Készült: 2020.09.19.16:04:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

242. ülésnap (2001.11.27.),  9-12. felszólalás
Felszólalás oka Napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 9:06


Felszólalások:   5-8   9-12   13-16      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Ugyancsak napirend előtti felszólalásra jelentkezett Szentgyörgyvölgyi Péter frakcióvezető úr, a Független Kisgazdapárt frakcióvezetője, "Tengernyi tengeri" címmel. A képviselő urat illeti a szó.

 

DR. SZENTGYÖRGYVÖLGYI PÉTER (FKGP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A magyar nyelv csodálatos sokszínűségéből eredően egy fogalmat több szóval is ki tudunk fejezni, így a mondandóm címéül szolgáló két szó közül az első, a "tengernyi" kifejezhető lenne úgy is, hogy tengernyi sok, nagyon sok, óriási, rengeteg, szóval nagyon sokféleképpen; de mindegyik ugyanazt a fogalmat jelölné, nevezetesen, hogy adott időben igen sok volt a termés, nagy volt a termés, feltehetően valamely más évhez viszonyítva.

 

 

(8.50)

 

Ez önmagában véve örvendetes esemény lenne, mert hisz élelmiszerről van szó, élelmiszer-alapanyagról, gabonáról van szó, és olyan időkben, amikor milliók éheznek és halnak éhen a világon, igenis örvendetes az, ha valahol nagy mennyiségű élelmiszer terem. Ám a sajtó, a balliberális sajtó nem így tálalja, hanem nyafognak és számokat jelölnek meg, hogy 8,5 millió tonna kukorica fog teremni Magyarországon - jaj, mi lesz vele, jaj, mi lesz vele!? Besegít aztán ebbe a kórusba a nagy búzaégető, megjelenik a televízióban stüszivadásznak öltözve, és elmondja, micsoda óriási gondok annak, kénytelen az állatkert állataival megetetni a kukoricát. Ami szintén dicséretes, sokkal jobb, semmint hogy égesse a búzát, az életet, ami egy magyar ember számára egyszerűen elképzelhetetlen.

Lehet, hogy sok az a 8,5 millió, lehet, hogy nem. A végén, ahogy lehetett látni, hogy milyen lesz a termés, egyre csökkent ez a szám, előbb lett belőle 8 millió, aztán 7 millió. Végül is körülbelül ennyi lett, 7 millió, tehát mintegy 20 százalékkal tévedett az előrejelzés. De ez a mennyiség is úgy alakult ki, hogy az ország különböző részein más-más termés van, ami adódik az éghajlatból, a föld állapotából és még sok mindenből. A Dél-Alföldön van olyan hektár, ahol száz mázsa búza is termett, Vasban, ahol 20 alatti aranykoronás földek vannak, sőt 10 alattiak is, még a negyede se, tehát ez egy egészen változó dolog, és nem tudjuk, hogy ez igazából sok-e vagy kevés, de mindenesetre 20 százalékkal kevesebb, mint amit szinte rémhírként jeleztek.

Aztán jöttek az újabb hírek, hogy 4 milliárd tonna felesleges kukorica lesz az országban. (Dr. Szent-Iványi István: 4 millió!) Igen, a számokkal bajban vagyok, mindegy, az arányok a lényegek. (Zaj.) Tehát a 7 millióhoz arányosítjuk a 4 milliót, amit belföldön nem lehet értékesíteni. Valós szám-e ez, kérem? Hát lehetséges, hogy a megtermelt mennyiség felét nem lehet Magyarországon értékesíteni? Biztos, hogy nem így van. Bár kétségtelenül tudunk olyan híreket is, hogy óriási átfedések vannak egyes nagy húsipari vállalatok és nagy kukorica-gabona termelők között. Az helyes, ha az állattal etetik fel, és így termelnek tulajdonképpen élelmiszert, csak az nem helyes, hogy így a kistermelő kiszorul ebből a kereskedelmi körből, sőt a kereskedők is bizonyos blokkokat végeznek egy-egy megyében, és így szorítják le az árakat, tehát bizonyos ügyeskedések észlelhetők a gabona kereskedelme, értékesítése során. De ebből még mindig nem tudjuk, hogy ez valóban óriási nagy baj, vagy nem akkora baj, mert nem tudjuk, hogy valójában mekkora összeget költhet erre az állam, és mekkora az a mennyiség, amihez viszonyítani kell.

Nos, gondok kétségtelenül vannak. A gondokat meg kell oldani. Azt is lehet mondani, hogy tengernyi gond van, amit meg kell oldani. De nem megoldás az, ha a balliberális sajtóban rémhíreket terjesztenek! Ez mindenképpen nemtelen eszköz, nemtelen a szerencsétlen paraszttal szemben is, aki valóban kiszorul ebből az értékesítési körből, mert egyszerűen kihagyják ebből. Magam is gabonatermelő vagyok, tehát tudom, hogy miről beszélek.

Ha ilyen szempontból nézzük ezt a témát, akkor az ő gondjaikat mindenképpen meg kell oldani, és ismétlem: nem nemtelen eszközökkel. (Taps az FKGP soraiban.)

 

ELNÖK: Megkérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni. (Dr. Vonza András jelzi, hogy igen.) Megadom a szót Vonza András miniszter úrnak.

 

DR. VONZA ANDRÁS földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Köszönöm a szót, elnök úr. Frakcióvezető Úr! Tisztelt Ház! A frakcióvezető úr által idézett takarmánykukorica-rekordtermés az idei évben nem igazán igazolódott, hisz 7 millió tonna körüli terméssel számolunk. A korábbi években is volt már ilyen mennyiségű takarmánykukorica-termés.

A tárca által elkészített gabonamérleg 4 millió 650 ezer tonna belföldi felhasználási igényt regisztrál. A 2,5 millió tonnás exportárualapból augusztus 1-jétől napjainkig 600 ezer tonna került kiszállításra az országból. Az állam piaci szerepvállalása következtében újabb félmillió tonna piaci kivonása történik meg. A még fennmaradó bő másfél millió tonnás szabad árualap megítélésem szerint igazán nem nevezhető tengernyi mennyiségnek. A meglévő támogatási konstrukciók mellett remélhető, hogy a gabonakereskedők a rendeletek adta lehetőségeket kihasználva ezt a kukorica-árufelesleget eredményesen tudják értékesíteni a külpiacon.

A mezőgazdasági tárca idejében, még a betakarítás kezdetén a búzához hasonlóan a kukoricánál is meghirdette a közraktári támogatásra vonatkozó 74/2001. számú FVM-rendeletet, amely százszázalékos kamattámogatás és 15 forint/tonna/hét támogatás igénybevételét teszi lehetővé ez év október 1-jétől 2002. május 31-éig. Konkrétan: a takarmánykukorica külpiaci értékesítésének elősegítésére született a 92/2001. számú FVM-rendelet, amely az állat- és növény-egészségügyi vizsgálati díj visszatérítési mértékének a növeléséről és a minőségvizsgálati díjak visszatérítéséről rendelkezik. A rendelet szerint az Országos Gabona Terméktanács tagjai a vizsgálatokkal kapcsolatos számlákon igazolt költségek 90 százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe. Hasonló a támogatás összege a minőségvizsgálati díj esetében is.

A szakmai szervezetek által is támogatott indokok alapján legfeljebb 500 ezer tonna mennyiségű és a 95/2001. számú FVM-rendeletben megjelent mellékletek szerint 2001. évi termésű takarmánykukorica felvásárlására kerül sor 18 ezer forint/tonna áron, amely nem tartalmazza az áfát vagy a kompenzációs felárat. A felvásárlást a GMS '96 Kft. közreműködésével kívánja a tárca végrehajtani. A felvásárlásban azok a mezőgazdasági termelők vehetnek részt, akik a 236/1998. (XII.30). számú kormányrendelet alapján regisztráltatták magukat, így az őstermelők, a természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, szövetkezetek. A termelőknek a rendelet szerint igénylőlapot kell kitölteni, majd azt ez év november 29-éig a felvásárlást lebonyolító GMS '96 Kft. címére postára adni. A felvásárlás további feltételeiről, valamint a költségek viseléséről szóló rendelettervezet jelenleg tárcaegyeztetésen van, megjelentetése a közeli napokban várható.

A fentiek alapján a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében a szakirányítás minden lehetőt megtett annak érdekében, hogy a jelentkező gabonapiaci zavarokat enyhítse, a közbizalmat fenntartsa.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti oldalon.)

 
Felszólalások:   5-8   9-12   13-16      Ülésnap adatai