Készült: 2020.08.06.09:47:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

92. ülésnap (1999.10.18.), 122-124. felszólalás
Felszólaló Becsó Zsolt (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Területfejlesztési bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:18


Felszólalások:  Előző  122 - 124  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BECSÓ ZSOLT, a területfejlesztési bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A területfejlesztési bizottság október 13-ai ülésén megtárgyalta a T/1658. számú, a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. Az új évezred küszöbén benyújtott törvényjavaslat általános vitára alkalmasságát csak és kizárólag a polgári koalíció képviselői támogatták.

A területfejlesztési bizottság többsége örömmel üdvözölte, hogy az államháztartási törvényben megfogalmazott kívánalmaknak megfelelően - mind a határidőt, mind a tartalmat tekintve - került beterjesztésre a törvényjavaslat. A polgári koalíciós képviselők részéről egyetértés fogalmazódott meg abban, hogy a kormány erőteljes antiinflációs politikát folytat, hathatós lépéseket tesz az infláció visszaszorítására. A kiszámítható gazdasági feltételeket biztosító tervezett adó- és járulékmódosítások a bizottság többsége részéről szintén támogatást kaptak, mivel meggyőződésünk, hogy a nyugalom ösztönzőleg fog hatni a gazdaságra és a vállalkozásokra. A továbblépés elemeivel, a főbb prioritásokkal azonosulni tudunk.

A családok támogatása, a gyermekvállalás terheinek csökkentése azt jelenti, hogy a polgári koalíció kormánya a magyar családok kormánya. Nem lehet vitás a jelenlegi lakáskörülmények ismeretében az otthonteremtés lehetőségeinek kiszélesítése. Mind az új munkahelyek teremtésében és a régiek megtartásában a vállalkozások jelentős szerepet játszanak, így a kis és közepes méretű vállalkozások kiemelt támogatása nem lehet kérdéses. Magyarország a NATO teljes jogú tagja lett. Ebből is következik, hogy a hadsereg régóta időszerű korszerűsítése nagy erőkkel kell hogy folyjon.

Örömteli tény, hogy az agrár- és vidékfejlesztés, a területfejlesztés szintén kiemelt elsőbbséget élvez. Figyelemmel az FVM-fejezetben az agrár- és vidékfejlesztési célra tervezett előirányzatokra, a különböző egyéb kedvezményes hitelkonstrukciókra, garanciavállalásokra, továbbá a többi tárcánál a területfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel összefüggő előirányzatokra, összességében a források mintegy 14,4 százalékkal bővülnek.

A bizottság érdemi munkáját fogja megkönnyíteni az az összeállítás, amit hasonlóan a tavalyi évhez, az idén is ígér a Pénzügyminisztérium, s ami reményeink szerint pontosan bemutatja, hogy a 2000. évi költségvetési törvényjavaslatban milyen előirányzatok milyen módon jelennek meg, ezeknek mi a végösszege, milyen a dinamikája. Tény, hogy megmaradnak a térségi adókedvezmények a jövedelemadó-rendszerben. A törvényben megteremtődnek a lehetőségek arra, hogy megszilárduljon a területfejlesztés intézményrendszere, elsősorban a regionális fejlesztési tanácsok. Lényegesen bővülnek az igénybe vehető Phare-segélyek. Regionális programokra a költségvetési törvényjavaslatban mintegy 17,9 milliárd forint Phare-segély felhasználási lehetősége szerepel, ezen túl folytatódik a Phare-CBC-program is. A területfejlesztési intézményrendszer fejlesztésénél is számíthatunk EU-forrásokra, elsősorban a képzés, a tréningek terén.

Tényként állapítható meg, hogy növekedési állapotban van a magyar gazdaság, ami kedvező mozgásteret ad a magyar területfejlesztési politika számára. Tehát olyan helyzetben vagyunk, hogy nem egy tűzoltás jellegű területfejlesztésre, hanem egy offenzívebb, a területi gazdasági szerkezetet érdemben is befolyásoló területpolitikára van lehetőség. Ehhez járul hozzá az, hogy a támogatási célprogramok országos átlagban 108,7 százalékos dinamikát mutatnak, az FVM fejezetébe tartozó agrárberuházások, vidékfejlesztés, területfejlesztés dinamikája összességében pedig 135 százalékos értéket mutat.

Növekednek a területfejlesztésre fordított privatizációs bevételek is, 7 milliárdról 9,5 milliárdra. A holnapi nap folyamán a területfejlesztési törvény módosítása várhatóan elfogadásra kerül, így rövidesen felállhatnak az új összetételű regionális fejlesztési tanácsok, megalakulhatnak és megkezdhetik működésüket a régiók munkaszervezetei. A régiók működési feltételeit meg kell teremteni, s ez költségvetési hozzájárulás nélkül nem mehetne. Ezért fontos, hogy a költségvetés erre a célra pénzt különített el. Nagyon fontos az is, hogy a kistérségek is működési hozzájárulást kapnak majd a költségvetésből.

Összességében az állapítható meg, hogy a területfejlesztés költségvetés-politikai feltételei részben a gazdaságpolitika általános jellemzői, részben a területfejlesztést szolgáló speciális eszközök bővülése révén a jövő évben tovább javulnak.

Röviden, de külön szeretnék szólni a leghátrányosabb helyzetű megyék kiemelt költségvetési támogatásának kérdéséről. Az elmúlt években olyan sajátos konstrukció került alkalmazásra, melynek az volt a lényege, hogy a már elfogadott költségvetési előirányzatok részbeni átcsoportosításával, illetve elkülönítésével pluszforrásokat biztosítottak Borsod, Nógrád, Szabolcs-Szatmár megyék számára. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) A jelenlegi törvényben az önálló rendelkezés nem szerepel... (Az elnök ismét jelzi az idő leteltét.)

ELNÖK: Képviselő Úr! Öt perc letelt, sajnos meg kell vonnom a szót.

BECSÓ ZSOLT, a területfejlesztési bizottság előadója: Köszönöm.
Felszólalások:  Előző  122 - 124  Következő    Ülésnap adatai