Készült: 2020.09.20.13:27:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

152. ülésnap, 189. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (KDNP)
Felszólalás oka általános vita lezárva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:47

Felszólalások:  <<  189  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Az együttes általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztésekhez nem érkezett módosító javaslat, most határozathozatalok következnek.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/5852. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 363 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

(17.40)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/5853. számú országgyűlési határozati javaslatot. Felhívom figyelmüket, hogy az indítvány elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 363 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Soron következik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/5657. számon kapták kézhez. Módosító javaslatok nem érkeztek, részletes vitára nem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/5657. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 364 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az Állami Számvevőszék 2007. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. A költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványát H/5678. számon, az egységes javaslatot pedig H/5678/5. számon kapták kézhez. Módosító javaslatok nem érkeztek, záróvitára nem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/5678. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 364 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Soron következik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Pettkó András önálló indítványát T/5011. számon, az egységes javaslatot pedig T/5011/6. számon kapták kézhez. Módosító javaslatok most sem érkeztek, záróvitára tehát nem kerül sor.

A döntéshozatal előtt megkérdezem, a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Dr. Avarkeszi Dezső jelentkezik.) Avarkeszi államtitkár úré a szó.

Felszólalások:  <<  189  >>    Ülésnap adatai