Készült: 2020.09.21.18:59:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

78. ülésnap, 197. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (KDNP)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:32

Felszólalások:  <<  197  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat.

Tájékoztatom önöket, hogy a mai napirendet az Országgyűlés három képviselői önálló indítvány általános vitájával egészítette ki. (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.) A három kiegészítés éjszakai vitájában a felszólalási időkeretek a következőképpen alakulnak: az előterjesztői expozékra, valamint a kormány képviselőjének felszólalására 10-10 perces időkeretben, a bizottsági álláspontok ismertetésére, valamint a képviselői felszólalásokra 5-5 perces időkeretben kerül sor.

Most határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Először részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló T/2909. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 214 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/2908. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 241 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.)

Mivel még viszonylag hosszú szavazás áll előttünk, kérem, kíméljük egymás hangszálát, ne kelljen túlkiabálni a zajt. Egy picit csendesebben fogadjuk a szavazást!

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról szóló T/2911. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 259 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/2936. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 167 igen szavazattal, 98 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló T/2937. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 171 igen szavazattal, 106 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. (Folyamatos zaj.)

Még egyszer tisztelettel kérem az Országgyűlést, egy kicsit halkabban beszéljenek vagy talán ne is beszéljenek. (Szórványos derültség.) Egyszerűen nem lehet túlkiabálni. Rossz példát mutatnak ott fent, a karzaton lévő gyerekeknek. Én nagyon szívesen folytatom a szavazást, de egy kis csendet kérek. (Szórványos derültség.)

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló T/2938. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 286 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a rehabilitációs járadékról szóló T/2913. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 186 igen szavazattal, 108 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról szóló T/2939. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 187 igen szavazattal, 114 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/2576. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 307 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a kutatási és innovációs eseti bizottság létrehozásáról szóló H/3058. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 202 igen szavazattal, 107 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára ma este kerül sor.

Ahogy azt a napirend elfogadásakor jeleztem, a vállalkozói körbetartozások mérséklése céljából történő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslathoz módosító javaslat érkezett.

(17.20)

Erre figyelemmel indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a T/2914. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 305 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára holnap utolsó napirendi pontként kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most tárgysorozatba-vételi kérelemről határozunk. A Fidesz képviselőcsoportja a Házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön a gazdasági és informatikai bizottság által elutasított, egyes, a kulturált vasúti személyszállítást szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról szóló T/3056. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről. Megadom a szót Koszorús László képviselő úrnak, aki az előterjesztők nevében indokolni kívánja a kérelmet.

Felszólalások:  <<  197  >>    Ülésnap adatai