Készült: 2019.10.23.19:10:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

316. ülésnap (2013.10.25.), 148. felszólalás
Felszólaló Demeter Zoltán (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:29


Felszólalások:  Előző  148  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DEMETER ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Kérem, engedjék meg a kedves képviselőtársaim, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájában emlékeztessem önöket az alaptörvény vallási közösségre vonatkozó szakaszaira.

Az alaptörvény VII. cikkét idézem, amely kimondja: "Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek. Az együttműködésről a vallási közösség kérelme alapján az Országgyűlés dönt. Az együttműködésben részt vevő vallási közösségek bevett egyházként működnek. A bevett egyházaknak a közösségi célok elérését szolgáló feladatokban való részvételükre tekintettel, az állam sajátos jogosultságokat biztosít." Eddig az idézet.

Tisztelt Képviselőtársaim! A 2010-es kormányváltás után a paradigmaváltás volt a cél az egyház és az állam kapcsolatrendszerében. Örömmel mondhatjuk - és én különösen is örülök neki -, hogy mára már kialakult a bizalmi viszony az állam és az egyház között, sőt megteremtődött a normális párbeszéd a felek között. Nem mindegy azonban, hogy ez az együttműködés milyen formában valósul meg. Az egyházak társadalmi szerepe, társadalmi tevékenysége, hasznossága, nyugodtan mondhatjuk, hogy szinte felbecsülhetetlen a társadalom életében.

(13.20)

Az oktatás, az egészségügy, különböző szociális feladatok ellátása mind-mind olyan terület, ahol egyházi segítség nélkül lényegesen szegényebb szolgáltatásokkal találkoznánk, akár azok minőségéről szólunk, akár pedig a plusz lelki többletről vagy a lelki töltetről, amit azok az emberek tapasztaltak meg, akik bármilyen formában is, de kapcsolatba kerültek vagy kerülnek az egyházakkal.

Ahhoz pedig, hogy az egyházak a fő feladatukat ellássák, és aktív hitéleti tevékenységet folytathassanak, az állam segítsége nélkülözhetetlen. Az elmondottakat figyelembe véve meg kell jegyeznem, hogy a 2014. évi költségvetésben nincs olyan terület, amely kisebb összegből gazdálkodhatna jövőre, mint idén, és különös öröm számomra, hogy ez így van az egyházi finanszírozás területén is.

Az állami általános iskolákban bevezetett hit- és erkölcstanoktatás mellett az eddigi fakultatív hittanoktatás támogatási összegének megőrzésével az állam támogatja az egyházak közösségteremtő tevékenységét. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvénnyel is összhangban nyújtott támogatások hozzájárulnak az egyházi jogi személyek és vallási közösségek hitéleti, közösségépítő és értékmegőrző tevékenységéhez, és ami nagyon fontos, sőt úgy gondolom, kiemelt jelentősége van: elősegítik a kistelepüléseken működő egyházak népességmegtartó munkáját.

Ehhez a munkához járul hozzá a külhoni magyarság szülőföldön való megmaradását elősegítő és az ottani szórványban nemzetmegtartó tevékenységet kifejtő egyházi személyek támogatásának körét szélesítendő törvényjavaslat, amely megemeli vagy megemelni javasolja az előirányzat összegét a 2013. évhez képest 50 millió forinttal, így pedig már a 2014. évi tervezett előirányzat 210 millió forint támogatást tartalmaz.

A határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének, támogatásának alapvető feladata, hogy a hosszú távú nemzetpolitikai stratégiai célok megvalósuljanak, amelyhez e forrásból megvalósuló tevékenységek egyik kiindulópontjaként szolgálhatnak a továbbiakban. Ezen belül az előirányzat fő célja a külhoni, egyházi fenntartású köznevelési intézmények felújítási költségeinek és beruházásainak támogatása.

Ezenkívül meg kell jegyeznem, hogy az előttünk fekvő költségvetés nagyon jelentős támogatást biztosít az épített örökség védelmére, valamint a feladatellátás feltételeinek javítását szolgáló beruházásokra. Szeretném még hangsúlyozni, hogy az egyházi közgyűjtemények támogatása a költségvetésben majdnem a négyszeresére emelkedik, hiszen a törvényjavaslatból a 2013. évi támogatáshoz képest ezt az összeget olvashatjuk ki. Mindezt indokolja, hogy nemzeti kulturális örökségünk nagy része egyházi közgyűjteményekben található, ezért fontos ezen kincsek méltó bemutatása a nyilvánosság számára. Ennek a feltételeit teremti meg a jelentős mértékben megnövekedett előirányzat.

Nem szabad elfeledkeznünk azonban azon vallási közösségekről sem, akik elsősorban a kis létszámuk folytán nem minősülnek bevett egyháznak, ezért őket nevezhetjük egyszerűen kisegyházaknak, természetesen ezzel nem lebecsülve az ő munkájukat és tevékenységüket. Éppen ezért nyújt kizárólag támogatást nekik a javaslat szerint újonnan létrehozandó 150 millió forintos előirányzat.

Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselőtársaim! A 2014-es költségvetést is alapul véve úgy gondolom, úgy érzem, joggal reménykedhetünk, hogy a kormány egyházpolitikáját a következő évben is meghatározza az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartás, az ágazat feladatainak koordinációja és nem utolsósorban a kistelepüléseken működő egyházak felvirágoztatása.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  148  Következő    Ülésnap adatai