Készült: 2020.01.29.21:31:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

239. ülésnap (2012.11.20.), 32. felszólalás
Felszólaló Kontrát Károly (Fidesz)
Beosztás Belügyminisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 6:25


Felszólalások:  Előző  32  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: (Hangosítás nélkül.) Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! (Közbeszólások: Mikrofon! - Felerősíti a mikrofonját.) Köszönöm a segítséget.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszter Úr! Úgy, ahogy a miniszter úr érintette a vitaindítójában, én is a közfoglalkoztatással szeretném folytatni, hiszen úgy ítéljük meg, hogy a munka az a nagyon fontos eszköz, amely a felzárkóztatáshoz, annak az eredményességéhez nagyban hozzájárulhat. Úgy, ahogy a miniszter úr mondta, a kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keretmegállapodás alapján az idei évben legalább 30 ezer roma személy közfoglalkoztatásba való bevonását vállalta a Belügyminisztérium. Örömmel tájékoztatom itt a tisztelt Országgyűlést, képviselőtársaimat arról, hogy becsléseink szerint - tehát hangsúlyozom, a becsléseink szerint - közel 50 ezer roma személy vett részt közfoglalkoztatásban, 50 ezer roma személy érezte meg a siker ízét, érezte meg azt a fontos lehetőséget, hogy érdemes dolgozni, hogy ő maga is hozzájárulhat ahhoz, hogy saját maga és családja eltartását ő is biztosítja, hasznos tagja ezzel a társadalomnak, hasznos tagja Magyarország közösségének.

Jó hírt tudok mondani a továbbiakban is, hiszen a 2013-as költségvetésben 145 milliárd forintot tervezett be a kormány a közfoglalkoztatás, a Start-munkaprogramok fedezetére. Abban bízunk, hogy 2013-ban is folytatódik a roma személyek közmunka- és Start-munkaprogramban való szerepvállalása, munkáltatása, és bízunk abban, hogy ez a nagy szám, mert mondjuk el, ez a közel 50 ezer - még egyszer mondom, ez becslés - létszám, áttörést jelent, hiszen nagyon sokan, amikor ezt a programot meghirdettük, amikor ezt a keretmegállapodást a kormány és az Országos Roma Önkormányzat megkötötte, szkeptikusak voltak, nem hittek abban, hogy a romák csatlakozni fognak ehhez a programhoz, különösen ilyen nagy számban. Úgy gondolom, hogy az elért eredmények azt bizonyítják, hogy ez a megállapodás helyes volt, ezt a megállapodást folytatni kell, ezt a megállapodást teljesíteni kell, és, még egyszer mondom, bízunk abban, hogy 2013-ban még több roma polgártársunk vesz részt a Start-munkaprogramban, illetve a közfoglalkoztatás egyéb területén.

Engedjék meg, hogy a Belügyminisztérium részéről megtett intézkedésekről a továbbiakban is számot adjak, amelyek a romák felzárkóztatását segítik elő. A Belügyminisztérium cselekvő módon vesz részt a romák felzárkóztatását segítő programokban, erre a fontos célra forrásokat biztosítunk, és pályázatokat írunk ki. A Belügyminisztérium a következő önkormányzati forrásokat juttatja a felzárkóztatási programokhoz: a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési pályázaton 103 önkormányzat 554 millió forint támogatásban részesült, 2,4 milliárd forint állt rendelkezésre a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító forráshoz. A nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatásból az önkormányzatok legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítottak a rászoruló gyermekeknek.

A cigány fiatalokat a rendészeti szerveknél is várjuk, ennek érdekében a következő lépéseket tettük. Pályára irányító táborokat szerveztünk. A Belügyminisztérium évente országos rendvédelmi pályára irányító tábort szervez cigány származású középiskolások számára Adyligeten. A táborokban 40-50 fiatal vesz részt általában; számukra az ingyenes tábor alatt próbafelvételi eljárást is szerveznek. Az eddigi táborok tapasztalatai szerint a résztvevők mintegy fele bekerül a rendészeti oktatási intézményekbe. 2012 nyarán a miskolci rendészeti szakközépiskola is szervezett regionális tábort.

Tanulmányi ösztöndíjrendszert vezetünk be. Az Országos Rendőr-főkapitányság középiskolásokra és a felsőoktatásban részt vevőkre kiterjedő tanulmányi ösztöndíj-pályázati rendszerének fenntartása mellett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága is kialakította ösztöndíjrendszerét, amelynek alapján a következő tanévtől várják a jelentkezőket.

A megyei rendőr-főkapitányságok a 2011-12. tanévben 16 fő, a 2012-13. tanévben 24 fő roma származású középiskolai tanulóval kötöttek tanulmányi szerződést. A folyamatban lévő szerződésekkel együttesen 40 roma középiskolást támogat a rendőrség tanulmányai folytatásában. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ösztöndíjrendszert hozott létre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében tanulók számára.

Tisztelt Országgyűlés! A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdetett felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a rendőrségi ösztöndíjprogramhoz hasonló feltételekkel. Munkaerő-felvétel is történik az Országos Roma Önkormányzat ajánlásával. 2011-ben az Országos Roma Önkormányzat kezdeményezte 81 fő roma fiatal felvételét a rendvédelmi szervekhez, akik közül az alkalmassági vizsgálatok alapján 32 fő felelt meg és került felvételre. Tájékoztatjuk az embereket a pályázati lehetőségekről, monitoringot vezettünk be.

A Belügyminisztérium romaügyi referense a rendészeti oktatásba vagy a rendvédelmi szervek állományába felvételt nyert, etnikai hovatartozásukról önkéntes nyilatkozatot tevő fiatalok beilleszkedését segíti. Nagy gondot fordítunk álláspályázatok, képzési lehetőségek kiírásakor arra, hogy az információ eljusson a cigány fiatalokhoz. Ehhez igénybe vesszük a roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek segítségét.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ennyivel kívántam tájékoztatni a Belügyminisztérium tevékenységéről a tisztelt Országgyűlést. Ezt a tevékenységet, ezt a munkát a jövőben is szeretnénk folytatni, hiszen úgy tapasztaljuk és azt gondoljuk, hogy mindig többet kell tennünk ennek a fontos kérdésnek a megoldása érdekében, és nemzeti összefogással, összehangolt programokkal ennek az esélye meg is mutatkozik, és bízunk abban, hogy ez a program sikerrel jár.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  32  Következő    Ülésnap adatai