváltáskor kijelentettük, hogy a lakossági bizalom megerősödése miatt több feljelentés születik valószínűleg, és kisebb lesz a rejtve maradt cselekmények aránya. Ennek megfelelően már Pintér Sándor belügyminiszter úr kinevezés előtti meghallgatása jelezte, hogy a kezdeti időszakban az első félidőben a statisztikai adatok majd több bűncselekményt fognak jelezni. Mára már világosan jelentkeznek az eredmények. A jelentősebb bűncselekmények elkövetőit gyorsan elfogta a rendőrség, a befejezett emberölések száma 2012 első nyolc hónapjáig 76, 2009-ben ez a szám 87 volt, 2010-ben pedig 80. Ez eddig 20 évre visszamenőleg a legjobb adat, ami született. Természetesen nem lehetünk elégedettek, hiszen egy bűncselekmény elkövetése is eggyel több az elfogadhatónál, de a tényadatokat szerettem volna ismertetni.

Ami pedig a regisztrált bűnelkövetés számát illeti, 8 százalékkal kevesebb a korábbiakhoz képest. A szándékos súlyos testi sértések száma 2011-ben az előző évihez képest 13,3 százalékkal csökkent, és a cselekmény bűnelkövetőinek száma is 17 százalékkal kevesebb. A halálos közúti balesetek száma 2010-hez képest 17,3 százalékkal csökkent, a garázdaság 4,2 százalékkal lett kevesebb. A 2011. évben a büntetett előéletű elkövetők száma hatékony törvényeinknek köszönhetően az előző évihez képest 8,4 százalékkal volt kevesebb.

Tisztelt Képviselő Úr! Mi személyes példamutatást várunk el, és önök nem jártak ezzel elöl, hiszen 2011 decemberében a Parlament elé bilincselték magukat, majd 2012 nyarán pedig magánterületen, engedély nélkül tüntettek. Ezeket a jogsértéseket (Az elnök csengetéssel jelzi a hozzászólási idő leteltét.) az ombudsman is megállapította. Kérem, fogadja el a válaszomat.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
223 74 2012.10.01. 3:27  71-77

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A nemzeti együttműködés kormánya nemzeti ügyként fogalmazta meg a közbiztonság megteremtését Magyarországon.

A Belügyminisztérium átalakította a rendőri képzés rendszerét, a kormányváltás óta feltöltöttük a rendőri állományt, és az intézkedéseknek köszönhetően 31 százalékról 7,7 százalékra csökkent azon települések száma, ahol még nincs körzeti megbízotti iroda. A Belügyminisztérium vezetése azon dolgozik, hogy az év végére minden településen megnyissuk a megbízotti irodát, és a ma még üres helyekre folyik a körzeti megbízottak kiképzése.

A rendőri vezetők számára objektív teljesítménymérő rendszert dolgoztunk ki, amelynek alapján értékeltük munkájukat, és megkezdtük a rendőrség átalakítását. A rendőrség a szakmai alapokon megindult átszervezésének köszönhetően még hatékonyabban, még eredményesebben fog fellépni a bűnözés ellen.

Tisztelt Képviselő Úr! Számos eredményünk van, amelyeket ön elfelejtett megemlíteni az interpellációjában. Elég, ha a három csapás törvényről ejtek szót, illetőleg a szabálysértési eljárás bevezetésén keresztül a Nemzeti Védelmi Szolgálat eredményes fellépéséig.

Szeretném azonban megjegyezni, hogy a Belügyminisztérium által előterjesztett törvényjavaslatoknak önök csupán a töredékét szavazták meg, a nagy többségét nem támogatták itt a parlamentben.

Tisztelt Képviselő Úr! Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy egy bűncselekmény is eggyel több a megengedhetőnél, ezért a rendőrség mindig arra törekszik, hogy a bűncselekményeket megelőzze, amennyiben azonban ez nem sikerül, akkor az a cél, hogy gyorsan elfogja a tetteseket. Így történt ez ebben az évben is, a rendőrség az ön által említett esetekben rendkívül gyorsan elfogta az elkövetőket.

Tisztelt Képviselő Úr! 2011-ben a korábbi tíz évhez viszonyítva a második legkevesebb emberölést követték el. Tájékoztatom önt arról, hogy a jelenlegi tendencia alapján 2012-ben várhatóan az elmúlt húsz évhez viszonyítva a legkevesebb emberölést regisztrálhatják már a hatóságok. A befejezett emberölések száma 2012. VIII. hónapjáig 76, 2009-ben 87, 2010-ben pedig 80 volt, ez eddig húsz évre visszamenőleg a legjobb adat, ami született. Természetesen nem lehetünk elégedettek, ennél is jobb adatokat kell elérni, a lehető legkisebb számra kell visszaszorítani az emberölések számát. A 2012-es adatot pedig említettem.

A rendőrség minden jogsértésre, legyen az emberölés vagy más bűncselekmény, vagy például be nem jelentett demonstráció, azonnal határozottan, a szükséges és elégséges erőkkel és eszközökkel reagál. A Belügyminisztérium és a rendvédelmi szervek stratégiája a következő: bűn nem maradhat büntetlenül, e tekintetben a törvény előtti egyenlőséget valljuk, bárkinek, aki bűncselekményt követ el, korra, nemre, fajra, felekezetre való tekintet nélkül viselnie kell a felelősséget és annak a következményeit. A Belügyminisztérium törvényalkotási programja, intézkedései is ezt a stratégiát követik.

Tisztelt Képviselő Úr! A Jobbik politikai haszonszerzés, hangulatkeltés céljából ragad ki ügyeket. Amennyiben valóban a közbiztonság megerősítése, a lakosság biztonságának növelése a célja, kérem önt és kérem a frakciótársait, hogy szavazataikkal is támogassák az erre irányuló törvényjavaslatokat, ha pedig ön ezt komolyan gondolja, akkor kérem, hogy a mostani válaszomat fogadja el.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti oldalon.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
226 70 2012.10.08. 2:57  67-73

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Legelőször is szeretnék köszönetet mondani itt és most az ország nyilvánossága előtt a polgárőröknek, a polgárőrségnek Magyarország polgárai, Magyarország biztonsága érdekében végzett önzetlen szolgálatukért, különös tekintettel a bűnmegelőzésben végzett munkájukért.

Hogy mindjárt az elején válaszoljak az ön által az interpellációja címében feltett kérdésre, igen, a nemzeti együttműködés kormánya elkötelezett a polgárőrség támogatása mellett. A kormány stratégiai partnerként tekint a polgárőrökre, hiszen ők a rendőrökkel együtt az emberekhez közel védik mindennapjaink biztonságát. A polgárőrségnek a bűnmegelőzésben betöltött szerepe tiszteletre méltó, tevékenységük hozzájárul ahhoz, hogy javuljon a közbiztonság és az emberek biztonságérzete.

Engedje meg, tisztelt képviselő úr, hogy felhívjam a figyelmét arra a tényre, hogy a polgárőrség első költségvetési támogatását 1999-ben az első Orbán-kormány idején kapta meg, és a legnagyobb összegű támogatást pedig 2011-ben és 2012-ben kapta, 700-700 millió forint összegben. Reményeink szerint ez az összeg a 2013-as költségvetésben is elfogadásra kerül, az erre vonatkozó javaslatot a költségvetési törvényjavaslat tartalmazza.

(15.10)

Tisztelt Képviselő Úr! A Belügyminisztérium továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a polgárőrség a működéséhez megfelelő nagyságrendű támogatásban részesüljön, illetve ha az ország teherbíró képessége azt lehetővé teszi, ez a támogatás még növekedjen is.

A polgárőr-igazolvány kiadásával járó igazgatási szolgáltatási díj kapcsán tájékoztatom, hogy a Belügyminisztérium ezzel kapcsolatban elfogadta az Országos Polgárőr Szövetség álláspontját és javaslatát. Erre tekintettel tehát az Országos Polgárőr Szövetség a polgárőr-igazolványokat nem közigazgatási hatósági eljárás keretében adja ki, így az igazolványok kiadását az általános illeték sem terheli. Egyúttal az ehhez kapcsolódó belügyminiszteri rendelet kiadása is folyamatban van már. Az új szabályozás értelmében az igazolvány kiadásával járó költségeket az Országos Polgárőr Szövetség fedezi, így a polgárőr-igazolvány kiadása kapcsán a polgárőröket semmilyen költség nem fogja terhelni. Ezzel a Belügyminisztérium teljes mértékben eleget tett a polgárőrségnek ezzel kapcsolatban megfogalmazott igényeinek és kéréseinek.

Tisztelt Képviselő Úr! Én arra kérem önt, hogy támogassák önök is a polgárőrséget, támogassák a kormány ezzel kapcsolatos törekvéseit, és kérem önt, hogy a válaszomat fogadja el.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
226 76 2012.10.08. 3:37  73-79

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Nem merült föl bennünk az, hogy visszaállítsuk az önálló határőrséget. Tisztelt Képviselő Úr! Nem az a fontos, hogy hogyan hívják azt a szervezetet, amely a határőrizetet, a magyar határok biztonságát, a magyar határok védelmét ellátja, hanem az a fontos, hogy azt a feladatot jól lássa el, és a magyar rendőrség ezt a feladatot jól, sőt az Európai Unió értékelése szerint kitűnően látja el. Én ezúton is szeretnék köszönetet mondani a magyar rendőrség határőrizeti feladatot ellátó egységeinek kitűnő munkájukért.

Ami pedig azt a megállapítását illeti, hogy Magyarország déli határa átjáróház, képviselő úr, ön nincs tisztában a fogalmakkal és nincs tisztában a tényekkel. Képviselő Úr! Valóban nagyon sok határsértőt, illegális migránst fognak el a rendőrség illetékes szervei, de ez azért van, mert a határnak két oldala van. A határ túloldalán átengedik, odaengedik a határsértőket, és a magyar határőrizeti szervek pedig elfogják ezeket a határsértőket. Tehát a magyar hatóságok elfogják az illegális bevándorlókat, de ma is vannak olyan országok, amelyek nyitva hagyják vagy nem védik megfelelően a határaikat.

A képviselő úr által említett statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy a déli határszakaszunk nem átjáróház, hiszen a külföldieknek segítséget nyújtó embercsempészeket is és az illegális migránsokat is elfogja a rendőrség. Az illegális migránsok száma az arab tavasz következményeinek köszönhetően jelentős mértékben megnőtt, ám a szigorú magyar hatósági fellépésnek köszönhetően a magyar rendőrség eredményesebb, mint korábban. Én nem mondom azt, hogy nincs olyan határsértő, aki ne tudná kijátszani a magyar határrendészetet, de beszédes az a szám, hogy az elmúlt időszakban közel 12 ezer főt fogott el a határrendészet.

Fontos fejlesztések történtek 2010 óta a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, stabil hőkamera- és területvédelmi rendszereket telepítettünk. A már befejeződött és a folyamatban lévő fejlesztések összköltsége meghaladja a 2 milliárd forintot. 2012 áprilisában adtuk át a röszkei és a tiszaszigeti stabil hőkamerákat, amelyek látótávolsága megközelíti a 20 kilométert, így a zöldhatárhoz közeledő migránsokat már a szerb oldalon is felfedezhetik a magyar hatóságok.

Európát is védjük, de támogat is bennünket Európa. 2013-ban terveink szerint az uniós forrásokkal együtt mintegy 4 milliárd forint - még egyszer mondom: 4 milliárd forint - értékben új technikai eszközöket kapnak a határrendészek. Hamarosan megújul a határrendészeti kirendeltségek informatikai és rendszámleolvasó rendszere is.

Tisztelt Képviselő Úr! Ezek a számok, ezek a tények azt bizonyítják, hogy a magyar rendőrség kitűnően ellátja a határrendészeti feladatait, együttműködik az Európai Unió illetékes szerveivel, és a mostani, most befejeződött fejlesztések és a jövőben tervezett fejlesztések, a folyamatban lévő fejlesztések és a személyi állomány elkötelezettsége megfelelő garanciát biztosít arra, hogy a magyar határrendészet ebben a szervezeti formában is eredményes.

Kérem önt, hogy támogassa azokat a kormányzati előterjesztéseket, törvényjavaslatokat, amelyek a magyar határrendészet még eredményesebb működését segítik elő, és arra is kérem, hogy erre tekintettel fogadja el a válaszomat. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(15.20)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
227 224 2012.10.09. 5:57  223-237

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés előtt lévő javaslat célja egy olyan új törvény megalkotása, amely Magyarországon is meghonosítja a létfontosságú rendszerelemek védelmét. A hazai jogrendszerben ez új terület, de nem előzmény nélküli. Magyarországon a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti programról szóló Zöld könyv alapozta meg a létfontosságú rendszerelemekről való gondolkodást. 2008. december 8-án a Zöld könyv megjelenése után nem sokkal hatályba lépett az Európai Tanács 2008/114/EK irányelve, amely az európai létfontosságú rendszerelemek azonosítását és kijelölését szabályozza. Magyarországon - ugyanúgy, mint az Unió többi tagállamában - ezután ez az irányelv határozta meg a létfontosságú rendszerelemek védelméről szóló szabályozás irányvonalát.

(16.30)

A tisztelt Ház előtt fekvő törvényjavaslat célja, hogy az irányelv rendelkezéseivel összhangban, nemzeti érdekeinknek megfelelően teremtse meg a nemzeti létfontosságú elemek védelmét, ezzel is magasabb szintre emelve az infrastruktúrák biztonságát. A cél tehát az, hogy a rendszerelemek üzemeltetőit is arra ösztönözze az állam, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a biztonságos működésre és a külső veszélyekre. A törvény a létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés alapvető szabályait határozza meg, egyértelműen elhatárolva egymástól az európai, illetve a nemzeti létfontosságú rendszerelem fogalmát és az ezzel kapcsolatos eljárásokat. Mivel a kijelölés kötelezettséget keletkeztet az üzemeltető vonatkozásában, ezért hatósági eljárásban történik. A kijelölő határozatban foglaltak teljesítését a hatóságok rendszeresen ellenőrzik, a törvényjavaslat a szankcionálás lehetőségét is megteremti.

Tisztelt Országgyűlés! A javaslat értelmező rendelkezései szerint létfontosságú rendszerelem az energia, a közlekedés, az agrárgazdaság, az egészségügy, a pénzügy, az ipar, az infokommunikációs technológiák, a víz, a jogrend, a kormányzati és a közbiztonság-védelmi ágazatok valamelyikébe tartozó eszköz, létesítmény vagy rendszer olyan rendszereleme, amely elengedhetetlen a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, így különösen az egészségügyhöz, a lakosság személyi és vagyonbiztonságához, a gazdasági és szociális közszolgáltatások biztosításához, és amelynek kiesése a feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős hátrányos következményekkel járna.

A létfontosságú rendszerelemek üzemeltetőinek törvényjavaslatból eredő kötelezettségei a következők: a létfontosságú rendszerelemeket, a biztonsági és ideiglenes intézkedéseket meghatározó üzemeltetői biztonsági tervet kell készítenie, a kormány rendeletében előírt képesítéssel rendelkező biztonsági összekötő személyt kell alkalmaznia. Gondoskodnia kell a rendszerelem védelméről a kijelölő határozatban meghatározott mértékig.

Tisztelt Országgyűlés! A tisztelt Ház előtt fekvő jelen törvényjavaslat kifejezetten keretjellegű, számos kormányrendelet kiadására ad felhatalmazást. A kormányrendeletekben széles körben lesz lehetőség arra, hogy a különböző ágazatok a rájuk jellemző specialitások miatt sajátos szabályokat állapítsanak meg, kijelöljék az eljáró hatóságokat. A szabályozás által érintett ágazatok felsorolása a javaslat mellékleteiben pontosan megtalálható.

Tisztelt Országgyűlés! A mellékletek három csoportba sorolják az ágazatokat, és ezen ágazatokra nézve a csoportosítás szerint a javaslat három lépcsőben lép majd hatályba. A kormány igyekezett a második és harmadik mellékletben felsorolt ágazatok számára hosszabb felkészülési időt biztosítani, tekintettel arra, hogy itt az ágazati kritériumok előkészítése még hosszabb időt vesz majd igénybe.

Az ágazati és horizontális kritériumok képezik az azonosítási és a kijelölési eljárás alapját, ezek határozzák meg, hogy mely rendszerelemek jöhetnek szóba a kijelölésnél. A kritériumok azt írják körbe, hogy milyen következményekkel járna egy rendszerelem kiesése, és az milyen kárt okozna. A horizontális kritériumokat is kormányrendelet fogja megállapítani, ezek között várhatóan olyanok fognak szerepelni, mint az emberek életére, a környezetre, az állam működésére gyakorolt hatás. A horizontális kritériumok minden ágazatra egységesen vonatkoznak, az ágazati kritériumok adják hozzá az ágazatra vonatkozó jellemzőket. A kettő együttes vizsgálatával dönthető el, hogy valamely infrastruktúra, rendszerelem kijelölhető-e létfontosságúnak.

Tisztelt Országgyűlés! Bízom abban, hogy a jelen ismertetővel sikerült a tisztelt Országgyűlést meggyőznöm arról, hogy a jelen törvényjavaslat helyes célokat és nemzeti érdekeinket szolgálja. Minderre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
227 236 2012.10.09. 5:19  223-237

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Először is köszönetemet fejezem ki a törvényjavaslat támogatásáért a frakciók megszólaló képviselőinek, illetve a honvédelmi és rendészeti bizottságnak mint annak a bizottságnak, amely tárgyalta, és 15 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találta ezt a nagyon fontos törvényt.

Egy gondolatot szeretnék ismételten kiemelni itt a válaszban. Nevezetesen azt, hogy ha ezt a törvényjavaslatot elfogadja a parlament, akkor ennek köszönhetően és a végrehajtási rendeleteknek köszönhetően - amire majd ki fogok térni - magasabb szintre emelkedik az infrastruktúrák biztonsága. Úgy gondolom, hogy ez úgy, ahogy talán többen is megfogalmazták, valóban nemzeti érdek, egy olyan nemzeti érdek, aminek a létrehozásában és megalkotásában érdemes összefogni, és érdemes ezeket a szabályokat megalkotni.

Ami a frakciók képviselőit illeti, köszönöm Farkas Zoltán úrnak, a Fidesz-KDNP-frakciószövetség képviselőjének, hogy támogatásáról biztosította a javaslatot. Mirkóczki Ádámnak szintén köszönöm, aki a Jobbik részéről szólalt meg. Két kérdést tett fel, egyrészt, hogy mi lesz a benyújtott kormánypárti módosító indítványokkal, bár ő maga is mint a Házszabály ismerője, jelezte, hogy ez az általános vita, és a részletes vitában van ennek a helye és ideje a Házszabály szerint az erre való nyilatkozatoknak. Meg is erősítem egyébként, hogy jó választ adott a saját kérdésére. Valóban akkor fogunk erre vonatkozóan nyilatkozatot tenni, a kormány akkor fejti ki az álláspontját.

De szeretném elmondani, hogy minden benyújtott módosító javaslatot, függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki képviselő nyújtotta be, köszönünk. Úgy gondoljuk, hogy megfontolásra érdemesek ezek. Azokat a módosító indítványokat, amelyek a törvényjavaslat szellemével és céljaival összhangban vannak, támogatni fogjuk majd a szavazásoknál.

Mirkóczki képviselő úr szintén kérdezte tőlem, hogy hogyan áll a végrehajtási rendeletek előkészítése. Ez elhangzott a bizottsági ülésen, és úgy tapasztaltam, hogy erre vonatkozóan még nekem is megerősítő választ kell adni most, amit meg is teszek. Szeretném megnyugtatni a képviselő urat és a tisztelt Házat is, az Országgyűlés képviselőit, hogy a törvényjavaslat szerint a törvény három ütemben lép hatályba, és ennek az ütemezésnek megfelelően a végrehajtási rendeletek is kellő időben el fognak készülni, és a kormány.hu-n ezeket előzetesen nyilvánosságra fogjuk hozni. Köszönöm képviselő úrnak, hogy ezt szóba hozta, mert valóban, a végrehajtási rendeletekkel együtt lesz működőképes ez a rendszer, mert ez egy keretjogszabály, nagyon fontos kereteket szabályoz, de a végrehajtási rendeletek adják meg ennek a törvénynek a beltartalmát, illetőleg azokat a szabályokat, amelyek a végrehajtásához szükségesek.

Iváncsik képviselő úr, az MSZP részéről némi kritikai éllel azt nyilatkozta, hogy majd a zárószavazásnál döntenek arról, hogy támogatják vagy nem támogatják. Azt érzékeltem a hozzászólásából, hogy a céljaival egyetértenek és fontosnak tartják. Köszönöm, hogy ezeket a gondolatait megfogalmazta és elmondta.

(17.00)

Göndör István képviselő úr attól óvja a törvényhozókat, minket, hogy az indokoltnál nagyobb terhet ne rakjunk a vállalkozások vállára, és arra hivatkozik, hogy a kormányprogram a vállalkozások terheinek a csökkentését ígérte. Ez való igaz, jól emlékszik a képviselő úr, és helyesen idézte.

Szeretném elmondani, hogy ez a célunk nem változott, ez továbbra is így van, de nyilvánvaló, hogy ez a törvényjavaslat, illetőleg ennek az elfogadása meg a végrehajtási jogszabályok elfogadása egy feltételrendszert határoz meg. Azt szeretnénk, hogyha ezt a legkisebb terhekkel, de a legnagyobb biztonságot nyújtva tudnánk megalkotni közösen.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Én úgy gondolom, hogy most könnyű dolgom van, mert hiszen szinte csak támogató és olyan hozzászólásokat hallottunk, amelyek a törvényjavaslat fontosságát és az értékeit emelték ki, néhány kritikai észrevétel mellett.

Én szeretném még egyszer megköszönni a támogatást, szeretném megköszönni a benyújtott módosító javaslatokat, és kérem önöket, hogy majd a részletes vitában, illetőleg a módosítókról való szavazásnál, illetve a zárószavazásnál szavazataikkal támogassák a törvényjavaslatot.

Köszönöm figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti sorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
228 30 2012.10.10. 7:08  29-43

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat két pillérre épül: egyrészt a Schengeni Információs Rendszer második generációjának bevezetésére, másrészt a Magyary Egyszerűsítési Programra.

A Schengeni Információs Rendszer, a SIS egy közös európai adatbázis, amely a körözött személyek, tárgyak és olyan harmadik országbeli állampolgárok adatait tartalmazza, akiknek meg kell tagadni a schengeni térségbe való beléptetését. Ezért a SIS a belső határok nélküli európai térség egyik legfontosabb biztonsági rendszere. E rendszer megfelelő alkalmazása a schengeni tagság elengedhetetlen feltétele, amelyet az Unió rendszeresen ellenőriz.

(11.00)

A SIS európai szinten 1996 óta működik, Magyarország 2007-ben csatlakozott. A működése alatt a rendszer számos fejlesztésen ment keresztül, így fejlődött ki a SIS II. Az új rendszer központi részét az Európai Bizottság fejlesztette ki, működtetését egy ebből a célból létrehozott uniós ügynökség végzi majd. A magyar kapcsolódó új alrendszer kialakítását a Belügyminisztérium koordinálta.

Az új szisztéma korszerűbb és új funkciókkal is rendelkezik, alkalmas például a szöveges adatok mellett fényképek és ujjlenyomatok tárolására és továbbítására. A SIS II.-re vonatkozó uniós jogszabályok a korábbiakhoz képest sokkal részletesebb szabályokat és több adatvédelmi garanciát tartalmaznak. A SIS II. hazai része közvetlenül kapcsolódik majd a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához. A jelzések fő szabályként elektronikus úton jutnak majd át a nyilvántartási rendszerek között. A SIS II. üzembe állásának uniós szinten meghatározott céldátuma 2013 első negyedéve, amelyet Magyarország is követni kíván.

(Az elnöki széket Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat második pillére a Magyary Egyszerűsítési Program törvénymódosításait tartalmazza. Ezek az útlevél, a hatósági erkölcsi bizonyítvány, a járműszármazás-ellenőrzés, az idegenrendészeti eljárások egyszerűsítését és gyorsítását szolgálják. Az ügyintézési határidők csökkennek, megszűnnek a felesleges eljárások, ugyanakkor ezzel egyidejűleg ügyfélbaráttá és közérthetőbbé válnak az eljárások. Fontos kiemelni, hogy sokkal nagyobb szerepet kap az elektronikus ügyintézés.

A Magyary-program egyszerűsíti az útlevelekkel, úti okmányokkal, valamint az adatszolgáltatási kérelemmel kapcsolatos eljárások folyamatát. Az egyszerűsítés keretében 20 napra - még egyszer mondom: 20 napra - csökken az útlevél kiadásának határideje, és kevesebb lesz az ügyfelek által benyújtandó okiratok száma. Mivel számos olyan munkakör létezik, amelyekhez szükséges az erkölcsi bizonyítvány benyújtása, ezért a nemzeti együttműködés kormánya az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés érdekében tett konkrét lépéseket. A törvényjavaslat új, egységes hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadását alakítja ki. Ezzel egyszerűbb és gyorsabb lesz az erkölcsi bizonyítványok igénylése és kiadása. A javaslat elfogadása esetén az állampolgárnak kizárólag azt a célt vagy foglalkozást kell megjelölnie, amely miatt vagy amely érdekében kérelmezi a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítását. Az állampolgárok számára sokkal közérthetőbb, egyszerűbb formanyomtatvány is elkészült.

Tisztelt Országgyűlés! A járművek származásának ellenőrzése a törvényjavaslat elfogadása esetén jelentősen gyorsul majd, mivel megteremti a közvetlen kapcsolatot a SIS-rendszer és a nyilvántartást vezető hatóság, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala között. A törvényjavaslat bővíti a Diákhitel Központ által a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából igényelhető adatok körét. Ezzel a diákhitelesek az adatváltozások személyes benyújtása és egyeztetése helyett elektronikus úton is bejelenthetik a változásokat.

Tisztelt Országgyűlés! A szabálysértési törvény módosítása megteremti a lehetőségét a súlyosan jogsértő módon kiszabott helyszíni bírságok orvoslására. Így a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv, valamint a bíróság hivatalból, illetve kérelemre megállapíthatja, hogy a kiszabott helyszíni bírság jogszabálysértő. Ilyen jogsértések például a megengedettnél magasabb bírságösszeg kiszabása, a hatáskör hiánya vagy a szabálysértés hiánya.

Az idegenrendészeti eljárások tekintetében a törvényjavaslat hatálybalépéséig megkövetelt együttes adóigazolás helyett a jövőben elegendő lesz a köztartozás-mentesség igazolása. Ezzel egyebek mellett csökken az eljárás összköltsége is. Az áldozatsegítésről és az állami kárenyhítésről szóló törvény módosítását az emberkereskedelmi irányelv megjelenése tette szükségessé. Amennyiben megállapítható, hogy valaki áldozata lehetett az emberkereskedelemnek, a hatóság hozzásegíti az őt megillető ellátásokhoz, például védett szálláshoz vagy dologi támogatáshoz.

Tisztelt Országgyűlés! Az országgyűlési törvény országgyűlési őrséget szabályozó rendelkezéseinek módosítása szükséges az egyes hatáskörök pontosítása érdekében. Ezért a törvényjavaslat rögzíti azt, hogy az országgyűlési őrség személyi állományával kapcsolatos, a köztársasági elnök hatáskörébe utalt intézkedéshez, döntéshez szükséges ellenjegyzést a miniszterelnök gyakorolja.

Bízom abban, hogy sikerült önöket meggyőznöm arról, hogy az önök előtt fekvő törvényjavaslat helyes, jó célokat szolgál és nemzeti érdekeinket szolgálja. Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot tárgyalja meg és támogassa.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
228 42 2012.10.10. 3:56  29-43

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Először is szeretnék köszönetet mondani a mai vitában hozzászóló képviselőknek. Köszönöm a honvédelmi és rendészeti bizottság képviseletében megszólaló Kulcsár József képviselő úrnak, hogy arról tudósította a tisztelt Országgyűlést, hogy a honvédelmi és rendészeti bizottság 19 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a javaslatot, és Szalay Péter képviselő úrnak is köszönöm, aki az európai ügyek bizottságának a képviseletében tájékoztatott bennünket arról, hogy szintén egyhangú támogatást kapott a javaslat. Azt gondolom, ez is azt mutatja, hogy igaz az a megállapítás, amit a vitában többen megfogalmaztak rajtam kívül, hogy ez a javaslat valóban minden elemében Magyarország nemzeti érdekeit, a magyar polgárok személyes érdekeit egyaránt szolgálja akként, hogy az uniós kötelezettségeknek is eleget tudunk tenni, amely kérdésekben eleget kell tenni.

Ami pedig a frakciók képviseletében hozzászóló képviselők hozzászólását illeti: Ágh Péter képviselő úr a Fidesz-KDNP-frakciószövetség részéről biztosította támogatásáról a javaslatot. Köszönöm, képviselő úr. Arra kérem önöket, hogy a részletes vitában és a szavazáskor is támogassák a javaslatot.

Juhász Ferenc képviselő úr szavait is köszönöm, aki azt mondta, hogy a javaslat a nemzeti érdekeket szolgálja, korrekt előterjesztés. Ezen túlmenően kritikát is megfogalmazott néhány elemmel kapcsolatban. Azt javasolta, hogy az adatnyilvántartást ne lehessen gebinbe kiadni - erre vonatkozóan van egy módosító javaslatuk -, illetve a titoktartási kötelezettség határidejének a változását, tíz évben való meghatározását kritizálta. Szeretném elmondani, hogy ez a tízéves titoktartási határidő az Európai Unió általános gyakorlatának megfelel, e tekintetben tehát igazodtunk az Unióhoz. Ami pedig az ötéves határidőt, időtartamot jelenti: ez egy kivételes, rövid tartamú jogintézmény, és európai szabályozás alapján van benne a javaslatban.

Ami pedig az Országgyűlési Őrségre vonatkozó szabályozást illeti: Mirkóczki képviselő úr részéről is elhangzott kritikaként annak bizonyos aspektusa. Szeretném elmondani, hogy maga az intézmény a magyar nemzeti hagyományoknak megfelelő, hiszen az 1912. évi LXVII. törvénycikk hozta létre annak idején az Országgyűlési Őrséget, és ezekhez a hagyományokhoz tér vissza a javaslat, a korábbi törvény, és ezt tartja tiszteletben a jelenlegi törvényjavaslatban szereplő rendelkezés is. Úgy gondolom, hogy a hatalmi ágak szétválasztását ez a javaslat teljes mértékig tiszteletben tartja.

Tisztelt Országgyűlés! Igazodva és alkalmazkodva a vita rövidségéhez, magam sem akarom hosszan igénybe venni az idejüket. Még egyszer szeretném megköszönni a vitában elhangzott támogató nyilatkozatokat, és szeretném azt is elmondani, hogy minden módosító indítványt meg fogunk vizsgálni, és azokat a módosító indítványokat, amelyek a törvényjavaslat szellemével összhangban vannak, támogatni is fogjuk.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
229 58 2012.10.15. 2:04  55-61

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az ön által elmondott interpellációban feltett kérdésekre a következő válaszokat adom.

Tisztelt Képviselő Úr! Bűncselekmény a rendőrség fellépésének köszönhetően nem történt a településen. (Derültség a Jobbik soraiban.) A rendőrség eljárása törvényes volt. A rendőrség megelőzte a törvénysértéseket, és Csókakőn sikeresen akadályozta meg bűncselekmények elkövetését. (Derültség a Jobbik soraiban.) Erre tekintettel vizsgálat nem indul. Az ügyet a rendőrség lezártnak tekinti.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság korábbi vezetője az 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-ában biztosított lehetőség alapján 2012. augusztus 25-én 0 órától 18 óráig rendelt el fokozott ellenőrzést Fejér megye közigazgatási területére, amely ténylegesen valójában aznap 14 óra 50 percig tartott. A rendőrség csapatszolgálati szabályzata lehetőséget ad a rendőri erők számára, hogy az adott feladat végrehajtásához szükséges területet ideiglenesen műveleti körzetnek nyilvánítsák.

(14.50)

A műveleti körzet magába foglalja a vezetési pontot, a szolgálati csoportok és csoportosítások részére kijelölt működési körzeteket, tehát nem az egész települést, ahogy képviselő úr állítja. Csókakőn az előbb elmondottak alapján nem került sor műveleti területté nyilvánításra, tehát még egyszer mondom, hogy megértse: Csókakőn nem került sor műveleti területté nyilvánításra.

Tisztelt Országgyűlés! Ezúton is köszönjük a csókakőiek megértését, segítségét és együttműködését.

Ami pedig a milliárdokat illeti, mert kérdésében azt kérdezte, hogy hány milliárdba került az adófizetőknek a csókakői értelmetlen rendőri akció, az a válaszom, hogy egyetlen milliárdjába se került.

Kérem, válaszomat fogadja el. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti sorokból.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 20 2012.10.16. 5:23  17-20

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Engedje meg, hogy az utolsó mondatára reagálva kezdjem meg a válaszomat, amikor ön azt mondta, hogy önök rendet szeretnének ebben az országban. Mi meg rendet teszünk ebben az országban, úgy, ahogy ígértük 2010-ben a nemzeti együttműködés programjában, amikor is azt mondtuk, hogy a rendet, a közbiztonságot nemzeti ügyként határozzuk meg, és ennek érdekében intézkedéseket teszünk, szigorú törvényeket hozunk, megerősítjük a rendőrséget, és felgyorsítjuk a bírósági eljárások menetét.

Tisztelt Képviselő Úr! Ami a holnapi miskolci programot illeti, azt lehet tapasztalni, hogy az ellenzéki pártok politikai játszótérként tekintenek az Avasra. Emlékezzünk rá, nem is olyan régen Gyurcsány Ferenc élő tévéközvetítés keretében költözött be az avasi lakótelepre. A szocialisták az általuk létrehozott, nekik köszönhető Fészekrakó-botrány következményeinek azonnali megszüntetését követelik, önök pedig úgynevezett magyar élet menetet szerveznek. Önök nem a miskolciak biztonsága, közbiztonságának javítása érdekében szervezik a menetet, önök kampánymenetet szerveznek Miskolcon. Nem az a cél, hogy javuljon a közbiztonság, hanem az, hogy önök minél több támogatót nyerjenek.

Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném elmondani önnek és a tisztelt Háznak, hogy mi teljesítettük az ígéreteinket. Úgy, ahogy mondtam, a nemzeti együttműködés kormányának programja a 2010 őszén megválasztott Miskolc megyei jogú város önkormányzatával együttműködést, szövetséget kötött a közbiztonság helyreállítása érdekében. Azt ígértük, hogy Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is növelni fogjuk a rendőrség létszámát. Ennek érdekében konkrét intézkedéseket tettünk, megerősítettük a rendőrséget, és jelenleg 168 fővel több szolgál Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, mint korábban, és Miskolc városában is 31 fővel. Az Avas-lakótelepen szolgálatot teljesítő 44 fős rendőrőrs személyi állományának ezúton is köszönetet mondok az általuk végzett eredményes szolgálatért.

Engedje meg, hogy cáfoljam azokat a mondatait, amiket a hozzászólása elején mondott. Ön azt mondta, hogy hihetetlen, ami ebben az országban történik. Én meg erre azt mondom, hihetetlen az, amit ön mond. Meg is cáfolom az ön állításait. Engedje meg, hogy néhány konkrét tényt hozzak a tisztelt Ház tudomására, ami arról szól, hogy jelentős mértékben csökkent a bűnözés, fordulat következett be a bűnözés alakulásában. Miskolc város területén a 2008 és 2010 közötti időszakban összesen 19 134 bűncselekményt regisztrált a rendőrség, majd az ezt követő két év során 18 145-öt, ami 6,4 százalékos csökkenésnek felel meg. Az embereket leginkább irritáló két vagyon elleni jogsértésnél 2012-ben nagyarányú visszaesés figyelhető meg, mivel a rablások száma 29,12 századdal, tehát majdnem egyharmadával csökkent (Mirkóczki Ádám: Micsoda? Hol?), míg a lakásbetöréseké 30,1 százalékkal. Ön a vagyon elleni bűncselekmények elleni hatékony fellépést kérte számon a rendőrségen. Kérem a képviselő urat, hogy ezen tényadatok alapján ismerje el, hogy jelentős fordulat történt, és jelentős sikereket ért el a rendőrség ezen a területen. Miskolc lyukói területén 2010 novembere és 2012 augusztusa között 214 főt fogott el a rendőrség, és 116 fő előállítására került sor.

Engedje meg, hogy arról is beszéljek, hogy nemcsak a közbiztonságot, nemcsak a rendőrség létszámát erősítjük meg, hanem munkát is adunk az embereknek. A közfoglalkoztatás keretében az elmúlt két évben 1400 fő részére biztosítottunk munkát Miskolcon és a miskolci kistérségben. Ez egymilliárd forintos támogatási keretet jelentett. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy Miskolcon javult a közbiztonság, nőtt az emberek biztonságérzete.

Országos szinten is csökkent a személy ellen elkövetett bűncselekmények, az emberölés, a befejezett szándékos emberölés, közterületen elkövetett bűncselekmények, illetőleg garázdaság száma. Az emberölés bűntette 226-ról 156 esetre csökkent, a befejezett, szándékos emberölések száma pedig 97-ről 76-ra. Ez húsz évre visszatekintve a legjobb adat. Persze hozzáteszem, egy emberölés is eggyel több a kelleténél. Jelentős eredményeket értünk el, de tovább kell dolgoznunk, hogy ezeknek a súlyos bűncselekményeknek a száma csökkenjen. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 67 460-ról 64 433-ra csökkent, ennek is köszönhetően nőtt az emberek biztonságérzete.

Tisztelt Képviselő Úr! Mi teljesítjük az ígéreteinket. Mi nem pénzbehajtást végzünk, a rendőrség nem pénzbehajtást végez, hanem az emberek biztonságáért dolgozik (Az elnök csenget.), hiszen például a parkolások és az egyéb kisebb súlyú közlekedési jogsértések esetén is jelentősen csökkent a bírságösszeg szeptember 1-jétől.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 82 2012.10.16. 0:03  79-82

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Örülök annak, hogy a vitában jórészt egyetértés született. A törvényjavaslathoz mind ellenzéki, mind kormánypárti oldalról érkeztek módosító javaslatok, amelyeknek a közös jellemzője az volt, hogy a törvényjavaslatban megfogalmazott célokat, illetve az abban lefektetett szabályozási megoldás alapjait egyik sem kívánta átalakítani, csupán egyes részletkérdéseket érintettek. A 13 módosító javaslat közül kettőt visszavont az előterjesztő, a kormány pedig két módosító javaslatot támogat.

Több módosító indítványban is visszaköszönt, hogy a törvényjavaslat alapján a hatóságok túl nagy szabadsággal rendelkeznek az üzemeltetőre vonatkozó követelmények meghatározásában, illetve hogy a bírságolás kapcsán az üzemeltetők számára kisebb teherrel járna, ha a szabályozás az "először figyelmeztet" rendszerét alkalmazná. E javaslatokkal kapcsolatban megjegyzést érdemel, hogy a törvényjavaslat szerint a hatóság által előírt feltételeknek a rendszerelem egyedi sajátosságaihoz, környezetéhez, a rendszerelem által előidézhető veszély nagyságához kell igazodniuk ennél egzaktabb módon. Figyelemmel arra, hogy a lehetséges rendszerelemek és a belőlük fakadó lehetséges veszély minden esetben egyedi jellegzetességeket mutat, a lehetséges feltételek köre nem határozható meg. Amennyiben az üzemeltető úgy ítéli meg, hogy ezeknek a követelményeknek a határozatban előírt feltétel nem felel meg, ezt a véleményét a jogorvoslati eljárásban szükség esetén bíróság előtt érvényre juttathatja. Az "először figyelmeztet" elvének alkalmazása a létfontosságú rendszerek és létesítmények kapcsán nem célszerű, figyelemmel arra, hogy e létesítmények esetén jellegükből adódóan a kötelezettségek be nem tartása igen jelentős és tragikus következményekkel járhatna.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem önöket, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmüket. (Szórványos taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 86 2012.10.16. 1:41  83-87

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Iváncsik képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a SIS II esetében is felmerülhet adatfeldolgozási feladatokat nem érintő szállítói segítségnyújtás szükségessége. A nemzeti adatvagyonról szóló törvény biztosítja az egyedi felmentés kérésének lehetőségét, a jogszabályban előírt feladatok határidőben történő teljesítése vagy a rendelkezésre álló erőforrások szűkössége miatt. A nemzeti adatvagyonról szóló törvény csak szűk körben és csak határozott időre engedi meg az egyedi felmentést. Tehát egy vészhelyzeti lehetőség biztosításáról van szó, nem pedig kiszervezési lehetőségről, ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát az a veszély, amiről a képviselő úr beszélt, nem fenyeget. A hivatal SIS-rendszerhez kapcsolódó adatfeldolgozási feladatait szigorúan saját hatáskörben - a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivataláról beszélek - kívánja ellátni, azonban a nemzeti adatvagyonról szóló törvény alapján az egyedi felmentési kérelem kérése mint lehetőség nyitva hagyása indokolt.

Az Országgyűlési Őrség működésével, valamint a hallgatói hitelrendszert működtető szervezet adatkezelésével összefüggő módosító javaslat elfogadásra került, az valóban pontosítja az Országgyűlési Őrség állományára vonatkozó szabályozást, valamint a diákhitelrendszerrel kapcsolatban felmerülő adatkezelési szabályokat.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a T/8572. számú törvényjavaslatot támogassák. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
232 4 2012.10.30. 4:58  1-4

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A közrend és a közbiztonság alapja, hogy senki nem állhat a törvények fölött. A törvények előtt mindenki egyenlő, fajra, felekezetre, nemre, származásra, bőrszínre, vallásra tekintet nélkül. A nemzeti együttműködés kormánya, illetőleg a nemzeti együttműködés kormánya által irányított hatóságok ezt a gyakorlatot, ezt az alapelvet követik 2010. május 29-e óta, tisztelt képviselő úr.

A közrend, közbiztonság tekintetében az elmúlt több mint két esztendőben jelentős előrelépést sikerült megvalósítani. Fordulat állt be a bűnözés alakulásában, országosan is azt tudjuk megállapítani, hogy csökkent az erőszakos bűncselekmények száma, csökkent a személy ellen elkövetett bűncselekmények száma, csökkent az emberölés, a befejezett szándékos emberölés, közterületen elkövetett bűncselekmények, illetőleg a garázdaságok száma. Jelentősen csökkent a személy elleni erőszakos bűncselekmények száma, az emberölések száma országosan 2012 augusztusáig a tavalyi szinthez képest hozzávetőleg 30 százalékkal csökkent. Ez jelentős eredmény.

Természetesen nem lehetünk elégedettek, hiszen a közbiztonság alakulásával soha nem lehet elégedett a kormány. Mindig többet szeretnénk tenni, hiszen azt ígértük, hogy a közrendet, a közbiztonságot megteremtjük ebben az országban. Ezért jelentős erőfeszítéseket tettünk. Egyébként van módunk vagy volt módunk az elmúlt több mint két esztendőben itt, a tisztelt Ház falai között, az önök képviselői által felvetett interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre vagy akár napirend előtti felszólalásokra is válaszolni. Legutóbb Mirkóczki Ádám képviselőtársam tett fel hasonló tárgyú, közbiztonságot érintő kérdést, illetőleg napirend előtti hozzászólásában érintette ezt, amire válaszoltunk.

(09.10)

Úgy gondolom, hogy ezek az eredmények biztatóak, ezek az eredmények megalapozzák azt a kijelentést, hogy Magyarországon jobb a közbiztonság ma, mint 2010 májusa előtt volt.

Ami pedig a Terrorelhárítási Központot illeti, a Terrorelhárítási Központ 2010. szeptember 1-jén alakult meg, azóta eredményesen és sikeresen oldja meg a fő feladatát, nevezetesen: a terrorcselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, a súlyos bűnözők elfogása. (Novák Előd: Puskázó diákok elfogása.) Ezeknek a feladatoknak a tekintetében a Terrorelhárítási Központ személyi állománya az elmúlt több mint két esztendőben eredményesen és sikeresen járt el. Ezúton is köszönetet mondunk itt, a tisztelt Ház falai között a végzett munkájukért. Szeretnénk leszögezni, hogy az ő feladatuk Magyarország és a magyar emberek biztonságának a szavatolása. E tekintetben fejtik ki a tevékenységüket.

Ami pedig azt a kijelentést illeti, tisztelt képviselő úr, hogy törvénytelenül működik a Pintér Sándor vezette testület is - a rendőrségre utalt -, ezt a kijelentését teljes mértékben szeretném visszautasítani, hiszen a rendőrség 2010. május 29-e óta törvényesen, Magyarország és a magyar emberek biztonsága érdekében fejti ki tevékenységét. Az elmúlt időszakban jelentős mértékben megerősítettük a rendőrséget, több mint 3500 fővel, úgy, ahogy ígértük, növeltük a rendőrség létszámát. Szigorú, kemény törvényeket hozott a parlament az elmúlt időszakban. Utalnék a büntető törvénykönyv módosítására, szeretnék utalni a szabálysértési törvény módosítására, az elzárás lehetőségének a megteremtése például vagyon elleni jogsértések esetén. Sajnálattal állapíthatjuk meg, tisztelt képviselő úr, hogy az önök frakciója 16, a közrendet, közbiztonságot segítő, azt megteremtő, a veszélyes bűnözők ellen fellépő törvényjavaslatot nem szavazza meg (Novák Előd: Salátatörvény!). Nem támogatták (Novák Előd: Salátatörvény!) ezeket a törvényeket (Novák Előd: Nem igaz!). Önök ezeket az ígéreteiket és ezeket a követeléseiket megfogalmazzák (Novák Előd: Nem mi ígértük!), de amikor tehetnének azért, hogy a közrend, a közbiztonság javuljon Magyarországon, magyarán, hogy támogatnák a parlamentben a kormány által ezt a célt szolgáló előterjesztéseket, ezeket, mondom, 16 alkalommal (Novák Előd: Mi van az önkényes előállításokkal?!) nem tették meg. (Zaj. - Csenget.)

Tisztelt Képviselő Úr! Ha önöknek valóban fontos a közrend, a közbiztonság, ha önöknek valóban fontos a magyar emberek biztonsága, akkor arra kérem, hogy a nemzeti ügyeket, így a közrend, a közbiztonság további erősítését is támogassák szavazataikkal itt a parlamentben.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
233 12 2012.11.05. 3:50  9-12

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az ön által elmondottakkal teljes mértékben egyetértve, a 2006. október 23-ai békés ünneplőkkel szembeni brutális fellépés a magyar demokrácia és jogállam legsötétebb lapjaira tartozik. Az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után a legitimációjában megroggyant szocialista kormány és annak miniszterelnöke mindenáron meg akarta őrizni a hatalmát.

(13.30)

Az akkori szocialista és szabad demokrata többség bizalmat szavazott ennek a kormánynak és ennek a politikának. Emlékezzünk rá, 207 igen szavazatot kapott a bizalmi szavazáskor ez a kormány 2006-ban. Innentől kezdve azt érezték, hogy mindent megtehetnek, azt érezték, hogy következmények nélkül mindent megtehetnek. Nem haboztak a hatalmuk megmentése érdekében minden eszközt igénybe venni, így a rendőrséget is törvénytelenségekre kényszerítették. Ezzel a rendőrségbe vetett, 16 év hosszú munkájának eredményeképpen kiépült közbizalmat rombolták le a szocialisták. Gumilövedék, könnygázgránát, vízágyú, gyalogos és lovas rendőri egységek kerültek bevetésre akkor.

A Gyurcsány-kormány által ösztönzött, példátlan és megfélemlítő rendőri intézkedések következtében számos súlyos, több esetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérülés keletkezett, több mint száz ember sérült meg. Ezt négy év szocialista és szabad demokrata kormányzás követte, amikor is a gyurcsányista kormánynak eszébe se jutott a vezetők felelősségre vonása vagy az áldozatok kártérítése, sőt, ahogy elhangzott, kitüntették azokat a rendőri vezetőket. Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként ösztönözte a törvénytelen rendőri fellépést, Bajnai Gordon pedig a bohózatba illő szocialista miniszterelnök-keresés után maga is kormányfő lett. Akkor sem jutott eszébe, amikor miniszterelnök lett, a felelősségre vonás és a kártérítés, pedig ideje, módja és eszköze is lett volna hozzá. Akkor a hatalomért remegett Bajnai Gordon, most pedig a hatalom után sóvárog Bajnai Gordon.

Tisztelt Országgyűlés! Szeretném felhívni a figyelmet, hogy Bajnai Gordon nem tiltakozott, amikor embereket verettek meg a rendőrökkel, sőt ezt le is hazudták. Akkor sem tett semmit, amikor a Szocialista Párt miniszterelnöke volt. Ami 2006 őszén történt, az a Szocialista Párt szégyene. A Fidesz már akkor segítette az áldozatokat, már 2006. október 24-én dokumentációs központot hoztunk létre, és jogi segítséget nyújtottunk az áldozatoknak. 2010 májusa után pedig az új kormány ígéretéhez híven megindította a kártérítési eljárásokat. Az országgyűlési határozatoknak, illetve a kormánydöntésnek megfelelően jártunk el. Tisztességes és méltányos kártérítést kaptak az áldozatok. Szeretném itt a tisztelt Országgyűlés előtt is elmondani, hogy 149 áldozat részére 270 millió 500 ezer forintot fizettünk ki 2010-ben és 2011-ben. (Taps a Fidesz soraiban.)

Azzal szeretném folytatni, hogy a büntetőjogi felelősségre vonás sem marad el. A nyomozásoknak, amelyeket a Központi Nyomozó Főügyészség debreceni regionális osztálya folytat, jelenleg 14 gyanúsítottja van, és az eljárás folyamatban van. Bajnai Gordon hiába kér bocsánatot, egy elszállt szóval és hat évvel később az emberek tönkretételét, a demokrácia és a jogállam elleni brutális támadást nem lehet helyre tenni.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(Móring József Attilát a jegyzői székben
dr. Stágel Bence váltja fel.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
236 233 2012.11.12. 0:13  230-234

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy mind a zárószavazás előtti módosító javaslatot, mind pedig a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
237 164 2012.11.13. 3:13  163-169

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A Duna-régió, mint a Duna vízgyűjtő területe által meghatározott működési egység, az elmúlt években jelentős mértékben átalakult, és jelentősége felértékelődött. A régió országai közötti határokon átnyúló szervezett bűnözés problémát jelent, leküzdéséhez nemzetközi összefogás szükséges. A Dunai Rendészeti Koordinációs Központ létrehozása az Európai Unió Duna makroregionális stratégiájához kapcsolódó kezdeményezés. Fő célja a dunai vízi biztonság közös megerősítése, annak érdekében, hogy a Duna mind a személy-, mind pedig az áruszállítás tekintetében modern és biztonságos közlekedési folyosóként működjön.

A Dunai Rendészeti Koordinációs Központ összehangolja a hazai és külföldi rendvédelmi szervek és más hatóságok tevékenységét, egyben technikai hátteret is biztosít a közös és eredményes rendészeti fellépéshez. A központ működésében, működtetésében magyar részről a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a hajózási szakterületeken együttműködő szervek vezetői és összekötő tisztviselői vesznek majd részt.

Tisztelt Országgyűlés! A központ 2013. január 1-jén kezdi meg a működését magyar és horvát részvétellel. Az együttműködés jogi alapját a Mátraházán 2012. október 11-én aláírt megállapodás képezi, amelyhez a későbbiekben valamennyi Duna menti ország csatlakozhat. A Dunai Rendészeti Koordinációs Központot Mohácson, a Nemzeti Integrált Rendészeti Központ bázisán hozzuk létre három lépcsőben. Az első lépcső a magyar-horvát együttműködés, a második a szerb fél bekapcsolódása, a harmadik szakaszban pedig más dunai államok csatlakozása is lehetővé válik. A megállapodás hatálybalépésének törvényi előfeltétele a kötelező hatályának elismerése és törvényi kihirdetése, ezért nyújtottuk be az önök előtt fekvő javaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat nemzeti érdekeinket szolgálja, mivel olyan nemzetközi együttműködésnek teremti meg a jogi feltételeit, amely közös biztonságunkat segíti elő. Minderre tekintettel kérem, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek.

Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(15.30)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
237 168 2012.11.13. 0:52  163-169

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Örülök annak, hogy Németh Zsolt képviselőtársam támogatásáról biztosította a törvényjavaslatot. Úgy gondolom, hogy úgy, ahogy az expozéban elmondtam, ez a javaslat Magyarország nemzeti érdekeit teljes mértékben szolgálja, szolgálja a Magyarországon élő emberek érdekeit, biztonságát, ez egy fontos lépés, és abban bízunk, hogy a 2013. január 1-jén működését megkezdő központ valóban a jövőt illetően eredményesen fog dolgozni, és a bővülés lehetőségei is benne foglaltatnak a javaslatban.

Köszönöm még egyszer a támogatást.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
237 170 2012.11.13. 4:30  169-177

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A belső határok megszűnése és a nemzetközi személy- és áruforgalom növekedése következtében a határokon átnyúló ügyek száma megnőtt jelentős mértékben. Amikor a jogsértést elkövető személy vagy jármű külföldi, a jogsértés helye szerinti állam hatóságai gyakran eszköztelenek, mivel nem jutnak hozzá a vezető, az üzemben tartó, illetve a jármű adataihoz. A kiszabott pénzbírságok megfizetése gyakorlatilag az elkövető fizetési hajlandóságától függ, mivel hiányoznak a másik államban való behajtást lehetővé tevő hatékony jogi eszközök. Ez rontja a közlekedési morált, hiszen a külföldi járművezetők közül államukon kívül néhányan úgy érzik, nem fenyegeti őket a szankció, ezért hajlamosabbak figyelmen kívül hagyni a közlekedési szabályokat. Lényegében csak akkor adott a külföldi szabályszegők elleni hatékony fellépés lehetősége és eredményessége, ha baleset történik, vagy bűncselekmény kerül megállapításra.

Az elmúlt években az Európai Unióban is megszülettek a probléma orvoslását célzó jogi, illetve technikai eszközök. Ehhez kapcsolódóan Magyarország tavaly óta vezető szerepet vállalt egy regionális nemzetközi egyezmény kidolgozásában, a közép-európai uniós tagállamok belügyminisztériumait tömörítő Salzburg Fórum keretében. A törvényjavaslat egyrészt tartalmazza a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjét szolgáló európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését, magában foglalja továbbá a 2012. október 11-én Mátraházán aláírt, Ausztria, Bulgária, Horvátország és Magyarország között létrejött megállapodás rendelkezéseit. Az irányelv 2013 novemberéig történő átültetése az uniós jog értelmében kötelezettség Magyarország számára. Az irányelv alapján a tagállamoknak meg kell teremteniük nyolc kiemelt, a közlekedés biztonságát veszélyeztető jogellenes cselekmény miatt indult eljárásban a hatóságok között az elektronikus információcserét. Ezek például: a sebességhatár túllépése, a biztonsági öv használatának mellőzése, a mobiltelefon vagy más kommunikációs eszköz jogellenes használata vezetés közben.

A négy tagállam között létrejött megállapodás alapján a bírságok behajtása 50 eurós küszöbérték felett lesz kötelező. A behajtott pénzösszeg a végrehajtó tagállamot illeti, tehát a magyar állampolgár külföldön elkövetett jogsértései miatti bírság a magyar állam bevételét képezi, a Magyarországon elkövetett jogsértés külföldi elkövetőire kirótt bírság az elkövető állampolgársága szerinti ország bevételeként jelentkezik majd a jövőben.

A megállapodás gyakorlati alkalmazásához szükséges technikai részleteket a kidolgozás alatt álló végrehajtási megállapodás fogja tartalmazni. Ennek a fejlesztésnek a fedezete egy uniós projekt keretében már most is rendelkezésre áll. A törvényjavaslat a megállapodás szövegének kihirdetésén és az ehhez kapcsolódó rendelkezéseken kívül az irányelv átültetéséhez és a megállapodás alkalmazásához szükséges törvénymódosításokat tartalmaz, így elfogadása esetén módosítja a közúti közlekedésről szóló törvényt, a közúti közlekedés-nyilvántartásról szóló törvényt, valamint a szabálysértési jogsegélyről szóló törvényt.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat megteremti a lehetőségét, hogy a közlekedési szabályokat hatékonyabban tartassuk be a külföldi állampolgárokkal. A törvényjavaslat ezért nemzeti érdekeinket szolgálja, mivel a közúton közlekedők biztonságának javítása mindannyiunk közös érdeke. Mindezekre tekintettel tisztelettel kérem az Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
237 176 2012.11.13. 1:10  169-177

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy nagyon röviden reagáljak a két képviselőtársam hozzászólására. Mind a ketten, mind Dorosz Dávid, mind Gyopáros Alpár képviselő úr támogatásáról biztosította a javaslatot. Örülök annak, hogy támogatják ezt a nagyon fontos javaslatot, hiszen meggyőződésünk szerint ennek a javaslatnak az elfogadása és hatálybalépése nagyban javítani fogja Magyarország közúti közlekedésének biztonságát, a magyar utakon közlekedők biztonságát.

El kell mondani, hogy a külföldi állampolgárok, akik Magyarországon közlekednek, nagyrészt betartják a szabályokat, de vannak olyanok, akik nem tartják be, és sokan úgy érezték, hogy ezeket következmények nélkül tehetik meg. Ez a világ szűnik meg ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával, és még egyszer mondom, meggyőződésünk szerint jelentős mértékben hozzájárul a magyarországi közúti közlekedés biztonságának javításához.

Azt is kérem tisztelettel a tisztelt Országgyűléstől, tisztelt képviselőtársaimtól, hogy majd a zárószavazáson is támogassák a törvényjavaslat elfogadását.

Köszönöm figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti sorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
238 4 2012.11.19. 3:47  1-4

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Önök az elmúlt nyolc évben, a 2002 és 2010 között eltelt nyolc évben hazudtak reggel, éjjel, nappal meg este. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Így van.) Önök tévesztették meg az embereket nyolc esztendőn át, és ön kéri most számon rajtunk azokat az intézkedéseket, amelyeket önök nem tettek meg? (Gúr Nándor: Kérdezd meg a Viktort!) Ha igaz az a fekete kép, amit ön festett a magyarországi állapotokról, akkor, tisztelt képviselő úr, azért önök, a Magyar Szocialista Párt és az önök kormányai a felelősek, és önök személy szerint is.

Tisztelt Képviselő Úr! Önök arra kényszerítették az embereket, arra ösztönözték az embereket, hogy munka helyett segélyt kérjenek.

(13.10)

Tisztelt képviselő úr, a 28 500 forinthoz képest a 47 ezer forint sokkal több, és ami még e mellett a 47 ezer forint nettó közfoglalkoztatási díj mellett szól, az az, hogy ezek az emberek, ez a több mint kétszázezer ember, akik ebben az évben részt vettek a közfoglalkoztatásban, ezekben a programokban, megízlelték azt a sikert, annak a sikernek az ízét, hogy ők is hozzájárulhatnak, ők is érhetnek el eredményt, ők is tudnak értelmesen dolgozni, ha megvan erre a lehetőség. Ebben az évben, ebben az esztendőben a nemzeti együttműködés kormánya 132 milliárd forintot biztosított a közfoglalkoztatás céljaira (Közbeszólás az MSZP soraiból: Te se hiszed el!), és több mint kétszázezer ember vett részt ez idáig ezekben a programokban. Tisztelt képviselő úr, azon is dolgozunk, hogy a téli hónapokban is tudjunk értelmes és hasznos feladatot biztosítani a közfoglalkoztatásban részt vevők számára, és meg fogjuk teremteni ezeket a feltételeket.

Ami pedig a jövőt illeti, tisztelt képviselő úr, 2013-ban 145 milliárd forint áll a költségvetési törvényjavaslat rendelkezései szerint (Gúr Nándor: Kilencszer módosítottátok!) a közfoglalkoztatás forrásainak rendelkezésére. Több mint kétszázezer embert szeretnénk 2013-ban is foglalkoztatni a közfoglalkoztatás keretében, és a célunk az, hogy 2013-ban már - január 1-jétől december 31-ig terjedően - az év egészére vonatkozóan tudjuk biztosítani ezeket a programokat.

A belügyminiszter úr az elmúlt hét péntekén adott át elismeréseket több mint 22 önkormányzatnak, amelyek a közfoglalkoztatás területén kiemelkedő sikereket értek el. Ezeket a sikereket szeretnénk megosztani, ezeket a tapasztalatokat szeretnénk megosztani az ország más önkormányzataival is, azokkal, akik a közfoglalkoztatási programokban részt vesznek, hogy ezekből a közös eredményekből mások is tudjanak tanulni és profitálni.

Tisztelt Képviselő Úr! A közfoglalkoztatás feltételeit a kormány - úgy, ahogy ígérte - biztosítani fogja. A segély helyett mi munkát kínálunk 2013-ban is - így tettünk 2012-ben is -, és minden feltételt megteremtünk ahhoz, hogy a közfoglalkoztatási programok, a Start-mintaprogramok, az önkormányzati programok, az egyéb állami közfoglalkoztatási programok minél több embernek adjanak munkát, minél több ember érezze át azt (Gúr Nándor: Egymillió új, adófizető munkahely lesz!), hogy a saját fenntartásáról, a saját és családja fenntartásáról maga tud gondoskodni. Ennek a feltételeit a nemzeti együttműködés kormánya az önkormányzatokkal, az érintett emberekkel együttműködve megteremti. Kérem a képviselő urat, hogy ha már annak idején, amikor önöknek módjában állt 2002 és 2010 között, nem tették ezt meg, akkor kérem, ne támadja a közfoglalkoztatás rendszerét, hanem támogassa azokat a törvényjavaslatokat, amelyek ezeknek a sikerét biztosítják.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
238 30 2012.11.19. 2:17  27-33

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Tudja, képviselő úr, amikor ön az imént a tűzoltókat dicsérte, magasztalta, akkor az jutott eszembe, hogy amikor önök tehettek volna a tűzoltókért 2004. május 1-je és 2007. december 31-e között, akkor 7 milliárd forint túlmunkadíjat nem fizettek ki a tűzoltóknak (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Szégyen! Szégyen!). Miért nem akkor tettek a tűzoltókért, amikor 8 évig kormányon voltak, képviselő úr? És most számon kéri rajtam azokat a tényeket, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. (Dr. Bárándy Gergely: A kérdésre válaszoljon!)

Kezdem sorjában, tisztelt képviselő úr. Nem igaz, még egyszer mondom, nem igaz, hogy a Belügyminisztérium a tűzoltók átvezénylését tervezi a rendőrséghez. A rendőrség állománya teljes mértékben fel van töltve. Itt a parlamentben több alkalommal el tudtam mondani, hogy 2010. május 29-étől kezdődően 3500 fővel növeltük a rendőrség létszámát. Tehát 3500 fővel több rendőr áll szolgálatban ma, mint 2010. május 29-én. Az egységes formaruha, egységes egyenruha bevezetése pedig nagy eredmény. Ezt az összes rendészeti szerv számára egységes minőségűre és kialakításúra tervezték, és a büntetés-végrehajtás állítja elő a fogvatartottak munkáltatásával. Az egyenruhák az egyes szerveknél mind feliratozásukban, mind pedig ékítményeikben könnyen felismerhetők, megkülönböztethetők.

A sikeres és eredményes feladat-végrehajtás érdekében napirenden van a rendészeti szervek kiképzési rendszerének átalakítása. Erre azért van szükség, mert a katasztrófahelyszíneken a szerveket közösen vezénylik, ezért a szakszavakat, egyes alapfogásokat mindenkinek ismerni kell, képviselő úr. Az egységes alapképzés elősegíti a rendvédelmi szervek közötti átjárhatóságot, bevezetésének ez is célja, ugyanis azoknak a tűzoltóknak, akik a későbbiekben váltani szeretnének, éppen az alapkiképzés során megszerzett ismeretek jelenthetik a más rendvédelmi területek felé a nyitott kaput. Az alapkiképzés után, tisztelt képviselő úr, a tűzoltók véglegesen búcsút intenek a fegyvereknek.

Tisztelt Képviselő Úr! Minden kérdésére válaszoltam, remélem, hogy elfogadja a válaszomat.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
238 72 2012.11.19. 0:19  69-75

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Tájékoztatom önt arról, hogy az ön által kérdezett esettel kapcsolatban magyar hatóságok magyar állampolgárok személyes adatait külföldi hatóságok részére nem adták át.

Kérem válaszom elfogadását. (Felzúdulás, közbeszólások, derültség a Jobbik soraiban. - Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
239 22 2012.11.20. 4:50  17-22

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! (A Mágori Józsefnével beszélgető Hegedűs Lorántné felé.) Tisztelt Képviselő Asszony! Ha megtisztel figyelmével, akkor az ön napirend előtti hozzászólására szeretnék válaszolni. Köszönöm szépen. (Zaj.)

Tisztelt Képviselő Asszony! Beszéljünk a lényegről! (Az elnök csenget.) A magyar önkormányzatiság 22 éve alatt, de talán a települések történetének elmúlt 100 éve alatt sem volt ilyen mértékű állami segítség, mint amelyet a nemzeti együttműködés kormánya a napokban előterjesztett. Az önkormányzatok adósságának kiváltása kapcsán tájékoztatom, hogy először az önkormányzatokkal egyezik meg a kormány, és csak utána a bankokkal az önkormányzatok adósságának rendezéséről. Az adósságkiváltást és a részleges konszolidációt a kormány jövő év 2013. június végéig szeretné lezárni.

A kormány a múlt szerdai ülésén döntött arról, hogy az adósságkezelés a település méretétől függően kettéválik. Az állam az 5 ezer fő alatti települések adósságát teljes mértékben átvállalja és kifizeti, ami 95-100 milliárd forint nagyságrendre rúg. Emiatt a 2012. évi költségvetést is módosítani kell.

Az 5 ezer fő lélekszámot meghaladó településeken az adósság kiváltása részleges lesz. Az állam itt az adósságszolgálatot veszi át, nem pedig egy összegben kifizeti a ráeső részt, ami az egyes önkormányzatok 2012. szeptember 30-án fennálló adósságának 40-70 százalékáig - tehát még egyszer mondom, az adósság 40-70 százalékáig - terjedhet. A pontos arány, a pontos mérték az önkormányzatok iparűzési-adóerőképességétől is függ majd. Az illetékes minisztériumok külön-külön, egyenként tárgyalnak majd az érintett önkormányzatokkal.

Tisztelt Képviselő Asszony! Az az összeg, amiről most beszélünk, több száz milliárd forint, és ezt a lépést még senki nem tette meg Magyarország történetében. A nemzeti együttműködés kormánya azonban megteszi a szükséges lépéseket, kimenti az adósság csapdájából az önkormányzatokat és így az embereket is.

Az önkormányzatok adósságának, eladósodásának okairól is beszéljünk. Napnál is világosabb, hogy a Gyurcsány-Bajnai-kormányok költségvetési politikája sodorta őket abba a csapdába, amelyből a jelenlegi kormány igyekszik őket segíteni kiszabadítani. Elég, ha a számokat nézzük. (Tóbiás József: De nem a kötvényekkel...) 2002-ben az önkormányzati rendszer eladósodottsága 300 milliárd forint alatt volt. (Az elnök csenget.) Tehát még egyszer mondom: 2002-ben az önkormányzati rendszer eladósodottsága 300 milliárd forint alatt volt, míg ugyanez az összeg, ez a nagyság 2010-ben már az 1200 milliárd forintot is meghaladta. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból.) A két összeg közötti, tehát a 300 milliárd és az 1200 milliárd forint közötti különbség a Gyurcsány-Bajnai-kormány politikájának következménye, hiszen az önkormányzatoktól (Derültség az MSZP padsoraiból.) forrásokat vontak el folyamatosan, miközben 2006 után egyre több hatáskört, ezzel együtt feladatot kaptak az önkormányzatok az államtól.

Tisztelt Országgyűlés! Ha több mint 260 ellátandó feladatot figyelembe veszünk, mindössze hathoz társult részleges állami finanszírozás. Képletesen szólva: Gyurcsány és Bajnai mint atlétaedzők arra utasították a sportolóikat, jelképesen az önkormányzatokat, hogy fussanak mindennap többet, miközben kevesebbet étkezzenek.

Tisztelt Képviselő Asszony! A Jobbiknak azt javasoljuk, hogy ne vizsgálóbizottsággal, hanem a megválasztott önkormányzati képviselőkön keresztül tájékozódjanak az egyes önkormányzatok esetében kialakult adósságok okairól, hiszen nincs két egyforma kerékpárút vagy iskola, minden település más és más.

(9.50)

Hasznosabb, ha helyi képviselőkre bízzák az adott település helyzetének felderítését, akik a vizsgálóbizottsági üléseken ugyan nem vesznek részt, ám ismerhetik a települések adottságait. Tisztelt képviselő asszony, amennyiben egyébként - úgy, ahogy a parlamenti napirend előtti hozzászólásában érzékeltette - bűncselekményekről van konkrét tudomása (Hegedűs Lorántné: Megvannak a dokumentumok és a nevek is!), akkor tegyen feljelentést, ez parlamenti képviselői kötelezettsége is, és bízunk abban, ha ezt megteszi, akkor kiderül az igazság.

Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Történelmi léptékű segítséget kapnak a nemzeti együttműködés kormányától az önkormányzatok. Ez a segítség hozzájárul ahhoz, hogy kiszabaduljanak az adósságcsapdából, és a településeken élő polgárok érdekeit szolgálja.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
239 32 2012.11.20. 6:25  27-182

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: (Hangosítás nélkül.) Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! (Közbeszólások: Mikrofon! - Felerősíti a mikrofonját.) Köszönöm a segítséget.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszter Úr! Úgy, ahogy a miniszter úr érintette a vitaindítójában, én is a közfoglalkoztatással szeretném folytatni, hiszen úgy ítéljük meg, hogy a munka az a nagyon fontos eszköz, amely a felzárkóztatáshoz, annak az eredményességéhez nagyban hozzájárulhat. Úgy, ahogy a miniszter úr mondta, a kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keretmegállapodás alapján az idei évben legalább 30 ezer roma személy közfoglalkoztatásba való bevonását vállalta a Belügyminisztérium. Örömmel tájékoztatom itt a tisztelt Országgyűlést, képviselőtársaimat arról, hogy becsléseink szerint - tehát hangsúlyozom, a becsléseink szerint - közel 50 ezer roma személy vett részt közfoglalkoztatásban, 50 ezer roma személy érezte meg a siker ízét, érezte meg azt a fontos lehetőséget, hogy érdemes dolgozni, hogy ő maga is hozzájárulhat ahhoz, hogy saját maga és családja eltartását ő is biztosítja, hasznos tagja ezzel a társadalomnak, hasznos tagja Magyarország közösségének.

Jó hírt tudok mondani a továbbiakban is, hiszen a 2013-as költségvetésben 145 milliárd forintot tervezett be a kormány a közfoglalkoztatás, a Start-munkaprogramok fedezetére. Abban bízunk, hogy 2013-ban is folytatódik a roma személyek közmunka- és Start-munkaprogramban való szerepvállalása, munkáltatása, és bízunk abban, hogy ez a nagy szám, mert mondjuk el, ez a közel 50 ezer - még egyszer mondom, ez becslés - létszám, áttörést jelent, hiszen nagyon sokan, amikor ezt a programot meghirdettük, amikor ezt a keretmegállapodást a kormány és az Országos Roma Önkormányzat megkötötte, szkeptikusak voltak, nem hittek abban, hogy a romák csatlakozni fognak ehhez a programhoz, különösen ilyen nagy számban. Úgy gondolom, hogy az elért eredmények azt bizonyítják, hogy ez a megállapodás helyes volt, ezt a megállapodást folytatni kell, ezt a megállapodást teljesíteni kell, és, még egyszer mondom, bízunk abban, hogy 2013-ban még több roma polgártársunk vesz részt a Start-munkaprogramban, illetve a közfoglalkoztatás egyéb területén.

Engedjék meg, hogy a Belügyminisztérium részéről megtett intézkedésekről a továbbiakban is számot adjak, amelyek a romák felzárkóztatását segítik elő. A Belügyminisztérium cselekvő módon vesz részt a romák felzárkóztatását segítő programokban, erre a fontos célra forrásokat biztosítunk, és pályázatokat írunk ki. A Belügyminisztérium a következő önkormányzati forrásokat juttatja a felzárkóztatási programokhoz: a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési pályázaton 103 önkormányzat 554 millió forint támogatásban részesült, 2,4 milliárd forint állt rendelkezésre a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító forráshoz. A nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatásból az önkormányzatok legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítottak a rászoruló gyermekeknek.

A cigány fiatalokat a rendészeti szerveknél is várjuk, ennek érdekében a következő lépéseket tettük. Pályára irányító táborokat szerveztünk. A Belügyminisztérium évente országos rendvédelmi pályára irányító tábort szervez cigány származású középiskolások számára Adyligeten. A táborokban 40-50 fiatal vesz részt általában; számukra az ingyenes tábor alatt próbafelvételi eljárást is szerveznek. Az eddigi táborok tapasztalatai szerint a résztvevők mintegy fele bekerül a rendészeti oktatási intézményekbe. 2012 nyarán a miskolci rendészeti szakközépiskola is szervezett regionális tábort.

Tanulmányi ösztöndíjrendszert vezetünk be. Az Országos Rendőr-főkapitányság középiskolásokra és a felsőoktatásban részt vevőkre kiterjedő tanulmányi ösztöndíj-pályázati rendszerének fenntartása mellett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága is kialakította ösztöndíjrendszerét, amelynek alapján a következő tanévtől várják a jelentkezőket.

A megyei rendőr-főkapitányságok a 2011-12. tanévben 16 fő, a 2012-13. tanévben 24 fő roma származású középiskolai tanulóval kötöttek tanulmányi szerződést. A folyamatban lévő szerződésekkel együttesen 40 roma középiskolást támogat a rendőrség tanulmányai folytatásában. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ösztöndíjrendszert hozott létre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében tanulók számára.

Tisztelt Országgyűlés! A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdetett felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a rendőrségi ösztöndíjprogramhoz hasonló feltételekkel. Munkaerő-felvétel is történik az Országos Roma Önkormányzat ajánlásával. 2011-ben az Országos Roma Önkormányzat kezdeményezte 81 fő roma fiatal felvételét a rendvédelmi szervekhez, akik közül az alkalmassági vizsgálatok alapján 32 fő felelt meg és került felvételre. Tájékoztatjuk az embereket a pályázati lehetőségekről, monitoringot vezettünk be.

A Belügyminisztérium romaügyi referense a rendészeti oktatásba vagy a rendvédelmi szervek állományába felvételt nyert, etnikai hovatartozásukról önkéntes nyilatkozatot tevő fiatalok beilleszkedését segíti. Nagy gondot fordítunk álláspályázatok, képzési lehetőségek kiírásakor arra, hogy az információ eljusson a cigány fiatalokhoz. Ehhez igénybe vesszük a roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek segítségét.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ennyivel kívántam tájékoztatni a Belügyminisztérium tevékenységéről a tisztelt Országgyűlést. Ezt a tevékenységet, ezt a munkát a jövőben is szeretnénk folytatni, hiszen úgy tapasztaljuk és azt gondoljuk, hogy mindig többet kell tennünk ennek a fontos kérdésnek a megoldása érdekében, és nemzeti összefogással, összehangolt programokkal ennek az esélye meg is mutatkozik, és bízunk abban, hogy ez a program sikerrel jár.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
239 62 2012.11.20. 2:09  27-182

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Gőgös Zoltán képviselőtársam hozzászólására szeretnék reagálni. Ő azt mondta, hogy talán '95-ben volt az utolsó sikeres közmunkaprogram. Én meg azt mondom ezzel szemben, hogy a 2012-es közfoglalkoztatás és a Start-munkaprogram, amelyben becsléseink szerint közel 50 ezer roma honfitársunk vesz részt, jelentős siker. Farkas Flórián is említést tett arról, hogy a kormány és az Országos Roma Önkormányzat által kötött megállapodás legalább 30 ezer roma honfitársunk foglalkoztatását terveztük megoldani, és ehhez képest ez egy siker. Szeretném elmondani, hogy ezt nem győzelemnek, nem végeredménynek tekintjük, hanem egy első lépésnek a nagyon fontos és nagyon hosszú úton, egy olyan úton, amit közösen kell megtennünk nekünk, a kormánynak, az Országos Roma Önkormányzatnak és roma honfitársainknak.

Én annak örülök - és engedjék meg, hogy ezt a gondolatomat megosszam önökkel -, hogy roma honfitársaink megértették ennek a fontosságát, és az elvárttal vagy a számítottal szemben majdnem dupla létszámban csatlakoztak ehhez a programhoz. S azt is elmondtam, hogy ezt jövőre, 2013-ban is szeretnénk folytatni. Arra kérem Gőgös képviselőtársamat és valamennyi képviselőtársamat itt a tisztelt Házban, hogy támogassák a 2013-as költségvetést, hiszen abban az idei 132 milliárd forinttal szemben már 145 milliárd forint szerepel a közfoglalkoztatás, a Start-munkaprogramok fedezetéül, forrásául. Abban bízunk, hogy 2013-ban még több roma honfitársunk csatlakozik ezekhez a programokhoz.

Mi egyébként minden jó ötletet - azt is, amit Gőgös Zoltán felvetett - köszönettel veszünk, hiszen úgy gondolom, nem spórolható meg az a gondolat, hogy ezt a problémát, ezt a felzárkóztatási ügyet közösen kell megoldanunk. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
239 68 2012.11.20. 1:33  27-182

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Mind a kormány képviseletében tett hozzászólásom során, mind pedig az előbbi kétperces hozzászólásom során különösen kihangsúlyoztam, hogy becslések szerint közel 50 ezer. Elmondtam, hogy becslések szerint. Tisztelt képviselő asszony, a becslések szerint. Ugye megérti, amit mondok?

Másrészt Gőgös Zoltán képviselő úr hozzászólására szeretnék reagálni. Úgy gondolom, nem az a lényeg, hogy melyik a sikeresebb, a lovászpatonai '95-ös vagy a 2012-es lovászpatonai program, hanem az, hogy most is van egy ilyen program, most is van lehetőség az ebbe való bekapcsolódásra, és egyre több lehetőség legyen. Mert azt kezdtem el az előbb a kétpercesem vége felé fejtegetni, hogy ezt a problémát, ezt a kérdést nekünk közösen kell megoldanunk.

(12.10)

Én arra kérek mindenkit, hogy ezt támogassák.

Lendvai Ildikó képviselő asszony, tisztelettel és nagy szeretettel arra kérem, ne mondja ki, hogy ez a program értelmetlen, amikor sokan, az ebben részt vevő roma honfitársaink ezt értelmesnek, fontosnak tartják. Hadd utaljak arra, hogy sokan elmondják, hogy megérezték a siker ízét abban, hogy értelmes munkában részt vehetnek, és ők is fontosak a családjuk, a közösségük, az ország számára. Ezt az érzést ne vonják kétségbe, amit nagyon sokan megéltek, és abban bízunk, hogy jövőre még többen meg fogják élni.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
242 134 2012.11.27. 6:41  133-161

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő T/9241. számú javaslat azért született meg, hogy új, egységes juttatási formákat, egyszerűbb, átlátható szabályokat és egységes továbbképzési rendszert vezessen be a hivatásos állomány és a közszolgálati szféra számára. A gyakorlat azt is megmutatta, hogy a hivatásos szolgálati jogviszonyról és a közszolgálati jogviszonyról szóló törvények rendelkezéseit egységesíteni, módosítani és pontosítani szükséges.

A Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program, illetve a kormányzati személyzeti stratégia az állami gondoskodást egységesíti a közszolgálat, a rendvédelem és a honvédelem területén. Ezt az egységesítési szándékot jeleníti meg első lépésként az egyes jogviszonyokban és életutakban az önök előtt fekvő javaslat. A közszolgálati jogviszonyról szóló törvényben és a Hszt.-ben is új juttatási formákat vezetünk be: a munkateljesítményt értékelő üdülési támogatást és a lakástámogatás új fajtáját. A törvényjavaslat szerint jutalom jellegű juttatás lesz az üdülési támogatás. A benyújtott tervezet szerint a hivatásos állomány tagja, a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint eltartott gyermeke a hivatásos kiemelkedő teljesítménye alapján üdülési támogatásban részesíthető. Az üdülési támogatás részletszabályait miniszteri rendelet fogja majd a törvény elfogadása után megállapítani. A lakástámogatás új formája azt teszi lehetővé, hogy a hivatásos állomány tagja a lakástulajdon megszerzéséhez támogatott hitelintézeti kölcsönt vehessen igénybe.

A Hszt. tervezett módosítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény mintájára lehetővé teszi a képzettségi pótlék vagy a munkaköri pótlék megállapítását. A képzettségi pótlék vagy a munkaköri pótlék megállapításának részletszabályait miniszteri rendelet fogja rendezni. A munkaköri pótlék csak abban a munkakörben lesz kifizethető a hivatásos állomány tagjának, amelyet a közigazgatási személyzetpolitikáért felelős miniszter szakmai módszertan alapján meghatároz. A Hszt. módosítása lehetőségként bevezeti egy adatbank létrehozását a személyügyi nyilvántartás részeként, amelynek az a célja, hogy a későbbiekben a vezetői beosztásokba kinevezendő vezetők kiválasztását megkönnyítse. Ez az adatbázis segítséget nyújt ahhoz, hogy a vezető beosztásokba az arra legalkalmasabb személyek kerüljenek kinevezésre.

Tisztelt Országgyűlés! A kifogástalan életvitel ellenőrzésének szabályai is módosulnak majd a javaslat szerint, és a javaslat elfogadása esetén visszakerül a törvénybe a méltatlansági eljárás. A kifogástalan életvitel ellenőrzése során a hivatásos állomány tagjának életvitele kerül vizsgálat alá, és a szolgálat befolyástól mentes ellátását hivatott biztosítani. A méltatlanság megállapítására akkor kerülhet sor, ha a hivatásos állomány tagjának kirívó cselekménye súlyosan csorbíthatja a közbizalmat.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény a közszolgálati életpálya kialakításának első lépése volt. Az önkormányzati rendszer átalakítása szükségessé teszi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló elfogadott 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabályozásának összehangolását. Az önök előtt fekvő javaslat e két fontos törvény között is megteremti az összhangot, megteremti az egységet.

Kormányzati cél az, hogy egységesíteni kell az eddigi széttöredezett, nehezen átlátható vizsga- és továbbképzési rendszert. A továbbképzés központi feladatait a jövőben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosítja majd.

Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő javaslat az elfogadása esetén a vezénylést két részre bontja. Az országon belüli más szervhez vezénylést és a külföldre vezénylést külön alcímekben szabályozza a törvényjavaslat. A más szervhez, a fegyveres szerven kívüli más szervhez vezénylés az alapeseten túl további három speciális módot tartalmaz: a berendelés korábbi szabályait, az ügyészi szervezethez vezénylést és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezénylést, a berendelés jelenlegi szabályait így a javaslat beépíti a vezényléshez.

Az életpálya kialakításához további törvényi szintű jogalkotás is szükséges. A Kttv. alkalmazásának eddigi tapasztalatai kisebb technikai módosításokat is indokolnak. Ezek közül kiemelést érdemelnek a kormány-tisztviselői döntőbizottságok, a szakmai vezetői, valamint a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatokat ellátó kormánytisztviselőkkel kapcsolatos adatkezelési jogosultságot érintő módosulások, továbbá a munkavégzés alóli mentesülés szabályainak pontosítása.

Tisztelt Országgyűlés! A jogalkalmazási gyakorlat tapasztalatai indokolják azt, hogy a törvényjavaslat módosítja a rendőrségről szóló törvényben szereplő panaszjogra vonatkozó rendelkezéseket. A felmérések és a gyakorlat alapján a javaslat elfogadása esetén módosítja a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvényt, ezzel lehetővé válna a dohánytermékek szabad kiskereskedelme a büntetés-végrehajtási intézetek területén.

Az Országgyűlésről szóló törvény módosítása a háznagy javadalmazására vonatkozó rendelkezéseket a tisztség 2013. január 1-jei bevezetésével egy időben rendeli alkalmazni, ezzel megszűnik annak a lehetősége, hogy ha a háznagy egyben képviselő is, akkor a háznagyként járó javadalmazása mellett a képviselőknek járó juttatásokban is részesülhessen. Egyébként a háznagy javadalmazása meg fog egyezni a miniszterek illetményével és juttatásaival.

A törvényjavaslat az Országgyűlési Őrség vonatkozásában is számos pontosítást vezet keresztül a jogszabályokon.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot vitassa meg és fogadja el, támogassa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
242 158-160 2012.11.27. 12:25  133-161

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Igen.

ELNÖK: Igen, válaszol a vitában elhangzottakra. Öné a szó, államtitkár úr.

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy röviden reagáljak a vitában elhangzott hozzászólásokra. Legelőször is szeretném megköszönni azoknak a bizottságoknak a támogatását, így a honvédelmi és rendészeti bizottságnak, a foglalkoztatási bizottságnak és az önkormányzati bizottságnak, amelyek megtárgyalták, és támogatásukról biztosították a törvényjavaslatot. Köszönöm Ágh Péternek, Kovács Ernőnek és Gelencsér Attila képviselőtársainknak, hogy a bizottsági véleményeket ismertették.

Elhangzott kisebbségi véleményként Bertha Szilvia, illetve Pál Tibor képviselőtársunk kisebbségi véleménye is, amelyeket volt módunk meghallgatni. Engedjék meg, hogy kitérjek a Pál Tibor által elmondottakra, akinek a szavait a tekintetben, hogy Magyarországon ma nem mernek kimenni az emberek az utcára, meg félnek az emberek, ő is tisztában van azzal, hogy ez nem felel meg a valóságnak. Ma szerencsére nincs ilyen helyzet, hiszen a nemzeti együttműködés kormánya a kormányprogramban - amelyet egyébként Juhász Ferenc képviselő úr is idézett, és köszönöm neki, hogy idézett ebből a kormányprogramból - nemzeti ügyként határozta meg a közrend, közbiztonság helyreállítását, és ma szerencsére nincs olyan települése az országnak, ahol ilyen helyzet lenne, amiről Pál Tibor képviselő úr beszélt. Volt még egy érdekes mondata, ami arról szólt, hogy önkormányzatokat akarunk megszüntetni. Sem az önkormányzati törvényben, sem egyéb jogszabályban nincs olyan rendelkezés, nincs olyan szakasz, amely Magyarország egyetlen önkormányzatát is meg akarja szüntetni, hiszen mind a közel 3200 önkormányzat működik Magyarországon. Szeretném rögzíteni, hogy ez az álláspont számomra teljesen elfogadhatatlan.

Ami a vita jellegét illeti, engedjék meg, hogy megköszönjem képviselőtársaimnak és valamennyi frakció képviseletében fölszólaló képviselőtársamnak, hogy higgadtan, higgadt, nyugodt, tárgyilagos légkörben folyt le a törvényjavaslat általános vitája. (Babák Mihály közbeszól.) Úgy gondolom, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy alapvetően a szakmai kérdésekre tudtunk vagy tudunk koncentrálni, és abban is bízom, ahogy több képviselőtársam is megfogalmazta azt az óhaját, hogy a lehető legjobb szabályozást szeretnék létrehozni, én ezt az igyekezetet szeretném megköszönni.

Ami az írásban előre jelentkezett képviselők hozzászólását illeti, Ágh Péter képviselő úrnak szeretném megköszönni, hogy hozzászólásában is támogatta és fontosnak tartotta a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm képviselő úr támogató szavait.

Juhász Ferenc a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja nevében mondta el véleményét, bár azzal a kikötéssel, hogy Pál Tibor képviselő úr hozzászólása is bizonyos fokig az MSZP véleményét fogalmazta meg. Ezzel együtt ő azt mondta, idézem: elvi szándékkal áll a javaslathoz, és párbeszédet sürgetett.

(15.40)

A szokásos politikai lózungokat leszámítva én érzékeltem és értékelem képviselő úrnak azt a törekvését, azokat a szavait, azokat a megfogalmazásait, amelyek a jobbításra, illetve a törvényjavaslat elfogadására vonatkoznak. Az ezzel kapcsolatos véleményét a zárómondatában ki is fejtette: reméli, hogy elfogadható lesz a törvényjavaslat. Én abban bízom, hogy valóban így lesz. És azt is megfogalmazta, hogy az ő álláspontjuk szerint egy rendvédelmi szervezet, illetőleg egy hivatásos állomány van Magyarországon. Ezzel teljesen egyetértünk, mi is így gondoljuk, és úgy gondolom, fontos az, hogy ezekben a kérdésekben konszenzus van, hiszen ez erősíti a személyi állományt, nem kelt bizonytalanságot, és mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a hivatásos állományok azt érzik, hogy a parlamentben támogatásra találnak, és azokkal a viszonyokkal, amelyek az ő szolgálataikat, az ő tevékenységüket, az ő jogviszonyukat, az ő jogaikat és kötelességeiket meghatározzák, a parlament érdemben tud foglalkozni, és az ő érdekeiket is teljes mértékben figyelembe veszi. Erre irányul egyébként a kormány által benyújtott törvényjavaslat, és valóban úgy gondoljuk, hogy ez a törvényjavaslat a kormányprogram megvalósítása, hiszen nagyon fontos lépéseket teszünk ennek érdekében, és fontos intézményeket hoz létre a javaslat úgy, ahogy az előterjesztői expozéban elmondtam.

Még Juhász képviselőtársamnál maradva: a méltatlansági eljárást új vívmányként határozta meg - így fogalmazott -, nos elmondtam, hogy ez visszakerül a törvénybe. Nem titkoltam én azt, hogy ez egy új vívmány lenne, hanem azt mondtam, hogy visszakerül. S a magyar nyelv általános szabályai szerint az kerülhet vissza, ami már létezett és korábban a szabályozás része volt. Elmondta az aggályait is az intézménnyel kapcsolatban. Én azt tudom mondani, tisztelt képviselő úr, hogy ha van ezzel kapcsolatban módosító javaslata, azt terjessze be, aztán megnézzük, hogy tudjuk-e támogatni.

Mirkóczki Ádám képviselő úr hozzászólását is köszönöm, bár sok jó szót nem engedett meg a törvényjavaslattal, illetőleg a törvény intézményével szemben, vagy ha gondolt is erre, ezt a hozzászólása során jelentős mértékben sikerült titkolni. Mégis engedje meg, hogy néhány észrevételére, illetőleg gondolatára reagáljak.

A káderrendszerre vonatkozóan a következőt szeretném elmondani. Az utánpótlási adatbankkal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy csak saját kérésére kerülhet be valaki az adatbankba, és csak a Hszt.-re vonatkozik majd. Tehát ez egy önkéntes dolog, és ez világosan benne van a törvényjavaslatban. Ez nem egy káderrendszer és nem is egy Kádár-rendszer, ezt ön is tudja, és lehet, hogy csak poénként sütötte el. Látom, hogy bólogat és elfogadja az érvelésem. Örülök, hogy ez így van, képviselő úr.

Ami a vezetői ciklust illeti, azt is kifogásolta, hogy egy jól bevált rendőri vezető az adott település mindennapjainak a részévé válik. Körülbelül így lehetett érzékelni, bár nem ezeket a szavakat használta, és azt kérdezte, hogy mi motiválja, ha letelik a kétszer ötéves ciklus és utána megszűnik a mandátuma, vagy ahogy ő fogalmazott, hogyha csengettek. Én a következőt tudom mondani. Tisztelt Képviselő Úr! Úgy gondolom, a motiváció az, hogy a következő életpályaszakaszra is megfelelő megbízást kapjon, az a motiváció, hogy minél jobban dolgozzon, hogy a jelenlegi beosztásában minél eredményesebb legyen, minél nagyobb sikereket érjen el, hiszen ha ez így van, akkor azt fogják mondani, hogy ez egy bevált vezető, aki jól teljesített X településen bizonyos beosztásban, és ha van egy nagyobb vagy jelentősebb feladat, akkor elsősorban őt veszik számításba, és nem arról van szó, hogy kvázi levezetek abban a beosztásban, mert utána úgysem kapok mást. Fontos nekem, hogy az életpályámon a végzettségemnek és a képzettségemnek megfelelő beosztást kapjak. Még egyszer mondom, ez motiváció, és a nagyobb eredményesség, a jobb teljesítmény, a jobb munkateljesítmény érdekében született ez a javaslat. Kérem képviselő urat, hogy fontolja meg az érveimet, és ha el tudja fogadni, akkor majd a szavazatával is támogassa a törvényjavaslatot.

Bertha Szilvia képviselő asszony is elmondta az álláspontját, és kritikai álláspontot fogalmazott meg, különösen a kártérítési felelősség vonatkozásában szólt kritikusan. Ez a vélemény a foglalkoztatási és munkaügyi bizottságban is elhangzott, és ott is elhangzott az a válasz, hogy a törvényjavaslat 34. §-a nem tartalmaz szigorúbb felelősségi szabályokat, csupán olyan polgári jogi szabályokat emel be a Hszt.-be, a jelenlegi javaslatba, mint a károkozó elsődleges kötelezettsége az eredeti állapot helyreállítására, vagy hogy a kárt fő szabály szerint pénzben kell megtéríteni, és csak kivételesen természetben, vagy a kártérítés fogalma és a kár összegének meghatározása. A törvényjavaslat a kár megtérítésének szabályait pontosítja, a károkozásért való felelősség szabályait nem módosítja. Ezt fontosnak tartottam hangsúlyozni itt is, és abban bízom, hogy képviselő asszony megfontolja a véleményét, ha megnézi a jegyzőkönyvet, vagy ha képviselőtársai elmondják neki, hogy az általa feltett kérdésre ezt a választ adtam itt a tisztelt Ház előtt az általános vitában, bízom benne, hogy ez a válasz elfogadható lesz számára.

Dorosz Dávid képviselő úr véleményét szeretném megköszönni, annak ellenére, hogy összességében nem támogatta és nem ajánlotta elfogadásra az általános vita során elmondott vezérszónoki felszólalásában. Én mégis abban bízom, hogy mind az általános vitában elhangzottakra megadott előterjesztői válaszom, mind pedig a részletes vita során a benyújtott képviselői módosító indítványok tárgyalása során az azzal kapcsolatban kifejtett kormányzati álláspont arra ösztönzi őt, hogy megfontolja és megváltoztassa az elutasító álláspontját és tudja támogatni.

Ő is és Bertha Szilvia képviselő asszony is a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjait érintő érdek-képviseleti szervek vonatkozásában fogalmazott meg negatív véleményt, azt mondták, hogy tönkretettük ezeket az érdekképviseleteket. Ez nem igaz! Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmet a magyar rendvédelmi kar fontosságára, tevékenységére, amely a hivatásos állományok érdekképviseleteit szolgálja teljes mértékben. Azt kérem, fontolják meg, mielőtt ilyen negatív véleményt mondanának a nemrégiben alakult, a szervezetét, szerkezetét, alapszabályát, szabályait nemrégiben kialakító és a tevékenységét nemrégiben érdemben megkezdő szervezet vonatkozásában.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném azt is elmondani, hogy a rendőrség, Magyarország rendőrsége Magyarország, a magyar emberek, az itt élő emberek biztonságát szolgálja, és ahhoz a célhoz, amit a kormányprogram - amit több képviselő is idézett - elsődlegesen nemzeti ügyként határoz meg, a közrend és a közbiztonság helyreállítását, ez a törvényjavaslat is hozzájárul. Ha a hivatásos állományok szolgálati viszonyáról szóló szabályokat, az új ösztönzési rendszert a tisztelt Ház elfogadja, akkor az a közrend, a közbiztonság javítását is és a hivatásos állomány érdekeit is egyben szolgálja.

Erre tekintettel tisztelettel kérem a tisztelt Házat, hogy támogassa a javaslatot, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
247 82-84 2012.12.05. 5:18  75-85

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Igen.

ELNÖK: Megadom a szót. Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslathoz az általános vita lezárásáig 15 képviselői és 3 bizottsági módosító javaslat érkezett. A kormány a bizottsági ülések során a képviselői módosító javaslatokat nem támogatta, mivel azok a törvényjavaslat jogalkotói szándékával egyetlen esetben sem voltak összeegyeztethetők.

A módosító javaslatok egy része a méltatlanságra vonatkozó szabályok elhagyására irányult. A mai részletes vita során is esett erről szó. A kormány ezeket a módosító javaslatokat nem támogatta, ugyanis szeretném kihangsúlyozni, hogy a méltatlansági eljárás a kifogástalanéletvitel-ellenőrzés és a fegyelmi eljárás szabályait kiegészítő jogintézmény. A méltatlansági eljárás egyébként ismert a Hjt. Szabályozásában - tehát a katonákra vonatkozó szabályok között és a munkajogban is - mint rendkívüli felmondási ok. A régi-új jogintézmény tehát nemcsak az előbbiektől eltérő körülményeket értékel, hanem megteremti az egységességet is a szabályozásban. Míg a fegyelemsértés a szolgálati tevékenység során a szolgálati viszonnyal kapcsolatos kötelezettségek megszegése miatt állapítható meg, addig a kifogásolható életvitel és a méltatlanság megállapítására a szolgálaton kívül tanúsított cselekmények alapján kerülhet sor. A kifogásolható életvitel kimondására a hivatásos állományú életvitele, tehát hosszabb időn keresztül tanúsított magatartása alapján van lehetőség, amennyiben bebizonyosodik, hogy a szolgálatát befolyásolástól mentesen ellátni nem tudja, míg a méltatlanság a hivatásos állomány tagjának egyetlen kirívó, a fegyveres szervbe vetett bizalmat súlyosan veszélyeztető cselekmény alapján állapítható meg. Ilyen például az ittas vagy bódult állapotban elkövetett cserbenhagyásos gázolás. Azt pedig mindenki döntse el maga, hogy az ilyen cselekményt elkövetőt méltónak tartja-e a hivatásos szolgálatra. Az ilyen ember a kormány szerint nem méltó arra, hogy hivatásos legyen, és nincs erkölcsi alapja arra, hogy a rendet fenntartsa.

Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok jelentős része a kártérítési szabályokra vonatkozó kiegészítő rendelkezést érintette, azzal az indokkal, hogy az kiterjeszti a kártérítési felelősséget, és azt a jelenleginél szigorúbban szabályozza. A kormány ezeket a módosító javaslatokat nem támogatta, a törvényjavaslat ugyanis nem tartalmaz szigorúbb felelősségi szabályokat a jelenleg hatályos szabályozásnál, hanem azt a polgári jogi rendelkezést építi be a Hszt.-be, amely szerint a károkozó elsődlegesen az eredeti állapot helyreállítására köteles. A polgári jog általános szabálya szerint amennyiben erre nem kerül sor, a kárt fő szabály szerint pénzben, kivételes esetben pedig természetben kell megtéríteni. A törvényjavaslat emellett pontosítja, hogy kártérítés címén pontosan mit kell megtéríteni, továbbá meghatározza, hogy mit kell figyelembe venni a kár összegének meghatározása során. A törvényjavaslat tehát a kár megtérítésének szabályait pontosítja, a károkozásért való felelősség szabályait azonban nem módosítja.

A kormány nem támogatta azt a módosító javaslatot sem, amely a hivatásos állományba jelentkezők körében kizárná a kifogástalan életvitel ellenőrzését abban az esetben, ha az érintett egyúttal nemzetbiztonsági ellenőrzés alá is esik, a két jogintézmény ugyanis mind céljában, mind módszerében eltér egymástól.

A hivatásos szolgálati viszony létesítésének felső korhatárával kapcsolatban érkezett módosító javaslat vonatkozásában kiemelném, hogy bár a törvényjavaslat szerint a korhatár valóban megszűnik - ahogy a mai vita során is elhangzott ezzel kapcsolatban képviselői érvelés -, a hivatásos állományba történő kinevezésnek valamennyi jelentkező esetében feltétele, hogy az érintett a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas legyen. Amennyiben a jelentkező a felsorolt alkalmassági feltételeknek megfelel, úgy életkorától függetlenül a hivatásos szolgálatra alkalmas, ezért a továbbiakban nincs indoka a felső korhatár előírásának.

Tisztelt Országgyűlés! A három hónapot meg nem haladó időtartamú külföldre vezénylésre vonatkozóan is érkezett módosító javaslat. E javaslat szerint csak a hivatásos állomány tagjának beleegyezésével kerülhetne sor a vezénylésre. Ezt a javaslatot a kormány kodifikációs okból nem támogatta, a törvényjavaslat ugyanis a külföldre vezénylés vonatkozásában általánosságban rögzíti, hogy arra csak az érintett beleegyezésével kerülhet sor, így nyilvánvalóan a speciális esetben is ez a szabály működik, tehát az érintett beleegyezésével kerülhet sor erre.

Az Országgyűlési Őrségre vonatkozó rendelkezések elhagyására vonatkozó módosító javaslatot a kormány szintén nem támogatta. A jelen törvényjavaslatban szereplő rendelkezések csupán az Országgyűlési Őrség működését elősegítő rendelkezéseket rögzítenék a Hszt.-ben és más törvényekben.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a benyújtott törvényjavaslatot szavazataikkal támogassák. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
250 140 2012.12.17. 1:51  137-144

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! 2010-ben a nemzeti együttműködés programjában megígértük, hogy rendet teremtünk. Ezt az ígéretünket megtartjuk Balassagyarmat vonatkozásában is. A balassagyarmati közösségi szállás ismételt megnyitásáról 2009-ben - még egyszer mondom, 2009-ben! - született döntés. Az intézmény 2011-től fogadja azokat, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás folyik, vagy akik esetében a hatóságok megállapították a visszaküldés tilalmát. Az intézmény jelenleg 105 fő elhelyezését biztosítja.

Balassagyarmaton ez év nyarán egy rémhír kapcsán alakult ki a lakossági felháborodás. Az volt a rémhír, hogy egy, a szállón élő menekült megerőszakolt egy városban élő hölgyet, a hír azonban nem volt igaz. Balassagyarmat biztonsága érdekében a rendőrség megerősítette a szolgálatát, és a város országgyűlési képviselőjének, Balla Mihály úrnak, valamint az önkormányzat képviselő-testületének, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetésének, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság és a helyi városi rendőrkapitányság vezetőjének részvételével több alkalommal került sor egyeztetésre. Az elmúlt időszak adatai azt bizonyítják, hogy az intézmény működése sem bűnügyi, sem szabálysértési kérdésekben a város közbiztonsági helyzetét nem rontotta jelentősen, ezt egyértelműen alátámasztják a rendőrségi adatok.

Magyarországra évente mintegy 5 ezer menekült érkezik, akiknek az elhelyezéséről, ha ideiglenesen is, gondoskodni szükséges, mivel azt nemzetközi egyezmények írják elő, ezért a Belügyminisztérium nem tervezi a balassagyarmati közösségi szállás bezárását, tekintettel arra, hogy Magyarország európai uniós tagságából adódó kötelezettségének teljesítése érdekében szükség van az intézmény működésére. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
250 144 2012.12.17. 1:11  137-144

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném folytatni a választ. Balla Mihály országgyűlési képviselő úr és a város képviselő-testülete, a város polgármestere kérelemmel fordult a Belügyminisztérium vezetéséhez, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetéséhez, amelyben arra kérte a hatóságokat, hogy szigorítsák, jelentős mértékben szigorítsák az intézmény házirendjét, és olyan szabályokat hozzanak, amelyek alkalmassá teszik az intézmény működését arra, hogy a lehető legkisebb mértékre szorítsák annak az esélyét, hogy bárki, aki az intézményben van elhelyezve, jogsértést kövessen el. Erre ígéretet tettünk.

Szeretném tájékoztatni a tisztelt képviselő urat, a balassagyarmatiakat, az országgyűlési képviselő urat is, Balla Mihály urat is, hogy ennek a jogszabálynak az előkészítése folyamatban van, és hamarosan ez a szigorú házirend, ez az új jogszabály megszületik, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy ezek a jogsértések, amelyekről a képviselő úr beszélt, ne fordulhassanak elő, és ez az intézmény (Az elnök csengetéssel jelzi a hozzászólási idő leteltét.), illetőleg a lakói betartsák a vonatkozó jogszabályokat.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
250 279 2012.12.17. 0:31  276-280

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Gúr Nándor képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban szeretném tájékoztatni a tisztelt Házat, hogy a képviselő úr véleménye csúsztatás, hiszen éppen a zárószavazás előtti módosító a lehetőségét teremti meg a felkészülési időnek, és egyébként összhangba hozza a szabályozást. Éppen ezért kérem a tisztelt Házat, hogy a kormány által benyújtott két zárószavazás előtti módosító javaslatot és a törvényjavaslat egészét támogatni szíveskedjenek.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
251 59 2013.02.11. 4:05  56-62

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! 2010 tavaszán és őszén a miskolci választópolgárok véleményt mondtak a szocialisták kormányzásáról és városvezetéséről, valamint a Lyukóvölgyben kialakult törvényen kívüli állapotokról.

2004-től, a szénbánya bezárását követően az elhagyott ingatlanok jelentős részét olyan hátrányos helyzetű személyek és családok vették jogalap nélkül birtokba, akik számára a lakhatás megoldását jelentette ezen ingatlanok jogellenes használata. Az állampolgárok napi szinten szembesültek azokkal a jogsértésekkel, amelyeket a területre beköltöző személyek követtek el. Rendszeressé váltak a hétvégiház-feltörések, fa- és terménylopások. Ezekre a problémákra, amelyek - még egyszer mondom - 2004-ben kezdődtek, sem a szocialista kormány, sem az akkori városvezetés nem tudott megfelelő választ adni, a területről az állam kivonult.

Tisztelt Képviselő Úr! A 2010-es választások után a törvényes állapotok helyreállítása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, polgármestere és a Belügyminisztérium együttesen elkészített egy tervet, amelyben meghatároztuk a rendőrség, valamint az önkormányzat által elvégzendő feladatokat. Az interpellációban hivatkozott közmeghallgatás 2012. november 19-én történt. A húsz felszólalóból, csak hogy tényszerűen idézzem, 3 foglalkozott a hírek szerint Lyukóvölggyel. A közmeghallgatáson - amelyen ön is részt vett - figyeltette volna a hozzászólást, amely szerint ön nagyon ritkán jár ezen a területen. Pintér Sándor belügyminiszter úr valószínűleg többször járt Miskolcon, mint ön Lyukóvölgyben.

Tisztelt Képviselő Úr! Miskolc-Lyukóvölgy 2010 szeptemberétől a mai napig megszakítás nélkül kiemelten veszélyeztetett városrészként napi rendszerességgel, 24 órás időtartamban fokozott ellenőrzés-sorozat keretében rendőri ellenőrzés alatt áll. A bűnügyi szolgálat ezenfelül minden hónapban fokozott bűnügyi ellenőrzést is végez, időszakosan lovas és kutyás járőröket is idevezényelnek a rendőrség keretein belül. A közbiztonság növelése és a jogsértések visszaszorítása érdekében körzeti megbízotti székhelyet is kialakított a rendőrség Lyukóvölgyben.

Nézzük az eredményeket! A 2010 novemberétől 2013 januárjáig eltelt időszakban a Miskolci Városi Rendőrkapitányság, illetve a megyei bevetési szolgálat állományából 3154 fő összesen 39 187 munkaórában látott el szolgálatot a területen, amelyhez a készenléti rendőrség 3580 fővel 41 240 órában, a készenléti rendőrség lovas és kutyás szolgálata, lovas alosztálya 367 fővel 3190 órában teljesített a területen szolgálatot. Az intézkedéseknek köszönhetően csökkent a regisztrált bűncselekmények száma 21,75 százalékkal; a lopások, illetve betöréses lopások száma 24,1 százalékkal csökkent; a hétvégiház-feltörések száma 35 százalékkal csökkent.

Tisztelt Képviselő Úr! A Miskolc-Lyukóvölgyben bevezetett koncentrált rendőri intézkedések eredményeképpen a bűncselekmények száma jelentősen visszaesett, javult az emberek biztonságérzete, illetve az érezhető rendőri jelenlétnek köszönhetően az idegen területről érkező személyek bevándorlása megszűnt. Szeretnénk még jobb eredményeket elérni, tisztelt képviselő úr, szeretnénk megtenni azokat az intézkedéseket, amelyeket önök az elmúlt 8 évben, illetőleg 2002 és 2010 között nem tettek meg, és azt ígérjük a miskolciaknak, a Lyukóvölgyben élőknek, hogy fokozzuk a rendőri jelenlétet, és el fogjuk érni, hogy a biztonságuk, a közbiztonság javuljon.

Ha önnek nagyon fontos a lyukóvölgyiek biztonságérzete, akkor kérem, fogadja el a válaszomat.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
251 181 2013.02.11. 2:15  174-181

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Valóban, egy társadalom életében a rend a legfontosabb közösségi érték, amely meghatározza a mindennapok biztonságát, a boldogulás alapfeltételeit, és a nemzeti együttműködés kormánya programjában kiemelt nemzeti ügyként határozta meg a közbiztonság helyreállítását, az állampolgárok biztonságérzetének helyreállítását és javítását. Ennek érdekében azt ígértük, hogy megerősítjük a rendőrséget, és minden településen biztosítjuk az állandó rendőri jelenlétet. Ennek érdekében elmondhatjuk, hogy ma már 3500 fővel több rendőr szolgál a rendőrségen, és - úgy ahogy ön mondta - ebben az évben Tiszanánán is február 1-jén megkezdte a munkáját a rendőrőrs.

Szeretnék önnek, képviselő úrnak, polgármester úrnak, az önkormányzatnak köszönetet mondani az együttműködésért, hiszen úgy, ahogyan mondtam, a rend a legfontosabb közösségi érték, és ebben együttműködik a kormány az önkormányzatokkal, és ezt az együttműködést nemcsak Tiszanánán övezte siker ebben az évben, hanem például Jánosházán vagy Téten vagy Bélapátfalván. Ezt a programot a jövőt illetően is szeretnénk folytatni.

Bevezettük és a jövőben is folytatjuk a gördülőakciót, amelynek keretében a Készenléti Rendőrség munkatársai huszonnégy órás fokozott rendőri jelenlétet biztosítanak egy-egy bűnügyileg fertőzöttebb településen. Így az elmúlt napokban, hetekben Jász-Nagykun-Szolnok megye több településén, így Jászapátiban, Jászladányban, Kenderesen és Kunhegyesen is a Készenléti Rendőrség munkatársai jelen vannak és biztosítják a rendet. Ezt szeretnénk a jövőt illetően is folytatni. Valamint a mozgóőri szolgálati rendszert is bevezetjük, amely a közrend, közbiztonság fenntartása szempontjából jelentős körzetek, nagy forgalmú közterületek, nyilvános helyek fokozott ellenőrzésére terjed ki.

(17.10)

Budapesten bevezettük a kerékpáros járőrszolgálatot, amit az idén tavasszal szeretnénk folytatni (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), ugyanúgy, mint az ország több településén.

Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm a kérdését, köszönöm az együttműködését, folytatni fogjuk. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
253 126 2013.02.18. 2:01  121-130

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ön azt állította, hogy a rendőrség a közlekedőket vegzálja, és pénzbehajtást végez.

Ennek cáfolatául azt szeretném elmondani, hogy a nemzeti együttműködés kormánya erőfeszítéseinek eredményeképpen, az elmúlt közel három esztendő eredményeként, és nem csak a közlekedésbiztonság terén, jelentős előrelépés történt. Ezt nemcsak én mondom, tisztelt képviselő úr, hanem az Európai Unió Közlekedésbiztonsági Tanácsa is, hiszen 2012 nyarán Magyarországnak ítélte az Európai Unió az európai közlekedésbiztonsági díjat.

Hadd mondjak két számot! A kilencvenes évek elején, '91-ben 2200 ember halt meg a közutakon Magyarországon, 2012-ben ez a szám 458 volt. Ez a szám is sok, azt szeretnénk, ha ezt a számot az európai uniós kötelezettségeinknek eleget téve 50 százalékkal tudnánk mérsékelni 2020-ig. Ezért dolgozunk, ezért kérjük az önök segítségét is, mert úgy gondolom, hogy minden egyes élet megmentése nemzeti érdek, magyar érdek, ebben segítsenek önök is. Ezt a 458-as számot szeretnénk tovább leszorítani 50 százalékkal, és 2020 után sem lehet más cél, mint a számot nullára leszorítani. Úgy gondolom, hogy nem adhatjuk alább, még ha nagyon valószínűtlennek is tűnik ez a szám.

Tisztelt Képviselő Úr! Ami pedig a biztonságot illeti: a magyar rendőrség Magyarország valamennyi településén minden bűnözővel szemben fellép, és megvédi az állampolgárokat, biztosítja a védelem jogát.

Majd a következő egy percben a többi kérdésre is fogok reagálni.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
253 130 2013.02.18. 1:15  121-130

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Szeretném folytatni a választ. Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném tájékoztatni önt és a tisztelt Házat, hogy a 2013-as költségvetési törvénynek köszönhetően a magyar polgárőrséget éves szinten 700 millió forinttal támogatjuk. Ezek önszerveződések, ezek az emberek szabadidejükben áldoznak a közbiztonság érdekében, a bűnmegelőzés érdekében. Ezúton is szeretnék a polgárőröknek, a polgárőrségnek köszönetet mondani az általuk elvégzett szolgálatokért.

Tisztelt Képviselő Úr! A törvények mindenkire kötelezőek. Önök rendért kiáltanak, de nem szavazzák meg a fontos törvényeket. Önök tizenkét fontos, a közrendet, közbiztonságot segítő törvényt nem szavaztak meg a parlamentben. (Novák Előd: Salátatörvény!) Utalhatnék a hivatásos állományúak szolgálati viszonyáról szóló törvényre, utalhatnék a szabálysértési törvényre. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Egyenruhás bűnözés!) De ön például az új büntető törvénykönyvet sem szavazta meg, ami például a jogos védelem kiterjesztését foglalja magában, tisztelt képviselő úr. (Az elnök a csengője megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Tehát önök a rendetlenséget akarják, és nem a rendet támogatják. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
253 134 2013.02.18. 0:24  131-138

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Tájékoztatom önt arról, tisztelt képviselő úr, hogy az ön által most elmondott azonnali kérdésben megfogalmazott kérdések vonatkozásában sem a Belügyminisztériumnak, sem pedig a Belügyminisztérium szerveinek - így például a rendőrségnek - nincs hatásköre.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban. - Közbeszólások, derültség az MSZP és a független képviselők soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
253 138 2013.02.18. 0:41  131-138

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Először is szeretném visszautasítani azt a megállapítását, hogy mi gőgösek vagyunk; az ön egyik képviselőtársát hívják Gőgösnek (Felzúdulás az MSZP soraiban. - Az elnök csenget), mi nem vagyunk gőgösek.

Tisztelt Képviselő Úr! Ami pedig a válaszom érdemi részét illeti, képviselő úr, a hatályos jogszabályok szerint - még egyszer mondom, a hatályos jogszabályok szerint - az ön által feltett kérdések nem tartoznak sem a Belügyminisztérium, sem pedig a Belügyminisztérium szervei hatáskörébe. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Rekontra!) Ez a kérdés az Országgyűlés Hivatalának hatáskörébe tartozik, kérem, forduljon hozzá.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
253 235 2013.02.18. 2:47  234-236

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az Európai Unióban az amszterdami szerződés hatálybalépése óta hangsúlyossá vált a tagállamok bűnüldöző szervei közötti együttműködés. Ezt elsődlegesen a szervezett bűnözés átalakulása, a határokon átnyúló bűncselekmények számának növekedése, az új elkövetési formák megjelenése, valamint a schengeni térség államainak biztonsági igénye indokolta.

Magyarország az európai uniós csatlakozása óta prioritásként kezeli a bűnügyi együttműködésről szóló nemzetközi szerződések létrehozását mind a szomszédos európai uniós tagállamokkal, mind pedig a közép-kelet-európai harmadik országokkal. Ezért került sor 2012 novemberében a Georgiával történt szerződéskötésre is. Tapasztalataink szerint ezek a megállapodások hozzájárulnak a bűnüldöző szervek közötti együttműködés megerősítéséhez és ezáltal, ennek eredményeképpen a terrorizmus, a szervezett bűnözés, az illegális migráció és a kábítószer-kereskedelem elleni hatékony fellépéshez is.

Tisztelt Országgyűlés! A Georgiával kötött bűnügyi megállapodás a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvényben szabályozott együttműködési formákról - például információcsere, közös bűnfelderítő csoport létrehozása, fedett nyomozó alkalmazása - rendelkezik.

(18.00)

A megállapodás rögzíti az együttműködési formákra vonatkozó konkrét szabályokat, az együttműködő szerveket, a megkeresések sajátos tartalmi elemeit, az együttműködési cselekmények és az abban részt vevő együttműködő szervek irányításának szabályait, valamint az együttműködők jogait és kötelezettségeit.

A nemzetközi szerződés alapján a hatáskörrel rendelkező szervek közötti együttműködésre a büntetőeljárás keretein kívül a bűnmegelőzés és a bűnfelderítés során kerül sor, nem érintve a bűnügyi jogsegély alapján az igazságügyi szervek hatáskörébe tartozó eljárási cselekményeket.

A megállapodás hatálybalépésének törvényi előfeltétele a kötelező hatályának elismerése és kihirdetése.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassák a törvényjavaslat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
255 32 2013.02.25. 2:20  29-35

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Nemzetközi Migrációs Szervezetnek, az IOM-nek 146 ország a tagja, köztük Magyarország is. Magyarország 1995 óta tagja a Nemzetközi Migrációs Szervezetnek. A tagsági viszonnyal kapcsolatban jogok illetik meg a tagországokat, illetőleg kötelezettségek terhelik. Ilyen kötelezettség a tagországokat illetően a tagsági díj fizetése. Magyarország a 2013. év vonatkozásában a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvényben 29,8 millió forint támogatást, illetve tagsági díjat - tehát nem támogatást, hanem tagsági díjat - fizet a Nemzetközi Migrációs Szervezetnek. Ezt a kötelezettségét Magyarország 1995 óta teljesítette. A Külügyminisztérium évente 20 ezer euróval támogatja a szervezet irodájának a fenntartását. A Nemzetközi Migrációs Szervezet Magyarország kormányától semmiféle támogatást nem kap, tisztelt képviselő asszony.

Ami pedig a nemzetbiztonsági átvilágítással kapcsolatos kérdését illeti, szeretném önnek elmondani, hogy a szervezet diplomáciai mentesség alatt áll, így nemzetbiztonsági átvilágítására nem került sor. A Kanadából hazatérő magyar állampolgárok számára a kanadai kormány nyújtja az ön által a kérdésében említett természetbeni támogatásokat, a Nemzetközi Migrációs Szervezet által szervezett programokon keresztül.

Tisztelt Képviselő Asszony! Még egy kérdése volt, a jelenleg külföldön dolgozó magyar állampolgárok hazatérésének támogatása. A magyar kormány örömmel veszi, ha a magyar állampolgárok, akik jelenleg külföldön vállalnak munkát, külföldön végeznek munkát, hazatérnek. Ehhez minden támogatást megad a kormány ebben az esetben.

(14.10)

Tisztelt Képviselő Asszony! Az interpellációjában elhangzott valamennyi kérdésre konkrét választ adtam. Erre tekintettel kérem önt tisztelettel, hogy a válaszomat fogadja el.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
255 88 2013.02.25. 1:25  85-92

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A 2013. február 19-én Szolnokon lejátszott nemzetközi kosárlabda-mérkőzés biztosításával, illetőleg beléptetésével kapcsolatban a következőről szeretném önt és a nyilvánosságot tájékoztatni.

A szurkolók beléptetését ezen a mérkőzésen nem a rendőrség, hanem egy magán biztonsági cég végezte. Az ezzel kapcsolatos döntésüket saját maguk hozták meg. Ez a társaság az információk szerint több éve megbízási szerződés alapján látja el az említett sportklub rendezvénybiztosítási feladatait.

Tisztelt Képviselő Úr! Határozottan kijelentem, hogy a rendőrség részéről olyan utasítás nem hangzott el, amely megtiltotta volna, hogy Magyarország nemzeti zászlaját bevigyék a szurkolók a mérkőzés, illetőleg a csarnok területére. A helyszínen szolgálatot teljesítő rendőri állomány ruházat-, illetve csomagátvizsgálást, beléptetést nem hajtott végre, azt a biztonsági cég munkatársai végezték.

A 2013. február 19-ei szolnoki esettől a rendőrség és a Belügyminisztérium elhatárolódik.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
255 92 2013.02.25. 0:54  85-92

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ön konkrét kérdéseket tett fel, én válaszoltam. Még egyszer megismétlem: a beléptetést nem a rendőrség végezte, hanem egy magán biztonsági cég. Világosan válaszoltam arra a kérdésre is, hogy a rendőrségnek, illetve Magyarország Belügyminisztériumának mi a véleménye erről az esetről. Világosan megfogalmaztam.

Ön idézte a jelenleg jelen nem lévő Szalay Ferenc képviselőtársunkat, aki szintén világosan állást foglalt ebben tudomásom szerint, és megengedhetetlennek nevezte ezt az esetet. (Szilágyi György: Miért nem intézkedtek?)

Tisztelt Képviselő Úr! Ez valóban egy szimbolikus és fontos kérdés, aminek az ügyében világos és egyenes választ adtunk, és kérem önt, hogy ezt a választ fogadja el. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
255 139 2013.02.25. 2:09  136-143

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Bizonyára ön is emlékszik rá, hogy 2010. június 11-én a parlament nagy többséggel fogadta el a 33/2010. (VI. 11.) számú országgyűlési határozatot az állami vezetői mulasztások, illetőleg az állam nevében elkövetett jogsértések (Dr. Vadai Ágnes: Szégyen!) áldozatait megillető kártérítésekről. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás dr. Vadai Ágnes felé: Te szégyelld magad!) Ennek alapján az Országgyűlés mindezekért a jogsértésekért megkövetett minden ártatlan áldozatot, és bocsánatot kért az ország mindazon polgáraitól, akiket akár állami vezetői mulasztások, akár törvénytelen rendőri fellépés következtében alapjogi sérelem ért.

Tisztelt Képviselő Úr! Ön is emlékszik arra, hogy ennek az országgyűlési határozatnak a végrehajtásaként a kormány egy határozatot hozott a kártalanításról. A kártalanítással kapcsolatban 149 károsult részére több mint 270 millió forint kártérítés került kifizetésre, ön is jogi képviselőként több ügyben közreműködött ezeknek a kártérítéseknek a rendezése érdekében. Tehát ez a folyamat akkor eredményesen, az Országgyűlés, a parlament, a parlamenti többség ígéreteinek megfelelően lezárult.

Ami a kérdés másik része, hogy a 2006. őszi jogellenes intézkedéseket elkövető vagy esetlegesen arra utasítást adó rendőrökkel szemben 85 esetben indult eljárás. Az elmúlt héten kedden, a napirend előtti felszólalások keretében az ön napirend előtti felszólalására Répássy államtitkár úr erre részletes és kimerítő választ adott.

Ami pedig az ön által kérdezett esetet illeti, 104 ügyirat került a bíróságra tudomásunk szerint az eljárás alá vont személyek kifogása miatt. A bíróság... (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) - folytatom a következő egy percben. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
255 143 2013.02.25. 1:11  136-143

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Képviselő úr, sok a feladat, de nagyon sok feladatot megoldottunk, sok ígéretet teljesítettünk. Én nem mondom, hogy mindent teljes mértékben, de arra törekedtünk, hogy ezeket az ígéreteket teljesítsük, és ennek érdekében a parlament, illetőleg a kormány fontos lépéseket tett.

Tehát folytatom: az ön által kérdezett ügyben az információink szerint 104 ügyirat került a bíróságra az eljárás alá vont személyek kifogása miatt. A bíróság 40 esetben hatályban tartotta az elsőfokú döntést, illetőleg mérséklésről döntött, 31 esetben a bíróság mellőzte a pénzbírság kiszabását, és figyelmeztetésben részesítette az eljárás alá vont személyt, további 33 esetben hatályon kívül helyezte az elsőfokú döntést, és az eljárást megszüntette az eljárás alá vont személyekkel szemben.

Tisztelt Képviselő Úr! A kormány az igazságszolgáltatást nem befolyásolja a hatalmi ágak elválasztására tekintettel, ezt ön is tiszteletben tartja, abban bízunk (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.), hogy ezek a folyamatok eredményesen és véglegesen lezárulnak.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
255 171 2013.02.25. 2:17  168-171

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Mindjárt elöljáróban szeretném visszautasítani azt az állítását, hogy a magyar hatóságok a bűnözőket védenék a tisztességes emberekkel szemben. A magyar hatóságok, a magyar rendőrség a törvénytisztelő állampolgárokat védi, a törvénytisztelő állampolgároknak biztosítja a védelem jogát, és azon dolgozik, hogy lehetőleg senkit ne érjen bűncselekmény, ha pedig ez mégis előfordul, akkor arra törekszik, hogy az elkövetőket mihamarabb elfogják a hatóságok. Így történt ez az ön által említett gyilkosság, emberölés, a Szita Bence terhére elkövetett brutális bűncselekmény esetén is, hiszen az elkövetőket hamarosan elfogták a hatóságok, és az eljárás megindult velük szemben.

Szeretném elmondani, nincs arról szó, hogy ide-oda utaztatják a hatóságok az elkövetőket. A gyanúsítottak rendőrségi fogdában való elhelyezését többek között éppen a költségkímélés indokolja, hiszen a nyomozó hatóságoknak két hónapig van lehetőségük a gyanúsítottat rendőrségi fogdában elhelyezni. A rendőrségi fogdából való előállítás pedig nyilvánvalóan olcsóbb, mint ha az egy esetlegesen több tíz kilométerre fekvő büntetés-végrehajtási intézetből történne. Szeretném konkrétan is tájékoztatni önt és válaszolni arra a kérdésére, hogy ezek a szállítási költségek mekkora összeget tettek ki. Nos, a mai napig ez 231 980 forintba került. Szeretném elmondani, a hatóságoknak az a céljuk, hogy megvédjék az embereket, ha pedig bűncselekményt követnek el a terhükre, akkor az elkövetőket elfogják.

Végezetül szeretném felhívni a tisztelt képviselő úr figyelmét, hogy most szenvedélyesen síkraszáll bizonyos kérdésekben, de amikor képviselőként lehetősége lett volna arra, hogy szavazatával a büntető törvénykönyv szigorítását elérje, és ezáltal az ön által említett személyek ellen a hatékonyabb hatósági fellépést és bírósági döntést erősítse, akkor ezzel a lehetőséggel nem élt.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
257 30 2013.03.04. 4:03  27-33

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ön súlyos társadalmi helyzetről beszél. A probléma ezzel kapcsolatban csak az, hogy ez nem napjainkban, hanem 2008-ban, 2009-ben és 2010 első néhány hónapjában volt igaz, amikor a helyzet annyira tarthatatlanná vált, hogy az embereknek elegük lett önökből, és akkor ön hallgatott, és támogatta azokat az intézkedéseket.

De nem támogatta például Sajóbábony polgármesterének megkeresését. Sajóbábony polgármestere 2008 márciusában az Országgyűlés elnökéhez segélykiáltást, egy levelet írt, amelyben leírja, hogy a település lakossága többször azt tapasztalta, miszerint a rendőrök nem intézkedtek (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.), nem értek rá intézkedni, nem lehet rájuk számítani. A levél szerint Sajóbábonyban akkor, 2008-ban az emberek nem érezték magukat biztonságban, félelemben éltek. A panaszok szerint egyes emberek büntetlenül bemennek mások veteményeskertjébe, megdézsmálják a gyümölcsöt, a segélyek kifizetése esetén részegen ordibálnak az utcán, és még gyermekkorúak is részt vesznek a szabálysértésekben, emiatt szigorú fellépést, a büntető törvénykönyv szigorítását, rendőrség megerősítését, új szabálysértési törvényt kért Sajóbábony polgármestere akkor. Önök nem támogatták, és most megpróbálja az önök kudarcát, ennek az elmúlt nyolc évnek a kudarcát a nemzeti együttműködés kormánya nyakába varrni.

Tisztelt Képviselő Úr! Önök két cikluson keresztül 1840 millió forintot költöttek az ÁSZ-jelentése szerint munkahelyteremtésre. Ennek ellenére mégis 90 ezer fővel kevesebben dolgoztak. Nyolc év alatt 240 ezer embert tettek munkanélkülivé. Mi segély helyett munkát kínálunk az embereknek. A közfoglalkoztatásban részt vevők újra hasznos embernek érzik magukat, újra bíznak önmagukban, és bíznak abban, hogy megállják a helyüket. Tavaly 300 ezer ember dolgozott a közfoglalkoztatásban. 2013-ban ezt a programot folytatjuk, és még több ember számára tesszük lehetővé ezt a lehetőséget.

Engedje meg, hogy néhány konkrét példát is mondjak. Gyöngyöspatán rendőrőrs-felújításban működtek közre, Dombrádon kerékpárutat építettek, Nagykeresztúron kovácsműhelyt hoztak létre, Karancslapújtőn pedig járdalapokat készítenek, térköveket gyártanak a közfoglalkoztatásban részt vevők. 29 hónapja folyamatosan nő a foglalkoztatás Magyarországon az előző időszakhoz képest.

A kormányváltás óta 160 ezer fővel dolgoznak többen Magyarországon, mint korábban. Munkahelyvédelmi akciótervet hirdettünk meg, a munkahelyteremtő beruházásokat 10 milliárd forinttal támogatjuk az önök által meghatározott korábbi 2 milliárd forinttal szemben. Első munkahely-garancia címén 7600 fiatalnak adtunk munkalehetőséget. Megerősítettük a rendőrséget, 3500 fővel növeltük a rendőrség létszámát, a körzeti megbízotti státusokat teljes egészében feltöltöttük, a rendőrség részére 2400 gépjárművet biztosítottunk. Jelentős eredményeket értünk el a közlekedésbiztonság területén, jelentősen visszaesett az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma, jelentősen visszaesett az emberölések száma, és a gazdasági bűncselekmények száma is közel 25 százalékkal csökkent.

Tisztelt Képviselő Úr! A jövőben is szeretnénk fokozni ezeket az erőfeszítéseket. Szeretnénk azt elérni, hogy minden településen legyen rendőr, mindenhol az emberek nagyobb biztonságban érezzék magukat, és mi ezeket az ígéreteket, amelyeket a kormányváltás előtt tettünk, megtartjuk. (Az elnök a csengője megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Magyarországon biztonságban élhetnek az emberek.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
257 179 2013.03.04. 1:59  178-190

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az emberkereskedelem az emberi jogok egyik legsúlyosabb megsértése, az alapvető jogok és a szabadságjogok korlátozása, amely elfogadhatatlan és ellentétes Magyarország alapvető értékeivel.

Hazánk garantálja az egyének biztonságát, ezért is kezeli prioritásként az emberkereskedelemmel szembeni küzdelmet. A jelenséggel szembeni fellépéshez összehangolt kormányzati munka, a társadalom tagjainak együttműködése és nemzetközi összefogás szükséges. Az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépéséről szóló egyezményét 43 állam írta már alá, 39 ratifikálta is, Magyarország ezt most teszi meg.

A kötelező hatály elismerésének eddigi hiánya elsősorban a nem megfelelő jogszabályi környezetben rejlett, ugyanakkor az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése biztosítja majd az egyezmény és a hazai jog összhangját. Az irányelv átültetési határideje 2013. április 6., a teljes jogharmonizációt pedig az új büntető törvénykönyv teremti meg, amely 2013. július 1-jén lép hatályba.

Magyarország az egyezmény kihirdetésével megerősíti az emberkereskedelem megelőzéséért és leküzdéséért felelős szervek közötti nemzeti együttműködést. Vállalja azt, hogy az emberkereskedelmet előidéző kereslet csökkentése érdekében intézkedéseket tesz, minden formájában üldözi és bünteti az emberkereskedelmet, ugyanakkor segítséget nyújt az áldozatok fizikai, pszichológiai és szociális felépüléséhez is.

Az egyezmény hatálybalépésének törvényi előfeltétele a kötelező hatályának elismerése és kihirdetése. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassa a javaslatot.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
257 189 2013.03.04. 3:26  178-190

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Országgyűlés! Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr hozzászólására szeretnék először is reagálni. Ön azt mondta, hogy reméli, ha ezt elfogadjuk, akkor Magyarország civilizált ország lesz. Képviselő úr, álláspontom szerint Magyarország jelenleg is civilizált ország. Nagyon fontos, hogy ezt a törvényjavaslatot elfogadja a parlament, ezért is terjesztettük elő.

Azt, hogy miért most, több képviselő, Staudt Gábor is megfogalmazta, Schiffer András is megfogalmazta, hogy miért most. Most teremtettük meg ennek a törvényi hátterét, a jogszabályi hátterét, a jogszabályi környezetet, és a nemzeti együttműködés kormánya 2010. május 29-e óta van hivatalban.

Ami az áldozatvédelem fontosságát jelenti, többször vitatkoztunk önnel, többször volt szó itt a Ház előtt az áldozatvédelemről. Akkor is elmondtuk, hogy a magyar költségvetésben a szükséges forrásokat biztosítjuk, és uniós pályázati források is rendelkezésre állnak.

Ami pedig a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, illetőleg az emberkereskedelemmel foglalkozó bűnözők elleni küzdelmet illeti, azt tudom mondani, hogy a magyar hatóságok minden ilyen jellegű bűnelkövető ellen a törvény legnagyobb szigorával, valamennyi eszközzel föllépnek.

Képviselő úr, arra kérem önt, az ön frakcióját, hogy támogassák végre azokat a törvényeket, amelyek a rend, a közbiztonság megerősítéséről szólnak. Ez is fontos része annak, és úgy gondolom, akkor lesz hiteles ez a hozzászólás a jövőt illetően, ha valóban támogatják ezeket a javaslatokat.

Ami a 19. cikkel kapcsolatos hozzászólást, kérdést illeti, Schiffer András képviselő úrnak mondom, hogy a 19. cikkel kapcsolatos észrevételt beépítettük az új büntető törvénykönyvbe. Az új büntető törvénykönyv 2013. július 1-jén hatályba lép. A 25. §-sal kapcsolatban a bűnügyi nyilvántartási törvény és a nemzetbiztonsági törvény alapján ez a jelenlegi szabályozás megfelelő álláspontunk szerint. Schiffer képviselő úr is fölvetette tehát, hogy miért most kerül rá a sor. Úgy gondolom, erre a választ megadtam. Fontos az, hogy most elfogadjuk ezt a javaslatot, és akkor ezzel is jelentős lépést teszünk azoknak a céloknak a megvalósítása érdekében, amit Gaudi, Staudt képviselő úr és ön is megfogalmazott.

Ami Staudt Gábor képviselő úr kérdését illeti az illegális migrációval kapcsolatban, illetve a kárenyhítés, valamint a bűnelkövetők korábbi bűnlajstromának az elérhetőségét illeti, erre azt tudom mondani, hogy ezeknek a feltételei jelenleg rendelkezésre állnak, tehát a magyar hatóságok megfelelő információkkal rendelkeznek ilyen esetben ezekről a bűnelkövetőkről.

Tisztelt Országgyűlés! Úgy gondolom, nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk az emberkereskedelem elleni küzdelemben, és aki valóban fontosnak tartja, hogy ebben, ezen a nagyon fontos területen Magyarország is előrelépjen, nem csak azért, mert április 6-a közeledik, az kérem, támogassa a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(17.50)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
257 191 2013.03.04. 1:15  190-198

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az Interpol évente mindig más európai országban rendezi meg az európai regionális konferenciát, idén a konferencia a tavalyi döntés értelmében Magyarországon kerül megrendezésre 2013. május 14-16. között Budapesten.

A megállapodás rendelkezik a konferencián részt vevő személyeket, valamint a szervezetet a rendezvény időtartama alatt megillető kiváltságokról és mentességekről. A konferencián 50 európai tagállam delegációja, köztük az európai országok bűnügyi felső vezetői és az Interpol nemzeti irodák nemzetközi bűnügyi együttműködési egységek vezetői vesznek részt.

A rendezvény szakmai háttértámogatását az Interpol főtitkársága biztosítja, lebonyolítását az Országos Rendőr-főkapitányság szervezi. A megállapodást a belügyminiszter úr és az Interpol főtitkára írta alá. A megállapodás hatálybalépésének előfeltétele annak az Országgyűlés által történő elfogadása és törvényben való kihirdetése.

Minderre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
257 197 2013.03.04. 1:03  190-198

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Először is szeretném megköszönni értékes hozzászólását. (Dr. Staudt Gábor: Köszönöm.) Szeretném elmondani, hogy Magyarország kormánya Magyarország érdekeit minden nemzetközi szerződés kapcsán teljes mértékben érvényesíti. Így történt ez ennek a nemzetközi szerződésnek az előkészítése során is. A rendezési jogot Magyarország egy pályázat alapján nyerte el. Ez Magyarország számára egy elismerés. Magyarország képviselőjét beválasztották az Interpol európai bizottságába, és a szerződésnek, a mentességeknek a feltételeit a két szerződő fél egyeztette.

Ön azt mondta, hogy megfelelő megállapodásra kell törekedni. Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném önt megnyugtatni, hogy ez Magyarország számára a megfelelő megállapodás. Kérem önt, hogy ön is és az Országgyűlés valamennyi tagja támogassa ezt a javaslatot.

Köszönöm a figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
258 101 2013.03.05. 5:43  100-116

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A jelen törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Hszt. módosítására tesz javaslatot.

Tekintettel arra, hogy 2013. január 1-jétől létrejött a magyar kormány-tisztviselői kar, a szabályozási összhang megteremtése érdekében indokolt a Hszt. magyar rendvédelmi karral kapcsolatos szabályozásának módosítása. Ennek értelmében a javaslat tartalmazza, hogy a magyar rendvédelmi kar elnökét e tisztségének idejére a fegyveres szerv rendelkezési állományába kell helyezni.

A Hszt. kiegészül továbbá a magyar rendvédelmi kar elnökének illetményére vonatkozó rendelkezéssel. A jövőben a főtitkárt, a jelenlegi főtitkár megbízatásának megszűnését követően, a magyar rendvédelmi kar munkajogviszony keretében fogja foglalkoztatni. Felette a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja a javaslat szerint.

A Hszt. kiegészül annak lehetőségével, hogy a fegyveres szervek, illetve az azokat irányító miniszterek helyiséget, egyéb eszközöket, valamint pénzbeli támogatást biztosítsanak a magyar rendvédelmi kar részére.

A javaslat szélesíti továbbá a magyar rendvédelmi kar által a tagjai vonatkozásában nyilvántartott adatok körét.

Tisztelt Országgyűlés! A felmerült jogalkalmazói igény alapján a törvényjavaslat kiegészíti a Hszt. rendelkezéseit a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó ügyek jogorvoslati lehetőségére vonatkozó szabályozással. Ezen rendelkezések a honvédek jogállásáról szóló törvénnyel összhangban kerültek megfogalmazásra.

A Hszt. jelenleg nem tartalmaz rendelkezéseket arra az esetre vonatkozóan, amikor a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyát a rendelkezési állomány megszűnését követően a törvényben meghatározott beosztás hiányában felmentéssel meg kellene szüntetni, ugyanakkor az érintett felmentési védelem alatt áll. A törvényjavaslat ennek a helyzetnek a rendezése érdekében kiegészíti a Hszt.-t egy új rendelkezési állományba helyezési jogcímmel, amelybe a felmentési védelem idejére kerülnek az érintett hivatásos állományúak. A szabályozás egyúttal rögzíti, hogy a rendelkezési állomány időtartama alatt milyen szabályok szerint kell az érintett részére szolgálati beosztást biztosítani, illetve felajánlani. Amennyiben a hivatásos állomány tagját a felmentési védelem ideje alatt szolgálati beosztásba helyezik, a felmentési ok megszűnik.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! A törvényjavaslat pontosítja a Hszt. garantált bérminimummal kapcsolatos szabályozását is. A törvény ugyanis kimondja, hogy a hivatásos állományúak illetményének illetménypótlékok nélkül számított együttes összege nem lehet kevesebb a betöltött munkakörhöz szükséges iskolai végzettség, szakképesítés szintjétől függő garantált bérminimum összegénél. Ugyanakkor a Hszt. rendelkezéseinek megfelelően pályakezdőként sor kerülhet részszakképesítéssel nem rendelkező személyek hivatásos állományba vételére is. Ezen személyek még nem rendelkeznek a munkakörhöz szükséges szakképzettséggel, ezért esetükben tehát a garantált bérminimummal kapcsolatos garanciális szabály alkalmazására nem is kerülhet sor. A jogi szabályozás egyértelművé tétele érdekében a javaslat kimondja, hogy ezen pályakezdők esetében, kizárólag a részszakképesítés megszerzését megelőző időszakban, a garantált bérminimum összegével kapcsolatos garanciális szabályt nem kell alkalmazni.

A javaslat tartalmazza: a szolgálati járandóság szüneteltetésével kapcsolatos tárgykörben is megváltozik a törvényi szabályozás. Jelenleg a szüneteltetésre az érintett kérelmére kerülhet sor, 2013. július 1-jétől azonban már a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból fog dönteni a szüneteltetésről. A törvényjavaslat ennek a módosításnak az okán a szabályozások összhangjának megteremtése érdekében javasolja módosítani a jelenleg hatályos Hszt.-t.

A benyújtott törvényjavaslat beépít továbbá a Hszt.-be egy, az állományilletékes parancsnokot terhelő értesítési kötelezettséget. A szüneteltetésre okot adó körülmény bejelentésének kötelezettsége ugyanis a szolgálati járandóságban részesülő személyt terheli, amelynek elmulasztása esetén őt az időközben folyósított szolgálati járandóság visszafizetésére kell kötelezni. Az értesítési kötelezettség beillesztése a Hszt.-be ezen helyzetek kialakulását hivatott megakadályozni, illetve megelőzni.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a benyújtott törvényjavaslatot tárgyalja meg és támogassa.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti sorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
258 113-115 2013.03.05. 6:49  100-116

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Igen.

ELNÖK: Megadom a szót, államtitkár úr.

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy reagáljak az általános vitában elhangzott hozzászólásokra. Először is szeretném megköszönni a honvédelmi és rendészeti bizottságnak, hogy 13 igen szavazattal támogatta a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. Köszönöm Borbély Lénárd képviselőtársamnak, aki bizottsági előadó volt, a hozzászólását. Borbély Lénárd képviselőtársam a Fidesz-KDNP-frakciószövetség képviseletében támogatásáról biztosította a javaslatot. Köszönöm, hogy ezt a támogató nyilatkozatot megtette, hiszen ez egy nagyon fontos törvényjavaslat, ahogy az expozéban elmondtam, és a támogatásukkal lehetővé válik, hogy ebből a javaslatból törvény szülessen, és azokat a célokat, amiket meghatároztunk, meg tudjuk valósítani, el tudjuk érni.

Jámbor Nándor képviselő úr, a Jobbik képviselője hozzászólására annyit szeretnék elmondani, nem igaz, hogy itt politikai befolyásszerzés látszik, mert ő ezt vizionálta, meg politikai függőség alakul ki. Azt is elmondta, hogy nem támogatják a javaslatot. Abban bízom, hogy a képviselő úr és a Jobbik frakciója megváltoztatja az álláspontját, és a módosító javaslatokról szóló szavazásban, illetőleg a zárószavazásnál majd támogatják. Még egyszer elmondom, ahogy az expozéban is kifejtettem, a benyújtott törvényjavaslatban például a magyar rendvédelmi karral kapcsolatban az eredményesebb működést teszi lehetővé ennek a javaslatnak a támogatása és elfogadása. Ezért kérem őt is, hogy fontolja meg álláspontjának a megváltoztatását.

Ami pedig Staudt Gábor képviselő úr hozzászólását illeti: úgy minősítette, hogy segítő szándékú hozzászólásként tette ezt meg. Én egyébként minden hozzászólást segítő szándékúnak veszek, és köszönöm, hogy képviselő úr ezt külön is kihangsúlyozta, de a tapasztalatok szerint elsősorban a kormánypárti hozzászólások azok, amelyet a törvényjavaslat elfogadását segítik.

Ami pedig hozzászólásának az érdemi javaslatait illeti: ő is politikai befolyásról beszél a magyar rendvédelmi karral kapcsolatban. Több ellenzéki képviselőtársam hozzászólására reagálva is elmondom, sajnálom, hogy nem fejezték be a magyar rendvédelmi karral kapcsolatos politikai támadást, hiszen ebben a javaslatban arról van szó, hogy a magyar rendvédelmi kar eredményes működését segítő javaslatokat fogalmazott meg a kormány és ezt nyújtotta be. Ehhez kérjük a támogatást akár a működéssel, akár a különböző szabályokkal kapcsolatban. Az adatok átadásával kapcsolatban fogalmazta meg aggályait a képviselő úr. Szeretném elmondani, hogy az adatvédelmi törvénnyel teljes mértékben összhangban van ez a javaslat, semmilyen olyan adatot nem kérünk, amelyek ezzel ellentétben állnának.

Ami pedig Juhász Ferenc képviselő úr hozzászólását illeti: ő azzal kezdte, hogy teljesen egyetért a Jobbikkal. Hát, nem először vagyunk a tanúi annak, hogy az MSZP és a Jobbik frontba tömörül és egységet alkot, többször szavaztak már együtt. Nem kivételes ez a mostani megszólalás. Az MSZP részéről egy udvarlást látunk a Jobbik irányába, de ez az ő gondjuk-soruk, ami a jövőt illeti.

Szeretném visszautasítani a hivatásos állománnyal kapcsolatosan megfogalmazott kritikáját, amely azt mondja, hogy olyan alattvalónak tekinti a hivatásosokat, akiknek a parancs a legfőbb vezérlő elvük. Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném elmondani, hogy a nemzeti együttműködés kormánya tiszteletben tartja a hivatásos állományúakra vonatkozó törvényeket. A nemzeti együttműködés kormánya a 2010. május 29-én történt megalakulása óta soha nem használta politikai célra vagy politikai válságkezelésre a hivatásos állományúakat, nem lövetett az emberekre, nem lövette ki az emberek szemeit, semmiféle olyan tevékenységet nem folytatott ezzel kapcsolatban, amire 2006 és 2010 között a szocialista Gyurcsány-Bajnai-kormány regnálása alatt több példa is volt. Úgyhogy ezt a hozzászólását, ezt a megállapítását visszautasítom.

Ami az adatszolgáltatással kapcsolatos aggályokat illeti, képviselő úrnak is elmondom, hogy ezek az adatvédelmi törvényeknek megfelelnek, és a célja az, hogy a magyar rendvédelmi kar tagsága részére nyújtandó támogatásokat célzottan alakíthatja ki és ajánlhatja a tagság érintett tagjai részére a magyar rendvédelmi kar.

Ami pedig a főtitkárral kapcsolatos szabályokat illeti: ezzel kapcsolatban is több hozzászólás hangzott el a főtitkár jogállását illetően, amikor is a következő mandátum idejére vonatkozóan - hangsúlyozom, hogy a jövőre vonatkozóan - szól a rendelkezés. Álláspontunk szerint ez a szabályozás eredményesebbé teheti a jelenlegihez képest az elnök és a főtitkár feladatellátását, hiszen teljes napi munkaidőben foglalkozhatnak ezekkel a feladatokkal.

Tisztelt Országgyűlés! Én abban bízom, hogy ez az általános vita is hozzájárult ahhoz, hogy ezt a nagyon fontos javaslatot a képviselők megismerjék, a vitában elmondják a véleményüket. Bízunk abban, hogy a részletes vita még inkább közelebb visz bennünket a törvényjavaslat elfogadásához.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
259 46 2013.03.11. 4:00  43-49

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Sajnálatos, hogy ön anélkül állít szörnyű dolgokat, valótlant három Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településről, hogy a polgármesterrel, a képviselő-testülettel beszélt volna, hogy az ő véleményüket megkérdezte volna. Én ezt megtettem a mai válaszadás előtt, beszéltem a három település polgármesterével. Ópályi polgármestere azt mondta, hogy nem kérik rendőrőrs felállítását Ópályiban, meg vannak elégedve azzal a rendőri jelenléttel, ami van. (Tállai András: Belebukott a csávó!) A korábbiakhoz képest az általános iskola elé az iskolakezdéskor reggel is jut rendőr, akik a gyerekek biztonságát szolgálják, és soha nem volt annyi rendőr Ópályiban, mint most. Egyébként jó kapcsolatot ápol a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a mátészalkai városi rendőrkapitánysággal, és a szükséges rendőri erő a településen biztosított.

Ugyanúgy beszéltem a másik két település polgármesterével. Nagydobos polgármestere elmondta, hogy a 2200 fős településen 54 fő közfoglalkoztatott személy van, akik részt vesznek a közfoglalkoztatásban; szociális tűzifaprogramban is részt vettek, és jelentős mennyiségű szociális tűzifát tudtak biztosítani a rászorulóknak.

Beszéltem Nyírparasznya polgármesterével is. A polgármester úr elmondta, ezen a településen a falopás a tulajdon elleni bűncselekmények közül valóban jelen van, de a megyei rendőrfőkapitány úrral, a Készenléti Rendőrség nyírbátori parancsnokával kapcsolatban van, és minden feltétel adott annak érdekében, hogy a nagyobb rendőri jelenlét eredményeképpen ezeket a súlyos jogsértéseket, amelyek előfordulnak, megelőzzék.

Tisztelt Képviselő Úr! Ön itt a tulajdon elleni szabálysértések, a vagyon elleni bűncselekmények elleni fellépés fontosságáról beszélt, és arról beszélt a települések jó hírét rontva, hogy kritikus a közbiztonság ezeken a településeken. Politikai haszonszerzés céljából ezeknek a településeknek a rossz hírét keltette. Ezzel szemben mint országgyűlési képviselő 2010 nyarán, amikor a kormány a Ház elé terjesztette a szabálysértési törvény módosítását, ami éppen a kis értékű tulajdon elleni szabálysértések elleni hatékonyabb fellépést segítette elő, nevezetesen, hogy ezen jogsértések elkövetői ellen elzárást is lehessen alkalmazni, ezt ön nem támogatta. Nem támogatta továbbá a büntető törvénykönyv módosítását sem, ami szigorú fellépést tett volna lehetővé a bűnelkövetőkkel szemben.

(Az elnöki széket dr. Ujhelyi István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Tisztelt Képviselő Úr! Önnek semmi sem drága? Önnek, e három szabolcsi kistelepülés jó hírét sértő interpellációt benyújtva, anélkül, hogy ezeket az információkat ellenőrizte és a polgármesterekkel, a települések vezetőivel beszélt volna, ez nem volt fontos, csak az volt fontos, hogy olyan valótlanságot állítson ebben az interpellációban, amelyek a valósággal szöges ellentétben állnak.

Tisztelt Képviselő Úr! Én abban bízom, hogy a tények, a válaszom meggyőzik önt, elnézést kér az érintett három település polgármesterétől, a képviselő-testülettől, az ott élőktől. És azt is kérem öntől, hogy ha a parlament elé olyan szigorító törvényjavaslatokat terjeszt a Fidesz-KDNP-többség vagy a kormány, amely a közbiztonságot, a közrendet javítja akár Nyírparasznyán, Ópályiban vagy Nagydoboson, ha valóban fontos önnek a közbiztonság, akkor ezeket a törvényjavaslatokat támogassa.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
259 52 2013.03.11. 4:05  49-55

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A miskolci Avas lakótelep problémája, a fészekrakók által generált probléma valóban ismeretes, és 2010 ősze óta, amióta az újonnan megválasztott miskolci önkormányzat hivatalba lépett, a Belügyminisztériummal és a rendőrséggel összefogva jelentős lépéseket, jelentős erőfeszítéseket tettek az ön által is leírt probléma megoldása érdekében.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a Fészekrakó-program kapcsán jelenleg is több bírósági eljárás van folyamatban. Konkrétan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon 251 ingatlan vonatkozásában van eljárás 347 gyanúsítottal szemben, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságon pedig 142 ingatlan vonatkozásában több mint 200 fő tanúkénti és 330 fő gyanúsítottkénti kihallgatására került sor.

A nemzeti együttműködés programjában rögzítettük, hogy a közrend, közbiztonság alapja az, hogy senki nem állhat a törvények fölött. Úgy, ahogy az előbb említettem, a Belügyminisztérium együttműködve Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával, megerősítette a rendőri és közterület-felügyeleti jelenlétét Miskolc városának ezen területén, az Avas lakótelepen. Az nem felel meg a valóságnak, hogy semmiféle intézkedés nem történt, hiszen a lakótelep területén a rendőrség gyalogos szolgálatot vezetett be, amellyel kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeztek az ott élők részéről. A közterület-felügyelet munkatársai napi folyamatos, 24 órás szolgálatot teljesítenek gyalogos közterület-felügyelői járőrpárokkal, és 24 órás térfigyelő kamerarendszerrel segítik a rendőrség munkáját.

Az intézkedések hatásainak eredményeképpen a 2012 végéig terjedő időszakban megállapítható, hogy a bűncselekmények száma az Avas lakótelepen folyamatosan csökkent. Természetesen nem lehetünk elégedettek, hiszen még így is sok bűncselekményt követnek el, de mégis szeretnénk fokozni a rendőrség erőfeszítéseit, összefogva az önkormányzattal. Ezen túlmenően a Belügyminisztérium közvetítő szerepet vállal Miskolc város és a hitelező bankok közötti tárgyalás során annak érdekében, hogy a város a szóban forgó lakásokat megvásárolhassa, és ezáltal biztosítsa a társadalmi együttélés szabályainak betartását, azoknak a szabályoknak a betartását, amelyeknek a hiányáról ön is beszélt.

A közbiztonság javításán túlmenően a kormány számos más intézkedést hozott a tulajdonostársak által felhalmozott hátralékok gyors és eredményes behajtása, illetve a tartozások felhalmozódásának elkerülése érdekében. Így többek között az új kézbesítési szabályoknak köszönhetően a közösköltség-hátralékkal rendelkező adós már nem tudja a behajtási eljárás megindítását megakadályozni, az adós ingatlanára már 3 havi közösköltség-tartozás esetén lehet kérni a jelzálogjog bejegyzését, és a végrehajtási eljárás során pedig a jelzálogjoggal biztosított követelések kielégítése a köztartozások kiegyenlítését megelőzi.

Tisztelt Képviselő Úr! Ezen a területen további intézkedésekre, további közös fellépésre, az önkormányzat, a rendőrség, a Belügyminisztérium közös fellépésére van szükség. Bízom abban, hogy minden nap, minden ilyen közös fellépés közelebb visz bennünket ahhoz, hogy az ott élő törvénytisztelő emberek érdekei jobban érvényesüljenek, hogy azok a visszásságok, amelyekről ön is beszélt az interpellációjában, megszűnjenek. És arra kérem önt, hogy akkor, amikor a kormány javaslatot tesz a szigorításra, szigorúbb törvények elfogadására, a büntető törvénykönyv és a szabálysértési törvény szigorítására, akkor ön a szavazatával támogassa ezeket az erőfeszítéseket, mert ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy az Avas lakótelepen, Miskolcon nagyobb rend legyen.

Köszönöm a figyelmüket, és kérem, hogy fogadja el a válaszomat. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
259 60 2013.03.11. 0:42  57-70

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A nemzeti együttműködés programjában leszögeztük, hogy a közrend és a közbiztonság alapja, hogy senki nem állhat a törvények fölött - senki nem állhat a törvények fölött! A rendőrség minden jogsértővel szemben fellép, fajra, felekezetre, nemre, származásra tekintet nélkül. A rendőrség Magyarország valamennyi településén minden bűnözővel szemben fellép az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága érdekében. Ez történt most is.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
259 70 2013.03.11. 0:30  57-70

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt képviselő úr, én tényszerűen válaszoltam az ön által elmondott vagy feltett kérdésre, de emellett szeretném visszautasítani ezt a durva, rasszista uszítását, amit ön megtett, úgy gondolom, hogy ez a magyar parlamentben nem megengedhető (Közbeszólások a kormánypártok soraiból: Úgy van! - Taps ugyanott.), és kérem, hogy a jövőben ezektől tekintsen el.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
259 100 2013.03.11. 1:00  97-104

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az ön által az imént azonnali kérdésben elmondott üggyel kapcsolatban a következőket hozom szíves tudomására.

A volt hivatásos állományú személy jelentése alapján az illetékes nyomozó ügyészség - tehát az illetékes nyomozó ügyészség - elrendelte a nyomozást, annak befolyásolására azonban sem a Belügyminisztériumnak, sem másnak nincs lehetősége. A büntetőeljárás bármilyen formában történő befolyásolását a törvény szigorúan bünteti, legyen szó akár a hivatásos állomány tagjáról, akár civil állampolgárról, ezért az ezzel kapcsolatos utalását visszautasítom.

A nyomozás részleteivel kapcsolatban a Belügyminisztérium nem rendelkezik információkkal, tekintettel arra, hogy a nyomozó ügyészségek nem a Belügyminisztérium alárendelt szervei.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
259 104 2013.03.11. 0:35  97-104

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ebben a Házban több alkalommal, nem sokkal ez előtt a kérdés előtt is elmondtam, hogy a közrend, közbiztonság alapja, hogy Magyarországon mindenki egyenlő a törvény előtt, senki nem áll a törvények fölött. Aki megsérti a törvényeket, az viseli annak felelősségét, viseli annak következményét. (Pörzse Sándor: Kivéve a politika.) Én az eljárás során rendelkezésre álló információkat ismertettem. Ebben az ügyben nem a rendőrség járt el, ebben az ügyben a nyomozó ügyészség járt el.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
260 58 2013.03.12. 4:50  55-88

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény több mint másfél évtizedes jogalkalmazási tapasztalatai azt bizonyítják, azt mutatják, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés jelenleg hatályos rendszere a törvényben meghatározott célok elérésének nem minden esetben hatékony eszköze. A T/10102. szám alatt benyújtott képviselői önálló indítvány elfogadása esetén alapvetően megváltozik a nemzetbiztonsági ellenőrzés rendszere, ami a kormány álláspontja szerint is megújításra szorul.

A jelenleg folytatott nemzetbiztonsági ellenőrzés a vizsgált személy életkörülményeit csak egy adott időpontban vizsgálja. E vizsgálat alapján kerül kiadásra egy szakvélemény, amely adott esetben öt évig minden további kontroll nélkül igazolja, hogy az érintett személy munkakörének betöltésére, illetve minősített adatok kezelésére nemzetbiztonsági szempontból alkalmas. Az önök előtt fekvő törvényjavaslat legjelentősebb módosítása ennek a gyakorlatnak a megváltoztatása. A javaslat elfogadásával megszűnik a nemzetbiztonsági ellenőrzés jelenlegi, egy időpontra koncentráló jellege, és az érintett személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakör betöltésének teljes időtartamában folyamatos nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt állhat.

(12.00)

Mind a jogviszony létesítése előtt, mind a jogviszony fennállása alatt az ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat azonos eszközrendszert alkalmazhat, a folyamatos ellenőrzés során azonban a titkos információrögzítés külső engedélyhez kötött eszközeit legfeljebb két alkalommal, esetenként legfeljebb 30 napos időtartamban alkalmazhatja. A folyamatos ellenőrzés az előzőekből következően tehát nem jelent állandó megfigyelést, folyamatos titkos információgyűjtést. A módosítás csak annak a jogi lehetőségét teremti meg, hogy ha a jogviszony fennállása alatt nemzetbiztonsági kockázatra utaló körülmény merülne fel, vagy az ellenőrzött személy életkörülményeiben jelentős változás következik be, akkor a nemzetbiztonsági szolgálat a szükséges eszközökkel külön elrendelés nélkül vizsgálatot folytathasson, ha pedig a folyamatos ellenőrzés időszakában az érintett vonatkozásában nemzetbiztonsági kockázatot állapítanak meg, a nemzetbiztonsági szolgálat a jogviszony létesítése előtt adott hozzájárulását visszavonja.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány egyetért azzal is, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés egyszintűvé váljon. Ez azt jelenti, hogy minden érintett személy azonos adattartalmú biztonsági kérdőívet tölt ki, és a nemzetbiztonsági ellenőrzésre a szolgálatnak azonos eszközrendszer áll rendelkezésére. A kormány támogatja továbbá azt is, hogy a jogviszony létesítése előtti nemzetbiztonsági ellenőrzés határideje 45 napos legyen. A hatályos szabályozáshoz képest rövidebb határidőnek azért is van jelentősége, mert a törvényjavaslat szerint a nemzetbiztonsági szolgálat hozzájárulása nélkül, illetve hozzájárulása előtt csak kivételesen létesíthető ilyen jogviszony. A törvényjavaslatnak ezt a módosítását a kormány feltétlenül támogatja, mert a nemzetbiztonsági ellenőrzés csak akkor töltheti be maradéktalanul és teljes mértékben a funkcióját, ha az ellenőrzés megállapításait a kezdeményező a jogviszony létesítésekor figyelembe veszi. Ezenfelül a kormány indokoltnak tekinti és egyetért az ellenőrzötti kör egyes csoportjait érintő foglalkoztatási törvényeknek - a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényeknek - a törvényjavaslatban rögzített módosításával.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat átmeneti rendelkezései megfelelő időt biztosítanak az ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálatok számára az új típusú feladatok teljesítésére. A kormány a törvényjavaslatban foglaltakkal mind tartalmi, mind szabályozási szempontból egyetért, ezért annak elfogadását javasolja a tisztelt Ház számára.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
262 40 2013.03.18. 2:28  37-43

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Magyarország demokratikus jogállam (Dr. Józsa István: Volt! - Moraj az MSZP soraiban.), ahol a közrend és a közbiztonság alapja az, hogy senki nem állhat a törvények fölött. Ezt az alkotmányos jogelvet követik a magyar hatóságok a napi munkájuk során. Akik a szabályokat megszegik, azoknak viselniük kell a következményeit, legyen az szabálysértési vagy büntetőjogi.

2013. március 11-én, hétfőn, néhányan leültek a földre a Parlament I-es, IX-es és XVII-es kapuja előtt, és ezzel akadályozták a Parlamentbe való be- és kihajtást. Elmondták, hogy tisztában vannak azzal, hogy nem állhatják el a kapukat, de az a szándékuk, és nem hagyják el a helyszínt. Miután az ismételt felszólításra sem hagyták el a területet, a rendőrök előállították őket. Szándékos jogsértést követtek el, tudták, hogy magatartásuk következményekkel jár. Jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni engedetlenség, szabálysértés miatt a fiatalkorúakkal szemben figyelmeztetés, a nagykorúakkal szemben 50 ezer forintos pénzbírság került kiszabásra.

(14.00)

Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném emlékeztetni önt arra, hogy 2002 nyarán a kapolcsi fesztiválon Loppert Dánielt csak azért vitették el önök, mert véleményt mondott, a véleményét fejezte ki.

Képviselő Úr! Sajnálom, hogy korábban nem volt ilyen érzékeny, amikor a Gyurcsány-kormány alatt 2006 őszén a védtelen és békés polgárokkal szemben gumilövedék, könnygázgránát (Felzúdulás az MSZP-frakció soraiból.), vízágyú, gyalogos és lovas rendőri egységek kerültek bevetésre, számos súlyos, több esetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérülés keletkezett, több mint száz ártatlan ember sérült meg. (Folyamatos moraj az MSZP-frakció soraiból.)

Tisztelt Képviselő Úr! Senkinek nem lehet büntetlenül megsértenie a törvényt. Az önök politikai célzatú, diktatórikus fellépésének következményei a jogállamot is megsebesítették. (Dr. Józsa István: Törvénymódosítással!) Tisztelt Képviselő Úr! Ha ön is a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elvét vallja (Dr. Harangozó Tamás: Nem süllyedsz el? Hol van az a törvény?), akkor kérem, fogadja el a válaszomat.

Köszönöm szépen. (Dr. Józsa István: Tele vagytok koncepciós perekkel! - Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
262 46 2013.03.18. 3:01  43-49

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A nemzeti együttműködés programjában leszögeztük, hogy a közrend és közbiztonság alapja az, hogy senki nem állhat a törvény fölött. A törvény előtt mindenki egyenlő, korra, nemre, fajra, felekezetre való tekintet nélkül. Ezért, tisztelt képviselő úr, semmilyen hovatartozás, legyen az akár etnikai vagy akár más, nem ad mentességet bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb jogsértés elkövetőjének sem arra, hogy ne viselje tettének jogkövetkezményeit. Akik a szabályokat megszegték, azoknak viselniük kell ennek következményeit.

A rendőrség mindenkivel szemben a zéró tolerancia alapján lép fel, sem eddig, sem azután nem alkalmaz kettős mércét. Tisztelt Képviselő Úr! A rendőrség Magyarország valamennyi településén minden bűnöző ellen fellép, az emberek élet- és vagyonbiztonsága, a közrend és közbiztonság érdekében.

A Jobbik törvényjavaslatát, amely a büntető törvénykönyv módosítására irányult, 2013. március 4-én tárgyalta az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság, a javaslatot a bizottság nem vette tárgysorozatba. Tájékoztatom tisztelt képviselő urat, hogy Magyarországon nincsenek wellnessbörtönök, csak wellness-szocialisták vannak, a büntetés-végrehajtási intézetek funkciójukat tekintve az elítéltek fogva tartását és büntetésük letöltését hivatottak szolgálni. Emellett azonban kiemelt figyelmet kell fordítani arra is, hogy megfelelő módon segítsék a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedését, amelynek következtében jelentősen csökkenhet az újabb bűnelkövetés esélye.

A nemzeti együttműködés kormánya célul tűzte ki, hogy minden büntetés-végrehajtási intézet önfenntartóvá váljon. 2012 elején jogszabályban rögzítettük, hogy minden arra alkalmas elítélt számára kötelező a munkavégzés. A fogvatartottak foglalkoztatási aránya 2012 végére elérte a 80 százalékot. A fogvatartottak munkáltatása a szabadságvesztésük végrehajtásának meghatározó részévé kell hogy váljon, találkozva azzal a jogos társadalmi igénnyel is, hogy az elítéltek hasznos tevékenységgel töltsék idejüket a jogerős szabadságvesztés időtartama alatt, amely fontos lépcsőfoka lehet a társadalomba való visszatérésüknek. Kiemelt feladata tehát a fogvatartottak munkáltatásának a lehető legszélesebb körben való alkalmazása. Ennek érdekében 2012-ben Baracskán péküzemet, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben bútorüzemet, Balassagyarmaton cipőüzemet, Állampusztán pedig baromfivágóhidat adtunk át.

Tisztelt Képviselő Úr! Kérem önt, ha önnek valóban fontos a közrend, közbiztonság megteremtése, a magyar emberek biztonsága, akkor támogassák a kormány szigorító törvényjavaslatait, és ha valóban így gondolja, akkor kérem, hogy a válaszomat fogadja el.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
262 76 2013.03.18. 3:45  73-79

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Furcsa az ön szájából bocsánatkérésre való felszólítást hallani, hiszen önök nem fizették ki a tűzoltók illetménypótlékát, amely a 2004. május 1-je és 2007. december 31-ei közötti időszakra járt volna. Ezt is a nemzeti együttműködés kormányának kellett kifizetni, 2011 közepéig több mint 7 milliárd forintot fizettünk ki, talán emlékezik rá, a hivatásos állománynak, tisztelt képviselő úr! Ennyit a számonkérésről.

A Fidesz vezette polgári kormány 1998 és 2002 között megteremtette a kiszámítható és biztos megélhetést nyújtó hivatásos-életpályarendszert. 2001-re újlakás-támogatási rendszert hoztunk létre, és a ciklus végéig összességében átlagosan 50 százalékkal növeltük a hivatásosok illetményét. Aztán eljött 2002, a 2002-es kormányváltás, és a szocialisták ott folytatták a rombolást, ahol 1998-ban abbahagyták. A beruházások megszűntek, nem volt lakásprogram, és ész nélküli kótyavetye kezdődött. Az életpályamodellt felszámolták, megszüntették. A szocialisták kormányzása alatt tízezrek távoztak a testülettől, tízezrek hagyták el a pályát (Dr. Józsa István: És most?!) a hivatásos állomány tagjai közül és döntöttek a nyugállományba vonulás mellett.

Tisztelt Képviselő Úr! Ön személy szerint a hírek szerint 2006-tól a szocialista igazságügyi és rendészeti miniszterek tanácsadója volt, tanácsadóként tevékenykedett. Módja lett volna szót emelni az illetményemelés érdekében, módja lett volna szót emelni a pazarlás ellen, az ésszerűtlen döntések ellen, a hivatásos-életpályamodell felszámolása ellen. Nem tette. A kormányzati ciklus ezen felében még nem volt gazdasági válság, mód lett volna és a források is meg lettek volna arra, hogy a korábban elért eredményeket megtartsák, és a hivatásosok, így a rendőrök illetményét folyamatosan emeljék. Nem emelték. (Dr. Józsa István: És most?)

A 2010-es választásokat követően jelentős létszámhiánnyal, súlyos adósságokkal és jelentősen csorbult tekintéllyel küzdött a rendőrség. (Dr. Józsa István: Tettek róla! - Zaj.) Ismét a szocialisták által okozott károkat kellett rendbe tenni. Azonnal hozzáláttunk egy olyan életpályarendszer megteremtéséhez (Dr. Józsa István: Koncepciós perekkel!), amely a megfelelő illetményviszonyok mellett magában foglalja a munkahely biztonságának és az egyéb juttatások, támogatások rendszerének kidolgozását. Létrehoztuk a Magyary Zoltán-programot, amelynek keretében új rendészeti személyzeti stratégiát dolgoztunk ki. Jelenleg az új előmeneteli és illetményrendszer előkészítése zajlik. A 16 százalékos személyi jövedelemadó bevezetése a rendőrség állományának jelentős részénél nettó illetménynövekedést eredményezett. (Dr. Józsa István: Reálbércsökkenést!) Az állomány azon tagjainál, ahol szükséges volt, bérkompenzációt vezettünk be. A tiszthelyettesek és zászlósok illetményének rendezése érdekében 2012-ben bevezetésre került a havi 14 ezer forint összegű kiegészítő juttatás, amelyet időkorlát nélkül biztosítunk a jövőben is.

Tisztelt Képviselő Úr! A gazdasági válság miatt nehezebben tudjuk megvalósítani a terveinket, de a szocialisták rettenetes hagyatéka ellenére Magyarországon ismét rang rendőrnek lenni. Örömmel tapasztaljuk, hogy évről évre többen jelentkeznek a rendészeti szakközépiskolákba és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre egyaránt. Képviselő úr, ez azt mutatja: jó úton haladunk. (Dr. Józsa István: Gyenge a kormány!) Ezért kérem, hogy fogadja el a válaszomat.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
262 176 2013.03.18. 1:10  173-176

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Jó hírt tudok mondani: Gávavencsellő nagyon régóta körzeti megbízotti székhely, jelenleg is két fő látja el a körzeti megbízotti feladatokat. Bízom abban, hogy legközelebb is olyan kérdést tesz fel, amire hasonló egyszerű és igaz választ tudok adni. Tehát a körzeti megbízotti kérdésével kapcsolatban ez a helyzet, hogy Gávavencsellőn régóta van körzeti megbízott, körzeti megbízotti székhely, és jelenleg is két fő látja el a szolgálatot.

Ami a korábban benyújtott kérdésén túlmenő napi problémát illeti: a mai parlamenti ülésnapon részben napirend előtt, részben pedig az azonnali kérdések között elhangzott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések áramellátásának visszaállítása kérdése. Szeretném elmondani, hogy nagy erőkkel küzdenek a kollégák azért, hogy ez a település is - a többi településhez hasonlóan - mihamarabb visszakapja az áramszolgáltatást. Ezen dolgoznak a kollégáim.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
262 207 2013.03.18. 5:35  200-208

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm a képviselőknek a vitában való részvételt, a benyújtott indítványokat. Részletesen fogok válaszolni mind Staudt Gábornak most a vitában elmondott hozzászólására, mind pedig a Harangozó Tamás által elmondottakra. Bár az időrend nem ezt diktálja, mégis Harangozó Tamással kezdem. Az általános vita alapján váratlan és teljesen megalapozatlan volt az a megállapítás, amit elmondott, ami úgy szólt, hogy a rendvédelmi kart úgy hozták létre, mint egy szörnyszülöttet, a javaslat az önkény kifejeződése. Képviselő úr, ezeket a megállapításokat visszautasítom. Ezek a megállapítások nem igazak, és egy régi magyar közmondást idézek ide (Dr. Bárándy Gergely: Tegyen mellé érvet! Miért nem igaz!): ki mint él, úgy ítél, képviselő úr.

A benyújtott módosító javaslatokkal kapcsolatban a következőket szeretném elmondani. Hét képviselői módosító javaslat és ezt követően pedig hét kapcsolódó és egy bizottsági módosító javaslat érkezett a törvényjavaslathoz.

(17.40)

A kormány a bizottsági ülések során a képviselői módosító javaslatokat két módosító javaslat kivételével nem támogatta, mert azok a törvényjavaslat jogalkotói szándékával nem voltak összeegyeztethetők. Valamennyi módosító javaslat a magyar rendvédelmi karral kapcsolatos szabályozáshoz került benyújtásra, három tárgykörben: a főtitkár jogállására, a magyar rendvédelmi kar támogatására és a köztestület által kezelt adatokra vonatkozóan.

A magyar rendvédelmi kar főtitkára vonatkozásában módosító javaslat került benyújtásra azon rendelkezés elhagyására, amely szerint a jövőben a főtitkár a magyar rendvédelmi kar alkalmazásában főtitkárként végzi majd a feladatait. Javaslat érkezett az átmeneti rendelkezések kiegészítésére is, miszerint a jelenlegi főtitkár e tisztségének idejére kerüljön rendelkezési állományba. Ezen javaslatokat a kormány nem támogatta.

Támogatta ugyanakkor a kormány azt a módosító javaslatot, amely arra irányult, hogy a jövőben a főtitkári feladatokat ellátó munkavállaló ne legyen a magyar rendvédelmi kar elnökségének a tagja. Ezen módosítás indokolt, tekintettel arra, hogy munkavállalóként a főtitkár már magának a magyar rendvédelmi karnak sem lesz tagja.

A törvényjavaslat általános vitája során kérdésként merült fel, hogy a főtitkárral kapcsolatos rendelkezést miért csak a következő főtitkár vonatkozásában kell alkalmazni, a jelenlegi, a megválasztott főtitkár esetében miért nem. Ez a kérdés a mai vitában Harangozó Tamás részéről szintén elhangzott.

Az általános vita során elhangzottakkal szemben az átmeneti rendelkezés éppen azért szerepel a törvényjavaslatban, mert a szabályozásnak nem volt célja, hogy a változás a 2012 nyarán megválasztott tisztségviselők személyét érintse. Ha ugyanis a szabályozás hatálya a jelenlegi főtitkárra is kiterjedne, az azt eredményezné, hogy az érintettnek vagy meg kellene szüntetnie a hivatásos szolgálati jogviszonyát, ezzel pedig magát a magyar rendvédelmi karbeli tagságát is (Dr. Harangozó Tamás: Ugyanazt meg kellene kapni, mint az elnöknek!), azért, hogy a magyar rendvédelmi karral munkaviszonyt létesíthessen, és a főtitkári feladatokat továbbra is elláthassa, vagy le kellene mondania a főtitkári megbízatásáról. Ennek elkerülése érdekében szól úgy a törvényjavaslat, hogy a jogszabály változása csak a jelenlegi főtitkár megválasztásának megszűnését követően alkalmazandó; Staudt Gábor képviselő úr kérdésére is ezzel adom meg a választ.

A magyar rendvédelmi kar támogatásával kapcsolatban több módosító javaslat is benyújtásra került, melynek célja a támogatás kötelezővé tétele volt. Ezen módosító javaslatot a kormány szintén nem támogatta, mert nem ért egyet azzal az érveléssel, miszerint a megfogalmazott rendelkezések a magyar rendvédelmi kar kiszolgáltatottságához vezetnének, annak függetlenségét veszélyeztetik.

A törvényjavaslatban szereplő szabályozás megfelelően biztosítja, hogy a magyar rendvédelmi kar részére valamennyi érdekelt szervezet, így az MRK-tagságot foglalkoztató valamennyi fegyveres szerv, illetve a fegyveres szerveket irányító valamennyi személy támogatást nyújthasson az egyes fegyveres szervek sajátosságainak megfelelően.

Harangozó képviselő úr durva hozzászólására is válaszolom ezt a megállapítást, tehát nem igaz, hogy attól függ a magyar rendvédelmi kar működése, hogy a miniszter hogyan kelt föl, de egyéb szubjektív megállapítása sem felel meg a valóságnak.

Benyújtásra került egy további módosító javaslat is, amely az átláthatóság érdekében a támogatásról szóló szerződések közzétételének kötelezettségét rögzítené. Ezt a módosító javaslatot a kormány támogatta.

Végezetül a magyar rendvédelmi kar által kezelt adatok körének bővítésére vonatkozó rendelkezés elhagyására irányuló módosító javaslatot a kormány nem támogatta. A magyar rendvédelmi kar az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően kezelheti, az ott meghatározott garanciális jellegű adatvédelmi szabályok betartásával.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a benyújtott törvényjavaslatot támogassák és fogadják el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
264 92 2013.03.25. 2:06  87-96

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! 2010. május 29-én alakult meg a nemzeti együttműködés kormánya, amely programjában a közrend, közbiztonság helyreállítását nemzeti ügyként határozta meg. Én most nem részletezem azokat az intézkedéseket, amelyeket ennek érdekében megtettünk, de engedje meg, hogy hadd utaljak arra a néhány héttel ezelőtti interpellációra, illetőleg az arra adott válaszra, amely szintén a Lyukóvölggyel, az ottani problémákkal foglalkozott. Elmondtuk akkor is, most is elmondjuk, hogy nem ismeretlen előttünk Lyukóvölgy problémája. 2004-től alakultak ott ki áldatlan, törvényen kívüli állapotok, amikor a szénbánya bezárásra került, és az akkori városvezetés nem tett meg mindent annak érdekében, hogy ezeket az állapotokat megelőzze, illetőleg a törvénytelenségek ellen föllépjen. (Dr. Varga László: Miről beszél?)

2010 szeptemberétől a mai napig megszakítás nélkül, kiemelten veszélyeztetett városrészként napi rendszerességgel, 24 órás időtartamban, fokozott ellenőrzés-sorozat keretében rendőri ellenőrzés alatt áll a terület, amely célirányos bűnügyi tevékenységgel is párosul. A bűnügyi szolgálat ezenkívül minden hónapban fokozott bűnügyi ellenőrzést is végez, időszakosan lovas és kutyás járőrök is vezénylésre kerültek, a közbiztonság növelése, a jogsértések visszaszorítása érdekében körzeti megbízotti székhelyet is kialakítottunk a Lyukóvölgyben. Az intézkedések eredményeiről is be tudtam számolni akkor, most is megerősítem, hogy 2012-ben az előző évhez viszonyítva 21,75 százalékkal csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma. Lyukóvölgyben a lopások, betöréses lopások száma 24,1 százalékkal csökkent, ezen belül a hétvégiház-feltörések 35,1 százalékkal csökkentek.

Ami pedig az ön által említett súlyos bűncselekményt illeti, valóban, a rendőrség az első bejelentéstől számított néhány órán belül már beazonosította és elfogta a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyeket, a bíróság pedig le is tartóztatta őket.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
264 96 2013.03.25. 1:07  87-96

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Mi nemcsak beszélgetünk erről a súlyos problémáról, hanem teszünk is érte. Szeretném kiemelni, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve a Belügyminisztérium és a megyei rendőr-főkapitányság jelentős erőfeszítéseket tett a lyukóvölgyi helyzet normalizálása érdekében. Természetesen mi sem vagyunk elégedettek az elmúlt idő eredményeivel. Néhány példát az előrelépésről idéztem. Mindenképpen szeretnénk továbblépni, szeretnénk különösen a bűnmegelőzés területén jobb eredményeket elérni, összefogva például a polgárőrséggel.

Az elmúlt hétvégén, március 23-án Budapesten hirdették meg a "Százszor száz biztonság" bűnmegelőzési mintaprogramot, amely a bűnmegelőzés tekintetében jelentős többletforrásokat biztosít a polgárőrségnek, többleteszközöket személygépkocsik és egyéb felszerelések tekintetében.

Ezen túlmenően ismét szeretném hangsúlyozni, hogy a törvény előtti egyenlőség talaján állunk; aki megszegi a törvényeket, az viseli a következményeket.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
264 102 2013.03.25. 2:05  97-106

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A rend a legfontosabb közösségi érték, amely megteremti a mindennapok biztonságát, a boldogulás alapfeltételét ebben a kérdésben. Ennek a nagyon fontos nemzeti ügynek a megteremtésében a magyar kormány, a Belügyminisztérium, a rendőrség stratégiai partnerként tekint a polgárőrségre 2010. május 29-e, a nemzeti együttműködés kormányának megalakulása óta. Ennek érdekében számtalan módon segítjük a polgárőrség munkáját, különös tekintettel a bűnmegelőzés érdekében, hiszen azt mondják, hogy a bűnmegelőzés a legjobb bűnüldözés, hiszen azt a bűncselekményt, amit nem követnek el, nem kell földeríteni, nem okoz senkinek sérelmet.

Valóban, korábban is, már a 2012. évben is jelentős mértékben támogatta a 2012-es költségvetés részeként a polgárőrség munkáját a kormány, a Belügyminisztérium. Pintér Sándor belügyminiszter úr az elmúlt hétvégén bejelentette, hogy 2014-től 1 milliárd forintra emeljük majd a polgárőrség támogatását. Ezen túlmenően elhangzott anyagi eszközök átadása a polgárőrség részére: 22 személyautó, 200 kerékpár, 20 segédmotoros kerékpár és lovas felszerelés vásárlására pedig 25 millió forintot biztosít az Országos Rendőr-főkapitányság a polgárőrség számára.

Tisztelt Képviselő Úr! A bejelentett program, a "Százszor száz biztonság" című bűnmegelőzési program jelentős lépés, és azt mondhatom, mérföldkő a bűnmegelőzés területén. Ehhez a kormány, a Belügyminisztérium és a rendőrség minden támogatást megad a polgárőrségnek. Bízunk abban, hogy a beinduló új program nemcsak az érintett száz település lakóinak jelent nagyobb biztonságot, hanem ez a mintaprogram követésre talál az országban, más települések is csatlakoznak ehhez a programhoz, és más települések polgárai is nagyobb biztonságban élhetnek.

Köszönöm szépen. (Dr. Varga László: Nagyon fontos! - Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
264 106 2013.03.25. 1:09  97-106

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Úgy, ahogyan a válaszomban elmondtam, a kormány, a Belügyminisztérium, a rendőrség stratégiai partnerként tekint a polgárőrségre. A polgárőrök az elmúlt esztendőben is a bűnmegelőzés területén és az egyéb területeken is komoly segítséget nyújtottak a rendőrségnek, az önkormányzatoknak, valóban egyfajta összefogás alakult ki a településeken élők biztonsága érdekében.

Én ezúton is szeretnék köszönetet mondani nemcsak az elmúlt hétvégi rendezvény résztvevőinek, hanem valamennyi polgárőrnek Magyarországon, akik a bűnmegelőzés területén és a polgárőrség hatáskörébe tartozó egyéb feladatok területén önkéntesen, a szabadidejüket áldozva vesznek részt a településeken élők biztonsága érdekében. Szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatoknak, azoknak a polgármestereknek, akik részt vettek ezen a hétvégi rendezvényen, és őszintén elmondták azokat a problémákat, amelyek az adott településre jellemzőek, és amelyeket a legfontosabbaknak tartanak. Abban bízom, hogy ez a hétvégi rendezvény is jelentős előrelépést, jelentős erőt jelent (Az elnök csengetéssel jelzi a hozzászólási idő leteltét.) a bűnmegelőzés, a bűnüldözés területén.

Köszönöm a figyelmüket, köszönöm a kérdését. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
266 126 2013.04.08. 2:36  121-132

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A nemzeti együttműködés kormányának programjában a közrend és a közbiztonság helyreállítása nemzeti ügyként került meghatározásra. Ennek érdekében a rendőrség létszámában, anyagi erejében, értékeiben való megerősítését, szigorú törvények meghozatalát, valamint a büntetőeljárások felgyorsítását ígértük.

Ahogy ön is elmondta, az elmúlt időszakban 3500 fővel megerősítettük a rendőrség létszámát. A körzeti megbízotti státusok létszámát felemeltük, ezek létszáma jelenleg 3361 fő. 2010 óta tizenkét új rendőrőrsöt adtunk át. A közterületi rendőri jelenlét növelése érdekében bevezettük az "egy járőr, egy gépkocsi" kísérleti programot. A készenléti rendőrség bevetési osztályai megjelentek a kistelepüléseken. Előtérbe helyeztük a vidéki lovas szolgálatokat. Bevezettük a kerékpáros szolgálatot. A 2010-ben 14 millió 780 ezer közterületi szolgálati óraszámot több mint 20 százalékkal megnöveltük.

Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően 2012-ben 26 százalékkal csökkent a regisztrált emberölések száma. A vagyon elleni bűncselekmények számában 27 százalékos csökkenés történt. A rablások száma az előző évhez képest 21,1 százalékkal csökkent. Az erőszakos bűncselekmények nyomozási eredményessége 77 százalékos, ami az elmúlt öt év átlaga fölött áll. A közlekedésbiztonság területén is kiemelkedő eredményeket értünk el. A közúti balesetben meghalt személyek száma több mint 48 százalékkal csökkent, ennek is elismeréseképpen az Európai Unió közúti közlekedésbiztonsági tanácsa 2012. június 20-án Magyarországnak ítélte az európai közlekedésbiztonsági díjat.

A rendőrség feladata a védelem jogának biztosítása, a bűncselekmények megelőzése, illetve a bűnözők elfogása. Elmondható, hogy a rendőrség az elkövetett bűncselekmények esetén gyorsan reagál, amely megmutatkozik az előbb említett felderítési eredményesség növekedésén is. A rendőrség Magyarország valamennyi településén minden bűnöző ellen határozottan fellép, az emberek élet- és vagyonbiztonsága, a közrend és a közbiztonság helyreállítása érdekében.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
266 132 2013.04.08. 1:14  121-132

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az előbb idézett számok azt mutatják, hogy jó úton haladunk, de nem lehetünk teljesen elégedettek, még többet kell tenni a közrend és a közbiztonság helyreállítása, illetve a közbiztonság további növelése érdekében, éppen ezért a bűncselekmények megelőzésére kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Ennek érdekében a rendőrség egyik legfontosabb feladata 2013-ban a bűncselekmények megelőzése.

De nemcsak a rendőrség feladata ez, hanem ezért össze kell fogni a rendőrségnek, a polgárőrségnek és az önkormányzatoknak. Ennek érdekében "százszor száz biztonság" néven elindult a polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramja, amelynek célja, hogy száz településen működjön polgárőr-egyesület, amely által növelhető a lakosság szubjektív biztonságérzete, illetve biztosítható a lakókörnyezete, közrendje és közbiztonsága. A bűnözés összetett társadalmi jelenség, amely ellen hatékonyan küzdeni csak minden állampolgár és a helyi közösség közreműködésével lehet.

Tisztelt Képviselő Úr! Ez a célunk, és bízunk abban, hogy 2013-ban még jobb eredményeket tudunk elérni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
267 12 2013.04.09. 3:08  9-12

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A kormány elítéli ezt a gyalázatos tettet. A rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy a bűncselekmény minden elkövetőjét mielőbb elfogja. Senki nem bújhat ki a törvény szigora alól, a rendőrség mindenkivel szemben fellép, aki a törvény ellen vét. Az állampolgárok szerte az országban, így Csengeren is joggal várják el, hogy a törvény legnagyobb szigorával lépjünk fel az ilyen bűncselekményekkel és azok elkövetőivel szemben, és ígérem, hogy ezt a magyar hatóságok, a magyar rendőrség meg is fogja tenni.

A konkrét bűncselekménnyel kapcsolatban a következőkről tudom tájékoztatni a tisztelt képviselő urat és a tisztelt Országgyűlést. A bejelentést követően a rendőrség nagy erőkkel azonnal megkezdte az adatgyűjtést, amelynek eredményeképpen 2013. április 4-én, már az eset másnapján elfogtak két gyermekkorú elkövetőt. Meghallgatásuk során a cselekmény elkövetését elismerték, és azzal kapcsolatban részletes beismerő vallomást tettek. A helyszíni kihallgatás során olyan részletességgel és pontossággal mutatták meg, hogy mely sírokat rongálták meg és az azokból eltulajdonított vasakat hova rejtették el, hogy kétséget kizáróan megállapítható, hogy a bűncselekményt ők követték el. Tekintettel azonban arra, hogy a gyermekkorú elkövetőkkel szemben életkoruk miatt büntethetőséget kizáró ok áll fenn, a rendőrség soron kívül az illetékes gyámhatósághoz fordult. A rongálási kár az elsődleges adatok alapján eléri a négymillió forintot, de a pontos összegének meghatározása szakértő bevonásával a nyomozás további részét képezi. Tilki Attila, Csenger város országgyűlési képviselője megkeresett annak érdekében, hogy a kormány nyújtson segítséget a megrongált, tönkretett sírok helyreállításához.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Urak! Bejelentem, hogy a kormány a szakértői vizsgálatok befejezését követően Csenger Város Önkormányzatának bevonásával anyagi segítséget nyújt a megrongált és tönkretett sírok helyreállításához. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, feladata, hogy az esettel kapcsolatban a teljes igazság, még egyszer mondom, a teljes igazság kiderüljön, ezért a rendőrség vizsgálja azt is, hogy a gyermekkorúakon kívül volt-e felnőtt korú elkövetője is a bűncselekménynek.

Képviselő úr, ha önnek olyan adata, olyan információja van, hogy más elkövető is van, akkor azt kérem, hogy a nyomozás eredményességének elősegítése érdekében ezeket az információkat a hatóságokkal ossza meg.

Tisztelt Országgyűlés! A képviselő uraknak és minden magyar állampolgárnak azt ígérhetem, hogy a nemzeti együttműködés kormánya, ahogy eddig, úgy a jövőben is, minden rendelkezésre álló eszközzel fellép a bűncselekmények megelőzése, illetve a bűnelkövetők elfogása érdekében.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok és a Jobbik soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
268 50 2013.04.15. 1:50  45-53

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Magyarország állami intézményei, így a rendvédelmi szervek is a demokratikus jogállamiság teljes mértékű tiszteletben tartása mellett működnek. Feladatuk a hatályos jogszabályok és a demokratikus jogállami értékek védelme, illetve az ezeket biztosító jogszabályok betartatása.

Tájékoztatom a tisztelt képviselő urat, hogy 2013. március 22-én a korábbi antiszemita provokáció következtében zárt kapuk mögé kényszerült válogatott labdarúgó-mérkőzés biztonságos lebonyolítása érdekében hajtott végre a rendőrség megelőző intézkedéseket. A rendőri fellépés célja a sportesemény idejére bejelentett fővárosi szurkolói rendezvények biztonsági helyzetének előzetes felmérése, valamint az esetleges erőszakos cselekmények megelőzése volt. Így több olyan személyt is megkerestek a rendőrség munkatársai, akik segíthettek a korábbi botrányos szurkolói cselekmények megakadályozásában. Ezek alkalmával a többségben lévő békés szurkolók jogainak és biztonságának védelme, illetve a Magyarország jó hírét tovább romboló jogellenes cselekmények megelőzése volt a cél.

Tisztelt Képviselő Úr! Azt pedig, hogy a rendvédelmi szervek működését a Rákosi-korszakot idéző törvénytelen gyakorlathoz hasonlítja, a leghatározottabban visszautasítom, és ezúton is kérem, hogy tartózkodjék az állami intézményrendszer, illetve azon keresztül Magyarország politikai haszonszerzést célzó további lejáratásától, rossz hírének keltésétől.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
268 62 2013.04.15. 3:21  59-65

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A vagyonőrök képzéséről szóló jogszabályok elfogadását hosszú előkészítő munka és szakmai egyeztetések lefolytatása előzte meg. A 68/2010. BM-rendelet céljaként a közrend, a közbiztonság javítása, ezek részeként a személy- és vagyonvédelem, a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása került megfogalmazásra. A rendelet 2. számú melléklete részletesen meghatározza például a tevékenység ellátásához szükséges alapvető jogszabályok ismeretének és alkalmazásának követelményét, valamint az alapvető szakmai, etikai, magatartási szabályok ismereteit és azok maradéktalan betartását.

Mint minden szakmai területen, így a személy- és vagyonőrök esetében is alapvető elvárásnak tekinthető, hogy a munkavállalók megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezzenek, ismereteiket pedig folyamatosan aktualizálják. Kezdetben önök azt kifogásolták, hogy ahhoz, hogy a vagyonőrök a képzésen személyesen részt tudjanak venni, szabadságot kell kivenniük, ezáltal kimaradnak a munkából, és a kirúgás fenyegeti őket. Miután elmondtuk, hogy nem szükséges a személyes részvétel, a tananyag elsajátítására távoktatás, internetes képzés keretében is lehetőség van, azzal támadják a rendelkezést, hogy kevés az óraszám, és az internetes tanulási lehetőség inkább tekinthető felesleges adminisztrációs tehernek, mint színvonalas munkavégzést elősegítő intézkedésnek. Számos felsőoktatási intézmény alkalmazza sikeresen az internetes képzés módszerét, és azokat sem lehet feleslegesnek vagy nem kellően színvonalasnak minősíteni.

Tájékoztatom a tisztelt képviselő urat, hogy az oktatás már ezen a héten megindulhat, a képzés és vizsgáztatás magas színvonalának elősegítése érdekében a Belügyminisztérium oktatási, képzési és tudományszervezési főigazgatósága oktatásmódszertanban jártas vezetője a képzéseket értékelni fogja, és az önkéntesen és név nélkül kitöltött elégedettségi kérdőíveket és hasznos tapasztalatokat a képzésbe beépíti, továbbá a minőségügyi ellenőrökön keresztül a képzést folyamatosan ellenőrizni fogja.

A költségek tekintetében - amit szóvá tett a képviselő úr - ismét hangsúlyozni kell, hogy a Belügyminisztérium a képzési és a vizsgadíj megállapításánál arra törekedett, hogy azok a lehető legalacsonyabbak legyenek, képviselő úr. Csak a rendszer működéséhez, működtetéséhez igazolhatóan és elkerülhetetlenül szükséges költségek kerültek megállapításra, ennek a jelentős részét a tananyag elkészítésével kapcsolatos szakmai munka, valamint a gyakorlati oktatás és az ahhoz szükséges eszközök biztosításának díja teszi ki. Ezen felül jelentős költséget igényelt az online tanulás biztosításához szükséges informatikai háttér kiépítése, ezért nem lehet a költségeket differenciálni aszerint, hogy ki melyik típusú oktatást választja. Lényeges körülmény, hogy az internetes oktatás keretében a megyei kamarai szervezet technikai segítséget is nyújt, számítógépet biztosít a résztvevőknek, továbbá a tagoknak és a tagjelölteknek idén a képzés ellenében elengedik az éves tagdíjat.

Képviselő úr, kérem, fogadja el a válaszomat. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
268 182 2013.04.15. 1:25  179-183

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Tartalmuk alapján az internetre feltett és terjesztett álhírek megvalósíthatnak bűncselekményi, szabálysértési tényállást, rágalmazást vagy becsületsértést. Ezeket minden esetben egyedileg, a konkrét álhír ismeretében kell vizsgálni és értékelni. A véleménynyilvánítás szabadsága az interneten is addig terjed, amíg nem csap át gyűlöletre uszításba, vagy nem sérti az állampolgárok emberi méltósághoz, jó hírnévhez, a személyes adatok, illetőleg a magántitok védelméhez fűződő jogait.

A hatályos szabálysértési és büntetőjogi rendelkezések az esetleges pánikot keltő, a köznyugalmat, a közbiztonságot veszélyeztető vagy sértő cselekményeket lefedik. A jogszabályi környezet alkalmas arra, hogy a rémhírterjesztéssel kapcsolatos cselekményeket, a rémhírterjesztés bűncselekményét vagy a valótlan bejelentés szabálysértését kellő módon és kellő súllyal szankcionálja. Amennyiben bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúja merülne fel, úgy a Belügyminisztérium, illetve az illetékes rendvédelmi szervek, nyomozó hatóságok minden esetben megteszik a szükséges intézkedéseket.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
271 16 2013.04.23. 3:55  13-16

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Valóban, Kós Károly életműve ma is él, ma is közöttünk van, ma is értékeljük, ma is becsüljük. Ehhez a tényhez, hogy ezt elmondhatjuk, hozzájárult az a fővárosi levéltári kiállítás, amelyről ön beszámolt, hiszen ez is hozzájárult ahhoz, hogy Kós Károlyt a ma élő nemzedékeknek bemutassa.

Fontos, hogy ezt a sokoldalú embert, aki nemcsak építész volt, hanem író, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár és politikus is, az ő életművét minél jobban megismerjük, a mai nemzedékek is, a mai fiatalok is megismerjék, és továbbadják az utánuk jövőknek.

Kós Károlyra, az egyetemes magyar építészet kiemelkedő képviselőjére emlékezve nemcsak az építészeti vonatkozásában kell megemlékeznünk, hanem a nehéz időkben tanúsított példamutató magatartására is. Ön azt mondta a hozzászólásában, hogy Kós Károly életművében nagyon fontos motívum volt a hűség a magyarságához, amely egész életét és egész munkásságát végigkísérte. Ha építészként felsoroljuk, vagy visszatekintünk azokra az alkotásokra, amelyek ma is láthatók, és amelyeket ma is megcsodálhatunk, akkor megemlíthetjük az óbudai református parókiát, a római katolikus templomot Zebegényben, az állatkerti pavilonokat, például a madárházat, a Varjúvárat, amelyet a képviselő úr is említett, a Városmajor utcai iskolát, a Vécsey-kúriát, a Wekerle-telep központját, a Székely Nemzeti Múzeumot Sepsiszentgyörgyön, a Kakasos templomot Kolozsváron, a műcsarnokot Kolozsváron, Mátyás király szülőházának részbeni restaurálását, a mérai tejcsarnokot, Siklód új templomát, valamint a marosvásárhelyi gázgyári épületet, a mezőgazdasági iskolát.

(9.40)

De nemcsak emiatt kell emlékeznünk Kós Károlyra, a sokoldalú emberre, a sokoldalú művészre, a sokoldalú magyar emberre, hanem úgy, ahogy képviselő úr említette, 1918-ban kinevezték a Budapesti Iparművészeti Főiskola tanárává, de ő ezt az ajánlatot visszautasította, és úgy, ahogy Makovecz Imre említette: az utolsó mozdonnyal visszatért szülőföldjére, Erdélybe, ott maradt, ahol építészeti munkái mellett szerepet vállalt az idegen országba szakadt magyarság gazdasági, kulturális és politikai képviseletében. Életének hitvallását a Kiáltó Szó című röpiratban így fogalmazta meg: "Dolgoznunk kell, ha élni akarunk, és akarunk élni, tehát dolgozni fogunk". Úgy gondolom, hogy ez az idézet a mai ember számára, valamennyi ma élő magyar ember számára is példaértékű lehet határon innen és határon túl.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A Belügyminisztérium minden évben Kós Károly születésnapján, Kós Károly építész születésnapja alkalmából Kós Károly-díjat adományoz a helyi építészeti örökség védelme és az építészeti hagyományok őrzése területén kimagasló eredményt elért személyek, közösségek elismeréséül. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! Őrizzük, és vigyük tovább együtt Kós Károly örökségét!

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
272 176 2013.04.29. 1:58  173-176

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönjük a balassagyarmatiak eddigi türelmét és együttműködését. Biztosíthatom önt és a balassagyarmatiakat is, hogy nem hagyjuk, hogy bárki jogsértést kövessen el, mindenkivel betartatjuk a törvényeket, és nem tűrjük, hogy bárki is azt gondolja, hogy a törvények felett áll.

A balassagyarmati városvezetés és az ottani, ott lakó emberek kérésének eleget téve közreműködtünk abban, hogy a hatóságok jelentős mértékben szigorították az intézmény házirendjét úgy, ahogy ön is elmondta. Tájékoztatom, hogy a szigorítás megtörtént: 2013. január 1-jével kiegészült a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet egy új bekezdéssel, amely szerint a napirendet a közösségi szállás fenntartója határozza meg. Jelenleg is dolgozik a Belügyminisztérium egy olyan jogszabály-módosításon, amely jelentősen fog szigorítani a mostani hatályos jogszabályokon. Többek között a menekültek, oltalmazottak számára nyújtható támogatási rendszert kívánja alapjaiban megváltoztatni, továbbá rövidíteni kívánja a befogadó állomáson való tartózkodás idejét is.

A mai napon megkerestem Medvácz Lajos polgármester urat, és tájékozódtam a város közbiztonsági helyzetéről. Ő engem úgy tájékoztatott, hogy a helyi rendőrkapitányság rendkívüli gyalogos szolgálatának és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységének köszönhetően a helyzet javult, de kérte továbbra is a hatóságok megerősített jelenlétét.

Tisztelt Képviselő Úr! Biztosíthatom a balassagyarmatiakat, hogy a rendőrség Balassagyarmat városában is teljes mértékben fenntartja a rendet.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
274 180 2013.05.06. 2:07  177-180

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A Belügyminisztérium segítséget ad. A rendőrség Magyarország valamennyi településén fenntartja a rendet, minden törvénytisztelő állampolgár életét és vagyonát megvédi.

A Belügyminisztérium munkatársai jelenleg is dolgoznak az egyes migrációs és menekültügyi törvények módosításán, amely jelentős mértékben szigorítani fogja a jelenlegi szabályozást. Többek között a menekültek, oltalmazottak számára nyújtható támogatási rendszert kívánjuk alapjaiban megváltoztatni, és a befogadó állomáson való tartózkodás idejét is rövidíteni kívánjuk, továbbá tervezzük a menekültügyi őrizet bevezetését is.

A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a Debreceni Rendőrkapitányság területén és kifejezetten Debrecen városa vonatkozásában a rendőrkapitányság közterületi szolgálatellátása átszervezésre került, ennek az átszervezésnek a célja egyértelműen a rendőri közterületi jelenlét növelése és ennek eredményeképpen a közbiztonság javítása volt.

A jogellenes magatartások megelőzése érdekében 2013 februárjától a tábor területén, illetőleg annak közvetlen közelében folyamatos rendőri jelenlét van, a Debreceni Rendőrkapitányság munkatársai 2013. március 30-tól négy fővel napi 24 órában teljesítenek szolgálatot a tábor területén. 2013. április 5-től kezdődően a mai napig a Készenléti Rendőrség egy bevetési egysége került kivezénylésre, akik a nap 24 órájában megerősített szolgálatot teljesítenek a tábor környékén. Ezenfelül a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség is segíti a rendőrség munkáját, amit ezúton is köszönünk.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönjük a debreceniek eddigi türelmét. Biztosíthatom önöket, hogy nem hagyjuk, hogy bárki is jogsértést kövessen el, mindenkivel betartatjuk a törvényeket, és nem tűrjük, hogy bárki is azt gondolja, hogy a törvények felett áll.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
276 128 2013.05.13. 1:27  125-132

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ha ön valóban kíváncsi lenne az igazságra ebben a kérdéskörben, akkor ön nem azonnali kérdés formájában tenné fel, amikor csak a címet kell megadni és a konkrét kérdés nem hangzik el, hanem akár írásbeli kérdést vagy más parlamenti műfajt igénybe véve kívánna az igazsághoz hozzájutni vagy az igazságot kideríteni. De természetesen a következőt szeretném válaszolni az ön kérdésére.

A Belügyminisztérium információi szerint nem merült fel olyan adat, amely alátámasztaná azt, hogy 2006 őszén külföldi fegyveres erők bármilyen formában, bármilyen rendőrségi műveletben részt vettek volna Magyarországon. Ilyen információkat az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának a 2002 és 2010 között, különösen 2006 őszén az állam részéről a politikai szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett jogsértéseket vizsgáló albizottsága, valamint a dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki megbízott részére átadott iratok sem tartalmaznak.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
276 132 2013.05.13. 0:25  125-132

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ezúton is és itt a tisztelt Házban is szeretném hangsúlyozottan kiemelni, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarország alkotmányos rendjét és függetlenségét fenntartsa és megvédje. (Mirkóczki Ádám: Ez hogy jön ide?) Ez eddig is így volt és a jövőben is így lesz.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
276 229 2013.05.13. 2:03  228-230

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A megállapodás által előirányzott Working Holiday program keretében Magyarország és a Koreai Köztársaság 18-30 év közötti állampolgárai - évente legfeljebb 100-100 fő - egy évet meg nem haladóan tartózkodhatnak a másik fél területén. Ennek a feltétele, hogy a tartózkodásuk célja elsődlegesen nem keresőtevékenység folytatása, hanem a turizmus, azonban a megállapodásban meghatározott feltételek teljesítése esetén ideiglenesen munkát is vállalhatnak.

A megállapodásban rögzített legfeljebb 12 hónapig érvényes vízum már létező tartózkodásra jogosító okmány a Koreai Köztársaságban. Magyarország hatályos idegenrendészeti joga számára azonban ez az okmánytípus ismeretlen volt, így annak bevezetése a migrációs tárgyú jogszabályok módosítását tette szükségessé. A 2012. november 1-jétől hatályba lépett jogszabály-módosítások átfogó jogi keretet teremtettek az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló nemzetközi szerződés szerinti tartózkodási engedély, ideiglenes tartózkodási engedély kiadására a hazai jogban is. A megállapodásban foglaltak gyakorlati megvalósulása így biztosított Magyarország részéről is.

Az európai uniós tagállamok egy része már szintén kötött hasonló tárgyú szerződést a Koreai Köztársasággal. E szerződések tapasztalatai azt mutatják, amellett, hogy a megállapodás jól illeszkedik a magyar-dél-koreai kapcsolatok rendszerébe, az ifjúsági kapcsolatok további fejlesztését is szolgálná, valamint a magyar-dél-koreai kapcsolatok egészére pozitív hatással lehet, ami a gazdasági, turisztikai, kulturális és oktatási területen zajló együttműködéseinkre is egyértelműen kedvezően hathat. A megállapodást a felek 2013. április 9-én aláírták, hatálybalépésének törvényi előfeltétele a megállapodás kötelező hatályának elismerése és kihirdetése.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
276 231 2013.05.13. 3:34  230-238

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az Európai Unióhoz való csatlakozás következményeként a jelen megállapodást aláíró felek vonatkozásában a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek Magyarország területére történő beutazását egyszerűsíteni szükséges. A beutazás az arra feljogosító okmányok körének kibővítésével válik könnyebbé.

A megállapodás a magyar állampolgároknak a szerződő országokba történő beutazását is könnyíti azáltal, hogy a többi szerződő félhez hasonlóan Magyarország is felveszi a kiutazásra és az érintett országba való beutazásra jogosító okmányok listájára az egy évnél nem régebben lejárt magánútlevelet, illetve a személyazonosító igazolványt. A magyar szabályozás szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény lehetővé teszi, hogy az Európai Gazdasági Térség állampolgára a fenti törvény 3. §-ában foglalt beutazási feltételektől eltérően más módon bizonyítsa a szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállását. Ennek egyik eszköze lehet a beutazni kívánó, a szabad mozgás és tartózkodás jogával egyébként rendelkező személy lejárt érvényességű úti okmánya vagy személyazonosító igazolványa.

A megállapodás lényege, hogy a szerződő felek állampolgárai három hónapot meg nem haladó időtartamra nemcsak úti okmánnyal, hanem akár bizonyos időn belül már lejárt személyazonosító igazolvánnyal is beléphetnek egy másik szerződő fél területére. A megállapodás szerint a részes felek eljuttatják a többi állam számára azt a listát, amely a be- és kiutazásra jogosító okmányaikat tartalmazza, amelyeket jóvá kell hagyniuk. Jelenleg 13 EGT-tagállam és Svájc biztosítja a bizonyos ideje lejárt úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal történő beutazást és rövid időtartamú tartózkodást.

A megállapodáshoz való csatlakozással a szabad mozgás és tartózkodás jogának gyakorlásához nyújtunk könnyítést azáltal, hogy a szerződő feleknek kötelezően elfogadjuk a megállapodás függelékében felsorolt okmányait. Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Luxemburg, Portugália, Spanyolország, valamint Svájc állampolgárai öt évnél nem régebben lejárt magánútlevéllel is beutazhatnak majd hazánk területére. Németország esetében az egy éven belül lejárt személyazonosító igazolványt is elfogadják a felek. Egyes országok, például Olaszország esetében a szüleikkel utazó kiskorúak számára a rendőrhatóság által kiállított utazási dokumentummal, anyakönyvi kivonattal is biztosított a beutazás a többi részes állam területére.

A megállapodás lehetővé teszi, hogy bármely szerződő fél a többi részes állam valamelyikének vonatkozásában közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból elhalassza a jelen megállapodás hatálybalépését, illetőleg felfüggessze annak alkalmazását.

A megállapodásnak részese Törökország és Ukrajna is, amelyek harmadik országként az úgynevezett uniós vízumrendelet melléklete alapján vízumköteles országnak minősülnek. Magyarország ezért a csatlakozással egy időben nyilatkozatot tesz, amelyben a közösségi vízumrendeletre hivatkozással határozatlan időre elhalasztja a megállapodás hatálybalépését Törökország és Ukrajna vonatkozásában.

A megállapodást a felek 2013. április 11-én aláírták, hatálybalépésének törvényi előfeltétele a megállapodás kötelező hatályának elismerése és kihirdetése. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
276 237 2013.05.13. 1:50  230-238

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm a képviselőtársaim hozzászólását.

Németh Zsolt képviselőtársam hozzászólását azzal kezdte, hogy maga is tudja, hogy az Ukrajnára és Törökországra vonatkozó uniós előírás alkalmazása nem elhagyható. Emellett fontosnak tartotta, hogy kitűnő vagy jó magyar-török kapcsolatok legyenek.

Azt szeretném elmondani, hogy jelenleg is adunk vízumkönnyítést a török állampolgároknak, diplomata-, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkezők hosszabb időt tudnak itt tölteni.

(18.20)

Kiterjesztettük a vízummentességet a 6-12 év közötti gyerekekre, vannak gyakorlati könnyítések még folyamatban. Tehát azt szeretnénk, egyetértve önnel, hogy a magyar-török kapcsolatok minél jobbak, eredményesebbek legyenek.

A magyar-ukrán viszonylat vonatkozásában és a török-magyar kapcsolatok érdekében emelt szót Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr. Köszönöm a hozzászólását. Szeretném elmondani, hogy Magyarország és Ukrajna között vízumliberalizációs együttműködési megállapodás van hatályban, amellett az ukrajnai magyaroknak számos könnyítés áll rendelkezésre. Azt szeretnénk, ha ez a rendelet is egyébként az eredeti célját elérve, a szabad mozgás szabályait elősegítené a részes államok polgárai és Magyarország polgárai számára is. Ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot fogadják el.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
280 250 2013.05.22. 11:06  249-277

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat tartalmazza egyrészről az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú törvények módosítását, másrészről pedig a szabálysértési jogterülettel összefüggő törvények módosítási javaslatait.

Miért van szükség az önök előtt fekvő javaslatra? Először is azért, mert jelentős mértékben megnőtt az illegális migránsok száma, és a menekültek által elkövetett jogsértések száma is emelkedett. Magyarország természetesen ezután is eleget tesz a humanitárius és emberiességi szempontoknak, de szükséges a nemzeti érdekeket előtérbe helyeznünk. Másodszor pedig azért, mert a szabálysértési jog területén - mint arra már utaltunk a korábbi törvények vitájában - közérdek, hogy jó és pontos szabályozás alakuljon ki, ehhez pedig az szükséges, hogy ezen a fontos területen a gyakorlati tapasztalatok a joganyagba is bekerüljenek.

A közös európai menekültügyi rendszer megteremtése érdekében, valamint Magyarország nemzeti érdekeire is tekintettel szükséges a hazai migrációs és menedékjogi szabályozást módosítani. A jelen törvényjavaslat az Európai Unió által nemrégiben elfogadott kvalifikációs irányelvnek megfelelő törvénymódosításokat vezeti át a magyar jogrendbe. Az irányelv átültetésének határideje 2013. december 21-én jár le. A magyar menekültügyi jogszabályok nagy része jelenleg is megfelel az irányelv rendelkezéseinek, így a javasolt módosítások elsősorban pontosító jellegűek.

A bevezetni kívánt módosítások főképp a menekültek befogadásának anyagi feltételeire és különösen a menedékkérők őrizetével kapcsolatos szabályainak korszerűbbé tételére koncentrálnak, és Magyarország teherbíró képességéhez is igazodnak.

A menedéket kérő külföldiek jelentős része illegálisan érkezik Magyarországra. Sokan közülük abban érdekeltek, hogy a hatósági eljárásokat kikerülve mielőbb továbbutazhassanak Nyugat-Európába, valódi úti céljuk felé. A jelenlegi jogszabályi környezetben a menedékkérelem előterjesztése lehetőséget biztosít számukra, hogy akadálytalanul elhagyják az országot, mivel jelenleg csak olyan lehetősége van a hatóságnak, hogy nyitott befogadó intézményben helyezze el az illegális menekültet. Az új szabályozás viszont lehetővé teszi azt, hogy ha az eltűnésük veszélye fennáll, akár őrizetbe vétellel is biztosítani lehessen a hatósági eljárások sikeres befejezését.

A jelen törvénymódosítás egyik leglényegesebb eleme a menekültügyi őrizet intézményének meghonosítása. Az új jogintézmény bevezetésével egyidejűleg a javaslat az őrizet elrendelését és végrehajtását övező garanciális elemek törvénybe iktatásáról is gondoskodik.

A törvényjavaslat új rendszert alkot, alternatív megoldásokat tesz alkalmazhatóvá úgy, hogy az őrizet elrendelése egyfajta ultima ratio legyen. A tervezet nevesíti a rendelkezésre állást biztosító intézkedéseket. Ilyenek a menekültügyi óvadék, kötelező magatartási szabályok előírása mellett meghatározott helyen kijelölt tartózkodás elrendelése és a menekültügyi hatóság előtti rendszeres jelentési kötelezettség. Bízunk benne, hogy az új jogintézmény a gyakorlatban hozzájárul a menedékjogokkal való visszaélések számának jelentős csökkentéséhez.

Az Európai Bizottság korábban a menekültek befogadásának anyagi feltételeinek korlátozásával összefüggésben is megfogalmazott hiányosságokat, amelyeket a jelen törvényjavaslat megfelelően orvosol. Az elismert menekültek és oltalmazottak jelenleg anyagi jogon részesülnek rászorultságuk esetén különféle támogatásokban az elismeréstől számított négy évig. (Dr. Apáti István: Alanyi jogon.)

Az új szabályozás alapján az integrációs szerződés megkötése segítheti a külföldit a társadalmi beilleszkedésben, amelynek keretében ezentúl a menekültként való elismeréstől számított két évig részesülhet támogatásban. Az új szabályozás közelíti a támogatási rendszert a hasonló helyzetben levő magyar állampolgárok részére biztosított szociális támogatásokhoz.

(18.00)

Az integrációs szerződés kötelezettségeket és egyéni elérendő célokat fogalmaz meg számukra a sikeres integráció érdekében, ha ezeket nem teljesítik, elesnek az állami segítségtől. A célunk ezzel az, hogy a külföldieket ösztönözzük a hatóságokkal történő hatékony együttműködésre.

Az Európai Unió 2011. december 13-án elfogadta az úgynevezett összevont engedély irányelvet, amelynek célja, hogy egyetlen közigazgatási rendelkezés keretében legyen kiadható a magyarországi tartózkodáshoz, illetve a belföldön történő munkavállaláshoz szükséges hatósági engedély. Ennek az az oka, hogy a kedvező nemzetközi tapasztalatok tükrében hazánkban is indokolt a külföldi munkaerőt foglalkoztatni kívánó munkáltatókat segíteni. Ez a megoldás a külföldiek munkavállalása jogszerűségének ellenőrzését is jelentős mértékben megkönnyíti.

Az Európai Bizottság 2013. február 21-én küldött hivatalos felszólításával a vízumjogorvoslat hazai rendszerével kapcsolatban kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, amelynek a megszüntetéséhez szükséges korrekciókat az önök előtt fekvő törvényjavaslat teljesíti. Amint az a fentiek alapján is jól látható, a tisztelt Ház előtt fekvő javaslat a magyar nemzeti érdekeket szolgálja, és igazodik Magyarország teherbíró képességéhez. Egyben biztosítja a magyar migrációs joganyag koherenciáját, és növeli a jogbiztonságot.

Tisztelt Országgyűlés! Áttérek a szabálysértési törvény módosításának ismertetésére. A szabálysértési törvény módosításának célja a törvény hatálybalépése óta felhalmozódott gyakorlati tapasztalatok jogalkotásba történő átültetése, mert a helyes és pontos szabályozás megteremtése közérdek. A javaslat ennek keretében tartalmaz enyhítő, az eljárást könnyítő, valamint szigorító rendelkezéseket. Enyhítő szabály például a fiatalkorúakkal szemben kiszabható pénzbírság és helyszíni bírság legmagasabb összegének csökkentése a felnőttkorúakkal szemben kiszabható bírságéhoz képest. A legmagasabb összeg 150 ezer forintról 100 ezerre csökken ott, ahol a szabálysértési elzárás is kiszabható, a további szabálysértési tényállásoknál 100 ezer forintról 50 ezer forintra csökken. A helyszíni bírság legmagasabb kiszabható összege fiatalkorúak esetén 50 ezer forintról 25 ezer forintra csökken.

Rögzíti továbbá a javaslat azt is, hogy a helyszíni bírságot nem lehet kiszabni a fiatalkorúval szemben akkor, ha törvényes képviselője nincs jelen. Az is enyhítő jellegű szabály, hogy a javaslat lehetővé teszi azt a rendőrségi szolgálati szabályzatban meglevő lehetőséget, annak alkalmazását, hogy a rendőr szóban figyelmeztesse azt, aki olyan csekély súlyú szabálysértést követ el, ami miatt a helyszíni bírság kiszabása is szükségtelen. Rögzíti továbbá a törvényjavaslat, hogy az előterjesztett kifogás alapján indult bírósági eljárásban súlyosítási tilalom érvényesül.

Költségkímélés szempontjából, valamint ideiglenesen vagy állandóan mozgásképtelen személyek tanúvallomásának beszerzése érdekében megteremti a javaslat annak lehetőségét, hogy a tanú a vallomását írásban tegye meg.

Az Alkotmánybíróság határozatai rámutattak, hogy a szabálysértési jogszabály nem tartalmazza azt a büntetőeljárásban ismert gyakorlatot, hogy helye lehet a befizetett pénz- és helyszíni bírság visszafizetésének, illetve az elzárás és a közérdekű munka kiszabása miatti kártalanításnak. A javaslat megteremti a kártalanítás jogintézményét a szabálysértési eljárásban az elzárás, illetve a közérdekű munka vonatkozásában, valamint a befizetett bírság visszafizetésének lehetőségét. A normaszöveg biztosítja továbbá, hogy a 14. életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelő szülő, valamint a fogyatékos személyről gondoskodó személy is megválthatja a kiszabott bírságot közérdekű munkával. A módosítás rögzíti azt is, hogy a közérdekű munkánál is be kell számítani az eljárás során elrendelt, személyi szabadságot korlátozó intézkedéseket.

Az elzárásra való átváltoztatás iránt indult bírósági ügyekben a bíróság csak az elkövető kérelme alapján tart tárgyalást, amelyről a terheltet az átváltoztatásra vonatkozó szabályok ismertetésével értesíti. Ennek a rendelkezésnek az a célja, hogy ösztönözze a bírságok önkéntes megfizetését, valamint csökkentse a tárgyalásra kerülő ügyek számát, s ennek eredményeképpen a bíróságok leterheltségét.

A törvény az elzárással is büntethető szabálysértések esetében ma is lehetőséget ad a bíróságok számára a szabálysértési ügyek áthelyezésére, a jelen javaslat viszont minden szabálysértési ügyben megengedné, hogy a törvényszék elnöke az ügyek gyorsítása érdekében az illetékes helyett másik járásbíróságot jelöljön ki az eljárás lefolytatására.

A jogkövető magatartás elősegítése és a büntetések végrehajtása érdekében a következő módosításokat tartalmazza még a javaslat: a közveszély helyszínén, meghatározott közlekedési szabályok megszegése esetén szigorúbb szankciók kilátásba helyezésére kerüljön sor. Amennyiben a kiskorú gondozója nem gondoskodik arról, hogy a kiskorú mint tanú megjelenjen a meghallgatáson, rendbírsággal legyen sújtható a gondozó. Ha az elkövető az elzárás végrehajtása érdekében a megjelölt időpontban nem jelent meg a büntetés-végrehajtási intézetben, a hatóság elrendelhesse az elkövető körözését, az elfogása és az intézetbe történő előállítása céljából. Azokban az esetekben, amikor a kiszabott pénzbírság meg nem fizetése esetén nincs lehetőség annak közérdekű munkával történő ledolgozására, sem pedig elzárásra átváltoztatásra, a bírság adók módjára történő behajtására legyen lehetőség.

A javaslat szankcionálná az alaptalan segélyhívásokat és ezzel a valódi segélykérések bejelentését megakadályozó magatartást, mivel az veszélyezteti a veszélyhelyzetben levők telefonhívásának fogadását, a veszélyhelyzetben levő személyek mentésének megkezdését. A törvényjavaslat bevezeti a katasztrófavédelemmel kapcsolatban elkövetett gazdasági, anyagi szolgáltatási kötelezettség megsértése tényállást. A javaslat ismételten szabályozza a vasúti szabálysértést, amely többek között a vasútállomásokon az utasok közlekedését, a vasúti szerelvényeken való utazást szabályozza.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot megtárgyalni és támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
280 276 2013.05.22. 11:40  249-277

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Én először is azt szeretném leszögezni, hogy ha visszautalok a szabálysértési törvény 2011. év végi vitáira, illetőleg módosítására, már akkor kilátásba helyeztük azt az ígéretet, hogy ezt a törvényt, ennek a gyakorlati alkalmazását felülvizsgáljuk, és az ennek a felülvizsgálatnak az eredményeképpen előterjesztett javaslatot a tisztelt Ház elé terjesztjük.

Úgy gondolom, itt több képviselő úr is utalt arra, hogy egyre jobb a szabálysértési törvény, tehát egyre jobb szabályok kerülnek elfogadásra, illetőleg beterjesztésre. Bízunk abban, hogy az általános vita, illetőleg a módosító indítványok kapcsán a részletes vita is ezt a célt szolgálja.

Ami a javaslat egészét illeti, köszönöm a honvédelmi és rendészeti bizottságnak, hogy általános vitára alkalmasnak tartotta 15 igen szavazattal, 2 nem és 0 tartózkodás mellett a javaslatot, a javaslat egészét. Köszönöm Simon Miklós országgyűlési képviselő úrnak, a Fidesz képviselőjének a hozzászólását, amelyben részletesen kifejtette a javaslat mellett szóló érveit, elmondta, hogy miért támogatja a Fidesz-frakció ezt a javaslatot. Köszönöm a támogatást, és kérem azt, hogy a szavazásoknál is támogassák a javaslatot.

Ami Harangozó Tamás képviselő úr hozzászólását illeti, támadta a javaslatot (Dr. Józsa István: A kormányt.), azt a kifejezést vagy azt a mondatot fogalmazta meg, hogy néhány politikai vezető torz társadalomfilozófiája miatt terjesztettük elő ezt a javaslatot. (Dr. Józsa István: Alkalmatlanok az előterjesztők.) Ezt szeretném visszautasítani, és szeretném elmondani, hogy például a szabálysértési törvényben megfogalmazott 2011-es szigorításokra, illetve a kormány megalakulása után, tehát 2010. május 29-e után beterjesztett törvényjavaslatokra, amelyek a rend, biztonság helyreállítását szolgálták, azért volt szükség, mert 2002-2010 között az MSZP által vezetett kormányok olyan viszonyokat teremtettek Magyarországon, hogy az állam elhagyta őrhelyét, kivonult a településekről, nem biztosította a településeken élők biztonságát.

Sokszor idéztem Sajóbábony polgármesterét, aki 2008 tavaszán a parlament elnökéhez, az Országgyűlés elnökéhez fordult segítséget kérve, és szigorításokat kért, szigorú büntetéseket, új büntető törvénykönyvet, szabálysértési törvényt kért. Azt kérte, hogy tegyük lehetővé, hogy megszűnjenek azok a viszonyok, hogy ne az végezze az aratást, aki a vetést, hogy aki a füstölőből elviszi a kolbászt vagy a sonkát, illetőleg kivágják a gyümölcsfákat (Dr. Harangozó Tamás: Megszűnt?) és különböző jogsértéseket követnek el... - szóval, ezek a viszonyok szűnjenek meg.

Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném elmondani, hogy a kormány ennek a megszüntetésére ígéretet tett az ózdi nemzeti konzultáción, ami 2010 májusában történt (Dr. Józsa István. Ózd és nemzeti?), illetve a programjában, amelyet a parlament nagy többséggel támogatott, és ezért is került benyújtásra többek között a szabálysértési törvény 2011 végén. Az ígéretünket megtartottuk, hiszen azt mondtuk, hogy jó és helyes törvények elfogadása, illetőleg hatályban tartása közérdek, ezért is terjesztettük elő ezt a törvényjavaslatot az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról.

Ön a migrációs törvény kapcsán illegális migránsokról beszélt, akik jogsértő külföldiek, akik a kitoloncolás végrehajtására várnak. Az ő esetükben nem cél az integráció, ezt szeretném világosan elmondani. A jelenlegi, 18 hónapig az intézményekben történő tartózkodási időtartam nem ösztönzi együttműködésre a jogsértőket, ezért is cél ennek az időtartamnak a lecsökkentése, hogy együttműködőbbé váljanak a kiutasítás végrehajtása érdekében. Azok, akik nem küldhetők vissza, az ő részükre a jogszabály támogatásokat biztosít annak érdekében, hogy az önellátásukról gondoskodni tudjanak.

A jogszabály tartalmaz egy módosítást arra vonatkozóan, hogy akik a hatósággal együttműködnek, de nem hajtható végre a kiutasítás, tartózkodási engedélyt kapjanak, munkát vállalhassanak és biztosíthatják az ellátásukat. Az uniós tagállamok közül nincs olyan állam, amely az illegális migránsok integrálásáról, illetve ellátásáról évekig gondoskodna. Az általunk javasolt megoldásokat alkalmazzák más uniós tagországok is.

Tisztelt Képviselő Úr! Elmondta hozzászólásában, hogy a migrációs nyomás nő. Ezt tapasztaljuk, egyébként a minap nyilvánosságra hozott számok is ezt mutatják. Az uniós jogharmonizációs követelmények mellett azért is terjesztettük be ezt a javaslatot, hogy a magyar nemzeti érdekeket tudjuk érvényesíteni világosan, tehát figyelembe tudjuk venni Magyarország teherbíró képességét, Magyarország teljesítőképességét ezekben az ügyekben, hogy olyan kötelezettségeket vállalunk e tekintetben, amelyeket egyrészt az ország teljesíteni tud, másrészt pedig az uniós kötelezettségeinkből adódnak ezek a szabályok.

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr hozzászólása szerint javuló irányba mozdult el a javaslat, ezt a mondatot fogalmazta meg, ha jól értettem, a javaslat egészére vonatkozóan. Köszönöm ezt az észrevételt.

A tulajdon elleni szabálysértések ügyéről kérdezett, hogy milyen számok vannak e tekintetben, illetőleg milyen tapasztalatok vannak. Szeretném elmondani, hogy a tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos szigorú szabályok 2010. augusztus 19-én léptek hatályba emlékezetem szerint, és az első, tehát a 2010-es évben például a kereskedelmi egységekben elkövetett, tulajdon elleni szabálysértések 40 százalékkal csökkentek, tehát az első évben ezek a jogsértések 40 százalékkal csökkentek, köszönhetően a szigorú szabályoknak.

A kritikákkal, amiket a törvényjavaslatokkal kapcsolatban megfogalmazott a képviselő úr, utalt arra, hogy módosító javaslatokat fognak beterjeszteni, illetőleg már terjesztettek is be módosító javaslatokat. Azt gondolom, hogy ha a törvényjavaslat egészével kapcsolatban van ilyen véleményük, azt a Házszabály szerint, illetőleg az elnök úr döntése alapján megtehetik.

Staudt Gábor képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban a következőket szeretném elmondani. Fölhívta a figyelmet arra, hogy ne hivatkozzunk európai uniós joganyagra a jogszabályok előterjesztése során, illetőleg a menekülteknél a nemzetközi védelemmel kapcsolatos kritikáját fogalmazta meg.

A menekülteknél a nemzetközi védelem okán a cél az integráció, mert nem tudnak hova menni, nincs olyan állam, ahova vissza tudnának menni. Ennek az új rendszernek pont az a célja, hogy az egyéni felelősséget előtérbe helyezze és ez az integráció személyre szabott legyen. Összevont engedélyt a legális migránsok, a harmadik országbeli állampolgárok kérhetnek, akik munkavállalás céljából szeretnének Magyarországra jönni, a menekültek nem.

A vízumjogorvoslatnál az alapjogi chartára hivatkozással az Európai Bizottság a hatékony jogorvoslatot kifogásolta, és egyértelműen utalt arra a képviselő úr, hogy a hatékonyságot a bírói út teremtheti meg. A humanitárius tartózkodási engedéllyel ellátása a kiutasítottnak csak abban az esetben fordulhat elő, ha a kiutasítás végrehajtásának akadálya nem a külföldieknek felróható okból következik be, például nem kap hazatérési okmányt. Az engedély kiadásának további feltétele a külföldi együttműködésén túl, hogy ne kövessen el bűncselekményt.

(19.30)

Dr. Kiss Sándor képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban köszönöm Simon Miklós képviselő úr reagálását, aki választ adott mint önkormányzati tekintetben is illetékes, tapasztalatokkal rendelkező ember. Köszönöm szépen, és szeretném elmondani, hogy szeretném megköszönni a nyírbátoriak, a balassagyarmatiak, a bicskeiek, a debreceniek, az önkormányzati vezetők, a képviselő-testületek és az ott élő emberek együttműködését. A célunk az, hogy az ott élők nyugalmát, biztonságát, érdekeit teljes mértékben biztosítsuk. A Házban is az elmúlt időben több alkalommal került szóba akár a balassagyarmati, akár a bicskei, akár a debreceni menekültszállással kapcsolatos helyzet értékelése. Ezúton is szeretném megköszönni az ezzel kapcsolatos javaslatokat, és mondom, az együttműködést. A célunk az, hogy Nyírbátorban is teljes mértékben biztosítsuk az ott élők biztonságát, a rendőrség, a Készenléti Rendőrség alakulatai, illetőleg, ha szükséges, további erők rendelkezésre állnak. Egyébként ezek a szabályok, amelyeket most tárgyal a Ház, aminek az általános vitája zajlik, hozzájárulhat ahhoz, hogy egy olyan megoldást tudjunk találni - ahogy Simon Miklós képviselő úr mondta -, és ezért is volt fontos, hogy a javaslat minél előbb a Ház elé kerüljön, hiszen az ott élők joggal várják el az Országgyűléstől, hogy az ő érdekeiket is figyelembe vevő jogszabályokat fogadjon el a parlament. Tehát úgy gondolom, ennek az esélye a törvényjavaslat beterjesztésével megnőtt.

Tisztelt Országgyűlés! Ennyiben kívántam reagálni a hozzászólásokra. Köszönöm a tisztelt Háznak, hogy a mai általános vitában ilyen aktívan és ilyen fontos véleményeket megfogalmazva álltak a törvényjavaslathoz. Abban bízom, hogy a részletes vita is hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott javaslat a céljának megfelelően hatékonyan, jól, pontosan szolgálja a közérdeket, Magyarország érdekeit.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
280 278 2013.05.22. 7:31  277-307

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat az új körözési nyilvántartási rendszerről és személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szól. A törvényjavaslat célja a hatékonyabb, gyorsabb és eredményesebb körözés, vagyis az, hogy az elkövetőket gyorsabban kézre tudjuk keríteni. A törvényjavaslat ezt úgy éri el, hogy a személy- és tárgykörözésről szóló korábbi törvényt hatályon kívül helyezi, és a szabályozási területet új módon közelíti meg.

Miért fontos a körözési eljárás újraszabályozása? Ez azért fontos, azért fontos ezt a területet átalakítani, mert egyrészt megváltozott a világ, az elektronikus rendszerek nagyobb, pontosabb adatmennyiséget képesek feldolgozni, tárolni, ennek segítségével gyorsabban és pontosabban tud eljárni a hatóság. Másrészt maga a jogterület is szerteágazó, ezért nagyon sok szabályt át kell alakítani ahhoz, hogy egységes, modern jogszabály születhessen.

A törvényjavaslat ezért egyértelműen meghatározza és szétválasztja az egyes eljárási szereplők jogait és kötelezettségeit, tisztázza eljárási szerepüket, tevékenységük jogalapját. Ennek érdekében a rendőrség mint a nyilvántartást vezető szerv és a rendőrség mint intézkedő szerv feladatai és hatáskörei elkülönülnek a normaszövegben. A körözési eljárás alapja a körözési nyilvántartás, tekintettel arra, hogy a körözési eljárás a körözési nyilvántartásban való megjelenéssel kezdődik. Az új szabályozás átláthatóvá és egyértelművé teszi a körözési nyilvántartás felépítését, adattartalmát, valamint célját. A törvényjavaslat meghatározza az adatokhoz való hozzáférés módját, kezelését, amely a rendőrségről szóló törvénnyel összhangban van.

A javaslat új, egységes nyilvántartást hoz létre a talált dolgok tekintetében. A talált dolgokat a jegyző rögzíti a nyilvántartásban, amelyet a rendőrség mint nyilvántartó közzétesz a saját honlapján. Ezzel összefüggésben a törvényjavaslat tartalmazza a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény módosítását is.

A körözési eljárás a körözést elrendelő döntés alapján, a körözési nyilvántartásba történő közvetlen bejegyzéssel indul. A körözést lefolytató rendőri szerv önálló eljárási rendben, a törvényjavaslatban meghatározott intézkedések végrehajtásával végzi a felkutatást, azonosítást. A kialakított szabályozás alapján az ágazati jogszabályok meghatározzák a körözés elrendelésének feltételeit, célját és a rendőrségtől elvárt eredményt, a végrehajtandó intézkedést. Azokban az esetekben, ahol a körözés elrendelése rendőrségi bejelentéssel indul, ott a törvényjavaslat meghatározza a körözés elrendelésének feltételeit, célját és egyéb szabályait.

A rendőrség intézkedésének nyomon követése érdekében a körözési eljárást lefolytató rendőri szervnek minden intézkedését a körözési nyilvántartásban rögzíteni kell, ezzel egy mindig naprakész információs rendszer jön létre. A törvényjavaslat alapján a körözési eljárást a rendőrség végzi, egyben a norma meghatározza azokat az eseteket, amikor a média, illetve egyéb szerv segítségét igénybe veheti.

A törvényjavaslat egyértelműen meghatározza a közérdekből nyilvános adatok körét, így minden állampolgárnak lehetősége nyílik arra, hogy díjmentesen a körözési nyilvántartás meghatározott adataihoz hozzáférjen a rendőrség honlapján keresztül. Nemcsak az eltűnt személyek adatait kívánja a törvényjavaslat a rendőrség honlapján közzétenni, hanem azon személyek adatait is, akik ellen a büntetőeljárás során elfogatóparancsot, európai elfogatóparancsot, valamint nemzetközi körözést bocsátottak ki.

A törvényjavaslat új eljárási eleme az eltűntté nyilvánítási eljárás. A körözési eljárást lefolytató rendőri szerv a körözés elrendelésétől számított 90 nap elteltével a körözött személyt eltűntté nyilváníthatja. Ez az új eljárás összefügg a holttá nyilvánítás szabályaival, mivel a polgári törvénykönyv módosítása értelmében kizárólag az a személy nyilvánítható holttá, akit eltűntnek nyilvánítottak, a halál időpontját az eltűntnek nyilvánítás időpontjához képest állapítják meg. Kiemelendő ugyanakkor, hogy az eltűntnek nyilvánítás nem zárja le a körözési eljárást, az eljárást legalább évente felül kell vizsgálni, hogy szükséges-e további intézkedés elrendelése vagy sem.

A törvényjavaslat speciális szabályokat állapít meg az eltűnt személyek tekintetében. A legfontosabb újítás az, hogy az eltűnt személyek esetében azonnal el kell rendelni a körözést, ezáltal jelentősen felgyorsul a körözési eljárás, amely növelheti a megtalálások számát. A törvényjavaslat ugyanakkor a körözési eljárás szakszerű végrehajtásának felügyeletére vonatkozóan felügyeleti szabályokat is tartalmaz.

A javaslat tartalmazza a rendőrségről szóló törvény módosítását is, amely részben a körözési eljáráshoz kötődik, részben pedig az egységes európai segélyhívó rendszer bevezetéséhez. Az egységes európai segélyhívó számra, a 112-re alapozott egységes segélyhívó rendszer keretében a segélyhívásokat a jövőben főképp az úgynevezett hívásfogadó központokban fogadják, ahonnan a segélyhívás jellegétől függően az informatikai rendszerben rögzített adatokat továbbítják a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez: rendőrség, katasztrófavédelem, mentők. A hívásfogadó központban a rendőrség állományába tartozó munkavállalók látják majd el a híváskezelői feladatokat.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény módosítása szükséges a körözési eljárás hatékonyabbá tétele érdekében. A módosítás alapján a körözési eljárást lefolytató rendőri szerv megkeresheti a hitelintézeteket, a körözési eljárást jelentősen elősegítheti a bankinformációkhoz való hozzáférés.

Tisztelt Országgyűlés! Az egészségügyről szóló törvény módosítása alapján az egészségügyi állami szervnek lehetősége van az egészségügyi törvényben meghatározott betegek tekintetében elrendelni a körözést vagy előállítást. Az előállítást a törvényjavaslat csak szűk körben, kizárólag indokolt esetben engedi. Ezek azok a súlyos esetek, amelyeknél a járványveszélyt mindenki belátja. Ez esetekben is csak lehetőség, és nem kötelezően rendelendő el a körözés. E súlyos esetek a következők: aki fertőző betegsége miatt fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra vagy aki úgynevezett járványügyi megfigyelésre és zárlatra szorul, illetve akik tuberkulózis miatt elkülönített, őrzött osztályon való elhelyezésre kötelezettek.

(19.40)

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény módosítása a körözési eljárás elősegítését szolgálja. A módosítás értelmében a körözési eljárás során a körözési eljárást lefolytató szerv hozzáférhet a helymeghatározási adatokhoz is, amelyekre korábban csak a nyomozó hatóságnak volt lehetősége. Ezáltal a körözési eljárás során végzett felkutatás sikeresebbé válhat.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
280 306 2013.05.22. 5:07  277-307

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szeretném megköszönni a honvédelmi és rendészeti bizottság támogatását, amelynek eredményeként általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot.

Szeretném megköszönni Kulcsár József képviselő úr támogatását. Hozzászólásában értékelte a javaslat erényeit, céljait, eszközeit. Köszönöm a támogatását, és kérem, hogy a szavazások során is támogassa a Fidesz-KDNP-frakció a benyújtott törvényjavaslatot.

Harangozó Tamás, az MSZP képviselője politikai lózungokkal tarkított, valótlanságokat tartalmazó, gyalázkodó hozzászólását visszautasítom. Sajnálatosnak tartom egyébként és jellemző az ő hozzáállására, hogy miután eldarálta a hozzászólását, nevetve elhagyta az üléstermet, és nem volt kíváncsi arra, hogy a parlament az általános vita során milyen következtetésekre jut, illetve a többi képviselőtársa milyen álláspontot foglal el ebben a kérdésben.

Ami a menekültekkel kapcsolatos hozzászólását illeti, ő az előző törvényjavaslathoz kanyarodott vissza a körözési törvényjavaslat tárgyalása során is. Azoknak, akikről ő beszélt, nincs idejük utcára kerülni, de nem is akarnak itt maradni Magyarországon, mert nem ez volt a fő úti céljuk. Ezt világosan látni kell.

Ami a megbízhatósági vizsgálattal kapcsolatos véleményét illeti, az is teljesen megalapozatlan. A megbízhatósági vizsgálat rendszere jelenleg is működik. A mostani benyújtott szabályozás csak pontosítást tartalmaz az első körben azon munkakörök vizsgálatára, ahol a leginkább előfordulhat a korrupció. A megbízhatósági vizsgálat felügyeletét az ügyészség látja el. A rendőrségi törvény jelenleg hatályos 7. §-a is tartalmazza a megbízhatósági vizsgálat szabályait. Mondom, szomorú volt hallani Harangozó képviselő úr megalapozatlan és teljesen politikai lózungokat tartalmazó hozzászólását. Ha az ember arra gondol, hogy ő 2006 és 2010 között az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban a miniszter politikai tanácsadója volt, és a 2008-as Portik-Laborc-találkozókra gondolunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ők szégyellhetik magukat, akik a maffiával szövetkeztek a választások törvénytelen befolyásolása érdekében.

Tisztelt Országgyűlés! Mirkóczki Ádám képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban a következőket szeretném elmondani. A pedofil elkövetőkre vonatkozó javaslata nem szabályozható a körözési törvényjavaslaton belül. A rendőrségi törvény alapján a körözött személy faji eredetére, vallási hovatartozására vagy szexuális magatartására vonatkozó adatokat csak akkor lehet kezelni, ha az összefügg a bűncselekménnyel, ebből fakadóan a körözési nyilvántartás a körözött személyek tekintetében tartalmaz ilyen adattartalmat, de ezt kizárólag csak akkor lehet felhasználni, ha relevanciája van a bűncselekmény feltárása során.

Zakó László képviselő úr hozzászólását köszönöm. Úgy gondolom, hogy minden feltétel adott lesz annak érdekében, hogy a 112-es rendszer teljes mértékű üzembe helyezése után ez a rendszer hatékonyan, eredményesen működjön, és gyorsan az őket felkereső segélykérők rendelkezésére tudjon állni az a megfelelő szervezet, akinek a segítségét kérik. Úgy gondolom, a kormány minden feltételt biztosít annak érdekében. De köszönöm a hozzászólását, korrektnek tartom.

Staudt Gábor képviselő úr a holtnak nyilvánítási eljárás szabályaival, illetőleg az eltűntté nyilvánítás szabályaival kapcsolatos álláspontját fejtette ki. Nagyon röviden azt szeretném elmondani, hogy a képviselő úr módosító javaslatát meg fogjuk vizsgálni.

Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm az Országgyűlésnek az általános vita során elhangzott véleményeket, különösen azokat a véleményeket, amelyek a törvényjavaslatot támogatták, és kérem, hogy a részletes vita során, illetőleg a szavazások során is támogassák a javaslatot.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
282 192 2013.05.27. 1:59  189-192

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A roma integráció fontosságáról az azonnali kérdések órájában a miniszterelnök úr is beszélt. Ennek a fontos kérdésnek az ország érdekében való eredményes megoldásához a Belügyminisztérium is hozzájárult azzal - ahogy ön említette -, hogy 2011-ben roma integrációs programot indítottunk, aminek az volt a célja, hogy egy olyan hosszabb folyamatot indítsunk el, ami elvezethet ahhoz, hogy a közszolgálatban a rendőrségnél minél több cigány származású munkatárs dolgozzon, példát, karrierlehetőséget mutatva és húzóerőként hatva a cigányság számára, és növelje a cigányság integritása iránti bizalmat, az elfogadottságot a társadalomban.

A jogszabályi megfelelőség hangsúlyos szempont volt, amely magában foglalta az iskolázottsági, egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságot és a büntetlen előéletet. A lefolytatott részletes alkalmassági vizsgálatok alapján a 75 jelentkezőből az elsődleges szűrés után 43 fő, majd a részletes alkalmassági vizsgálatok alapján 32 fő - 12 fő hivatásos, 18 fő közalkalmazott - állományba vételére került sor. Tehát a 32 főből jelenleg 24 fő - 12 fő hivatásos és 12 fő közalkalmazott - áll a rendőrség személyi állományában.

Remélhetőleg hasonló programok révén a jövőben tovább növelhetjük a rendőrség és a többi rendvédelmi szerv kötelékében dolgozó roma származású munkatársak számát. Ehhez türelem, megbecsülés kell mindenki részéről, előrelépésnek kell tekinteni ezt az eredményt, és nem katasztrofális bukásról lehet beszélni, mint ahogy ön állította. Ezt a programot folytatjuk, és bízunk abban, hogy a jövőben is sok roma fiatal jelentkezik, és az ő szolgálatba állításuk is szolgálja a roma integráció nagyon fontos, az ország érdekében fontos ügyét.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
283 507 2013.05.28. 0:23  506-507

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Valóban, egy pontosító jellegű módosító javaslat érkezett a törvényjavaslathoz, amelyet a kormány támogat. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy ezt a javaslatot, illetőleg a törvényjavaslat egészét támogatni szíveskedjenek.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
283 523 2013.05.28. 4:14  508-523

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az első vitaszakaszhoz két módosító javaslat érkezett, ezeket a kormány nem támogatja. Ez a válaszom egyébként a Staudt Gábor képviselő úr által elmondottakra. Tehát nem áll fönn az a veszély, amitől ő óvni kívánta az országot, az ország költségvetését, illetőleg a törvényjavaslat egészét.

Az általános vitában, az expozéban, illetőleg az előterjesztői válaszban is elmondtam és hangsúlyoztam, hogy a törvényjavaslat egyik célja az európai uniós jogharmonizációs kötelezettség teljesítése, de ugyanilyen fontos célja a magyar nemzeti érdekek figyelembevétele, érvényesítése, és ugyanilyen fontos cél az ország teherbíró képességének figyelembevétele. Tehát ezt a hármas egységet kívántuk megvalósítani a törvényjavaslat előterjesztése során, illetőleg a javaslat tartalmát illetően.

Azt mondhatjuk a menekültügyi és migrációs módosítások kapcsán, hogy a módosuló szabályok hozzájárulnak a menedékjoggal való visszaélések számának jelentős csökkenéséhez. Ezért is fontos, hogy a menekültügyi intézményrendszer a rendelkezésre álló erőforrásait a nemzetközi kötelezettségvállalásoknak megfelelően a valóban védelemre és támogatásra szorulókra tudja fordítani. Ami a menekültek számát illeti, a Józsa képviselő úr által elmondottakra reagálva szeretném elmondani, hogy az év első négy hónapjában jelentős mértékben megnőtt a Magyarországra érkező menekültek száma, a Szerbiából, Szerbia felől érkezők száma. A 2012-es 1-4 hónapos adat 1730 menekültet jelentett, ez ebben az évben, 2013 1-4 hónapjában meghaladta az 5 ezer főt. Tehát jelentős mértékben megnőtt a menekültek száma. Ezt csak a pontosság kedvéért, illetőleg a képviselő urak tájékoztatása kedvéért szerettem volna elmondani.

Ami a vitaszakasz második részét illeti, a szabálysértési jogterülethez összesen 10 módosító javaslat érkezett, amelyből egyet támogat a kormány, míg 9 javaslatot nem támogat. A kormány által támogatott módosító javaslat arra irányult, hogy ha a kirendelt ügyvéd helyett más ügyvéd kirendelését kéri az eljárás alá vont személy, a kérelem mérlegelési jogkörben történő elbírálása helyett a rendőrség vagy a bíróság kötelező módon másik ügyvéd kirendeléséről gondoskodjon. E javaslat különösen azért volt támogatható, mert az ilyen jellegű kérelmek benyújtása, majd azok elbírálása az eljárás elhúzódását eredményezheti. Emellett a javaslat a kirendelt védő személyét érintő kifogás objektív alapon történő elbírálását tenné lehetővé.

Staudt Gábor képviselő úr hozzászólására szeretnék reagálni. Ő arról beszélt, hogy nem indokolt a 7,5 tonnánál nagyobb súlyú járművel elkövetett szabálysértés esetén a járművezetéstől eltiltás, mert lehet olyan eset, hogy szükséges a szabályok megszegése, azaz végszükség. Ez pedig büntethetőséget megszüntető ok, amire ilyen esetben alappal lehet az eljárás során hivatkozni.

Tisztelt Országgyűlés! A benyújtott törvényjavaslat a szabálysértési törvény hatálybalépését követően felmerült jogértelmezési kérdések rendezésével, pontosításával a jogalkalmazók számára a pontosabb és hatékonyabb munkavégzést segíti elő. A szabálysértést elkövetők körében pedig pozitív irányt válthat ki az előnyösebb rendelkezések beiktatása, különös tekintettel a fiatalkorúak vonatkozásában javasolt intézkedésekre.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
283 533 2013.05.28. 3:40  524-533

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Először Staudt Gábor képviselő úr első vitaszakaszban tett hozzászólására szeretnék reagálni.

(22.50)

Nem tudjuk támogatni azt a javaslatot, amelyet ő támogatásra javasolt, és az eltűnésről beszélt, mert a bíróságnak jelenleg is lehetősége van, a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint is lehetősége van, hogy az eltűnést követő hónap 15. napján halottnak nyilvánítsa az eltűntet. Ehhez nem feltétlenül kell eltelni 5 évnek az eltűnéstől számítva, nem fő szabály, hogy az 5 évnek el kell telni az eltűnéstől. Nem az a cél, tisztelt Országgyűlés, hogy a rendőrség határozatokat gyártson, hanem az, hogy keressék és megtalálják az eltűntet. Ezt világosan szeretném elmondani.

Józsa István képviselő úr hozzászólására is szeretnék reagálni, aki a rendőrállam képét féltette vagy félti a módosító javaslattól. Szeretném elmondani, hogy a rendőrségről szóló törvény 7. §-a jelenleg is tartalmazza a megbízhatósági vizsgálatra vonatkozó rendelkezést, amelyet a törvényjavaslat, ez a jelenlegi törvényjavaslat kizárólag pontosít. A megbízhatósági vizsgálatot először azoknál a munkaköröknél szükséges bevezetni, ahol nagyobb a korrupció veszélye, külön törvényben meghatározott időpontban pedig a teljes közszféra tekintetében is bevezetésre kerülhet a megbízhatósági vizsgálat. Az általános vita során ezt részletesen kifejtettük. A Nemzeti Védelmi Szolgálat részére meghatározott feladat ellátására való felkészüléshez szükséges időt biztosítja a törvényjavaslat eltérő hatályba léptető rendelkezése.

Ami pedig a rendőrállammal kapcsolatos megjegyzését illeti, tisztelt képviselő úr, szeretném elmondani, hogy Magyarország demokratikus jogállam, az a cél, hogy a demokratikus jogállam korrupciómentes működése biztosított legyen. Ezt szolgálja a javaslat, és szó sincs arról, hogy a köztisztviselőket vagy a kormánytisztviselőket meg akarja félemlíteni a javaslattevő, az előterjesztő vagy a kormány, vagy bármilyen kormányzati szerv. De ha már itt tartunk, hadd emlékeztessem a tisztelt Országgyűlést és a nyilvánosságot arra, hogy 2002-ben a szocialista kormányzás megkezdése után nem sokkal például Berkecz Máriával szemben alkalmazott brutális rendőrségi intézkedések, azok valóban a megfélemlítést szolgálták; meg akarták félemlíteni azokat az embereket, akik az Orbán-kormány idején feladatot láttak el. (Dr. Józsa István közbeszólása.) Úgyhogy szeretném elmondani, és a megjegyzéseket ezzel kapcsolatban visszautasítani. (Kontur Pál közbeszólása.) Itt képviselőtársam mondja, hogy valóban az a szocialista kormányzat a rendőrállamot próbálta ilyen módon is megcélozni.

Tisztelt Országgyűlés! A benyújtott törvényjavaslat a körözési nyilvántartási rendszer korszerű átalakítását, valamint a körözési eljárások gyorsítását és hatékonyságának növelését szolgálja, ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot támogatni szíveskedjenek.

Köszönöm a figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
285 187 2013.06.03. 0:04  187-188

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm, támogatjuk.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
287 144 2013.06.10. 1:48  141-144

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Szó sincs arról, hogy a rendőrség vegzálja a szegényeket, és szó sincs állami megfélemlítésről. Ha visszagondolok a közelmúltra, akkor állami megfélemlítésről 2006 őszén beszélhettünk, amikor önök politikai hatalmuk megőrzése érdekében, a szocialisták megfélemlítették az embereket. Ezt csak a pontosság kedvéért szeretném önnek felidézni, és remélem, hogy nem felejti el.

Ami a kérdése további részét illeti, tájékoztatom, hogy a kerületi rendőrkapitányságok bűnmegelőzési céllal napi kapcsolatot tartanak a hajléktalanok ellátásában közreműködőkkel. Az ételosztás helyszínen a rendőri jelenlét azért vált szükségessé, mert a korábbi tapasztalatok alapján az odaérkező több száz személy gyakran megzavarta a Rákóczi út gyalogos- és járműforgalmát, és ezt a helyzetet a segélyszervezetek jelen lévő munkatársai nem tudták megfelelő módon kezelni, így a rendőri jelenlétre a biztonság érdekében is - hangsúlyozom, a biztonság érdekében - volt szükség. Képviselő úr, ezenfelül az elmúlt időszakok tapasztalatai alapján a segítségre szoruló hajléktalan emberek közé nagy számban megpróbálnak elvegyülni körözött személyek, akiknek a kiszűrése csak az igazoltatás során, annak részeként lehetséges.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi rendőrkapitányságának vezetése az ételosztást végrehajtó szervezettel több alkalommal felvette a kapcsolatot a problémák megelőzése érdekében, és a sikeres együttműködésnek köszönhetően a rendőri jelenléttel kapcsolatban panasz nem merült fel.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
287 171 2013.06.10. 2:48  170-176

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az elmúlt időszak intenzív csapadéktevékenysége a Duna bajor és osztrák szakaszain, valamint a fontosabb német és osztrák mellékfolyók vízrendszerében gyors vízszintemelkedést okozott. Az előrejelzések alapján látható volt, hogy az ár Magyarországot is eléri. Ezért a kormány 2013. június 4-én árvízi veszély miatt veszélyhelyzetet hirdetett Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye területére, Pest megyében a szobi járás, a váci járás, a dunakeszi járás, a szentendrei járás területére, valamint Budapest főváros I., II., III., IV., V., IX., XIII., XXI. és XXIII. kerületének közigazgatási területére, az emberek életének, egészségének, anyagi értékeinek megőrzése, megóvása érdekében.

Az alaptörvény értelmében a kormány egyes törvények alkalmazását felfüggesztő, törvényi rendelkezésektől eltérő rendelkezéseket tartalmazó, valamint egyéb rendkívüli intézkedést bevezető rendelete 15 napig marad hatályban. Ezt követően az Országgyűlés felhatalmazása alapján hosszabbítja azt meg. Jelenleg az eddig legnagyobb vízszintet messze meghaladó és csak lassan apadó árhullám vonul le a Duna magyarországi szakaszain.

(16.50)

A mai napon Pintér Sándor belügyminiszter úr tájékoztatást adott a veszélyhelyzet elhárítására tett intézkedésekről és az aktuális árvízi helyzetről. A Duna cseh és szlovák oldali mellékfolyóinak vízgyűjtőterületén bekövetkező esetleges csapadéktevékenységgel is számolva és a jelenlegi magyarországi csapadéktevékenységet is figyelembe véve a levonuló árhullám tartósságának növekedésével, a védekezés elhúzódásával kell számolni. A budapesti árvíz levonulásához várhatóan 7-8 napra lesz szükség, ami azt jelenti, hogy június 17-18-án apadhat előreláthatólag 650 centiméter alá a Duna vízszintje, és hagyhatja el a víz a rakpartot, ezért várhatóan a veszély elhárítása és az árvíz károsító hatásának a felszámolása 15 napnál hosszabb ideig tartó feladatot jelent.

Erre figyelemmel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy járuljon hozzá a veszélyhelyzet 2013. július 19-éig történő meghosszabbításához.

Egyben tisztelettel tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a mai napon 12 órától az árvízveszély miatt veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány Pest megyében a szigetszentmiklósi járás, a ráckevei járás, az érdi járás, Fejér megyében a martonvásári járás és a dunaújvárosi járás, Bács-Kiskun megyében a kunszentmiklósi járás, a kalocsai járás és a bajai járás, Tolna megyében a paksi járás, a tolnai járás és a szekszárdi járás, Baranya megyében a mohácsi járás közigazgatási területére.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)