Készült: 2021.07.30.15:34:51 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

119. ülésnap (2000.02.10.), 90. felszólalás
Felszólaló Steinerné Vasvári Éva (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:20


Felszólalások:  Előző  90  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

STEINERNÉ VASVÁRI ÉVA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársak! Az előttünk álló T/1802. számú, a kémiai biztonságról szóló törvényjavaslatnak, ahogy a katasztrófák elleni védekezés tárgyú törvénynek is, szomorú esemény ad aktualitást. Ahogy a katasztrófák elleni védekezés esetében az átélt gázkitörés és a rendkívüli hóhelyzet, úgy most a térségünkben, a Tisza partján ökológiai katasztrófát jelentő ciánszennyeződés irányítja rá a figyelmet az aktuális törvényjavaslatra, és helyettünk is felteszi a kérdést, hogy hogyan is állunk a kémiai biztonsággal.

Az eseményeket látva bizony azt mondhatjuk, hogy kémiai biztonságunk törékeny és sérülékeny, nemcsak rajtunk áll, mint ahogy a jelenlegi helyzet is mutatja: a katasztrófa nem áll meg az ország határainál, és védtelenek vagyunk vele szemben. Más országban valaki vagy valakik nem jól végezték el a kockázatbecslést, illetve a kockázatcsökkentési intézkedéseket, és most hosszú időre oda a Tisza-partiak kémiai biztonsága, és még hosszabb időre oda a hitük, hogy ezen alkotmányos jog számukra megteremthető.

Tulajdonképpen mindannyian tudjuk, hogy a kemizációból, a vegyi anyagok rohamosan növekedő számából milyen veszély leselkedik ránk, de ez a tudás passzív tudás marad mindaddig, ameddig nem szembesülünk magunk is egy vegyi katasztrófa okozta pusztítással, az élővilág elpusztulásával. Ez a Nagybányáról érkező ciánszennyeződés fel kell hogy rázzon bennünket, törvényalkotókat és a jelen törvénytervezetet tárgyaló képviselőket is, és meg kell vizsgálnunk azt a kérdést, hogy a kémiai biztonság tekintetében esetleg nem kell-e felhatalmazást, feladatot adni a Külügyminisztériumnak is a határon túlról érkező kémiai bizonytalanság meggátolása és szankcionálása tárgyában.

Miután a törvény ernyőtörvény, és még sok minden és sok mindenki aláfér, hátha jobban megvéd bennünket így kemizált korunk veszélyeitől, segít megteremteni az egészséges környezethez való alkotmányos jogunkat. A továbbiakban a törvény ernyő jellegéről és ennek fontosságáról szeretnék néhány szót szólni.

A jelenlegi törvény elődje egy tulajdonképpen szakmai jellegű, azt is mondhatnám, hogy a vegyész és az egészségügyi szakma számára készült 1996-os kormányrendelet.

 

(14.10)

A neve is ezt sugallta: a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól. A veszélyes anyagokkal pedig a veszélyes üzemek dolgozói járnak el, így ha az utca embere hallott is erről a kormányrendeletről, akkor rögtön úgy érzékelte, hogy ez nem az ő területe, nincs ráhatása, nincs hozzá köze.

A jelenlegi törvénytervezet teljesen más, de nagyon helyes álláspontból indul ki, melyet a preambulumban meg is fogalmaz, miszerint figyelembe véve az ember legmagasabb szintű testi és lelki egészségéhez, valamint a környezet épségéhez fűződő alkotmányos jogait, a Magyarországon tartózkodó természetes személyek kémiai biztonsághoz kapcsolódó jogosultságainak biztosítása érdekében a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények káros hatásainak megfelelő módon történő azonosítása, megelőzése valamint elhárítása céljából alkotjuk meg ezt a törvényt. A törvény célja tehát az, hogy a hétköznapi ember, az utca embere és vele együtt mindannyiunk kémiai biztonságát megteremtse. Ez óriási feladat, és óriási felelősség.

A módosító javaslatainkban a Fidesz-Magyar Polgári Párt részéről azt kívánjuk elérni, hogy a törvény ernyő jellege fedjen le minden területet és potenciális veszélyhelyzetet, mert az utca emberének teljesen mindegy, hogy vámterületről, vagy azon kívülről érkezik a veszély, illetőleg szállított, vagy egy helyben álló raktározott vegyi anyag veszélyezteti az ő biztonságát. Számára a veszély egyformán veszély, és nem érdekli, hogy a veszélyes tevékenységet melyik minisztériumhoz tartozó jogszabály venné ki a kémiai biztonság ernyője alól.

Ezért a Fidesz-Magyar Polgári Párt nem ért egyet, és nem támogatja a törvény hatálya alól kivenni sem a vámterületeket, sem pedig a szállítás kérdését. Sőt azt kell hogy mondjam, külön kérjük, hogy a szállításra kiemelt figyelmet fordítsunk, mivel az egy helyben lévő veszélyes anyag is veszélyes, de ha azzal még közlekednek is nem veszélytelen útjainkon, akkor veszély igazán csak a veszély. Hisz tudjuk, hogy a szállítási jogszabályok a veszélyességet csak a szállítás szempontjából vizsgálják meg: ha leesik az áru, akadályt, a közlekedés szempontjából balesetveszélyes helyzetet teremt; ha kifolyik az anyag, az út csúszóssá válik. De nem vizsgálja a kémiai szempontból kialakuló veszélyt. Ezért kell kétszeresen odafigyelni erre, mert a veszélyes anyagok szállítása veszélyes közlekedési, szállítási szempontból, és veszélyes egészségkárosító, környezetet károsító hatása miatt.

Ez a törvény legkényesebb része, és módosító javaslattal készülünk, hogy az általunk látott nagyon fontos problémát orvosolni tudjuk. A törvénnyel szemben elvárásunk az - miután ez mindannyiunk kémiai biztonságáról szól, és mindannyiunknak fontos ismernie az ebben foglalt jogait és természetesen a kötelességeit -, hogy egyszerű nyelvezetű, közérthető legyen.

Külön kiemelendő, hogy alapfogalmai és tételei a nemzeti alaptantervben is helyet kell hogy kapjanak, ezért általános és középiskolás ismeretekkel rendelkezők számára is érthető nyelven kell íródnia. Az előterjesztő bizonyára csodálkozni fog számtalan, közérthetőséget jobbítani szándékozó módosító javaslatainkon, de mindezt többévi munkavédelmi oktatói múlt birtokában merem javasolni. A mi célunk is az, hogy egy minden szempontból jó törvény készüljön, és ne csak a szakma, hanem mindannyiunk számára.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  90  Következő    Ülésnap adatai