Készült: 2020.09.21.04:46:51 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

247. ülésnap (2001.12.11.),  404-417. felszólalás
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Felszólalás ideje 38:34


Felszólalások:   392-404   404-417   417-423      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 17., 40., 47., 48., 57., 68. pontjaiban lévő javaslatok elfogadását.

Most a támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 178 igen, 15 nem szavazat és 66 tartózkodás mellett elfogadta a támogatott módosító javaslatokat.

Tisztelt Országgyűlés! Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet. A 2., 26., 29. és 31. pontokban lévő javaslatot Németh Imre és mások visszavonták. A 3. pontban Szili Katalin a preambulum módosítására tett javaslatát visszavonja.

A 4., 8., 35. és 37. pontokban Németh Imre és mások a törvényjavaslat preambulumában, majd a normaszöveg további részein a birtokrendezés elősegítése céljából létrehozandó nemzeti földalap intézményét jelenítik meg a rendelkezésekben. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 64 igen, 193 nem szavazat és 18 tartózkodás mellett elutasította a módosító indítványt.

Az 5. pontban foglaltakat előterjesztői visszavonták. A 7. pontban foglalt módosító indítványt Szili Katalin visszavonja.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában Lakatos András és más képviselők a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdése szövegmódosítását kezdeményezik. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 74 igen, 191 nem szavazat és 21 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

A 9., 25., 28., 70., 74., 75., 76. pontokban Karakas János és mások a törvényjavaslat különböző részein a nemzeti földalappal kapcsolatos döntések meghozatalára országgyűlési bizottságot kívánnak létrehozni. A javaslatsor magában foglalja az ajánlás 24. pontjában lévő indítványt is, amelyről akkor határoz az Országgyűlés a szavazás egy későbbi szakaszában, ha ezt a javaslatot nem fogadta el. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 86 igen, 185 nem szavazat és 23 tartózkodás mellett elutasította a módosító indítványt.

A 10. és 72. pontokban Szili Katalin a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint 17. §-a módosításával a nemzeti földalapba tartozó állami termőföldvagyon rendeltetésére és értékesítésére vonatkozó szabályokat egészíti ki. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 76 igen, 192 nem szavazat és 24 tartózkodás mellett elutasította.

A 13. pontban foglaltakat előterjesztői visszavonták.

A 14. pontban Farkas Imre és Tóth Sándor a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdése b) pontját kívánják elhagyni. Az alaprendelkezés szerint a nemzeti földalap rendeltetése a földárak és haszonbérek alakulásának befolyásolása. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 77 igen, 194 nem szavazat és 22 tartózkodás mellett elutasította.

A 24. pontban Németh Imre és mások a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdése módosításával azt javasolják, hogy a birtokpolitika elveit a kormány előterjesztése alapján az Országgyűlés határozza meg. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 78 igen, 192 nem szavazat és 22 tartózkodás mellett elutasította.

(20.30)

 

A 30. pontban Szili Katalin a módosító indítványát visszavonta.

A 42. pontban Szili Katalin ugyancsak visszavonta a módosító indítványát.

A 43. és 44. pontokban Németh Imre és mások a törvényjavaslat 8. § (1) és (2) bekezdése módosítását kezdeményezik. Lényege: a tulajdonos akkor köteles a vételi ajánlatot a nemzeti földalap kht.-nak megküldeni, ha az érinti az állam elővásárlási jogát. Ennek alternatívája található a 45. pontban.

Először Németh Imre és mások javaslatáról határozunk. A mezőgazdasági bizottság és az önkormányzati bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 89 igen, 184 nem szavazattal, 23 tartózkodás mellett elutasította.

Most Karakas János és mások javaslatát teszem fel szavazásra a 45. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 76 igen, 199 nem szavazattal, 24 tartózkodás mellett elutasította a módosító indítványt.

A 46. pontban Farkas Imre és Tóth Sándor a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdése elhagyását kezdeményezik. Az alaprendelkezés szerint a zártkerti földre vonatkozó felajánlást vissza kell utasítani. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 91 igen, 186 nem szavazattal, 22 tartózkodás mellett elutasította.

Az 50. pontban Szili Katalin a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdése módosítását indítványozza. Lényege: külön kell nyilvántartani azokat a földterületeket is, amelyeknek természetvédelmi közalapítvány javára történő megvásárlása ilyen célból indokolt. A foglalkoztatási bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 77 igen, 199 nem szavazattal, 24 tartózkodás mellett elutasította.

Az 52. pontban foglaltakat előterjesztői visszavonták.

Az 53. pontban Németh Imre és mások a törvényjavaslat 11. §-át határidő-pontosítással látják el. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 81 igen, 196 nem szavazattal, 23 tartózkodás mellett utasította el az indítványt.

Az 54. és 55. pontok egymás mellett is elfogadható megoldást tartalmaznak a törvényjavaslat 12. §-a kiegészítésére. Az alaprendelkezés a három hektárnál kisebb földrészletek összevonására terv készítését írja elő.

Először Németh Imre és mások javaslatát teszem fel szavazásra az 54. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 82 igen, 200 nem szavazattal, 21 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

Tehát most Karakas János és mások javaslatát teszem fel szavazásra az 55. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 78 igen, 200 nem szavazattal, 23 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot.

Az 59. pontban foglalt indítványát Medgyasszay László képviselő úr visszavonta.

Ezért a 60. és 66. pontban foglaltak következnek Németh Imre és mások javaslata szerint. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 82 igen, 196 nem szavazattal, 23 tartózkodás mellett elutasította ezt az indítványt is.

Most Farkas Imre és Tóth Sándor javaslatát teszem fel szavazásra... - ezt visszavonták előterjesztői.

Tehát Karakas János és mások javaslatát teszem fel szavazásra a 62. és 65. pontok szerint. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 83 igen, 199 nem szavazattal, 23 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

A 67. pontban Szili Katalin a törvényjavaslat 13. § (5) bekezdését jogszabály-hivatkozással egészíti ki. A foglalkoztatási bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 82 igen, 199 nem szavazattal, 25 tartózkodás mellett elutasította a módosító indítványt.

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavazott az Országgyűlés. (Nincs jelentkező.) Nincsen.

Tisztelt Képviselőtársaim! A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítására benyújtott törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/5263. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/5263/89. és 118. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Vonza András földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra, a napirendi ajánlás értelmében 10 perces időkeretben. Öné a szó, miniszter úr.

 

DR. VONZA ANDRÁS földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! A nemzeti földalap hatékony működésének elősegítésén felül több más körülmény is indokolttá teszi a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítását. Meggyőződésem, hogy a termőföldről szóló törvény módosításáról szóló T/5263. számú törvényjavaslat a termőföldre vonatkozó elővásárlási és haszonbérleti jog újraszabályozásával hatékonyan elősegíti a családi gazdaságok kialakítását és a vidéken élők földhöz jutásának esélyeit; segíti anélkül, hogy a bevezetendő rendelkezések alkotmányossági szempontból kifogásolhatóak lennének.

A törvényjavaslat a későbbi rendelkezések alkalmazása érdekében olyan alapvető fogalmakat tisztáz, mint például a családi gazdaság és a családi gazdálkodó, a mezőgazdasági és kiegészítő tevékenység, helyben lakó és a helyben lakó szomszéd. A törvénymódosítási javaslat a kormány eddigi erőfeszítésein felül további rendelkezéseket tartalmaz a termőföldre vonatkozó tulajdonszerzési korlátozások kijátszása ellen. E kérdéskör, továbbá a már említett elővásárlási és elő-haszonbérleti jog újraszabályozása miatt a törvényjavaslat legnagyobb érdeme vitathatatlanul az, hogy az eddigieknél jobban biztosítja a magyar termőföld további hazai tulajdonban maradását.

A törvényjavaslat fő szabályainak rövid megemlítése során nem szabad elfelejteni a földhasználattal és a földhasználati nyilvántartással, valamint a termőföld más célú hasznosításával kapcsolatos rendelkezéseket sem. Ez utóbbi keretében az önerős lakásépítők érdemi támogatását jelenti az őket terhelő földvédelmi járulékfizetés eltörlése.

A törvényjavaslat rendelkezései közül a bizottsági üléseken a legtöbb vitát az elővásárlási, elő-haszonbérleti jog új szabályai váltották ki, és ehhez érkezett a legtöbb módosító indítvány is. A törvényjavaslat e tekintetben az eredetihez képest, a javaslatok mérlegelését követően némileg megváltozott, a javaslatokat ezúton mindannyiuknak megköszönöm.

Kérem a tisztelt képviselőket, hogy a termőföld hazai tulajdonban való megőrzése és a családi gazdaságok kialakításának elősegítése érdekében szavazataikkal támogassák a törvényjavaslat elfogadását.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr.

Tisztelt Képviselőtársaim! Felkérem Herényi Károly jegyző urat, ismertesse azokat a módosító javaslatokat, amelyek nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, illetőleg előterjesztőjük visszavonta. Jegyző úr!

 

 

(20.40)

 

 

HERÉNYI KÁROLY jegyző: Tisztelt Országgyűlés! A T/5263/89. számú ajánlás 17., 19., 26. és 68. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért ezekről nem határoz az Országgyűlés.

Bejelentem, hogy az ajánlás 8., 10., 11., 23., 24., 25., 42., 43., 44., 45., 47., 48., 49., 50., 51., 64., 71., 73., 78., valamint a kiegészítő ajánlás 8., 14., 18., 19. és 22. pontjait előterjesztője visszavonta.

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Bejelentem, hogy az első helyen kijelölt bizottság az ajánlás 86. pontját házszabályellenesnek minősítette, ezért erről nem határoz az Országgyűlés.

Felkérem ismételten Herényi Károly jegyző urat, ismertesse azokat a módosító javaslatokat, amelyeket az előterjesztő támogat. Jegyző úr!

 

HERÉNYI KÁROLY jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő előzetesen írásban minden frakció részére eljuttatta a támogatott módosító javaslatok körét. Ezek szerint a T/5263/89. számú ajánlás 2., 7., 18., 20., 30., 31., 53., 77. és 85. pontjait, továbbá a T/5263/118. számú kiegészítő ajánlás 1., 5., 7., 9., 12., 15., 17., 21., 23., 25., 26., 27. és 29. pontjait az előterjesztő támogatja.

 

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Néhány képviselőtársam jelezte, hogy ügyrendi kérdésben kíván szólni.

Elsőként megadom a szót Tóth Sándor képviselő úrnak a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportjából. Feltételezem, képviselő úr, vissza kíván vonni néhány módosító indítványt. (Tóth Sándor: Igen.) Öné a szó.

 

TÓTH SÁNDOR (MSZP): Igen tisztelt Elnök Asszony! Szeretném bejelenteni, hogy a Farkas Imre képviselőtársammal jegyzett módosító indítványok közül az ajánlás 3., 13., 21. és 59. pontját visszavonjuk.

 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ugyancsak megadom a szót Medgyasszay László képviselő úrnak, a Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportjából.

 

DR. MEDGYASSZAY LÁSZLÓ (MDF): Elnök Asszony! Szeretném bejelenteni, hogy az ajánlás 12., 16., 38., 66. pontjában és a kiegészítő ajánlás 13. pontjában foglalt javaslatomat visszavonom.

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kis Zoltán képviselő urat illeti a szó.

 

DR. KIS ZOLTÁN (SZDSZ): Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai nap tapasztalatai azt mutatják, hogy a módosító javaslatok elfogadásának annyi az esélye, mint a kínai drogkereskedőnek a népbíróság előtt, ezért valamennyi benyújtott módosító indítványomat visszavonom. (Szórványos taps.)

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Igyekszem valamennyi visszavonást figyelemmel kísérni.

Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 4., 5., 8., 22., 27., 28., 29., 52., 61., 62., 63., 65., 67., 69., 70., 71., 72., 73., 84., 89. pontjaiban, továbbá a kiegészítő ajánlás 10., 11., 16., 18., 20., 22. pontjaiban levő javaslatok elfogadását.

Most a támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Előtte azonban felhívom figyelmüket, hogy a támogatott módosító javaslatok körében is néhány ponton, így például az ajánlás 31. és a kiegészítő ajánlás 9. pontjában is helyesírási hiba van, ugyanis a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének szakvéleménye alapján a "helyben lakó" szót külön kell írni, nem pedig egybe. Értelemszerűen a kihirdetett törvénybe ez majd így kerül bele és így szerepelhet. (Folyamatos zaj a teremben.)

Most tehát, tisztelt képviselőtársaim, kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 198 igen, 29 nem szavazat és 75 tartózkodás mellett elfogadta a támogatott módosító indítványokat.

Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet.

Az 1. pontban a környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a termőföld meghatározását tartalmazó rendelkezést módosítja. Emellett is elfogadható a kiegészítő ajánlás 2. pontjában Lakatos András és más képviselők indítványa.

Először a környezetvédelmi bizottság javaslatáról határozunk az ajánlás 1. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 106 igen, 193 nem szavazat és 8 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Lakatos András és más képviselők javaslatát teszem fel szavazásra a kiegészítő ajánlás 2. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 103 igen, 190 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

A 3. pontban foglaltakat előterjesztői visszavonták.

A 6. pontban Karakas János és mások a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a törvény 3. § h) pontja módosítására tesznek javaslatot. Ez a rendelkezés a családi gazdaság meghatározását tartalmazza. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 103 igen, 194 nem szavazat és 7 tartózkodás mellett a módosító indítványt nem fogadta el.

A 9. pontban Farkas Imre és Tóth Sándor a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a törvény 3. § h) pontjának módosításával a családi gazdaság meghatározását tartalmazó rendelkezést egy új fordulattal egészítik ki. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 106 igen, 194 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett elutasította a képviselők indítványát.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Lakatos András és mások a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdése i) pontjában a családi gazdálkodó fogalmának meghatározását a magyar állampolgárságú személyekre kívánják érvényesíteni. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 117 igen, 183 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában Lakatos András és mások a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a törvény 3. § i) pontja 2. alpontja kiegészítését indítványozzák az "egyéni vállalkozó vagy őstermelő" fordulattal. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 104 igen, 195 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

Az ajánlás 12. pontjában foglaltakat előterjesztője visszavonta.

A 13. pontban foglaltakat ugyancsak visszavonták előterjesztői.

A 14. pontban a gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a törvény 3. § i) pontja 4. alpontja kiegészítésével a rendelkezés hatályát a gazdálkodó magyar állampolgárokra terjeszti ki. A mezőgazdasági bizottság támogatja. És a tisztelt Országgyűlés? (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 113 igen, 185 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt. (Folyamatos zaj.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem önöket, egy kicsit legyenek még türelemmel!

A 15. pontban Font Sándor a törvényjavaslat 1. §... (Font Sándor: Visszavonom!) A képviselő úr visszavonta az indítványát.

Emellett is elfogadható a kiegészítő ajánlás 6. pontjában Lakatos András és más képviselők javaslata, amely a lakóhelytől való 30 kilométeres távolságra utalással egészíti ki a normaszöveget. Most erről határozunk. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 106 igen, 195 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.

A 16. pontban foglaltakat előterjesztője visszavonta.

A 21. pontban foglaltakat előterjesztői visszavonták.

A 32. pontban Szili Katalin a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a törvényt egy új alponttal egészíti ki, amelyben előterjeszti a természetvédelmi közalapítvány törvény szerinti meghatározását. A környezetvédelmi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 109 igen, 194 nem szavazat és 7 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

 

 

(20.50)

 

A 33. pontban foglalt indítványt előterjesztője visszavonta.

A 34. pontban foglalt indítványt Kis Zoltán képviselő úr mint előterjesztő ugyancsak visszavonta.

A 35. pontban Németh Imre és mások javaslatát teszem fel szavazásra. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 86 igen szavazattal, 194 nem ellenében, 28 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

Most Karakas János és mások javaslatát teszem fel szavazásra a 36. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 106 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

Az ajánlás 37-41. pontjaiban és a kiegészítő ajánlás 13. pontjában alternatívák találhatók a törvényjavaslat 4. §-ában a törvény 10. §-a tartalmi és szerkezeti módosítására. Valamennyi javaslat az elővásárlási jog szabályainak megváltoztatására irányul.

Tisztelt Képviselőtársaim! Farkas Imre és Tóth Sándor javaslatát teszem fel szavazásra a 39. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 107 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

Most Karakas János és mások javaslatát teszem fel szavazásra a 40. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. És önök? (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 106 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.

Most Németh Imre és mások javaslatát teszem fel szavazásra a 41. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 109 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.

A 46. pontban Szili Katalin a törvényjavaslat 4. §-ában a törvény 10. §-át egy új ponttal egészíti ki. Ebben azt kezdeményezi, hogy a természetvédelmi közalapítványt nádas, rét és legelő területek vonatkozásában elővásárlási jog illesse meg. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 96 igen szavazattal, 192 nem ellenében, 17 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

Az ajánlás 54. és a hozzá kapcsolódó 56. pontja, valamint az 55. és a hozzá kapcsolódó 60. pont alternatívát tartalmaz a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésében a törvény 13. § (1) bekezdése tartalmi és szerkezeti módosítására. Mindkét indítvány a haszonbérleti szerződések megkötésének szabályait változtatja meg. Az 54. és 56. pontokban lévő javaslatpárt visszavonta előterjesztője, így az 57., 58. és 59. pontokról határozunk.

Először szavazásra teszem fel Németh Imre és más képviselők javaslatát az 56. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 106 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

Most Karakas János és mások javaslatát teszem fel szavazásra az 55. és 60. pontok szerint. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 105 igen szavazattal, 186 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

Medgyasszay László képviselő úr az 57. pontban a mezőgazdasági és a gazdasági bizottság támogatásával tesz javaslatot módosító indítványában. A többi bizottság viszont nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 123 igen szavazattal, 176 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.

Most Szabó Lukács képviselő úr javaslatát teszem fel szavazásra az 58. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 17 igen szavazattal, 258 nem ellenében, 29 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

Az 59. pontban foglaltakat előterjesztői visszavonták.

A 66. pontban foglaltakat előterjesztője visszavonta.

A 74. pontban Karakas János és mások a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdésében a törvény 25/A. § (4) bekezdése módosítását javasolják.

Indítványukban a rendelkezést kiterjesztik a földtulajdonosra is. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés?

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 111 igen szavazattal, 194 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett utasította el az indítványt.

A 75. pontban Farkas Imre és Tóth Sándor a törvényjavaslat 9. § (5) bekezdésében a törvény 25/A. § (7) és (8) bekezdéseinek elhagyását kezdeményezik. Ezek a rendelkezések a földhasználók személyére vonatkozó bejelentés hiányában követendő eljárásra, továbbá a közös tulajdonban álló ingatlanra tartalmaznak szabályt. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 107 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.

A 76. pontban Farkas Imre és Tóth Sándor a törvényjavaslat 10. §-ában a törvény 25/B. § (1) bekezdése elhagyását kezdeményezik. Az alaprendelkezés a jogszabályba ütköző szerződésekre tartalmaz szabályt. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 106 igen szavazattal, 197 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

A 79. pontban Németh Imre és mások a törvényjavaslat 12. §-ában a törvény 46. § (3) bekezdése módosítását kezdeményezik. Az alaprendelkezés a egy hektárnál nagyobb területű és más célú hasznosítás esetében a hatásköri szabályokat rendezi. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 91 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett nem fogadta el a képviselői indítványt.

A 80. pontban a környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 14. §-a elhagyását kezdeményezi. Az alaprendelkezés a földvédelmi járulékfizetés alóli mentesség egyes eseteit tartalmazza. Ennek elfogadása kizárja a 81. pontot és a kiegészítő ajánlás 24. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 93 igen szavazattal, 189 nem ellenében, 25 tartózkodás mellett a módosító indítványt elutasította.

Most Németh Imre és mások javaslatát teszem fel szavazásra a 81. pont szerint. A mezőgazdasági bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. És önök, tisztelt képviselőtársaim? (Szavazás.)

Egyben engedjék meg, hogy megköszönjem munkájukat, kívánjak további jó munkát önöknek. A holnapi viszontlátásig hadd köszönjek el, és hadd adjam át az elnöklést Wekler Ferenc alelnök úrnak.

Viszontlátásra! (Taps.)

 

 

(21.00)

 

(Az elnöki széket dr. Wekler Ferenc, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

 

 

ELNÖK: Jó estét kívánok! Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés 79 igen szavazattal, 138 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot.

Most a környezetvédelmi bizottság javaslatát teszem fel szavazásra a kiegészítő ajánlás 24. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 59 igen, 241 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot.

A 82. pontban Karakas János és mások a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdésében a törvény 90. § (1) bekezdésének módosítását kezdeményezik. Az alaprendelkezés kormányfelhatalmazásokat tartalmaz. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 103 igen, 186 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot.

A 83. pontban Farkas Imre és Tóth Sándor a törvényjavaslat 16. §-ában a törvény 91. §-ának elhagyását javasolják. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 108 igen, 188 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot.

Az ajánlás 87. és 88. pontjaiban egymás mellett is elfogadható megoldások találhatók a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésének módosítására. Először a környezetvédelmi bizottság javaslatát teszem fel szavazásra a 87. pont szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 43 igen, 252 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot.

A 90. pontban Farkas Imre és Tóth Sándor a törvényjavaslat 18. § (3) bekezdésének módosítását kezdeményezik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 85 igen, 193 nem szavazattal, 23 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 28. pontjában a környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 18. §-át új bekezdéssel kívánja kiegészíteni. A mezőgazdasági bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 39 igen, 265 nem szavazattal, 6 tartózkodással elutasította a javaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Kérdezem, van-e olyan javaslat, amelyről kellett volna, de nem szavazott az Országgyűlés. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

 

Soron következik a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítására benyújtott törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/5264. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/5264/21. és 30. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Vonza András földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra, ötperces időkeretben.

 
Felszólalások:   392-404   404-417   417-423      Ülésnap adatai