Készült: 2020.08.06.10:06:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

225. ülésnap (2001.09.25.), 459. felszólalás
Felszólaló Becsó Zsolt (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend utáni felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:59


Felszólalások:  Előző  459  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BECSÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Napirend utáni felszólalásomat az indokolja, hogy a közelmúltban olyan eseményre került sor Nógrádban, amely a megye teljes lakosságának hangulatára pozitív hatással van, amelyre a megye teljes lakossága már régóta várt. Több évtizedes álom vált valóra, amikor augusztus 29-én a somoskői várat és a környezetében található bazaltömlést Magyarországtól elszakító kapu megnyitásra került.

A Magyar Köztársaság kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között létrejött kétoldalú egyezmény értelmében a turisták a magyar-szlovák államhatárt meghatározott helyen léphetik át útlevéllel, április 1-jétől október 31-ig 8 órától 20 óráig, november 1-jétől március 31-ig pedig 8 órától 16 óráig. Vonatkozik ez a magyar és a szlovák állampolgárokra, valamint az Európai Unió és az Európai Gazdasági Közösség országainak állampolgáraira.

A határnyitás napján abban a megtiszteltetésben és felemelő érzésben volt részem, hogy elsőként léphettem át az új határátkelőhelyen. Az elsők között közelíthettem meg magyar oldalról a somoskői várat, amely eddig a trianoni határok értelmetlenségének mementójaként emelkedett, ma már azonban sokkal inkább a két nemzet európai gondolkodásmódját szimbolizálja.

A középkori várat még a XIII. században építették. A legenda szerint a helyét maga IV. Béla jelölte ki, amikor a tatárok elől Nyugat felé menekült kíséretével. Az erődítmény különlegessége, hogy a falazásnál a korabeli pallérok az Európában egyedülálló geológiai csoda, a ma is látható bazaltorgona hatszög alakú köveit tapasztották egymáshoz. A vár a híres somfáiról kapta a nevét.

Az elmúlt évszázadok során a vár mindig is stratégiai szerepet töltött be. Talán nem volt véletlen, hogy a trianoni békediktátum eredményeképpen a somoskői vár, továbbá a színmagyar Somoskő és Somoskőújfalu a szomszédainkhoz került.

A helyzet megváltoztatása érdekében igen sok kezdeményezés született. A leghíresebb eset Krepuska Géza professzorhoz kötődik, aki 1905-ben vásárolta földbirtokát Somoskőújfalun. Amikor a térséget a trianoni békediktátum következtében Csehszlovákiához kapcsolták, a professzor mindent megmozgatott - politikai kapcsolatait, külföldi összeköttetéseit - annak érdekében, hogy ez a terület ismét visszakerüljön Magyarországhoz. A professzor és a Rimamurányi Vasmű Rt. küzdelmét siker koronázta, a Hágai Nemzetközi Bíróság 1922. június 20-án helyt adott a kérelemnek, és a Népszövetség 1924. február 24-én visszacsatolta a két "Somos"-t hazánkhoz. A vár azonban maradt.

A rendszerváltozás után a határ megnyitása továbbra is álomnak tűnt. A turistáknak csak 10 kilométeres kerülővel volt lehetőségük megtekinteni Somoskő várát. Az események tükrében fordulópontnak tekinthetjük azt a napot, amikor Orbán Viktor, akkor még a Fidesz elnökeként 1994. április 24-én részt vett a "Határtalan érzés" elnevezésű rendezvényen.

Ennek keretében meglátogatta a várat, és reményét fejezte ki a határátkelőhely mielőbbi megnyitását illetően, ezen túlmenően ígéretet tett arra, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében.

Ígéretét beváltotta, és 2001. április 23-án a miniszterelnök úr, valamint Mikulas Dzurinda szlovák kormányfő aláírta a két ország közötti kétoldalú egyezményt, amely magában foglalta a határnyitást. A Nógrád megyei önkormányzat közgyűlésének elnökeként ez úton tolmácsolom mindkettőjük felé Nógrád megye polgárainak köszönetét, és azoknak a megyei szervezeteknek a köszönetét is, amelyek minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy a célhoz vezető folyamatot elősegítsék. Úgy gondolom, méltóak arra, hogy e helyütt megemlékezzünk róluk: az Erdélyi-kör, a somoskői Váralja Egyesület, a Fidesz salgótarjáni szervezete, a Fidelitas és a Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület. A felsoroltakon kívül feltétlenül meg kell említenem a teljesség igénye nélkül Salgótarján város első szabadon választott önkormányzatát és a Neogradiensis Eurorégiót is.

Egy parlamenti felszólalásban nem lehet eléggé hűen tolmácsolni, hogy mit jelent ez a Nógrád megyeieknek, de különösképpen a vár tövében lakóknak, mit jelent az, hogy amit a Fidesz elnöke 1994-ben megígért, azt az ország miniszterelnökeként 2001-ben beváltotta. Ezt valójában csak ők tudják.

Köszönöm a szót.

 
Felszólalások:  Előző  459  Következő    Ülésnap adatai