Készült: 2020.01.25.18:09:47 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

242. ülésnap (2012.11.27.), 134. felszólalás
Felszólaló Kontrát Károly (Fidesz)
Beosztás Belügyminisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 6:41


Felszólalások:  Előző  134  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő T/9241. számú javaslat azért született meg, hogy új, egységes juttatási formákat, egyszerűbb, átlátható szabályokat és egységes továbbképzési rendszert vezessen be a hivatásos állomány és a közszolgálati szféra számára. A gyakorlat azt is megmutatta, hogy a hivatásos szolgálati jogviszonyról és a közszolgálati jogviszonyról szóló törvények rendelkezéseit egységesíteni, módosítani és pontosítani szükséges.

A Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program, illetve a kormányzati személyzeti stratégia az állami gondoskodást egységesíti a közszolgálat, a rendvédelem és a honvédelem területén. Ezt az egységesítési szándékot jeleníti meg első lépésként az egyes jogviszonyokban és életutakban az önök előtt fekvő javaslat. A közszolgálati jogviszonyról szóló törvényben és a Hszt.-ben is új juttatási formákat vezetünk be: a munkateljesítményt értékelő üdülési támogatást és a lakástámogatás új fajtáját. A törvényjavaslat szerint jutalom jellegű juttatás lesz az üdülési támogatás. A benyújtott tervezet szerint a hivatásos állomány tagja, a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint eltartott gyermeke a hivatásos kiemelkedő teljesítménye alapján üdülési támogatásban részesíthető. Az üdülési támogatás részletszabályait miniszteri rendelet fogja majd a törvény elfogadása után megállapítani. A lakástámogatás új formája azt teszi lehetővé, hogy a hivatásos állomány tagja a lakástulajdon megszerzéséhez támogatott hitelintézeti kölcsönt vehessen igénybe.

A Hszt. tervezett módosítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény mintájára lehetővé teszi a képzettségi pótlék vagy a munkaköri pótlék megállapítását. A képzettségi pótlék vagy a munkaköri pótlék megállapításának részletszabályait miniszteri rendelet fogja rendezni. A munkaköri pótlék csak abban a munkakörben lesz kifizethető a hivatásos állomány tagjának, amelyet a közigazgatási személyzetpolitikáért felelős miniszter szakmai módszertan alapján meghatároz. A Hszt. módosítása lehetőségként bevezeti egy adatbank létrehozását a személyügyi nyilvántartás részeként, amelynek az a célja, hogy a későbbiekben a vezetői beosztásokba kinevezendő vezetők kiválasztását megkönnyítse. Ez az adatbázis segítséget nyújt ahhoz, hogy a vezető beosztásokba az arra legalkalmasabb személyek kerüljenek kinevezésre.

Tisztelt Országgyűlés! A kifogástalan életvitel ellenőrzésének szabályai is módosulnak majd a javaslat szerint, és a javaslat elfogadása esetén visszakerül a törvénybe a méltatlansági eljárás. A kifogástalan életvitel ellenőrzése során a hivatásos állomány tagjának életvitele kerül vizsgálat alá, és a szolgálat befolyástól mentes ellátását hivatott biztosítani. A méltatlanság megállapítására akkor kerülhet sor, ha a hivatásos állomány tagjának kirívó cselekménye súlyosan csorbíthatja a közbizalmat.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény a közszolgálati életpálya kialakításának első lépése volt. Az önkormányzati rendszer átalakítása szükségessé teszi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló elfogadott 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabályozásának összehangolását. Az önök előtt fekvő javaslat e két fontos törvény között is megteremti az összhangot, megteremti az egységet.

Kormányzati cél az, hogy egységesíteni kell az eddigi széttöredezett, nehezen átlátható vizsga- és továbbképzési rendszert. A továbbképzés központi feladatait a jövőben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosítja majd.

Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő javaslat az elfogadása esetén a vezénylést két részre bontja. Az országon belüli más szervhez vezénylést és a külföldre vezénylést külön alcímekben szabályozza a törvényjavaslat. A más szervhez, a fegyveres szerven kívüli más szervhez vezénylés az alapeseten túl további három speciális módot tartalmaz: a berendelés korábbi szabályait, az ügyészi szervezethez vezénylést és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezénylést, a berendelés jelenlegi szabályait így a javaslat beépíti a vezényléshez.

Az életpálya kialakításához további törvényi szintű jogalkotás is szükséges. A Kttv. alkalmazásának eddigi tapasztalatai kisebb technikai módosításokat is indokolnak. Ezek közül kiemelést érdemelnek a kormány-tisztviselői döntőbizottságok, a szakmai vezetői, valamint a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatokat ellátó kormánytisztviselőkkel kapcsolatos adatkezelési jogosultságot érintő módosulások, továbbá a munkavégzés alóli mentesülés szabályainak pontosítása.

Tisztelt Országgyűlés! A jogalkalmazási gyakorlat tapasztalatai indokolják azt, hogy a törvényjavaslat módosítja a rendőrségről szóló törvényben szereplő panaszjogra vonatkozó rendelkezéseket. A felmérések és a gyakorlat alapján a javaslat elfogadása esetén módosítja a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvényt, ezzel lehetővé válna a dohánytermékek szabad kiskereskedelme a büntetés-végrehajtási intézetek területén.

Az Országgyűlésről szóló törvény módosítása a háznagy javadalmazására vonatkozó rendelkezéseket a tisztség 2013. január 1-jei bevezetésével egy időben rendeli alkalmazni, ezzel megszűnik annak a lehetősége, hogy ha a háznagy egyben képviselő is, akkor a háznagyként járó javadalmazása mellett a képviselőknek járó juttatásokban is részesülhessen. Egyébként a háznagy javadalmazása meg fog egyezni a miniszterek illetményével és juttatásaival.

A törvényjavaslat az Országgyűlési Őrség vonatkozásában is számos pontosítást vezet keresztül a jogszabályokon.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot vitassa meg és fogadja el, támogassa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  134  Következő    Ülésnap adatai