Készült: 2021.01.18.08:30:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

211. ülésnap (2017.04.04.), 32-36. felszólalás
Felszólaló Dr. Vinnai Győző (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 12:04


Felszólalások:  Előző  32 - 36  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VINNAI GYŐZŐ, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár Úr! Képviselőtársaim! Hallgattam a kisebbségi véleményt, és egy mondatban szeretnék csak reagálni, mert szeretném bemutatni szakmailag, hogy miről szól ez a törvénymódosítás. (Közbeszólások az MSZP soraiból, többek között: Milyen szakmailag? ‑ Hogy hogyan? Szakmailag? ‑ Szégyen! ‑ Az elnök csenget.) Mert ez egy felsőoktatási kérdés, kár ekkora patáliát csapni körülötte. Értem én persze, hogy mire megy ki a játék, de ha egyenesen akarunk beszélni, akkor most nem a lex CEU-t hozzuk be, hanem a 2005-ös lex CEU-t szeretnénk megszüntetni, hogy senki ne állhasson a törvények fölött (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Így van!), senki ne élvezhessen előjogokat. Remélem, ellenzéki képviselőtársaimmal abban egyetértünk, hogy a törvényeket mindenkinek, a felsőoktatás szereplőinek is be kell tartani (Dr. Bárándy Gergely: Igen, amit már elfogadtak. A hatályost, azt! Nem azt, ami még nincs hatályban!), még a Soros-egyetemnek is. Ez a jogállamiság feltétele.

És nem szakmai kérdésről szól, nem minőségről. Persze, hogy értéket teremtenek az egyetemek, miniszter úr expozéjában elmondta, hogy nagyon is örülünk, hogy a felsőoktatási szféra a felsőoktatási stratégiának megfelelően működik, és kiváló egyetemeink vannak, kiváló akkreditációk vannak, kiváló minősítések vannak. Tehát ez a vita véleményem szerint és frakciónk szerint arról szól, hogy a felsőoktatási törvény módosításával a szabálytalanságokat akarjuk felszámolni, hiszen a rendezetlenség nem tartható fenn a felsőoktatási szférában.

Nézzük akkor a dolog lényegét! A felsőoktatási törvény hatályos szabályai szerint, amit 2011-ben fogadott el a parlament… ‑ megjegyzem, az akkori EMMI vezetésével egyeztették ezt a törvényjavaslatot, és az akkori külföldi egyetemek, felsőoktatási intézmények, amelyek Magyarországon képzést tartottak, tudták ezeket a feltételeket, tehát amit hallottunk az expozéban, 2011 végén fogadtuk el, 2012. január 1-jén lépett hatályba a nemzeti felsőoktatási törvény, eltelt az öt év, és az Oktatási Hivatal 2016 őszén kezdte meg a hatályos szabályok szerint a felülvizsgálatot. Most pontosan ez történt, eltelt öt év, és az Oktatási Hivatal készített egy jelentést a kormány számára a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működéséről. Ez a dokumentum vált a nyilvánosság számára is elérhetővé március végén. Ez, mondhatnánk azt, de már nem tudjuk, hogy egy rutineljárás, hogy szabályosan működnek-e a külföldi felsőoktatási intézmények Magyarországon.

Itt van nálam a lista, ilyen intézmény 28 található Magyarországon, és az Oktatási Hivatal jelentése mindegyikre kiterjedt. Ebből a 28-ból 21 található az Európai Unión belül, az EGT-n belül, az Európai Felsőoktatási Térség része… (Dr. Szél Bernadett közbeszól.) Képviselő asszony, én meg fogom hallgatni nyugodtan önt… (Közbeszólás az MSZP soraiból: Kizárt! Nem fog ilyet mondani!) Nem fog ilyeneket mondani? A szólásszabadságot akarja korlátozni, képviselő úr? (Közbeszólás az MSZP soraiból: Üljél le! ‑ Közbeszólás a függetlenek soraiból: Szégyelld magad! ‑ Az elnök csenget.) Tehát 21 olyan külföldi felsőoktatási intézmény van, amely az Európai Felsőoktatási Térségen belül működik, és mindösszesen 7 egyetem van, amely ezen kívül, az Egyesült Államokban vagy a Távol-Keleten.

A jelentésből tudjuk, hogy a 28 érintett intézményből mindösszesen egy teljesítette maradéktalanul a törvényben foglalt feltételeket. Egyébként megmondom a nevét is, ez az egyesült államokbeli McDaniel College. De nem is erről van szó, hogy teljesítették pontosan vagy sem, hiszen a szabálytalanságok között vannak kisebb szabálytalanságok, adminisztratív problémák, de súlyosabb törvénysértések is, amelyek okán az Oktatási Hivatal 4 intézmény működését vissza is vonta. Zárójelben jegyzem meg: a Közép-európai Egyetem, a CEU, a Soros-egyetem nem tartozott ezek közé. A CEU-nál is merültek fel szabálytalanságok, többek között én a jelentésben hármat láttam, de bárki elolvashatta: nincs programakkreditációja, nem akkreditált képzéseket folytat, továbbá a felsőoktatási információs rendszerbe történő adatszolgáltatását sem teljesítette. De ezek, úgy gondolom, pótolhatók, és a törvénymódosítás elfogadása után erre lehetőség is nyílik.

(10.30)

Tisztelt Ház! Szeretném aláhúzni, hogy a mai vita, bármennyire is szeretné az ellenzék beállítani, hisztérikusan beállítani, nem arról szól, aminek szeretnék beállítani (Korózs Lajos: Hogy hogy tegyétek tönkre a CEU-t! Persze, arról szól!), hogy itt sérül a tanszabadság vagy az egyetemi intézményi autonómia, hanem arról szól, hogy mindenkinek be kell tartani a törvényeket, senki sem állhat azok fölött, még akkor sem, ha milliárdos. (Dr. Bárándy Gergely: Előbb meg kell hozni!)

Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg nekem, hogy… (Dr. Bárándy Gergely: Aztán lehet betartani! ‑ Zaj az ellenzéki padsorokból. ‑ Az elnök megkocogtatja a csengőt.) Ha figyelnek rám, de… (Nagy zaj az ellenzéki padsorokban. ‑ Köz­be­ki­ál­tá­sok: Nem figyelünk! ‑ Kész Zoltán: Mire figyeljünk?) …én nagy optimizmussal figyelem. Én közel há­rom évtizedet töltöttem el az egyetemi, főiskolai világban. (Nagy zaj. ‑ Közbekiáltások: Nem látszik rajtad! ) Voltam oktató (Folyamatos zaj. ‑ Az elnök csenget. ‑ Korózs Lajos: Nem szégyelled magad? ‑ Közbekiáltások az MSZP padsoraiból: Szégyellje magát!), vezető…

ELNÖK: Képviselő úr, bocsásson meg egy pillanatra! Képviselőtársaim, kérem…

DR. VINNAI GYŐZŐ, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Láttam akkreditációs eljárást… (Közbekiáltás a kormánypárti padsorokból: Mit ordítoztok? ‑ Korózs Lajos: Gazemberek vagytok!), megéltem egyetemi, főiskolai integrációt, részese voltam több intézményi fejlesztési tervnek… (Korózs Lajos: Nem voltál semminek! A gazemberségnek vagy részese!)

ELNÖK: Korózs képviselő úr, figyelmeztetem! Első figyelmeztetés!

DR. VINNAI GYŐZŐ, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: …de soha sem merült fel bennem… (Nagy zaj az MSZP padsoraiból. ‑ Korózs Lajos: Szégyelljétek magatokat!) De soha sem merült fel bennem, hogy az intézményünknek ne kellene betartani a hatályos jogszabályokat (Dr. Bárándy Gergely: A hatályost!), s mi a törvények felett állunk. (Folyamatos zaj. ‑ Kunhalmi Ágnes: Ezt nem tudjátok megmagyarázni! ‑ Korózs Lajos: A „hatályos” szó problémát okoz! ‑ Az elnök csenget.) Nekem nem. (Derültség, nagy zaj az ellenzéki padsorokból.)

Visszatérve az előterjesztésre, az nem specifikus… (Dr. Szakács László: Csodába a részletekkel!) …nem specifikusan a Soros-egyetemre vonatkozik, bárhogy is ezt sulykolják egyesek, hanem arra vonatkozik (Korózs Lajos: Ne hazudj!), hogy szeretnénk a szabálytalanságokat felszámolni.

Szeretném önöknek és a közvéleménynek is egyértelművé tenni, hogy a Budapesten működő Közép-európai Egyetem az Országgyűlés döntése alapján államilag elismert, magyar jog szerint működő, magánfenntartású, magyar felsőoktatási intézmény. A magánegyetemmel közös fenntartásban létező Cent­ral European Universityt New Yorkban alapították, ez viszont olyan külföldi felsőoktatási intézmény, amely magyar nyilvántartásban szereplő, de csupán Budapesten működő felsőoktatási intézmény.

Ahogy a miniszteri expozéból is hallhattuk, 2004 áprilisában Magyarország miniszterelnöke és New York állam kormányzója közös nyilatkozatban rögzítették, hogy a CEU az amerikai egyetemi státusz megőrzésével egyidejűleg elnyerje a magyarországi egyetemi státuszt. Ezen megállapodás alapján a parlament (A képviselő egy korty vizet iszik. ‑ Köz­be­kiáltások az MSZP padsoraiból: Na, még egyet! ‑ A Jobbik padsoraiból: Hopp, hopp!) 2004. június 21-én elfogadta a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi LXI. törvényt, amelynek eredményeként a Közép-európai Egyetem magyar, nem állami egyetemként működhetett Magyarországon. És ez így is lesz, a felsőoktatási mellékletben felsorolt intézmények között a Közép-európai Egyetem ott található, és szerintem a törvénymódosítás után is ott lesz található.

De azt azért el kell mondani, hogy a Közép-európai Egyetem és a CEU jogi szempontból két külön intézmény. (Mirkóczki Ádám: Az egyiket miért nem vette meg Mészáros?) A változtatás nem érinti a Közép-európai Egyetemet, az nem fog megszűnni, nem kerül ki a felsőoktatási törvény intézményeket felsoroló mellékletéből. Hiszen képzéseket folytat, vannak kiváló tanárai, hallgatói, és alkalmazza is a tanárait; míg a CEU az Egyesült Államokban van bejegyezve ugyan, miközben ott nem folyik oktatás, nincsenek hallgatói. Ezt a problémát, hogy nevezetesen az anyaországban nincsenek képzések, már ’93-ban az akkori oktatási miniszter (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Miért kellene?), Mádl Ferenc felvetette, korábban is felvetették (Kunhalmi Ágnes: Nem véletlenül!), tehát nem kell azt mondani, hogy ez most kerül ide; most értünk ide, hogy ezt a problémát tárgyaljuk. (Nagy zaj az ellenzék padsoraiból. ‑ Közbekiáltások: Elég lassan! ‑ Az elnök csenget.) Ez kettős identitás, ez versenyelőny (Kunhalmi Ágnes: Hát persze!), mert a magyar oklevél mellett amerikait is kiadnak. Ez hátrányos megkülönböztetés a magyar egyetemek számára, mert azok csak egy diplomát adnak ki.

Nem tudom, olvasták-e a Magyar Rektori Konferencia nyilatkozatát. A Rektori Konferencia nyilatkozott, hogy örülnek annak, hogy a szabályozás megtörténik, és kérik, hogy ez ne érintse a tanszabadságot, az oktatás-képzés minőségét (Kunhalmi Ágnes: Hallgassatok rájuk!), az egyetemi oktatást. De nem is érinti! (Folyamatos nagy zaj.) Tehát a magyar egyetemek vezetői várják azt, hogy ez a törvénymódosítás hogyan fog megtörténni. (Kunhalmi Ágnes: Rosszabbak vagytok, mint a szovjetek! Mocskos kommunista diktátorok vagytok!)

Tisztelt Ház! A jelenleg hatályos szabályok nem kívánják meg azt, hogy az Európai Gazdasági Térségen kívüli egyetem származási országa és Magyarország között államközi megállapodás szülessen arról, hogy mindkét állam elkötelezett a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működését illetően. Ezáltal lehetőség van fantomegyetemek beindítására is, amelyek jól csengő nevekkel igyekeznek magukhoz édesgetni a hallgatókat. (Dr. Szakács László: De ott vannak a tanárok és a diákok is! ‑ Nagy zaj.) Szilárdan mondom, hogy én meg fogom önöket hallgatni. (Dr. Szakács László: Győzd le a démonaidat!) Még eltökéltebb vagyok, hogy meg fogom önöket hallgatni.

A módosító javaslat ezt a fenti problémát rendezné, és előírná az államközi szerződés megkötését az Európai Unión kívüli egyetemek esetében, kiszűrve ezzel az olyan külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működését, amelyekről származási országuk bizonyos esetekben nem is tud, illetve amelyek a magyar jogszabályi előírásoknak meg nem felelő képzést nyújtanak. Tehát a mostani változtatás rögzíti, hogy a külföldi egyetem csak akkor jogosult két, magyar, illetve külföldi oklevél kiadására, amennyiben a származási országában is tényleges oktatási tevékenységet végez úgy jogilag, mint fizikailag. (Kunhalmi Ágnes: Rákosista módszer!) Tehát ezen egyetemeknek oklevelet adó valódi képzés folytatását kell biztosítaniuk a származási országban is. Amennyiben a javasolt feltételeknek a CEU nem fog megfelelni a jövőben, hadd tegyem idézőjelbe, „pusztán” azt kockáztatják, hogy külföldi diplomát nem fognak tudni adni, csak magyart. Az EGT-n belül nem szükséges nemzetközi szerződés megkötése, az Európai Felsőoktatási Térségben működő intézmények és képzési struktúrák hasonlósága okán nem szükséges egyenértékűségi feltétel megállapítása.

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Összegezve, csak annak a reményemnek tudok hangot adni, hogy a frakciónk támogatja a törvénymódosítást. (Dr. Szakács László: Meglepő módon!) Ahogy tegnap a miniszterelnök úr is fogalmazott, állunk a tárgyalások elé, jó szándék fogja vezetni a magyar kormányt (Kunhalmi Ágnes: Leszakad a mennyezet!), reméljük, az Egyesült… (Nagy zaj. ‑ Az elnök csenget.), reméljük, az Egyesült Államok kormányát is, hogy államközi szerződést tudjunk kötni. (Dr. Szakács László: Mert különben nem akarna veletek találkozni Trump!) Nem értem ezt az ideges hangulatot! Én a felsőoktatásban eltöltött évtizedekben azt éreztem, hogy a magyar felsőoktatás kiválóan teljesít. (Kunhalmi Ágnes: Kommunisták vagytok! Diktatúra!) Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  32 - 36  Következő    Ülésnap adatai