Készült: 2020.08.12.00:43:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

144. ülésnap (2020.07.01.), 100. felszólalás
Felszólaló Ágh Péter (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:32


Felszólalások:  Előző  100  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ÁGH PÉTER, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2020. június 18-án tartott ülésén megtárgyalta a Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítványról, a Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló T/10745. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 23 igen szavazattal, 12 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.Tisztelt Képviselőtársaim! A Színház- és Filmművészeti Egyetem működési modellje az elmúlt három évtizedben érdemben nem változott. Az egyetem a legkisebb államilag fenntartott egyetem, a hallgatók száma folyamatosan és dinamikusan, az infrastruktúra és az oktatói kapacitás adta lehetőséget is meghazudtoló mértékben gyarapszik.

Az előttünk fekvő törvényjavaslat alapján a Színház- és Filmművészeti Egyetem vonatkozásában is létrehozásra kerül a közérdekű vagyonkezelői alapítványi forma, amely által az intézmény működése hatékonyabbá és rugalmasabbá válik, ezáltal az egyetem számára lehetőség nyílik arra, hogy lényegesen több piaci forrást vonjon be a finanszírozásba, amely ösztönzőleg hat az oktatás színvonalára.

A modell sajátos profilja és kapcsolatrendszere továbbá széles körű támogatói közösség kialakítását is lehetővé teszi. Az alapítvány feladata lesz a vagyonkezelés mellett az oktatási, kutatási, hallgatói és tanári támogatási program működtetése, a rászorultsági alapú támogatás biztosítása, valamint a tehetséggondozó programok működésének elősegítése.

A javaslat tartalmazza, hogy az egyetem közalkalmazotti státuszban foglalkoztatott munkavállalói új státuszba kerülnek, ezt követően a munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatási jogviszonyban dolgoznak majd tovább. Ez a változás nagyban hozzájárul majd munkájuk méltó anyagi elismeréséhez. Ezenkívül fontos megjegyezni, hogy az átalakulás a jelenlegi hallgatók jogviszonyát nem érinti, azonban pozitív velejáróit már ők maguk is érezhetik.

Tisztelt Képviselőtársaim! A benyújtott törvényjavaslat támogatását kérjük, hiszen annak célja, hogy az egyetem hazai és nemzetközi szinten elismert tudásközponttá alakuljon, a kulturális életben betöltött szerepe tovább erősödjön, és a jövőben olyan, együttműködésre képes intézményként működjön, amely a magyar kultúra kiemelt és egyedi letéteményeséhez méltó lehet. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  100  Következő    Ülésnap adatai