Készült: 2020.08.13.20:20:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

198. ülésnap (2001.03.29.), 8. felszólalás
Felszólaló Becsó Zsolt (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Területfejlesztési bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:22


Felszólalások:  Előző  8  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BECSÓ ZSOLT, a területfejlesztési bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! A területfejlesztési bizottság március 21-én tárgyalta meg a T/3848. számú, a helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett támogatással folyamatban levő beruházások eredeti döntésének módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot.

 

 

(9.20)

 

 

Igen élénk és érdekes vita alakult ki a bizottsági ülésen az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítást nyert, hogy az előző éveknek megfelelően rendkívül nagy érdeklődés volt az önkormányzatok részéről, hiszen több mint 300 pályázat érkezett be, amellyel 300 milliárd forint beruházást kívántak megvalósítani az önkormányzatok. A kormányzat előzetes állásfoglalását követően támogatási igényt nagyrészt azok az önkormányzatok jeleztek, amelyeket a kormány már előzetesen támogatott.

A törvényjavaslatban 30 új beruházás ez évi indítását javasolja a kormány, melynek beruházási értéke több mint 23 milliárd forint, közel 21 milliárd forintos támogatási igénnyel.

A bizottság szempontjából lényeges szempont volt a területi kiegyenlítés kérdése. Örömteli, hogy a kormányzat ezt a szempontot a javaslat kialakítása során fontosnak tartotta, hiszen majdnem valamennyi megyében indulhat legalább egy beruházás.

A 3. számú melléklet tartalmazza néhány folyamatban levő beruházás helyzetének a rendezését. A problémák egy része műszaki és szakmai tartalom módosításával kezelhető, úgyhogy többlettámogatási igénnyel ez nem jár. Három beruházás esetében azonban csak a többlettámogatási igénnyel rendezhetők ezek a nehézségek.

A bizottsági ülésen több, a realitásokból kiinduló kérdés fogalmazódott meg. Ezek közül kiemelést érdemelnek azok a kérdések, melyek az egyes ágazatok közötti arányok meghatározására, az önkormányzati finanszírozási reform és a címzett támogatási rendszer kapcsolatára, és a finanszírozási összegek évek szerinti megosztására vonatkoztak.

Érdekes, de hasznos polémia alakult ki a folyamatban lévő beruházások többlettámogatását vagy szakmai műszaki módosítását illetően. A bizottság többségét megnyugtatta az a válasz, hogy kizárólag olyan többlettámogatási igényeket javasoltak, amelyek jogszabályi változásra vezethetők vissza.

Örömmel üdvözölte volna a területfejlesztési bizottság, ha valamennyi pályázó igényét ki lehetne elégíteni, de a rendelkezésre álló lehetőségek ezt nem tették megvalósíthatóvá. Tény azonban, hogy a címzett és céltámogatási rendszer már elindult egy olyan úton - épp az Országgyűlés múlt évi döntése értelmében -, ami az európai uniós előcsatlakozási források és a magyar állami források összhangját igyekszik biztosítani. Nyilvánvalóan a későbbi években további koncepcionális változások várhatók, de azért az első lépéseket megtettük.

A törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát a területfejlesztési bizottság 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 6 tartózkodás mellett támogatta.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Fidesz és a Kisgazdapárt soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  8  Következő    Ülésnap adatai