Készült: 2020.07.02.18:58:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

268. ülésnap, 184. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 16:39

Felszólalások:  <<  184  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, foglalják el helyüket, ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben, hogy határozathozatallal tudjuk folytatni munkánkat.

Tisztelt Országgyűlés! Részletes vitára bocsátásokkal folytatjuk munkánkat. Kérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyüket, hogy a szavazásokat megkezdhessük.

Tisztelt Országgyűlés! Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról szóló T/10592. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 250 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 9 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a részletes vitára ma este kerül sor.

Most soron következik a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló keretmegállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/10397. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat eredeti szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10397. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 283 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. A honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványát H/10539. számon kapták kézhez és ismerhették meg. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a határozathozatal következik, az eredeti szövegről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/10539. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 262 igen szavazattal, 29 nem szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/10591. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat eredeti szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10591. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 306 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik a közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Gulyás Gergely és Kocsis Máté képviselőtársaink önálló indítványát T/10622. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat eredeti szövegéről határozunk. A kormány támogató álláspontja az általános vita során már elhangzott.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10622. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 309 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10402. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/10402/7. számon kapták kézhez. Az előterjesztő jelezte, hogy nem kíván élni a zárszó lehetőségével, most a határozathozatalok következnek.

Tájékoztatom önöket, hogy nem határozunk az ajánlás 1. és 2. pontjáról, mert az előterjesztői azt visszavonták.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 4. és 5. pontját támogatja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 247 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 70 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Bizottsági állásfoglalásra figyelemmel még egy javaslatról határoznunk kell.

Az ajánlás 3. pontjában Göndör István a törvényjavaslat 5. §-ában a törvény 10. § (4) bekezdésében a visszavásárlási vételár összegét tartalmazó rendelkezést változtatja. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 232 nem szavazat ellenében, 26 tartózkodás mellett elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Most soron következik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10328. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/10328/9. és 14. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 3., 4. és 10. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a 4. pontról az MSZP-frakció kérte a szavazást.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1., 7., 8., 11. és 12. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 1., 2., 3., 4. és 5. pontjait támogatja. Ezek közül az MSZP külön szavazást kért a kiegészítő ajánlás 2. pontjáról. A további támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 5. pontját.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat a külön szavazásra kért javaslat kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 297 igen szavazattal, 31 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a külön szavazásra kért javaslatról és annak alternatívájáról döntünk.

Az ajánlás 4. pontjában Veres János a 7. §-ban a törvény 11/A. §-ának elhagyását kezdeményezi. A javaslat elfogadása kizárja a kiegészítő ajánlás 2. pontját. Az MSZP kérésére szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen szavazattal, 273 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Most a kiegészítő ajánlás 2. pontjában az alkotmányügyi bizottság javaslatáról döntünk. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 260 igen szavazattal, 72 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Bizottsági állásfoglalásra figyelemmel még további javaslatokról is döntenünk kell.

Az ajánlás 2. pontjában Veres János a törvényjavaslat 2. § nyitó szövegének módosítását, valamint a törvény 4. §-ának új bekezdéssel történő kiegészítését javasolja. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 51 igen szavazattal, 280 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

(16.50)

Az ajánlás 6. pontjában Schiffer András a törvényjavaslat 10. §-ában a törvény 16. § (1a) bekezdésének módosítását javasolja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 85 igen szavazattal, 245 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 9. pontjában Schiffer András a törvényjavaslat 20. §-ában a törvény 35. § (1) bekezdés f) pontjának módosítását javasolja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 88 igen szavazattal, 243 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Most soron következik a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás is. Román István fideszes képviselőtársunk önálló indítványát T/10507. számon, a gazdasági és informatikai bizottság ajánlását pedig T/10507/2. számon ismerhették meg. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1. pontját az előterjesztő nem támogatja, és nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást sem, ezért erről nem határoz az Országgyűlés.

A határozati Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító javaslat hiányában most sor kerülhet a zárószavazásra is. Tájékoztatom önöket, hogy a kormány támogató álláspontja az általános vita során már elhangzott.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10507. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 245 igen szavazattal, 56 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. Az előterjesztést T/10327. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/10327/3. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1. pontját az előterjesztő nem támogatja, és nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást sem, ezért erről nem határoz az Országgyűlés. A határozati Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító javaslat hiányában most sor kerülhet a zárószavazásra is.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10327. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 260 igen szavazattal, 41 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. L. Simon László és Gulyás Dénes fideszes képviselőtársaink önálló indítványát T/10353. számon, az egységes javaslatot pedig T/10353/7. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz benyújtott módosító javaslatról az alkotmányügyi bizottság elkészítette ajánlását, amely T/10353/9. számon érhető el.

Felhívom figyelmüket, hogy a záróvitában a képviselőcsoportok számára 5-5 perc, a független képviselők számára összesen 3 perc áll rendelkezésre.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás egyetlen pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Mivel jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom. Ezek után, gondolom, az előterjesztők nem akarnak válaszolni az el nem hangzott kérdésekre.

Most a támogatott módosító javaslatról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztők által benyújtott javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 277 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Jelzésre:) Halász János államtitkár úrnak adok szót. Parancsoljon, államtitkár úr!

Felszólalások:  <<  184  >>    Ülésnap adatai