Készült: 2020.07.12.15:07:43 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

112. ülésnap (2011.09.20.), 170. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 6:45


Felszólalások:  Előző  170  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Igyekszem egy dologra csak egyszer válaszolni, és amire egyszer már válaszoltam, azt nem ismételném meg különösebben.

Az előkészítésben, ennek a törvényjavaslatnak az előkészítésében is a három intézményvezető és az oktatók előkészítő bizottsága részt vett, ezt a javaslatot véleményezte, egyetértett annak a tartalmával. A fenntartó testület hivatala nem egy nagy hivatal, nem úgy kell elképzelni, képviselőtársaim, a Nemzeti Közigazgatási Intézeten belül 4 fő az, aki ennek az adminisztrációját jelen pillanatban ellátja, nem kell ezt egy óriási, nagy apparátusnak gondolniuk jelen pillanatban.

A felsőoktatási törvénnyel kapcsolatos viszonya - mint minden más jogszabálynál, azért van ez a szubszidiárius jelleg - nyilvánvalóan, amiben ez a különleges jog lerontja az általános jogot, a szokott jogi regula szerint, tehát amiben ez a törvény speciális szabályt tartalmaz, azt kell alkalmazni, egyebekben pedig a felsőoktatási törvényt. Meglepett egy kicsit, hogy a Jobbik frakciójából a Magyar Bálint értékeit visszatükröző felsőoktatási törvény mennyi védelmet kapott az elmúlt órákban.

A dékán fegyelmi jogköre merült föl, szintén az LMP-nél. Úgy gondolom, hogy tekintsük felnőttnek a dékánt, hogy meg tudja ítélni, mi az, ami elítélendő az egyetemen belül, mi az, ami elfogadható akár tevékenységben vagy különböző egyesületi vagy más tagságban. Nem indulhatunk ki másból, mint hogy felnőtt korúak. Felnőtt korúak a bíróink, felnőtt korúak a dékánok, meg tudják hozni azokat a döntéseket, amelyek bizonyos alapvető értékválasztáson alapulnak, hogy mi összeegyeztethető a karral és mi nem.

A viszonylag hosszabb kifutási időpont a kifutó képzések miatt van, hiszen akik az egyik egyetemen kezdték és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen fejezik be a tanulmányaikat, azoknak a diplomájában mindkét egyetem fel lesz majd tüntetve.

A mellett azonban nem mehetünk el figyelem nélkül, hogy pontosan Juhász Ferenc minisztersége óta már a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre járók 80 százaléka nem katonai, hanem valamilyen polgári vagy fizetős képzésben vesz részt. Nem mondhatjuk azt, hogy az az egyetem csupán katonai ismereteket oktat, és az a 80 százalék, aki nem kifejezetten a szűken vett katonai ismereteket, katonai rendszabályokat vagy különböző képességeket sajátítja el, azoknak nyilvánvalóan az átjárhatósága a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre még inkább indokolt, és még inkább az integráció pártján áll.

A képzési programmal kapcsolatban azt tudom mondani képviselőtársaimnak, hogy az oktatási minisztérium hagyja jóvá a többi állami egyetemnél, itt ez a különleges fenntartói testület. Tehát ugyanolyan állami kontroll van ennél az egyetemnél, mint máshol, semmifajta autonómia nem sérül, a kutatás és tanítás tartalmának és módszerének a meghatározásában megnyilvánul itt is az egyetemek autonómiája. A MAB-nak szintén ugyanolyan jogai vannak, mint más egyetem tekintetében, és nyilván a nemzetközi kapcsolatai is megmaradnak az egyetemnek.

Több felszólalásból úgy éreztem, hogy azok a bizonyos nagyon halvány és nagyon távoli tervek, amelyek a múzeumi negyed létrehozatalával voltak kapcsolatosak, amelyek a Műcsarnok mögötti területet érintenék, és sok szabályozási javaslat vagy egyéb kezdeményezés, projekt vagy koncepció volt arra, hogy a volt Felvonulási, most Ötvenhatosok terét mivel töltsük be, ezek egyike volt többek között a múzeumi negyed, amelyik azután került terítékre, miután a Szépművészeti Múzeum korábbi terveit elvetette az illetékes döntéshozó testület. Ezért merültek föl, de kérem, ne tévesszék össze azt, hogy ha egy nagy múzeumi negyed létrejön Budapesten, és azért kell, mondjuk, a Természettudományi Múzeumnak és sok minden másnak odaköltözni, azzal, hogy maga az egyetem most jelen pillanatban köszöni szépen, nagyon jól megvan, és semmifajta érdekellentét nincs a mostani Természettudományi Múzeum elhelyezésével.

Bízom benne, hogy képviselőtársaimnak azért, hogyha még több ideje lesz áttanulmányozni ezeket a javaslatokat, rájönnek, hogy igazából, ami ebben le van fektetve, az a felsőoktatási törvény általános szellemiségével nem ellentétes. A konkrét statisztikai adatokat tiszteletben tartva készült el ez a koncepció, pontosan azért, hogy nagyon sokan általános igazgatási ismereteket szeretnének megtanulni. Láthatják azt, hogy ez egy közszolgálati elitképzés színtere lesz, és természetesen nem csak innen kerülhetnek be majd hosszú távon a közigazgatásba az elképzeléseink szerint, hiszen szükség van ott orvosokra a tiszti főorvosoknál, szükség van erdészekre az erdészeti igazgatásnál, de szükség van a közigazgatás nagyon magas kvalifikáltságú szakembereire is.

Egy dologra hadd hívjam még fel a figyelmüket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kapcsán. Végre megteremtődik annak a lehetősége, hogy míg a korábbi években rengeteg olyan szerződés került napvilágra, amely mindnyájunkat felháborított, és milliárdos összegeket adott ki külső képző cégeknek, hogy külső cégek képezzék a köztisztviselőket, kormánytisztviselőket, ez a gyakorlat is végre megszüntethető. Hiszen ha van az államnak egy ilyen intézménye, amely direkt a képzést tekinti fő céljának, egységes képzést tud adni a közigazgatás minden területén, mind a 66 ezer központi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselő számára, mind a több százezer egyéb köztisztviselő, közalkalmazott, szolgálati viszonyban lévő közszolga számára, akkor úgy gondolom, szintén milliárdokat menthetünk meg a magyar adózóknak vagy a magyar államnak, hogyha nem külső cégeknek, pláne nem bizonytalan tulajdonosi struktúrával rendelkező, hirtelen felkapott cégeknek szervez ki az állam milliárdos képzéseket, hanem házon belül, egy erre szakosodott felsőoktatási intézménnyel és az e mellé szerveződő egyéb kisebb, nem ötéves, hanem rövidebb távú tanfolyamokkal, képzésekkel házon belül tudja tartani ezeket a forrásokat.

Számtalan előnye van még a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, én bízom benne, hogy önök, ha majd eljutunk a végszavazásig, akkor minél nagyobb mértékben fogják ezt támogatni. De ha nem is, akkor bízom benne, hogy utána látni fogják, hogy ennek milyen előnyei vannak, és esetleg önök közül is többen ezekben a képzésekben részt vesznek, vagy látják munkatársaik körében ennek az előnyeit. Biztos vagyok benne, hogy egy hazáját szerető és magas szakmai kvalitással rendelkező köztisztviselői karnak a létrehozatalához ez nagyon fontos lépés lesz, és hosszú távon mindnyájan az előnyeit fogjuk látni.

Köszönöm szépen. (Bencsik János tapsol.)
Felszólalások:  Előző  170  Következő    Ülésnap adatai