Készült: 2020.10.02.00:30:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

217. ülésnap (2001.06.19.), 328. felszólalás
Felszólaló Dr. Dávid Ibolya (MDF)
Beosztás igazságügy-miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 6:00


Felszólalások:  Előző  328  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. DÁVID IBOLYA igazságügy-miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársaim! Az ajánlásban nyolc módosító indítvány szerepel, ezeknek a módosító indítványoknak két kategóriája van.

Az egyik kategória az, amelyben nyugodtan elmondhatom, hogy koherenciazavar kiküszöböléséről van szó, és Balczó úr itt van, ezért szeretném elmondani, hogy a Házszabály azt mondja ki a 107. §-ában, hogy a zárószavazás megkezdése előtt módosító javaslatot lehet benyújtani bármely, korábban megszavazott rendelkezéshez kapcsolódóan, ha a megszavazott rendelkezés nincs összhangban az alkotmánnyal, más törvénnyel, a törvényjavaslat már megszavazott rendelkezéseivel vagy a törvényjavaslat módosítással nem érintett valamely rendelkezésével.

Akkor Nagykanizsánál szeretnék maradni (Pásztohy András: Inkább Tolnánál!): ebben az esetben van a törvénynek egy melléklete (Közbeszólások.) - köszönöm szépen -, és a törvény mellékletében rendelkezünk azokról, hogy milyen számítási módok alapján, milyen formátumban lehet egy önkormányzatnak a vagyonfelmérés és a vagyonértékelés módszertanával milyen összeghez jutni. Nem áll összhangban a melléklet azzal az összeggel, amit az Országgyűlés múlt héten elfogadott. Tehettük volna a másik megoldást is: megnöveljük néhány kilométerrel azt a szakaszt, amire nincs megfelelő számítás egyébként a mellékletben.

Szeretném elmondani, tisztelt képviselőtársaim, hogy az Interauditor cégtől az Igazságügyi Minisztérium bekérte a Nagykanizsa város járandóságát megalapozó újabb dokumentumokat és az egyeztetés eredményét. Ezek megalapozták, hogy Nagykanizsa járandósága 286 132 433 forint. Ez a benyújtott törvényjavaslatban szereplő összegnél egyébként csaknem 50 millió forinttal több, és azon alapul, hogy az önkormányzat képviselői és a szakértői cég ez év márciusi egyeztetésén olyan dokumentumok kerültek becsatolásra, melynek alapján a vezetékvagyon értékét meg tudtuk ennyivel növelni. Ettől több bizonyíték nem állt rendelkezésre.

(20.20)

 

Tehát ha azt mondom, hogy koherenciazavart kell kiküszöbölnünk, akkor összhangba kell hoznunk a mellékletet a múltkor elfogadott, a múlt héten elfogadott több mint egymilliárd forintos összeggel, amelyből, nyugodtan állíthatom önöknek, képviselőtársaim, 800 millió forint ajándék Nagykanizsa városának. Az a kérdés számomra, hogy 606 önkormányzatot érintett ez a szabályozás, amellyel végigdolgoztuk az elmúlt másfél évet, 605 önkormányzatnál méterre kidolgozott adatok bizonyítják azt, hogy miért kaptak az önkormányzatok ennyi pénzt, és van egyetlen önkormányzat, amely átlépve az összes többire kirótt szabályokon, kap 800 millió forintot, holott megállapodtunk abban, kedves képviselőtársaim, hogy ez a kormányzat még a '93 és a '95 közötti beruházásokra is meg fogja teremteni a lehetőséget, hiszen egy olyan módosítót fogadtunk el, mely módosító indítvány alapján 2002. október 30-ig... - hiszen egy új költségvetési év kell ahhoz, hogy egy ekkora beruházást, mint a '93 és a '95 év közötti beruházás, be tudjon egy költségvetés fogadni. Mi vállaltuk azt, hogy amennyiben költségvetési évünk lesz, és lesz felmérés, a '93 és a '95 közötti beruházásokat is ki fogjuk fizetni. Ezért kérem, nyugodt lelkiismerettel tessék elhinni azt, hogy ez egy koherenciazavart kiküszöbölő módosító indítvány.

Szeretném megvédeni Kovács Zoltán képviselő úrnak az 1. szám alatt benyújtott ajánlását, amely augusztus 15-éről szeptember 15-ére nyújtja ki a teljesítési határidőt. Szintén ugyanerre a koherenciát kiküszöbölő Házszabályra szeretnék hivatkozni. Az Alkotmánybíróság számtalan esetben mondta ki meghozott döntésünkről, hogy azért alkotmányellenes, mert nincs megfelelő felkészülési idő arra, hogy felkészüljön nemcsak az önkormányzat, mert az önkormányzatnak ez esetben nem sok felkészülési idő kell, de a költségvetés, a Pénzügyminisztérium arra, hogy egy ekkora módosítást, mint amit az Országgyűlés a múlt héten elfogadott, amiben azt mondom, hogy ez egy politikai döntés volt, és fejet kell hajtani előtte, hogy 10 millió forintról 20 millió forint lett a minden önkormányzatot megillető rész, és hogy a 20 százalék helyett 50 százalék lett az önrész. Ez egy politikai döntés volt, de ehhez kell igazítani a végrehajtást, egy hónapos határidő nem egy hosszú határidő.

Nagy tisztelettel kérném képviselőtársaimat, hogy az általam benyújtott egyetlen koherenciamódosítóval együtt fogadja el azt a csomagot, amiben a kamat is benne van, hiszen a kamat, kérem szépen, nem alku kérdése, minden költségvetési évben a költségvetési törvény határozza meg a késedelmi kamat mértékét, amit a 2001. évre 11 százalékban határoztunk meg.

Egyetlenegy vitás kérdés maradt fenn, ez a Nagykanizsának járó plusz 800 millió forint, amiben igen nagy tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy ne tegyenek különbséget 605 önkormányzat terhére egyetlen önkormányzat javára, és gondolják meg azt is, hogy hogyan jutott egyébként korábban egy címzett támogatáshoz az önkormányzat. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  328  Következő    Ülésnap adatai