Készült: 2020.09.29.23:38:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

221. ülésnap (2001.09.04.),  19-22. felszólalás
Felszólalás oka Napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 10:41


Felszólalások:   15-18   19-22   23-49      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ugyancsak napirend előtti felszólalásra jelentkezett Szentgyörgyvölgyi Péter frakcióvezető úr, a Független Kisgazdapárt képviselőcsoportjából, "Valóban pang a gabonapiac" címmel. Frakcióvezető urat illeti a szó.

 

DR. SZENTGYÖRGYVÖLGYI PÉTER (FKGP): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! A legnagyobb magyar, Széchenyi István fia, Széchenyi Ödön éppen a kiegyezés évében, 1867-ben Pestről a Hableány nevezetű hajóján megindult fel a Dunán, a Majnán, majd a Rajnán, a Szajnába ért, és kikötött egy hónapi út múlva Párizsban, ahol III. Napóleon nevében a híres író, Jules Verne, a mi Verne Gyulánk fogadta népes kísérettel. Nos, Széchenyi Ödön ezt az egy hónapos vízi utat azért tette meg, mert azt akarta bizonyítani vele, hogy vízi úton a magyar gabona minden további nélkül elszállítható Párizsba és elszállítható Európa bármely országába, mert ebben az időben is volt gabonafeleslege Magyarországnak, és ebben az időben is nehézkes volt annak az értékesítése.

A helyzet azóta nem változott, hál' istennek gabonafölöslegünk most is van, de változatlanul nehézkes vagy nehézkesnek tűnik az értékesítése. Mintegy 14 millió tonna gabona termett vagy terem majd a kukoricával együtt az országban, és az elemzők szerint mintegy 10 millió tonnát lehet itthon felhasználni emberi fogyasztásra, takarmányozásra, így 4 millió tonna értékesíthető, értékesítésre vár. Ám ugyancsak jó termés volt Amerikában és Kanadában, és ezek hatalmas exportőrök, de jó termés volt Ukrajnában és Oroszországban is, így az ő importjukra számítani nem lehet. Így a már betakarított gabonából a búza, amely mintegy 5 milliót meghaladó tonna volt, és amelyből mintegy 2 millió tonna értékesíthető lenne, tehát nem szükséges a hazai felhasználása, ezek most magtárban állnak, tárolókban, és egyesek szerint azért, mert nehézkes az értékesítésük. Fel is sorolják, hogy miért: azt mondják, hogy a forintfelértékelésből származó árveszteség, az igen magas szállítási költségek miatt, kétségtelen, hogy a Duna is lefelé nem hajózható, és nem vitásan abból is, hogy nagyon magas az önköltség, az önköltség miatt az árelvárások is magasak, és ez egyszerűen nem realizálható a világpiacon. Nos, arra gondolnak, hogy ez a nehézség feloldható lenne abban az esetben, ha a termelők és a kereskedők kapnának bizonyos exporttámogatást, tonnánként 1000-1500 forintot, és ezzel beindulna a piac. Más elemzők azt mondják, hogy ebből igazán a termelőnek haszna nem lenne, csak a kereskedőnek, aki kétségtelenül ebből valamelyest finanszírozni tudná a nagy szállítási költségeket.

Az azonban kétségtelen, hogy tele vannak a tározók és a magtárak, és összecsúszik a gabonánál a kukorica betakarítási idejével a búza tárolása, vagyis nem lesz hol tárolni a kukoricát, ha még mindig a tározóban lesz ez a felhalmozott mennyiségű búza. Nos, azt mondják az elemzők, hogy a kukorica értékesítése, mivel kiváló a magyar kukorica, már könnyebb lesz, de azt is be kell valahova addig is tárolni és a tárolási költségeket is viselni, vagyis hogy a majd betakarításra kerülő kukoricánál is kellene 1000-1500 forint körüli exporttámogatásban részesíteni a kereskedőket. Azt is felvetik, hogy viszont feltétlenül kellene bizonyos takarmányvásárlási célokra kamatmentes hitelt adni a kistermelőknek, akik állatokat tartanak, de nincs elég területük arra, hogy ott a szükséges takarmánygabonát megtermeljék. Ezekről lehet olvasni az újságokban, ezekről lehet hallani a rádióban, de vannak ellenvélemények is, és a valóságban nem teljesen tiszta a kép, hogy mi az igazi oka annak, hogy ott áll most is a búza a tározókban, sőt még olyan vélemény is van, hogy most már az exporttámogatás késő, már nem is érne semmit.

Kétségtelenül nagy kérdés, kétségtelen, hogy nemsokára itt a kukorica betakarításának az ideje, és az is kétségtelen, hogy nincs elég tározó Magyarországon, bár van olyan ígéret arra nézve, hogy a tározókra külön támogatás lesz. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.)

Kérdésem tehát kérdés és nem kijelentő módban fogalmazódott, nem az a kijelentés, hogy pang a magyar gabonakereskedelem, hanem az a kérdés, hogy pang-e a gabonakereskedelem.

Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

ELNÖK: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Csak szeretném önt tájékoztatni, hogy a forgatókönyvben ez természetesen kérdőjel nélkül szerepel.

A válaszadásra megadom a szót a kormány nevében Kékkői Zoltán földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár úrnak. Öné a szó, államtitkár úr.

 

KÉKKŐI ZOLTÁN földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm képviselő úr megszólítását. A képviselő úr által feltett kérdés a bel- és külpiaci forgalmi adatok áttekintésével válik legegyszerűbben megválaszolhatóvá. A piaci viszonyokat a forgalmi tényadatok fejezik ki legobjektívebben. Ezek áttekintése előtt azonban ejtsünk néhány szót az idei kalászos gabona aratásáról.

Képviselő úr a 14 millió tonna termésbe a kukoricát is beleszámította. A 2001. évben az 1 millió 826 ezer hektárnyi kalászos vetésterületről az előzetes adatok alapján 7 millió tonnát meghaladó termés betakarítására került sor, amelyből a búza körülbelül 1,2 millió hektár, mennyisége 5,1 millió tonna. Az előző évek belföldi célú felhasználási igényét figyelembe véve a várható belföldi szükséglet kalászos gabonából mintegy 4,7 millió tonna, melyből a búza mennyisége 3 millió tonna. Ezen adatokból következik, hogy az összességében mintegy 2,3-2,4 millió tonna mennyiségű kalászos gabonaféle exportárualap képződésével számolhatunk. Megítélésem szerint az idei betakarítás két részből állt, egy esőzés előtti és egy esőzést követő időszakból, amelynek hatása a tényleges minőségben jelentkezett. Az említett minőségi paraméterek alakulása mellett tapasztalható az is, hogy a piac szereplői kivárnak. A kereskedőket és a feldolgozóipart a rendelkezésre álló készleteik nagyságrendje nem készteti nagyobb volumenű vásárlásra, illetve a termelők egy része a feltehetően javult likviditási helyzete miatt, míg a termelők másik része az állami támogatás, a 2001. évi termésű, közraktárba letett búza kamat- és tárolási támogatása jogosultságának lehetőségével élve szintén várakozási állásponton van, azaz tartalékol és várja a piaci ár kedvezőbb alakulását.

Ennek ellenére a július-augusztusi búzaexport kedvezőnek mondható. Az elmúlt két hónapban a VPOP adatai alapján búzából 275 ezer tonna export realizálódott. A korábbi évek hasonló időszakában az érintett gabonafélék exportja a következők szerint alakult: a 2000. évben, tehát az előző évben búzából 125 ezer tonna, ez kevesebb, mint a fele; az 1999. évben búzából 87 ezer tonna; az 1998. évben, az emlékezetes búzabomba időszakában búzából 262 ezer tonna realizálódott, ez is kevesebb, mint az idei. Öt évre visszamenőleg a gazdasági év első két hónapjában, július-augusztusban idén került sor a legnagyobb mennyiségű kalászos gabona exportszállítására. Engedje meg, hogy itt is egypár adatot ismertessek: 1996-ban ez 159 ezer tonna volt, '97-ben 184 ezer tonna; a '98-99. és a 2000. év adatait ismertettem.

 

(9.30)

 

A pangó gabonapiaci árról szóló tényszámokkal nem igazolható tudósításoknak elsődlegesen árspekulációs indítéka van. A felvásárlási árak permanens leszorítását szolgáló kínálati gabonapiaci helyzetkép-beállítás a termelőiár-letörés szándékán kívül egyúttal az exporttámogatás kikényszerítését szolgálja. Az sem hallgatható el, hogy a kalászos gabona körüli árspekulációnak közvetlen hatása van a takarmánykukorica árának előzetes piaci befolyásolására is.

Az előzőek figyelembevételével megítélésem szerint nem beszélhetünk általánosságban piaci pangásról. A piac mozgásban van, és remélhetőleg annak lendülete szeptember hónapban tovább fokozódik.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a Fidesz és az FKGP soraiban.)

 
Felszólalások:   15-18   19-22   23-49      Ülésnap adatai