Készült: 2022.01.20.08:55:24 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

185. ülésnap, 197. felszólalás
Felszólaló Dr. Dávid Ibolya (MDF)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:11

Felszólalások:  <<  197  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a sürgős tárgyalásba vételhez az alkotmány 2/A. § (2) bekezdése és a Házszabály 99. § (2) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyûlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a H/12631. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyûlés az előterjesztést 193 igen szavazattal, 154 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül nem vette sürgős tárgyalásba.

(18.20)

A kormány kezdeményezte az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló T/12642. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Kérdezem, a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni két percben. (Nincs jelentkező.) A kormány nem jelezte felszólalási szándékát, ezért a határozathozatal következik.

Kérdezem az Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/12642. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 195 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 146 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A nemzeti lovasprogramot előkészítő bizottság H/12635. számon benyújtotta a nemzeti lovasprogram elkészítéséről és a szükséges kormányzati intézkedésekről szóló határozati javaslatát, és kezdeményezte sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, hogy az előterjesztő bizottság részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt két percben. (Nincs jelentkező.) Az előterjesztők nem jelezték felszólalási szándékukat, ezért a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a H/12635. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 345 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátásról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 197 igen szavazattal, 151 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik “A kárpátaljai magyar és német civil férfiak sztálini lágerekbe történt elhurcolásának 60. évfordulójánö címmel benyújtott országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az emberi jogi bizottság indítványát H/12668. számon kapták kézhez. Az Országgyűlés ma délután döntött a Házszabálytól való eltérés kérdésében. Ennek értelmében a határozati javaslat felolvasása után arról vita nélkül határozunk.

Felkérem jegyző urat, hogy ismertesse a határozati javaslat szövegét.

Felszólalások:  <<  197  >>    Ülésnap adatai