Készült: 2020.01.29.15:31:36 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
113 152 2011.09.26. 1:40  149-152

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Megértjük azoknak az embereknek a jogos felháborodását, akiket nyugtalanító helyzetbe hoztak, a lakóhelyükön nem tudnak pihenni, és mindennap problémák kerülnek elő.

A rendőrség érzékelte a súlyos konfliktust, és a törvény adta lehetőségeihez képest intézkedett. A jegyző határozata után az I. kerületi rendőrkapitányság járőrei két alkalommal is megjelentek a helyszínen, ahol igazoltatásokat hajtottak végre, azonban a járőrök konkrét karhatalmi tevékenységet nem folytathattak.

A fentieken túl a bank eljárásával kapcsolatban bűncselekmény gyanúja miatt büntetőeljárás elrendelésére is sor került. A Hattyúház ügyében a birtokvédelmi eljárásban hozott jegyzői határozat jogerős, úgy, ahogy ön mondta, azonban a bank kérte a végrehajtás felfüggesztését. A Budai Központi Kerületi Bíróság nem jogerős határozatával elutasította a bank kérelmét, azonban a bank fellebbezett, ezért a mai napig jogerős határozat tudomásunk szerint nincs.

Tájékoztatom képviselő urat, hogy a jegyzői iroda tájékoztatása szerint a jegyzői határozat nem teljes körű végrehajtása miatt bírság kiszabására került sor a bankkal szemben.

A konkrét ügy felveti annak a szükségességét, hogy megvizsgáljuk, hogy a jelenlegi szabályozás megfelelő-e a birtokvédelem területén.

Mindaddig, amíg egy adott polgári jogvita jogerősen le nem zárul, addig a rendőrség nem léphet fel, és senkit nem kényszeríthet az ingatlan elhagyására. Amint a jogvita jogerősen befejeződik, úgy a szükséges intézkedéseket a rendőrség meg fogja tenni, úgy, mint ebben az esetben is.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
115 30 2011.10.03. 4:00  27-33

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Lehet, hogy önök ezt tették volna, de mi nem ezt tesszük, és az ön interpellációját hallva az a hasonlat jut eszembe, mint amikor a gyújtogató az égő ház mellett kérdőre vonja a tűzoltókat, akik éppen oltanak, hogy miért ilyen lassan, milyen eredménytelenül oltanak, miért nem dolgoznak többet. Ez a hasonlat, úgy gondolom, idepasszol az ön interpellációját hallva.

Ettől függetlenül örülök annak, hogy belátták, nem jó az, hogy egészséges, 40 éves hivatásosok ne dolgozzanak, lemondjunk a tapasztalataikról, a szakértelmükről. Igaz, hogy több mint egy évbe került, több mint egy év telt el ahhoz képest, hogy ezt önök belássák, de azt gondolom, hogy jobb később, mint soha. Azt hiszem, ezt nevezik eső után köpönyegnek.

Tisztelt Képviselő Úr! Az mégsem járja, hogy életerős emberek, 38, 39, 40, 41 éves hivatásos állományúak nem dolgoznak, adót sem fizetnek, miközben mások megszakadnak a munkában azért, hogy a családjuk megélhetését biztosítani tudják. A munkaképes, de nem dolgozó rendőröktől beszedendő adó teljes összegét a dolgozó rendőrök béremelésére fogjuk fordítani 2012-től.

Igen, mindenkinek tudunk munkát adni, értelmes, az ország épülését szolgáló feladatot fognak kapni. Aki pedig fiatal kora, ereje és képessége ellenére nem kíván munkát vállalni, attól elvárható, hogy más módon járuljon hozzá az ország felemelkedéséhez. Ez nem sarc, képviselő úr, ez igazságos tehermegosztás.

Ami pedig az eddigi intézkedéseket illeti, az Országos Rendőr-főkapitányság humán szolgálatánál létrehoztak egy úgynevezett reaktivációs adatbázist, amelybe minden jelentkező kolléga anyaga felkerül, megnézik, hogy az illető milyen munkára jelentkezett, milyen helyekre tudják őt beosztani. A mai napig 50 egykori hivatásos, egykori szolgálati nyugdíjas jelentkezett munkára; a jelenlegi nyugállományúak közül mindenkinek a munkáltatását, a munkába állítását, szolgálatba állítását tudjuk biztosítani. Azt tapasztaljuk egyébként, hogy egyre több egykori nyugdíjas kéri a visszavételét a rendőrség állományába. Tehát úgy, ahogy elmondtam és most is megerősítem, lehetőséget kívánunk biztosítani az öregségi korhatár alatti szolgálati nyugdíjasoknak, hogy a rendvédelem területén aktív munkát végezzenek, hozzájáruljanak a közbiztonság, a közrend megteremtéséhez. A szenior állományt be fogjuk vonni a fiatal hivatásos állomány oktatásába vagy a bűnmegelőzési feladatokba.

Tisztelt Képviselő Úr! Ma 30 év az átlagéletkor a rendőrségnél. Szükség van arra, hogy az idősebb, tapasztalt, jó szolgálati tapasztalatokkal rendelkező rendőrök szolgálatba álljanak. Úgy, ahogy mondtam, 2012-től létre fogjuk hozni a szenior állományt, amelyben a résztvevők a korábbi szolgálati nyugdíjuknak megfelelő illetményt kapnak, könnyített feltételek mellett szolgálnak, és az alkalmazási feltételeken is enyhíteni fogunk. Aki pedig nem kíván visszatérni, annak szolgálati járandóságot biztosítunk, 57 év felett a teljes összeget, ez alatt pedig a személyi jövedelemadóval csökkentett összeget fogják megkapni.

Tisztelt Képviselő Úr! A szenior állományba tartozók foglalkoztatásának célja a helyi közbiztonság erősítése, de ha a szükség úgy kívánja, részt vesznek a közbiztonsági, a bűnügyi akciók végrehajtásában, az árvízi védekezésben, a katasztrófahelyzetek elhárításában vagy a Start-munkaprogrammal kapcsolatos feladatok végrehajtásában is.

Tisztelt Képviselő Úr! Ha ön úgy érzi, hogy a korábban elkövetett hibáikat, bűneiket enyhíteni akarják, akkor fogadja el a válaszomat.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
115 124 2011.10.03. 2:08  121-128

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! A kormány hivatalba lépése után azonnal, haladéktalanul világossá tette, hogy fellép az uzsorás bűncselekmények elkövetői ellen. Ennek érdekében a belügyminiszter hivatalba lépése után utasította a rendőrséget, hogy erőteljesebben lépjenek fel, a rendőrség erőteljesebben lépjen fel az uzsorások ellen.

Ennek az eredményei alapján azt lehet elmondani, hogy 220 ügyben indult eljárás 2010. július 1-je és 2011. szeptember 1-je között, 134 eljárás befejezésre került, 66 fő előzetes letartóztatásban, 3 fő házi őrizetben van, 1 fő pedig jelenleg őrizetben van. A sértettek száma 596 fő, a terheltek száma 155 fő. Ennek utána, tisztelt képviselő asszony, szeptember 12-én került bejelentésre a parlamentben az ön által idézett zéró tolerancia, amelynek érdekében az elmúlt héten tárgyalta a parlament az általános vitáját a büntető törvénykönyv módosításának, amely súlyosabb bűncselekmények kiszabását teszi lehetővé az uzsorás bűncselekmények elkövetői ellen, illetve az ügyészség részére biztosítja a Ptké. módosításával az uzsorás bűncselekmények elkövetése esetén a keresetindítási jogot. E mellett az intézkedések mellett a rendőrségen, az Országos Rendőr-főkapitányságon külön akciócsoport alakult az uzsorás bűncselekmények elleni fellépés érdekében. Azt is szeretném elmondani, hogy éppen az elmúlt héten vettek őrizetbe egy polgármestert, aki az alapos gyanú, a megalapozott gyanú szerint uzsorás bűncselekményt követett el.

Tisztelt Képviselő Asszony! Ez a kormány világosan meghirdette, hogy senki nem áll a törvények fölött, határozottan fellép az uzsorások ellen, mondja meg, hogy kik, illetőleg megmondta, hogy Tarnabodon adják meg azokat az adatokat, amelyek alapján a rendőrség haladéktalanul ezekben az ügyekben is fel tud lépni.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
115 128 2011.10.03. 1:03  121-128

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Azt tudom ígérni, hogy amint az adatok birtokában leszünk, abban a pillanatban intézkedni fogunk, a rendőrségtől ezeket a szükséges intézkedéseket számon fogjuk kérni.

Ami pedig az ön hozzáállását, illetőleg az önök frakciójának a hozzáállásait illeti, szeretném kérni azt, hogy támogassák a parlament előtt fekvő Btk.-módosítást az uzsorások elleni bűncselekmények fellépése érdekében. Úgy gondolom, hogy közérdek, és remélem, hogy önök is egyetértenek azzal, hogy minden uzsorás ellen fel kell lépni, minden uzsorást börtönbe kell zárni, fajra, felekezetre, nemre, származásra tekintet nélkül. Ahhoz pedig, hogy ezeket az intézkedéseket eredményesen meg tudjuk tenni, a szükséges információkat, ha ilyen önnek van, bocsássa rendelkezésünkre. Azt gondolom, hogy ezt követően be tudunk számolni arról, hogy ezekben az esetekben is eredményesebben lépett fel a rendőrség az uzsorások ellen.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
117 119 2011.10.10. 2:03  116-123

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A 2006 őszi rendőri fellépés többirányú, súlyos, nehezen reparálható károkat okozott mind az embereknek, mind a rendőrségnek. Az a közbizalom, amelyet 1990-től 2006-ig lassan, nehezen épített ki a rendőrség, azokban a napokban összetört.

A rendszerváltozást követő több mint másfél évtizedben a közhatalom részéről tömeges alkotmányos alapjogsértésekre, állami vezetői mulasztás következtében előálló, emberéletet követelő katasztrófára nem került sor Magyarországon. 2006 őszén a rendőrséget az akkori szocialista, gyurcsányista vezetés, hogy a hatalmát mindenáron mentse, jogellenesen prédának dobta, ezzel felbecsülhetetlen erkölcsi károkat okozott. Az emberek állam iránti bizalma rendült meg ekkor. Azok, akik ünnepelni mentek, nem azért mentek oda, hogy gumilövedékkel lövöldözzenek rájuk. Ezt a közbizalmat kell most helyreállítani. Ami 2006 őszén történt, az a Magyar Köztársaság legnagyobb szégyene volt.

Tisztelt Képviselő Úr! A felelősségvállalásával, a bocsánatkéréssel, a kártérítéssel a szocialisták adósak maradtak. Mi megtérítettük a kárt, a szenvedésekért pedig a Szocialista Pártnak kellene még mindig bocsánatot kérni.

Tisztelt Képviselő Úr! Ahogy ön említette, 2010 júniusában az Országgyűlés határozatot hozott a kártérítésekről, a kormány felhatalmazta a Belügyminisztériumot arra, hogy tárgyalásokat folytasson, és egyenként kössön megállapodást a károsultakkal. Ennek alapján 131 károsult ügyében 245 millió 72 ezer forintot fizetett ki a Magyar Államkincstár. Ezeknek a megalapozott kártérítési igényeknek az ügyében a sértettekkel, a sérültekkel megállapodás született, mindössze három igényt kellett elutasítani, mert azok nem tartoztak a határozatok hatálya alá.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
117 123 2011.10.10. 1:08  116-123

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Valóban 2010. május 29-e óta, a kormányváltás óta ebben a kérdésben jelentős fordulat történt, nemcsak a károkat térítette meg a kormány, illetőleg a Belügyminisztérium, hanem az Országgyűlés megkövette az áldozatokat, megkövette a sérülteket, ahogy ön is mondta. Ezen túlmenően a rendőrségnek is nagyon fontos, hogy azokat a károkat, amelyek az összetört közbizalom területén érték, azt a közbizalmat újra helyreállítsa, visszaszerezze.

Azt gondolom, az elmúlt időszak tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a rendőrség megfelel azoknak az elvárásoknak, amelyeket a demokratikus jogállam fogalmaz meg a rendőrséggel szemben, és a rendőrség a munkája, az eredményei, a közbiztonság megszilárdítása érdekében tett intézkedései következtében egyre méltóbb az állampolgárok bizalmára, és minden újabb eredmény ezt a közbizalmat erősíti.

Köszönöm a kérdését. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(16.00)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 58 2011.10.17. 3:15  55-61

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Képviselő úr, ön a kérdésével beismeri, hogy a szocialista kormányok időszaka alatt semmi sem történt a hajléktalanprobléma megoldása érdekében.

(14.50)

A nemzeti együttműködés programjában a kormány arra tett vállalást, hogy helyreállítja a rendet és a közbiztonságot. A hajléktalanság melegágya lehet különböző bűncselekmények elkövetésének, ezért a hajléktalankérdésben is rendet kell tenni.

Tisztelt Képviselő Úr! Végzetes hiba a szegények és a törvényeket be nem tartó hajléktalanok összemosása. Törvénytisztelő emberek nem végzik a dolgukat az utcán, nem zavarják az arra járókat és nem kötekednek. A közösségi együttélés szabályait mindenkinek be kell tartania. Aki ennek megfelelően jár el, az nem büntetendő, rajtuk segíteni kell. Tehát arról nincs szó, hogy a hajléktalanságért büntetne a jogalkotó. Azonban azoktól, akik kéregetnek, és akik illemhelynek nézik, arra használják az aluljárót, a jogkövetőket meg kell védeni.

A kormány hivatalba lépését követően a Belügyminisztérium együttműködött több karitatív szervezettel annak érdekében, hogy a hajléktalanok részére különböző szállásokat biztosítson. Ez a kezdeményezés akkor sajnos nem érte el a célját, ezért a Belügyminisztérium már 2010-ben törvénymódosítást terjesztett elő annak érdekében, hogy önkormányzati rendelet a település közterületének jogszabályban meghatározott rendeltetésétől eltérő használatát szabálysértéssé nyilváníthatja.

A kérdés átfogó megoldása érdekében további szabályozásra van szükség a közterület-használat tekintetében, ezért a Belügyminisztérium támogatja az Országgyűlés által ma megtárgyalandó szabálysértési törvénymódosítási javaslatot. A kormány és az önkormányzatok célja az, hogy visszaadjuk a közterületet a törvénytisztelő embereknek. A hajlék nélkül élő embereknek is érdeke, hogy megoldást találjunk erre a helyzetre, de megfelelő szabályozás nélkül ez ma nem lehetséges. Ezért a Belügyminisztérium a fővárossal és a kerületekkel is együttműködve megállapodott arról, hogy a közeljövőben három új szálló nyílik Budapesten, ahol rendőri felügyelet mellett egészségügyi ellátásban részesülhetnek a hajléktalanok. Lehetőséget adunk a hajléktalanoknak arra, hogy visszatérhessenek a társadalomba, később rendeződjön az állapotuk, és lehetőség szerint munkát is végezhessenek.

A hajléktalanügy kezelése több száz millió forint forrást igényel az önkormányzatok és a kormány részéről egyaránt. A szocialista álhumanizmussal szemben - hiszen az önök kormánya, mint ahogy elmondtam, nem oldotta meg ezt a problémát, a nagy ígéretek között soha semmit nem tett a megoldásért - most olyan helyzet áll elő, amely reális esélyt kínál arra, hogy a hajléktalankérdést hosszú távra megoldjuk. A törvényeknek a becsületes, törvénytisztelő embereket kell védeniük, senki nem állhat a törvények felett, sem azon kívül.

Tisztelt Képviselő Úr! Ha önnek fontos a hajléktalanok sorsa, ha önnek fontos az, hogy ebben a fontos társadalmi kérdésben hosszú távon megoldás szülessen, akkor kérem önt arra, hogy fogadja el a válaszomat.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 127 2011.10.17. 1:32  124-131

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Magyarország demokratikus jogállam, ahol a törvények mindenkire kötelezőek, senki nem állhat a törvények fölött. (Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Vesszük észre!)

Tisztelt Képviselő Úr! Az ön által kérdezett ügyben a filmforgatásra behozott fegyverek nem feleltek meg a parlament által elfogadott 2004. évi XXIV. törvény 3. § a) és b) pontjában rögzített feltételeknek, magyarán szólva: ezek a fegyverek nem voltak hatástalanítva. Tisztelt Képviselő Úr! Ezek katonai sorozatlövők, gépfegyverek, géppuskák, kézi lőfegyverek és távcsöves puskák voltak. Az a bizonyos csőszájfék, amely a fegyvereket a sajtóban megjelentek szerint hatástalanította, egy mozdulattal eltávolítható volt, így a sorozatlövő, nagy hatásfokú eszközök azonnal éles, bevethető fegyverré válhattak volna. Ezt amúgy sajtótájékoztató keretében, éleslövészeten bizonyította be a Terrorelhárítási Központ.

A lefoglalt fegyvereket szakértők vizsgálják, és a lőszerrel, lőfegyverrel való visszaélés tárgyában tett feljelentés alapján az üggyel kapcsolatban mindenkit kihallgatnak, akit szükséges, és minden dokumentumot beszereznek. (Derültség a Jobbik padsoraiból.) Ezért célszerű megvárni a lefoglalt fegyverek vizsgálatának eredményét.

Tisztelt Képviselő Úr! Az ügyben eljáró magyar hatóságok törvényesen jártak el, hivatali kötelezettségeiknek tettek eleget, valamennyiünk biztonsága érdekében. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 131 2011.10.17. 1:01  124-131

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Hogyha önnek a felszólalásában valóban a magyar emberek biztonsága, a magyar emberek érdeke lett volna a fontos, akkor a felszólalása, az azonnali kérdése arról szólt volna, hogy ön megköszöni az eljáró magyar hatóságok munkáját. (Derültség a Jobbik padsoraiból.)

Önök nem ezt tették, hanem politikai haszonszerzés céljából itt, a tisztelt Ház falai között próbálnak botrányt kelteni. De ez nem meglepő egyébként az önök hozzáállását tekintve, hiszen ha az elmúlt közel másfél esztendőben benyújtott, a rendet, a közbiztonságot, az emberek biztonságát megszilárdító törvényjavaslatok támogatását vesszük figyelembe, önök szinte egyetlenegy törvényjavaslatot sem támogattak, ami a rendet, a közbiztonságot, az emberek biztonságát szolgálta volna. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: A kiskorúak büntethetőségét...) Önöknek csak a botrány, a politikai haszonszerzés számít. Sajnálom, képviselő úr.

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban. - Dr. Apáti István közbeszólása.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 224 2011.10.17. 0:08  221-419

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A kormány a javaslatot támogatja.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 252 2011.10.17. 0:33  221-419

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Arra kérem tisztelettel az elnök urat, hogy szíveskedjék felhívni a hozzászólásra jelentkezett képviselők figyelmét arra, hogy jelenleg az Országgyűlés a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló képviselői önálló indítványt tárgyalja. Kérem a tisztelt elnök urat, hogy hasson oda, hogy a Házszabály vonatkozó rendelkezését a hozzászóló képviselők tartsák be.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban. - Közbeszólások az ellenzéki padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 262 2011.10.17. 2:20  221-419

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt MSZP-s Képviselőtársaim! Ha önök ennyire jól, ilyen kiválóan tudták, hogy mit kellett volna tenni (Közbeszólások az LMP és az MSZP soraiból: Most jön a 8 év!), mit kellett volna tenni azért, hogy ne legyenek hajléktalanok, minél kevesebb hajléktalan legyen, aki pedig a hajléktalanság nehéz, valóban nehéz és szomorú sorsára jut, mert ez valóban szomorú és nehéz sors, akkor azoknak mit kellett volna segíteni, akkor önöknek nagyon sok idejük, itt már többen bekiáltották, hogy mennyi idejük lett volna.

Higgye el, hogy sokkal egyszerűbb lenne nekünk is a helyzetünk, sokkal kisebb feladat lenne a hajléktalanok problémájának a megoldása. De még egyszer mondom, a kormány teljes mértékben érzékeny e probléma megoldása érdekében. Ez egy bonyolult, összetett kérdés, én csak arra hívtam föl a figyelmet, és nagy tisztelettel tettem ezt, hogy ez a jelenlegi tárgysorozatban tárgyalt képviselői önálló indítvány a szabálysértési törvény módosításáról szól. Valóban csak erről szólt az én hozzászólásom, nem másról.

A probléma ennél sokkal bonyolultabb, de úgy gondolom, hogy a közterületek rendje, az, hogy rend legyen a közterületeken, hogy mindenki tartsa be a törvényeket a közterületeken, úgy gondolom, hogy közérdek, valamennyiünk érdeke. Az pedig, hogy a hajléktalanok ellátásához, a hajléktalanok problémamegoldásához milyen eszközök szükségesek, azt több képviselőtársam érintette. Valóban nagyon fontos cél, hogy megfelelő feltételek esetén az ő emberi jogaik teljes mértékben való betartásával a munka világába tudjuk visszavezetni ezeket az embereket.

(19.40)

Úgy gondolom, ez nagyon fontos, és még egyszer mondom, itt valaki, talán Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársam hívta fel a figyelmet arra, hogy talán érdemes figyelembe venni azt, hogy ki, amikor módjában volt tenni ennek a súlyos problémának a megoldása érdekében, mit tett. Most könnyű bekiabálni, könnyű számon kérni a kormányt, könnyű kioktatni a kormány képviselőjét, de szeretném elmondani, hogy ez a probléma egy súlyos probléma, közösen, összefogva, együttműködve, a törvényeket tiszteletben tartva, emberségesen, humánusan, de határozottan meg fogjuk oldani ezt a problémát.

Ehhez kérem az önök segítségét. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 278 2011.10.17. 0:24  221-419

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Steiner képviselőtársam és többek szóba hozták, hogy az idén már két hajléktalan megfagyott Budapesten. Ennek kapcsán szeretném tájékoztatni önöket, megalapozott gyanú van a tekintetben, hogy ez a két hajléktalan bűncselekmény áldozata lett, és ezzel kapcsolatban nyomozás folyik.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 282 2011.10.17. 1:59  221-419

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Gúr Nándor képviselő úr hozzászólására szeretnék reagálni. Amikor azt a gondolatot mertem megpendíteni és úgy fogalmaztam, az a célunk, hogy a munka világába visszavezessük ezeket az embereket, akkor sok jót nem kaptam, sőt csak rosszat, egyrészt azt, hogy cinikus vagyok, mert az ő kifejezésüket - azt, hogy visszavezetni a munka világába - mertem használni, másrészt pedig hogy képzelem ezt, amikor az úgymond normál körülmények között élőknek sem tudunk munkát biztosítani. Most meg azt hallottam képviselő úrtól, hogy ő is a legfontosabbnak tartja a munkával való ellátást.

Tisztelt Képviselő Úr! Nem értem akkor, hogy mi baj volt az én hozzászólásommal. De nem is használom ezt a szót, legyen az az önök kifejezése, hogy "a munka világába való visszavezetés". A mi célunk megteremteni annak a feltételeit, hogy dolgozni tudjanak majd ezek az emberek. Ehhez először nyilván megfelelő lakhatás, egészségügyi feltételek, szociális feltételek kellenek, majd ezt követően lehet biztosítani a munkát. De kérem, azt ne rója a terhünkre, se a kormány, se a kormánypárti képviselők terhére, ha ezt mi is szeretnénk megfogalmazni. Ezt ön a hozzászólásában említette. Ha a kormány biztosítja a munkát, az rossz munka, ha meg az önök által megfogalmazott javaslatok szerint dolgoznak, az jó munka?

Legyünk őszinték: nagyon súlyos hagyatékot kaptunk önöktől, de mi ezt a hagyatékot kezelni fogjuk, meg fogjuk tudni oldani. Elmondtam az álláspontunkat, nem akarom még egyszer megismételni.

(20.00)

Szeretném elmondani, hogy úgy, ahogy képviselőtársunk, képviselő asszony elmondta, jelenleg a szabálysértési törvény módosítása van napirenden. Ez is fontos eleme ennek a kérdésnek, mert a rend a legfontosabb közösségi érték, ami meghatározza a mindennapok biztonságát, ez ahhoz járul hozzá. Köszönöm szépen. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 286 2011.10.17. 1:03  221-419

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Varga László képviselőtársunk azt a gondolatot fogalmazta meg az iménti kétperces hozzászólásában, hogy fontosnak tartaná, hogy úgymond - szó szerint idézem talán - a hajléktalanok visszarendeződjenek az élet rendes kerékvágásába, az élet rendes dolgaiba. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat hozzájárul ahhoz, hogy ez a cél megvalósuljon, és tényleg azt szeretnénk, hogy ezt a javaslatot a képviselőtársaim támogatnák, és úgy gondolom, hogy megteremtjük annak a feltételeit, amit Gúr Nándor képviselőtársam elmondott, vagy itt többen az ellenzéki képviselőtársak közül megfogalmaztak.

Úgy gondolom, hogy mindennek az alapja a rend, és hogyha ezt a rendet meg tudjuk teremteni, és a hajléktalanokra is ki tudjuk terjeszteni, akkor nagyot léptünk előre. Ebben kérem a tisztelt képviselőtársaim támogatását.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 290 2011.10.17. 1:21  221-419

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Bárándy képviselőtársam hozzászólására szeretnék reagálni. Örülök annak, hogy az MSZP képviselőcsoportjában már ő a második képviselő, aki elmozdult eredeti, elutasító és kritikai álláspontot megfogalmazó álláspontjától, hiszen már jó szándékot vélt felfedezni Rónaszékiné képviselőtársunk hozzászólásából. Örülök ennek, és utalok arra, hogy Gúr Nándor képviselő úr is már munkát szeretne biztosítani a hajléktalanoknak, amit én korábban megfogalmaztam, és erősen megkritizált.

Én azt gondolom, hogy mindenképpen üdvözlendő, és ennek szeretnék hangot adni ebben a kétperces hozzászólásomban, hogy az MSZP képviselőcsoportja részéről látok biztató jeleket, látom azt, hogy ők is fontosnak tartják, hogy rend legyen, fontosnak tartják azt, hogy ezt a kérdést megoldjuk, még ha Steiner Pál képviselőtársam most kacag is ezen, én azt gondolom, talán örömében teszi, és már ő is hozzá fog szólni, hogy ő is támogatja ezt a törvényjavaslatot, mert ez mindenképpen nagyon üdvözlendő és pozitív elmozdulás lenne. Én látom annak a jeleit, hogy az MSZP is rájön arra, látom a képviselőtársak hozzászólása alapján, rájöttek arra, hogy változtatni kell, hogy rendet kell tenni, és én abban bízom, hogy majd támogatni is fogják ezt a javaslatot.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 294 2011.10.17. 1:25  221-419

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Kaufer Virág képviselőtársunk hozzászólására szeretnék reagálni. Először azt pontosítanám, hogy ez a szabálysértésekről szóló törvény módosítása és nem a büntető törvénykönyv, és nem akarja senki bűncselekménnyel vádolni a hajléktalanokat. Ennek a szabálysértési törvényjavaslatnak a képviselői önálló indítványában meghatározott tényállások kapcsán ez az egyik, amit szeretnék elmondani.

A másik pedig az, hogy arra kérem tisztelt képviselőtársamat és az LMP-frakciót, hogy támogassák ezt a törvényjavaslatot, hiszen ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása is hozzásegíthet bennünket, törvényhozókat ahhoz, hogy olyan állapotokat teremtsünk, ami a rend megteremtését segíti elő ezen a nagyon érzékeny és nagyon nehéz területén.

(20.10)

Úgy gondolom, hogy szembe kell nézni, szembe kell nézni azzal a problémával, hogy ezt a kérdést csak határozottan, törvényes módon, és úgy, ahogy többször elhangzott, összetett eszközöket figyelembe véve lehet megoldani. Most a szabálysértési törvény módosítását tárgyaljuk önálló képviselői indítvány formájában. Úgy gondolom, ha ennek a törvényjavaslatnak a támogatása minél szélesebb körű képviselői támogatást tud megszerezni itt a tisztelt Ház falai között, akkor úgy gondolom, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a hajléktalanok kérdésében előrelépjünk.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 300 2011.10.17. 0:53  221-419

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Csak a pontosság és a rend kedvéért - hogy itt szó szerint idézzem (Derültség.) - mondanám el tisztelt Bárándy képviselőtársamnak, hogy én a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára vagyok, a Belügyminisztériumban rendészeti államtitkári feladat jelenleg nincsen.

De ami ennél is fontosabb: azért én arra biztatom, hogy legyen elég bátor ahhoz, hogy azt az eredeti elmozdulást, amit megfogalmazott a korábbi hozzászólásában - ami Rónaszékiné képviselőtársam hozzászólására történő reagálást jelentette -, azt gondolom, helyes lenne, ha ezt a bátorságát fenntartaná, és ennek a javaslatnak az előnyeit is figyelembe véve tudná támogatni.

Ami meg a rend javára tett hozzászólását illeti, azt köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
119 356 2011.10.17. 0:23  221-419

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Gúr Nándor képviselőtársamat szeretném megnyugtatni, és lehet, hogy ezzel megelőzök majd több, későbbiekben esetleg bekövetkezendő kétperces hozzászólását: a kormány tisztában van azzal, hogy sok dolga van, és a kormány teszi a dolgát.

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
122 365 2011.10.24. 2:24  330-367

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm elnök úr döntését, hogy szót adott nekem most.

Csak azért kívántam szólni, mivel egyébként nem kellene szólnom, mivel nem kormány-előterjesztésről, hanem képviselői önálló indítványról van szó, de mégis megszólíttattam több képviselő úr részéről is. Úgy korrekt, ha erre reagálok. Csak annyit engedjenek meg nekem ezen a késői órán, hogy mivel törvénytisztelő és a Házszabályt betartó ember vagyok, a szabálysértésekről szóló törvény módosításáról szóló képviselői önálló indítvány részletes vitája zajlik, én ezzel kapcsolatban már az általános vitában reagáltam.

Örülök annak, hogy a képviselők módosító indítványokat nyújtottak be, és bízom abban, hogy az elfogadott önálló indítvány hozzájárul ahhoz, hogy ezen a területen is rend legyen, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy rend legyen ebben az országban.

Ami pedig a kérdés más aspektusát jelenti, szeretném elmondani, hogy az a kormányzati szándék, hogy a tél beállta előtt olyan viszonyokat teremtsünk - együttműködve a fővárosi önkormányzattal, a kerületi önkormányzatokkal - a kormány kezdeményezésére, hogy a megnyitandó új túlélési pontokon vagy menedékpontokon olyan biztos fedelet nyújtsunk minden hajléktalannak, amely biztonságosan hozzájárul ahhoz, hogy átvészeljék a telet. Egészségügyi ellátást biztosítunk, biztosítjuk azt, hogy rend legyen, hiszen ott majd a rendőrség is jelen lesz. Azt szeretnénk, az a célunk - ugyanúgy, ahogy az általános vitában talán éppen Gúr Nándor hozzászólására reagáltam, igen, aki most nincs itt -, azt szeretnénk, ha ezek megvalósulnának, és fokozatosan visszavezetnénk ezeket az embereket a munka világába, megadnánk azokat a lehetőségeket, hogy ők is hozzájárulhassanak ahhoz, hogy a létfeltételeiket biztosítsák és dolgozzanak.

Ami pedig Gaudi képviselő úr hozzászólását illeti, úgy gondolom, fontos az, hogy ezen a területen is törvényesség legyen, minden közpénz a céljának megfelelően kerüljön fölhasználásra.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
123 306 2011.10.25. 0:25  215-417

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Egyszerűen nem igaz, amit Dorosz Dávid képviselő úr mond (Babák Mihály: Hazudik.), mert hál' istennek, a rendvédelmi dolgozók nagy többsége, több mint 95 százaléka megéri a 65 éves kort, és reméljük, hogy még ennél magasabb kort is megér. Csak azért szerettem volna erre reagálni, hogy ha fontos az, hogy az igaz tények jöjjenek elő ebben a vitában, akkor ezt mindenképpen el kellett mondanom.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban. - Babák Mihály: Saját statisztikája van Dorosznak.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
123 334 2011.10.25. 1:37  215-417

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Harangozó képviselő úr említette a rendőrség és a határőrség integrációját, ami 2008. január 1-jével ment vége, és arra hivatkozott, hogy ezt mi is támogattuk. Igen, az ország érdekében támogattuk az integrációt, de az akkori MSZP-kormány nem tudta kihasználni azt a nagy lehetőséget, amit ez az integráció jelentett, hiszen a határőrség több mint 10 ezer fős létszámmal rendelkezett 2007-ben, és ez a létszám mindenképpen alkalmas lett volna a rendőrség számára, amely állandóan létszámhiánnyal küzdött, és óriási elvándorlás volt - ahogy azt Tapolczai képviselőtársam említette -, tehát az MSZP-kormány nem tudta kihasználni az óriási lehetőséget, hogy azt a kiváló rendészeti erőt, amit a határőrség jelentett, amit a határőrség képezett 2007-ben még teljes mértékben, a rendőrség személyi állományának a megerősítésére fordítsa.

Képviselőtársam, ez abszolút mértékben kormányzati lehetőség és kormányzati felelősség volt, de most már tudjuk, hogy ez kormányzati hiba lett. Ezt az igazság kedvéért mindenképpen el kell mondani. Nagyon sajnálom, hogy ez a lehetőség kihasználatlan maradt, hiszen ha pályán tudták volna tartani az ország érdekében, ha szolgálatban, hivatásos állományban, aktív állományban tudták volna tartani a határőröket, akkor sokkal jobb lett volna a közbiztonság Magyarországon, és nem jutottunk el oda, ahova 2009-ben, 2010-ben a kormányváltás előtti időszakra eljutottunk, amelyet valamennyien ismerünk.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
123 348 2011.10.25. 3:35  215-417

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Harangozó képviselő úr szavaira reagálva szeretném elmondani, hogy azzal a 9433 fő átvételével nincsen semmi probléma. A probléma az volt, hogy a szocialista kormány nem tudta megtartani ezeket a határőröket rendőrként az állományban, ez a legnagyobb probléma. Ezek jelentős része - most számot nem akarok mondani - 2008-ban, 2009-ben elhagyta a testületet, és szolgálati nyugdíjba vonult. Ez okozta azt a problémát, hogy az a valóban jelentős létszámbővülés, amit ön is említ, és én is erre utaltam, egy példátlan lehetőség volt létszámban, technikai eszközben.

(20.40)

Én ott voltam 2007 decemberében, az akkori honvédelmi és rendészeti bizottság tartott egy ülést a Labanc utcában, a Határőrség Országos Parancsnokságán, és ott egy technikai bemutató is volt, technikai eszközöket vonultattak fel, uniós forrásokból beszerzett kiváló technikai eszközöket. Tehát a rendőrség erősödött, még egyszer mondom, létszámában, úgy, ahogy ön mondja, erősödött technikai ellátottságában, tehát ez egy nagyon nagy lehetőség volt. És mondom: azt sajnálom, és ez az önök felelőssége, hogy nem tudták megtartani ezt a létszámot az állományban. És nemcsak hogy nem tudták megtartani, hanem ez a jelentős létszámú hivatásos állomány, akik egykor határőrök voltak, szolgálati nyugdíjba mentek, és úgy, ahogy Tapolczai Gergely képviselőtársam mondta, olyan magas szolgálati nyugdíjat kaptak, amelyet ő is idézett.

A másik pedig: ön a miniszter úrra hivatkozott, hogy a nyár elején vagy nyáron több írásbeli kérdést is beadott, nem tudom dátum szerint megemlíteni, de mindenképpen szeretnék reagálni arra, hogy jelentős mértékben csökkent a létszámhiány, hiszen a hónap elején a Hősök terén 1300 rendőr tett esküt. Ezzel a március 6-ai, a Hősök terén lezajlott eskütétellel együtt már olyan személyiállomány-bővülés van a rendőrség állományát illetően, amely garancia arra, hogy azt a kormányzati ígéretet, ami arról szólt, hogy 3500 fővel megerősítjük a rendőrség létszámát, ezt jelentős mértékben már most, a ciklus elején, a ciklus első évének végén tudtuk teljesíteni. De szeretnénk a továbbiakban is megerősíteni a rendőrség létszámát, és ami nagyon fontos, hogy szeretnénk megtartani az állományt, olyan vonzó életpályát, olyan szabályokat alkotni, amelyek a rendőröket, a hivatásosokat az állományban tartja, és erre törekszünk.

Kérem képviselő urat, kérem az MSZP-frakció tagjait, hogy támogassák ezt a kormányzati erőfeszítést, támogassák azokat a törvényeket, amelyek a közrend és közbiztonság megerősítésére szolgálnak, támogassák azokat az erőfeszítéseket, amelyek a hivatásos állomány elismerését szolgálják.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
123 360 2011.10.25. 2:26  215-417

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Harangozó képviselőtársunk, örülök, hogy visszatért a helyére, és hallja a válaszomat. (Babák Mihály: Bim-bam, bim-bam!) Csak azért reagálok, mert az egyik hozzászólásában arról beszélt, hogy drámai mértékben megemelkedett vagy drámai mértéket öltött a szolgálatból távozó, nem szolgálati nyugdíjba, hanem egyébként leszerelő hivatásosok száma. Ugye, jól értettem ezt az észrevételét?

Én ezt nem így tudtam, és csak azért, hogy hiteles és korrekt választ adjak erre, megkérdeztem a munkatársamat, a Belügyminisztérium személyzeti főosztályának illetékesét, hogy valóban így van-e ez. Úgy gondolom, közérdek az, hogy pontos információkkal rendelkezzünk, és az információkat itt a tisztelt Országgyűlés elé terjesszük. Tehát nem igaz ez, amit ön állít, nem haladja meg az egy évvel ezelőttit vagy a két évvel ezelőtti számot az ilyen jogcímen távozók száma, hozzáteszem, ők is hiányoznak.

(21.20)

Azt szeretnénk, ha senki nem távozna ilyen okok miatt vagy ilyen módon a testületből, mert hiszen mi szeretnénk megtartani minden hivatásost.

De azért mondtam el ezt az információt itt, a tisztelt Ház előtt, nemcsak Harangozó képviselőtársamnak, hanem valamennyi ellenzéki képviselőtársamnak címezve, mert fontos az, hogy valóban valós ismereteik legyenek ezekről a tényekről. Én abban bízom, hogy talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy átgondolják az álláspontjukat, és majd tudják támogatni a törvényjavaslatot. Hiszen, még egyszer mondom, úgy, ahogy egyébként Czunyiné Bertalan Judit kitűnő hozzászólásában rávilágított a hivatásos állományúakat is érintő változásokra, ezek tekintetében azt tudjuk elmondani, hogy fontos az, hogy olyan szabályokat hozzunk, olyan szabályokat fogadjon el a törvényjavaslat megvitatása után a tisztelt Ház, amely ezeket a kérdéseket korrekt módon rendezi, és hozzájárul ahhoz, hogy a hivatásos állomány az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a pályáján maradjon.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti oldalon.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
123 378 2011.10.25. 2:53  215-417

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az imént MSZP-s képviselő úr, Harangozó képviselő úr több kérdést föltett, ezekre válaszolnék, úgy gondolom, hogy nem haszontalan.

Idézem a törvényjavaslat indokolását, a 61. §-hoz benyújtott indokolását. "A Hszt. a fegyveres testület hosszú, legalább 25 év szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkező, legalább az 52. életévét betöltött tagja számára bevezeti a könnyített szolgálat jogintézményét. A tervezett szabályozás meghatározza a könnyített szolgálatban történő foglalkoztatás alapvető feltételeit, valamint speciális rendelkezéseket tartalmaz a hivatásos állomány könnyített szolgálatot ellátó tagjának szolgálatteljesítésére és illetményére. A törvényjavaslat értelmében a könnyített szolgálat teljesítésével ellátható munkaköröket" - úgy, ahogy ön is mondta - "a miniszter határozza meg. A nyugdíj előtti rendelkezési állomány mellett ez a jogintézmény is az életpályaszabályok keretében segíti az átmenetet a szolgálatteljesítés és a nyugállományba vonulás között."

Ami pedig a szenior állomány kérdését illeti: "A Hszt. módosítása annak érdekében, hogy ösztönözze a szolgálati nyugellátásban részesülő, de az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő személyek visszatérését a munka világába, létrehozza a különleges foglalkoztatási állományt, a szenior állományt. Szenior állomány létrehozására a rendőrségnél kerül sor, így az is oda jelentkezhet, aki a szolgálati nyugállományba helyezés előtt más szervnél állt hivatásos szolgálati viszonyban, vagy hivatásos katona volt."

Azt is szeretném elmondani, hogy "a szenior állomány tagja hivatásos szolgálati viszonyban áll, állományba vételére határozott idejű, az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig szóló szerződés alapján kerül sor, és könnyített szolgálatteljesítési feltételekkel, fegyver nélküli szolgálatot lát el. A törvényjavaslat szerint a szenior állományban foglalkoztatott nettó illetménye nem lehet alacsonyabb a részére folyósított szolgálati járandóság csökkentés nélkül számított összegénél, illetve a kötelező legkisebb munkabér havi összegének másfélszeresénél, az illetményemelés mértéke pedig megegyezik az öregségi nyugdíjemelés mértékével."

(21.40)

Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, hogy ezek a tények, amelyeket most idéztem a törvényjavaslat indokolása kapcsán, határozott választ adnak a képviselő úr által feltett kérdésekre. Abban bízom, ez a válasz is hozzájárul ahhoz, hogy sikerül meggyőznöm képviselőtársamat és a frakcióját a tekintetben, hogy támogatni fogja ezt a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
123 382 2011.10.25. 1:05  215-417

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Sajnálom, hogy Harangozó képviselőtársam nem értette meg a világos és egyenes válaszom. Szeretném elmondani és ismételten felhívni képviselőtársam figyelmét, hogy a szenior állomány létrehozására a jövőt illetően kerül sor. A rendőrség állományában hozzuk létre a szenior állományt. Én jóslásokkal nem akarok foglalkozni, és nem akarok olyan számot mondani, amit nem ismerek. Egyet azonban tudok mondani: mindenkinek, aki jelentkezik szenior állományba, a foglalkoztatását biztosítani fogjuk. Arra biztatom képviselőtársamat, hogy ha ez az állomány létrejön, ha ez a törvény hatályba lép, kérdezze meg itt, a parlamentben. Önnek képviselőként módja lesz akármilyen műfajban, interpelláció, kérdés vagy azonnali kérdés keretében megkérdezni ezt. Folyamatosan tájékoztatni fogjuk a tisztelt Házat és a közvéleményt is. Egyébként pedig szeretném hangsúlyozni, ha komolyan gondolja, hogy választ vár a kérdésére, akkor hallgassa is meg a válaszomat.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
127 112 2011.11.02. 0:48  23-118

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Kocsis Máté képviselőtársam hozzászólására reagálva szeretném elmondani, hogy a Belügyminisztérium fejezet 2012-es költségvetési tervezete valóban tartalmazza mindazokat a forrásokat, amelyek az ön által helyesen és pontosan felvázolt célok, így a közrend, a közbiztonság védelme, megerősítése, a terrorizmus elleni küzdelem, a kedvezményes honosítás biztosítása és a többi cél megvalósítása, a katasztrófavédelem fejlesztése érdekében szükséges.

Köszönöm a képviselő úr támogató hozzászólását, és kérem, hogy a költségvetés elfogadásával is járuljanak hozzá, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
127 122 2011.11.02. 2:58  119-125

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Amikor ön volt a polgármester az V. kerületben 2002 és 2006 között, akkor a Becsület nevű, nyíltan és vállaltan neonáci rendezvényeket a szocialista kormány rendre engedélyezte. Akkor egyetlen interpellációt se adott be képviselő úr ebben a tárgykörben. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.) Továbbá a szocialista kormányok alatt nyíltan neonáci szervezetek más esetekben is szabadon vonulhattak, és ön, képviselő úr, egyetlenegyszer sem emelte fel a parlamentben emiatt a szavát. Ezzel szemben ilyen rendezvényekre nem került sor sem az első, 1998 és 2002 közötti, sem pedig a mostani polgári kormány működése idején. A nemzeti együttműködés kormánya ugyanis soha nem fogja eltűrni az ilyen megnyilvánulásokat, az ilyen rendezvényeket.

Ami az interpellációjában feltett kérdéseket illeti; az első kérdés: az ön által említett 2011. szeptember 23-ai rendezvény kapcsán rendőri intézkedésre okot adó esemény nem történt, a rendezvény időtartama alatt, illetőleg a befejezést követő napokban állampolgári bejelentés, panasz ezzel kapcsolatban nem érkezett. 2011. szeptember 25-én elektronikus úton keresték meg a Budapesti Rendőr-főkapitányságot azzal a kérdéssel, hogy "indított-e eljárást közösség elleni izgatás gyanúja miatt a rendőrség azután, hogy a palesztin állam ügye melletti pénteki tüntetésen több antiszemita rigmus is felhangzott". A Budapesti Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya a fenti kérdésre azt a tájékoztatást adta, hogy a rendőrség a rendezvény során rendbontást nem tapasztalt, állampolgári bejelentés, illetve panasz ez idáig ezzel kapcsolatban nem érkezett. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendelkezésre álló felvételeket elemzi és értékeli. A fenti kérdésben megfogalmazottak miatt a rendőrség büntetőeljárást nem rendelt el, nyomozást nem rendelt el, arra okot adó körülményt nem tárt fel.

Ami a második kérdését illeti, képviselő úr: a korábbi ügyben rendelkezésre álló adatok szerint azért tett feljelentést egy személy, mert 2010. november 16-án 17 óra 48 perckor a Budapest V., Kossuth tér mellett fekvő Károlyi Mihály-szobornál tartott megemlékezés alkalmával - állítása szerint - ismeretlen személyek szidalmazni kezdték, majd fizikai erőszakot alkalmazva elvezették az emlékműtől. A nyomozás során tett intézkedések, nyomozási cselekmények alapján az elkövetők személyét beazonosítani nem volt mód, ezért az eljáró hatóság - mivel az elkövető kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható - a nyomozást felfüggesztette.

Kérem képviselő urat, hogy fogadja el a válaszomat. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
127 136 2011.11.02. 3:21  131-138

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Egy társadalom életében a legfontosabb közös érték az a rend, ami megadja a boldogulás alapfeltételét, a hétköznapok biztonságát.

Ezért örülök annak, hogy kinyilvánította együttműködési szándékát ennek a fontos értéknek a megteremtése, illetőleg fenntartása érdekében. Az interpellációjában feltett javaslataira rátérve: szeretném tájékoztatni önt arról, hogy az új szabálysértési törvényjavaslat-tervezetbe beépítésre került az, hogy eljárási költségként minősüljön az a költség is, amit az állam az eljárás alapjául szolgáló cselekmény miatt az eljárás megindítását megelőzően elköltött. Beépítésre került az is, miszerint a hatóság előkészítő eljárást lefolytató tagját a bíróságnak kötelezően idézni kell.

A Belügyminisztérium tervezi továbbra is Borsod megye területén a rendőri jelenlét további növelését. A Borsod megyei közrendvédelmi programmal összhangban a segítséget úgy biztosítjuk, hogy a kormány programja alapján ez évben a rendészeti szakközépiskolákból kikerülő végzős állományból, akik már végeztek, illetve próbaidős rendőrként kinevezettek, kiemelt számú állományt biztosítottunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság számára. Ez konkrétan eddig 89 fős létszámnövelést jelentett, és az év végéig még további 63 fő kerül kinevezésre Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe. Fontos az, hogy az úgynevezett gördülő készenléti program keretében 2010 júniusától minden településen volt rendőr Borsod megyében, ahogy azt tapasztalták, és ennek következtében jelentősen nőtt az érintett településeken a közbiztonság, jelentősen javult az emberek szubjektív biztonságérzete. Szeretném kiemelni a Lyukóvölgyben végrehajtott akciót, amelynek eredményeképpen, azt lehet mondani, újra van közbiztonság ezen a területen.

A Borsod megyei közrendvédelmi programnak a polgárőr szervezetekkel történő együttműködés terén tett javaslatával teljes mértékben egyetértünk, és ismét utalok arra, hogy folyamatban van a polgárőr-tevékenység ellátásának újraszabályozása. Hamarosan a törvényjavaslatot a tisztelt Ház elé terjesztjük, amely valóban hatékonyan lesz képes biztosítani a rendőri szervek és a polgárőr szervezetek közötti eredményes együttműködést.

Ami a további kérdését illeti, a Belügyminisztérium a jövő évben is hirdet pályázatokat önkormányzatok részére a közrendvédelem megerősítése céljából. Ilyen például a bűnmegelőzési projektek megvalósítása című pályázat és a közrendvédelmi bírság bűnmegelőzési célra fordítására szolgáló pályázat. Az egyes települések közbiztonságának javítását célzó együttműködéshez kapcsolódó támogatás elnyeréséhez is tervezünk pályázatokat írni. A pályázatok beadási határideje terveink szerint 2012 első negyedévében lesz. Erről egyébként a nyilvánosságot tájékoztatni fogjuk.

Közös erővel kell legyőznünk a mögöttünk hagyott átmeneti kor súlyos terhét, közös erővel kell felépítenünk a nemzeti együttműködésben alakuló erős Magyarországot. Ehhez kérem az önök segítségét, és kérem azt, hogy a válaszomat fogadja el.

Köszönöm a figyelmét. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
127 148 2011.11.02. 3:47  145-151

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Megértjük, hogy az MSZP-nek a munkáról mindig a kényszermunka jut eszébe, de most nem erről van szó, képviselő úr. (Derültség és szórványos taps a kormánypártok soraiban.) Örülök annak, hogy belátták: nem jó az, hogy egészséges, 40 éves hivatásosok ne a szolgálatban legyenek, lemondjunk tapasztalataikról, szakértelmükről. Igaz, hogy több mint egy évbe került, de jobb későn, mint soha.

Az új törvény, a nyugdíj-törvényjavaslat valóban megszünteti a szolgálati nyugdíjat a többi előrehozott nyugdíjjal együtt. A törvényjavaslat elfogadása esetén bizonyos kivételekkel 2012. január 1-jétől lép hatályba, az 57 évesek és idősebbek a szolgálati nyugdíjukat öregségi nyugdíjként kapják 2012. január 1-jét követően. Az ennél fiatalabb jelenlegi szolgálati nyugdíjasok, akik nem térnek vissza a szenior állományba, jövőre őket 16 százalékos adó terheli, ez pedig az aktív hivatásos állomány bérfejlesztésére kerül felhasználásra a jövőben.

A szolgálati nyugdíj rendszerének megszüntetése nem kényszerpálya a nyugdíjas hivatásosoknak, ez a munka világába vezeti újra őket. A mi célunk az, hogy a volt hivatásosok számára, akik a munka világába akarnak visszatérni, megfelelő alternatívákat nyújtsunk a rendészet területén. A szenior állományban történő foglalkoztatás tehát egy lehetőség. Ezt ön is tudja, képviselő úr, hiszen részt vett a nyugdíjtörvény vitájában. A törvényjavaslat elég egyértelműen fogalmaz: az, hogy milyen illetményt kapnak, a tervezet 63. §-ában található. Eszerint, képviselő úr, a nettó, azaz a járulék- és adólevonás után számított illetménynek a szenior állományba vétel előtt folyósított szolgálati járandóságnak kell megfelelni, de legalább a minimálbér másfélszeresét el kell érnie. A szenior állomány tartama alatt ez az illetmény a nyugdíjemelésre vonatkozó szabályok szerint fog növekedni. Ha pedig az új jogviszony megszűnik, a szolgálati járandóságot az általános feltételek szerint folyósítják tovább az időközbeni nyugdíjemelésekkel növelten.

Az is egyértelmű, képviselő úr, hogy a szenior állomány heti szolgálati ideje 35 óra, reggel 6 óra és este 22 óra között foglalkoztathatók a szenior állományba tartozók, túlmunkára nem kötelezhetők, és alapvetően a tervezet szerint fegyver nélküli szolgálatot látnak el.

(15.00)

A szenior állományba kerülők rövid képzést kapnak a szolgálati feladataikról, jogaikról, kötelezettségeikről és az egyéb szolgálat eredményes ellátását biztosító ismeretekről. A szenior állomány foglalkoztatását három területen tervezzük: az egyik a helyi közbiztonság megerősítése, a második nagy terület a közfoglalkoztatás megszervezése, a harmadik pedig az esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetekben való segítség. Foglalkoztatásuk, a szolgálatba állításuk rendjének, feltételeinek kidolgozása folyamatban van.

Szeretném megnyugtatni a képviselő urat, hogy 2012. január 1-jéig, amikor ez a törvény hatályba lép, és amikorra ígértük ennek a szenior állomány létrehozásának, illetőleg a foglalkoztatás feltételeinek a kidolgozását, ez teljes mértékben megvalósul. A szenior állomány illetményének elsődleges forrása a korai nyugdíjakat kiváltó ellátások, így a szolgálati járandóság fedezetéről szóló előirányzat. A jelentkezők foglalkoztatásához szükséges forrásokat a kormány a költségvetésből biztosítani fogja.

Tisztelt Képviselő Úr! Ha önnek valóban fontos a nyugdíjas hivatásosok, a jelenleg szolgálati nyugdíjban lévők sorsa, ha valóban fontos az, és figyelemmel kíséri, hogy milyen soruk lesz, úgy, ahogyan ön kérdezte, akkor kérem, ezt a választ fogadja el.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
127 234 2011.11.02. 1:32  231-238

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! A 2006 őszén az állam részéről a politikai szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett jogsértéseket vizsgáló albizottság jelentésében foglaltakra figyelemmel tett feljelentés alapján a Debreceni Katonai Ügyészség 2010 novembere óta vizsgálja a 2006-os tüntetésekkel kapcsolatos rendőri intézkedések jogszerűségét.

A volt Rendészeti Biztonsági Szolgálat - Rebisz - akkori parancsnoka 2006. december 5-én két feljelentést tett a Budapesti Nyomozó Ügyészségen a Btk. 226. §-ába ütköző bántalmazás hivatalos eljárásban vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen rendőrök ellen. Információnk szerint az ügykörhöz kapcsolódóan a Debreceni Katonai Ügyészségen és a Budapesti Nyomozó Ügyészségen van büntetőeljárás folyamatban.

A rendőrség állományából a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a fenti események kapcsán 72 fővel szemben indult büntetőeljárás. A büntetőeljárásokkal párhuzamosan összesen 46 fővel szemben került sor fegyelmi eljárás elrendelésére. Jelenleg a Készenléti Rendőrség állományából hat fővel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság állományából egy fővel, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság állományából pedig egy fővel szemben van fegyelmi eljárás folyamatban, amelyek valamennyi esetben felfüggesztésre kerültek.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
127 238 2011.11.02. 0:59  231-238

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Képviselő Asszony! A kormány valamennyi ígéretét teljesíti. Ezzel kapcsolatban tett ígéreteit is teljesíti. Azért hivatkoztam az albizottságra, illetve a Debreceni Katonai Ügyészségen folyó eljárásokra, hogy az ön által feltett kérdésekre a legjobb tudásom szerint válaszoljak.

Tisztelt Képviselő Asszony! Ha önnek van olyan tudomása, hogy az ön által említett személyek bűncselekményt követtek el, akkor hozza azt nyilvánosságra, vagy hozza azt a nyomozó hatóságok tudomására, hogy aki bűncselekményt követett el, az annak a következményeit viselje. Hiszen álláspontunk szerint senki nem állhat a törvények fölött. Mindenki viseli annak a következményeit, ha a jogot, a törvényt megsértik.

Azt kérem tehát a képviselő asszonytól, hogy ha van olyan tudomása, hogy a nevezettek bűncselekményt követtek el, akkor hozza nyilvánosságra, és akkor azt lehet mondani, hogy akkor a nyomozó hatóság a büntetőeljárásokat haladéktalanul meg fogja indítani.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
130 52 2011.11.07. 3:56  49-54

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A nemzeti együttműködés programjában megfogalmazottak szerint az emberi élet védelme kiemelt jelentőségű kormányzati feladat, ezért a kormány újabb intézkedéseket tesz a közúton közlekedők biztonságának javítása érdekében.

Az Európai Unióban öt kiemelt szabálysértési kategória létezik, ezen öt közé tartozik az ittas vezetés is. A cél az, hogy az ilyen szabálysértés külföldön történő elkövetése esetén a szankció végrehajtható legyen. A környező országokkal soron kívül kerül sor egy megállapodás aláírására a közeljövőben. A közlekedési bűncselekmények száma 2010-ben 16 447 volt, ez 6,9 százalékkal volt alacsonyabb a 2009. évihez viszonyítva. Ezen belül a halálos közúti balesetokozások száma 15,4 százalékkal, az ittas járművezetéseké 7 százalékkal csökkent. Ezek javuló eredmények, de nem lehetünk elégedettek ezekkel az eredményekkel, további intézkedésekre van szükség úgy, ahogy ön az interpellációjában jelezte és kérte.

A fentiek érdekében 2011. július 1-jétől változtak a közúti enyhébb fokú ittas vezetés szabályai. Az eljáró hatóság továbbra is a rendőrség maradt, de a közigazgatási eljárás - röviden: Ket.- hatálya alá került a bírságolási rendszer. Röviden összefoglalva: ha valaki ittas vezetés szabálysértését követi el első alkalommal - ez 0,2 és 0,8 ezrelék közötti véralkohol-koncentrációt jelent -, a hatóság azonnal és automatikusan nem vonja be a jogosítványt, ugyanakkor a bírság emelkedik, azonban senki ne gondolja, hogy ezzel az elkövető zöld utat kapott, ugyanis második alkalomra bevonják a jogosítványt, mivel több büntetőpontot kap ennek következtében.

(Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

A bűncselekményt megvalósító közúti ittas járművezetés azonnali büntetése érdekében a rendőrség a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt helyezett a gyorsabb eljárásra. Ennek érdekében 2011 első kilenc hónapjában, tehát a januártól szeptemberig terjedő időszakban az ittas járművezetés vétsége alapesetének 45 százalékában került bíróság elé állításra sor, vagyis a cselekménytől számított 30 napon belül megtörtént a vádemelés. A rendőrség a napi közúti ellenőrzések és a célirányosan szervezett fokozott ellenőrzések során is ellenőrzi a járművezetők alkoholfogyasztását. Az ellenőrzések hatékonyságának, eredményességének javítása érdekében 2011 októberében az eddigi meglévő, közel 1400 darab alkoholszondán túl beszerzésre került 400 darab új elektromos alkoholteszter, amelyek számát további beszerzésekkel kívánjuk növelni a hagyományos alkoholszondák kiváltása érdekében.

Tisztelt Képviselő Úr! Abban bízom, hogy ezek az intézkedések és még a további szigorítások, amelyek egyrészt a benyújtandó, illetőleg a benyújtott szabálysértési törvényjavaslatban foglalt intézkedések, amelyek bevezetik a szabálysértési visszaesés intézményét, és az egyéb intézkedések, a rendőrség határozottabb fellépése és az állampolgárok önkéntes jogkövető magatartása összességében hozzájárul ahhoz, hogy egyre kevesebb közúti baleset történik, egyre nagyobb biztonságban lesznek a közúton közlekedők, és ez hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország teljesíteni tudja a 2001-ben kiadott uniós Fehér könyvben vállalat kötelezettségét, nevezetesen, hogy 50 százalékkal csökkenti 2020-ig a közúton életüket vesztő személyek számát, illetőleg a közúti balesetek számát.

Tisztelt Képviselő Úr! Bízom abban, hogy válaszom meggyőző volt, és azt el tudja fogadni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
131 52-54 2011.11.08. 8:55  51-138

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: (Nem a saját mikrofonjába:) Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A közrend és a közbiztonság megteremtése, illetve fenntartása... (Közbeszólások, köztük: Nincs hang. - A másik mikrofont!) Köszönöm a türelmet.

ELNÖK: Az időkeretet kérem visszaállítani!

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! A közbiztonság és a közrend megteremtése, illetve fenntartása az állam kizárólagos joga és kötelessége. Ebben az önkéntes állampolgári közreműködés olyan cél, amelyet a kormány elismer és támogat, azonban ennek a közreműködésnek a feltételeit és korlátait az állam jogosult meghatározni. Az egyesülési jog alapján 1991 márciusában jött létre a polgárőrség Magyarországon, amely napjainkra meghatározó közösségszervező erővé vált. A polgárőrség a közbiztonság érdekében működő legnagyobb létszámú mozgalom, cselekvési és önmegvalósítási lehetőséget nyújt a helyi bűnmegelőzés és rendfenntartás iránt elkötelezett, a környezetük biztonságáért felelősséget érző emberek számára.

A polgárőrök olyan lokálpatrióták, akik a helyi közrend fenntartásáért, a lakóhely közbiztonságáért tenni akarnak, és ennek érdekében közérdekű szolgálatot is ellátnak. Az Országos Polgárőr Szövetség taglétszáma jelenleg körülbelül 90 ezer fő. Jelentőségüket jól mutatja az, hogy a polgárőrök országosan mintegy 300 ezer intézkedést, jelzésadást végeznek évente. Katasztrófahelyzetekben több tízezer polgárőr vesz részt az árvízi védekezésben is. Tavaly 9 millió szolgálati órát teljesítettek, ezért itt, a tisztelt Ház előtt is köszönetet mondok nekik. Az állam által a költségvetésből biztosított 720 millió forintos költségvetési támogatást a 9 millió szolgálati órára vetítve megállapítható, hogy egy óra alig 78 forintjába került a költségvetésnek.

A hazánkban működő polgárőrség taglétszáma és tevékenysége tekintetében Európában egyedülálló. 2006-ban törvény született a polgárőrségről, azonban az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a szabályozás nem teljes mértékben megfelelő. Az elmúlt években különféle, bizonyos pártokhoz, szélsőséges mozgalmakhoz köthető, a rendvédelem állami monopóliumát kikezdő álpolgárőrségek jelentek meg Magyarországon.

A hatékony és a társadalom érdekét, illetve a bűnmegelőzést szolgáló polgárőrségek érdekében jogszabály-változtatásra volt szükség. Ezt megvalósítottuk, törvényileg büntetve az egyenruhás bűnözést, így a későbbiekben a polgárőrség, amely visszatérve a 20 éves hagyományhoz, lakossági kezdeményezésként indul, a helyi és a területi rendőrkapitányságokkal teljes mértékben együttműködve, megfelelő technikai felszereltséggel tud működni. Az állam elsődleges feladata a polgárőrséggel kapcsolatban az, hogy olyan szabályozást alkosson, hogy a helyi bűnmegelőzésben és a közrend fönntartásában való önkéntes szerepvállalást az állami kötelező feladatellátással összehangolja.

Tisztelt Országgyűlés! Az új törvényi szabályozás célja, hogy a polgárőrség alapvető struktúrájának megtartása mellett a polgárőrség szervezetére és a polgárőri tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket egységes szerkezetbe foglalja. Fontos elem, hogy megállapítja az állami támogatás, valamint a polgárőrök tevékenységének és a polgárőr-szervezetek működésének és nyilvántartásának szabályait. A polgárőri tevékenység leple alatt folytatott jogellenes tevékenységeket és az egyesülési joggal történő visszaéléseket a kormány már megakadályozta, és ezek a szabályok az új, egységes szerkezetbe foglalt szabályozásba is bekerültek.

A javaslat, a jelenlegi törvényjavaslat számos újdonságot tartalmaz, ennek köszönhetően a törvénytervezet elfogadása esetén növekedhet a polgárőr-szervezetek, illetve a polgárőrök száma. A közbiztonság közösségi védelmének lehetőségei is kiszélesedhetnek, ami a közbiztonság helyzetét javítja, és az emberek biztonságérzetére is kedvező hatással lesz majd. A polgárőri szolgálat ellátásának alapszervezete a polgárőr-egyesület, amelynek működése deklaráltan politikamentes. A törvényben meghatározott feladatait más társadalmi szervezet vagy egyéb célra létrejött egyesület nem végezheti. Ezzel a polgárőri tevékenység elkülöníthető minden más egyesület tevékenységétől.

Az új szabályozás a polgárőr-egyesület működésével kapcsolatban két feltételt határoz meg. Az első feltétel, hogy a speciális polgárőr-tevékenységek akkor végezhetők, ha az egyesület a rendőrséggel együttműködési megállapodást kötött. A második törvényi feltétel az, hogy a létrejött polgárőr-egyesületeknek az Országos Polgárőr Szövetség tagszervezetévé kell válnia. A polgárőrség középszintű szervezete az önkéntes alapon működő megyei polgárőrszövetség, amely koordinációs, képviseleti feladatokat láthat el. Mivel a szövetségek létrehozása az egyesülési jog alapján teljesen önkéntes, így a törvényjavaslat nem kíván beavatkozni a tevékenységükbe.

Tisztelt Országgyűlés! A polgárőrség országos szintű szervezete az Országos Polgárőr Szövetség, amely a polgárőrség működésével kapcsolatos állami feladatok ellátásában működik közre. Az állami működést elősegítő feladatok egységes és összehangolt ellátása érdekében a törvény csak egy Országos Polgárőr Szövetség működését teszi lehetővé. Ezzel a rendőrség és a polgárőrszervezetek együttműködése helyi és országos szinten is biztosítottá válik. A költségvetési támogatás felhasználása az egységesítéssel racionalizált módon történhet, egyben biztosítjuk a polgárőr-igazolványok és a kapcsolódó nyilvántartások működését.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslatban az új szerkezeti elemek a következők. A törvényjavaslat előírja, hogy a polgárőrszervezetek politikai tevékenységet nem folytathatnak, működésük a politikai pártoktól független. A polgárőrszervezetek polgárőri jellegét, valamint a tevékenység ellátásának jogosultságára utaló külön nyilvántartási adatot a bírósági nyilvántartásban fel kell tüntetni. A polgárőrszervezetek elnevezésének tartalmaznia kell a polgárőr megjelölést. Nyilvántartásba vett más társadalmi szervezet az elnevezésében a polgárőrséggel való összetéveszthetőségre alkalmas megjelölést és elnevezést nem használhat.

A törvényjavaslat meghatározza a polgárőr-egyesület által kizárólagosan végezhető alapfeladatokat. Ezek a következők: közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, jelzőőri feladatok. A törvényjavaslat előírja, hogy a polgárőrök kitűzhető igazolvánnyal rendelkezzenek, amivel azonosítani tudják magukat. A polgárőrszervezet képfelvevő eszközök működtetésében részt vehet. Az erre vonatkozó garanciális szabályozást biztosítani fogjuk. A törvényjavaslat bevezeti a polgárőri szolgálat ellátásával kapcsolatos panasz jogintézményét. Nevesíti a polgárőrszolgálat állami támogatásának formáit, az állam a polgárőrséget a Belügyminisztérium fejezeten keresztül pénzbeli, formaruházati eszközökkel támogatja.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat céljának és legfontosabb, leglényegesebb elemeinek felsorolásával, rövid bemutatásával kívántam önöket meggyőzni arról, hogy a javaslat társadalmilag hasznos, jó célokat szolgál. Kérem önöket, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
131 86 2011.11.08. 1:35  51-138

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Én abban bízom, hogy a rendes, írásban előre jelentkezett felszólalók is szóhoz jutnak majd, de addig is sok jobbikos hozzászólásra szeretném elmondani, tisztelt képviselőtársaim, hogy a nemzeti együttműködés kormánya a törvény előtti egyenlőség elvét vallja, senki nem állhat a törvények fölött, függetlenül attól, hogy kinek milyen a bőrszíne, neme, faja, származása, felekezete. Aki megszegi a törvényt, az ellen határozottan fellépnek a rendőri szervek, ez történik minden esetben, ez történt például legutóbb október 12-én Érden is. Ez az egyik, amit szeretnék elmondani.

A másik pedig, amit ugyancsak szeretnék elmondani, a következő. Én érdeklődéssel hallgatom az önök hozzászólásait, de ha önök valóban elkötelezettek lennének a közrend, a közbiztonság megerősítése érdekében, akkor megszavazták volna az ezeket elősegítő törvényeket. (Derültség a Jobbik soraiban.) Képviselőtársaim, önök ezeket a törvényeket rendre nem szavazzák meg! Önök nem szavazzák meg ezeket a törvényeket, önöknek nem fontos a közrend, közbiztonság helyzete, javítása, önöknek valóban a politikai haszonszerzés a fontos, hogy az önök hátországát jelentő szervezet - nem mondom ki a nevét - érdekeit megpróbálják megvédeni foggal-körömmel, ez történik most is.

Arra kérem a tisztelt Házat, hogy legyen mód ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalására, és adjuk meg a lehetőséget az írásban előre jelentkezett képviselőknek a felszólalásra.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
131 94 2011.11.08. 0:19  51-138

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Apáti képviselő úr kérdésére azonnal válaszolok: azért nem támogattuk ezeket, képviselő úr, mert a közrend, közbiztonság védelmét, megerősítését, illetve azokat a célokat, amelyeket ön említett, más, alkotmányos jogi eszközökkel jobban láttuk biztosítottnak.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
131 138 2011.11.08. 9:33  51-138

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm szépen azoknak a bizottságoknak a támogató nyilatkozatát, amelyek ezt a törvényjavaslatot megtárgyalták és általános vitára alkalmasnak találták.

Köszönöm azoknak a képviselőtársaimnak, akik itt a mai általános vita keretében a hozzászólásukban támogatásukról biztosították a törvényjavaslatot, így Tóth Gábornak vagy Tamás Barnabásnak is, akik támogatták és elfogadásra ajánlották. Köszönöm Harangozó Tamásnak is, aki az MSZP részéről támogatásáról biztosította a javaslatot.

Engedjék meg, hogy kitérjek azokra a képviselői hozzászólásokra is, amely képviselők a hozzászólásukban esetleges hiányosságokat vagy kritikát fogalmaztak meg a törvényjavaslattal szemben.

Azt azért szeretném világosan elmondani a bevezetőmben, hogy ez a törvényjavaslat világosan kimondja, hogy a polgárőrszervezetek politikai tevékenységet nem folytathatnak, és működésük során pártoktól független tevékenységet kell hogy ellássanak. Tehát pontosan Staudt Gábor vagy Németh Zsolt képviselő urak hozzászólásukban többször azt a félelmet fogalmazták meg, hogy párthadseregek alakulnak, meg kormányhadsereg, meg Fidesz közeli munkásőrség - ilyeneket mondott, ilyen őrültségeket és ilyen valótlanságokat mondott. Biztos nem értette meg képviselőtársam vagy nem értették meg képviselőtársaim a javaslat lényegét. Tehát pontosan a politikától, a pártoktól való függetlenséget mondja ki, amit a korábbi törvény, a 2006-os nem mondott ki. De az elmúlt évek tapasztalata alapján úgy gondolom, közérdek, hogy világosan kimondja ez a törvényjavaslat, és reményeink szerint ez majd támogatást is kap a szavazáskor, hogy a polgárőrség a pártoktól független és a politikától független tevékenységet folytat.

(13.30)

Harangozó képviselőtársam arról szólt, a kormány későn ismerte fel, hogy átfogó felülvizsgálatra van szükség. Úgy gondolom, önmagában ennek a törvényjavaslatnak a benyújtása is jelzi, a kormány fontosnak tartja, hogy ezeket a kérdéseket egy átfogó, új törvényben fogalmazza meg, illetőleg szabályozza a parlament. Amikor a parlamentnek változtatni kellett ebben a kérdéskörben, akkor azt megtettük, és úgy gondolom, hogy hatásos volt ez a változtatás. Azt gondolom, hogy a tavasszal elfogadott módosítások elérték a céljukat, azokat a jelenségeket teljes mértékben sikerült visszaszorítani, és azt lehet mondani, ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy a közrend és a közbiztonság visszaállt azokon a településeken, ahol ezek a jelenségek korábban fellelhetők voltak.

Többen is elmondták, hogy nem jó a közbiztonság, félnek az emberek. Németh Zsolt is megfogalmazta, hogy Pécsett félnek az emberek. Én ezt nem tapasztalom, hanem az országot járva azt tapasztalom, hogy az elmúlt egy esztendőben javult a közbiztonság, elsősorban a rendőrség munkájának köszönhetően, de ehhez jelentős mértékben hozzájárult a polgárőrség is. Ezt a tevékenységet már a bevezetőben, az expozéban is megköszöntem, és felszólalásaik során mások is megtették. Úgy gondolom, hogy ez a tevékenységük tiszteletreméltó, ez egy önkéntes civil tevékenység, a szabadidejüket áldozzák fel erre. Nem egy hálás tevékenység, aki ilyet látott, az tudja, hogy nem könnyű munka ez. Úgy gondolom, köszönet illeti a polgárőröket azért, hogy hozzájárulnak a rend fenntartásához. A bűnmegelőzést húznám alá, mint legfontosabb tevékenységet, amihez a polgárőrök hozzá tudnak járulni, másrészt pedig a közrend fenntartását.

Szabó Timea képviselőtársunk azt mondta, hogy a gyöngyöspatai és a hajdúhadházi eseményeket távcsővel nézte a Belügyminisztérium. Én ezt nem tapasztaltam. Úgy gondolom, hogy azok a reakciók, amelyeket a rendőrség ezeken a helyszíneken megtett, egyértelmű szándékot fejeztek ki, azt, hogy a rendet, a közbiztonságot az ország valamennyi településén fenn kell tartani. E tekintetben továbbra is elszántak vagyunk.

A Szabó Timea által felvetettekre a továbbiakban szeretném elmondani, hogy a törvényjavaslat az elfogadása esetén nem rendeli alá a polgárőrséget a rendőrségnek, ilyen szándék nincs, ilyen normaszöveg-tervezet a javaslatban nem szerepel.

Ugyancsak ő vetette fel a polgárőr-tevékenységgel kapcsolatos panasz intézményének az esetleges hiányosságait. Szeretném elmondani, a törvényjavaslat világosan rögzíti, hogy a panasz intézményének a létrehozása egy jogorvoslat, de emellett más állami hatósági szervek által lefolytatott eljárásnak is helye van az esetleges jogsértéseknél. Tehát az ő félelmei nem megalapozottak, az ő kritikája e tekintetben nem állja meg a helyét.

Németh Zsolt képviselő úr a pécsi példát mondta, polgárőr-szövetkezetről beszélt. Polgárőr-szövetkezet nem szerepel a törvényjavaslatban, polgárőrszövetségről viszont több alkalommal, több helyen is szó van benne. Ez a törvényjavaslat világosan azt célozza, hogy olyan szabályokat kell létrehozni, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a polgárőrök olyan feltételekkel végezhetik a tevékenységüket, amelyek erősítik a közbiztonságot Magyarországon.

Sajnálom, hogy nincs itt Staudt Gábor képviselőtársam, akinek ismételt második hozzászólása szerint az önkény lehetőségét nyitja meg a törvényjavaslat. Én ennek semmiféle jelét nem látom. Itt a törvényesség, az alkotmánnyal, az alaptörvénnyel való összhang nagyon fontos kritérium volt, aminek ez a javaslat teljes mértékben megfelel.

Azt is mondta, hogy a rendőröket félholtra verik Érden. Szeretném elmondani, hogy október 12-én Érden a rendőrök szakszerűen, törvényesen és bátran jártak el, az elkövetőket a rendőrök segítségére siető rendőrök segítségével elfogták, előállították, őrizetbe vették, letartóztatták, és jelenleg büntetőeljárás folyik ellenük. Még egyszer mondom, ezek a megjegyzései nem felelnek meg a valóságnak, a rendőrök Érden törvényesen és bátran jártak el. Köszönet illeti őket a helytállásukért, illetve azért, hogy a feladatukat teljes mértékben ellátták.

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném azt is elmondani, hogy most az általános vita folyik, és módosító javaslatok benyújtására van lehetőség. Még egyszer köszönöm a hozzászólásaikat, és arra biztatom önöket, ha úgy gondolják, hogy a törvényjavaslat bizonyos pontjaihoz módosító javaslatokat kívánnak benyújtani, azt tegyék meg. Elnök úr bejelentette, hogy erre a mai ülésnap lezárásáig van lehetőség. Úgy gondolom, fontos lenne, hogy a lehető legjobb törvényt fogadjuk el.

Még Göndör István képviselőtársam hozzászólására szeretnék reagálni. Köszönöm az észrevételét. Szeretném elmondani, hogy a törvényjavaslat benyújtói a 3. § (2) bekezdés d) pontját pontosan azért tették be a javaslatba, hogy a hatékonyságot növeljék. Ez tehát egy többletlehetőség, pontosan azért, hogy a polgárőrök is részt vehessenek ilyen tevékenységben, mert jelenleg még nem vehetnek részt. Tehát ezzel a közbiztonság javításához hozzájárulnak. Amit egyébként az Ötv.-vel kapcsolatos összefüggést, illetve ennek a törvényjavaslatnak az összhangját illetően felvetett, annak a lehetőségét meg fogjuk vizsgálni. Még egyszer köszönöm a hozzászólását.

Köszönöm valamennyi képviselőtársam hozzászólását, aki a mai általános vitában részt vett, és abban bízom, hogy a benyújtott módosító javaslatokkal, illetőleg a részletes vitával, majd a zárószavazással egy olyan törvényt sikerül elfogadnunk, amely a törvényalkotó eredeti célját meg tudja valósítani.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
133 170 2011.11.14. 1:45  165-174

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Már a nemzeti együttműködés programjában világosan leszögeztük, hogy Magyarország nem tűrheti el, hogy rendőrökre támadhassanak, ezért a kormány haladéktalanul benyújtotta a büntető törvénykönyv szigorítását, amelyet a parlament el is fogadott, ez volt a 2010. évi LVI. törvény, ami a büntetési tételeket jelentősen emelte.

Tisztelt Képviselő Úr! Világosan elmondtuk több alkalommal a parlamentben, hogy a törvény előtti egyenlőséget valljuk és ezt gyakoroljuk, senki nem állhat a törvények fölött. 2011. október 12-én Érden, amikor a szolgálatukat ellátó rendőrjárőrök igazoltattak egy négyfős társaságot, ez a társaság rájuk támadt, a rendőrök törvényesen jártak el, a szolgálati szabályzatnak megfelelően, szakszerűen jártak el, és bátran látták el a feladatukat. A túlerőben lévő, agresszív, példa nélküli agresszivitást mutató támadást, illetőleg támadókat elhárították, a rendőrkapitányság szolgálatban lévő járőreit segítségül hívták, az elkövetőket elfogták, előállították, őrizetbe vették, jelenleg előzetes letartóztatásban vannak. (Dr. Lenhardt Balázs közbeszólása.) Abban bízunk, hogy a bíróság megfelelő ítéletet hoz ezeknek az elkövetőknek az ügyében.

Tisztelt Képviselő Úr! Még egyszer mondom: senki nem állhat a törvény fölött (Dr. Lenhardt Balázs közbeszólása.), fajra, felekezetre, nemre, származásra tekintet nélkül; a törvény erejét érvényesíteni fogjuk, Érden is és az ország más területein is.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
133 174 2011.11.14. 0:55  165-174

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A rendelkezésre álló adatok alapján azt mondhatjuk, hogy Érden nem etnikai konfliktus volt, hanem a hivatalos feladatait ellátó rendőrjárőrt megtámadták, képviselő úr. Tehát nem etnikai konfliktus, hanem hivatalos személy elleni erőszak valósult meg. Ezt bizonyítják az eljárás adatai, és ennek alapján indult meg az eljárás, amelynek eredményeképpen az elkövetőket előzetes letartóztatásba helyezték, és jelenleg is büntetés-végrehajtási intézetben vannak, ellenük büntetőeljárás folyamatban van.

Abban bízunk, hogy olyan jogerős ítélet születik ellenük, az ő ügyükben, amely ahhoz is hozzájárul, hogy a saját maguk tekintetében a jövőben ne gondolhassanak ilyen bűncselekmény elkövetésére, és azokat a személyeket is, akiket ön említett, akikben esetleg megfogalmazódhat ilyen cselekmény elkövetése, őket is visszatartja.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
133 379 2011.11.14. 4:56  366-379

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A végéről kezdem, Juhász Ferenc legutolsó felszólalására reagálok, ami a gépjárműadó nagyságát illeti. Azt állította ugyanis, hogy a gépjárműadó a felét elviszi a támogatásnak. (Juhász Ferenc: Közel felét, igen.) Ez nem igaz. A támogatási összeg, ha jól emlékszem, a 2012-es költségvetés tekintetében 720 millió forint, és a gépjárműadó pedig nem éri el a 100 millió forintot a tudomásom szerint. (Juhász Ferenc: Akkor meg pláne.)

Tehát ezek a számok így korrektek. Ami pedig a szándékot illeti, szeretnénk olyan helyzetet teremteni, amikor majd a későbbiek folyamán ezt a gépjárműadót mentessé tudjuk tenni a polgárőrség szervezetei számára, magyarán, hogy ez a teher ne terhelje őket. Most nem vagyunk abban a helyzetben; de szeretnénk egyébként a jövőt illetően.

Juhász Ferenc korábbi hozzászólására reagálva szerettem volna emlékeztetni a képviselő urat arra, hogy az általános vitában Harangozó Tamás képviselő úr képviselte az MSZP álláspontját, és ő kifejezetten támogatásáról biztosította a törvényjavaslatot.

(1.00)

Értékelte az elemeit, értékelte az erényeit, néhány kritikai elemet is megfogalmazott egyébként, kritizálta is a törvényjavaslatot bizonyos tekintetben, de összességében a támogatásáról biztosította és üdvözölte; ezt csak szeretném elmondani.

Ami pedig a rendőrség politikai nyomás alá helyezését illeti, nem értem, miről beszél. A nemzeti együttműködés kormánya jogállami keretek között, demokratikus módon, a törvény által biztosított lehetőségeket betartva viszonyul a rendőrséghez, semmiféle politikai nyomást nem gyakorol a rendőrségre a tekintetben, hogy a polgárőrséget helyezze nyomás alá. Ezt nem is értem, ez tőlünk idegen, nem tudom az ön észjárását követni, képviselő úr.

Staudt Gábor képviselő úr újra elővette azt a megalapozatlan rémképet, amit az általános vitában is elmondott. Akkor is reagáltam rá, egyébként sajnálom, hogy ezt nem tudta személyesen meghallgatni, bár a folyosón azt mondta, hogy a televízióban, két nyilatkozata között figyelemmel kísérte. Itt is megragadom az alkalmat, hogy reagáljak rá, hogy nincs ilyen szándék, hiszen a törvényjavaslat éppen kimondja azt, hogy politikai tevékenységet nem folytathatnak, és pártpolitika-mentesnek kell lennie a polgárőrségnek. Pontosan, ez egy nagyon fontos kritérium, amit szeretnénk betartani, és a törvényalkotó a törvényjavaslatban világossá tette ezt az álláspontját; tehát ez nem igaz.

Ami pedig Staudt képviselő úrnak azt a mondatát illeti, hogy nem kellett volna annyira félni a Magyar Gárdától vagy a Szebb Jövőért polgárőrmozgalomtól, nem félünk egyiktől sem; úgy gondolom, hogy a törvényjavaslat rendelkezései önmagukért beszélnek.

Tisztelt Országgyűlés! Összességében azt szeretném elmondani, hogy köszönjük a benyújtott módosító javaslatokat, ebből egyébként 32 képviselői és egy bizottsági módosító javaslat érkezett. A kormány a bizottsági ülések során nem támogatta azokat a javaslatokat, amelyek a törvényjavaslat jogalkotói szándékával nem voltak összeegyeztethetők, támogatta azonban azokat a javaslatokat, amelyek a törvényjavaslat koncepciójába illeszkedő pontosítást, kiegészítést, valamint jogvédelmet elősegítő módosítást hajtanak végre.

Tisztelt Országgyűlés! Én abban bízom, hogy ez a részletes vita és a benyújtott törvényjavaslatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a törvényalkotó eredeti szándékával megegyező olyan törvényjavaslatot tudjon elfogadni a tisztelt Ház, amely a polgárőrséget még inkább alkalmassá teszi legfontosabb tevékenységei, nevezetesen a bűnmegelőzés és a közrend fenntartásában való közreműködés végrehajtására. Én úgy gondolom, hogy a polgárőrszervezetek tagjai is felkészültebben, eredményesebben tudnak részt venni ebben a nagyon fontos tevékenységben. Köszönöm figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
137 198 2011.11.18. 15:40  197-287

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Egy társadalom életében a legfontosabb közös érték a rend, amely megadja a hétköznapok biztonságát, a boldogulás alapfeltételét.

A szabálysértési jog fontos területe a rend fenntartásának és megerősítésének. Számos életviszonyt érint, az emberek mindennapi életét átszövő jogág. Indokolt volt tehát az eddigi tapasztalatokat áttekinteni, és ennek alapján mérlegre tenni, hogy szülessen-e új törvényjavaslat. A közrend és közbiztonság megerősítését nemzeti ügyként határozta meg a kormány, ehhez erős törvények szükségesek.

Ezért is indokolt volt a szabálysértési joganyag megújítása. Az előbb általam feltett kérdésre a válasz tehát egyértelmű igen. Arra is újra választ kellett adni, hogy mi legyen az elsődleges cél. A cél a megelőzés és a törvénytisztelő emberek védelme. Ezt a következő eszközökkel kívánjuk elérni: áttekinthető szabályok, egyszerű és gyors eljárás, hatékony végrehajtás.

Leskó István, Sáros vármegye országgyűlési képviselője 1879-ben így indokolta az új kihágási törvénykönyv bevezetésének szükségességét: "A mai, semmi rendet, semmi fegyelmet nem ismerő korszakban fölötte szükséges, hogy a rend és a fegyelem felett őrködő hatóságoknak meglegyen egy bizonyos normatívumuk, melynek alapján a rend és fegyelem háborítói kellő korlátok közé szoríttassanak."

Azóta nagyon fordult a világ, de a cölöpöket, amiket akkor levertek, most is megtaláljuk. A legfontosabb cél akkor is a megelőzés volt. Nemzeti hagyományunk, a jogsértő magatartások hármas felosztása is megmarad. Különbséget kell tenni ugyanis a jogrendet alapjaiban sértő és a jogot sértő, de a jogrendet csak veszélyeztető cselekmények között.

Ez azt jelenti, hogy amikor egy személy valamilyen, társadalomra veszélyes cselekményt követ el, annak súlyától függően bűntettet, vétséget vagy szabálysértést követ el. A súlyosabbakat, vagyis az előbbi kettőt a magyar jog a büntető törvénykönyv hatálya alá rendeli, és ma is külön törvényben szabályozza a szabálysértéseket. A jelenlegi, 1999-es szabálysértési kódexszel régi adósságát teljesítette az Országgyűlés, amellyel a korábbi, még kommunista időszak törvénykönyvének hibáit orvosolta.

(16.20)

Ezzel az akkori követelményeknek megfelelő jó jogszabály született. Most azonban a nemzeti ügyek kormányának lehetősége és kötelessége is olyan új törvényjavaslatot megalkotni, amely a korábbiaknál hatékonyabb, egyszerűbb, és eredményesebben hozzájárul a közrend, a közbiztonság megerősítéséhez.

Fontos aláhúznom, hogy az új szabálysértési kódex megalkotását nemcsak a változó emberi, társadalmi viszonyok, hanem a tudomány eredményei és a felhalmozódott tapasztalatok is indokolják. A XXI. századi követelményeknek megfelelően előtérbe helyeztük a minél megalapozottabb jogszabály-előkészítés érdekében a várható következmények előzetes vizsgálatát, ezért a javaslatot társadalmi egyeztetésre bocsátottuk, s az egyeztetésben részt vevők - például a Legfőbb Ügyészség, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és az Országgyűlési Biztosok Hivatala - a javaslattal egyetértettek. A kormány honlapjára a tervezet szeptember 29-én került ki. Az ezután megfogalmazott javaslatokkal is foglalkoztunk, azokat tanulmányoztuk, és többet megfontoltunk, illetve be is építettünk a tervezetbe.

Ki kell mondani, hogy a kódex egyes területeken egyértelmű szigorításokat vezet be. E szigorítások azonban csak lehetőséget teremtenek a hatóságok számára, a kormánynak ugyanis nem az a célja, hogy büntessen, hanem az, hogy megelőzzön.

Tisztelt Országgyűlés! Miért kell tehát szigorítani? - tehetjük fel a kérdést. Ennek három oka van. Az egyik az, hogy a korábbi szocialista ciklusok velejárója volt az állampolgárok mindennapi biztonságérzetének drasztikus romlása, a szélsőségek megerősödése és az új bűnelkövetési formák elszaporodása. Ellenük a nemzeti együttműködés kormánya minden eszközzel fellépett és fel is fog lépni. Nemzeti érdek, hogy Magyarországon rend legyen, olyan rend, amely igazságot szolgáltat, szigorú törvényeket alkot, minden törvénytisztelő embernek védelmet garantál, új értékrendet alakít ki, és ezzel elősegíti a nemzet felemelkedését. Komoly eredményeket tudunk már felmutatni a szigorítások mellett. Ilyenek például a bolti lopások visszaszorítása terén elért eredmények, hiszen 40 százalékkal csökkent a számuk, miután az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely elzárással is fenyegette a kis értékű lopásokat.

A másik okunk az, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján már bevált három csapás büntetőjogi intézményét a kormány ki kívánja terjeszteni a szabálysértési jog két területére is.

A harmadik ok teljesen egyértelmű: ahhoz, hogy a hatóságok kellő erővel visszaszoríthassák a különböző káros jelenségeket, szükséges az, hogy erős lehetőségeik legyenek a közbiztonság megvédésére. Beccaria óta tudjuk, hogy a hatékonyság a jogkövetkezmények gyors és elkerülhetetlen bekövetkeztét jelenti a jogellenes cselekmények elkövetése után. Ennek párosulnia kell azzal is, hogy a szükségtelen bürokratikus útvesztőket kiiktassuk, azonban az új eljárási és anyagi garanciákat megerősítsük. Röviden: hatékonyságra törekszünk.

A törvényjavaslat célja tehát egy olyan új szabálysértési eljárási rendszer kialakítása, amely hatékony, gyors és költségkímélő eljárási lehetőséget biztosít az egyes eljáró szabálysértési hatóságok számára. A törvényjavaslat elfogadása esetén a jelenleginél szigorúbb és sokrétűbb szankciórendszert vezet be a jogsértések megelőzése és büntetése érdekében, összhangban a büntetőjogban már meglevő módosításokkal.

A korábbi tapasztalatok arra mutattak rá, hogy az önkormányzatok nem rendelkeznek igazán hatékony apparátussal a szabálysértési hatósági feladatok ellátására, ezért a jegyző általános szabálysértési hatósági jogköre megszűnik, és fő szabályként a megyei kormányhivatal, illetve a járási rendszer 2013-ra tervezett bevezetésével a járási hivatal, továbbá a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és természetesen a bíróság rendelkezik majd a szabálysértési eljárás lefolytatására hatáskörrel.

Az emberek mindennapi életét zavaró szabályszegések elkövetésének megelőzésére, visszaszorítására olyan eljárási megoldásokat dolgozott ki a Belügyminisztérium, amelyek szerint az elkövetők felelősségre vonására lehetőleg még a helyszínen, de legkésőbb az elkövetéstől számított 30 napon belül sor kerülhessen. Elsődleges lesz az elkövető meghallgatása nélküli határozathozatal. Ez főként az egyszerű megítélésű ügyekre, a tettenérésekre és azokra az ügyekre vonatkozik, ahol nem szabható ki elzárás. Garanciális elemként az eljárás alá vont személy itt is kérheti a meghallgatását.

Tisztelt Országgyűlés! Az új szabályozás legfontosabb pontja a három csapás, vagyis a szabálysértési visszaesés bevezetése a szabálysértési jog egy területére. Ez összhangban van a nemzeti ügyek kormányának büntetőpolitikájával. E szigorítás csak lehetőséget teremt a hatóság számára, a kormánynak ugyanis nem az a célja, hogy büntessen, hanem az, hogy megelőzzön. Kihangsúlyozandó, hogy bizonyos cselekmények - ilyen például a gyorshajtás, a szabálytalan helyen való parkolás - ki is kerülnek a szabálysértési törvény hatálya alól. A három csapás, szakmai nevén a szabálysértési visszaesés rendszere azt jelenti, hogy az eredetileg szabálysértési elzárással nem büntethető szabálysértések esetén - kivéve a helyszíni bírságolást -, ha hat hónapon belül legalább két ízben már felelősségre vonták az eljárás alá vont személyt, úgy a harmadik - hangsúlyozom, a harmadik - elkövetett újabb cselekménye szabálysértési elzárással is büntethető lesz. Újból megerősítem: ez nem azt jelenti, hogy kötelező lenne elzárni az elkövetőt, ez csak egy lehetőség lesz az eljáró bíróságok számára.

Hasonló hármas rendszert vezet be elfogadása esetén a javaslat a közlekedési szabálysértési területen is. Ha az eljárás alá vont személyt hat hónapon belül két ízben már felelősségre vonták közlekedési szabálysértés miatt, a harmadik - ismételten hangsúlyozom, a harmadik - esetben elkövetett újabb - akár kisebb súlyú - közlekedési szabálysértés miatt el kell tiltani a járművezetéstől. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha például valaki hat hónapon belül kétszer koccanásos balesetet okoz, és ezért jogerősen el is marasztalták, a harmadik esetben akár egy szabálytalan előzés miatt is bevonják a jogosítványát minimum egy hónapra a javaslat szerint.

Tisztelt Ház! A jogkövetkezmények területén a kormány a magyar hagyományoknak megfelelően járt el. Csemegi Károly elvét követtük, aki kimondta, hogy a szankciórendszer működése "feleljen meg a humanizmus követelményeinek anélkül, hogy az igazság és az ezáltal követelt szigor figyelmen kívül hagyassék".

A vagyon elleni bűncselekményeket a tulajdon elleni szabálysértésektől elhatároló értékhatár a jelenlegi 20 ezer forintról 50 ezer forintra emelkedik. E területen az eljárási garanciákkal körülbástyázott lassú büntetőeljárás helyett a gyors és hatékony szabálysértési eljárás nagyobb hatásfokú. Itt újból hivatkozom a 2010. augusztus 19-én hatályba lépett első szigorító törvénycsomagunkra, amelynek eredménye 40 százalékkal kevesebb bolti lopás.

Szigorúbb, de egyszerűbb rendelkezéseket kívánunk bevezetni a helyszíni bírságolási eljárásban, egyrészt a befizetési fegyelem javítása, másrészt a korrupciós veszély csökkentése érdekében. Az ügyek jelentős számát ezen a módon lehet majd lezárni. A helyszínen készpénzzel történő bírságfizetés nem lesz lehetséges, mert az a korrupció veszélyét növelné. Az egyszerűség érdekében a bírság a helyszínen kártyaleolvasó útján lesz megfizethető. Ennek hiányában készpénz-átutalási megbízással lehet majd teljesíteni, ez magyarán a sárga csekkel való fizetést jelenti.

A törvényjavaslat annak érdekében, hogy a kellő visszatartó hatás a helyszíni bírságolással jobban elérhető legyen, felemeli a kiszabható bírságot 5 ezer forinttól 50 ezer forintig terjedő összegre. Ismételt elkövetés esetén a helyszíni bírság összege akár 70 ezer forintig is terjedhet.

Fontos célja a törvényjavaslatnak a gyors és szakszerű végrehajtási rendszer létrehozása. A végrehajtás kulcsmotívum, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy az adók módjára való behajtás nem hozta meg a kellő eredményt. A jelenlegi hosszadalmas és sokszor eredménytelen adók módjára történő behajtás helyett a pénzbírságot és a helyszíni bírságot meg nem fizetése esetén a bíróság akár szabálysértési elzárásra változtathatja át. A meg nem fizetett pénzbírság és helyszíni bírság közérdekű munkával is megváltható lesz. Fontos, hogy az átváltoztatás után is meg lehet fizetni a bírságot. Itt kell hangsúlyoznom ismét, hogy ez egy lehetőség, nem kötelezően kiszabandó jogkövetkezményről van szó.

Látni kell, hogy ez sem jogintézmény, hanem szorosan kapcsolódik a magyar hagyományokhoz. A szakma által elismert és máig példaértékűnek tartott Magyar Kihágási Kódex már ismerte és alkalmazta ezt a lehetőséget. Az 1879. évi XL. törvénycikkhez fűzött indoklás így fogalmaz: "A pénzbüntetés behajthatatlannak bizonyulván azon eset állana elő, hogy a valódi vagy színlelt vagyontalanság az igazságos büntetés alkalmazásának akadályát képezné." Tekintettel arra, hogy a jelenleg kiszabható pénzbírság visszatartó hatása nem elégséges, ezért a törvényjavaslat felemeli a kiszabható legalacsonyabb és legmagasabb pénzbírság összegét. Ennek megfelelően a pénzbírság legalacsonyabb összegét 5 ezer forintra, míg a legmagasabb összegét 150 ezer forintra, a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén az eddigiek duplájára, 300 ezer forintra emeli.

(16.30)

A közérdekű munka a jövőben nemcsak a végrehajtás egyik módjaként, hanem önálló büntetésként is alkalmazható lesz. A szabálysértés miatt indult eljárások eredményes lefolytatása érdekében a törvényjavaslat jelentősen megemeli a kiszabható rendbírság összegét, egyben tételesen meghatározza alkalmazhatóságának körét és végrehajtásának módját.

A közigazgatási eljárási törvény hatálya alá tartozó igazgatási jellegű cselekmények kikerülnek a szabálysértési törvény hatálya alól. Az eljárások párhuzamossága, az ugyanazon cselekmény miatti kettős szankcionálás lehetősége megszüntetésre kerül, ezáltal egyszerűsödik a korábbi szerteágazó szabálysértési hatósági rendszer. Az elévülés szabályai nem változnak, vagyis ugyanaz az a helyzet, mint amit már Pauler Tivadar, a kihágási törvénycikk felelőse, akkori igazságügy-miniszter a büntetőjogtanban leírt, idézem: "A kihágások egyébként egy év alatt évülnek el."

Tisztelt Országgyűlés! A szabálysértési tényállásoknál a különös részben egyedül az kerül meghatározásra, hogy az adott szabálysértés elzárással büntethető-e vagy sem. Ez alapján a szabálysértési hatóság szabadon állapíthatja meg a szabálysértés miatt kellő visszatartó hatást kiváltó szankciót az általános részben meghatározottak szerint. A törvényjavaslat elfogadása esetén 2012. április 15-én lép majd hatályba. A kormányhivataloktól a járásokhoz kerülő szabálysértési hatóságokra vonatkozó rendelkezések a járási rendszer 2013-ra tervezett bevezetésével együtt külön törvényben szabályozva lépnek hatályba. A javaslat szándékunk szerint tükrözi az elmúlt években végbement társadalmi, politikai és gazdasági változásokat, lehetőséget ad a hatékony eljárásra, de a megfelelő mérlegelésre is. Hosszú távra szóló joganyagot kívánunk adni, amely a vita során még formálódhat. Meggyőződésem szerint a javaslat a jelenleginél hatékonyabb eljárást biztosít az életünket zavaró kisebb súlyú jogsértésekkel szemben, mint a korábbi törvény, és erőteljesen kapcsolódik a magyar hagyományokhoz.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat legfontosabb elemeinek ismertetésével és rövid bemutatásával az volt a célom, hogy meggyőzzem önöket arról, hogy a javaslat helyes célokat szolgál, egyszerre képes érvényesíteni azt a követelményt, hogy jogsértés ne maradjon büntetlenül, valamint azt az elvárást, hogy a becsületes polgárok életében is előforduló, elkerülhetetlen kihágásokat ne fenyegesse aránytalanul szigorú szankció, ezért kérem önöket, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
137 286 2011.11.18. 11:56  197-287

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Én azzal kezdem, hogy köszönöm azoknak a bizottságoknak a munkáját, amelyek megtárgyalták a törvényjavaslatot, köszönöm a támogatásukat, hiszen általános vitára alkalmasnak tartották, és az itt megszólaló képviselőtársaim erről a tisztelt Országgyűlést tájékoztatták.

Köszönöm a Fidesz-KDNP-frakciószövetség megszólaló képviselőinek, hogy hozzászólásukban támogatták a törvényjavaslatot, elemezték és értékelték a szabálysértési törvényjavaslat intézményrendszerét, az eljárást, az eszközrendszerét, megértették a céljait, és egyetértettek abban, hogy ez a szabálysértési törvényjavaslat fontos eszköz lesz a közrend és közbiztonság megerősítésében.

Külön örülök annak, hogy megértették azt a nagyon fontos momentumot, amit az expozémban többször is kiemeltem, nevezetesen azt, hogy ennek a törvényjavaslatnak a célja a megelőzés, a jogsértések megelőzése, ennek a törvényjavaslatnak a célja a törvénytisztelő emberek védelme, és ennek a törvényjavaslatnak nem az az elsődleges célja, hogy büntessen a hatóság, hanem a megelőzés, és még egyszer mondom, a törvénytisztelő emberek védelme.

Köszönöm azt, hogy a hozzászólásaikkal megerősítették azt, hogy a kormány javaslata helyes úton jár, helyes eszközöket alkalmaz, és az elhangzott személyes példákat is felsorakoztatva szálltak síkra ennek a törvényjavaslatnak a támogatása érdekében.

Ami az ellenzéki képviselőtársaim hozzászólását illeti, én köszönöm, hogy kifejtették a véleményüket. Arra nem kívánnék reagálni, két ellenzéki képviselőtársam is szóba hozta, hogy mikor illene megszólalni, meg milyen eljárásrendet kellene képviselni a kormány képviselőjének. Én úgy gondolom, hogy ez a mi kompetenciánk, ezt tessék ránk bízni, és én köszönöm egyébként, hogy ezzel is törődnek. (Dr. Bárándy Gergely: Persze, nem kell a vitában részt venni!)

Ami az érdemet illeti, egyrészt elhangzott Szabó Timea képviselő asszony részéről, aki most jelenleg nincs jelen a teremben, hogy mondjuk már meg, hogy mitől olcsóbb, mitől hatékonyabb, mitől költséghatékonyabb - szó szerint ezt a kérdést tette föl -, tehát hogy mitől költséghatékony az új törvényjavaslat szerinti eljárási rend.

Köszönöm Tóth József képviselőtársamnak, hogy már ő maga is nagyon sok elemét ennek a költséghatékonyságnak felvillantotta, de engedjék meg nekem, hogy én is utaljak arra, hogy egyrészt az eljárási idő jelentős mértékben lerövidül, 30 nap alatt be kell fejezni az eljárást. A jelenlegi eljárás 6-7 hónap. Nagyon fontos az, hogy egyszerűsödik az eljárás, és nagyon fontos új elemeket is fölsorakoztat a törvényjavaslat, ami az azonnali elbírálást is lehetővé teszi. Erre én az expozémban utaltam. Nagyon fontos az, hogy ha bírságot szab ki a hatóság, akkor azt a bírságot a jelenlegi rendszernél hatékonyabban végre lehet hajtani, hatékonyabban be lehet hajtani.

Kritika hangzott el az ellenzéki képviselőtársaim részéről az úgynevezett "három csapás" elem bevezetését illetően.

(20.10)

Hadd utaljak arra, és hadd hívjam fel az ő figyelmüket arra, hogy egyrészt az elzárás lehetővé tétele olyan szabálysértés esetén, aminél egyébként nem lehetne elzárást alkalmazni, de két korábbi esetben 6 hónapon belül jogerősen megállapították a felelősségét, szeretném aláhúzni, ez lehetőség a hatóság számára. Ez lehetőség. Ez nem kötelező intézmény, ez lehetőség.

Ami pedig a közlekedési szabálysértések esetén a jogosítvány elvételét illeti, hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy e tekintetben is világosan fogalmaztunk. Hadd hívjam föl a figyelmet arra, hogy a közlekedésbiztonság területén nagyon sokat kell tenni. Nagyon fontos lépések történtek ennek érdekében az elmúlt időszakban, történtek egyébként korábban is e tekintetben az önök kormányzása alatt is. Úgy gondolom, és vagyok annyira bátor, hogy kijelenthetem, hogy a közlekedők biztonsága, a közúti közlekedés biztonsága, annak javítása nemzeti érdek. Ez egyébként egybeesik az uniós kötelezettséggel is, hiszen az Unió 2001-ben kiadott Fehér könyve alapján 2020-ig 50 százalékkal kell csökkenteni a halálos közlekedési balesetekben elhunytak számát. Úgy gondolom, hogy e tekintetben soha nem tudunk eleget tenni, és mindig többet kell tenni ennek érdekében, mint amit tegnap tettünk. Tehát ez a terület azért annyira érzékeny, és azért kell a meggyőzésen túl ilyen súlyos szankciórendszert is igénybe venni, mert ez is közrejátszhat abban, hogy javítsuk a közúti közlekedésben, egyáltalán a közlekedésben részt vevők biztonságát.

Kérem önöket, kérem ellenzéki képviselőtársaimat, hogy ezt az érvet értsék meg, és kérem önöket, ha önök is úgy gondolják, hogy fontos érdek a közlekedés biztonságának javítása, akkor ezt a rendszert, ezt az új intézményt támogassák.

Ami pedig a vitát illeti, úgy gondolom, nagyon fontos az, hogy itt a parlamentben elhangozzon minden olyan érv, amit a képviselőtársaim, akár kormánypárti, akár ellenzéki oldalról fontosnak, relevánsnak tartanak. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy nyitottak vagyunk a tekintetben, hogy a lehető legjobb törvény szülessen meg azoknak a céloknak a mentén, amelyeket a kormány megfogalmazott. Hadd utaljak arra, hogy ez a kormány azért kapott ilyen nagyarányú fölhatalmazást, azért fogalmazták meg az emberek a közrend, közbiztonság iráni igényt ilyen markánsan, mert a korábbi időszakban, akár a 2002-2010 közötti nyolc esztendőben ezek az értékek nagymértékben leromlottak. Romlott az emberek szubjektív biztonságérzete, sok olyan jogsértést követtek el az emberek kárára, amelyek alapján azt követelték, hogy az állam hatékonyabban lépjen föl, szigorúbb, erősebb törvényeket alkosson a parlament annak érdekében, hogy ezek a szabályszegések megszűnjenek.

Hadd emlékeztessem képviselőtársaimat arra, hogy 2008-ban Sajóbábony képviselő-testülete és tisztségviselői az akkori parlamenthez és az akkor parlament elnökéhez fordultak konkrétan azzal a kéréssel, hogy szigorúbb törvényeket alkossanak a szabálysértések területén. Leírták azt, hogy nem elfogadható az, hogy a terményt nem az takarítja be, aki azért megdolgozott, nem elfogadható az, hogy addig, amíg valaki elmegy a templomba istentiszteletre vagy misére, és amikor hazamegy, feltörve találja a lakását, a termést vagy a füstölőből a kolbászt vagy a szalonnát, a sonkát elviszik, és ezért semmiféle szankció nincs. Tehát ezt az igényt már korábban megfogalmazták az emberek, a parlamenthez is eljuttatták ezt az igényt, még egyszer mondom Sajóbábonyt példaként, de hivatkozhatom... (Dr. Bárándy Gergely közbeszól.) Köszönöm, képviselő úr, hogy meghallgat, én végighallgattam önt, bár ön terhemre rótta föl, hogy nem reagáltam, de úgy gondolom, a parlamentáris szabályok szerint ezt így illik megtenni.

Tehát még egyszer mondom, és utalnék arra, hivatkoznék a 2010. májusi ózdi nemzeti konzultációra, ami a közbiztonság érdekében zajlott, és a közbiztonság megerősítése volt a célja. Az ott jelen lévő polgárőrök, polgármesterek, köztisztviselők, kisebbségi önkormányzati vezetők, egyházi vezetők szinte egybehangzóan kérték azt, hogy a kormány ezeken a területeken erősebb törvényt alkosson. Úgy gondolom, és ez is elhangzott, hogy az elmúlt év augusztus 19-én hatályba lépett szabálysértési törvénymódosítás, ami a tulajdon elleni szabálysértések elzárással való szankcionálását lehetővé tette, és a bírósági titkár eljárását lehetővé tette, mind a két döntés bevált. Hiszen jelentős mértékben csökkent az ilyen jogsértések száma, és fölgyorsult a döntéshozatal.

Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy Steiner Pál képviselő úr szavaira is reagáljak, aki a hajléktalanokkal kapcsolatos korábbi vitából a fideszes képviselőtársaimnak a jelenleg hatályos törvényhez benyújtott módosító indítványát idézte föl, és annak intézményrendszerét elemezte, illetve saját tapasztalatait mint kerületi polgármester osztotta meg újra velünk. Abban az ötórás vitában én is részt vettem, itt voltam végig, és aktívan reagálva vettem ebben részt. Úgy gondolom, fontos elmondani, hogy a hajléktalanok tekintetében közérdek az, hogy senki ne fagyjon meg az utcán. Ennek érdekében a kormány a Fővárosi Önkormányzattal, az érintett kerületi önkormányzatokkal együttműködve hamarosan olyan menedékpontokat ad át Budapest területén, amelyek lehetővé teszik, hogy minden hajléktalan számára, aki együttműködik ezekkel az intézményekkel, jusson fedél, minden hajléktalan szálláshoz tud jutni, de persze, be kell tartani a szabályokat, mert úgy gondolom, állampolgári jogegyenlőség van, és a törvények mindenkire kötelezőek. Tehát szeretném elmondani, hogy egyrészt humánusan, emberségesen, de törvénytisztelően kell ezeket a kérdéseket is megoldani.

Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, hogy eredményes vitát folytattunk le, eredményes általános vitáját folytattuk le a szabálysértési törvényjavaslatnak. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy egy olyan törvényt fogadjunk el, amely valóban azokat a célokat jól szolgálja, amelyeket a jogalkotó e tekintetben megfogalmazott. Szeretném arra is fölhívni a figyelmet, hogy mód van természetesen módosító javaslatok beadására. Erre hétfő estig van tudomásom szerint lehetőség. Azt kérem a tisztelt képviselőtársaimtól, hogy aki úgy gondolja, hogy a módosító javaslatokkal a vitában elhangzott érveinek megfelelően szeretne hozzájárulni a törvényjavaslat még jobbá tételéhez, az ezt megteheti.

Még egyszer köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm a támogatásukat, és köszönöm azt, hogy hozzászólásaikkal segítették a vitát. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
138 70 2011.11.21. 0:52  67-73

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Elöljáróban annyit szeretnék elmondani, hogy inkább foglaljon le a rendőrség egy, robbantásra alkalmatlan tárgyat, mint ne foglaljon le egy olyat, amely robbantásra alkalmas, mert annak a következményei beláthatatlanok.

Ami pedig az interpellációjában megfogalmazott kérdéseit illeti, azokra a következő választ szeretném adni. 1. Tájékoztatom arról, hogy az ön által kérdezett személy már előzetes letartóztatásban van, ellene visszaélés robbanóanyaggal vagy robbanószerrel bűntette és más bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt nyomozás folyik. 2. A nyomozó hatóság az izraeli titkosszolgálatot nem kereste meg.

Kérem válaszom elfogadását. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
138 152 2011.11.21. 2:00  149-156

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! A legutóbbi azonnali kérdése óta a parlament elfogadta a büntető törvénykönyv és más kapcsolódó törvények módosítását, amely az uzsora-bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépést segíti elő. Örülök annak, és köszönöm a Ház előtt is, hogy önök is támogatták, önök is megszavazták ezeket a törvényeket, hiszen ezeknek a segítségével hatékonyabban tudnak az eljáró hatóságok fellépni az uzsorázók, uzsoráztatók ellen. Abban is egyetértünk, és erről is a legutóbbi azonnali kérdés során talán esett szó, hogy az uzsora-bűncselekményekkel sújtott személyek a magyar társadalom leginkább rászoruló, leginkább kiszolgáltatottabb, leginkább védtelen tagjai, akik védelme, akikkel kapcsolatos büntetőjogi védelem teljes mértékben indokolt.

Ami az ön által kérdezett tarnabodi eseteket illeti, szeretném önt és a tisztelt Házat tájékoztatni, hogy ebben az ügyben nem a Heves megyei rendőrhatóságok járnak el, hanem a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság egységei járnak el. Nyomozás folyik ezekben az ügyekben. Ennél több adatot a nyomozás érdekeire tekintettel nem tudok itt, a tisztelt Házban az ön kérdésére válaszolva elmondani, de még egyszer mondom, szeretném önt tájékoztatni, hogy Nógrád megyében zajlik és folyik az eljárás ezekben a tarnabodi ügyekben. Abban bízom, hogy úgy, ahogy elmondtam a korábbi azonnali kérdésére adott válaszomban, hogy ezekben az ügyekben is kiderül az igazság, és aki megsértette a törvényt, aki uzsora-bűncselekményt követett el, ennek a következményeit viseli.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
138 156 2011.11.21. 1:17  149-156

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Asszony! Én talán nem annyira indulatosan, mint ön, de szeretném elmondani, hogy jelenleg 177 nyomozás folyik uzsora-bűncselekményekkel kapcsolatban 211 terhelt ellen, akik közül 99 előzetes letartóztatásban van, egy személy ellen pedig lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el az illetékes hatóság. Jelezném, hogy október elején még csak 66 fő volt előzetes letartóztatásban, és mondom, most már 99 fő van előzetes letartóztatásban.

Visszatérve még a viszonválaszának az elejére, szeretném elmondani, hogy ön a tarnabodi esettel kapcsolatban kérdezett engem. Én a tarnabodi ügyekkel kapcsolatban mondtam azt, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság egységei vizsgálják ezeket az ügyeket, és ez a tájékoztatás megfelel a valóságnak. Abban bízom, hogy az elfogadott büntető törvénykönyvi módosítás, a kapcsolódó törvénymódosítások és a hatóság erőteljes fellépése hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a bűncselekményeket teljes mértékben kinyomozzák a hatóságok, az elkövetőket bíróság elé állítsák, és a bíróságok pedig megfelelő, súlyos ítéleteket hozzanak.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
139 20 2011.11.22. 4:56  17-20

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A kormány nevében szeretnék köszönetet mondani Vejkey Imre képviselő úrnak a tájékoztatásért, és szeretnék köszönetet mondani a "Club 27" keretében működő néppárti frakciók, illetőleg frakcióvezetők munkájáért, amelynek eredményeképpen az Európai Uniót feszítő nagyon fontos kérdéseket tűztek napirendre, és próbáltak megoldást találni ezekre a kérdésekre.

Engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy a reagálásomban az illegális migráció, az illegális bevándorlás kérdéskörét érintsem. Valóban, a görög-török határ megerősítése, illetőleg határvédelmének a kérdése a bel- és igazságügy-miniszterek tanácskozásán rendre napirendre kerül. Legutóbb a luxemburgi ülésen volt ez téma, ahol magam is részt vettem. És valóban, az Unió belügyminiszterei felszólították Görögországot, hogy lássa el a schengeni külső határ védelme érdekében az uniós kötelezettségéből eredő feladatokat.

Emellett az érintett miniszterek az együttműködési készségüket és segítőkészségüket is kifejezték, különös tekintettel a Frontex részéről megnyilvánuló segítség kapcsán. A Frontex erői jelenleg is a görög-török határon vannak, és segítik az illegális migráció visszaszorítását.

Ami még az arab tavaszt, illetve az arab tavasz kapcsán kibontakozott illegális migrációt illeti, szeretném elmondani, hogy a magyar uniós elnökség egyik nagyon fontos feladata volt ennek a kérdésnek a kezelése, ennek a kérdésnek az uniós szintű levezénylése. Azt gondolom, nem túlzok, amikor azt mondom, hogy Magyarország ezt a nagyon fontos feladatát az Unión belül közmegelégedésre és eredményesen látta el, ezért a magyar kormány több alkalommal is dicséretet kapott.

(8.50)

Ami pedig a görög-török határt, illetőleg az ebből eredően a magyar-szerb határ védelmét illeti, szeretném tájékoztatni a tisztelt Házat arról, hogy Pintér Sándor belügyminiszter úr ez év októberében háromoldalú találkozót kezdeményezett az osztrák és a szerb belügyminiszter részvételével. Itt intézkedési terveket fogadtak el a tekintetben, hogy ezt a határszakaszt, illetőleg az illegális migráció innen érkező részét milyen módon kell visszaszorítani. Konkrét intézkedések születtek, konkrét döntések születtek, s ezeknek a végrehajtása folyamatban van.

Szeretném elmondani azt is, hogy a Csongrád megyei és a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság határőrizeti erőit a készenléti rendőrség egységeivel megerősítettük, technikai eszközökkel is erősítést kaptak, helikopterek, terepjárók, hőkamerás rendszerek kerültek még pluszban erre a határszakaszra telepítésre, és fokoztuk a mélységi ellenőrzést is. Együttműködünk az osztrák szervekkel, együttműködünk a szerb hatóságokkal is, hiszen közérdek az, hogy ezt a határszakaszt eredményesen védjük. Egyébként engedjék meg, hogy egy számot is mondjak: ebben az évben január és szeptember között 3 ezer személy került elfogásra a magyar-szerb határon. Ez 35 százalékos növekedést jelent a korábbiakhoz képest, és egy újról is szeretnék tájékoztatást adni: annak a közös háromoldalú fellépésnek az eredményeképpen, amiről az imént beszéltem, jelentős mértékben csökkent az utóbbi hetekben, az utóbbi napokban a magyar-szerb határon átjönni próbáló illegális migránsok száma.

Ami pedig Bulgária és Románia schengeni csatlakozását illeti, azt teljes mértékben támogatjuk, támogattuk. Kezdettől fogva az uniós elnökségünk egyik fontos programpontja volt ennek a csatlakozásnak a támogatása. Ez nemcsak a két érintett ország érdeke, nemcsak az Unió érdeke, hanem Magyarország érdeke is, hiszen úgy gondolom, ennek az érveit, az ezzel kapcsolatos érveket könnyű belátni.

Tisztelt Országgyűlés! Abban bízom, hogy addig is, míg ez a csatlakozás bekövetkezik, amelyet - még egyszer mondom - továbbra is támogatunk, és reméljük, hogy a kedvező döntés ezeknek az országoknak az ügyében hamarosan megszületik, addig is fokozzuk erőfeszítéseinket a magyar-szerb határon, fokozzuk az együttműködést, és bízunk abban, hogy ez még inkább eredményeket hoz, és gyakorlatilag teljes egészében vissza tudjuk szorítani az illegális bevándorlást.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
142 52 2011.11.28. 2:40  49-55

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Talán nem véletlen, hogy az MSZMP jogutódjának a titkosszolgálatokról még ma is a III/III. jut az eszébe (Moraj az MSZP soraiból.). Elgondolkodtató, hogy éppen az a párt támadja a nemzeti információs és bűnügyi elemző központról szóló törvényjavaslatot, amelynek egyik miniszterelnöke szt-tiszt volt, és amely az előző ciklusokban (Nyakó István: Nézzél szembe!) tudatosan használta fel politikai célokra (Közbeszólás az MSZP soraiból: És most?) a titkosszolgálatokat. (Moraj az MSZP soraiból. - Szórványos taps a Fidesz soraiból.)

Azt is meg kell jegyeznem, tisztelt képviselő úr, hogy a törvényjavaslat általános vitája ezen a héten szerdán kezdődik itt a parlamentben, tehát nem egy lezárt, elfogadott törvényről van szó, hanem egy törvényjavaslat tárgyalásáról, ezért a Belügyminisztérium várja a jobb működést elősegítő módosító javaslatokat.

Hangsúlyozom, hogy a NIBEK titkos információgyűjtést nem végezhet. Jogszerű működését az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ellenőrzési joga is garantálja. A közigazgatás korszerűsítése során egyértelmű követelmény a különböző nemzetbiztonsági és rendészeti szervek adatkezelésének egységesítése, az adatelemzések gyorsítása. Elengedhetetlen, tisztelt képviselő úr, hogy gyorsabban lépjünk, mint a szervezett bűnözés. A NIBEK célja a gyorsaság, a hatékonyság és a biztonság, mindezt költségkímélően fogja megoldani. A NIBEK hatáskört nem vonhat el, az együttműködő szervek számára viszont továbbítja az adatokat, és javaslatokat tesz azok felhasználására, tehát koordinációs feladatokat is végez. Garanciális elem, hogy a NIBEK csak akkor igényelhet adatot, ha az adatszolgáltatás jogszerűsége, célhoz kötöttsége, továbbá az adatkezelő egyéni felelőssége mindenkor megállapítható, valamint az adatok NIBEK által történő beszerzése mindvégig dokumentálható. (Közbeszólás: Ki dönt erről? Az államtitkár?) Az együttműködő szerv vezetője a NIBEK-nek átadott, illetve a szervezet számára közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján elérhető adat kezelésére korlátozásokat állapíthat meg, sőt a korlátokat a jogszabály taxatív módon határozza majd meg.

A NIBEK a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglalt valamennyi rendelkezés hatálya alatt áll. A létrejövő szerv magas szakmai színvonalon fog működni (Nyakó István: Azt elhiszem!), az új intézmény tehát Magyarország és a magyar ember biztonságát fogja szolgálni.

Kérem, képviselő úr, hogy önök is támogassák a létrehozását (Nyakó István: Rendőrállamot nem támogatunk! - Közbeszólások az MSZP soraiból: Rendőrállam! Orwell!), és kérem önt, hogy fogadja el a válaszomat.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
142 357 2011.11.28. 0:09  354-358

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A kormány a benyújtott módosító javaslatokat támogatja. Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 56 2011.11.30. 7:00  55-115

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A nemzeti együttműködés kormánya kinyilvánította, hogy fontos célja a közrend és közbiztonság megerősítése. A kormány programjában kiemelte annak fontosságát, hogy a magyar rendőrök számára hivatásuk gyakorlása karrierpályát jelentsen, amelybe a kiszámítható és biztos jövedelemmel járó előmenetel is beletartozik. A kormány ezért lépéseket tett a közszolgálati életpályamodell kidolgozására; azóta a javaslatcsomagból már több törvényt is elfogadott a parlament, mégis szükséges további elemek beépítése a rendszerbe.

A közszolgálati életpályák összehangolása szükségessé tette, hogy az életpályamodell szabályai törvényi szintre kerüljenek. A Belügyminisztérium a teljes életpályára kiterjedő, kiszámítható és vonzó, a szervezethez tartozást ösztönző életutat kínál a hivatásos állomány részére. A rendészeti ágazati stratégia egyes elemeinek mielőbbi bevezetésével elősegíthető lesz a különböző szakmai életpályák közötti mobilitás.

Nagyon fontos eleme a javaslatnak, hogy a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szervek hivatásos állományának tiszthelyettesi és zászlós rendfokozatú tagjai 2012. január 1-jétől havonta 14 ezer forint kiegészítő juttatásra lesznek jogosultak. Ez a rendelkezés 42 500 főt érint, ennek a költségvetési kihatása több mint 9 milliárd forint. Erről egyébként éppen a tegnapi nap szavazott az Országgyűlés a költségvetés módosító javaslatainak a szavazása során. Tehát ennek a forrásait a parlament már megteremtette.

Tisztelt Országgyűlés! Hosszú ideje ismert tény, hogy a szakszervezetek kedvezményrendszere indokolatlan és fenntarthatatlan. Ezt meg kell változtatni. A törvényjavaslat elfogadásával egységes és hatékony érdekvédelmi szervezet fog létrejönni.

A törvényjavaslat szerint az újonnan létrehozandó magyar rendvédelmi kar a fegyveres szervek alkalmazottainak önkormányzattal rendelkező szakmai és érdek-képviseleti köztestülete lesz.

A magyar rendvédelmi kar feladatai a törvényjavaslat szerint a következők lesznek: a foglalkozás gyakorlásával összefüggő ügyekben érdekképviseletet lát el; megalkotja a hivatásetikai részletszabályokat; kialakítja az etikai eljárás rendszerét, és lefolytatja az etikai eljárásokat; konzultációs joggal bír; a tagjai élet- és munkakörülményeivel, foglalkoztatási feltételeivel és a hivatás gyakorlásával kapcsolatos jogszabályalkotást kezdeményezhet; díjakat alapíthat és adományozhat.

Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat szerint etikai vétség gyanúja esetén a magyar rendvédelmi kar a tagja ellen etikai eljárást folytat le. A törvényjavaslat a hivatásetikai alapelvek megsértését etikai vétségnek minősíti, továbbá rendelkezik az etikai vétséghez fűződő jogkövetkezményekről. A hivatásetikai részletszabályokat és az etikai eljárás rendszerét a törvényjavaslat alapján a magyar rendvédelmi kar határozza meg, illetve alakítja ki.

A törvényjavaslat rendelkezik az ágazati érdekvédelmi tanács keretében történő rendvédelmi érdekegyeztetésről, amely félévente legalább egy alkalommal ülésező érdekegyeztető fórum, amelyen az érintett miniszter az országos parancsnok és a magyar rendvédelmi kar képviseletében eljáró konzultatív tanács vesz részt. A javaslat továbbra is biztosítja az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács keretében történő érdekegyeztetést.

A fenti okoknál fogva a szakszervezeti kifogás intézménye is megszűnik, és a hatályos rendszerben működő érdekegyeztető fórumok szerepét szakmai, érdek-képviseleti köztestület veszi át.

A magyar rendvédelmi kar létrehozása mellett sor kerül az alapvizsga, a szakvizsga, a képzés és továbbképzés rendszerének az összehangolására is.

A kormány-tisztviselői kártya a hivatásos állományra is kiterjesztésre kerül.

További újítás, hogy a hivatásos szolgálati viszony felmentéssel való megszüntetése után a volt hivatásos 2012. szeptember 1-jétől a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által működtetett tartalékállományba kerülhet.

(14.00)

A Hszt. 2011. január 1-jén hatályba lépett módosítása jelentős mértékben szigorította a hivatásos szolgálati viszony létesítésének és fenntartásának feltételeit, ennek keretében szabályozva a kifogástalan életvitel követelményét. A Hszt. súlyos jogkövetkezményt fűz a kifogásolható életvitelhez, nevezetesen a szolgálati viszonyt felmentéssel meg kell szüntetni. Ez elvi kérdés. Ha hivatásos állomány tagja nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének, akkor nyilvánvaló, hogy a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná válik. E fő szabály alól egyetlen kivételt teremt a javaslat, azt az esetet, ha a büntetőjogi felelősséget megállapító jogerős ítélet katonai bűncselekmény miatt született, és a hivatásos állomány tagja mentesítés folytán mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól.

Tisztelt Országgyűlés! A gyakorlati tapasztalatok azt jelzik, hogy a súlyos szankció alkalmazása nem minden esetben áll arányban az elkövetett szabálysértés súlyával. Erre figyelemmel indokolt a szabályozás pontosítása, a szolgálati viszony felmentéssel történő megszüntetésének eseteiben. További enyhítő jellegű szabály, hogy szűk körben azt is lehetővé teszi a javaslat, hogy a miniszter az alkalmatlanság megállapításától eltekinthessen.

Azt gondolom, hogy a tervezet olyan elemeket vezet be, amelyek egyszerűsítik az érdekegyeztetési eljárást, és tovább erősítik a hivatásos állományúak tekintélyét, ezért kérem, hogy támogassák a törvényjavaslatot.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 114 2011.11.30. 18:17  55-115

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szeretnék válaszolni a vitában elhangzottakra, és legelőször is szeretném megköszönni a törvényjavaslatot megtárgyaló bizottságoknak, hogy általános vitára alkalmasnak tartották a törvényjavaslatot. Szeretném megköszönni azoknak a képviselőtársaimnak a Fidesz-KDNP-frakciószövetség tagjai részéről, akik támogatták, és elfogadásra ajánlották a törvényjavaslatot, megértették a lényegét, megértették azt, hogy ez valóban Magyarország, a magyar emberek érdekeit szolgálja.

Ami az ellenzéki képviselők által elmondottakat illeti, azokra is szeretnék reagálni. Harangozó Tamás képviselő úr azt mondta, idézem: a Fidesz izzó gyűlöletet táplál a rendőrök iránt. Képviselő úr, ez hazugság. A Fidesz ellenzékben is, és kormányon is felelősséget érez a magyar emberek biztonsága iránt, felelősséget érez a rendőrség személyi állománya iránt, tehát az ön megállapítása az izzó gyűlöletre vonatkozóan teljes mértékben hazugság.

(15.40)

Ugyancsak hazugság, és vérlázító hazugság, képviselő úr, amikor ön arról beszélt, hogy ma nyílt, leplezetlen ellenforradalom zajlik Magyarországon; ellenforradalmi víziót vázolt itt fel, hogy ez zajlana.

Tisztelt Képviselő Úr! Akkor nem tudom, hogy ön melyik országban él. Nem akarok visszautalni a korábbi időszakra, de én úgy gondolom, hogy az ön ezzel kapcsolatos megállapítása és kijelentése teljes mértékben megalapozatlan.

Ugyancsak megalapozatlan a Mussolini-féle fasiszta rendszerhez való hasonlítás is. Úgy gondolom, hogy ezt ön se gondolja komolyan. Politikai hatásvadász megnyilatkozások ezek, amelyek teljes mértékben nélkülöznek minden alapot.

Ugyancsak hazugság az, amit ön kijelentett, nevezetesen, hogy a Fidesz bosszúhadjáratot visel a rendvédelmi szervek ellen. Úgy gondolom, ez teljes mértékben hazugság.

A fasiszta állam megteremtésének útján indult el a Fidesz: erre megint csak azt tudom mondani, hogy, képviselő úr, ez a kijelentése ugyanúgy valótlan, hazugság, rosszindulatú. Kérem, ezt vonja vissza!

Ami pedig az életpályával kapcsolatos kritikákat illeti, képviselő úr. Én emlékszem, tagja voltam annak a kormánynak, amely 2001. július 1-jén hatályba léptette a köztisztviselői életpályamodellt, amit 2002. január 1-jétől kezdődően a rendészeti-rendvédelmi szervek személyi állományára is kiterjesztett. Ezt az életpályamodellt önök 2002. május 27. után, amikor megalakult a Medgyessy-kormány, fokozatosan, pontról pontra leépítették, annak minden egyes elemét, minden egyes részét hatályon kívül helyezték. És önök idézték elő azt a helyzetet egyébként - és utalok itt Vadai képviselő asszony hozzászólására is - a 8 éves szocialista kormányzással, hogy hivatásosok tízezrei hagyták el a testületet. Olyan helyzetet teremtettek, amelynek következtében a rendőrség állandó létszámhiánnyal küzdött; állandóan több ezer rendőr hiányzott a testületből; állandóan költségvetési problémákkal küzdött a rendőrség. (Dr. Harangozó Tamás: Miért múlt időben mondod?) És állandóan olyan helyzetet teremtettek, amely a közbiztonság romlását idézte elő az elmúlt 8 esztendőben. Ez az önök súlyos felelőssége, ha tetszik, ha nem, önöknek ezzel szembesülni kell. És higgye el, hiteltelenné teszi azokat a súlyos mondatokat, amelyeket önök minden alap nélkül megfogalmaznak, akár ennek a törvényjavaslatnak a kritikája kapcsán, akár más törvény, a rendészeti tárgyú törvényjavaslat kapcsán tette.

És ön egy későbbi hozzászólásában azt állította, hogy nemzetközi szerződéseket sért a benyújtott törvényjavaslat. Szeretném elmondani, hogy a törvényjavaslat Magyarország minden nemzetközi kötelezettségével összhangban van, ez a benyújtott törvényjavaslat semmilyen nemzetközi szerződésben foglalt kötelezettséget nem sért.

Ön megkérdezte azt is, hogy a 14 ezer forintos kiegészítő juttatás, amely a tiszthelyettesek és a zászlósok részére kerül kifizetésre, milyen időtartamot illetően illeti majd meg ezeket a hivatásos állományúakat. Szeretném világosan elmondani, hogy ez a 2012. évre vonatkozó javaslat, a 2012. évben kapják meg ezt a 14 ezer forintos kiegészítő juttatást, egyelőre. Szeretnénk ezt a későbbiek során is majd a nemzetgazdaság teherbíró képességéhez kapcsolódóan, illetőleg annak a függvényében biztosítani. Az a válaszom, hogy egyelőre 2012. évre vonatkozik ez a kiegészítő juttatás. Remélem, hogy önök is, ha felelősséget éreznek a rendőrség személyi állománya iránt, akkor ezt a javaslatot támogatják és megszavazzák.

Jámbor Nándor képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban szeretnék reagálni. Ön arra utalt a hozzászólása első szakaszában, hogy Pintér Sándor belügyminiszter úr két hét alatt ígérte a rend helyreállítását Magyarországon. Szeretném elmondani önnek, tisztelt képviselőtársam és a tisztelt Háznak is, hogy a kormány 2010. május 29-én alakult meg, és a megalakulást követő napon azonnal intézkedett a miniszter úr, hogy Magyarország északkeleti részén, elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és ennek a régiónak az érintett területein a Készenléti Rendőrség egységei megjelentek, és minden településen szolgálatot láttak el. Ennek következtében jelentős mértékben javult ezeken a területeken a közbiztonság, jelentős mértékben visszaesett az elkövetett bűncselekmények száma. (Folyamatos közbeszólások a Jobbik padsoraiból.) Ezt a gyakorlatot a jövőben is folytatjuk.

Ezen túlmenően, amit többször elmondtam itt a tisztelt Ház falai között, ebben az évben már 3500 fővel növeltük a rendőrség létszámát, amely létszámnövelés költségvetési fedezetét a 2012-es költségvetés teljes mértékben tartalmazza. És eljutunk oda, addig az állapotig, hogy gyakorlatilag megszűnik a létszámhiány 2012 első negyedévének a végére a rendőrségnél. És azt az ígéretet is tudjuk teljesíteni, hogy minden településen lesz rendőr, és a közbiztonságot a korábbiakhoz, a 2002-2010-es szinthez viszonyítva sokkal nagyobb mértékben, sokkal magasabb színvonalon, az emberek szubjektív biztonságérzetét is teljes mértékben kielégítve fent fogjuk tartani. Kérem önt, hogy támogassa a kormánynak ezeket a törekvéseit, és kérem a Jobbik frakcióját, hogy végre szavazzák meg azokat a törvényeket, amelyek ezt elősegítik, amelyek ezt lehetővé teszik. (Folyamatos zaj.)

Ön megkérdezte, képviselő úr, hogy milyen következménye van annak, hogyha valaki nem lép be ebbe a karba. Szeretném elmondani, hogy a törvényjavaslat szerint a törvény erejénél fogva válik taggá a hivatásos.

Dorosz Dávid képviselő úr hozzászólásaira is szeretnék reagálni. Szintén erősen mussolinizett. Én úgy gondolom, maga se gondolta komolyan, ugyanúgy, mint a nyuszis történetet, ezt egy blöffnek tekintette. Én úgy gondolom, hogy ha alaposan megnézi ezt a törvényjavaslatot, akkor arra jön rá, hogy ennek (Az elnök csenget.) a kijelentésének semmi alapja nincs. Tudja ezt enélkül is a képviselő úr egyébként, mert mosolyog rám, és a mosolyt egy alapvető és nagyon kedves emberi gesztusnak tartom. (Dr. Dorosz Dávid: A cinizmuson mosolygok.) Úgy gondolom, ez az ön valódi véleményét kifejezi, hogy maga se gondolta komolyan, amikor mussolinizett és egyéb ilyen megalapozatlan kijelentéseket tett.

Ami pedig a totális kontrollról szólt, illetőleg arról, hogy vonja vissza ezt a kormány. Az egyik hozzászólásában ezt javasolta, illetőleg talán többször is említette ezt. Szeretném elmondani, hogy a kormánynak nincs szándékában, nem áll szándékában ezt a törvényjavaslatot visszavonni, hanem arra kérem Dorosz képviselő urat és az LMP-frakciót is, hogy tanulmányozzák a törvényjavaslatot, nyújtsanak be módosító javaslatot, hogyha úgy gondolják, hogy vannak olyan részek, amelyek javításra szorulnak, és a végén pedig támogassák. Úgy gondolom, úgy, ahogy az expozémban elmondtam, ez is hozzájárul ahhoz, hogy a közrendet, a közbiztonságot Magyarországon megerősítsük, egy olyan életpályamodellt dolgozzunk ki, amely vonzó a hivatásosok számára, amely pályán tartja a hivatásosokat. Ez közérdek Magyarországon.

Vadai Ágnes képviselő asszony hozzászólásaira is szeretnék reagálni, aki szintén megalapozatlan, súlyos politikai állításokat tett a törvényjavaslattal kapcsolatban, illetőleg a kormánnyal kapcsolatban. Illetve azt mondta, hogy Pintér Sándor szégyelli azt, amit az elmúlt 1,5 évben a rendőrség jogainak a megkurtítása vagy csökkentése érdekében tett.

Én azt gondolom, képviselő asszony, hogy ha ön tükörbe néz, és önvizsgálatot tart, akkor azt mondhatja, hogy azért a súlyos helyzetért, amely, még egyszer mondom, 2010 májusáig kialakult az önök 8 éves szocialista kormányzása alatt, azért önök felelősséggel tartoznak. És nincs jogalapja önnek ilyen kijelentéseket tenni (Dr. Vadai Ágnes közbeszólása.), hiszen képviselő asszony, a miniszter úr is, és a kormány is arra törekszik, hogy a közrendet, közbiztonságot helyreállítsa Magyarországon.

Egyébként a nemzeti együttműködés programjában nemzeti ügyként határoztuk meg a közrend, közbiztonság megteremtését, és ennek a feltételeit fokozatosan, lépcsőről lépcsőre biztosítjuk. Utalok itt arra, hogy, még egyszer mondom, 3500-zal több rendőr teljesít szolgálatot már Magyarországon; erős, szigorú törvényeket hoztunk, amelyek a közrend, közbiztonság megszilárdítását szolgálják.

Ön is megkérdezte, hogy meddig marad ez a kiegészítő juttatás. Választ adtam Harangozó képviselő úr kérdésére, hogy 2012. december 31-éig, egyelőre. Bízom abban, hogy a nemzetgazdasági feltételei meglesznek annak, hogy a jövőt illetően is tudjunk a tiszthelyetteseknek és a zászlósoknak ilyen juttatást biztosítani.

Harangozó képviselőtársam a rendészeti szakközépiskolások utcára vezényléséről beszélt. Szeretném elmondani, hogy a Belügyminisztérium vezetése új típusú, úgynevezett moduláris képzési rendszert vezetett be, amelynek eredményeképpen korábban szolgálatot tudnak teljesíteni a hallgatók, és annyi feladatot látnak el mindig, amennyihez szükséges képzettséget korábban már megszerezték.

(15.50)

Tehát úgy gondolom, hogy ez garanciális eleme ennek az új képzési rendszernek, de nagyon fontos eleme az is, hogy ebből a képzési rendszerből tovább lehet lépni; aki további ismereteket szerez meg, magasabb, nehezebb feladatokat, komolyabb feladatokat is el tud látni, és ez fokozatosan, lépcsőről lépcsőre kerül kiépítésre.

Engedje meg, képviselő úr, hogy reagáljak, ugyan ön akkor még nem volt a parlament tagja, 2004 augusztusától szüntette meg az akkori MSZP-SZDSZ-kormány a rendészeti szakközépiskolák több mint felét, bezáratták a csopakit, bezáratták a sopronit, és még lehetne folytatni, Budapesten is zárattak be rendészeti szakközépiskolát. Négy vagy öt rendészeti szakközépiskolát zárattak be, ezzel súlyos csapást mértek a rendészeti szakközépiskolai oktatásra, ezt a csapást még a mai napig sem tudta teljes mértékben kiheverni a képzési rendszer. Úgy gondolom, hogy e tekintetben is nekünk kellett rendet csinálni, e tekintetben is nekünk kellett olyan szabályokat életbe léptetni, amelyek egyrészt lehetővé teszik azt, hogy kellő létszámú rendőri állomány álljon rendelkezésre, másrészt pedig kellő képzettségű rendőri állomány legyen a pályán.

Vadai Ágnes képviselő asszony is fölszólított arra, hogy vonjuk vissza a javaslatot, erre is válaszoltam; és azt is megkérdezte, hogy kinek az érdekeit képviseli ez a javaslat. Én azt gondolom, határozottan az a válaszom, hogy ez a javaslat Magyarország, a magyar emberek és a hivatásosok érdekeit is egyaránt képviseli és védi.

Vadai Ágnes szintén azt vetette a kormány, illetőleg a Belügyminisztérium szemére vagy a Fidesz szemére, hogy a rendőrséget a Fidesz tönkre akarja tenni. Én úgy gondolom, hogy ez is teljes mértékben megalapozatlan, hiszen azok a lépések, amelyeket az elmúlt esztendőben, az elmúlt másfél esztendőben a közrend, közbiztonság megteremtése, a rendőrség állományának stabilitása, a rendőrség működőképességének a biztosítása érdekében tettünk, az teljesen ellentmond ennek. Mi felelősséget éreztünk ellenzékben is a rendőrség, a közrend, közbiztonság iránt, kormányon pedig nemcsak felelősséget érzünk, hanem konkrét lépéseket, konkrét intézkedéseket is tudunk tenni.

Hadd mondjam el, ha már itt tartunk, hogy 2010-ben, a kormányváltás évében több mint tízmilliárd forintot kellett a költségvetés tartalékalapjából a rendőrség adósságállományának rendezése érdekében biztosítani, annak érdekében, hogy a rendőrség működőképes maradjon.

Bertha Szilvia képviselő asszony hozzászólásaira is - hiszen többször hozzászólt - szeretnék reagálni. Ön azt mondta, hogy pályaelhagyás bontakozik ki, annak a jeleit látja, és ez az állomány, ez a törvényjavaslat, illetőleg a törvényjavaslat kapcsán előforduló, előálló bizonytalanság az állomány szétesését fogja eredményezni.

Tisztelt Képviselő Asszony! Én szeretném megnyugtatni önt - mert jó dolog az, hogyha az ember biztató szavakat és konkrét eredményeket tud mondani -, hogy ennek a jeleit a személyi állomány vonatkozásában nem látjuk, ma is vonzó a rendőri pálya.

Fontos az, egyébként a kormánynak a határozott szándéka, hogy olyan feltételeket, olyan életpályamodellt dolgozzon ki, amely a pályán tartja a személyi állományt az aktív kor végéig, és ezt az aktív kort olyan módon sikerüljön meghatározni, hogy az állománynál ne olyan helyzet alakuljon ki, hogy ma huszonévesek a meghatározók a rendőrségnél.

Úgy gondolom, hogy ha ezek a szabályok életbe lépnek, illetőleg a korábban hozott törvényjavaslatok, illetőleg azok, amelyek a parlament előtt szavazás, illetőleg végszavazás előtt, zárószavazás előtt vannak, ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyi állomány stabilizálódik, hogy lesz egy középgeneráció a rendőrségnél, hogy lesz egy olyan generáció a rendőrség állományában, akitől lehet tanulni, akitől a szakma csínját-bínját el tudják sajátítani a fiatal, pályakezdő rendőrök, akikre föl tudnak nézni. Úgy gondolom, hogy ez nélkülözhetetlen.

Tehát szeretném megnyugtatni, hogy pályaelhagyási hullám nem bontakozott ki a rendőrségnél, hanem - úgy, ahogy itt valamelyik képviselőtársam megjegyezte - ma is vonzó; nemcsak a Rendőrtiszti Főiskola vonatkozásában van sokszoros túljelentkezés, hanem a rendészeti szakközépiskolákba is sokkal többen jelentkeznek. Szeretném megnyugtatni önöket és a tisztelt Házat, hogy a magyar rendőrség személyi állománya stabil, úgy gondolom, hogy ez közérdek, és ezt a jó hírt szerettem volna önökkel megosztani.

Ön is a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos aggályait vetette föl. Azt tudom mondani, hogy a nemzetközi szerződéseknek megfelel.

Több képviselőtársam is kérdést tett föl a végkielégítésekkel kapcsolatban, hogy miért olyan módon került szabályozásra a végkielégítésre vonatkozó javaslat, ami a törvényjavaslatban szerepel. Szeretném elmondani, hogy ha a kifogástalan életvitel szabályainak nem tesz eleget, tehát önhibájából, ekkor nem jogosult végkielégítésre; ha szolgálati járandóságra vagy nyugdíjra jogosult, akkor emiatt megoldott a helyzete; ha pedig a tartalékállományba kerül elhelyezésre, akkor azért kap ellátást, tehát ezért nincs indoka a végkielégítésnek.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos vitaszakaszt tudunk lezárni itt az általános vita vonatkozásában. Én bízom abban, hogy ez is hozzájárul, ez a mai vita is hozzájárul ahhoz, hogy egy olyan törvényt tudunk elfogadni, amely a politikai, a valótlan, megalapozatlan, sok tekintetben gyalázkodó és sértő politikai felhangoktól megszabadulva és azokat elhagyva egy olyan szabályozást fogad majd el a parlament a benyújtott módosító indítványokról való szavazás, illetőleg a zárószavazás után, amely hozzájárul azokhoz a célokhoz, amelyek ennek a törvényjavaslatnak a vonatkozásában világosan megfogalmazásra kerültek.

Még egy kérdésre hadd válaszoljak, ne felejtsem ki, mert Dorosz Dávid is kérdezte, többen megkérdezték, hogy milyen társadalmi egyeztetés volt a törvényjavaslattal kapcsolatban. Szeretném elmondani, hogy a társadalmi egyeztetésre a közszolgálati érdekegyeztetés keretében került sor ennek a törvényjavaslatnak a vonatkozásában.

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm a figyelmüket, és kérem önöket, hogy támogassák a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 116 2011.11.30. 10:17  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat célja, hogy Magyarország és a magyar emberek nagyobb biztonságban legyenek. Ehhez az kell, hogy a nemzeti együttműködés kormánya nemzetbiztonsági területen is érvényesítse a gyorsaság, a hatékonyság és a biztonság követelményét.

Tisztelt Országgyűlés! A XXI. században élünk, és senki nem vonhatja ki magát a fejlődés hatásai alól. Ezért szükségesnek bizonyult az eddigi vonatkozó joganyag áttekintése és a kor követelményeihez jobban igazodó szabályozás kialakítása. Amikor a kilencvenes évek közepén a rendőrségről és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényt az Országgyűlés megalkotta, még alig néhány embernek volt mobiltelefonja, és az internet is ismeretlen, rejtélyes kategória volt. Ma már teljesen más a helyzet, szinte mindenkinek van mobiltelefonja - van, akinek több is -, gyakran táblagépe, internetelérhetősége, és egyéb adatátviteli csatornákhoz is könnyen hozzáférhet. Ennek mindannyian látjuk az előnyeit.

Amellett, hogy a technika fejlődésének előnyeit látjuk, látnunk kell, figyelembe kell vennünk, figyelnünk kell a hátrányokra is. A szervezett bűnözés is lépést tart a korral, sőt bizony be kell vallanunk, néha irigylésre méltó felkészültségről tesz tanúbizonyságot. Szintén az előnyeit látjuk annak, hogy ma már Európán belül gyakorlatilag igazolvány, útlevél felmutatása nélkül tudunk utazni, és minden probléma nélkül lépjük át a valamikor vasfüggönnyel lezárt határokat.

(16.00)

Azonban érvényes ez a bűnözőkre, terroristákra is, ezért sokkal komolyabb erőfeszítéseket kell tennünk ahhoz, hogy megóvjuk Magyarországot például a kábítószer további terjedésétől vagy a fegyvercsempészettől.

Előfordulhat az is, hogy egy vagy több magyar állampolgár érdekében gyors külföldi beavatkozásra van szükség, és ilyenkor az idő múlása emberéletekben mérhető. Ilyenkor nincs idő gatyázni, azonnal cselekedni kell. A tapasztalatok e tekintetben is azt mutatják, hogy megérett a helyzet a szabályozás rendezésére. Az emberek biztonsága érdekében tehát meg kell tennünk azokat a lépéseket, amelyek elősegítik nemzetbiztonsági területen is a kor színvonalához való felzárkóztatást. A kulcsszó az egységes irányítás.

Végül, de nem utolsósorban az Országgyűlés elfogadta Magyarország Alaptörvényét. A törvényjavaslat ezért átvezeti a rendőrségről és a nemzetbiztonságról szóló törvény szövegén a Magyarország Alaptörvényével összefüggő technikai módosításokat is.

Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat e célok megvalósítása érdekében mindenekelőtt a rendőrségről szóló, valamint a nemzetbiztonságról szóló törvények módosítására tesz javaslatot. Azokat a célokat, amelyeket az előbb felsoroltam, a következő pontok módosításával kívánjuk elérni.

A Terrorelhárítási Központ a jövőben szabályozott körben közreműködhet a magyar állampolgárok életét, testi épségét Magyarország területén kívül közvetlenül fenyegető veszély esetén az evakuálásban és a hazatérés segítésében. A Terrorelhárítási Központ, valamint a nemzeti védelmi szolgálat a jövőben a nyomozó hatósághoz hasonló módon lesz jogosult adatot igényelni. A megbízhatósági vizsgálat a nemzeti biztonsági felügyelet munkatársaira, továbbá a kormány által nemzetbiztonsági célból létrehozott testületek munkájában részt vevő, politikai vezetőnek nem minősülő személyekre is kiterjesztésre kerül. Ilyenek például az ott dolgozó ügyintézők, titkársági munkatársak.

A nemzetbiztonsági érdekeket érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések rendkívül érzékenyek nemzetbiztonsági szempontból. Ezért a javaslat, elfogadása esetén lehetővé teszi, hogy a részt vevő gazdasági szereplők nemzetbiztonsági szempontú ellenőrzését is elvégezzék. A belügyminiszter számára a kormány döntésének hiányában is lehetővé válik az állandó rendőrségi védelemben nem részesülő személyek ideiglenes védelmének elrendelése, ha az a törvényjavaslatban meghatározott okból szükséges. Ezen engedély legfeljebb tizenkét hónapra szól.

Végül a szabálysértésekről szóló törvény kiegészül az arc nyilvános rendezvényen történő eltakarását szankcionáló tényállással, ami hatékony fellépést tesz lehetővé például a sportrendezvények alkalmával randalírozó huligánokkal szemben.

Kérem, engedjék meg, hogy jelentőségére tekintettel külön foglalkozzam a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetrendszerét érintő változásokkal. A közigazgatás korszerűsítése során egyértelmű követelmény mind a különböző nemzetbiztonsági és rendészeti szervek adatkezeléseinek egységesítése, mind az adatelemzések gyorsítása. Elengedhetetlen, hogy gyorsabban lépjünk, mint a szervezett bűnözés.

A fentiek alapján szükségessé vált az ilyen jellegű feladatokat jelenleg ellátó Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, vagyis a SZEBEK hatáskörének felülvizsgálata. A felülvizsgálat eredményeként a kormány új nemzetbiztonsági szervként a nemzeti információs és bűnügyi elemző központ, rövidített formájában a NIBEK létrehozására tesz javaslatot a jelen törvényjavaslatban.

A NIBEK célja a magyar emberek biztonságának megerősítése. Mindezt hatékonyan, gyorsan és költségkímélően fogja megoldani. A NIBEK hatáskört nem vonhat el, az együttműködő szervek számára viszont továbbítja az adatokat, és javaslatot tesz azok felhasználására, tehát koordinál. Garanciális elem, hogy a NIBEK csak akkor igényelhet adatot, ha az adatszolgáltatás jogszerűsége, célhozkötöttsége, továbbá az adatkezelő egyéni felelőssége mindenkor megállapítható, az adatok NIBEK által történő beszerzése mindvégig dokumentálható, és az adatokat nem tárolhatja.

Az együttműködő szerv vezetője a NIBEK-nek átadott, illetve a szervezet számára közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján elérhető adat kezelésére korlátozásokat állapíthat meg, sőt, a korlátokat a jogszabály taxatív módon határozza meg. A NIBEK-re a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglaltak valamennyi garanciális rendelkezését alkalmazni kell. Ezek a következők.

A NIBEK a nemzetbiztonsági bizottságnak beszámolóval tartozik, nem végezhet önálló titkos nyomozást, az egyébként is rendelkezésre álló adatokat értékeli.

Tisztelt Országgyűlés! Ki kell emelnem, hogy a NIBEK felsorolt összes jogköre különböző titkosszolgálatoknak eddig is megvolt. Ezt egyébként a nemzetbiztonsági törvényben 1995 óta így rendelte a jogalkotó. Idézem a nemzetbiztonságról szóló törvény 40. §-át. (1) bekezdés: "A nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik teljesítése érdekében, eltérő törvényi rendelkezés hiányában, bármely adatkezelési rendszerből az adatkérés céljának megjelölésével adatokat kérhetnek, a rendszerekbe és a nyilvántartás alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek. Az adatkérést hiányos és töredékadatok tekintetében is teljesíteni kell."

Engedjék meg, hogy rátérjek az újdonságokra, az új szerv feladataira és hatásköreire. A NIBEK feladata a nemzetbiztonságot, bűnüldözést, közbiztonságot vagy más alapvető biztonsági érdeket sértő adatok feldolgozásának, elemzésének eredményeként a lehető legátfogóbb kép összeállítása. Minderről tájékoztató rendszert működtet, értékelő jelentéseket készít, és azokat a belügyminiszter útján eljuttatja a kormánynak. A közvetlen elektronikus adatkapcsolat eredményeként a NIBEK nem lesz kiszolgáltatva tevékenységéhez szükséges adatot birtokló adatkezelők esetlegesen nem megfelelő együttműködésének. A NIBEK a nemzetbiztonsági törvény által meghatározott körben az adatállományokhoz minden külső közreműködés nélkül hozzáférhet. Ez az újítás az, amely a technika fejlődésével a gyorsabb, hatékonyabb és költségkímélőbb megoldást leginkább elősegíti.

A gyakorlatban az eddigiek azt jelentették, hogy az adott szervnek megküldött igénylőlapon fel kellett tüntetni a kért adatot, és azután a szerv a szokásos közigazgatási határidőn belül volt köteles teljesíteni az adatigénylést. Most viszont az adat egy kattintással elérhetővé válik. Magyarul: az eddig megfogalmazott kritikák arra a jogilag is rögzítendő lehetőségre irányulnak, hogy számítógépet, internetet és állami adatbázisokat használjanak a magyar titkosszolgálatok. Ez az új rendszer arra szolgál például, hogy a törvénytisztelő embereket ne fenyegesse például az uzsoramaffia, vagy bankkártyájukat ne szívhassák le szervezetten működő hackerek. A létrejövő szerv magas szakmai színvonalon fog működni. Az új intézmény tehát Magyarország és a magyar emberek biztonságát szolgálja.

A nemzetbiztonsági szervek tevékenységét érintő további újdonság, hogy a javaslat elfogadása esetén az Információs Hivatalt a belügyminiszter irányítása alá helyezi. E módosítások nyomán valamennyi polgári titkosszolgálat irányítása egyetlen miniszter feladatkörébe tartozik. A törvény - a NIBEK-re vonatkozó rendelkezéseket kivéve - 2012. január 1-jén lép hatályba, a NIBEK-re vonatkozó szabályok 2012. július 1-jén lépnek hatályba.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat elfogadása esetén jelentős mértékben hozzájárulunk majd a közbiztonság megerősítéséhez és a nemzetbiztonsági érdekek érvényesítéséhez. Kérem tehát önöket, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 138 2011.11.30. 0:56  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Safranek, bocsánat, Molnár Zsolt Safranek nevében megfogalmazott kérdésére, Mirkóczki Ádám kérdésére vagy Iváncsik képviselő úr kérdésére szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy mennyibe is kerül ez a NIBEK. A létrehozás évében, tehát 2012-ben 178 millió 500 ezer forintba, a második évtől pedig plusz 5 millió forintba fog kerülni. Tehát a második évtől már nem jelentkezik ez a 178,5 millió forint, hanem 5 millió forint pluszköltségbe fog kerülni. Egyébként a SZEBEK eddig, ha érdekli a képviselő urakat, akkor mondom, ha figyelnek erre az információra, a SZEBEK eddig 196,1 millió forintba került. Tehát ezek a számok.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 158 2011.11.30. 0:26  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Lenhardt képviselő úr iménti szavaira szeretnék reagálni: visszautasítom, és a parlament falai közé nem illő szavaknak gondolom ezeket a szavakat. Kérem, több tiszteletet tanúsítson a magyar kormány tagjai, a belügyminiszter úr és munkatársai iránt!

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 164 2011.11.30. 0:39  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Azt szokták mondani, hogy rossz, aki rosszra gondol. Ez a válaszom az ön felvetésére, hogy ki miből indul ki.

A másik pedig az, amit szeretnék leszögezni a vitának ebben a szakaszában is, hogy ez a törvényjavaslat Magyarország és a magyar állampolgárok biztonsága érdekében került benyújtásra. Itt a törvénytisztelő embereknek, a törvénytisztelő állampolgároknak semmi okuk nincs a félelemre, semmi okuk nincs arra, azokra a félelmekre, amelyeket több képviselőtársam megfogalmazott. Szeretném ezt elmondani.

Arra kérem önöket, hogy támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 170 2011.11.30. 1:44  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! A törvényjavaslat indokolásában is és az előterjesztői expozéban is világosan elmondtam, hogy ennek a törvényjavaslatnak többek között az a célja, hogy választ adjunk a kor kihívásaiban megfogalmazott olyan problémákra, olyan veszélyekre, amelyek Magyarországot vagy a magyar állampolgárokat vagy Magyarországon élő más, esetleg külföldi személyeket érhetik. Tehát világosan elmondtuk, hogy alkalmazkodni kell, változtatni kell, vállalni kell azokat a kihívásokat, amelyekkel szembe kell nézni. Mások voltak a szabályok, mások voltak a veszélyek 1994-ben vagy '95-ben, amikor a rendőrségről szóló törvényt elfogadta a parlament, illetőleg a nemzetbiztonságról szóló törvényt elfogadta a parlament. Azóta eltelt 16-17 esztendő.

Elmondtam az előterjesztői expozéban, hogy milyen új kihívások, milyen új veszélyek leselkednek ránk. Ez mindösszesen arról szól, hogy ezeket a veszélyeket el tudjuk hárítani, a Magyarország elleni veszélyeket, a magyar emberek ellen irányuló veszélyeket el tudjuk hárítani. Ez közérdek, ennek a célnak megfelelően nyújtottuk be a törvényjavaslatot.

És egyébként Mile Lajos képviselő úr - sajnálom, hogy nincs itt, remélem, hogy még üdvözölhetjük itt a mai nap során - föltette a kérdést, és most itt reagálnék rá, hogy polgárháborús veszély van. Nincs polgárháborús veszély Magyarországon. Magyarországon biztonság van, béke van, rend van, de azt szeretnénk, hogy ha holnap is, holnapután is rend lenne, biztonság lenne, és pontosan azért, hogy ez így legyen, azért nyújtottuk be ezt a javaslatot.

Kérem, ezt támogassák. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 178 2011.11.30. 1:23  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Dorosz Dávid Képviselő Úr! Mi nem sajnálatosan, hanem szerencsére vagyunk Budapesten és Magyarországon (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból: Ez az önök szerencséje!), remélem, és szerencsére önök is itt vannak, és együtt vagyunk.

Úgy gondolom, ha adventet említette valamelyik képviselőtársam, talán jóindulatú Lenhardt Balázs képviselőtársunk, jóindulatú hozzászólást megfogalmazó képviselőtársunk, akkor tételezzék föl, hogy mi ennek az országnak az érdekeit, ennek az országnak a javát szeretnénk szolgálni.

Ami a Vadai képviselőtársamat illeti, nem értette jól, nem értette pontosan a számot, amit korábbi kétpercesében említett, én azt mondtam - amikor is arról kérdezett, hogy mennyi az annyi -, hogy 2012-ben 178,5 millió forint többletkiadás lesz, 2013-ban ez a többletkiadás már nem fog jelentkezni, hanem 5 millió forint dologi többletkiadás lesz az előrejelzések szerint 2013-ban. És ehhez még hozzá kell számolni, teljesen korrekt, így is elmondtam, a SZEBEK jelenlegi költségvetését. Elmondtam, hogy a 196,1 millió forint ebben az esztendőben. Tehát így kell érteni pontosan a számokat.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 182 2011.11.30. 1:39  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr rémálmaival kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nem igazak ezek az ellenzékkel kapcsolatos megfigyelési víziók. Senki nem akarja az ellenzéket megfigyelni.

Ami pedig Magyarország biztonságát illeti, illetőleg azt a kérdést vetette föl, hogy eddig Magyarországon nem voltunk biztonságban.

Képviselő Úr! Kérem, figyeljen rám! Elmondtam, elmondtam világosan, és nem nyolcszor kell elmondanom, hanem talán kilencszer vagy tízszer, én egy türelmes ember vagyok, és remélem, hogy ön is az, tehát azt szeretnénk, ha a Magyarországon élő emberek, Magyarország teljes biztonságban lenne a jövőt illetően is. Tehát tegnap is, ma is, holnap is. Ez a törvény erről szól. Mert egyébként lehet, hogy sokat tettünk a biztonságért tegnap vagy tegnapelőtt, de sokkal többet kell tenni azért, hogy holnap is biztonságban legyünk. Erről szól ez a törvényjavaslat, és ezért kérem ismételten - mindig elmondom -, hogy támogassák.

Az első kétperces hozzászóló ön volt, és sporteseményekkel kapcsolatban elferdítette az én szavaimat, világosan elmondtam, itt van az én expozém, azt mondtam, hogy hatékony fellépést tesz lehetővé, például a sportrendezvények alkalmával randalírozó huligánokkal szemben.

Tisztelt Képviselő Úr! A sportrendezvények alkalmával randalírozó huligánokról beszéltem, nem a sportrendezvényeket látogató szurkolókról, akik betartják a szabályokat. Ilyen a szurkolók nagy többsége egyébként, és remélem, hogy most már megérti a válaszomat, és el is fogadja. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

(18.00)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 186 2011.11.30. 2:07  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Molnár Zsolt képviselő úr hozzászólására szeretnék reagálni. Úgy gondoltam egyébként, hogy a végén reagálok az elhangzottakra, de most már ez időközben változott, egyenként reagálok a fölvetett kérdésekre.

Ki őrzi az őrzőket? - körülbelül így fogalmazta meg az első hozzászólásában szó szerint ezt a kérdést, ami lehetne költői kérdés is, de konkrét volt. Azt gondolom, hogy világosan tartalmazza a javaslat, hogy a Magyar Országgyűlés, illetőleg a Magyar Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága az a szerv, amely ellenőrzi ezt a szervezetet. Azt gondolom, konkrét kérdésre konkrét választ adtam, képviselő úr. Ez az egyik.

A másik: hadd hívjam föl a figyelmet arra, hogy ennek a törvényjavaslatnak jelenleg az általános vitája zajlik. Vannak már módosító javaslatok. Képviselő úr, ezt követi majd a részletes vita a módosító javaslatokról. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben is, ennek a törvényjavaslatnak az esetében is azt mondhatjuk, hogy a parlamenti vita során kialakult és többségi támogatással rendelkező javaslatokkal kiegészített törvényjavaslat határozza meg majd azt a jogalkotói szándékot, amelynek alapján megszületik a döntés, és ez a döntés kerül végrehajtásra.

Tehát azt gondolom, nagyon fontos az, hogy a vita érdemi legyen, és már hajlok afelé, hogy azt látom, hogy a kezdeti negatív, pejoratív megközelítésről már kezdenek az ellenzéki képviselők elmozdulni, és egyfajta érdemi vita van kibontakozóban, aminek én egyébként nagyon örülök, és úgy gondolom, ez is hozzájárul ahhoz, hogy tényleg egy jó törvény legyen.

Hadd hívjam föl arra a figyelmet, hogy a NIBEK nem végezhet önálló titkos nyomozást (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), és a rendelkezésre álló adatokat értékeli. Majd később folytatom.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 190 2011.11.30. 1:08  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Vadai Ágnes Képviselő Asszony! Ön azt mondta, hogy nincs teljes biztonság. Én ezzel vitatkoznék; arról tudunk beszélni, hogy abszolút biztonság talán nincs, de az adott pillanatban elérhető legnagyobb biztonság egy olyan reális cél, aminél nem adhatjuk alább. Tehát az adott pillanatban elérhető legnagyobb biztonság az ország számára, Magyarország számára és a magyar emberek számára. Ezt a célt fogalmazzuk meg mi magunknak, ezt a célt tűzzük ki, és ezért küzdünk. Ezt szeretném itt elmondani.

Ami pedig a nemzetbiztonsági bizottság felügyeleti jogára vonatkozik, azt mondta a képviselő asszony, hogy általában konkrét egyedi ügyekben nem kaphat tájékoztatást. Tisztelt Képviselő Asszony! Szeretném elmondani: ha kér a bizottság, akkor megkapja a bizottság a tájékoztatást minden ügyben. Remélem, ezzel sikerült megnyugtatnom önt és az ezzel kapcsolatban aggodalmukat kifejező képviselőtársait.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 196 2011.11.30. 1:02  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A Szabó Timea képviselő asszony által felvetett kérdésekre szeretnék választ adni. Én az eddigi válaszaimban is világosan elmondtam, most is szeretném megerősíteni, hogy a parlamenti vitát, akár az általános vitát, akár a részletes vitát olyan lehetőségként értékeljük, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a törvényjavaslat még inkább elérje azt a célt, amit a törvényjavaslat benyújtója megfogalmazott.

Még azt is szeretném elmondani, hogy mindenféle észrevételt, amit a törvényjavaslattal kapcsolatban akár a parlamentben, akár a parlamenten kívül megismerünk, tanulmányozni fogjuk.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 214 2011.11.30. 1:31  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy az önök által megfogalmazott aggályok kapcsán emlékeztessem önöket, hogy tavaly, körülbelül szintén november hónapban, de pontos dátumot nem mondanék, tárgyalta a parlament a migrációs törvény módosítását. És ott, akkor az ellenzéki képviselőtársaink közül többen azt a veszélyt vetették föl, és azért támadták súlyos módon a törvényjavaslatot, hogy majd ennek elfogadása esetén külföldi rendőri erők állomásoznak Magyarországon, és ez sérti Magyarország nemzeti szuverenitását.

Csak szeretném elmondani, hogy egy év telt el a törvényjavaslat elfogadása óta (Dr. Gaudi-Nagy Tamás közbeszól.), egy év telt el a törvényjavaslat elfogadása óta, és egyáltalán 0,0 százalék erejéig, még addig sem igazolódott be az ellenzéki képviselők félelme. Ugyanez lesz a helyzet a jelenlegi törvényjavaslattal kapcsolatban is. Az alkotmányos garanciákat a törvényjavaslat tartalmazza, ezeket, ha nem tartják elegendőnek, adjanak be módosító javaslatot.

Az Információs Hivatal Belügyminisztériumhoz kerülését firtató kérdésre válaszolva pedig Mile képviselőtársamnak szeretném elmondani, azért kerül át a Belügyminisztérium irányítása alá, mert így hatékonyabban, eredményesebben tudja végezni munkáját Magyarország és a magyar emberek érdekében.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 234 2011.11.30. 0:13  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szilágyi György képviselő úr arra kért engem, hogy nyugtassam meg, hogy nem így van. Képviselő Úr! Nem így van. (Derültség a Jobbik soraiban. - Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 240 2011.11.30. 0:56  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Vadai Ágnes képviselő asszony, Mirkóczki Ádám, Mile Lajos képviselő urak kérdésére válaszolva engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket a törvényjavaslat 23. §-ára, amely a következőt tartalmazza: a kormány az Információs Hivatalt, az Alkotmányvédelmi Hivatalt, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot és a Nemzeti Információs és Bűnügyi Elemző Központot a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányítja. A 24. § pedig azt mondja: a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter irányítja az állami szervektől származó, az ország nemzetbiztonságára vonatkozó információk elemzését, értékelését, valamint az e tárgyú kormányzati döntés-előkészítést támogató munkát.

Ajánlom a törvényjavaslatot a tisztelt képviselőtársaim figyelmébe. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 332 2011.11.30. 0:18  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Zagyva György Gyula Képviselő Úr! Azt ajánlom önnek, tisztelt képviselő úr, hogy olvassa el a törvényjavaslatot, és ha elolvasta, megértette, akkor ilyen aggályai nem lesznek, ezek a személyek, akikről ön beszélt, nem követnek el szabálysértést.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 336 2011.11.30. 0:35  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Szilágyi György képviselő úrnak nem Mátrai Zsuzsa klasszikus számát teszem fel, hogy többé ne telefonálj, hanem ha figyel, akkor elmondom, hogy ha ön sérelmesnek tartja a törvényjavaslat e rendelkezését, általános vitát folytatunk, adjon be módosító indítványt, akár többeken is megtehetik, és terjessze elő a javaslatát. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Most készül!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 340 2011.11.30. 0:29  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Vadai képviselő asszony felvetésére válaszolva szeretném elmondani, hogy a Belügyminisztérium a törvényjavaslatot nem vonja vissza. Szeretném fölhívni a tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy ez a törvényjavaslat általános vitája, és arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha ezt a pontot vagy a törvényjavaslat más pontját sérelmesnek, pontatlannak vagy rossznak tartják, önnek jogában áll módosító javaslatot beadni a Házszabály szerint. Kérem, ha ezt így gondolja, akkor tegye meg.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 348 2011.11.30. 0:35  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Gaudi-Nagy Tamás képviselő urat szeretném arról tájékoztatni, hogy ez a T/5004. számú törvényjavaslat általános vitája, itt a benyújtott törvényjavaslatról a Házszabály szerint általános vitát folytatunk, a módosító javaslatokról a részletes vitában nyílik mód álláspontot kifejteni.

Kérem képviselő urat, hogy ezt a házszabályi rendelkezést tanulmányozza, ha a tájékoztatásom megfelelő, és ezt a házszabályi rendelkezést tartsa is be.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 358 2011.11.30. 0:18  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Mirkóczki Ádám képviselőtársam kérdésére válaszolva szeretném tájékoztatni önt és a tisztelt Házat, hogy a módosító indítványokról a részletes vita során fejtjük ki az álláspotunkat.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 364 2011.11.30. 1:35  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Akik figyelemmel kísérik az Országgyűlés munkáját, azok azt tapasztalják, hogy körülbelül másfél-két órája a módosító indítványokról tárgyal az Országgyűlés, annak ellenére, hogy a T/5004. törvényjavaslat általános vitája zajlik - ez az egyik.

Kérem az elnök urat, hogy a jövőt illetően, mi ugyan ráérünk addig, ameddig ez a vita tart, de addig is kérem a tisztelt elnök urat, hogy a Házszabály betartására szíveskedjen figyelmeztetni vagy inkább felhívni a tisztelt képviselőtársaim figyelmét, mert úgy gondolom, ha valóban az az érdekük, valóban azt szeretnék, hogy Magyarország és a magyar emberek biztonsága minél jobban érvényesüljön, és ebből a törvényjavaslatból minél jobb törvény szülessen, akkor tartsák be a Házszabály rendelkezéseit, és az általános vitához szóljanak hozzá. Ez az egyik észrevételem.

A másik pedig az, amit szeretnék megjegyezni, hogy akik figyelemmel kísérik a vitát, látják, egy szabályos felelgetés van, egy jobbikos és egy demokratikus koalíciós képviselő szólal meg. A Jobbik Gyurcsány vállára borult, és összebútorozott a Jobbik a Demokratikus Koalícióval (Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Olyan nincsen!), Gyurcsánnyal, ez zajlik egyébként. Ha megnézik a jegyzőkönyvet, és figyelemmel kísérik, akkor ezt látják. Egyik szövetségnek sem az a célja, hogy a törvényjavaslat jobb legyen, hanem egy nyílt obstrukció folyik már három órája. (Lukács Zoltán: Minket nem zavar!)

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 370 2011.11.30. 1:03  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Megint reggelig akarjátok játszani?) Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Képviselő Úr! Az ön által föltett kérdésre immár sokadszor, de nagy türelemmel és nagy szeretettel válaszolok. A kormány a törvényjavaslatot nem vonja vissza, a T/5004. számú törvényjavaslat általános vitája folyik. Én arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy az általános vitára vonatkozó házszabályi rendelkezéseket tartsák be. És arra is kérem, hogy ha van olyan pontja ennek a törvényjavaslatnak, amellyel nem értenek egyet, és ez a közel 6 órás vita során már kijegecesedett, hogy vannak ilyen részek, kérem, nyújtsanak be módosító javaslatokat. Azokat a kormány meg fogja tárgyalni, és ki fogja alakítani álláspontját, és ezt az álláspontot a részletes vita során ismertetni fogjuk. Tehát ha önöknek az ország érdeke fontos, Magyarország biztonsága fontos, a magyar emberek biztonsága fontos, akkor ezeket a szabályokat be fogják tartani. Abban bízom, és erre kérem önöket.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 374 2011.11.30. 0:29  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Szilágyi György képviselő úr kérdésére sokadszor mondom el, de ugyancsak nagy türelemmel és nagy szeretettel, abban bízva, hogy megérti ezt a mondatomat. Tehát ennek a törvényjavaslatnak az a célja, ugyanúgy, ahogy az előterjesztői expozéban elmondtam, hogy Magyarország és a magyar emberek holnap, holnapután nagyobb biztonságban legyenek, mint tegnap vagy tegnapelőtt. Ezért kérem önöket, hogy támogassák a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 378 2011.11.30. 1:22  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ön a mai vita során több alkalommal tette szóvá, hogy sérelmesnek tartja a 1999. évi LXIX. törvény 142. § rendelkezését, annak is (2) bekezdését, ami az arceltakarással kapcsolatos szabályokat illeti.

Tisztelt Képviselő Úr! Úgy gondolom, nagyon fontos az, hogy minden véleményt megismerjünk, minden véleményt figyelembe vegyünk. Ha ön komolyan gondolja, hogy ez ennyire sérelmes, és ezek a nemzetközi példák, amelyeket fölhozott ennek a sérelemnek az indoklásaképpen, akkor fogalmazzon meg egy módosító javaslatot, és akkor abban bízom... (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Most írjuk.)

Képviselő úr, hallgasson meg, köszönöm, én is mindig megteszem ezt önnel, hogy végighallgatom, a részletes vitában adjuk meg a módját annak, hogy részletesen kitárgyaljuk az ön módosító javaslatát. El fogjuk mondani a véleményünket róla, képviselő úr. Úgy gondolom, hogy ha ezeket a szabályokat elfogadja, ezeket a játékszabályokat, a Házszabály rendelkezéseit betartja, akkor mondhatjuk el, hogy ön komolyan is gondolja, amit mond.

Köszönöm szépen.

(21.30)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 382 2011.11.30. 0:30  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Kiss Sándor Képviselő Úr! Én nem szállok vitába azzal kapcsolatban önnel, hogy a lényeg változik vagy nem változik, de én azt gondolom, hogy egy dolog biztos változik, ha ezt a törvényjavaslatot a parlament elfogadja, nevezetesen: a magyar emberek és Magyarország nagyobb biztonságban lesz, mint annak előtte. Úgyhogy én azt kérem, hogy erre figyeljen, ne a lényegre figyeljen, és éppen ezért támogassa ezt a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 388 2011.11.30. 0:52  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Mirkóczki Ádám képviselő úr kérdésére, hogy mivel több ez, azt gondolom, hogy ha elolvassa a képviselő úr a törvényjavaslatot, akkor világosan látja, hogy az adatelemzések gyorsasága, a gyors reagálás, hogy gyorsan, hatékonyan, költségkímélően tud a szervezet reagálni, és a törvényjavaslatban meghatározott módon eljárni; azt gondolom, hogy a gyorsaság a legfontosabb kulcsszó ebben, azokon kívül, amiket elmondtam.

Szilágyi György képviselő úrnak pedig azt szeretném válaszolni, hogy a törvényjavaslat világosan tartalmazza a szervezet jogállását, a működésének kereteit. Én úgy gondolom, hogy ezen túlmenően többször elmondtam ezzel kapcsolatban az álláspontot, nem szeretném megismételni.

Köszönöm szépen. (Szilágyi György: Igen vagy nem?)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 392 2011.11.30. 0:47  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Németh Zsolt képviselő úr kérdésére válaszolva szeretném tisztelettel fölhívni, képviselő úr, a figyelmét arra, hogy úgy, ahogy korábban már elmondtam, jelenleg a parlamentben a T/5004. törvényjavaslat általános vitája folyik. A kormány álláspontját a törvényjavaslat teljes mértékben tartalmazza.

A harmadik észrevételem pedig az, hogy ugyanúgy, ahogy korábban elmondtam, módosító javaslatokról a részletes vita során fejtjük ki álláspontunkat, és a módosító javaslatokról való szavazást követően, illetőleg a zárószavazást követően lehet véglegesen megállapítani, hogy azok a félelmek, amelyeket ön fölvetett - idő előtti félelmek egyébként -, mennyire megalapozottak vagy megalapozatlanok. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 396 2011.11.30. 1:17  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Szilágyi György képviselő úr kétperces hozzászólására szeretnék reagálni. Tisztelt Képviselő Úr! A kormány álláspontját a benyújtott törvényjavaslat teljes mértékben tartalmazza. Ez az egyik, amit szeretnék elmondani.

A másik pedig, hogy ön a hozzászólásában módosító javaslatokról beszélt. Azt gondolom, hogy egyetérthetünk, kellő tisztelettel meghallgatva az ön hozzászólását, önök nem tartják be a Házszabály rendelkezéseit, hiszen a részletes vitába tartozó módosító javaslatokról beszélnek már harmadik órája. Ha visszatérünk az általános vitához, és ha megtekintik a jegyzőkönyvet, úgy gondolom, hogy a vitában abszolút, teljes mértékben részt vettem, hiszen nem tudom, hogy hányszor szóltam hozzá, nem számoltam, de szerintem a negyvenet közelíti az én hozzászólásaim száma. Én igyekeztem minden kérdésre válaszolni. Abban bízom egyébként, hogy ha ezeket a válaszokat talán-talán megfontolják, hozzásegítik önöket ahhoz, hogy kialakítsák a helyes álláspontjukat, és támogatni fogják a kormány javaslatát, hiszen ha önöknek fontos a biztonság, ha fontos a magyar emberek biztonsága, akkor ezt meg fogják tenni.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 406 2011.11.30. 1:11  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Vadai Ágnes képviselő asszony javaslatára válaszolok. Nem vonjuk vissza ezt az általa kritizált részét a törvényjavaslatnak.

Szilágyi György képviselő úrnak is szeretnék válaszolni. Szeretném tisztelettel fölhívni képviselő úr figyelmét a benyújtott törvényjavaslat 18. §-ára, ami a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényt módosítja, amikor is fölsorolja Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatait, és ennek az e) pontja a nemzeti információs és bűnügyi elemző központot is felsorolja.

(21.50)

Még egyszer mondom, képviselő úr - remélem, tudott követni -, a törvényjavaslat 18. §-a a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényt módosítja, s itt Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatai című résznél, annak e) pontjaként a nemzeti információs és bűnügyi elemző központot is fölsorolja.

Remélem elismeri, hogy konkrét és kimerítő választ adtam. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 423 2011.11.30. 0:31  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Csak arra szerettem volna felhívni Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr figyelmét, hogy a kormány által benyújtott T/5004. törvényjavaslat nem az ENSZ-ről, nem az Európa Tanácsról szól, hanem a címében megjelölt tárgyról, és arra szerettem volna kérni tisztelettel elnök urat, hogy a képviselő urat hívja fel szívesen a tárgyra térésre. Ennyi lett volna az ügyrendi észrevételem.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 425 2011.11.30. 0:23  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Igen, ezt a bejelentkezést azért tettem meg, mert Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr több kérdést is intézett hozzám. Ismételten elmondom, hogy a kormány a törvényjavaslatot nem vonja vissza. Ha a képviselő úr sérelmesnek tartja az általa felhozott rendelkezést, nyújtson be módosító indítványt, és akkor azt a parlament meg fogja tárgyalni.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 429 2011.11.30. 1:35  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Látszik, hogy a Gyurcsány-Jobbik-MSZP-koalíció jól működik, hiszen képviselő asszony már n-edszer teszi fel ezt a kérdést. Most is elmondom, hogy ennek a szervezetnek a létrehozása... (Mesterházy Attila és dr. Gaudi-Nagy Tamás beszélgetnek egymással.) Közben Mesterházy elnök úr és Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr itt alkalmi - vagy lehet, hogy hosszú távú - koalíciót kötött, tehát összeállt a Gyurcsány-MSZP-Jobbik-koalíció. (Mesterházy Attila: El sem mondom, hogy ti mit kértetek a Jobbiktól. - Közbeszólások az MSZP és a Jobbik padsoraiból.)

A képviselő asszony kérdésére válaszolva már többedszer mondom el, hogy 2012-ben 178,5 millió forintba kerül - ez többletköltség -, ezt követően évente 5 millió forinttal kerül a maihoz képest többe, tehát ez nem jelent többet.

Elmondtam világosan a nemzetbiztonsági bizottság jogkörét az ellenőrzést illetően, elmondtam korábban, órákkal ezelőtt a Belügyminisztérium irányítási jogkörét és felelősségét, és elmondtam minden kérdésre a választ. De önök nem erre kíváncsiak. Önök balhét akarnak. Önök nem Magyarország biztonságát akarják, önök összebútoroztak: Gyurcsány és hiteltelen Gaudi-Nagy Tamás, aki jogvédőként adja elő magát, és itt Gyurcsánnyal, aki felelős a 2006. októberi fellépésért, politikai haszonszerzés céljából koalíciót kötöttek. Lelkük rajta, de még egyszer mondom, én minden kérdésre válaszoltam, minden kérdésre többször megadtam a választ, és remélem, hogy ezt a választ meg fogja hallani, képviselő asszony.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
144 547 2011.11.30. 2:40  115-548

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Én úgy gondolom, hogy ez a mai vita reális képet adott a mai magyar parlamentáris viszonyokról (Taps.), hiszen a kormány által 5004. szám alatt beterjesztett törvényjavaslat vitája során a vita első szakaszában felmerült valamennyi ellenzéki kérdésre válaszoltam, pontosan annak érdekében, hogy létrejöjjön egy olyan konszenzus, amely lehetővé teszi, hogy az általános vita lefolytatása során, majd a benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása során a részletes vitával egy olyan törvényt fogadjon el a parlament, amely valóban teljesíti azt a célt, amit az előterjesztő kitűzött maga elé, nevezetesen hogy Magyarország és a magyar emberek nagyobb biztonságban legyenek.

Tisztelt Országgyűlés! Szeretném megköszönni a parlamenti bizottságoknak, amelyek ezt a törvényjavaslatot megtárgyalták, a támogatást, azt, hogy ezt a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találták, köszönöm a kormánypárti képviselőknek, hogy támogatták a javaslatot, köszönöm a támogatásukat. Én úgy gondolom, hogy a vita második szakaszában megszólaló ellenzéki képviselők, akik imamalomszerűen ismételték a kérdéseiket (Dr. Schiffer András: Mert nem kaptunk választ.), és volt olyan kérdés, amit tízszer elmondtak, annak ellenére, hogy korábban már a választ megkapták, bebizonyították, hogy nem az ország érdeke, nem Magyarország érdeke a fontos, hanem kicsinyes politikai haszonszerzés céljából tették meg hozzászólásaikat, hogy szétverjék ezt a vitát, hogy lehetetlenné tegyék ennek a nagyon fontos intézménynek a létrehozását. Én ennek ellenére bízom abban, hogy ez a vita nem volt haszontalan, és arra kérem a parlamentet, az Országgyűlést, hogy a törvényjavaslat tárgyalásának a további menetében is támogassák a törvényjavaslatot, abban bízva, hogy valóban sikerül egy olyan törvényt elfogadni, amely hozzájárul Magyarország és a magyar emberek biztonságához.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
148 14 2011.12.06. 5:01  11-14

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az elmúlt hét szerdáján folytatta le a parlament a T/5004. számú törvényjavaslat általános vitáját. A vita délután fél négykor kezdődött, és hajnali fél négykor fejeződött be. Ennek a vitának a résztvevője voltam, a kormány képviseletében én terjesztettem elő a törvényjavaslatot, és mind az előterjesztésben, mind pedig az önök által feltett kérdésekre adott válaszban 31 alkalommal volt módom ebben a 12 órás vitában kitérni azokra a kérdésekre, azokra az aggályokra, amelyeket önök a törvényjavaslattal kapcsolatban felvetettek.

Akkor is elmondtam, és most is szeretném leszögezni, hogy ez a törvényjavaslat a magyar emberek és Magyarország biztonságát szolgálja. Amikor a '90-es évek közepén az akkori parlament létrehozta, megalkotta a rendőrségről szóló törvényt, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényt, akkor Magyarországon csak néhány embernek volt mobiltelefonja, az internet alig-alig volt ismert, illetőleg nem volt elterjedt, de a helyzet lényegesen nem változott 2000-et követően se, amikor a SZEBEK-et, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központot létrehozták.

(8.30)

Úgy gondolom - és ezt a törvényjavaslat vitájában világosan elmondtam -, hogy választ kell adni azokra a biztonsági kockázatokra, amelyek Magyarországot ma érik. Ez a törvényjavaslat, tisztelt képviselő úr, megfelelő választ ad ezekre a biztonsági kockázatokra.

Elmondtam a törvényjavaslat vitájában az önök aggályaira, hogy a nemzeti információs és bűnügyi elemző központ hatáskört nem vonhat el, az együttműködő szervek számára viszont továbbítja az adatokat, és javaslatot tesz azok felhasználására, tehát koordinál; csak akkor igényelhet adatot, ha az adatszolgáltatás jogszerűsége, célhozkötöttsége, továbbá az adatkezelő egyéni felelőssége mindenkor megállapítható.

Az adatoknak a NIBEK által történő beszerzése mindvégig dokumentálható, és az adatokat nem tárolhatja a szervezet. Az együttműködő szerv vezetője a nemzeti információs és bűnügyi elemző központnak átadott, illetve a NIBEK számára közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján elérhető adat kezelésére korlátozásokat állapíthat meg, sőt, a korlátokat a jogszabály taxatív módon határozza meg.

Azt is elmondtam a vitában, és szót ejtettem a 31 felszólalásban, hogy a nemzeti információs és bűnügyi elemző központra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglalt valamennyi további garanciális rendelkezést is alkalmazni kell, méghozzá a következőket: a nemzeti információs és bűnügyi elemző központ a parlament nemzetbiztonsági bizottságának beszámolással tartozik, nem végezhet önálló titkos nyomozást, és az egyébként is rendelkezésre álló adatokat értékeli.

Tisztelt Képviselő Úr! Nincs szó orwelli útról, önök riogatnak. Önök egyébként - ha visszatekintek a parlament másfél éves működésére - nem szavazták meg annak idején a szabálysértési törvény módosítását, nem szavazták meg a rendőrségi törvény módosítását, nem szavazták meg a Nemzeti Védelmi Szolgálat létrejöttét (Szilágyi György: Salátatörvény volt! - Közbeszólások a Jobbik soraiból.) - akármennyire is fáj, ez igaz -, nem szavazták meg a megbízhatósági vizsgálatokat, nem szavazták meg a sporthuliganizmus elleni fellépést (Dr. Varga László: Nagyon jó törvény!), nem szavazták meg a polgárőrségről szóló törvényt, és nem szavazták meg, nem támogatták, tisztelt képviselő úr, az egyenruhás bűnözést betiltó jogszabályi rendelkezéseket. (Szilágyi György: Ezt inkább szégyellni kellene, mint megszavazni!)

Tisztelt Képviselő Úr! Önök nem támogatják a rendet, de önök ma már ennek a törvényjavaslatnak a vitája során továbbléptek, nemcsak hogy nem támogatják a rendet, hanem riogatnak is. A törvénytisztelő embereknek nincs semmi félnivalójuk ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban, hiszen ez - ahogy mondtam - az ő érdekeiket, az ő biztonságukat, Magyarország biztonságát szolgálja.

Tisztelt Képviselő Úr! A részletes vita előtt vagyunk, a jövő héten folytatja le a parlament a tervek szerint ennek a törvényjavaslatnak a részletes vitáját. 28 módosító javaslat érkezett; mód lesz arra a részletes vita során, hogy ezt a vitát érdemben lefolytassuk, és annak eredményeképpen, a módosító indítványokról történő szavazás során és a zárószavazás során egy olyan törvényt tud elfogadni reményeink szerint a parlament, amely, még egyszer mondom, Magyarország biztonságát, a magyar emberek biztonságát szolgálja, és a törvénytisztelő emberek biztonságát segíti elő.

Tisztelt Képviselő Úr! Ha önöknek fontos Magyarország és a magyar emberek biztonsága, akkor támogatni fogják ezt a törvényjavaslatot, és abba fogják hagyni ezt a riogatást.

Köszönöm szépen. (Szilágyi György: Nevetséges! - Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
149 146 2011.12.07. 5:45  127-147

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Lamperth Mónikának szeretnék legelőször is válaszolni. (Dr. Lamperth Mónika: Nem vagyok rá kíváncsi, kedves államtitkár úr!) Tisztelt Képviselő Asszony! Ön szégyenről beszélt. (Babák Mihály: Öntelt, beképzelt!) Képviselő asszony, az volt szégyen, hogy amikor ön miniszter volt, a hivatásos állományúak tízezrével hagyták el a testületet. (Dr. Lamperth Mónika elhagyja az üléstermet. - Babák Mihály: Úgy bizony! És kilőtték az emberek szemét!) Ön akkor nem törődött a hivatásos állományúak védelmével, amikor megtehette volna, amikor 2002 és 2006 között belügyminiszterként dolgozott - vagy nem dolgozott -, és 2006 és 2010 között is kormánytag volt, illetőleg kormánypárti képviselő. Sajnálom, hogy most érte el önt ez a megvilágosodás, sajnálom, hogy nem kíváncsi a véleményre. Úgy gondolom, ha önök nem hagyták volna ilyen állapotban a hivatásos állományúakat, akkor ma Magyarország könnyebb helyzetben lett volna, ma a magyar emberek nagyobb biztonságban lehettek volna. De önök rosszul kormányoztak, és erről a magyar emberek 2010 áprilisában kiállították a véleményt.

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném megköszönni a kormánypárti frakcióknak, hogy támogatták a törvényjavaslatot mind az általános vitában, mind pedig a benyújtott módosító javaslatokkal. Úgy gondolom, ez a segítség fontos lépés a tekintetben, hogy egy jó törvényt sikerüljön elfogadni.

Én köszönöm az ellenzéki képviselőtársaknak is, hogy módosító javaslatokat nyújtottak be. Úgy értékelem, annak ellenére, hogy súlyos és megalapozatlan kifejezéseket használtak egy héttel ezelőtt az általános vitában, ezeket maguk is látják, hogy ezek a vélemények megalapozatlanok voltak, és van esély arra, hogy jó törvényt tudjunk elfogadni.

Ami a benyújtott módosító javaslatokat illeti, szeretném önöket tájékoztatni, hogy az általános vita lezárásáig 34 képviselői módosító javaslat érkezett a törvényjavaslathoz. A kormány a bizottsági ülések során nem támogatta azokat a javaslatokat, amelyek a törvényjavaslat céljával nem voltak összeegyeztethetők, támogatta azonban azokat a javaslatokat, amelyek a törvényjavaslat koncepciójába illeszkedő pontosítást, kiegészítést tartalmaztak.

(13.00)

A kormány támogatta a tartalék állományba helyezett ideiglenes szolgálati járandóságra jogosultságának feltételéről rendelkező javaslatot. A feltétel az, hogy más pénzbeli ellátásra, ide nem értve például a nyugdíjat, a tartalék állományba helyezett ne legyen jogosult. Ennek oka az volt, hogy az ideiglenes szolgálati járandóság céljával nem lenne összeegyeztethető, hogy az más pénzbeli ellátás mellett is folyósítható legyen.

Támogatta a kormány azt a javaslatot is, amely a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai esküszövegének módosítására irányult.

Előterjesztőként elfogadtuk azt a módosító indítványt is, amely a hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának az érintett beleegyezése nélküli módosítását megelőzően a hivatásos állomány tagja véleményének kikérését írja elő, egyértelműen fontos kikérni az állomány tagjainak a véleményét.

Az érdekképviseletet érintő módosító javaslatok körében a kormány támogatta a szakszervezetek tagjait védő képviseleti jogosultságának a kiterjesztésre irányuló javaslatot, mert így továbbra is biztosított a képviselet például fegyelmi ügyben.

Tisztelt Országgyűlés! A szakszervezetek érdekegyeztetés során tett észrevételekre, javaslatokra vonatkozó válaszadási kötelezettségét és annak határidejét rögzítő indítványt is támogattuk, mert indokoltnak látjuk a fegyveres szerv válaszadására a 30 nap határidőt megállapítani.

A módosító javaslatok jelentős része ugyanakkor a szakszervezetek jelenlegi kedvezményeinek fenntartására irányult, illetve a magyar rendvédelmi karra vonatkozó szabályok elhagyását vagy lényegi elemeinek jelentős átalakítását célozta. A kormány ezeket a módosító javaslatokat nem támogatta.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány nem támogatta továbbá azt a javaslatot sem, amely törvényi rögzítés nélkül is magától értetődik, ezért nem nyert támogatást az az indítvány, amely kérte a törvényben kimondani, hogy a magyar rendvédelmi kari tagság nem zárja ki a szakszervezeti tagsági viszonyt, a szakszervezeti tagság és a magyar rendvédelmi kari tagság között nincs ugyanis összefüggés.

Az ideiglenes szolgálati járandóság egy évig terjedő folyósításának határozatlan időre történő kiterjesztésére irányuló módosító javaslatot szintén nem támogatta a kormány, mivel az ideiglenes szolgálati járandóság nem végleges, hanem átmeneti segítséget nyújt.

A kormány nem támogatta azokat a módosító javaslatokat sem, amelyek az új végkielégítési szabályok elhagyására vagy szűkítésére irányultak. Azokat sem támogattuk, amelyek a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez előírt nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztására meghatározott jogkövetkezmény mellőzését célozták. A végkielégítés rendeltetése, hogy segítse a foglalkoztatási jogviszony és ezáltal illetmény nélkül maradó elhelyezkedését azáltal, hogy átmeneti időre ellátást biztosít a részére. Ezt a választ egyébként az általános vitában is megadtam, Harangozó képviselő úr is kérdezte ezt. Sajnálom, hogy most nincs jelen, mert akkor hallhatta volna ezt a választ.

A benyújtott törvényjavaslat a közszolgálati életpályák összehangolásához szükséges átjárhatóságot, a szakmai életpályák közötti mobilitásnövelő szabályozást tartalmaz, ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot fogadja el.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
153 8 2011.12.13. 4:52  5-8

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Engedje meg, hogy emlékeztessem önt Pintér Sándor miniszterjelölti meghallgatására, amikor is a bizottsági meghallgatáson a miniszter úr világosan elmondta, hogy az első évben nőni fog a bűncselekmények száma, ami annak lesz köszönhető, hogy az emberek jobban bíznak a rendőrségben, a korábban látenciában maradt bűncselekményeket feljelentik, a rendőrség eljár, és ez ugyan azt a látszatot eredményezi, illetőleg azt a helyzetet idézi elő, hogy nő a bűncselekmények száma, de mégis nő az emberek biztonságérzete.

Engedje meg, hogy a két héttel kapcsolatos megjegyzésére elmondjam, hogy a kormány megalakulását követően Pintér Sándor belügyminiszter úr azonnal intézkedett, hogy az ország leginkább veszélyeztetett térségei, így Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi településén legyen rendőr, a Készenléti Rendőrség egységei jelentek meg ezeken a településeken, és mindaddig jelen voltak, amíg a rendet, a közbiztonságot helyre nem állították. Engedje meg, hogy arra is utaljak, ön gúnyosan jegyezte meg, hogy 1800 rendőrt avattunk a Hősök terén; ez a szám nem 1800, hanem mára már 4130 rendőr állt szolgálatba (Közbeszólások a Jobbik soraiból. - Zakó László: Mi kérünk elnézést!), tehát 4130 rendőr állt szolgálatba.

Ha önöknek is fontos az, hogy tényleg számon kérik rajtunk a közbiztonság javítását, a közbiztonság teljes helyreállítását, akkor én meg azt kérem önöktől, hogy szavazzák meg, támogassák azokat a törvényeket, amelyek ezt a célt szolgálják. Hiszen ha visszaidézem, önök az elmúlt időszakban nem szavazták meg a szabálysértési törvény módosítását, ennek a törvénynek a hatálybalépését követően, ami 2010. augusztus 19-én történt, jelentős mértékben visszaszorult a kis értékű bolti lopások száma, 40 százalékkal csökkent, a kistelepüléseken megszűntek azok a veszélyes jelenségek, amelyeket ön is említett, és önök, annak ellenére, hogy rendet követelnek tőlünk, mégsem támogatják.

Tisztelt képviselők, döntsék el, a törvénytisztelő, becsületes polgárok oldalán állnak, vagy a bűnözők oldalán állnak! Miért nem támogatják ezeket a törvényjavaslatokat, és miért nem támogatják a jelenleg a parlament előtt is fekvő törvényjavaslatokat? (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Mert rosszak!)

Ami pedig a rendőrség helyzetét illeti, szeretném tájékoztatni önt és a tisztelt Házat arról, hogy a rendőrség, ugyanúgy, ahogy 2010-ben, úgy ebben az évben is adósságmentesen zárja az évet, a kormány, a parlament biztosítja a rendőrség eredményes működéséhez szükséges feltételeket. A rendőrség olyan eredményeket ért el, amelyekért én most itt a tisztelt Ház falai között is köszönetet mondok, például a pénzszállító autó eltulajdonítói, vagy a szolnoki házaspár ügyében, vagy az egyéb olyan súlyos bűncselekmények ügyében sikerült eredményeket elérni, amelyek méltán keltették fel a közvélemény figyelmét.

Én tehát azt gondolom, hogy ezek az eredmények és az elmúlt másfél év eredményei azt bizonyítják, hogy a kormány igenis beváltja azt az ígéretét, amit a programjában, a nemzeti együttműködés programjában megfogalmazott, hogy a közrendet, a közbiztonságot nemzeti ügyként tekinti, és az ehhez szükséges feltételeket biztosítja. Nagyon fontos az, hogy a 2012-es költségvetésben ennek a 4130 szolgálatba állított rendőrnek a foglalkoztatásához szükséges feltételek, pénzügyi feltételek rendelkezésre álljanak.

Kérem a tisztelt képviselő urat és az önök frakcióját, ha valóban fontos önöknek a közbiztonság, ha valóban aggódnak a magyar emberek biztonságérzetének javulása kérdésében, akkor támogassák ezeket a törvényjavaslatokat, támogassák a 2012-es költségvetést, támogassák a tisztelt Ház előtt jelenleg részletes vita előtt álló szabálysértési törvényt, ez a törvény is hozzá fog járulni ahhoz, hogy a törvénytisztelő emberek biztonságban, nagyobb biztonságban legyenek.

Tisztelt Képviselő Úr! Én úgy gondolom, hogy az elmúlt másfél évben jelentős eredményeket tudtunk elérni a közbiztonság területén, ez a feladat egyébként nem ad okot arra, hogy teljesen elégedettek legyünk, hiszen ez egy olyan feladat, amiért mindennap meg kell küzdeni, mindennap többet kell tenni a közbiztonság javítása érdekében, mint amit tegnap tettünk. A kormány erre kész, a kormány biztosítja ennek a feltételeit, a rendőrség vezetése bebizonyította az elmúlt másfél évben, hogy a feladatát teljesíteni tudja, és kérem a tisztelt Házat, a tisztelt parlamentet, és önt is, képviselő úr, hogy ön is támogassa ezeket a törekvéseket.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(9.20)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
154 16 2011.12.14. 2:15  3-56

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg nekem, hogy a szabálysértési törvény kapcsán, a most külön figyelmet kapott hajléktalanprobléma kapcsán elhangzott észrevételekre reagáljak néhány gondolatban.

Szeretném leszögezni - úgy, ahogy az általános vitában is elmondtam, és kifejtettem a kormány álláspontját -, hogy mi tudatában vagyunk annak, hogy a hajléktalanprobléma megoldását kizárólagosan a szabálysértési törvény eszközeire nem lehet bízni; nem is ez a kormány célja, nem is ez a kormány szándéka.

És engedjék meg nekem, hogy hadd utaljak arra az elmúlt pénteken tartott bejárásra, ami a belügyminiszter úr és a főpolgármester úr részvételével Budapest két hajléktalanszállóján történt. Magam is részt vetten ezen a bejáráson, és szeretném elmondani, hogy emberi körülményeket szeretnénk teremteni a hajléktalanok számára, azt szeretnénk elérni, hogy senki ne fagyjon meg Budapest utcáin, azt szeretnénk, hogy ezek a nehéz sorsú emberek, akik ilyen körülmények közé kerültek részben önhibájukból, részben önhibájukon kívül, de mindenképpen nehéz sorsot adott nekik az élet, emberhez méltó körülmények között éljenek, de azt is szerettük volna elmondani és kihangsúlyozni, hogy rájuk is vonatkoznak a törvények, ők sem állhatnak a törvények fölött; remélem, önök is egyetértenek ezzel.

Az is elhangzott ennek a bejárásnak a kapcsán, hogy az a tapasztalat, hogy a hajléktalanok sok esetben azért nem mennek a jelenleg is működő hajléktalanszállóra, mert a sorstársaiktól tartanak, attól tartanak, hogy ők támadják meg őket, ők fosztják ki őket, ők veszik el a javaikat, vagy fenyegetik a testi épségüket. Pontosan ezt a célt szolgálja például a IX. kerületben, az Aszódi úton létrehozandó új hajléktalanszálló rendszere, ahol is megteremtjük annak a feltételeit, hogy biztonságban legyenek a hajléktalanok.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
154 20 2011.12.14. 1:57  3-56

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Szabó Timea Képviselőtársam! Szeretném világosan elmondani, hogy az Aszódi úti menedékponton, hajléktalanszállón valóban lesz előállító helyiség, de ez a jogot tiszteletben tartó, törvénytisztelő hajléktalanokat nem veszélyezteti. Ez azoknak a hajléktalanoknak szól, akik megsértik a jogszabályokat, megsértik a törvényeket, megsértik a sorstársaik biztonságát vagy az egyéb szabályokat.

Nagyon fontos az - és Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője is kiemelte -, hogy itt is, ezeken a hajléktalanszállókon is emberi körülmények legyenek, szeretet legyen, tisztelet legyen egymás iránt, egymás méltóságát tartsák tiszteletben az itt elhelyezett hajléktalan személyek, de rájuk is vonatkoznak a törvények, ez nagyon fontos. És kérem, önök is értsenek egyet. Ugye, önök se gondolják azt, hogy a hajléktalanokra ne vonatkozzanak a törvények? Még egyszer mondom: humánusan, emberi módon tiszteletben tartva, szeretnénk ezeknek a nehéz sorsú embereknek a körülményeit rendezni, szeretnénk egy rendszert kialakítani, megoldást találni - még egyszer mondom, nem elsősorban a szabálysértési törvény eszközeivel, nem elsősorban - szociális eszközökkel, azokkal az eszközökkel, amelyeket a kormány már bemutatott, szeretnénk ezt a nagyon súlyos problémát, amely a magyar társadalmat nyomasztja, megoldani.

(9.00)

Bízunk abban, hogy ezek a lépések ténylegesen hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy a megoldás felé vezető úton haladjunk. Én abban bízom, hogy Budapesten jelentős lépést tudunk tenni a megoldás érdekében, és szerte az országban, úgy gondolom, hogy ez a helyes irány. Én kérem önöket, hogy támogassák ezt.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
154 24 2011.12.14. 1:36  3-56

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Engedje meg, Dorosz Dávid képviselő úr, hogy én megköszönjem önnek, hogy nekem tanácsot ad. Én minden jó tanácsot igyekszem megfogadni (Dr. Dorosz Dávid: Ez nagyon helyes!), és a Fidesz-KDNP-frakciószövetség képviselői nevében azt is megköszönöm, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy mit is tegyenek vagy mit ne tegyenek.

De, engedtessék meg, tisztelt képviselő úr, hogy egyrészt a kormány képviselői, másrészt a kormánypárti frakciószövetség tagjai maguk eldöntik, hogy mikor óhajtanak részt venni a vitában. Hiszen emlékeztetem önöket arra, hogy az általános vita izgalmas és mozgalmas volt, közel öt órán át vitatkoztunk erről a törvényjavaslatról. 119 módosító javaslat érkezett, amit köszönök egyébként, és majd a zárszóban kitérek arra, hogy milyen ellenzéki módosító javaslatokat javasol támogatásra a kormány.

Én úgy gondolom - akkor is elmondtam, most is el fogom mondani, a zárszóban is utalok rá -, hogy ez a törvényjavaslat azért került benyújtásra, hogy Magyarországon a magyar emberek nagyobb biztonságban legyenek, a törvénytisztelő emberek érdekeit védi ez a törvényjavaslat, és nem az a célja, hogy mindenáron büntessen, mindenáron szabálysértési bírság kerüljön kiszabásra, hanem a megelőzést szeretném hangsúlyozni. Én majd a zárszóban szeretnék kitérni azokra a konkrét javaslatokra, amelyeket fontosnak tartok itt a részletes vita kapcsán kiemelni.

Még egyszer köszönöm a képviselő úr tanácsát, és bízom abban, hogy a mai vita is hozzájárul ahhoz, hogy egy jó törvényt tudjunk elfogadni.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
154 30 2011.12.14. 1:58  3-56

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Szeretnék reagálni a Pichler Imre képviselőtársam által elmondottakra. Én köszönöm a módosító javaslatot, nagyon fontosnak tartom a hozzászólását, és támogatásunkról szeretném biztosítani. Ezt szerettem volna elmondani első rendben.

Másodjára pedig ismételten Szabó Timea képviselőtársamnak elmondom - a képviselő asszony, remélem, jól megérti -, hogy azért vannak vagy lesznek, vagy lesz az Aszódi úton például előállító helyiség, mert az a tapasztalat, és ez a hajléktalanok által elmondott tapasztalat, az ő elmondásuk alapján sokan azért nem mennek be a szállóra, mert félnek, hogy a társaik megtámadják őket. Tehát ők mondják el, ezt nem a kormány mondja, nem az LMP mondja, nem egyetlen párt mondja, ezt a hajléktalanok jelentős hányada mondja, hogy azért nem mennek be a hajléktalanszállóra, mert nem érzik magukat biztonságban.

(9.10)

Na most, ha építünk hajléktalanszállót, hozunk jogszabályokat, alkotunk törvényeket, alkotunk társadalmi szabályokat, akkor az a fontos, hogy el tudjuk érni azt a célt, hogy a hajléktalanok valóban igénybe vegyék ezt. Úgy veszik igénybe, ha biztonság lesz.

Én abban bízom, hogy egyetlenegy ember se kerül oda, de ha valaki mégis megtámadja a bent lévő társát, ha mégis elveszi a javait, azokat a kis értékeket, ami az életből megmaradt nekik, hát meg kell védeni, képviselő asszony. Még egyszer mondom, ezért van, hogy a hajléktalanok biztonságban érezzék magukat. Tehát a törvénytisztelő hajléktalanok érdekében van.

Szeretném azt is elmondani, hogy nemcsak előállító helyiség lesz, hanem orvosi szoba, szociális helyiség, közösségi helyiség is. És azt szeretnénk, ha a hajléktalanokat vissza tudnánk vezetni a normális életbe, ha előbb-utóbb munkát tudnának vállalni, saját maguk tudnák újra az életük feltételeit megteremteni. Tudjuk, hogy ez hosszú folyamat, de mégis, minden hosszú út az első lépéssel kezdődik. Erre szerettem volna felhívni a figyelmét.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
154 56 2011.12.14. 9:49  3-56

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm Balczó elnök urat tisztelettel. Szeretnék válaszolni a vitában elhangzottakra.

Szeretném leszögezni azt, hogy nagyon fontos, izgalmas vitán vagyunk túl. Egyrészt korábban az általános vita közel 5 órás időkeretet vett igénybe, másrészt a jelenlegi részletes vita is sok olyan gondolatot hozott felszínre, amelyek mindenképpen méltóak vagy érdemesek arra, hogy azokra külön reagáljunk.

Tisztelt Országgyűlés! Először is szeretném leszögezni azt, hogy ez a részletes vita sokkal konszolidáltabb, sokkal nyugodtabb, higgadtabb légkörben zajlott le, már nem hangzottak el olyan súlyos - idézőjelben -, szélsőségesen megalapozatlan kijelentések a törvényjavaslattal kapcsolatban, mint az általános vitában. Úgy gondolom, ehhez az is hozzájárult, hogy a képviselőtársak, akik egyébként 119 módosító javaslatot nyújtottak be, ismételten áttanulmányozták ezt a nagyon fontos törvényjavaslatot, és ennek megfelelően tették meg javaslataikat.

Engedjék meg, hogy kitérjek a hajléktalanüggyel kapcsolatos hozzászólásokra. Már a részletes vitában is többször megszólaltam ezzel kapcsolatban, de szeretnék hivatkozni a törvényjavaslat 186. § (2) bekezdésére, és ezt részben Bárándy Gergely, részben Szabó Timea képviselőtársaimnak ajánlom tisztelettel a szíves figyelmébe, mert a törvényjavaslat 186. § (2) bekezdése rögzíti, hogy nem állapítható meg szabálysértés, ha a feladat ellátására kötelezett önkormányzat a hajléktalanellátás feltételeit nem biztosítja. Ez így korrekt, úgy gondolom. S bár Bárándy képviselő úr is talán érintette valamelyest ezt a szabályozást, de azért nem kapott megfelelő figyelmet, úgy gondolom. Tehát világosan, feketén fehéren csak akkor van erre mód, ha az önkormányzat a hajléktalanellátás feltételeit biztosítja. Ha nem biztosítja, akkor szóba sem jöhet.

Azok az aggodalmak, amelyek ezzel kapcsolatban megfogalmazódtak, teljes mértékben megalapozatlanok. Úgy gondolom, és arra kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy ezeket a nehéz sorsú embereket ne hergeljük azzal, hogy olyan veszélyeket festünk fel előttük, amelyek nem reálisak. Úgy gondolom, hogy világosan elmondtam a kormány álláspontját a hajléktalankérdéssel kapcsolatban, ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban is, de még egyszer mondom, ez a szakasz, tehát a 186. § (2) bekezdése teljes mértékben egyértelműen fogalmaz e tekintetben.

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr, aki egyébként úgy negyed 10 körül kapcsolódott a vitába - akit szintén üdvözlök, és köszönöm a könyvet, a Jogvédők a nemzet szolgálatában című könyvet, amelyet részemre átadott, tanulmányozni fogom; értékelem az önök munkáját, és még egyszer köszönöm a könyvet -, ön tehát fölvetette az első hozzászólási szakaszában a szabálysértési vétőképesség leszállításának gondolatát 12 éves korra. Illetőleg a 3. ajánlási pontban van is egy ilyen módosító javaslat.

Szeretném elmondani, hogy megfontoltuk, megvizsgáltuk ennek a lehetőségét, de a kormány úgy látja, hogy nem tudja támogatni ezt a javaslatot. Úgy gondoljuk, hogy inkább gyámhatósági eszközökkel, egyéb, jelenleg rendelkezésre álló jogi eszközökkel kell azokat a személyeket, akik ilyen életkorban követnek el ilyen cselekményeket - (Mile Lajos tüsszentésére:) kedves egészségére, képviselő úr! -, arra szorítani, hogy jogkövető magatartást tanúsítsanak.

(10.20)

Egyébként az is igaz, azt is el kell mondani a korrektség kedvéért, hogy ez a probléma, amit ön felvetett, ez a probléma létezik, ezzel foglalkozni kell, de még egyszer mondom, ebben a helyzetben ez az álláspontunk.

Harangozó képviselőtársamnak szeretném megköszönni mind a hozzászólásait, mind a módosító indítványait - függetlenül attól, hogy gyakran, különösen az általános vitában megtett hozzászólásai számunkra megalapozatlannak és szélsőségesnek hatottak, és a valóságtól gyakran nagymértékben távol álltak, de mégis úgy gondolom -, fontos az, hogy részletesen kifejtette az álláspontját, és arra kért engem az utolsó egy percben, ami rendelkezésre állt, hogy válaszoljak azokra a javaslatokra, amelyeket módosító indítványok formájában megtettek, hogy mi a kormány álláspontja. Itt generálisan valamennyi ellenzéki párt kapcsán szeretném elmondani, hogy én most azokról az ellenzéki javaslatokról fogok szólni, amelyeket a kormány támogat; amelyekről nem szólok, azokat a kormány nem támogatja, nem fogom felsorolni - ne haragudjanak rám ezért - valamennyi módosító javaslatot.

Az MSZP által benyújtott módosító javaslatok kapcsán a kormány elfogadta azt a javaslatot, amely szerint a pénzbírságot és a helyszíni bírságot ne 15, hanem 30 napon belül kelljen kifizetni; a pénzösszegek önkéntes megfizetésének lehetőségét biztosítja a javaslat. A javaslattevőnek a vitában elmondott indoka a következő volt: akik munkát végeznek, és tisztességes, becsületes életvitel mellett jövedelemből élnek, havonta egyszer kapnak fizetést. Ezt a mostani vitában is elmondta, ezt az érvet teljes mértékben akceptáljuk, és ezt a javaslatot elfogadjuk.

Ami a Jobbik javaslatait illeti, elfogadtuk azt a kiegészítést, amely szerint a szabálysértési elzárás alkalmazása alól kivettek körét bővítenék a felügyeletet, illetve a kiszolgálást igénylő hozzátartozóval, a képviselő úr erről beszélt részletesen. Az indítványt azért is támogathatónak tartottuk, mert gyakori, hogy valaki egyedül gondoskodik olyan személyről, aki állapota miatt felügyeletre és kiszolgálásra szorul. Egy másik módosító indítványt is támogattunk, amely meghatározza, hogy a helyszínen a hatóság által rendszeresített elektronikus eszközön teljesíthető a készpénzkímélő fizetési mód alkalmazása. E javaslat egyértelművé és pontosabbá teszi ugyanis, hogy amennyiben a feltételek adottak, a helyszíni bírságot a hatóság által erre a célra rendszeresített elektronikus eszközön lehet készpénzkímélő módon befizetni.

Az LMP javaslatait illetően szeretném tájékoztatni az itt jelen lévő LMP-s képviselőket és a tisztelt Házat, hogy teljes mértékben támogattuk azt a módosító indítványt, amely az eljárás alá vont személy vallomástételével kapcsolatos szabályozást egészíti ki. Az eljárás alá vont személy vallomása kapcsán hiányzó fontos garanciális szabályok biztosítása miatt láttuk szükségesnek elfogadni a kiegészítést. Támogattuk azt az indítványt is, amelyben a képviselő azt javasolja, hogy az eljárás alá vont személy az eljárási cselekményeknél jelen lehessen. Ennek indoka az volt, hogy az eljárás alá vont személynek alapvető joga, hogy az eljárási cselekményeken jelen legyen, ezért elfogadhatónak tartottuk, és ezt a módosítót is támogatjuk.

Amely módosító javaslatokról nem beszéltem konkrétan, azokat a kormány nem támogatja.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Gaudi képviselő úr fogalmazott úgy hozzászólásában, egyrészt azt mondta az elején, hogy a rendetlenség fokozódását segíti elő, másrészt később azt mondta, hogy előremutató jeleket lát, és ő is a rendet pártolja. Abban bízom, képviselő úr és tisztelt Országgyűlés, hogy a benyújtott törvényjavaslat és a támogatott módosító javaslatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez valóban a megelőzést szolgálja, ez a törvényjavaslat a törvénytisztelő embereket szolgálja. Itt a bírságkiszabási lehetőség nem kötelező, ez egy lehetőség a hatóságok számára. Nagyon fontos az, hogy törvény állapíthat meg szabálysértést a jövőben, ez garanciális jogállami keret, úgy gondolom, ez mindenképpen méltányolandó és erénye és előnye is ennek a javaslatnak, és még számos olyan erényt és előnyt tudnék felsorolni, amit egyébként megtettem korábban a vita korábbi szakaszaiban.

Tisztelt Képviselőtársaim! Abban bízom, hogy mind az általános vita, mind a részletes vita hozzájárult ahhoz, hogy egy jó törvény születhessen. Ez egy erős, szigorú törvény lesz, ha elfogadja a parlament, és erre kérem a tisztelt Országgyűlést, de még egyszer mondom, ez a törvénytisztelő emberek, a jogkövető emberek érdekeit szolgálja, és a magyar emberek biztonságát szolgálja. Köszönöm azoknak a képviselőtársaimnak, akik mind az általános vitában, mind a részletes vitában támogatásukról biztosították a törvényjavaslatot. Kérem, hogy ezt a módosító javaslatokról szóló szavazás során, majd a zárószavazásnál is tegyék meg, mert ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarországon nagyobb rend és nagyobb biztonság legyen.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
154 62 2011.12.14. 0:25  57-126

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Én abban bízom, hogy ezt a csatát Magyarország, Magyarország polgárai fogják megnyerni (Szabó Timea: Én is!), és Magyarország és Magyarország polgárai lesznek nagyobb biztonságban. Ez az egyik válaszom a kérdésére.

A másik válaszom pedig az, hogy a kormány a benyújtott törvényjavaslatot támogatja, tehát a benyújtott törvényjavaslat a kormány álláspontja.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
154 80 2011.12.14. 2:13  57-126

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Juhász Ferenc képviselő úr patetikusan tette fel a kérdést, hogy ki őrzi az őrzőket, ki ellenőrzi az ellenőrzőket, és azt is megfogalmazta, hogy az ellenőrzés jelenti a közbizalmat a törvény által létrehozandó új szervezet, a nemzeti információs és bűnügyi elemző központ vonatkozásában.

Képviselő Úr! Ha ön elolvasta a törvényjavaslatot, akkor világosan látszik abból a törvényjavaslatból, hogy az új szervezet a belügyminiszter irányítása alatt áll, a belügyminiszter pedig a parlamentben interpellálható, hozzá azonnali kérdést, sima kérdést, szóbeli kérdést, írásbeli kérdést lehet feltenni, a nemzetbiztonság bizottság előtt, illetve más illetékes parlamenti bizottság előtt beszámoltatható, ezeket a kérdéseket meg lehet fogalmazni.

Azt egyébként nagyon sajnálom, képviselő úr - és ez más képviselők szájából, például Mile Lajos szájából is elhangzott -, hogy önök anélkül írják be a létrehozandó új szervezet bizonyítványába az elégtelen érdemjegyet, önök anélkül sütik rá a törvénysértés bélyegét erre a szervezetre, hogy egyetlen napig működött volna. Önök nem adják meg azt a bizalmat, nem adják meg ezt az esélyt, hogy ez a szervezet a működésével szolgálhasson rá a bizalomra, hanem önök előre Nagy Testvérről beszélnek, mindenkit megfigyelő térfigyelő kameráról, totális megfigyelésről, hálószobáról meg minden egyes dologról.

Képviselő Úr! A parlament két héttel ezelőtt egy 12 órás vitában folytatta le ennek a törvényjavaslatnak az általános és bizonyos vonatkozásában már akkor a részletes vitáját, és most folytatjuk a részletes és bizonyos vonatkozásában az általános vitáját is; azt gondolom, helyes, hogy ilyen részletes és kimerítő, alapos vitát folytatunk. Képviselő úr, szeretném felhívni a figyelmét - és majd később folytatom (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) -, hogy a parlament ellenőrzési joga biztosított ennek a szervezetnek a vonatkozásában is.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
154 84 2011.12.14. 1:04  57-126

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szabó Timea képviselőtársam szíves figyelmébe ajánlom, hogy Pintér Sándor belügyminiszter úr a tegnapi nap folyamán a miniszterelnök úr napirend előtti hozzászólása során volt jelen a Házban, és még nagyon sok alkalommal, a Ház jegyzőkönyveit tanulmányozva egyébként pontos számot is lehet erről kapni; most nem teszem ezt meg, de csak a pontosság kedvéért. Nem tudom, ön ezek szerint akkor nem volt itt ennél a napirendi pontnál, amikor a belügyminiszter úr jelen volt.

Ami pedig az érdemi észrevételét illeti. Tisztelt Képviselő Asszony! A törvényjavaslat valamennyi garanciális elemét tartalmazza ezen szervezet ellenőrizhetőségének. A kormány nem terjesztett volna elő olyan javaslatot, higgyék el, tisztelt képviselőtársaim, ha azok az aggályok, amelyeket önök megfogalmaznak, egy százalék esetében is fennálltak volna.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
154 88 2011.12.14. 1:10  57-126

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Juhász Ferenc képviselő úr által elmondottakra szeretnék reagálni.

Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! Én a két héttel ezelőtti általános vita során 31 alkalommal reagáltam az ellenzék által fölvetett kérdésekre, 31 alkalommal adtam választ azokra a kérdésekre, amelyeket hozzám intéztek, illetőleg megfogalmaztak. Világosan elmondtam akkor is és most is elmondom, tisztelt Országgyűlés: a törvénytisztelő, önkéntes jogkövető állampolgároknak semmi félnivalójuk nincs ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban. Semmi aggálya nem lehet, semmi félnivalója nincs, aki a törvényeket betartja, aki törvénytisztelő és önkéntes jogkövető. Akiknek félni kell, azok a bűnözők. (Dr. Schiffer András: Ki dönti el?) A bűnözőket megértem, hogy félnek majd, mert egy olyan új szervezet jön létre, amely az eddigiekhez képest hatékonyabban, gyorsabban, eredményesebben tudja szolgálni Magyarország és a magyar emberek biztonságának az érdekeit. Ezért kérem önöket, hogy támogassák ezt a javaslatot.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
154 92 2011.12.14. 1:42  57-126

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Staudt Gábor képviselő úr szavaira szeretnék reagálni.

Tisztelt Képviselő Úr! Én sajnálom, hogy ön a mai magyar parlamentáris demokráciát és jogállamot a Kádár-rendszerhez hasonlítja; akkor nem érti meg ennek a parlamentáris demokráciának és jogállamnak a lényegét. Én abban bízom, hogy ez csak egy átmeneti állapot, és tényleg később felülvizsgálja ezt az álláspontját.

Ami pedig a parlamenti kontrollt illeti, ha ön ezt így gondolja, hogy a parlament nem tudja ellenőrizni a kormányt, akkor ön a magyar alkotmányos berendezkedést, annak az eredményességét vonja kétségbe. Hiszen pontosan ez a lényeg, hogy a parlament gyakorolja az ellenőrzési jogosultságát. (Dr. Staudt Gábor széttárja a karjait.) Én példálózó felsorolást tettem, hogy milyen eszközei vannak ennek a parlamenti ellenőrzésnek ezzel a szervezettel szemben, illetőleg a kormánnyal szemben. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos.

Azt a kérdést is föltette, hogy ki a bűnöző. Implicite meg is adta a választ, illetőleg maga is válaszolt, hogy aki Magyarország törvényeit megsérti. Ön jogászember, ön is az ELTE jogi karán végzett, ha jól tudom, és ön ezzel tisztában van. Ez a kérdése költői volt.

Tehát még egyszer mondom, szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarországon a törvénytisztelő, önkéntes jogkövető embereknek semmi félnivalójuk nincs. Akik pedig félnek, és én azt megértem, hogy egyre jobban félnek a bűnözők, egyre közelebb kerülünk ennek a jó törvényjavaslatnak az elfogadásához, és egyre közelebb kerülünk egy olyan hatékony intézménynek a létrehozásához, amely Magyarország és a magyar emberek biztonságát szolgálja.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
154 98 2011.12.14. 1:39  57-126

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi felszólalásra reagálva szeretném elmondani képviselőtársamnak, hogy ha higgadtan és indulat nélkül gondolja át, amiket mondott, akkor, ha jól emlékszem, a két héttel ezelőtti általános vita, ami 15 óra 30 perc körül kezdődött... - ön olyan 22 óra után kapcsolódott be. Ön számon kéri az én képviselőtársaimtól, hogy milyen létszámban vannak jelen, ön se volt jelen a vita jelentős részében (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Tévén követte. Ilyen is létezik!), az első felében vagy első félidejében.

És egyébként szeretném felhívni a figyelmét, ha higgadtan és reálisan megnézi, tekintse meg az Országgyűlés jegyzőkönyvét, én minden konkrét kérdésre konkrét választ adtam. Azt sajnálom egyébként, hogy önök vagy ön ezt a konkrét választ nem hallotta meg.

Az lehet egyébként, azt elfogadom, hogy nem olyan választ adtam, amit ön hallani szeretett volna vagy hallani szeretne. Akkor se azt mondtam, most se azt mondom. Én azt az álláspontot mondtam akkor is, és most is azt mondom, ami a törvényjavaslat lényegét tekintve a kormány álláspontját fogalmazza meg. Világosan elmondtam ma is - szintén nem volt jelen a vita azon szakaszában, amikor Szabó Timea képviselőtársa kérdésére válaszoltam mindjárt a vita legelején -, hogy egy képviselőtársuk módosító javaslataival kapcsolatban mi a kormány álláspontja. Elmondtam.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
154 102 2011.12.14. 1:13  57-126

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: A sanda szándékra vonatkozó szavait visszautasítom, nincsenek a kormánynak sanda szándékai. (Dr. Steiner Pál: Nyílegyenes a szándék!) Világosan elmondtam mind az expozéban, mind a 31 hozzászólásban, illetőleg a mai részletes vita során nem is tudom, hány reagálásban, hogy az 1990-es évek közepén, '94-ben fogadta el a parlament a rendőrségi törvényt, talán '96-ban a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényt, más volt a mobiltelefonnal rendelkezők helyzete, más volt az internetelérhetőség, más volt a technikai színvonal, más kihívások érték a bűnüldöző szerveket, más volt a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ létrehozását követően. Akkor is elmondtam, csak önök nem akarják ezt meghallani.

Nincs másról szó, mint arról, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő kihívásokra megfelelően tudjon Magyarország reagálni, ezért szeretnénk létrehozni ezt a szervezetet, ezért terjesztette a parlament elé a kormány a törvényjavaslatot, és ezért kérjük azt, hogy önök is támogassák ezt a javaslatot.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
154 126 2011.12.14. 8:26  57-126

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Legelőször is, én is sok szeretettel köszöntöm Mile Lajos képviselőtársunkat a születésnapján. Isten éltesse, képviselő úr! (Taps. - Dr. Steiner Pál: Adjon ajándékot is, hogy visszavonja a törvénytervezetet! - Derültség.)

Szeretnék reagálni a mai vitában elhangzottakra ezt követően, azokra a felvetésekre, amelyekre még nem tettem meg, bár a vita során is igyekeztem a kétpercesek lehetőségének kihasználásával reagálni.

Molnár Zsolt képviselőtársam, az MSZP képviselője, a nemzetbiztonsági bizottság elnöke a hozzászólásában elmondta, hogy a NIBEK feladatai összességében helyesnek bizonyulnak, szükség van ilyen szervezetre. Ő azt kifogásolta, hogy a szükséges egyeztetéseket nem folytatta le a tárca, de még egyszer mondom, és köszönöm ezt a véleményét, hogy ezt ilyen őszintén megfogalmazta, a feladatmeghatározást illetően helyesnek bizonyult, és szükségesnek is tartja ennek a szervezetnek a létrehozását.

Azt is köszönöm Molnár Zsolt képviselő úrnak, hogy az Információs Hivatal helyét illetően úgy fogalmazott, hogy a BM területén van ennek a helye. Szintén kifogást is megfogalmazott egyébként az átkerülés módját illetően, de egyébként azt mondta, hogy jó helyre kerül, ha én jól értettem az ő hozzászólását. Köszönöm, úgy gondolom, hogy a szakmai bizottság vezetőjének, elnökének a szava ilyen módon meghatározó e tekintetben.

Staudt Gábor képviselő úr, akit szintén köszöntök a mai vitában ismételten, úgy fogalmazott, hogy konfliktus tud lenni, vagy konfliktus van a kormánypárton belül arra tekintettel, hogy a kormányzati szándékkal ellentétes módosító javaslatokat talált, és ezzel kapcsolatban tett föl kérdéseket. Én úgy gondolom, nagyon fontos az, hogy minden országgyűlési képviselő, tekintet nélkül arra, hogy melyik frakció tagja, gyakorolja a képviselői jogát, és ha úgy gondolja, hogy bármely törvényjavaslathoz módosító javaslatot kíván benyújtani, azt megtegye. Úgy gondolom, ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy a parlament eredményesen végezze el azt a feladatát, amelyet a választópolgároktól kapott.

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr jegyezte meg többször is, hogy hogyan is kerültünk a parlamentbe, tehát ki milyen legitimációval rendelkezik. Úgy gondolom, hogy mi is, a kormányzati többség a választók akaratából kerültünk a jelenlegi megbízatásunkba, és úgy gondolom, hogy ezzel Gaudi képviselő úr is egyetért. Látom, hogy bólogat.

Ami Bárándy Gergely képviselő úr hozzászólását illeti, sajnálom, hogy nincs jelen a képviselő úr (Juhász Ferenc: Átadom neki.), ő is a Nagy Testvérrel riogat. Ez az általános vitának az egyik vezérmotívuma volt az ő részükről, illetőleg több ellenzéki képviselő részéről is. Én nagyon sajnálom azt, és higgyék el, őszintén mondom, nagyon sajnálom, hogy nem tudtam önöket meggyőzni, de nemcsak azt sajnálom, hogy én nem tudtam meggyőzni, hanem a törvényjavaslat nem tudta önöket meggyőzni, hogy itt egyáltalán nincs erről szó, nincs Nagy Testvérről szó.

Hiszen azok a garanciák - és majd kitérek újra, újra el fogom mondani a garanciális elemeit ennek az új szervezetnek - a nemzeti információs és bűnügyi elemző központ működésével kapcsolatban, amelyek egyébként valamennyi nemzetbiztonsági szolgálatra vonatkoznak, az 1995. évi CXXV. törvény hatálybalépése óta ugyanolyan garanciákat tartalmaz, mint a jelenleg működő szolgálatok. A jelenleg működő szolgálatok törvényes működését nem vonta kétségbe a vita során senki, úgy gondolom. Arra kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy adják meg az esélyt ennek az új szervezetnek a működés megkezdésére.

Juhász Ferenc képviselő úrral vitába szálltam a kétperces adta lehetőséggel élve. Ő felhívta a figyelmemet udvariasan és kedvesen, hogy vonja vissza a kormány a javaslatot. Ezt nem tesszük meg, ezt többször is már az általános vita éjszakai műszakában is, meg korábban is elmondtam, most is elmondom, hogy nem vonjuk vissza a javaslatot.

Arra, hogy ki ellenőrzi az őrzőket, illetőleg ki őrzi az őrzőket, meg az ellenőrzés joga közbizalmat jelent, erre én akkor már választ adtam. Ha már a kontrollnál tartunk, Staudt Gábor képviselő úr vetette fel a bíróságok vonatkozásában, hogy van-e ilyen lehetőségük. A válaszom az, hogy igen.

Ami pedig a garanciákat illeti, engedjék meg, hogy újra felhívjam a figyelmet arra, hogy a NIBEK csak akkor igényelhet adatot, ha az adatszolgáltatás jogszerűsége, célhoz kötöttsége, továbbá az adatkezelő egyéni felelőssége mindenkor megállapítható. Csak akkor igényelhet adatot a NIBEK, ha az adatok NIBEK által történő beszerzése mindvégig dokumentálható, és az adatokat a NIBEK nem tárolhatja. A NIBEK-re a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglalt valamennyi garanciális elemet alkalmazni kell, a nemzetbiztonsági bizottságnak beszámolóval tartozik a NIBEK, nem végezhet önálló titkos nyomozást, és az egyébként is rendelkezésre álló adatokat értékeli. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos garanciális elemek.

Ugyancsak garanciális elem, hogy a NIBEK nem tud - idézőjelbe téve - nyom nélkül adatokat lekérni más szervektől. Egyrészt közvetlen adatkapcsolattal csak az együttműködő szervek adatait éri el, minden más szervtől adatokat igényelhet. Másrészt, mint azt a törvényjavaslat 32. §-a - tehát hadd hívjam fel Gaudi és Staudt képviselő úr figyelmét is, hogy a törvényjavaslat 32. §-át érdemes figyelembe venni - kifejezetten rögzíti, hogy az adatszolgáltatás tényét mind a NIBEK-nél, mind az adatátadónál adattovábbítási nyilvántartásban kell rögzíteni.

(13.00)

(Az elnöki széket Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Tisztelt Képviselő Urak! Ezek olyan garanciális elemek, amelyeket ajánlok a szíves figyelmükbe. Úgy gondolom, hogy ezek a garanciális elemek is, ha önök komolyan gondolják azt, hogy az önök aggályait eloszlathatják, akkor kérem, ezeket tanulmányozzák.

És itt is szeretném elmondani, többször elmondtam, hogy a NIBEK - ha a parlament támogatja, amit kérünk a tisztelt Háztól - nem egy új szuper-titkosszolgálat, nem egy szuperszolgálat (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból: De.), nem olyan szervezet, amely teljesen átláthatatlan tevékenységet végez, hanem a kor követelményeinek megfelelő modern és hatékony tevékenységet végző szervezet, amely - mint ahogy mondtam - Magyarország és a magyar emberek biztonságát szolgálja.

Szeretném elmondani, tisztelt Országgyűlés, hogy a kormány az ajánlás 1., 3., 6., 10., 15., 18., 35., 53., 55., 58., 59., 60. és 71. pontjában meghatározott, illetve szereplő módosító javaslatokat támogatja. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Az arceltakaróst?) Tessék? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: A 65-öst? - Az elnök csenget.) A 61-est, bocsánat, a 60-ast és 71-est, a 65-öst nem. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 65-öst értettem.) Nem, nem, azt nem támogatja. A többit - és köszönöm, Gaudi képviselő úr, hogy végighallgat.

Tehát még egyszer mondom, a kormány az 1., 3., 6., 10., 15., 18., 35., 53., 55., 58., 59., 60. és 71. pontban szereplő módosító javaslatokat támogatja, a többi benyújtott módosító javaslatot nem támogatja.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem önöket, hogy támogassák a törvényjavaslatot, támogassák a kormány által meghatározott ajánlási pontokban támogatott módosító javaslatokat. Bízunk abban, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország és a magyar emberek nagyobb biztonságban lehetnek.

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
156 38 2011.12.19. 2:22  35-41

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A törvény előtt mindenki egyenlő. A rendőrség pártpolitika-semleges, ezért senkinek semmilyen párthoz való kötődését nem tartja nyilván. (Egy hang a Jobbik soraiból: Haha!) Ezt a rendőrségről szóló törvény 2. §-a is kiemeli, amit idézek: "A rendőrség a feladatának ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el." (Egy hang a Jobbik soraiból: Haha!)

A nemzeti együttműködés programjában rögzítette a közrend és a közbiztonság megerősítését, a kormány programjában is kiemelte a törvény előtti egyenlőség fontosságát. (Egy hang a Jobbik soraiból: Haha!) A közrend és közbiztonság alapja szerintünk az, hogy senki nem állhat a törvények fölött vagy a törvényeken kívül. Ígéretünkhöz híven szigorú törvényeket fogadtunk el, továbbá erős lehetőségeket teremtettünk a hatóságok számára.

Ami a kérdésében szereplő konkrét ügyeket illeti, arról a következőket szeretném tájékoztatásul elmondani. Az ön által említett ügyekben a nyomozások folyamatban vannak. Hozzáteszem, a nyomozások befejezéséig részletes információt a törvények alapján nem áll módomban kiadni. De tájékoztatom tisztelt képviselő urat, hogy több ügyben van gyanúsított, van elkövető előzetes letartóztatás alatt, és van olyan ügy, amelyben nemzetközi társhatóságokat is megkeresett a rendőrség a nyomozás érdekében.

Azt valljuk, tisztelt képviselő úr, hogy a védelem joga mindenkit megillet. Ennek ellenére előfordulhatnak olyan cselekmények, amelyek ellen a leggyorsabb és legügyesebb rendőr sem tud védelmet biztosítani. Bízunk abban, hogy az ön által kérdezett ügyekben a hatóság eredményesen jár el, elfogja az elkövetőket, és a bíróság megfelelő ítéleteket hoz. Arra törekszünk, képviselő úr, hogy minél hatékonyabb és gyorsabb eljárásban minél több társadalomra veszélyes elkövetőt juttassunk a hatóságok elé. Célunk most is ugyanaz: meg kell erősítenünk Magyarország közbiztonságát. Amennyiben ön, tisztelt képviselő úr és frakciója ezt a célt támogatja, arra kérem, a jövőben támogassa az erre irányuló törvényjavaslatainkat.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
156 50 2011.12.19. 3:44  47-52

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönjük, hogy interpellációjával lehetőséget adott arra, hogy ezt a fontos területet bemutassuk itt a tisztelt Ház előtt is.

A kormány a nemzeti együttműködés programjában meghatározta azokat a feladatokat, amelyek a közrend, közbiztonság helyreállításában szükségesek. Ehhez szolgáló és nem uralkodó rendőrségre van szükség. A rend érdekében nemzeti ügynek tekintjük, hogy új minőségű rendőrség szülessen. A nemzeti ügyek kormánya a hivatalba lépését követően azonnal elkezdte a rendvédelem megújítását, első lépésként újjáalakult a Belügyminisztérium. A Belügyminisztérium visszaállításával újra összefogta a rendvédelmi szervek munkáját; az országos hatáskörű szervek megerősítése is azonnal, a kormány megalakulását követően haladéktalanul elindult.

Szükségesnek mutatkozott olyan új szervezetek létrehozása is, amelyek a XXI. század kihívásaira megfelelő választ tudtak adni az ország és az országban élő emberek biztonsága érdekében. A két fő problémacsoport közül első a terrorizmus és a legsúlyosabb bűncselekmények, a közterületi bűncselekmények, illetőleg azok a bűncselekmények, amelyek joggal irritálták korábban az embereket. Ezek ellen határozottan lépett fel a rendőrség.

A rendőrséget a szocialista korszak elhibázott átalakításai után meg kellett erősíteni; úgy, ahogy ön mondja, 4200 új rendőr állt szolgálatba. Szervezeti lépések is történtek, többek között a Bűnügyi Szakértő és Kutató Intézet visszatért a rendőrség szervezetébe.

Összességében véve, tisztelt képviselő úr, azt mondhatom, hogy ezek a törvények jól szolgálták a közrend, közbiztonság helyreállítását Magyarországon; megteremtették annak a feltételeit, hogy a kormány valóra tudja váltani azokat az ígéreteket, amelyeket a programjában megígért. A rendőrség állománya mára megtisztult, a korrupciót sikerült visszaszorítani, hiszen ennek a szervezeti és jogi hátterét a parlament biztosította.

Én szeretném a köszönetemet kifejezni a Belügyminisztérium vezetése nevében a Fidesz-KDNP-frakciószövetségnek azért, hogy ezeknek a törvényeknek a megalkotásában partner volt, ezeket a törvényeket a parlament kellő időben elfogadta. Én úgy gondolom, hogy ezek a törvények is hozzájárultak ahhoz, hogy azt mondhatjuk, hogy Magyarországon ma jobb közbiztonság van, nagyobb biztonságban élhetnek az emberek, mint korábban.

De úgy, ahogy a képviselő úr is megfogalmazta, nem lehetünk elégedettek, hiszen a munkát nem fejeztük be, a munkát folytatni kell. A parlament előtt több törvényjavaslat van, amely ezt a célt szolgálja, ennek a célnak az érdekében nyújtotta be a kormány. Szeretném azt is kiemelni, hogy a kormány biztosítja a rendőrség működéséhez szükséges anyagi feltételeket. 2010-ben és 2011-ben is adósságmentesen zárja a rendőrség az évet, és minden esélyünk megvan arra, hogy ez 2012-ben is így legyen, hiszen a 2012-es költségvetés ennek a feltételeit biztosítja.

Tisztelt Képviselő Úr! Én arra kérem önt és a Fidesz-KDNP-frakciószövetség tagjait, hogy a jövőben is támogassák a kormány által benyújtott törvényjavaslatokat, amelyek a közrend, közbiztonság megszilárdítása, a rendőrség megerősítése érdekében kerülnek benyújtásra, és úgy gondolom, ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy Magyarország és a magyar emberek nagyobb biztonságban éljenek 2012-ben, mint 2011-ben.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
156 106 2011.12.19. 2:09  103-110

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az előző, szocialista korszakra nemcsak az volt jellemző, hogy azt mondták, hogy azért kell bezárni bizonyos büntetés-végrehajtási intézeteket, mert azok működtetése drága, hanem PPP-konstrukcióban építettek méregdrága és hosszú távon az állam számára gazdaságosan finanszírozhatatlan bv-intézeteket.

De ha visszagondolunk 2009-re, nemcsak ezt mondták, hanem 2009 januárjában elindult egy olyan kezdeményezés, olyan törekvése volt az akkori szocialista kormánynak, hogy mobiltelefonokkal akarták ellátni az elítélteket, intimszobát szerettek volna létrehozni részükre, és egyéb, úgymond kedvezményeket akartak biztosítani, de szerencsére a társadalom ellenállásán meghiúsult, és ez a folyamat félbeszakadt.

Ami pedig a nemzeti együttműködés kormányának tapasztalatait illeti, szeretném megköszönni önnek, hogy emlékeztetett arra, hogy valóban két bv-intézetet megnyitottunk: a Gyorskocsi utcai objektum, illetve az Állampusztán lévő országos bv-intézet solti objektumának átadása következtében összesen 390 férőhellyel bővült a bv-intézetek befogadási képessége. Szeretnénk ezt a folyamatot a jövőben is folytatni. Szeretném elmondani, hogy a bv-intézetben 2010. augusztus 19-e óta több mint 2800 fő befogadására kerül sor. Ez napi szinten több mint 150 főt jelent. Az intézeti befogadotti létszám 2011. július 1-jén 17 129 fő volt.

Szeretnénk a bv-intézetek bővítését folytatni, és abban bízom, hogy ennek a költségvetési fedezetét az Országgyűlés a 2012-es költségvetés vonatkozásában biztosítja.

Majd folytatom a későbbiekben. (Taps a kormánypárti padsorokban.)