Készült: 2020.04.09.10:29:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

83. ülésnap, 43. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka módosító javaslat fenntartása elutasítva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:25

Felszólalások:  <<  43  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most az esküokmányok aláírására kerül sor. Felkérem Móring József Attila jegyző urat, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat, dr. Varga Judit miniszter asszonyt pedig, hogy kézjegyével lássa el azokat. (Megtörténik.  Az esküokmányt aláírató Móring József Attila gratulál dr. Varga Juditnak, és átadja az aláírt esküokmány egyik példányát.)Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy dr. Varga Judit miniszter asszonynak az Országgyűlés és a magam nevében gratuláljak, munkája ellátásához sok sikert kívánjak! (Dr. Varga Juditnak elsőként Orbán Viktor, majd dr. Semjén Zsolt, Kövér László, Kocsis Máté, Harrach Péter, Ritter Imre, Gulyás Gergely, Gurmai Zita, dr. Keresztes László Lóránt és Jakab Péter gratulál.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendről, az ülés időtartamáról, a felszólalási időkeretekről az elnöki jogkörben előterjesztett javaslat alapján döntünk. Kérem, foglalják el helyüket, és ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyeztéke a szavazógépben.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadjae a napirendi ajánlást. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendi ajánlást elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Személyi javaslatról való döntésre a mai napon nem kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat.

Soron következik az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló T/6349. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról való döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6349/5. számon, összegző jelentését pedig T/6349/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/6349/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 128 igen szavazattal, 15 nem ellenében, 42 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/6349/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 127 igen szavazattal, 16 nem ellenében, 42 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/6351. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról való döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6351/24. számon, összegző jelentését pedig T/6351/25. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 9., 11. és 12. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

(11.30)

A 9. számú módosító javaslat Csárdi Antal és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 33 igen, 126 nem szavazattal, 26 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 11. számú módosító javaslat Csárdi Antal és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen, 127 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 12. számú módosító javaslat Csárdi Antal és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen, 127 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/6351/24. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 128 igen, 48 nem szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Megkérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/6351/27. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 137 igen, 49 nem[footnoteRef:1] szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. [1: Nacsa Lőrinc (KDNP) tévesen szavazott.]

Soron következik a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló T/6322. számú törvényjavaslat zárószavazása. A stabilitási törvény és a házszabály rendelkezései alapján az Országgyűlés elnöke az előterjesztő által benyújtott T/6322/846. számú egységes költségvetésitörvény-javaslatot megküldte a Költségvetési Tanács elnökének. A tanács előzetes hozzájárulás megadásáról szóló véleménye T/6322/848. számon a hálózaton elérhető.

Köszöntöm Kovács Árpád urat, a Költségvetési Tanács elnökét, akinek a házszabály 36. § (11) bekezdése alapján most megadom a szót. Elnök úr, öné a szó.

Felszólalások:  <<  43  >>    Ülésnap adatai