Készült: 2021.03.05.08:17:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

161. ülésnap (2020.11.03.), 76. felszólalás
Felszólaló Barcza Attila (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:46


Felszólalások:  Előző  76  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BARCZA ATTILA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő, a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló javaslat alapvetően egy európai uniós jogharmonizációs célú jogszabály-módosítás, amely egyebek mellett rögzíti, ahogy elhangzott, a kettős minőség témakörét, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősítve azt, ha az egyik árut a tagállamban úgy forgalmazzák, mintha megegyezne egy más tagállamban forgalmazott azonos áruval, miközben az áru összetételében vagy jellemzőiben jogszerű és objektív tényezőkkel nem indokolható jelentős eltérés mutatkozik. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat egyik legfontosabb eleme a kettős minőséggel szembeni fellépés jogi hátterének a megteremtése. Magyarország, ahogy az expozéban elhangzott, 2017-ben elsők között volt az Európai Unióban, amely ezzel kapcsolatosan hangot adott véleményének. A magyar kormány számára elfogadhatatlan a hazai fogyasztók hátrányos megkülönböztetése, elsődleges cél az, hogy olyan uniós jogi szabályozás szülessen a kettős minőség gyakorlatának megszüntetése érdekében, mely valóban alkalmas arra, hogy ezt a jelenséget kezelje.

Az előterjesztés jelentőségét az adja meg, hogy elfogadást követően megteremti a jogi alapjait a termékek kettős minőségével szemben való valós fellépés lehetőségének. Ezek alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat egyik esete hatósági eljárás keretében szankcionálható lesz a Fogyasztóvédelmi Hatóság által.

A szabályozás szerint tisztességtelennek minősülnek majd azok a gyakorlatok, amikor árut az egyik tagállamban úgy forgalmaznak, hogy a márkanevében, küllemében megegyezik a más tagállamban forgalmazott áruval, azonban összetételében jelentősek az eltérések.

A termékek kettős minőségének kérdésével kapcsolatban a középtávú célkitűzés a jelenség minél hatékonyabb visszaszorítása, annak érdekében, hogy a megtévesztő gyakorlat megszűnjön az uniós és hazai piacon, a hosszú távú célkitűzés pedig a kettős minőség kiküszöbölése teljes mértékben.

A törvényjavaslat erősíti továbbá az online fogyasztói jogokat is, tekintettel a technológiai és a digitális eszközök folyamatos fejlődésére, valamint további kiigazításokat hajt végre a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásával összefüggésben, melyek részben jogharmonizációs, részben pedig ehhez nem köthető elemeket tartalmaznak.

(12.20)

Tisztelt Országgyűlés! A technológiai fejlődés kapcsán látható folyamat, hogy a kereskedelem tekintetében egyre nagyobb szerepet kap az online tér és az online marketing. Az online marketing egyik legnagyobb térhódítása a közösségi médiában jelenik meg, ahol a vállalkozások és cégek olyan reklámfelületekhez jutnak, amelyek nagyon sok emberhez ezáltal eljutnak, főleg a fiatal korosztályhoz. Számos szolgáltatást kínáló vállalkozó használ reklámcélból hirdetési jelleggel pozitív fogyasztói véleményeket, melyek olykor hamisak, és az is előfordul, hogy nem létező személytől, úgynevezett kamuprofiloktól származnak. A javaslat szerint feketelistás esetnek minősül, ha a vállalkozás az e-kereskedelem és szolgáltatásnyújtás terén például a közösségi médiában olyan fogyasztói értékeléseket közöl, amelyeket nem valós, azaz kitalált személyek adnak ki.

Tilalmas lesz továbbá a rendezvényekre szóló belépők online továbbértékesítése, ahol a kereskedő azokat automatizált eszközökkel vásárolta meg, hogy megkerülje az egy személy által megvásárolható jegyek számára vonatkozó korlátozásokat vagy a jegyvásárlásra alkalmazandó bármely más szabályt.

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Fontos megjegyeznem, hogy a parlamentben meghozott fogyasztóvédelmi intézkedéseken túl nagy és fontos szerep hárul a Fogyasztóvédelmi Hatóság tevékenységére is. Munkájuk hatékonyságát bizonyítja, hogy október elején országos fogyasztóvédelmi vizsgálat indult, amely azt mutatta ki, hogy egyes cégek nyerészkedni próbáltak a PCR-teszteken a koronavírus-járvány idején. A kormány azért vezette be a 19 500 forintos hatósági árat a PCR-tesztekre, hogy egyetlen cég se tudjon nyerészkedni a járványon. Sajnos azonban ez nem így történt. Budapesten még zajlik a vizsgálat, a 19 megye kormányhivatalai azonban már elkészültek vele. Eddig 81 szolgáltatót ellenőriztek, és húsznál tapasztaltak gondot, azaz minden negyedik cég jogsértő módon járt el sajnos.

Véleményem szerint a fogyasztóvédelmi intézkedések meghozatala fontos része a törvényhozói munkának, hiszen számos esetben előzhetünk meg, illetve vethetünk véget fogyasztóvédelmi visszaéléseknek. Ezért kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  76  Következő    Ülésnap adatai