Készült: 2020.07.05.23:29:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

83. ülésnap (2007.06.14.), 154. felszólalás
Felszólaló Dr. Lukács Tamás (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:43


Felszólalások:  Előző  154  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. LUKÁCS TAMÁS, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Meddig élsz még vissza a türelmünkkel, Gyurcsány Ferenc? Meddig fog a te dühöd minket kijátszani? Meddig fog a te féktelen vakmerőséged hetvenkedni? Nem illenek az őszödi beszédhez a cicerói mondatok, de az őszödi beszédet követő feszültséget a társadalomban a mai napig nem sikerült feloldani. Nem is sikerülhetett, hiszen a beszédnek két szakasza van, az egyik zárt közben elhangzott megállapodás, a másik annak nyilvánosságra kerülése és a hazugság fejedelmének lebukása.

Mikor érjük meg azt a napot, hogy a politika nem egy személyről, Gyurcsány Ferencről, hanem az ország dolgairól szól? Az elévülési időn túli kormányzat mikor néz szembe önmagával és az ország valós helyzetével? Az őszödi beszéd ugyanis nem szembenézés, hanem a hatalomhoz való görcsös ragaszkodásról szól. (Közbeszólás az ellenzék soraiból: Úgy van.) A zsákmányszerzők megállapodtak a zsákmány megtartásáról, amely megállapodást később bizalmi szavazással szentesítették. A beszéd nyilvánosságra kerülése nem a hazugság felszámolását jelenti, de az új hazugság korszakának kezdete.

Idézet a beszédből: "Felkészíteni a legbefolyásosabb lapok vezetőit és vezető publicistáit, hogy mire számíthatnak." Nem véletlen, hogy az újraírt beszédből ez a mondat kimarad. Nem véletlen, hogy ma a miniszterelnök úr ezt a mondatot nem ismételte meg. Hiszen most járja a különböző televíziók esti műsorait, valóságshow-kat rendeznek, és ugyanezek a vezető publicisták alákérdeznek lakáj módon a miniszterelnök úrnak. Nos, az új hazugság korszakának első jellemzője, hogy azok az újságírók, akik kórusban zengték és dicsérték Medgyessy Péter cselekedeteit, a száz nap, a száz lépés programját, ugyanezek az újságírók most megmagyarázzák nekünk, miért van szükség a megszorításokra. Sőt azt is megmagyarázzák, hogy a megszorításokat reformnak nevezzük. És ugyanezek az újságírók voltak azok, akik dicsérték Medgyessy Pétert, és dicsérték a puccsot és a puccsistát. Azonban felnő egy másik nemzedék, a nem vezető újságírók, akik talán másképp látják és láttatják a folyamatokat. Lesz még szólásszabadság Magyarországon!

Az új hazugság korszakának másik jellemzője, hogy az elévülési időn túli kormány nem hajlandó elszámolni az előző négy évvel. Ezért azt állítja, hogy az embereknél van a pénz, ezért reform címén el kell vonni tőlük.

(16.10)

Nem beszélnek az iraki adósság elengedéséről, az állami vagyon kiárusításáról, az autópályapénzekről. A hatalom megtartása érdekében semmitől sem riadnak vissza, és a hatalomnak semmi más célja nincs, mint a zsákmányszerzés.

Tisztelt Ház! A miniszterelnök úr mai beszédéből szeretnék idézni, ami nemcsak az ő lelkivilágát, hanem az egész gondolkodásmódot elárulja, mert nem egy országról, hanem egy részvénytársaságról gondolkodik: "Irtózatos lesz az első két év." Nem azt mondja, hogy az embereknek lesz irtózatos, nekünk lesz irtózatos, de majd visszaszerezzük a népszerűségünket. Nem érdekes, hogy az embereknek milyen lesz - irtózatos. Hallgassuk meg ismételten a miniszterelnök urat, mit mondott a mai napon: "Irtózatos lesz az első két év" - nekünk, azért, mert a népszerűségünket veszítjük. Nem az embereknek lesz irtózatos. Ez az a gondolkodás, amivel szemben állunk. (Moraj az MSZP soraiban. - Göndör István: De nem így volt, képviselő úr! Csak felcserélt két mondatot!)

Az új hazugság jellemzője az is, hogy reformnak nevezzük azt, amiről az őszödi beszéd így szól: "Egy sor ügyben fogalmam sincsen, hogy melyik, nem a hatodik lépést, még a harmadikat sem tudom. Tudom az első kettőt." Nos, tisztázzuk, a magyar nyelv szerint definiáljuk a fogalmakat!

Hölgyeim és Uraim! A reform az, ahogy a német mondja: sein, sollen. tudom, hogy mi van és tudom, hogy mi kell. Meg tudom mondani, hogy a "van"-ból hogy jutok el a "kell"-ig, milyen lépésekkel és mennyi idő alatt. Az egy év alatt egyetlenegy dologban, amit önök reformnak neveztek, ilyen programot felmutatni nem tudnak, de azt tudják mondani, hogy mondja meg az ellenzék azt a programot, amivel nem ért egyet. (Dr. Eörsi Mátyás: Ne azt mondja meg, hanem amivel egyetért!) Nincs olyan ország, talán még Dél-Amerikában sem, ahol ezt reformnak nevezik. Nincs olyan tisztességes politika, amely a most folyó emberkísérletet megengedné.

Nem láthatjuk a jövőt, nincs jövőkép, amit lendületesnek tűnő nagyotmondással nem lehet pótolni. A hazugság új korszakában a kormányfő azt üzeni, hogy saját életünkről nem magunk döntünk, a konvergenciaprogramot is ránk erőltették, ezért nincs más lehetőség, csak amit ő diktál. Saját gyengeségét, a hatalomhoz való beteges ragaszkodását úgy állítja be, mintha az sorsszerű lenne, miközben az igazságosságra hivatkozik, és a rendszerváltás veszteseit folyamatosan megsarcolja, eközben a rendszerváltás nyerteseinek előjogait, ahova ő maga és kormányzata tartozik, változatlanul hagyja.

Közben a jövőkép hiányában folyamatosan az ellenzéket szidja a kormányfő olyan stílusban, amelyet ép lélektani eszközökkel nehéz lenne értelmezni. Ideillenek Kányádi Sándor szavai: amint hatalma van, módja, a farkas a bárányt okolja. A kormányzás és az elképzelések hiányosságait sohasem az ellenzéken kell számon kérni. Nem lehet egy szájból fújni hideget és meleget.

Az elévülési idejét túlélő kormány nemcsak az országban játszotta el minden tekintélyét, de a külpolitikában is: elárulta a határon túli magyarokat, azt ígérve, hogy más megoldást kínál fel, amivel a mai napig adós. A hazugság fejedelme, a kormányfő a mutyizás különutas politikáját folytatja Oroszországgal, amely természetes ellenérzéseket vált ki Európában, de Amerikában is. Nincs olyan terület, amelyre Magyarország a jövőjét építhetné.

A végeredmény: kivándorolnak, kitántorognak legjobb embereink, mert nincs megfelelő foglalkoztatottság, összevissza kapkodás az egészségügyben, bezárt iskolák, megszüntetett vasúti szárnyak, növekvő területi különbségek. Ráadásul mindezt a vezető újságírók az új hazugság korszakában igazságosságnak nevezik.

Felkérjük tehát Gyurcsány Ferencet, hogy ne gyorsítson, tudniillik rossz az irány. Amikor intézményeink, önkormányzataink a szakadék szélén egyensúlyoznak, nem gyorsítani, hanem gondolkodni kellene. A népszavazással új rendszerváltást hirdetünk, velünk vannak az eddigi vesztesek, jobb- és baloldaliak, azaz a tömeg, hogy jobb léte ne csak egyeseknek, hanem mindenkinek legyen.

Tisztelt Kormánypártok! Nem kell félni a népszavazástól mint a demokrácia intézményétől! Nem kell félni, nem fog fájni!

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  154  Következő    Ülésnap adatai