Készült: 2019.10.19.18:18:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

334. ülésnap (2013.12.09.), 298. felszólalás
Felszólaló Varga Mihály (Fidesz)
Beosztás nemzetgazdasági miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 4:17


Felszólalások:  Előző  298  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm a szót, elnök úr. Tekintettel arra, hogy a 13080., 13081. és 13082. számú törvényjavaslatot együtt tárgyaltuk, engedje meg, hogy ezeket együtt mondjam el itt röviden, néhány percben, és akkor időt spórolunk meg.

Tisztelt Országgyűlés! A 13080. számú törvényjavaslat elfogadását kérem a tisztelt Háztól. Ebben a módosítások után új tőkeszabályozási elemeket vettünk föl, és ennek révén lehetővé válik, hogy az intézmények a gazdaság ciklikusságát ne fokozzák.

Szeretném kiemelni az is, hogy a befogadott módosító indítványok révén közel húsz év után átláthatóbbá válik a pénzügyi intézmények törvényi szabályozása, ami az intézmények működését és felügyeletét is tovább segíti.

A 13081. számú, fizetési szolgáltatókról szóló törvényjavaslatnál szeretném megköszönni a támogatásukat, itt csak technikai pontosítások érkeztek be.

A 13082. számú törvényjavaslatnál szeretném szintén megköszönni a támogatást, és néhány módosításra, amely a vita közben érkezett be, felhívni a figyelmet.

Módosító javaslat révén változik az árfolyamgát-konstrukciót szabályozó törvény, annak érdekében, hogy több személy élhessen a törvény adta lehetőséggel.

Ugyanilyen módosító javaslat kezeli a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény módosítását a Nemzeti Eszközkezelő eljárásai tekintetében, a méltányossági eljárás bevezetésének érdekében.

Összhangba kerül a társaságiadó-törvény és a mozgóképről szóló törvény szabályozása is az egy filmre adható közvetett állami támogatás felső határa tekintetében, továbbá módosul a sporttörvény a Nemzeti Sport Intézet megszüntetése miatti rendelkezésekkel.

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő tanács tagjainak száma bővítésre kerül a közbeszerzési törvény alapelveinek és az egyes közérdekű célok hathatósabb képviselete érdekében.

Módosító javaslat került benyújtásra a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvénnyel kapcsolatban, amelynek célja annak az egyértelművé tétele, hogy a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság csökkentésével szemben a családi kedvezménynek csak az a része érvényesíthető, amelyet adóalap- és társadalombiztosítási járulékkedvezményként nem lehetett igénybe venni.

A javaslat kezeli a bányabezárás miatt szakmáját elhagyó bányászok korkedvezményes nyugdíjának szabályait.

Módosító javaslat került benyújtásra a személyi jövedelemadó-szabályok változtatására a sportesemények látogatottságának növelése, illetve a sportszervezetek szponzorációjának előmozdítása érdekében egyes adómentes szolgáltatások bővítésére.

A nemzeti vagyonról szóló törvény módosítása az önkormányzati és egyéb tulajdonosijog-gyakorlók közötti vagyonmozgás rugalmasságát segíti elő, megteremti az állam tulajdonosi pozícióját nem érintő vagyonátadások lehetőségét, mely révén a vagyongazdálkodási feladatok végrehajtása egyszerűsödhet.

Tisztelt Ház! Magyarország és az Apostoli Szentszék között a katolikus egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló megállapodás változása miatt módosítás vált szükségessé a bevett egyházak és az Országgyűlés által meghatározott cél számára felajánlott összegek kiegészítésének és felhasználásának módjával kapcsolatban.

Végezetül, módosító javaslat rendezi, hogy az Állami Számvevőszék elnöke is bekerüljön abba a személyi körbe, ahol a nemzetbiztonsági ellenőrzés személyi biztonsági tanúsítvány, valamint titoktartási nyilatkozat és felhasználói engedély nélkül jogosult a feladat- és hatáskörébe tartozó minősített adatokra vonatkozó rendelkezési jogosultságok gyakorlására.

Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm együttműködésüket, és kérem, hogy a kormány által támogatott módosító javaslatokkal együtt a T/13080., 13081., valamint a 13082. számú törvényjavaslatot fogadják el.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  298  Következő    Ülésnap adatai