Készült: 2021.02.28.01:13:11 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

8. ülésnap, 3. felszólalás
Felszólaló Dr. Schmitt Pál (Fidesz)
Felszólalás oka önálló indítvány elfogadva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:31

Felszólalások:  <<  3  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Megköszönöm miniszterelnök-jelölt úr zárszavát. Az alkotmány 33. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Sólyom László köztársasági elnök úr az alakuló ülésen azt javasolta, hogy az Országgyűlés Orbán Viktor urat, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség elnökét válassza meg a Magyar Köztársaság miniszterelnökének.

A köztársasági elnök átiratát a jegyző úr az alakuló ülésen ismertette.

Most határozathozatal következik a miniszterelnök megválasztásáról és a beterjesztett kormányprogramról. A Magyar Köztársaság alkotmánya 33. § (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik: "A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés tagjai többségének szavazatával választja.

A miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a kormány programjának elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre határoz." E rendelkezés értelmében - tehát a miniszterelnök megválasztásához és a kormányprogram elfogadásához - 194 képviselőnek az igen szavazata szükséges.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem, ellenőrizzék képviselői kártyájukat! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e Orbán Viktort a Magyar Köztársaság miniszterelnökének, és ezzel egyidejűleg elfogadja-e a kormányprogramot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Egy hang: Nem. - Közbeszólások: Igen. - Derültség. - A kijelzőn megjelenik az eredmény. - Nagy taps a Fidesz, a KDNP, az LMP és a Jobbik padsoraiban.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 261 igen szavazattal, 107 nem ellenében, tartózkodás nélkül Orbán Viktort a Magyar Köztársaság miniszterelnökének megválasztotta, és elfogadta a kormányprogramot.

(11.30)

Most, tisztelt Országgyűlés, az ünnepélyes eskütétel következik. Kérem önöket, hogy a miniszterelnöki esküt felállva hallgassuk. (A jelenlévők felállnak. Megszólalnak a fanfárok. A vezénylő tiszt az elnöki pulpitussal szemben lévő bejáraton keresztül bejön, és az ülésterem közepéről engedélyt kér az elnöktől a történelmi zászlók és a nemzeti lobogó behozatalára. A fanfárok hangja mellett az elnöki pulpitus két oldalára bevonulnak a zászlók. A nemzeti lobogót hordozó díszőr és a vezénylő tiszt a pulpitus előtti helyére áll. A vezénylő tiszt kihajtva az állványra helyezi az esküszöveget tartalmazó mappát, majd oldalra lép.)

Tisztelt Országgyűlés! Felkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat, tegye le az esküt. (Dr. Orbán Viktor az állványhoz lép.)

Felszólalások:  <<  3  >>    Ülésnap adatai