Készült: 2020.02.20.15:16:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

186. ülésnap, 207. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 11:51

Felszólalások:  <<  207  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Az általános és részletes vitát lezárom. Most a benyújtott módosító javaslatról döntünk. (Németh Zsolt jelentkezik.) Nincs zárszóra lehetőség, képviselő úr. (Németh Zsolt: A Fidesz részéről!) Lezártam a vitát, képviselő úr, úgyhogy nincs mód és lehetőség további hozzászólásra. Világosan elmondtam a játékszabályokat az elején, úgyhogy folytatjuk a határozathozatalt.

Tehát még egyszer mondom, most a benyújtott módosító javaslatról döntünk. A bizottsági ülésen elhangzottak szerint a javaslatot az előterjesztők támogatják.

Felhívom figyelmüket, hogy a Házszabály rendelkezései alapján a politikai nyilatkozat és az ahhoz benyújtott módosító javaslat elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a P/7027/3. számú ajánlás 1. pontjában szereplő indítványt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 345 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 25 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a P/7027. számú politikai nyilatkozatot, annak imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a politikai nyilatkozatot 343 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Szülőföld Alap 2007. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványát H/6338. számon kapták kézhez.

Az előterjesztéshez módosító javaslatot senki sem nyújtott be, ezért részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/6338. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 207 igen szavazattal, 170 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Soron következik a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/6766. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel a törvényjavaslathoz módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6766. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 373 igen szavazattal, 5 nem ellenében a törvényjavaslatot elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem, hogy egyetértenek-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 378 igen szavazattal úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnök úrtól.

(16.40)

Soron következik a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/6571. számon, az egységes javaslatot pedig T/6571/569. számon kapták kézhez. Felhívom figyelmüket, hogy az alkotmányügyi bizottság az ajánlásban pontosítást nyújtott be az előterjesztővel egyetértésben. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi és a költségvetési bizottság módosító javaslatokról készített együttes ajánlását T/6571/574. számon kapták kézhez.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-28. pontjaira. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. Hatperces időkeret áll a felszólalni szándékozó képviselők rendelkezésére. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Kézfelemeléssel sem jelentkezett senki sem.

Tisztelt Országgyűlés! A záróvitát lezárom.

Most a záróvitához benyújtott, az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határozunk. Tájékoztatom önöket, hogy az SZDSZ frakciócsoportja külön szavazást kezdeményezett az ajánlás 7. és 13. pontjairól. A Fidesz-frakció pedig ugyancsak külön szavazást kezdeményezett az ajánlás 7., 8., 9., 25., valamint 26. pontjairól.

Most a többi támogatott indítványról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait, az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 28. pontjait, amelyeket az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 192 igen szavazattal, 186 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványok következnek.

Az ajánlás 13. pontjában az előterjesztő a 3. mellékletben az 1. pont c) alpontjának módosítását kezdeményezi, amelyben a települési sportfeladatok 500 forint/fős normatíváját 75 forintra kívánja csökkenteni. Ehhez kapcsolódik az ajánlás 7. pontja is. A két indítványt együtt teszem fel szavazásra. A javaslatot az alkotmányügyi bizottság támogatja, a költségvetési bizottság nem támogatja. Az SZDSZ-frakció külön szavazást kért róla. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A táblán látható eredmény: 190 igen, 189 nem, 1 tartózkodás. Elnöki szavazat következik. Az elnök szavazata nemleges, tehát az Országgyűlés ezt a módosító javaslatot 190 igen szavazattal, 190 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el. (Taps az ellenzéki oldalon. - Zaj. - Csenget.) Egy kis figyelmet kérnék szépen.

Az ajánlás 8. és 9. összetartozó pontjaiban az előterjesztő a helyi önkormányzatok támogatásait és az átengedett személyi jövedelemadó előirányzatait módosítja. A javaslatot az alkotmányügyi bizottság támogatja, a költségvetési bizottság nem támogatja, de a Fidesz-frakció külön szavazást kért róla.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 191 igen szavazattal, 189 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Az ajánlás 25. pontjában az előterjesztő a 8. melléklet 2. rész 2. pontja módosításával a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatási előirányzatát növeli. A javaslatot az alkotmányügyi bizottság támogatja, a költségvetési bizottság nem támogatja, de a Fidesz-frakció külön szavazást kért róla. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 361 igen szavazattal, 18 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Az ajánlás 26. pontjában az előterjesztő a 8. melléklet 3. rész módosításával a hivatásos tűzoltóságok támogatását növeli. A javaslatot az alkotmányügyi bizottság támogatja, a költségvetési bizottság nem támogatja, de a Fidesz-frakció külön szavazást kért róla. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 361 igen szavazattal, 17 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most azokról a módosító javaslatokról szavazunk, amelyeket az előterjesztő nem támogat.

Az ajánlás 4. pontjában Ódor Ferenc és mások az egységes javaslat 78. § új bekezdéssel történő kiegészítését javasolják, amelyben a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény egyik rendelkezésének hatályba léptetését változtatják meg. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 161 igen szavazattal, 217 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 10. és 11. pontjaiban Balog Zoltán és Semjén Zsolt az egyes működési célú támogatások csökkentésével az egyházi alapintézmények működésére biztosítanak további előirányzatot. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 167 igen szavazattal, 213 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 27. pontjában Balog Zoltán és Semjén Zsolt az egységes javaslat 14. mellékletében javasolnak kiegészítést az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetében. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 166 igen szavazattal, 212 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következne, mivel azonban az Országgyűlés olyan döntést hozott, amely a főösszeget is érinti, tárgyalási szünetet rendelek el. Kérem a költségvetési és az alkotmányügyi bizottságot, hogy a főösszeget érintő koherenciazavar kiküszöbölése érdekében a bizottság a szokott ülésteremben haladéktalanul ülésezzen.

Tehát félóra tárgyalási szünet következik, közben pedig az alkotmányügyi és a költségvetési bizottság együttes ülést tart.

(Szünet: 16.48 - 18.08

Elnök: dr. Áder János

Jegyzők: Podolák György és dr. Szűcs Lajos)

Felszólalások:  <<  207  >>    Ülésnap adatai