Készült: 2020.07.13.02:11:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

112. ülésnap (2011.09.20.), 152. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:20


Felszólalások:  Előző  152  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Bevallom őszintén, hogy az ön iménti felszólalása arról nem győzött meg, hogy ezt a törvényjavaslatot vissza kellene vonni, de arról igen, hogy ön az előző előterjesztést, amit idén év elején tárgyalt az Országgyűlés, és az átmenet, az előkészület rendelkezéseiről szólt, nos, ezt a törvénytervezetet ön nem olvasta, vagy ennek az indokolás részét már elfelejtette, hiszen a kérdéseinek egy jó részére abból választ kaphat.

(19.20)

Ön a gyorsaságot hiányolta. Kevés olyan törvény van szerintem, amit megelőző törvény készít elő, és mindazokat az intézkedéseket, amelyeket ebben a törvényben most itt jogi normaszövegbe öntöttünk, korábban már előre jeleztük, és az átmenetnek az irányait, valamint azt az alapvető döntést, hogy egy ilyen egyetem létrejön, már meghatároztuk. Úgy gondolom, ha ez nem elegendő idő, hogy a frakcióban végiggondolják, hogy mit tudnak támogatni, mit nem, akkor nem tudom, hogy mi más lehet, ha itt egy tavaszi törvényre tudunk visszautalni.

Ön többször utalt arra, hogy ez túlságosan erőszakos, ellenszenvet kelt a szakmában. Ezt ön mondhatja, mert nyilván itt lehet, hogy ön beszélt is ilyen emberrel, de itt ezért ez a folyamat szervesen együtt zajlott az egyetemekkel, semmifajta szakmai ellenvetést sem vagy stratégiai ellenvetést sem fogalmaztak meg, hanem elfogadták, és maguk is közreműködnek ennek a folyamatnak a végrehajtásában. A főiskola, az egyetem és a kar közösen részt vesz ebben a munkában, hogy létrejöjjön a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, mindenki látja ennek az előnyét. Az előnye pontosan a szakmai színvonal és az állami elvárásoknak való fokozott megfelelés, hiszen ma már a rendőrség, a honvédség vagy a közigazgatás, egy-egy jegyzőnek a hivatala vagy egy kormányhivatal katasztrófahelyzetekben rendkívül sokszor együttműködik, és itt igazán fontos az olajozott együttműködés.

Mi úgy gondoljuk, hogy ha a jövő közszolgáit, a jövő rendőreit, a jövő katonáit itt képezzük közösen, és az igazgatási ismereteknek van egy közös alapja, akkor amikor ezek a szervezetek együtt kénytelenek működni, mert valamilyen természeti csapás vagy másfajta esemény történik Magyarországon, sokkal könnyebben fognak tudni együttműködni, sokkal hatékonyabban fogják tudni megvédeni az emberek életét és vagyontárgyait. Vagy amikor külföldi misszióba mennek a katonáink, nagyon sokszor már polgári közigazgatást építenek ki, és nem feltétlenül haditudományokban kell csak otthonosnak lenniük a legmodernebb technikai eszközökkel, hanem képesnek kell lenniük egy polgári közigazgatást kiépíteni egy távoli országban, ahol mondjuk, egy diktatórikus rezsim után egy demokratikus átalakulás következik; nekik is fontos ez a tudás. Tehát úgy gondolom, hogy azért ez messze túlmutat azon, amit ön mondott, és sok mértékben cáfolja is.

Ön azt mondta, hogy nem biztos benne, hogy ez a minőségjavulást fogja hozni, amit én is és kormánypárti képviselőtársam is említett. Én biztos vagyok benne, hogy minőségbeli javulást fog hozni, el is mondom, hogy miért. Ha egy felsőoktatási intézmény minőségi oktatókat akar hívni akár belföldről, akár külföldről, ugye az a nehézsége, hogy nem mindig tudja kigazdálkodni. Egy háromszor akkora egyetemnek háromszor annyi lehetősége van arra, hogy egy-egy minőségi oktatót megfizessen, aki utána mind a három képzésben tartja meg az óráit, hiszen mind a három kar, főiskola, egyetem részére, azoknak a hallgatóknak a részére fel van ajánlva ez a képzés. Ha tehát minőségi oktatókat akarunk megfizetni, jól képzett, jól kvalifikált embereket akarunk bevonni, egy egyesített intézménynek sokkal nagyobb lehetősége van arra, hogy ilyen tudományos fokozattal vagy nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező oktatókat vonjon be a képzésbe.

Nekem ezért meggyőződésem, hogy ez az egységesített intézmény javítani fogja a minőséget, hiszen itt három különböző, mondjuk, jogi-igazgatási tancsapat volt, akik elvileg oktatták ezeket a fiatalokat vagy gyakorlatilag is oktatták ezeket a fiatalokat. Most ezek közül a legjobbakat tudja kirostálni, és a legjobbak tudják oktatni a következőkben ezeket a fiatalokat, akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vesznek részt. Talán ezért is látta a három egyetemnek a külön-külön vezetése, hogy itt a minőség javulása fog bekövetkezni, ezért az a tiltakozás, amit ön mondott, nem volt, ezek az intézmények elfogadták, és együttműködnek ebben a folyamatban.

Ami a pénzügyeket illeti. Nekem már feltűnt a bizottsági vitákban is, hogy amikor ez előkerül, minden MSZP-s képviselő első felszólalásai között az ingatlanokra kérdez rá, hogy akkor melyik ingatlan fog felszabadulni, hol lesz valami ingatlanátjátszási lehetőség. Meg kell nyugtassam a képviselő urat, hogy semmilyen gyors ingatlanmegszerzési lehetőség itt nem fog kinyílni, pont azért vannak az általános felsőoktatási intézményekhez képest a fenntartói testület kontrolljogosítványai és amúgy is a megszabott szenátusi és más jogköröknél sokkal fokozottabb vagyonkezelési kontrollmechanizmusok beiktatva, mert különösen akarunk ügyelni nyilván ezekre az ingatlanokra is.

Az, hogy pontosan ezek meddig maradnak a jelenlegi telephelyükön, elmegy-e vidékre egyik vagy másik képzési forma, az egy jövőbeli elképzelés, és igazából nyilvánvalóan csak akkor lehet erről beszélni reálisan, ha a pontos pénzügyi források megvannak arra. De hogy a működés mennyivel lesz olcsóbb, azt el tudom önnek mondani: a három jogelőd intézményhez képest ezen törvény háttérszámításai alapján egymilliárd forinttal lesz olcsóbb ez a képzés. Nem azért vonjuk össze ezt a három egyetemet, főiskolát és kart, hogy olcsóbb képzést hozzunk; mi minőségibb képzést szeretnénk, de az integráció az adófizetőknek egymilliárd forint megtakarítást jelent majd évente a későbbiekben.

Az oktatási miniszter helyzetével kapcsolatban azt tudom önnek mondani, hogy végig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az oktatásért felelős államtitkárság közreműködött ennek a törvényjavaslatnak a kialakításában, beépítettük az ő különböző lehetőségeiket, és az őáltaluk a parlament elé terjesztendő - itt az őszi ülésszakon előttünk lesz -, a felsőoktatás rendszeréről szóló új törvény keretei között fog ez az új felsőoktatási intézmény is működni; a mostani törvényünk csak a specialitásokat szabja meg. És nyilvánvalóan vannak a katonaképzésnek tradíciói, amit ön is mondott, de nyilvánvalóan itt vannak olyan érdekeink, amelyek megtartják ezeket a tradíciókat, de hozzáadnak egy olyan közös tudást katonáknak, rendőröknek, nemzetbiztonsági szolgálatnál dolgozóknak, köztisztviselőknek, amire most a mai körülmények között egy ilyesfajta államszerkezetnél, mint amilyen nekünk van, szükségünk van.

Még annyit mondanék az ingatlanokkal kapcsolatosan, hogy mi lesz a felújított múzeumépületekkel. Ha az előző előterjesztést előveszi a képviselő úr, annak az indokolás részében láthatja, hogy egy cipőkereskedő kft.-t és a BKV-nak bizonyos részeit kell kiraknunk ahhoz, hogy az egyetem központi igazgatási egységeit el tudjuk helyezni, de semmifajta ilyen múzeumkirakás vagy -átcsoportosítás nem szerepel a terveink között ahhoz, hogy oda az egyetem központi vezetését bejuttathassuk, tehát semmifajta korábbi beruházás nem fog elveszni. Nyilvánvalóan javították ott magát a parkot is, ugye nemcsak az épületeknek a külső-belső állaga javult, hanem a park is, ez nyilvánvalóan egy hozzáadott érték, amit az egyetem is élvezni fog, tehát egy korábbi felújításnak vagy rendbetételnek az előnyeit élvezni fogja az egyetemnek a központi apparátusa, de ettől függetlenül semmifajta érték nem megy veszendőbe. Mondom, néhány ilyen cipő- és egyéb kereskedő cégnek, valamint a BKV-nak kell kiköltöznie, nem jelent ez semmifajta olyan problémát, mint amit sokan felvetettek.

Kérem, hogy próbálják úgy is megnézni ezt a törvényjavaslatot, hogy mennyivel fog minőségibb képzést kínálni akár a honvédelem, akár a rendőrség, akár a közszolgálat számára; lássák meg a lehetőséget arra, hogy miért jó egy közszolgálati egyetem; lássák meg a lehetőséget arra ebben az egyetemben, hogy egy másfajta etika, egy másfajta hozzáállás, egy valódi nemzetszolgálatnak, nemzeti közszolgálatnak az etikája valósulhat meg itt az egyetemen, és így próbáljanak meg egy olyasfajta álláspontot kialakítani, hogy tudják támogatni ezt az előterjesztést. Higgyék el, ez mindenkinek a javára fog szolgálni már középtávon is!

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  152  Következő    Ülésnap adatai