Készült: 2020.07.15.00:25:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

72. ülésnap (2011.03.07.), 80. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 3:04


Felszólalások:  Előző  80  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Azt hiszem, abban egyetértünk, hogy nem sok olyan kormány volt az előző húsz évben, amelynek annyira egyértelmű volt a nemzetpolitikai elkötelezettsége, mint a mostani kormánynak, hiszen olyan lépéseket tett meg, amelyekre sokan akár húsz éve várnak; legyen akár szó az itteni június 4-ei emlékülésről, legyen szó akár az állampolgárság kiterjesztéséről a határon túli magyarok számára, amivel nap mint nap 800 újabb nemzettársunk kérésre lesz közjogilag is része a magyar nemzetnek. Tehát egyértelműek azok a döntések, amelyek itt a nemzetpolitika terén születtek, amelyeknek egy jó részét egyébként önök is támogatták.

Újra létrejött a MÁÉRT, amelyen minden parlamenti párt, így a Jobbik képviselői is jelen lehettek, Vona elnök úr föl is szólalt, ön is részt vehetett, én is részt vehettem ezen. Úgy gondolom, hogy mindnyájunk számára egyértelmű a másik nemzetpolitikai elkötelezettsége, ahogy én nem vonom kétségbe ezt a Jobbik esetében, nyilván ön sem kívánja ezt megtenni a kormány esetében. Régebb óta ismerjük egymást annál, semmint hogy ilyen kijelentéseket tegyünk, szerintem.

Ahogy ön is idézte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes urat, ígéretéhez híven a MÁÉRT ülésén jelen lehetett minden pártnak, így a Jobbiknak is a képviselője. Ehhez képest már egy másfajta működési rendben működnek a különböző szakbizottságok, amelynek rendszeréről valóban november 5-én döntött a MÁÉRT.

(15.20)

Ezeknek önálló ügyrendjük van, amelyben saját működésüket szabályozzák. Így van külügyi és jogi szakbizottság, oktatási és kulturális szakbizottság, gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottság, valamint szórvány-szakbizottság, amelyen belül két albizottság is van, a diaszpóra és a Kárpát-medencei szórvány. Ennek harmadik fejezete szól a szakbizottságok szervezetéről, összetételéről. Ezen belül a 3. pont egyértelműsíti, hogy hogyan állnak össze ezek a szakbizottságok. Idézném az idevonatkozó szabályzati részt: "A szakbizottság üléseire a MÁÉRT határon túli tagszervezetei által delegált szakértők és a magyarországi szaktárcák kijelölt képviselői, a továbbiakban szakbizottsági tagok, valamint az eseti meghívottak (szakértők) kapnak meghívást." A 4. pont: "Az eseti meghívottak (szakértők) személyéről a szakbizottságok elnökei döntenek."

Így tehát egyértelmű, hogy sem ellenzéki, sem kormánypárti delegáltak automatikusan nincsenek benne ezekben a szakbizottságokban, hanem a határon túliak és a velük a minisztériumokban foglalkozó kormánytisztviselők a tagjai. Ugyanakkor természetesen, ha az egyes szakmai bizottságok elnökéhez akár a Jobbik, akár egyes képviselők levelet intéznek, és abban valakit szakértelme alapján kérnek, hogy eseti meghívottak legyenek, akik nyilvánvalóan nem ugyanolyan jogállásban vannak, mint az állandó tagok, de vegyenek részt, és szakértelmükkel járuljanak hozzá a munkához, erre továbbra is lehetőség nyílik.

Én biztatom önt arra, hogy tegye ezt meg, és mivel itt sikerült, remélem, meggyőznöm arról, hogy eddig is korrekt volt az eljárás, bízom benne, hogy az önök szakértői, az ön által fontosnak tartott szakértők is megjelenhetnek itt, és így a válaszomat is el tudja fogadni.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  80  Következő    Ülésnap adatai