Készült: 2020.02.24.16:58:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

186. ülésnap, 214. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:48

Felszólalások:  <<  214  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a költségvetési bizottság által benyújtott és az alkotmányügyi bizottság által véleményezett módosító javaslatról határozunk, a bizottságok 2. ajánlásának 9/1. pontja szerint. Ebben a költségvetési bizottság a tartalék terhére biztosít fedezetet az Országgyűlés által elfogadott normatíva finanszírozására.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 379 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy a 2. ajánlás második részében sor kerül az egységes javaslatban lévő elírási hiba javítására is.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot... (Az eredményjelző táblán 209 igen, 171 nem, 0 tartózkodás jelenik meg. - Taps az MSZP soraiban. - Gyurcsány Ferenc kezet fog dr. Veres Jánossal. - Felzúdulás és közbekiáltások a Fidesz és a KDNP soraiban. - Az elnök csenget.) Úgy látom, hogy többen szívesen láttak volna egy Brezsnyev-Honecker-találkozót idéző szívélyesebb kézfogást, de ez most elmaradt. (Derültség a Fidesz soraiban. - Felzúdulás az MSZP soraiban.) Úgyhogy itt a vágyakozásokat nem sikerült a miniszterelnök úrnak és a pénzügyminiszter úrnak teljesíteni, de az eredményt ismertetem.

Az Országgyűlés 209 igen szavazattal, 171 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát, hogy egyetértenek-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 209 igen szavazattal, 171 nem ellenében, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Nos, áttérünk a következő napirendi pontok tárgyalására. Soron következik a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekkel kapcsolatos etikus kereskedői magatartás kidolgozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat ismertetése és határozathozatala. Font Sándor, Herbály Imre, Medgyasszay László, Karsai Péter képviselők önálló indítványát H/6958. számon kapták kézhez. A ma délben elfogadott Házszabálytól való eltérés szerint a határozathozatal előtt felszólalásokra nem kerül sor.

Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, ismertesse a határozati javaslat szövegét.

Felszólalások:  <<  214  >>    Ülésnap adatai