Készült: 2020.07.14.02:56:06 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

107. ülésnap, 200. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:15

Felszólalások:  <<  200  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki felszólalni a vitában. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, így az államtitkár úrnak nincs mire válaszolni. Az általános vitát lezárom.

Arra figyelemmel, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3701. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 333 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Lezsák Sándor, Nagy Gábor Tamás, Kőszegi Zoltán, Fidesz, és Simicskó István, KDNP, képviselők önálló indítványát H/3040. számon, az egységes javaslatot pedig H/3040/8. számon kapták kézhez a képviselőtársaim.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/3040. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 306 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 34 tartózkodás mellett elfogadta. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Most soron következik a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Kovács Zoltán, Láng Zsolt és Bartos Mónika, Fidesz, képviselők önálló indítványát T/3092. számon, az egységes javaslatot pedig T/3092/7. számon kapták kézhez a képviselőtársaim.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyaljuk meg. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatomat elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/3092/9. számú ajánlás 1., 2. és 3. pontjaira. Kérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, így a záróvitát lezárom.

Megkérdezem Kovács Zoltán képviselő urat, hogy kíván-e válaszolni. Nem kérdezem, mert gondolom... Kíván válaszolni, képviselő úr? (Dr. Kovács Zoltán: Igen.) A vitában nem hangzott el semmi. Köszönöm szépen, képviselő úr. (Derültség.)

Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az 1., 2. és 3. pont szerint, amelyet az alkotmányügyi bizottság is támogat.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 327 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 16 tartózkodás mellett elfogadta.

A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/3092. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 309 igen szavazattal, 35 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 308 igen szavazattal, 34 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/3298. számon, az egységes javaslatot pedig T/3298/12. számon kapták kézhez a képviselőtársaim.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát a T/3298/15. számú ajánlás 1-11. pontjaira. Kérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. Igen, Kovács Tibor képviselő úr két percre kért szót. Parancsoljon, képviselő úr!

Felszólalások:  <<  200  >>    Ülésnap adatai