Készült: 2020.02.19.23:39:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

170. ülésnap, 33. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 11:03

Felszólalások:  <<  33  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! Most időkeretes tárgyalásra tett javaslatokról kell határoznunk.

A Házbizottság azt javasolta, hogy az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló T/6571. számú törvényjavaslat általános vitáját 30 órás időkeretben, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/6572. számú törvényjavaslat általános vitáját a minimális 6 óra 32 perces időkeretben folytassa le. A napirendi ajánlás tartalmazza az időkeretek ülésnaponkénti és frakciónkénti felosztását.

A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatalok előtt bármely képviselőcsoport egy tagja háromperces időkeretben felszólalhat. Kérdezem, hogy kíván-e ezzel bárki élni. (Senki nem jelentkezik. - Folyamatos zaj.) A főtitkár úr jelzi, hogy nem kíván senki élni ezzel. Én magam is tudom, csak várom, hogy képviselőtársaimat hátha esetleg nem zavarom a továbbiakban.

Határozathozatalunk következik. Felhívom figyelmüket, hogy az előterjesztett időkeretekről az Országgyűlés gépi szavazással határoz.

Kérdezem tehát tisztelt képviselőtársaimat, egyetértenek-e a házbizottság javaslatának megfelelően azzal, hogy a T/6571. számú költségvetési törvényjavaslat általános vitáját 30 órás időkeretben folytassuk le. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 334 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta az ajánlást, amely szerint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének általános vitáját 30 órás időkeretben folytatjuk le.

(12.50)

Kérdezem önöket, egyetértenek-e azzal, hogy a költségvetést megalapozó törvények módosítását tartalmazó T/6572. számú törvényjavaslat általános vitáját 6 óra 32 perces időkeretben folytassuk le. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a javaslatot 344 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Tehát ennek értelmében a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó törvények általános vitáját 6 óra 32 perces időkeretben folytatjuk le.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, valamint vezérszónoki rendben történő tárgyalásra elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat, a képviselőtársaim napirendi ajánlásomat kézhez kapták. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a szokásos módon, a honlapunkon tájékozódhattak képviselőtársaim.

Most először a napirend kiegészítésére, illetve módosítására irányuló kezdeményezésekről döntünk.

A Fidesz képviselőcsoportja a napirendet két részletes vitával kívánja kiegészíteni, a Szabad Demokraták Szövetségének képviselőcsoportja pedig további két előterjesztés általános vitájának megtartására tett javaslatot. A Szocialista Párt képviselőcsoportja ugyanakkor azt javasolta, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége által kezdeményezett T/6530. számú felsőoktatási törvényjavaslat általános vitájának csak a megkezdésére kerüljön sor ezen az ülésen. A Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy az ülésen ne kerüljön sor a T/6575. számú törvényjavaslat általános vitájának megkezdésére. A Házszabály 47. § (6) bekezdésének megfelelően vita nélkül döntünk ezekről az indítványoktól. A frakció kezdeményezte, hogy a Fidesz képviselőcsoportja indítványának javaslatairól gépi szavazással döntsünk.

Így hát, tisztelt képviselőtársaim, kérdezem önöket, hogy a Fidesz képviselőcsoportjának javaslata alapján kiegészítik-e az ülés napirendjét a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/295. számú előterjesztés részletes vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 154 igen szavazattal, 203 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

Tisztelt Képviselőtársaim! (Zaj. - Csenget.) Kérdezem önöket, hogy a Fidesz képviselőcsoportjának javaslata alapján kiegészítik-e az ülés napirendjét a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/1721. számú előterjesztés részletes vitájával. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványt 175 igen szavazattal, 189 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a Fidesz képviselőcsoportjának azon javaslatával, amely szerint ezen az ülésen ne kerüljön sor az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló T/6575. számú törvényjavaslat általános vitájának megkezdésére. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 159 igen szavazattal, 203 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította ezt az indítványt is.

A Szabad Demokraták Szövetsége képviselőcsoportja javasolta, hogy az ülés napirendje egészüljön ki a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló T/6530. számú előterjesztés általános vitájával. A Szocialista Párt képviselőcsoportja azt kezdeményezte, hogy ezen az ülésen csak a vita megkezdésére kerüljön sor.

Először a Szabad Demokraták Szövetsége képviselőcsoportjának kérelméről határozunk. Kérdezem tehát önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét az előterjesztés általános vitájával.

Kérem, szavazzanak! Bár megjegyzem, erről kézfelemeléssel szavazunk, képviselőtársaim. Tehát kérdezem még egyszer önöket, hogy elfogadják-e a Szabad Demokraták Szövetsége indítványát.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy jól látható kisebbség támogatja csak. (Derültség az MSZP, a Fidesz, a KDNP és az MDF soraiban.)

Tisztelt Képviselőtársaim! (Zaj. - Csenget.) Így most a Szocialista Párt képviselőcsoportjának indítványáról döntünk, ugyancsak kézfelemeléssel szavazunk. Kérdezem önöket...(A szocialista képviselők felemelik a kezüket.) Egy pillanat, még a kérdést fel sem tettem. (Általános derültség.) Azért örülök, hogy nagyon éber a frakció. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem tehát önöket, kiegészítik-e a napirendet az előterjesztés általános vitájának megkezdésével. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége támogatja ezt az indítványt.

Az általános vita megkezdésére holnap utolsó napirendi pontként kerül sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem önöket, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége képviselőcsoportjának javaslata alapján kiegészítik-e az ülés napirendjét a Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven "árnyék-titkosszolgálati" botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló H/6429. számú előterjesztés általános vitájával.

Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés egyhangúlag elfogadta ezt az indítványt.

Az előterjesztés általános vitájára szerdán, utolsó napirendi pontként kerül sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásomról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy a takarékos állami gazdálkodásról szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatai benyújtásának határidejéről szóló Házszabálytól eltérés a részletes vita múlt heti elhalasztása miatt okafogyottá vált. Erre figyelemmel a kapcsolódó módosító javaslatok Házszabály szerinti benyújtására a ma esti részletes vita végéig van mód és lehetőség.

Kérdezem tehát tisztelt képviselőtársaimat, mindezzel együtt elfogadják-e a napirendi ajánlásomat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége támogatja a napirendet, így tehát a napirendet elfogadtuk.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, valamint az ehhez kapcsolódó állami számvevőszéki vélemény együttes általános vitájának a megkezdése. A törvényjavaslatot T/6571., a számvevőszéki véleményt pedig T/6571/1. számon kapták kézhez. A költségvetési bizottságnak a Házszabály 120. §-a alapján a bizottságok összefoglalt véleményét és kisebbségi véleményeket is tartalmazó ajánlása T/6571/2. számon a honlapon érhető el.

Tisztelt Képviselőtársaim! Felkérem Podolák György jegyző urat, ismertesse a törvényjavaslat mai napra tervezett tárgyalási rendjét. Jegyző úr!

Felszólalások:  <<  33  >>    Ülésnap adatai