Készült: 2022.01.23.06:17:01 Dinamikus lap

Bizottság által benyújtott indítványok 2018-


Önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Benyújtók
1 H/15257 szöveges PDF Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
2 T/3053 szöveges PDF A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról Honvédelmi és rendészeti bizottság

Nem önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Típus Benyújtók
1 17433/2 szöveges PDF Egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
2 17432/2 szöveges PDF A honvédelemről és a Magyar Honvédségről Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
3 17429/5 szöveges PDF Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitásnak a határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén történő megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
4 17429/4 szöveges PDF Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitásnak a határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén történő megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
5 17283/3 szöveges PDF Egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
6 17283/2 szöveges PDF Egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
7 17271/2 szöveges PDF A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
8 17188/14 szöveges PDF A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
9 17144/3 szöveges PDF A TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalásról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
10 17144/2 szöveges PDF A TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalásról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
11 17054/3 szöveges PDF Egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
12 17054/2 szöveges PDF Egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
13 16600/3 szöveges PDF A honvédelmi feladatok 2020. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
14 16221/3 szöveges PDF A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
15 16219/2 szöveges PDF A NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
16 16118/1167 szöveges PDF Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
17 15705/6 szöveges PDF A közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
18 15705/5 szöveges PDF A közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
19 15683/2 szöveges PDF A veszélyes üzemek társadalmi elfogadtatásának feltételeiről és a lakosság előzetes és folyamatos tájékoztatásának szükségességéről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
20 14258/3 szöveges PDF A honvédelmi feladatok 2019. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
21 13657/2 szöveges PDF A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
22 13652/3 szöveges PDF Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő kilépésére tekintettel az Egyesült Királyság állampolgárai valamint családtagjaik tartózkodási jogáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
23 13652/2 szöveges PDF Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő kilépésére tekintettel az Egyesült Királyság állampolgárai valamint családtagjaik tartózkodási jogáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
24 13308/6 szöveges PDF A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
25 13134/2 szöveges PDF A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
26 13107/3 szöveges PDF Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
27 13107/2 szöveges PDF Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
28 13098/6 szöveges PDF A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
29 11061/2 szöveges PDF A Honvéd Egészségpénztár károsultjainak járó kártérítés igazságossá tételéről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
30 11060/2 szöveges PDF A szolgálati járandóságban részesülők hátrányos megkülönböztetésének megszüntetéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
31 10879/2 szöveges PDF A rendezvények résztvevőinek biztonsága érdekében szükséges szigorítások bevezetéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
32 10863/2 szöveges PDF Az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
33 10737/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek az állatok fokozott kímélete érdekében szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
34 10710/823 szöveges PDF Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
35 10311/3 szöveges PDF Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
36 10311/2 szöveges PDF Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
37 10310/3 szöveges PDF Egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós jogi szabályozás módosításával összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
38 10310/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós jogi szabályozás módosításával összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
39 10309/7 szöveges PDF Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
40 10309/6 szöveges PDF Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
41 10093/3 szöveges PDF A Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
42 10093/2 szöveges PDF A Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
43 9526/2 szöveges PDF A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
44 9462/2 szöveges PDF Az önálló határőrség megteremtésének szükségességéről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
45 9145/2 szöveges PDF A déli határszakasz menti őrszolgálatok megerősítésének szükségességéről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
46 8605/2 szöveges PDF A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvénynek a szilveszteri petárdázás betiltásához szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
47 8528/3 szöveges PDF A honvédelmi feladatok 2018. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
48 8031/2 szöveges PDF A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
49 8030/2 szöveges PDF A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
50 8029/2 szöveges PDF Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
51 8027/3 szöveges PDF A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
52 8027/2 szöveges PDF A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
53 7759/2 szöveges PDF A katonai felszerelések törökországi beszerzésének azonnali leállításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
54 7692/3 szöveges PDF Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
55 7692/2 szöveges PDF Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
56 7556/20 szöveges PDF A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
57 7556/11 szöveges PDF A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
58 6552/3 szöveges PDF A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
59 6552/2 szöveges PDF A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
60 6493/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek a legsérülékenyebb menedékkérők szabadítása és a fogvatartottak éheztetésének megszüntetése érdekében szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
61 6454/2 szöveges PDF A Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
62 6354/2 szöveges PDF Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának engedélyezéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
63 6322/824 szöveges PDF Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
64 6322/15 szöveges PDF Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
65 6309/2 szöveges PDF Az újonnan alakuló félkatonai szervezetek elutasításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
66 4478/3 szöveges PDF A 2015-2017. évi magyarországi főbb természeti csapásokra és az ember okozta katasztrófákra kiterjedő kockázatelemzésekről, a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés helyzetéről, illetve a védekezésről Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
67 4066/2 szöveges PDF A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
68 4064/3 szöveges PDF A honvédelmi feladatok 2017. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
69 3622/3 szöveges PDF Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
70 3622/2 szöveges PDF Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
71 3621/3 szöveges PDF A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
72 3621/2 szöveges PDF A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
73 3615/3 szöveges PDF A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
74 3615/2 szöveges PDF A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
75 3366/7 szöveges PDF Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
76 3366/6 szöveges PDF Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
77 3291/3 szöveges PDF Egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
78 3291/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
79 3053/2 szöveges PDF A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
80 3011/2 szöveges PDF Az önálló határőrség megteremtésének szükségességéről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
81 2930/19 szöveges PDF Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
82 2930/18 szöveges PDF Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Honvédelmi és rendészeti bizottság
83 2638/2 szöveges PDF A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
84 2163/2 szöveges PDF A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
85 1671/18 szöveges PDF A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
86 1671/13 szöveges PDF A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
87 1609/2 szöveges PDF A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény és a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
88 1508/2 szöveges PDF A demokrácia helyreállítása és a menekültválság kezelése érdekében szükséges intézkedésekről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
89 1487/11 szöveges PDF A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
90 1487/5 szöveges PDF A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
91 1486/2 szöveges PDF Az illegális migráció elleni küzdelemről és a migrációs helyzet kezeléséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
92 1459/2 szöveges PDF A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénynek a tranzitzónában tartózkodó menedékkérők emberséges ellátása érdekében szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
93 1339/2 szöveges PDF A rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai túlóráinak pénzben való megváltását biztosító szabályok fenntartása érdekében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
94 1243/2 szöveges PDF A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálat megfelelő ellentételezésének fenntartása érdekében szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
95 1163/2 szöveges PDF A szolgálati járandóságban részesülők hátrányos megkülönböztetésének megszüntetéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
96 1162/2 szöveges PDF A Honvéd Egészségpénztár károsultjainak járó kártérítés igazságossá tételéről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Honvédelmi és rendészeti bizottság
97 708/4 szöveges PDF A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
98 503/835 szöveges PDF Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Honvédelmi és rendészeti bizottság
99 503/9 szöveges PDF Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság