Készült: 2020.03.30.13:05:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

231. ülésnap, 198. felszólalás
Felszólaló Balczó Zoltán (Jobbik)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:01

Felszólalások:  <<  198  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat értelmében most képviselőcsoportonként egy képviselő, valamint az elsőként szólásra jelentkező független képviselő felszólalására van lehetőség, 5-5 perces időkeretben. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Így most a határozathozatal következik. Felhívom figyelmüket, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a Házszabálytól való eltéréshez a T/7979/55. számú javaslat alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a Házszabálytól való eltérést 332 egyhangú igen szavazatával elfogadta.

A kormány T/8889. számon benyújtotta az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Kérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalásba vételhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/8889. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 262 igen, 82 nem szavazattal, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! Most a részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló T/8749. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 303 igen, 43 nem szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 298 igen, 47 nem, 1 tartózkodó szavazattal részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/8286. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 344 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

(17.10)

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a választási eljárásról szóló T/8405. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 263 igen szavazattal, 81 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

A részletes vitákra ma este kerül sor.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló T/8679. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 300 igen szavazattal, 52 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

A részletes vitára a holnapi napon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országgyűlésnek a Volánbusz Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottsága vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A gazdasági bizottság önálló indítványát H/8779. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/8779. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 298 igen szavazattal, 47 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Lázár János és Nagy Csaba, Fidesz, képviselők önálló indítványát T/8509. számon, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság ajánlásait pedig T/8509/5. és 7. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1. és 3. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az 1. pontról az MSZP kérte a szavazást.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 1. pontját támogatja. Ennek elfogadása kizárja az ajánlás 2. pontját. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a módosító javaslatok elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Először a támogatott javaslatról határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e a kiegészítő ajánlás 1. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 268 igen szavazattal, 83 nem ellenében, tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Frakciókérésre figyelemmel még egy javaslatról döntenünk kell. Az ajánlás 1. pontjában Lamperth Mónika az 1. §-t új bekezdéssel egészíti ki, amelyben az önkormányzati törvény 81. § (1) bekezdésének módosítását javasolja a közös önkormányzati hivatal létrehozásának új szabályával. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 94 igen szavazattal, 258 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Határozathozatalunk végére értünk, zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Alaptörvényének második módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Lázár János, Szakács Imre, Vitányi István, Csizi Péter, Fidesz és Vejkey Imre, KDNP, képviselők önálló indítványát T/8404. számon, az egységes javaslatot pedig T/8404/9. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. A két módosító indítvány a törvényjavaslat 1. cikkét érinti, így ezeket külön döntés nélkül és egy szakaszban kell tárgyalni.

Megnyitom így a záróvitát a T/8404/12. számú ajánlás 1. és 2. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. Megadom a szót Karácsony Gergelynek, az LMP képviselőjének.

Felszólalások:  <<  198  >>    Ülésnap adatai