Készült: 2019.12.16.03:22:33 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

169. ülésnap (2012.03.06.), 47. felszólalás
Felszólaló Kontrát Károly (Fidesz)
Beosztás Belügyminisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 4:30


Felszólalások:  Előző  47  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az önök előtt fekvő javaslat jogharmonizációs célú. A 2011/51. európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfelelés biztosítása érdekében terjeszti elő a kormány a javaslatot. A huzamos tartózkodási irányelv új jogállást hozott létre az Európai Unión kívüli államból érkező külföldiek számára, amely az egy tagállamban töltött öt év időtartamú jogszerű és folyamatos tartózkodás után az uniós polgárok jogaival összehasonlítható, egységes jogokat biztosít. Az irányelv, ugyanez az irányelv meghatározott körülmények között más tagállamokban történő tartózkodásra ad lehetőséget.

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 2003 májusában együttes nyilatkozatban megállapodott e jogállás nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztésének szükségességéről. A közös európai menekültügyi rendszer megteremtésének elősegítése érdekében a magyar uniós elnökség ideje alatt az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa elfogadta a 2011/51/EU számú irányelvet. Az irányelv a stabil jogállás és a tagállamok közötti mobilitás biztosítása révén hozzájárul a nemzetközi védelmet élvező személyek jogbiztonságához, valamint a befogadó társadalomba történő beilleszkedéséhez. Az irányelv hazai jogba való átültetésének határideje 2012. május 20.

Tisztelt Országgyűlés! Az irányelv átültetése céljából szükségessé vált a hazai idegenrendészeti és menedékjogi szabályozás módosítása a huzamos tartózkodói jogállás nemzetközi védelmet élvező személyek számára történő megteremtése, valamint a különböző, az irányelv által előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek való megfelelés érdekében. Módosítani szükséges továbbá a nyilvántartási szabályokat is, az eddig a magyar jogban nem létező kettős jogállás, menekült-letelepedett, illetve oltalmazott-letelepedett nyilvántartása céljából.

A javaslat ezen túlmenően további migrációs tárgyú uniós irányelvek mentén tartalmaz bizonyos módosításokat, hogy ezáltal az Európai Bizottság esetleges jövőbeni elmarasztalását, kötelezettségszegési eljárás indításának lehetőségét teljes mértékben elkerüljük. Az Európai Bizottság hivatalos jelentése a huzamos tartózkodási irányelvre, továbbá az úgynevezett visszatérési irányelvre vonatkozóan fektet le közös rendelkezéseket. A Bizottság hivatalos jelentéseiben megállapította, hogy a hazai átültetés egyelőre nem biztosítja teljeskörűen egyes irányelvi rendelkezéseknek való megfelelést.

Az úgynevezett EU-kékkártya irányelv esetében, amely a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából történő belépés és tartózkodás feltételeire vonatkozóan állapít meg közös szabályokat, ez a 2009/50/EK tanácsi irányelv. A Bizottság megállapította, hogy további jogszabály-módosítás szükséges a hiánytalan átültetés érdekében.

Tisztelt Országgyűlés! Ezért szükséges az érintett migrációs tárgyú törvények módosítása, ezért terjeszti be ezeket a módosításokat a kormány, és erre tekintettel kérjük a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot tárgyalja meg és fogadja el, hiszen ez megfelel egyrészt az uniós irányelveknek, és megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassa a javaslatot.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  47  Következő    Ülésnap adatai