Készült: 2020.09.27.08:20:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

282. ülésnap, 210. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 20:38

Felszólalások:  <<  210  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki felszólalni. (Nem érkezik jelzés.)

A záróvitát lezárom. Kérdezem Kiss Péter miniszter urat, kíván-e szólni. (Kiss Péter: Nem.) Nem.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1-5. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 183 igen szavazattal, 166 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18205. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 184 igen szavazattal, 170 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/18096. számon, az egységes javaslatot pedig T/18096/74. számon kapták kézhez a képviselők. Az egységes javaslathoz az előterjesztő módosító javaslatokat nyújtott be, záróvitára is sor kerül.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyalja az Országgyűlés az alkotmányügyi bizottság T/18096/76. számú ajánlása alapján. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a vitaszerkezetre tett javaslatomat elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-10. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólni. (Nem érkezik jelzés.) Nincs felszólaló. A záróvitát lezárom. Kérdezem államtitkár asszonyt, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Nem.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1-10. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 197 igen szavazattal, 160 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18096. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 362 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a nyugdíjak korrekciós célú emeléséről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/18359. számon, az egységes javaslatot T/18359/9. számon kapták kézhez a képviselők. Az egységes javaslathoz az előterjesztő módosító javaslatot nyújtott be, záróvitára is sor kerül.

Megnyitom a záróvitát a T/18359/11. számú ajánlás 1. pontjára. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nem érkezik jelzés.) Felszólaló nincs.

A záróvitát lezárom. Kérdezem államtitkár asszonyt, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Nem.

A módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 198 igen szavazattal, 158 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18359. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 364 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az állategészségügyről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Ismét felhívom a frakciók figyelmét, hogy itt is módosítás történt a sorrendben. Az előterjesztést T/18209. számon, az egységes javaslatot pedig T/18209/51. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz az előterjesztő módosító javaslatokat nyújtott be, záróvitára is sor kerül.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés az alkotmányügyi bizottság T/18209/53. számú ajánlása alapján. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetre tett javaslatomat elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1. és 2. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkező nincs.

A záróvitát lezárom. A miniszter úr nem kíván szólni.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1. és 2. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 201 igen szavazattal, 157 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18209. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 197 igen szavazattal, 167 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/18363. számon, az egységes javaslatot pedig T/18363/21. számon kapták kézhez.

 

(18.40)

Módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezt az alkotmányügyi bizottság T/18363/24. számú ajánlása alapján egy szakaszban folytassa le az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többségre az összevont vitaszerkezetre tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-6. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Miniszter urat kérdezem, hogy kíván-e szólni. (Dr. Veres János: Nem.) Nem kíván.

A módosító javaslatokról határozunk. A benyújtott indítványokat az előterjesztő támogatja, de az MSZP képviselőcsoportja külön szavazást kért az ajánlás 1., 2. és 6. pontjairól.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a további benyújtott módosító javaslatokat az ajánlás 3., 4. és 5. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 204 igen szavazattal, 151 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványokról döntünk.

Az ajánlás 1. pontjában az alkotmányügyi bizottság a 4. §-ban a törvény 6. § (1) bekezdését módosítja. Az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 361 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 2. pontját teszem fel szavazásra. Az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 362 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 6. pontjában az előterjesztő a 12. § (3) bekezdésének elhagyását javasolja. Az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 359 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18363. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat most módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 197 igen szavazattal, 169 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes agrárágazati törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/18110. számon, az egységes javaslatot pedig T/18110/40. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz az előterjesztő módosító javaslatot nyújtott be, így záróvitára is sor kerül.

Megnyitom a záróvitát a T/18110/42. számú ajánlás 1. pontjára. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Miniszter úr nem kíván hozzászólni.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 178 igen szavazattal, 169 nem ellenében, 16 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlés, elfogadja-e a T/18110. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 181 igen szavazattal, 172 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/17879. számon, az egységes javaslatot T/17879/17. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül.

Kezdeményezem, hogy a módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés az alkotmányügyi bizottság T/17879/20. számú ajánlása alapján. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetre tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-7. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) A záróvitát lezárom, mivel nincs jelentkező. Kérdezem Veres János pénzügyminiszter urat, hogy kíván-e szólni. (Dr. Veres János: Nem.) Nem kíván.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a benyújtott módosító javaslatokat az ajánlás 1-7. pontjaira. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 196 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 163 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/17879. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat most módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 202 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 162 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/18636. számon, az egységes javaslatot pedig T/18636/14. számon kapták kézhez. Módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyalja az Országgyűlés az alkotmányügyi bizottság T/18636/19. számú javaslata alapján. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetre tett javaslatomat elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-10. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Miniszter úr sem kíván szólni.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a benyújtott módosító javaslatokat az ajánlás 1-10. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 195 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 168 tartózkodás mellett elfogadta.

 

(18.50)

A zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18636. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 360 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Göndör István és más képviselők önálló indítványát T/18239. számon, az egységes javaslatot T/18239/14. számon kapták kézhez. Módosító javaslatokat nyújtottak be, záróvitára is sor kerül.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában benyújtott módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés, az alkotmányügyi bizottság T/18239/16. számú ajánlása alapján. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetre tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1., 2. pontjaira. Kérdezem, ki kíván felszólalni. (Nincs jelentkező.) Felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Kérdezem Göndör képviselő urat, kíván-e szólni. (Göndör István jelzésére:) Nem.

A módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1., 2. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 205 igen szavazattal, 159 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Határozathozatal előtt kérdezem, a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. Csizmár Gábor miniszter úré a szó.

Felszólalások:  <<  210  >>    Ülésnap adatai