Készült: 2020.11.27.20:35:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

235. ülésnap, 41. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:21

Felszólalások:  <<  41  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: A következőről van szó. Ha az SZDSZ megengedi, nem is teszem fel kézi szavazásra, hanem egyből gépi szavazást kérek. (Dr. Szent-Iványi István: Így van!)

Tisztelt Országgyűlés! Az SZDSZ a most soron következő javaslatról gépi szavazást kér. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy az SZDSZ képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak részére járó nyugdíj-kiegészítő juttatásról szóló T/5108. számú törvényjavaslat általános vitájával. Kérem, géppel szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 122 igen szavazattal, 123 nem ellenében, 59 tartózkodás mellett a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot nem fogadta el.

 

Korábban jeleztem már, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Párt visszavonta a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatát, tehát erről nem kell döntenünk. Így most a kiküldött napirendi ajánlásról dönt az Országgyűlés.

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem önöket, hogy elfogadja-e az Országgyűlés az előterjesztett napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége a napirendi javaslatot elfogadta.

Szent-Iványi István képviselő úrnak most is a monitoron látható a neve. Ügyrendi? (Dr. Szent-Iványi István: Be van ragadva a gomb.) Beragadt a gép. Úgy látszik, ma sok technikai hiba van. Ezért elnézést kérek. Kérem, hogy javítsák, és töröljék a nevét.

Tehát a napirendi javaslatot elfogadtuk.

 

Tisztelt Országgyűlés! E heti ülésünkön sor kerül a nemzeti földalapról szóló T/5262. számú, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló T/5263. számú (Általános zaj. - Csenget.), valamint a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló T/5264. számú törvényjavaslatok együttes általános vitájára.

A Házszabály 53. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a napirendi pont időkeretben történő tárgyalását határozhatja el. A napirendi ajánlásban azt indítványoztam, hogy az előterjesztések együttes általános vitáját az Országgyűlés tízórás időkeretben tárgyalja. Az időkeret felosztására vonatkozó indítványt a napirendi ajánlás tartalmazza. A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja háromperces időkeretben felszólalhat.

Megkérdezem, hogy kíván-e valaki ezzel a lehetőséggel élni. (Senki sem jelentkezik.) Nem jelentkezett senki sem.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy egyetért-e azzal, hogy a T/5262. számú, a T/5263. számú és a T/5264. számú törvényjavaslatok együttes általános vitája tízórás időkeretben történjen. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 203 igen szavazattal, 95 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a javaslatot, így a törvényjavaslat időkeretben történő tárgyalását elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirendi ajánlásban jelzetteknek megfelelően részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/4983. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 300 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló T/5045. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 257 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló törvényjavaslat általános vitája. Az előterjesztést T/5216. számon, a bizottsági ajánlásokat pedig T/5216/2. és 16. számokon kapták kézhez. (Általános zaj. - Csenget. - A képviselők egy része elhagyni készül a termet.)

Arra kérem azokat, akik most elhagyják az üléstermet, hogy ezt gyorsan és csendben tegyék meg, és ily módon biztosítsák a lehetőséget arra, hogy a miniszteri expozé elhangozhasson. (Rövid szünet. - Csenget.)

 

 

(15.50)

 

Tisztelt Országgyűlés! (Folyamatos zaj.) Figyelmet kérek! Megadom a szót Varga Mihály pénzügyminiszter úrnak, a napirendi ajánlás szerinti 20 perces időkeretben. Arra kérek mindenkit még egyszer, hogy vagy foglaljon helyet, vagy távozzon az ülésteremből!

Miniszter úr, öné a szó.

 

Felszólalások:  <<  41  >>    Ülésnap adatai