Készült: 2019.10.14.14:21:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

209. ülésnap (2017.03.27.), 322. felszólalás
Felszólaló Dr. Vinnai Győző (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:36


Felszólalások:  Előző  322  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Államtitkár Urak! Képviselőtársaim! Nyolc órája vagyunk itt, az uniós fejlesztésekről vitázunk. Többen feszegették már azt a kérdést, hogy mi a cél, mi a helyes cél. Röviden talán úgy lehetne erre válaszolni, hogy a helyes célkitűzés és felhasználás döntően járul ahhoz, hogy Magyarországon fenntartható legyen a gazdasági növekedés.

Jellemzően az uniós forrásokat gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre, a kis- és középvállalkozók megerősítésére, a versenyképesség növelésére, és amiről még nem nagyon volt szó, a területi különbségek csökkentésére kell fordítani. Én magam arra vállalkozom, hogy néhány perc alatt, ha csak vázlatosan is, de bemutassam az emberierőforrás-fejlesztési operatív program prioritásait, azt, hogy Magyarországon a strukturális és kohéziós forrásokat úgy kell felhasználni, hogy azok az alacsonyabb fejlettségű területek felzárkóztatását szolgálják.

Lázár János a miniszteri expozéban elmondta az uniós forrásoknál ‑ s szerintem itt van a lényeg ‑, hogy mikor, hogyan és kinek. Mikor? Lehetőleg minél gyorsabban, hiszen miniszter úr azt mondta, hogy március végéig az összes pályázati kiírás megjelenik. Hogyan? Úgy, hogy abból érdemben gazdaságfejlesztés legyen, munkahelyteremtés legyen, a társadalmilag hátrányos helyzetű rétegek közötti különbségek csökkenjenek vagy előremenjenek, az elmaradott térségekben az iskolákat tudjuk megerősíteni vagy egészségügyi beruházásokat elindítani, a közösségeket megerősíteni, a vidéki Magyarországot megerősíteni. És kinek? Elsősorban a magyar vállalkozóknak, a magyar közösségeknek, a magyar embereknek.

S akkor nézzük meg, hogy az EFOP-nak, az emberierőforrás-fejlesztési operatív programnak milyen fontos prioritásai vannak, hiszen Magyarországon ez egy kiemelt terület. A magyar partnerségi megállapodás fő célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés. Ezt meg kell hogy alapozza a társadalmi összetartozás erősítése. Ehhez az EFOP-pályázatban az öt prioritáson belül alpályá­zatok vannak, ami 952 milliárd forint, közel ezermilliárd forint. A humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával tudnak a legeredményesebben hozzájárulni.

Természetesen mindannyian tudjuk, hogy az EFOP-nál a gyakorlatban nem csak a szegénység elleni küzdelemből kell kivenni a részünket. A szegénységről sokszor beszélünk, szerintem az a lényeg, hogy hogyan tudjuk csökkenteni. Az elmúlt évek, 2011-től, amióta nemzeti felzárkóztatási stratégia van, azt mutatják, valamint a KSH adatai, az európai uniós adatok is, hogy csökkent a mélyszegénység fél millióról 185 ezerre, csökkent a veszélyeztetett társadalmi csoportok száma és mértéke, és tulajdonképpen a pályázati lehetőségek a társadalmilag hátrányos helyzetű rétegeket segítik.

Itt kapcsolódnék ahhoz, amit Mesterházy Attila mondott: ő másként közelíti meg, hogy a területi különbségek hogyan csökkentek, és azt mondta, hogy az előző ciklusban jó programok voltak inaktív csoportok segítésére. Igen, inaktív csoportok, de mi azt szeretnénk, hogy aktívvá váljanak. Tehát munkahelyteremtés van, „Nő az esély” program, foglalkoztatás van, képzés van a romatársadalom számára is, az egész magyar társadalom számára. Én egy olyan választókerületből jövök ‑ Tiszavasvári és környéke, Rakamaz és környéke, ahol két járás van, a Tiszavasvári és az Ibrányi járás, ebből a két járásból tevődik össze a választókerületem nagy része ‑, ahol jelentős hátrányos helyzetű társadalmi csoportok vannak, és a roma kisebbség száma is magas.

A prioritásokról néhány gondolatot. Az első és nagyon fontos prioritás az, hogy a források egyharmada, mintegy 317 milliárd forint az együttműködő társadalomra fordítható. Itt tulajdonképpen a családok megerősítésére, a társadalmi befogadás előmozdítására, az előbb említett szegénység elleni küzdelemre, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemre vannak pályázati források.

(22.00)

A második prioritás ehhez rendel infrastrukturális beruházásokat 177 milliárd forint értékben, egészségügyi és szociális infrastrukturális fejlesztés: a lakosság egészségi állapotának egyenlőtlenségei csökkenjenek, valamint a rászoruló városi és falusi közösségek, közösségi szolgáltató helyek fizikai rehabilitációja is megvalósuljon.

És még egy témáról mindenképpen kell szólnom. A harmadik prioritás a gyarapodó tudástőke, az oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása a köznevelés és a felsőoktatás területén. A negyedik prioritás ehhez kapcsolódik, szintén infrastrukturálisan; az ötödik egy kisebb program, amely a pénzügyi eszközök alkalmazásával próbálja a társadalmi együttműködést erősíteni.

Befejezésül hadd mondjak egy példát, hiszen Ikotity István a hozzászólásában, ha hallja, mert nem biztos, hogy hallja ‑ de hallja, jól van, bólogat ‑, elherdált milliókról és milliárdokról beszél a köznevelés és oktatás területén. Hát, az az érzésem, hogy képviselőtársam, képviselő úr nem ismeri az EFOP programot, az EFOP prioritásait. Tanodaprogramtól kezdve a középfokú oktatás modernizációján, a szakképzés modernizációján át a felsőoktatás kutatás-fejlesztésének megújításáig mind-mind pályázati lehetőségként jelenik meg az EFOP-ban. Kérem, tanulmányozza, és reméljük, ha ezek a prioritások érvényesülnek, akkor a társadalmi különbségek csökkenni fognak Magyarországon. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  322  Következő    Ülésnap adatai