Készült: 2020.07.13.17:25:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

270. ülésnap, 216. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:05

Felszólalások:  <<  216  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem Szekó József urat, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Nem kíván szólni a képviselő úr.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalok következnek. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő úr mentelmi jogát az Országgyűlés egyik ügyben se függessze fel.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/10815. számú ügyben.

Kérem, szavazzanak a jelen lévő képviselők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 35 igen szavazattal, 290 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett Szekó József mentelmi jogát nem függesztette fel.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/10816. számú ügyben.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 34 igen szavazattal, 292 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül Szekó József mentelmi jogát nem függesztette fel.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/10817. számú ügyben. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 33 igen szavazattal, 291 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül Szekó József mentelmi jogát nem függeszti fel.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. Az előterjesztést T/10592. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/10592/5. számon kapták kézhez.

Megkérdezem Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Miniszter úr jelzi, hogy nem kíván válaszolni.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás 1-9. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a frakciók a 2. és a 6. pont kivételével kérték a szavazást. Az ajánlás 1., 5. és 9. pontjaiban Bárándy Gergely a büntető törvénykönyvben az önkényuralmi jelképek használatának törvényi tényállását módosítja. Ennek alternatívája szerepel az ajánlás 3. és 7. pontjaiban, amelyet Gaudi-Nagy Tamás és mások terjesztettek elő.

Először az 1., 5. és 9. pontokról döntünk az MSZP kérése alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 33 igen szavazattal, 289 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Most a 3. és 7. pontokról szavazunk, amelyekről a Jobbik kérte a határozathozatalt.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 39 igen szavazattal, 287 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 4. és 8 pontjaiban Gaudi-Nagy Tamás és mások büntethetőséget kizáró okot terjesztenek elő a jelképhasználattal kapcsolatban. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 39 igen szavazattal, 283 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! A határozati Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító javaslat hiányában most sor kerülhet a zárószavazásra is. Tájékoztatom önöket, hogy a kormány támogató álláspontja az általános vita során már elhangzott.

A törvényjavaslat 5. §-a szerint a 3. § (1) és (3) bekezdése sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10592. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részeit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 320 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10592. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 321 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeit elfogadta.

(17.50)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/10402. számon, az egységes javaslatot pedig T/10402/9. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor. Most a zárószavazás következik.

Az egységes javaslat 20. § (2) bekezdése alapján a törvényjavaslat 18. §-a sarkalatosnak minősül. Elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10402. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 290 igen, 1 nem szavazattal, 37 tartózkodás mellett a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10402. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 290 igen, 1 nem szavazattal, 37 tartózkodás mellett a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/10328. számon, az egységes javaslatot pedig T/10328/16. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor. Most a zárószavazás következik.

Az egységes javaslat 51. §-a alapján az egységes javaslat 47. és 48. §-ai sarkalatosnak minősülnek, elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10328. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 285 igen, 31 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10328. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 279 igen, 37 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az elfogadott Házszabálytól való eltérésnek megfelelően most soron következik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája, valamint a határozathozatalok. Az előterjesztést T/10809. számon kapták kézhez. A benyújtott módosító javaslatról a bizottságok elkészítették együttes ajánlásukat, amely T/10809/3. számon a hálózaton elérhető.

Megadom a szót Dancsó József képviselő úrnak, a napirendi pont előadójának, ötperces időkeretben.

Felszólalások:  <<  216  >>    Ülésnap adatai