Készült: 2020.09.24.02:02:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

172. ülésnap (2004.10.11.), 240. felszólalás
Felszólaló Dr. Hörcsik Richard (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:03


Felszólalások:  Előző  240  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Én is a H/11434/3. számú módosító indítványról szeretnék szólni, amelyet Németh Zsolt képviselőtársammal együtt nyújtottunk be.

Amint a múlt heti általános vitában is elmondtam, a módosító javaslat benyújtásával a szándékunk világos és egyértelmű volt. Arra kértük a kormányt, hogy a kormányközi konferencia záróokmányához csatoljon egy nyilatkozatot.

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés 1/2. cikke az Unió értékei között megemlíti - idézem - „ a kisebbségekhez tartozó személyekö jogát. Ezt, ahogy Németh Zsolt képviselőtársam elmondta, mi nagyra értékeljük, nagy eredménynek tartjuk, hogy bekerült az alkotmány szövegébe. Azonban azt is el kell mondanom, hogy még távol áll attól az eredeti magyar elképzeléstől, amivel például a magyar kormány nekiindult a kormányközi konferenciának, hiszen akkor egy négypárti jóváhagyással mi is tudomást szereztünk arról, hogy mi a szándéka a magyar kormánynak. Azt is mondhatnám, hogy jó másfél év elteltével, amikor elkészült az alkotmány szövege, ennyire sikeredett az Európai Unió jelen állása szerint. Nem gondolom, hogy ezért kétségbe kellene esnünk, és nagyon is reálisan kell szemlélnünk, hogy Európának mi a véleménye a kisebbségek ügyében. Tudjuk, hogy az az út, amelyen végül is 1990-ben elindultunk a különböző európai fórumokon, még nem ért véget, és az tény, hogy az említett európai alkotmányba bekerült az előbb említett kisebbségi klauzula.

 

(19.10)

 

Éppen ezért gondoltuk azt képviselőtársammal, hogy a saját nemzeti önbecsülésünk miatt is fontos lett volna ennek a nyilatkozatnak a becsatolása, ami számunkra - ismétlem: számunkra - elsősorban kimondja, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogait közösen is gyakorolhatjuk az Unióban. A másik, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek pozitív megkülönböztetése szerintünk nem ütközik a diszkrimináció általános tilalmára vonatkozó uniós jogszabályokba.

Tisztelt Képviselőtársaim! A kisebbségek jogaiért folytatott munkánkban - ami, említettem, a '90-es években kezdődött -, úgy érzem, most egy újabb állomáshoz érkeztünk volna egy nyilatkozat megtételével. Mivel egy nyilatkozatnak nincs kötelmi jellege más országokra nézve, elsősorban tehát saját magunk miatt lett volna fontos. Azt is mondhatnám, hogy amit Európában mindenki tud, csak sokan nem hajlandók tartalmilag tudomásul venni, mi azt szerettük volna kimondani, és tettük volna egyértelművé a magunk számára, vagyis azt, amit szeretnénk, hogy majd az Európai Unió, akár tíz vagy húsz, vagy ki tudja, hány év múlva mindenki számára egyértelműen kimondjon. Ez a célunk, ezzel indultunk '90-ben, és nem tudjuk, hogy ez az út mikor ér számunkra véget az Unióban. Úgy érzem, hogy erre a konferencia záróokmányához egy nyilatkozat becsatolásával lehetőségünk lett volna. Mindezt sajnos múlt időben kell mondanom, mert e nyilatkozat becsatolásának határideje október 10-én lejárt.

Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy érzem, hogy ismét elszalasztottunk egy lehetőséget, és sajnálattal kell megállapítanom, hogy a Fidesz kezdeményezését a kormány többszöri ígérete ellenére sem támogatta. Így tehát úgy érzem, számunkra az az út meghosszabbodott, amit az Európai Unióban most már Magyarország is felvállalt 1990 óta mint még nem uniós tag, és amiben a kisebbségek ügyének védelme tekintetében számunkra egyfajta misszió van. Úgy érzem, most már mint uniós tagország, talán nagyobb hangsúllyal mondhattuk volna el, amit - ismétlem - elszalasztottunk.

Azonban úgy érzem, hogy van még egy másik alkalom. Ha most, a határidő lejártával már nincs is lehetőségünk, de az európai alkotmány a ratifikációs eljárásában ismételten visszakerül még az Országgyűlés elé; akkor talán még egyszer kísérletet tehetünk arra, hogy ezt a lehetőséget kihasználjuk.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)
Felszólalások:  Előző  240  Következő    Ülésnap adatai